Informacja dotycząca polityki plików cookies: Informujemy, iż w naszych serwisach internetowych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Dalsze korzystanie z naszych serwisów, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności. Zamknij.
Koszalin, Poland
wydarzenia

Radni pod lupą

Autor Ekoszalin.pl na podst. inf. UM w Koszalinie 11 Sierpnia 2014 godz. 6:00
Tegoroczny listopad oznacza wybory samorządowe. Koszalinianie dokonają wyboru nie tylko prezydenta ale także i radnych. Do końca sierpnia trwa nasza sonda dotycząca oceny pracy prezydenta Piotra Jedlińskiego. Teraz nadszedł czas na wzięcie pod lupę także i radnych. Jakimi byli radnymi? Może trochę leniuchowali? A może byli zbyt aktywni? Jak głosowali w najważniejszych dla nas sprawach? Jakie mają pomysły na rozwój miasta? I w końcu, czy po raz kolejny damy im szansę decydowania w naszym imieniu? Na te wszystkie pytania Czytelniku musisz sobie odpowiedzieć, by świadomie wziąć udział w naszej najnowszej sondzie.
Tomasz Adam Bernacki
Dorota Róża Chałat
Barbara Anna Grygorcewicz
Sergiusz Karżanowski
Krystyna Kościńska
Mariusz Jan Krajczyński
Anna Bożena Mętlewicz
Urszula Teresa Mikietyńska
Grzegorz Andrzej Niski
Marek Zbigniew Reinholz
Robert Konstanty Rokaszewicz
Agata Sapieha
Łukasz Krzysztof Sendlewski
 
Mirosław Michał Skórka
Sebastian Marian Tałaj
Ryszard Tarnowski
Bogumiła Ryszarda Tiece
Stefan Bogusław Turowski
Marcin Waszkiewicz
 
Artur Wezgraj
 
Izabela Regina Wilke
Artur Wiśniewski
Mieczysław Załuski
Jerzy Zaroda
 
Eugeniusz Żuber
 

Czytaj też

Radni pod lupą - wyniki

Ekoszalin - 1 Września 2014 godz. 13:43
Tylko siedmiu obecnych radnych wybralibyście Państwo do nowej Rady Miasta. Tak wynika z zakończonej dzisiaj sondy „Radni pod lupą“. W naszej elekcyjnej zabawie zaproponowaliśmy Wam odpowiedź na następujące pytania: jak oceniacie aktywność obecnych radnych podczas sesji, ich zaangażowanie w prace komisji, pomysł na przyszłość Koszalina. Poprosiliśmy również o Waszą deklarację dotyczącą reelekcji poszczególnych radnych.   W oddzielnej sondzie chcieliśmy uzyskać waszą opinię dotyczącą sprawowania władzy przez obecnego prezydenta. Tu mieliście odpowiedzieć na trzy zagadnienia dotyczące: inwestycji miejskich, sytuacji społeczno-gospodarczej i rynku pracy w mieście oraz ocenić zarządzanie urzędem i usługami dla mieszkańców. Zainteresowanie sondami przeszło nasze najśmielsze oczekiwanie. W sondzie „prezydenckiej“ oddaliście 3971 głosów, a na „radnych“ oddaliście 11041 głosów!   Ubiegający się o reelekcję prezydent Koszalina, Piotr Jedliński został przez Was dość srogo oceniony. Za jego aktualną polityką inwestycyjną opowiedziało się 44%. Pozytywną opinię w dziedzinie działalności polityki społeczno-gospodarczej Jedlińskiego w Koszalinie pozytywnie oceniło 36%. Za to znacznie więcej z Was dobrze ocenia dotychczasowa pracę Jedlińskiego w urzędzie. Pozytywną ocenę wystawiło w tym względzie aż 45% głosujących. Prezydent Jedliński otrzymał także największą liczbę „lajków“ – 106. Dużą Waszą sympatią cieszy się także Dorota Chałat – 64 „lajki“.   Równie surowo co prezydenta oceniacie Państwo obecnych radnych. Gdyby wyniki naszej sondy sprawdziły się w wyborach, to tylko siedmiu z obecnych 25 przedstawicieli w miejskim samorządzie zasiadłoby w nim ponownie. W nowej radzie znaleźliby się: Dorota Chałat 62%, Sergiusz Karżanowski 53%, Mariusz Krajczyński 53%, Łukasz Sendlewski 53%, Sebastian Tałaj 64%, Marcin Waszkiewicz 56%, Artur Wezgraj 57%. Bliski reelekcji był także Eugeniusz Żuber 48%. W gronie radnych największą liczbę głosów otrzymał Artur Wezgraj – 1336. Ten ponowny kandydat na prezydenta uzyskał za to tylko 16 „lajków“. Z kolei aż 57% głosujących poparłoby go w zaplanowanych na 16 listopada br. wyborach.    Zaskakująco wysoki wynik uzyskał Sebastian Tałaj (Platforma Obywatelska). Były sportowiec uzyskał aż 1079 głosów. Najwięcej pozytywnych (771), ale i negatywnych (565) głosów otrzymał obecny kanclerz Politechniki Koszalińskiej. Najmniej pozytywnie nasi Czytelnicy ocenili (zaledwie 51) dotychczasową postawę Roberta Rokaszewicza. Nieco zaskakuje także słaby rezultat Anny Mętlewicz. Kandydatka PiS na prezydenta miasta otrzymała 460 głosów, z tego aż 377 przeciwnych.  

Ile zarobią radni?

Robert Kuliński/ fot. sedina.pl - 23 Sierpnia 2014 godz. 16:42
Do wyborów samorządowych pozostało jeszcze trochę czasu, warto jednak przyjrzeć się liczbom. Ile mandatów do sejmiku, rady powiatu i rady miasta przypada w naszym województwie oraz, ile zarabiają radni? Na województwo zachodniopomorskie  przypada 4380 mandatów. Do Sejmiku Wojewódzkiego w pięciu okręgach wyborczych przypada w sumie 30 radnych. Koszalinianie wybiorą 5  przedstawicieli do najwyższego organu województwa, natomiast do rady miasta 25. Mieszkańcy Powiatu Koszalińskiego wybiorą 19 przedstawicieli rady powiatu.Sytuacja Koszalina jest w pewnym sensie wyjątkowa, gdyż miasto posiada status określany niekiedy mianem powiatu grodzkiego. Oznacza to, że Koszalin jest odrębną gminą nie wchodzącą w skład powiatu koszalińskiego. Stąd  główną władzą wykonawczą jest rada i prezydent miasta.Przyjrzyjmy zarobkom radnych. Według informacji Tomasza Czuczaka, sekretarza miasta dieta radnego zależy od pełnionej przez niego funkcji. Przewodniczący rady miasta otrzymuje  2649,69 zł  natomiast wiceprzewodniczący 2437,71 zł - kwoty brutto. Inaczej rozkładają się zarobki, jeśli chodzi o różnego rodzaju komisje. Wynagrodzenie przewodniczącego komisji to 1351,34 zł. Natomiast tzw. „szeregowy” radny otrzymuje 980,39 zł. Ponieważ radni sprawują swoje obowiązki w ramach służby społecznej, dieta ma jedynie charakter rekompensaty za ograniczenia w wykonywaniu zawodu. Stąd nie ma żadnego dofinansowania  np. na benzynę, a dwa lata temu -  jak podkreślił sekretarz miasta – radni  podjęli decyzję o zniesieniu przywileju bezpłatnego przejazdu komunikacją miejską. Jeżeli w ramach wykonywanych obowiązków członkowie rady miasta muszą wyjechać w delegację otrzymują dofinansowanie jak każdy inny pracownik według przepisów prawa pracy.Czy radni otrzymują darmowe bilety i zaproszenia na imprezy kulturalne bądź sportowe? Z informacji Czuczaka  wynika, że jest to jedynie dobra wola organizatora. Zazwyczaj to członkowie komisji kultury otrzymują takowe wejściówki, co jest zrozumiale, skoro np. Filharmonia Koszalińska, czy Centrum Kultury 105 opłacane są z pieniędzy miasta. Członkowie komisji decydujący o finansowaniu imprez, mogą uczestniczyć w wydarzeniach, które wsparli. Radni mogą utracić część lub całą dietę, jeśli nie uczestniczą w sesjach rady miasta. Za każdą nieobecność na obradach potrącane jest 25% diety, a jeśli radny dłużej niż przez miesiąc nie uczestnicy w pracy rady miasta traci wynagrodzenie całkowicie. Jak wynika z liczb przedstawiciele mieszkańców Koszalina  nie zarabiają przysłowiowych „kokosów”, warto też przypomnieć, że w naszym ratuszu nie  istnieje tzw. fundusz reprezentacyjny dla pracowników o czym pisaliśmy w tekście „Prezydent bez reprezentacji” .  

Remonty i inwestycje w szkołach i przedszkolach

Paweł Kaczor / info. UM Koszalin / fot. Artur Rutkowski - 22 Sierpnia 2014 godz. 16:41
Ogółem w 2014r. na wydatki inwestycyjne oraz remonty we wszystkich placówkach oświatowych w Koszalinie zaplanowano środki w wysokości 4 204 645 zł. Dodatkowe pieniądze na doposażenia szkół przeznaczone są na podniesienie standardu obiektów w związku z przyjęciem dzieci 6-letnich. W obecnym roku wykonano remonty sanitariatów za łączną kwotę 710 tys. zł. Prace prowadzono w następujących szkołach: SP nr 6 (187 tys. zł), SP nr 10 (68 tys. zł), SP nr 17 (180 tys. zł) oraz SP nr 18 (275 tys. zł). Natomiast na adaptacje mieszkań służbowych i stołówki szkolnej na świetlice wydano 159 tys. zł. Prace prowadzono w: SP nr 9 (44 tys. zł), SP nr 13 (60 tys. zł) oraz Zespole Szkół nr 11 (55 tys. zł).   Na adaptacje i przystosowanie sal lekcyjnych do nauki dzieci 6-letnich przeznaczono 91 tys. zł. Inwestycje realizowano w: SP nr 4 (26 tys. zł), SP nr 10 (24 tys. zł), SP nr 18 (15 tys. zł) oraz Zespole Szkół Sportowych (26 tys. zł). Natomiast na remonty dachów wydano 982 tys. zł. Roboty były prowadzone w ZSS (470 tys. zł), II LO (262 tys. zł), SP nr 10 (100 tys. zł) i SP nr 13 (150 tys. zł).   Na remonty instalacji sanitarnej, kominów, schodów oraz opracowanie dokumentacji wydano ok. 195,4 tys. zł. Remont prowadzony był w następujących placówkach: SP nr 13 (15,4 tys. zł), SP nr 7 (59,8 tys. zł), SP nr 17 (ok. 13,4 tys. zł), Zespół Szkół Sportowych (45 tys. zł), Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy (10 tys. zł) i Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna (51,8 tys. zł).   Remont przedszkoli w zakresie remontów sanitariatów, wentylacji pionu kuchennego, adaptacji pomieszczeń, modernizacji sal zabaw dla dzieci oraz wymiany oświetlenia i instalacji wodno-kanalizacyjnej uszczuplił budżet o 588 tys. zł. Prace prowadzono w następujących przedszkolach: nr 3 (22 tys. zł), nr 8 (80 tys. zł), nr 9 (40,5 tys. zł), nr 10 (107 tys. zł), nr 14 (40 tys. zł), nr 16 (76 tys. zł), nr 21 (54 tys. zł), nr 23 (50 tys. zł), nr 34 (52 tys. zł), nr 35 (46,5 tys. zł) i przed. integracyjne (20 tys. zł).   Natomiast na wydatki inwestycyjne przeznaczono łącznie 139,6 tys. zł. Ponadto przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Koszalinie realizowane są dwa zadania za ok. 1,2 mln zł związane z remontem dachu w Centrum Kształcenia Ustawicznego (ok. 400 tys. zł) oraz termomodernizacją budynku Gimnazjum nr 6 (ok. 800 tys. zł). Rozpoczęcie roku szkolnego nastąpi pierwszego września.

Przetargi na kolejne odcinki S6

Paweł Kaczor / info. i grafika: gddkia.gov.pl - 22 Sierpnia 2014 godz. 15:10
Ogłoszono przetargi na zaprojektowanie i budowę 3 odcinków drogi ekspresowej S6 od końca obwodnicy miejscowości Płoty do węzła Ustronie Morskie o łącznej długości ok. 53 km. Pierwszy przetarg obejmuje odcinek od końca obwodnicy Płot do węzła Kiełpino o długości 14,6 km, drugi – od węzła Kiełpino do węzła Kołobrzeg Zachód o długości 24 km, zaś trzeci – od węzła Kołobrzeg Zachód do węzła Ustronie Morskie o długości 14,7 km. Łącznie z 3 odcinkami, na które przetargi ogłoszono w ubiegłym tygodniu daje to ok. 117 km, co stanowi cały odcinek od Goleniowa do początku obwodnicy Koszalina i Sianowa. Ogłoszone przetargi składają się z 2 etapów.   W pierwszym etapie potencjalni oferenci będą składać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Natomiast w drugim – wykonawcy spełniający warunki uczestnictwa w przetargu zostaną zaproszeni do składania ofert cenowych. Kryteriami wyboru ofert będzie w 90% cena, w 5% termin realizacji i w 5% gwarancja (od 5 do 10 lat). Czas realizacji projektów w formule „zaprojektuj i buduj” będzie wynosił od 34 do 37 miesięcy (w tym 15 miesięcy na prace projektowe i uzyskanie Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej). Z czasu realizacji prac budowlanych wyłączane będą okresy zimowe, tj. od 15.12 do 15.03.   Droga krajowa nr 6 łączy Szczecin z Gdańskiem i jest głównym szlakiem komunikacyjnym Pomorza biegnącym z zachodu na wschód. Trasa będzie biegła od rejonu miejscowości Modlimowo w kierunku Kołobrzegu i dalej do Koszalina zupełnie nowym śladem. Droga będzie miała dwie jezdnie po dwa pasy ruchu w każdą stronę. W ramach budowy odcinka S6 od węzła Kołobrzeg Zachód do węzła Ustronie Morskie powstanie fragment obwodnicy Kołobrzegu w ciągu drogi krajowej nr 11 o długości 11,9 km, który wspólnie z odcinkami zrealizowanymi przez Miasto Kołobrzeg zapewni dojazd od drogi S6 do portu morskiego. Warto podkreślić, że nową drogą S6 powinnyśmy pojechać w 2018r.   Zapraszamy do zapoznania się z mapą z zaznaczonymi odcinkami dróg, na które ogłoszono przetargi:  

Kup bilet przez Internet

Paweł Kaczor / info. MZK Koszalin - 22 Sierpnia 2014 godz. 14:16
Uruchomiony został elektroniczny system sprzedaży biletów okresowych Miejskiego Zakładu Komunikacji w Koszalinie. System został zrealizowany przez firmę GoPay. Korzystanie z usług i funkcjonalności systemu uwarunkowane jest posiadaniem konta bankowego z obsługą internetową. W celu dokonania zakupu biletu na przejazd środkami transportu pasażerskiego miejskiego i podmiejskiego świadczonymi przez koszaliński MZK, klient musi wybrać rodzaj biletu, jaki chce zakupić przez naciśnięcie klawisza „Kup bilet” pod tym linkiem.   Po wybraniu rodzaju biletu oraz uzupełnieniu pozostałych danych, klient potwierdza dane do biletu poprzez naciśnięcie klawisza „Dalej”. Przed jego naciśnięciem klient musi zatwierdzić „Akceptację regulaminu”. Po zatwierdzeniu danych do zakupu biletu pojawia się „Podsumowanie”,  w którym wyświetlone są wprowadzone dane. Po weryfikacji ich poprawności należy wybrać „Kup bilet”.   Kupujący zostanie przekierowany do systemu płatności, gdzie wybiera formę płatności i dokonuje zapłaty za bilet. Po prawidłowym opłaceniu pojawia się możliwość wydruku lub zapisu biletu w pliku PDF na urządzeniu kupującego. Bilet zawiera jego rodzaj i wprowadzone dane, a także opatrzony jest zabezpieczającym kodem QR. Dodatkowo w pliku PDF bilet wysyłany jest na podany adres e-mail.   Każdy bilet posiada kod QR, który należy okazać w przypadku kontroli. Urządzenie kontrolującego odczytuje kod QR zawierający dane dotyczące rodzaju oraz posiadacza biletu. Kod QR może być okazany do kontroli w formie wydruku lub na ekranie urządzenia mobilnego. Za jego czytelność odpowiada posiadacz biletu (forma papierowa nie powinna być pogięta, a ekran – porysowany).

Nabór do szkół i przedszkoli

Paweł Kaczor / info. UM Koszalin / fot. Grzegorz Olkowski - 22 Sierpnia 2014 godz. 13:36
Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Koszalinie zaplanował 53 oddziały klas pierwszych i 3 oddziały zasadniczej szkoły zawodowej specjalnej w 10 szkołach ponadgimnazjalnych. Ponadto w mieście funkcjonuje 19 przedszkoli publicznych, w których jest 113 oddziałów. Koszaliński ratusz zaplanował miejsce dla łącznej liczby 1668 uczniów. – W wyniku przeprowadzonego naboru utworzono 52 oddziały klas pierwszych i 2 oddziały zasadniczej szkoły zawodowej specjalnej w Zespole Szkół nr 12, łącznie dla 1489 uczniów. – informuje Krzysztof Stobiecki, dyrektor Wydziału Edukacji UM.   W naszym mieście funkcjonuje 19 przedszkoli publicznych. - Jest w nich 113 oddziałów. Wykorzystując możliwości lokalowe utworzono od nowego roku szkolnego dodatkowy oddział dla dzieci 3-letnich na os. Jamno-Łabusz. W roku szkolnym 2014/2015 do przedszkoli publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Koszalin uczęszczać będzie 2877 dzieci. – podaje Stobiecki.   Nowy nabór prowadzony był do oddziałów dzieci 3-letnich. – Wszystkie chętne osoby otrzymały miejsce dla swojego dziecka. Posiadamy jeszcze kilka wolnych miejsc w filii przedszkola integracyjnego na os. Jamno-Łabusz. – komentuje dyrektor Wydziału Edukacji. – Przyjęto wszystkie dzieci 5-letnie i 6-letnie, które podlegają obowiązkowemu przygotowaniu przedszkolnemu, zarówno do przedszkoli, jak i do oddziałów zerowych w szkołach podstawowych. – dodaje Krzysztof Stobiecki.   Pełna informacja o tegorocznym naborze jest przygotowywana i będzie dostępna we wtorek.

XXIII Giełda Ogrodniczo-Rolnicza

Paweł Kaczor / info. Biuro Targów Bałtyk / fot. Artur Rutkowski - 22 Sierpnia 2014 godz. 10:59
W dniach 30-31 sierpnia odbędzie się XXIII Giełda Ogrodniczo-Rolnicza. Tradycyjnie wydarzenie gościć będzie na terenach przyległych do koszalińskiej hali „Gwardii” przy ul. Fałata. Swój udział w imprezie zapowiedzieli wystawcy z całego kraju. Podobnie jak podczas poprzednich imprez tego typu, szeroko zaprezentuje się branża ogrodnicza. – Właścicieli działek i ogrodów czeka pracowity czas. Zbliżająca się jesień to dobra pora na zmiany, czyli sadzenie, rozmnażanie, przesadzanie. Zatem giełda będzie doskonałą okazją, aby bezpośrednio od producentów, po atrakcyjnych cenach kupić m.in. drzewka owocowe i ozdobne, krzewy jagodowe, ogrodowe pnącza ozdobne i owocujące, cebulki i kłącza kwiatowe, sadzonki truskawek i poziomek, byliny rabatowe czy zioła. – podaje Marta Olech, z Biura Targów Bałtyk.   Giełda jest również doskonałą okazją do tego, aby skorzystać z fachowych porad doświadczonych ogrodników, a także firm zajmujących się aranżacją terenów zielonych. Organizatorzy zapraszają zarówno właścicieli działek i ogrodów, jak i tych, którzy chcą pospacerować i pooglądać piękne rośliny, a przy okazji kupić kwiaty doniczkowe do domu, suszone zioła i przyprawy czy uzupełnić zapasy miodu, którego wiele odmian będą oferować gospodarstwa pasieczne.   - Zainteresowani zakupem szklarni będą mieli okazję skorzystać z oferty firmy Arlen-Tm, która w czasie trwania giełdy będzie sprzedawała w promocyjnych cenach szklarnie ze stali ocynkowanej z pokryciem z folii lub polikarbonatu. Szklarnie są mocowane przy pomocy śrub i nakrętek i nie potrzebują specjalnego fundamentu. Firma oferuje szklarnie już od 2 m szerokości. – informuje Marta Olech. Jeśli ktoś zdecyduje się zamówić szklarnię przed rozpoczęciem giełdy to otrzyma darmową dostawę i możliwość montażu za połowę ceny. Warto będzie zapoznać się również z ofertą systemów automatycznego podlewana. Ciekawostką będą także ogrodowe piece chlebowe i wędzarnie.   Każdy kto chce oszczędzać energię stosując technologie odnawialne i energooszczędne, a także chronić środowisko naturalne korzystając z czystej energii nie może ominąć stoiska firmy Foton. Zajmuje się ona kompleksową obsługą klientów poczynając od projektu instalacji poprzez pozyskanie dofinansowania do uruchomienia całego systemu. W ofercie firmy znajdują się m.in. panele fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, pompy ciepła i certyfikaty energetyczne.   Swoją szeroką ofertę handlową przedstawi również producent kotłów grzewczych – firma SAS. Dostępne będą zarówno kotły tradycyjne, przystosowane do spalania węgla oraz drzewa opalowego, jak i nowoczesne wielodobowe, automatyczne kotły z podajnikiem tłokowym oraz kotły retortowe, w których obsługa sprowadzona jest do minimum. Szeroki zakres, a także różnorodność produkowanych kotłów pozwoli odpowiednio dobrać piec do potrzeb użytkownika.   - Tradycyjnie nie zabraknie punktów informacyjnych. Interesujące i ważne informacje dla środowiska wiejskiego będzie można uzyskać przy stoiskach przygotowanych przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Ośrodek Doradztwa Rolniczego oraz Państwową Inspekcje Pracy. – podaje Marta Olech. Na giełdzie będzie ekologicznie i zdrowo. – Zapraszamy na staropolskie, tradycyjne wędliny z Podlasia wędzone w specjalnie przywiezionej drewnianej wędzarni oraz na podpiwek z nalewaka i litewski kwas chlebowy. – informuje Marta Olech.   Ponadto na terenie giełdy znajdą się stoiska z produktami pszczelimi, ziołami, a także polskim czosnkiem z plantacji na Żuławach. Natomiast na stoisku Pomorsko Mazurskiej Hodowli Ziemniaka ze Strzekęcina będzie można kupić ziemniaki jadalne i sadzeniaki. Pełna lista wystawców dostępna jest tutaj. W sobotę giełda będzie czynna w godz. 10.00 – 18.00, zaś w niedzielę – w godz. 10.00 – 16.00.   Zdjęcia zawarte w artykule wykonano podczas XXII Giełdy Ogrodniczo-Rolniczej.

Nowa siedziba „Civitas Christiana”

Paweł Kaczor / info. i wizualizacja: Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” - 21 Sierpnia 2014 godz. 16:02
Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” zleciło budowę budynku usługowo-mieszkalnego zlokalizowanego w Koszalinie przy ul. Ks. Czesława Domina. W założeniach inwestycja ma zostać ukończona w ciągu dwóch lat. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Budowlane „Kuncer”. - Prace nad projektem powierzyliśmy pracowni, w której udziałowcem jest Rajmund Rink. To on wziął na siebie cały ciężar projektowy. – mówi Ryszard Pilich, przewodniczący Rady Oddziału Okręgowego „Civitas Christiana” w Koszalinie. W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie m.in. budynku usługowo-mieszkalnego, zjazdu i parkingu podziemnego, chodników, małej architektury, ogrodzenia, a także przyłączy kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wody oraz kabla oświetlenia terenu.   - Zaprojektowano budynek usługowo-mieszkalny wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, tj. przyłączami i instalacjami. Budynek zakomponowano w zabudowie wolnostojącej, pierzowej w południowo-wschodniej części działki. Zabudowa narożna, symetryczna w układzie „V”. Budynek trzybryłowy – rotunda z dwoma skrzydłami. W przyziemiu zlokalizowano dwa podcienie (po jednym na skrzydło). Zachowano istniejący zjazd z drogi publicznej przy ul. Krzywoustego. Zjazd ten ulegnie przebudowie tylko w obrębie działki inwestora. – informuje Rajmund Rink, autor projektu.   Ponadto z uwagi na realizację parkingu podziemnego projekt zakłada wykonanie murów oporowych z balustradami zabezpieczającymi. Dostęp klientów do budynku przewidziano od strony ul. Krzywoustego i ul. Ks. Domina. Obiekt będzie posiadał również wejścia przez garaż oraz od zaplecza. – Dostęp niepełnosprawnych do budynku zaprojektowano od strony ul. Ks. Domina oraz z garażu – komunikacją wewnętrzną. Wewnętrzną część działki zagospodarowano jako plac wewnętrzny z nawierzchnią brukowaną oraz czynną biologicznie (trawnik z geokratą/kostką ażurową). Magazyn odpadów stałych zaprojektowano jako wydzielone pomieszczenie budynku. – podaje Rajmund Rink.   Wykonawcą projektu jest firma „Kuncer”. – Nastąpiło już wyburzenie ostatnich elementów dawnego pawilonu „Civitas Christiana”. Obecnie teren przygotowywany jest do prac budowlanych. Na budowę wkroczyli również archeologowie. Na razie nie mamy żadnych doniesień o odkryciach, które prawdopodobnie będą. Jednak nie spodziewamy się jakiś wielkich znalezisk. Budowa powinna zakończyć się w ciągu dwóch lat. – komentuje Ryszard Pilich, przewodniczący ROO CV w Koszalinie.   Obiekt zaprojektowano jako trzybryłowy: rotunda z dwoma symetrycznymi skrzydłami. Wszystkie lokale rozmieszczone w rotundzie i skrzydłach będzie łączyć komunikacja pozioma i pionowa. Budynek będzie posiadać 4 kondygnacje z pomieszczeniami i lokalami. W piwnicy zaprojektowano garaż podziemny, pomieszczenia techniczne i gospodarcze, a także klatkę, hol i dźwig platformowy. Na parterze będą znajdować się 2 lokale handlowe i 1 lokal handlowo-biurowy dwukondygnacyjny. Pierwsze piętro to siedziba „Civitas Christiana”, 1 lokal biurowy i 1 lokal handlowo-biurowy dwukondygnacyjny. Na poddaszu będą znajdować się 2 mieszkania i pomieszczenie gospodarcze.   Ile pieniędzy pochłonie inwestycja? – O kosztach jeszcze do końca nie możemy mówić m.in. z tego względu, że nie mamy ustalone z wykonawcą czy możemy podać te dane do publicznej wiadomości. Na pewno będzie to kilka milionów złotych. – wyjaśnia Ryszard Pilich. Inwestycja będzie finansowana wyłącznie ze środków Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”. – Pieniądze w całości będą pochodzić z naszego budżetu. Budynek w sposób godny wzbogaci architekturę Koszalina i będzie miejscem wyjątkowym. Liczymy, że inwestycja przypadnie koszalinianom do gustu. – mówi Pilich.

Szpital zyska kardiochirurgię i parking

Paweł Kaczor / info. i grafika: Szpital Wojewódzki w Koszalinie - 21 Sierpnia 2014 godz. 14:04
Bałtyckie Centrum Chorób Serca Medinet zbuduje na terenie Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie pawilon kardiochirurgii z pododdziałem dziecięcym i wielopoziomowy parking. Koszt inwestycji to kilkadziesiąt milionów złotych. Pieniądze w całości będą pochodzić z konta wspomnianej firmy. Inwestor wybuduje i poprowadzi na terenie szpitala oddział, w którym będą świadczone usługi w zakresie kardiochirurgii zarówno dziecięcej, jak i dla pacjentów dorosłych. W założeniach placówka będzie przeprowadzać ok. 700 zabiegów rocznie. Nowy oddział będzie wyposażony m.in. w salę intensywnego nadzoru kardiochirurgicznego. Inwestycja będzie kosztować ok. 25-30 mln zł.   Prace zostaną w całości sfinansowane przez inwestora – Bałtyckie Centrum Chorób Serca Medinet. Sama hala hybrydowa, która umożliwia jednoczesną pracę radiologa, kardiologa i kardiochirurga, to koszt ok. 10 mln zł. Ponadto na konto koszalińskiego szpitala trafi rocznie ok. 500 tys. zł z tytułu dzierżawy działek. Prace mają rozpocząć się jeszcze w tym roku. Inwestor na zakończenie budowy oddziału kardiochirurgii będzie miał 20 miesięcy.   - Chcielibyśmy, aby pierwszy dorosły pacjent został przyjęty pod koniec przyszłego roku. Wszyscy pacjenci, którzy w tej chwili obsługiwani są przez kardiologię koszalińskiego szpitala, nadal będą przyjmowani w nowym oddziale w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Zamierzamy zatrudnić ok. 80 osób, w tym lekarzy i obsługę. W pierwszej kolejności będziemy wspierać się miejscowymi lekarzami. – informuje prof. Romuald Cichoń, przedstawiciel inwestora i przyszłego operatora kardiochirurgii z pododdziałem dziecięcym.   Warto dodać, że wcześniej niż kardiochirurgia, bo po ok. 10 miesiącach, do dyspozycji ma zostać oddany wielopoziomowy parking, który powstanie w miejscu obecnego (przy poradniach specjalistycznych). W założeniach ma być płatny. Możliwe, że na czas budowy uda się znaleźć dodatkowe miejsca parkingowe. Cóż, żeby było lepiej, przez jakiś czas musi być gorzej.

Otwarto nowe drogi w Koszalinie

Paweł Kaczor / info. UM Koszalin - 21 Sierpnia 2014 godz. 13:51
W naszym mieście uruchomiono dla ruchu komunikacyjnego dwie nowe drogi zrealizowane przez koszaliński samorząd. Chodzi o ulice prowadzące do Specjalnej Słupskiej Strefy Ekonomicznej. Pierwszą z inwestycji jest przedłużenie ul. Cegielskiego od ronda przy ul. Morskiej do ul. Mieszka I na wysokości schroniska dla zwierząt. Zaś drugą – ul. Strefowa od ul. Mieszka I na wysokości Zakładu Karnego do ronda przy ul. Przemysłowej/BoWiD. – Obie inwestycje to ponad 2 km zupełnie nowych dróg, wraz z chodnikami, ścieżkami rowerowymi i oświetleniem. – podaje Robert Grabowski, rzecznik prasowy prezydenta Koszalina. W ramach robót przebudowano również ul. Morską na odcinku 370m, a także powstały 2 nowe ronda: przy ul. Morskiej/Krańcowej i ul. Przemysłowej/BoWiD.   Wykonawcą prac była koszalińska firma Infrabud. Koszt inwestycji wyniósł prawie 19 mln zł. Inwestycje są częścią kompleksowego programu uzbrojenia strefy o wartości przekraczającej 80 mln zł. – Liczymy, że inwestycje przyciągną kolejnych inwestorów do naszej strefy. Na pewno poprawią komunikację w tym rejonie (kolejne udogodnienie, skrót na trasie Poznań – Kołobrzeg) i umożliwią zagospodarowanie atrakcyjnego terenu. – mówi Piotr Jedliński, prezydent Koszalina.   Zapraszamy do obejrzenia filmiku:  

Wybory samorządowe 16 listopada 2014

https://www.premier.gov.pl - 21 Sierpnia 2014 godz. 12:55
Premier Donald Tusk podpisał w czwartek rozporządzenie w sprawie wyborów samorządowych. Odbędą się one 16 listopada, a ewentualna druga tura - 30 listopada. Druga tura wyborów samorządowych dotyczyć może prezydentów miast, burmistrzów i wójtów. Decyzja ma się ukazać w Dzienniku Ustaw 27 sierpnia 2014 r. Z tym dniem formalnie rozpocznie się kampania wyborcza.

Podjazd i boisko ukończone

Paweł Kaczor / info. i fot. ZOS Koszalin/UM Koszalin - 21 Sierpnia 2014 godz. 11:36
Zakończył się remont pękniętej i odchylonej ściany oporowej przy podjeździe dla osób niepełnosprawnych na terenie Sportowej Doliny. Nowe boisko przy I LO ukończone. Prace związane z remontem podjazdu, który utrudniał wjazd wózkiem na teren Sportowej Doliny dobiegły końca. W ramach robót zdemontowano naruszoną konstrukcję, a następnie odtworzono jej pierwotny stan, a także wybudowano ścianę oporową z imitacją kamienia ciosanego. Obecnie podjazd wygląda estetycznie i spełnia wszystkie swoje funkcje. Prace kosztowały 39 151 zł. Remont wykonało koszalińskie Przedsiębiorstwo Budowlane „Soroko” w ramach serwisu pogwarancyjnego.   Nowe boisko przy I LO im. St. Dubois od września będzie służyć uczniom szkoły. Jest to zwycięski projekt I edycji Budżetu Obywatelskiego. Po zakończeniu zajęć szkolnych obiekt będzie dostępny dla mieszkańców. – Budżet Obywatelski to pomysł realizowany w wielu miastach na całym świecie. Koszalin jest jednym z nich. Dzięki kreatywności i zaangażowaniu koszalinian, nasze miasto staje się piękniejsze, bezpieczniejsze i bardziej obywatelskie. – komentuje Piotr Jedliński, prezydent Koszalina.

Podkoszalińska droga miejscem zamachu KGB?

Paweł Kaczor / info. wiadomosci.onet.pl/Maciej Stańczyk / fot. Lech Charewicz/East News - 20 Sierpnia 2014 godz. 16:18
Jest sierpień 1978 roku. Generał Sylwester Kaliski prowadzi swojego fiata mirafiori. W pobliżu podkoszalińskiego Wyszewa, na prostym odcinku drogi uderza w drzewo. Doznaje ciężkiego urazu głowy. Kilka tygodni później umiera. Dziś, 36 lat po tym tragicznym wypadku, w wyniku którego w szpitalu umarł generał Kaliski nadal jest pełno domysłów i plotek. Głównie dlatego, że Kaliski był wybitnym polskim naukowcem. Prowadził badania nad syntezą termojądrową, a prywatnie był przyjacielem domu Edwarda Gierka. Kto i dlaczego miał zaplanować zamach na generała? Zwolennicy spiskowej teorii dziejów mają i na to pytanie odpowiedź. Informacja o śmierci jednego z najwybitniejszych polskich naukowców wstrząsnęła krajem.   Niemal momentalnie pojawiły się plotki. Niektórzy węszyli spisek z udziałem Komitetu Bezpieczeństwa Państwowego przy Radzie Ministrów ZSRR (tzw. KGB), które miało przeprowadzić zamach na gen. Kaliskiego. Profesor dowodził wtedy zespołem, który prowadził badania nad syntezą termojądrową, a według plotki nie był skory do dzielenia się wynikami swoich badań z sowieckimi naukowcami.   Pojawiły się również głosy, że w tajemnicy pracował on nad pierwszą polską bombą termojądrową, co miało nie spodobać się „Wielkiemu Bratu”. Informacje te nigdy nie zostały potwierdzone, a prokuratorzy wyjaśniający przyczyny wypadku profesora umorzyli śledztwo. W zamach nie wierzyła również rodzina generała oraz jego współpracownicy. Plotka jednak żyła swoim życiem.   Piotr Jaroszewicz, który w okresie „dekady Edwarda Gierka” piastował stanowisko premiera, na krótko przed swoją śmiercią udzielił wywiadu, w którym stwierdził, że śmierć gen. Kaliskiego nie była przypadkowa. Inny generał – Czesław Kiszczak – po latach dementował te doniesienia. W teorię o zamachu nie wierzył również m.in. syn generała, który mówił, że tamtego dnia ojciec był zmęczony.   Najważniejszym punktem tej historii wydaje się 1973r., gdy zespół kierowany przez prof. Zbigniewa Puzewicza i prof. Sylwestra Kaliskiego przeprowadził eksperyment, w którym zarejestrowano neutrony z reakcji syntezy termojądrowej. W kilku innych państwach prowadzono wówczas podobne badania. Jednak sukces jaki odnieśli profesorowie Puzewicz i Kaliski pozwolił naszemu krajowi wejść do elitarnego klubu państw, które zajmowały się badaniem energii termojądrowej.   Synteza termojądrowa była zawodowym „konikiem” Kaliskiego. Pracował on nad tym, żeby w warunkach laboratoryjnych doprowadzić do kontrolowanej fuzji, używając do tego lasera, a później nawet impulsu elektrycznego i konwencjonalnego ładunku wybuchowego. Kaliski to postać nietuzinkowa. Był absolwentem inżynierii lądowo-wodnej Politechniki Gdańskiej.   Po studiach został jej pracownikiem. Prowadził wykłady, a także nadal studiował – matematykę i fizykę. Wstąpił do wojska, a w 1951r. związał się z Wojskową Akademią Techniczną w Warszawie. W 1967r. został jej rektorem. Rok wcześniej awansował na stopień generała brygady, a w 1972r. był już generałem dywizji. W tym czasie był już profesorem i członkiem Polskiej Akademii Nauk.   Rok później zespół prof. Puzewicza i prof. Kaliskiego przeprowadził eksperyment kontrolowanej mikrosyntezy termojądrowej. Jej celem było uzyskanie wydajnego źródła energii. Badania miały charakter jawny i pokojowy – ich wyniki były publikowane w prasie i książkach. Kiedy naukowcy ogłosili powodzenie eksperymentu – zyskali uznanie. Tym bardziej, że tym tematem zajmowało się wówczas zaledwie kilka państw świata – ze Stanami Zjednoczonymi i Związkiem Radzieckim na czele.   Dokonanie te doskonale wpisało się w scenariusz technologicznego i inwestycyjnego skoku, który miał zanotować nasz kraj pod wodzą Edwarda Gierka. Dla prof. Kaliskiego oznaczało to kolejny awans – w 1974r. został mianowany ministrem nauki, szkolnictwa wyższego i techniki. Generał uchodził za pupilka Edwarda Gierka – był chętnie przyjmowanym gościem w gabinecie I sekretarza.   Polska miała dołączyć do wąskiego grona państw, które zajmują się badaniem energii jądrowej. Sukcesy zespołu współkierowanego przez prof. Kaliskiego trochę to ułatwiły. Gierek miał jednak większe ambicje – chciał, żeby Polska posiadała własną bombę termojądrową. Wspomniał o tym gen. Czesław Kiszczak, który w latach 70-tych był szefem polskiego wywiadu wojskowego.   Wielu uważało, że synteza termojądrowa, nad którą pracował prof. Kaliski tylko oficjalnie była próbą dokonania przełomu w energetyce i uzyskania wydajnego źródła energii. Drugim dnem badań generała miało być stworzenie fundamentów pod budowę pierwszej polskiej bomby termojądrowej.  Komunistyczne władze miały nie szczędzić pieniędzy na badania, a nawet podobno planowano stworzenie poligonu w Bieszczadach, gdzie miano przeprowadzić próbną eksplozję.   W rzeczywistości w Bieszczadach nie ma żadnego tajnego ośrodka. Generał swoje eksperymenty przeprowadzał na terenie Instytutu Fizyki, Plazmy i Mikrosyntezy Laserowej, działającego od 1976r. w bliskim sąsiedztwie Wojskowej Akademii Technicznej. Instytut ten powstał na skutek działań profesora, a on sam został jego pierwszym dyrektorem. Do dziś instytut nosi jego imię.   Na zdjęciu głównym - Edward Gierek witany przez komendanta WAT i szefa projektu atomowego gen. Sylwestra Kaliskiego.

Światełko do Anioła w Mielnie

Paweł Kaczor / info. mielno.pl / fot. FB Gmina Mielno - 20 Sierpnia 2014 godz. 14:27
W najbliższy piątek – 22 sierpnia – punktualnie o godz. 22.22 mieleńska plaża rozświetli się setkami światełek. Wydarzenie poświęcone jest wierze w dobre duchy, opiekujące się ludzkim życiem. Światełko do Anioła organizowane jest z inicjatywy mieleńskich ratowników. – Każdy z nas miał w swoim życiu taką sytuację, w której nie jest w stanie do końca wytłumaczyć dlaczego zachował się akurat w taki, a nie inny sposób. Wiele osób wierzy, że w tym konkretnym kierunku skierował ich anioł stróż. W piątek odpalimy światełka dla dobrego ducha, który spowodował, że zachowaliśmy się tak, a nie inaczej. – mówi Leszek Pytel, szef Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Mielnie.   Ratownicy chcą podziękować w ten sposób aniołom za spokojny sezon. – Ratownicy to też takie dobre anioły, które podają pomocą dłoń potrzebującemu ich człowiekowi. Tego dnia świętujemy nieoficjalny dzień ratownika. Podczas poprzednich akcji każdy kto przychodził, dostawał od nas świeczkę. W tym roku chętni muszą przynieść własne światełko. My zapewniamy pokaz fireshow, muzykę i dzięki zbiórce mieleńskich przedsiębiorców – pokaz sztucznych ogni. – informuje Pytel.   Motto wydarzenia brzmi: „Jeśli choć jedną dobrą myśl wniosłeś do czyjegoś umysłu, jedno dobre uczucie zaszczepiłeś w czyjeś serce, jedną godziną szczęścia rozpromieniłeś smutne szare życie, spełniłeś zadanie anioła na Ziemi”. Organizatorzy apelują, aby przynosić ze sobą wyłącznie świeczki. Chińskie lampiony powinny zostać w domu. – One są fajne, gdy jest wiatr południowy. Wtedy lampiony idą w morze i jest to widowiskowe. Jednak teraz coraz częściej idą one w głąb lądu i to stwarza zagrożenie. Prosimy wszystkich, aby nie przynosili lampionów. – zaznacza Leszek Pytel.   W najbliższy piątek mieleńska plaża będzie wyglądać inaczej niż zwykle. Rozświetli ją Światełko dla Anioła. – W imieniu ratowników zapraszam wszystkich zainteresowanych na plażę. Ci, którzy chcą podziękować za coś dobrego co ich spotkało aniołkowi czy ratownikom powinni się zjawić. Jeszcze raz serdecznie zapraszam na plażę w Mielnie. – komentuje Leszek Pytel, szef WOPR w Mielnie.

Bezpieczne akweny

Paweł Kaczor / info. i fot. koszalin.policja.gov.pl - 20 Sierpnia 2014 godz. 10:00
Wakacje zbliżają się ku końcowi, a pogoda nie sprzyja wypadom nad wodę. Pomimo tego mundurowi nadal odwiedzają jeziora, rzeki i pobliskie kąpieliska. Każde spotkanie dotyczy bezpiecznego korzystania z akwenów. Przez całe wakacje funkcjonariusze z koszalińskiej komendy spotykali się z turystami wypoczywającymi na mieleńskich plażach. Mundurowi nie zapominali również o tych, którzy wolny czas spędzali nad jeziorem lub rzeką. Przy każdej okazji w rozmowach z wędkarzami i napotkanymi miłośnikami kąpieli rozmawiali o zasadach bezpiecznego korzystania z akwenu.   Policjanci przestrzegali, że z zbiorników wodnych należy korzystać mądrze i odpowiedzialnie. Dorosłych instruowali, że nie należy łączyć zabawy w wodzie ze spożywaniem alkoholu. Najmłodszym tłumaczyli, aby wybierali tylko te kąpieliska, które są strzeżone przez przeszkolonych ratowników. Mundurowi ostrzegali również przed niebezpiecznymi skutkami pływania bez nadzoru osoby dorosłej.

ZBM: Sitarczyk za Tkaczyk

Paweł Kaczor / info. UM Koszalin / grafika: zbm.koszalin.pl - 19 Sierpnia 2014 godz. 14:31
Lucyna Sitarczyk zaczęła pełnić obowiązki dyrektora Zarządu Budynków Mieszkalnych. Zastąpiła na tym stanowisku Monikę Tkaczyk, która objęła stanowisko szefowej Zarządu Obiektów Sportowych. - Lucyna Sitarczyk od 10 lat jest główną księgową w ZBM, zna więc bardzo dobrze firmę, zakres jej działania i problemy wynikające z zagospodarowania komunalnym zasobem mieszkaniowym. – podaje Robert Grabowski, rzecznik prasowy prezydenta Koszalina. Włodarz naszego miasta powierzył jej kierowanie firmą przez 6 miesięcy – po tym terminie zostanie ogłoszony konkurs.   Nowa dyrektor oprócz pracy w Zarządzie Budynków Mieszkalnych przez 25 lat pracowała w bankowości. Posiada specjalistyczne wykształcenie w zakresie rachunkowości, m.in. certyfikat Ministra Finansów w tym zakresie i studia podyplomowe. Lucyna Sitarczyk jest mężatką, ma dorosłą córkę i syna. Nowa szefowa ZBM jest zagorzałym kibicem siatkówki i mieszka w Koszalinie.

Nowe limity szkoleń w wojsku

Paweł Kaczor / info. polska-zbrojna.pl/PG / fot. arch. 15 Brygady Wsparcia Dowodzenia - 19 Sierpnia 2014 godz. 14:17
Na ćwiczenia rezerwistów w 2015r. armia wyda 11,5 mln zł. Według projektu obowiązkowe ćwiczenia rezerwy przejdzie o połowę więcej rezerwistów niż w tym roku. Ponadto szacuje się, że służba przygotowawcza dla ok. 6 tys. ochotników będzie kosztować resort obrony ok. 60 mln zł. Powołanie rezerwistów na ćwiczenia określa rząd w corocznym rozporządzeniu. Projekt przepisów odnośnie tej kwestii trafił już do uzgodnień międzyresortowych. Dotyczy on osób, które mają już za sobą służbę wojskową, żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych, którzy są powoływani na ćwiczenia co roku, a także osób, które nigdy nie były w wojsku, a chciałaby przejść przeszkolenie.   Według projektu ćwiczenia rezerwy w 2015r. będzie mogło przejść o połowę więcej rezerwistów niż w obecnym roku (w 2014r. szkolenie ma przejść ok. 7 tys. osób). Tzw. średnioroczny limit ma wynieść 300 osób (obecnie wynosi on 200 osób). – W praktyce daje nam to możliwość powołania na 5-dniowe ćwiczenia ponad 21 tys. rezerwistów, a na 10-dniowe – prawie 11 tys. Ćwiczenia mają pomóc w utrzymaniu zdolności bojowych i podnoszeniu wojskowych kwalifikacji rezerwistów. O ich czasie trwania decydować będą dowódcy jednostek. – podkreśla płk Dariusz Tyszka, szef Oddziału Uzupełnień Mobilizacyjnych w Zarządzie Organizacji i Uzupełnień – P1 Sztabu Generalnego WP.   Podczas ćwiczeń rezerwy żołnierze będą mogli wziąć udział w kursach na podoficerów, a podoficerowie – w kursach oficerskich. Na ćwiczenia rezerwistów armia wyda 11,5 mln zł, z czego 9 mln zł pochłoną wynagrodzenia dla ćwiczących. Ministerstwo Obrony Narodowej planuje również powołanie do okresowej służby wojskowej ochotników rezerwy, którzy znajdują się w dyspozycji szefa Inspektoriatu Wsparcia Sił Zbrojnych. Może to dotyczyć ok. 50 osób. Służbę okresową pełni się w uzasadnionych przypadkach, np. podczas klęsk żywiołowych czy na misji poza granicami kraju.   Ponadto MON planuje przeprowadzenie wojskowych ćwiczeń rotacyjnych dla żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych. W tym przypadku limity zostaną utrzymane na dotychczasowym poziomie. Szkolenie będą odbywać ci, którzy w 2015r. będą mieli przydziały kryzysowe. Maksymalna liczba powołań wyniesie 20 tys. Koszty zabezpieczenia takich ćwiczeń oszacowano na ok. 67 mln zł.   Według projektu do służby przygotowawczej w 2015r. będzie mogło trafić do 6 tys. ochotników. Jest to oferta dla tych osób, które nie odbyły żadnej formy czynnej służby wojskowej, a chciałyby m.in. zasilić szeregi Narodowych Sił Rezerwowych. – W ramach służby na potrzeby korpusu szeregowych planujemy zorganizować trzy turnusy: w styczniu, maju i we wrześniu. – wyjaśnia płk Lech Matyszczyk, z Zarządu Organizacji i Uzupełnień – P1 SG WP. W założeniach służba przygotowawcza dla ok. 6 tys. ochotników ma kosztować Ministerstwo Obrony Narodowej ok. 60 mln zł.   Z tego ok. 30 mln zł ma zostać przeznaczone ma wyżywienie i zakwaterowanie ochotników w jednostkach wojskowych. Natomiast ok. 18 mln zł ma wystarczyć na pokrycie wynagrodzeń, w tym nagród i zapomóg. Liczby te, które dotyczą szkoleń rezerwy, są limitami maksymalnymi. W rzeczywistości wojsko może powołać do różnych form czynnej służby mniejszą ilość osób. 

Miasteczko Ruchu Drogowego

Paweł Kaczor / info. i fot. UM Koszalin - 19 Sierpnia 2014 godz. 13:23
We wrześniu odbędzie się otwarcie pierwszego w regionie Miasteczka Ruchu Drogowego, które powstało na terenie Zachodniopomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Koszalinie. Miasteczko Ruchu Drogowego zawiera elementy infrastruktury drogowej, takie jak m.in. ronda, oświetlenie, przejazdy kolejowe, ulice, chodniki, ścieżki rowerowe, przejścia dla pieszych, a także skrzyżowania. Jest to idealne miejsce dla dzieci i młodzieży, która będzie chciała poznać przepisy ruchu drogowego, bądź przygotowuje się do zdawania na kartę rowerową czy motorowerową.   - Nie tylko rozbudowujemy sieć ścieżek rowerowych w Koszalinie, których jest już blisko 50 km, ale stawiamy także na bezpieczeństwo i edukację związaną z poruszaniem się po koszalińskich drogach. – komentuje Piotr Jedliński, prezydent Koszalina. Powstanie Miasteczka Ruchu Drogowego na terenie ZORD-u przy ul. Mieszka I jest efektem współpracy miasta, ZORD-u oraz władz wojewódzkich.

Jarmark Produktów Regionalnych

Paweł Kaczor / info. atrium-koszalin.pl / fot. bluecity.pl - 19 Sierpnia 2014 godz. 10:08
Tradycyjne produkty – smaczne, zdrowe, bez chemii i konserwantów. W dniach 21-24 sierpnia będzie mieć miejsce Jarmark Produktów Regionalnych. Wydarzenie odbędzie się w Centrum Handlowym Atrium w Koszalinie. Każdy smakosz tradycyjnej żywności powinien się tam pojawić. Oferta skierowana jest do osób, które cenią smak, walory zdrowotne produktów, a także chcą spróbować czegoś innego niż artykuły oferowane przez sklepy spożywcze. Klienci będą mogli kupić m.in. tradycyjne wędliny, chleb na zakwasie, oscypki, ciasta, miody, a także przyprawy. Produkty, które są oferowane podczas Jarmarku bazują na przepisach przodków, są „swojskie” i smaczne.   Cechuje je przede wszystkim rodzaj stosowanych składników oraz tradycja przyrządzania. Wszystkie produkty robione są wedle starych przepisów, a ich wspaniały smak i aromat przypomina domowy zapiecek. Każdy, kto docenia walory smakowe naturalnych produktów, a przede wszystkich dba o zdrowie swoje i najbliższych może skorzystać z ofert wystawców podczas sierpniowego Jarmarku.

Dzień Niepodległości Ukrainy

ekoszalin.pl za Anna Winnicka - 19 Sierpnia 2014 godz. 9:14
23 sierpnia w Bielicy – gmina Biały Bór – już po raz ósmy Związek Ukraińców w Polsce organizuje „Obchody Dnia Niepodległości Ukrainy”. Początek – godz. 16.00. Bielica jest wsią zamieszkałą od 1947 r. w większości przez obywateli Polski narodowości ukraińskiej. W tym roku, w związku z tragicznymi wydarzeniami na Ukrainie w ramach „Obchodów Dnia Niepodległości Ukrainy” zostanie uczczona pamięć poległych w walkach za europejskie wartości oraz integralność terytorialną Ukrainy. Impreza odgrywa ważną rolę w procesie zachowania tożsamości kulturowej mniejszości ukraińskiej, jak również promocji kultury ukraińskiej w Polsce.   „Obchody Dnia Niepodległości Ukrainy” to ponadregionalny projekt kulturalny realizowany od kilku lat w rocznicę uzyskania przez Ukrainę Niepodległości. W programie m.in. występ reprezentacyjnego chóru Związku Ukraińców w Polsce „Żurawli” (w 2011r. w studiu nagraniowym im. Czesława Niemena Radia Koszalin chór dokonał nagrania swojej najnowszej płyty, zaś w 2012r. – obchodził 40-lecie działalności) oraz zespołu taneczno–wokalnego „Prolisok” z Drohobycza (Ukraina). Ponadto wystąpi zespół rokowy „Meri” z Truskawca (Ukraina).   Tego dnia odbędzie się również poświęcenie grecko-katolickiej cerkwi, którą wybudowano we wsi dzięki ofiarności przesiedlonych tutaj Ukraińców z terenów Polski południowo-wschodniej (początek godz. 11.00). W tym roku mija 67. rocznica Akcji. Poświęcenia dokona biskup wrocławsko-gdański Włodzimierz Juszczak.   Przedsięwzięcie cieszy się wielkim zainteresowaniem zarówno mieszkańców naszego regionu, jak i sąsiednich województw – przewidujemy udział od kilkuset do tysiąca widzów z terenu gminy Biały Bór, powiatu szczecineckiego oraz innych miejscowości województwa zachodniopomorskiego oraz pomorskiego. W tym roku w „Obchodach Dnia Niepodległości Ukrainy” w Bielicy weźmie udział m.in. marszałek województwa zachodniopomorskiego, konsul Honorowy Ukrainy w Szczecinie, starosta powiatu szczecineckiego, starosta powiatu koszalińskiego, burmistrz Białego Boru oraz bp wrocławsko-gdański Włodzimierz Juszczak.

Koszalin buduje!

Paweł Kaczor / info. UM Koszalin / fot. Artur Rutkowski - 18 Sierpnia 2014 godz. 15:52
W naszym mieście trwają prace przy wielu miejskich inwestycjach. Najważniejsze z nich dotyczą m.in. budowy III etapu pierścienia wewnętrznego Koszalina, budowy ul. Rolnej czy rewitalizacji rynku. Utrudnienia w ruchu występują na ul. 4 Marca. Remontowany jest odcinek od ul. Sezamkowej do skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego. Ponadto przebudowany zostanie obiekt mostowy na Dzierżęcince. W przetargu na realizację inwestycji startowało 6 firm – wygrał koszaliński Infrabud. Inwestycja będzie kosztować 2 mln 365 tys. zł. Termin zakończenia robót – koniec października.   Trwa również przebudowa ul. Rolnej. Jest to element alternatywnego połączenia między osiedlami Północ i Rokosowo. Koszalinianie mieszkający w północnej części miasta będą mieli możliwość łatwiejszego dotarcia do Szpitala Wojewódzkiego. Roboty tak jak w przypadku ul. 4 Marca prowadzi firma „Infrabud”. Planowo prace mają zakończyć się do 15 listopada. Koszt – 4 mln 720 tys. zł.   Władze miasta informują, że budowa III etapu pierścienia wewnętrznego Koszalina jest ukończona w ok. 80%. Na zlecenie Zarządu Dróg Miejskich inwestycje realizuje firma Eurovia. Fragment „koszalińskiej obwodnicy” od ul. Morskiej do ul. Władysława IV ma być gotowy do 30 października. Wykonawca zapewnia, że prace odbywają się terminowo. Koszt inwestycji to ok. 40 mln zł.   Nadal trwa rewitalizacja rynku staromiejskiego, choć planowo miała zakończyć się 30 czerwca. Wykonawca – ponownie Infrabud – chcąc uniknąć kar złożył wniosek o przedłużenie robót do końca sierpnia. Władze miasta odrzuciły prośbę. W związku z tym wykonawcy naliczane są kary w wysokości 0,15% wartości kontraktu dziennie, czyli ok. 25 tys. zł (koszt rewitalizacji to ok. 17 mln zł).   Budowlańców można spotkać również w okolicy amfiteatru. Koszalińskie Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawcze „Tebra” zajęło się dokończeniem drugiej części rewitalizacji Parku Książąt Pomorskich. Planowo wszystkie prace związane z inwestycją mają zakończyć się we wrześniu. Firma „Tebra” za dokończenie robót „rozgrzebanych” przez upadającą „Selfę” otrzyma 953 tys. zł.   Obecnie trwają również prace związane z przebudową zatoki autobusowej na ul. Zwycięstwa. Wykonawcą robót jest firma „Strabag”. Wspomniana inwestycja oraz ukończona już budowa ścieżki rowerowej po stronie północnej ul. Zwycięstwa od ul. Traugutta w kierunku centrum miasta uszczupli budżet o 1 mln 81 tys. zł. Prace związane z przebudową zatoki mają zakończyć się do końca sierpnia.   Utrudnienia występują także w okolicy skrzyżowania ul. Armii Krajowej z ul. Bohaterów Warszawy. Jego kompleksowa przebudowa planowo ma zakończyć się do końca października. Wykonawcą prac jest firma „Strabag”. Inwestycja zostanie zrealizowana za 2 mln 321 tys. zł. Obecnie trwa również budowa boiska przy I Liceum Ogólnokształcącym im. St. Dubois. Wykonawca – „Sport Grupa” – na zakończenie prac ma czas do 20 sierpnia. Koszt inwestycji wynosi ok. 322 tys. zł.   Kompleksową rewitalizacją zieleni oraz części rekreacyjnych deptaka przy ul. Dworcowej zajmuje się Zakład Urządzania i Renowacji Terenów. Prace mają zakończyć się do końca października. Wykonawca za realizację tej inwestycji otrzyma ok. 329 tys. zł. Roboty trwają również przy budowie koszalińskiego aquaparku. Inwestycja realizowana przez firmę „Warbud” ma zakończyć się w lipcu 2015r. Władze miasta podkreślają, że termin ten nie jest zagrożony. Koszt inwestycji – ok. 86 mln zł.

Dzieje się w Sianowie

Paweł Kaczor / info. i fot. sianow.pl - 18 Sierpnia 2014 godz. 15:36
Prace dotyczące remontu nawierzchni chodników w obrębie dojść do Ośrodka Zdrowia w Sianowie zostały już prawie zakończone. Budowa parkingu na Osiedlu Słowackiego dobiegła końca. Otwarto Dom Działkowca na Rodzinnym Ogrodzie Działkowym. Ponadto Gmina rozdaje komputery. Prace w obrębie Ośrodka Zdrowia prowadziło Przedsiębiorstwo Drogowe „DROBET” ze Sławna. W ramach remontu stara nawierzchnia została zastąpiona nową. Ponadto powstały miejsca parkingowe dla samochodów osobowych od strony ul. Kopernika. Roboty przebiegły zgodnie z ustalonym harmonogramem, a termin ich zakończenia ustalony jest do końca bieżącego miesiąca.   Natomiast na Osiedlu Słowackiego zakończyła się budowa parkingu. W ramach prac powstały 42 miejsca parkingowe, w tym 4 stanowiska dla osób niepełnosprawnych. Uzupełnienie infrastruktury osiedla w miejsce o tym przeznaczeniu było potrzebne. Parking ułatwi funkcjonowanie okolicznym mieszkańcom. Warto dodać, że w planach zagospodarowania placu jest również droga manewrowa.   W Sianowie otwarto również Dom Działkowca na Rodzinnym Ogrodzie Działkowym. Na takie miejsce okoliczni działkowcy zbierali od dawna. Nowy budynek pobłogosławił ksiądz proboszcz Zbigniew Waszkiewicz. W uroczystości wziął udział także burmistrz Gminy i Miasta Sianów Maciej Berlicki, który pogratulował inwestycji. Jej koszt wyniósł łącznie 80 tys. zł. Zatem każdy z działkowców przeznaczył na ten cel ok. 270 zł. Dom jest ogólnodostępnym miejscem spotkań dla działkowców. Wyposażony jest w świetlice, kuchnie, WC i biuro. Wykonawcą budowy była firma Ganz Polska.   W Sianowie rozpoczęto również realizacje projektu pn. „Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy i Miasta Sianów”. Jego głównym celem jest zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu zidentyfikowanej grupie gospodarstw domowych z terenu gminy Sianów zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudniej sytuacji ekonomicznej i/lub niepełnosprawności. Beneficjenci otrzymają zestawy komputerowe, bezpłatny dostęp do Internetu oraz szkolenie z zakresu obsługi urządzenia. Komputery trafią do 7 szkół oraz 60 gospodarstw domowych – 50 w tym roku i 10 w 2015r. Więcej informacji o projekcie można uzyskać w Urzędzie Gminy i Miasta Sianów – pokój nr 13, bądź telefonicznie pod nr. 94 346 95 26. 

Dokończą budowę Domu Pomocy Społecznej

Paweł Kaczor / info. i grafika: UM Koszalin - 18 Sierpnia 2014 godz. 14:24
Zakład Ogólnobudowlany PRIMA Zenek Bednarek w Koszalinie najprawdopodobniej dokończy budowę Domu Pomocy Społecznej i Dziennego Ośrodka Wsparcia dla Osób Starszych przy ul. Morskiej. Wykonawca będzie miał 6 miesięcy od momentu zawarcia umowy na zakończenie prac. Oferty, które wpłynęły w przetargu na dokończenie wspomnianej inwestycji, otwarto w koszalińskim ratuszu. Obecnie komisja przetargowa sprawdza je pod względem formalnym. Nowy wykonawca będzie musiał dokończyć budowę w ciągu 6 miesięcy od momentu podpisania umowy. Ponadto termin na zagospodarowanie terenu wokół Domu Pomocy Społecznej ustalono na 15 maja 2015r.   Przetarg został ogłoszony przez władze miasta, ponieważ poprzedni wykonawca – koszalińska Selfa – ogłosił upadłość. Ofertę na dokończenie prac zgłosiło Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne KOBET Sp. z o.o. w Koszalinie (6 mln 793 tys. 923 zł) oraz Zakład Ogólnobudowlany PRIMA Zenek Bednarek w Koszalinie (6 mln 650 tys. zł). Zatem najprawdopodobniej to właśnie ta druga oferta – po spełnieniu wszystkich wymogów formalnych przetargu – zostanie przyjęta do realizacji.   - To jedno z najważniejszych zadań inwestycyjnych o charakterze społecznym w obecnej kadencji samorządu. Jako miasto i społeczeństwo mamy obowiązek zapewnić należytą opiekę osobom chorym i starszym. – mówi Piotr Jedliński, prezydent Koszalina. – W nowoczesnym obiekcie opiekę znajdzie 88 osób przewlekle chorych oraz 35 starszych osób w dziennym ośrodku wsparcia. Liczymy, że wyłoniony w przetargu wykonawca już bez przeszkód dokończy inwestycję. – dodaje Piotr Jedliński.   Dotychczas na budowę Domu Pomocy Społecznej miasto wydało 3 mln 600 tys. zł. Otrzymała je Selfa za zrealizowane roboty, które łącznie miały kosztować według cen z pierwszego przetargu 7 mln 648 tys. zł. Jeżeli do tej sumy dodamy ceny zaproponowane w drugim przetargu – koszaliński DPS kosztować będzie ponad 10 mln zł, z czego 2 mln zł ma pochodzić z dofinansowania.

Zbiórka artykułów szkolnych

Paweł Kaczor / info. i fot. S”MD” Koszalin - 18 Sierpnia 2014 godz. 11:37
W Koszalinie trwa akcja pn. Podaruj Zeszyt, która ma na celu zbiórkę przyborów szkolnych dla dzieci z najuboższych rodzin. Zbiórkę publiczną prowadzi Stowarzyszenie „Młodzi Demokraci” Koszalin. – Lista najbardziej potrzebujących dzieci zostanie ustalona w porozumieniu z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Po oficjalnym zakończeniu akcji nastąpi przekazanie wszystkich darów. Członkowie koszalińskiego S”MD” liczą na hojność i dobre serce koszalinian. Razem możemy pomóc dzieciom w potrzebie. – podaje Łukasz Drążkiewicz, Przewodniczący Stowarzyszenia „Młodzi Demokraci” Koszalin.   Materiały można przynosić do biura poselskiego Stanisława Gawłowskiego przy ul. Dworcowej 10/4 w Koszalinie od poniedziałku do piątku w godz. 08.00 – 16.00. Akcja potrwa do 25 sierpnia. Pierwsze dary mieszkańców naszego miasta już spłynęły. Paczkę przekazał również m.in. Jakub Rembowski i wspomniany Stanisław Gawłowski.

Piknik na podożynkach

Paweł Kaczor / info. ZOS Koszalin / fot. Artur Rutkowski - 16 Sierpnia 2014 godz. 15:57
Wielkie święto zdrowego i bezpiecznego trybu życia miało miejsce na terenach podożynkowych. Podczas „IV Pikniku Zdrowia i Bezpieczeństwa” zaprezentowały się koszalińskie firmy i instytucje. Mieszkańcy naszego miasta mogli całkowicie za darmo skorzystać z szerokiej gamy badań profilaktyki zdrowotnej, a także porad specjalistów. Wydarzenie jest już tradycją i mimo, że ma charakter profilaktyczny i edukacyjny, to nie brakuje podczas niego również komercyjnych atrakcji, takich jak m.in. występy rozrywkowe, pokazy, gry i zabawy czy konkurs z atrakcyjnymi nagrodami.   Podczas wydarzenia zaprezentowały się firmy, stowarzyszenia i instytucje z różnych branż, takich jak m.in. zdrowie, bezpieczeństwo, sport czy gastronomia. W ich stoiskach można było np. zrobić zakupy, porozmawiać ze specjalistami, a także wykonać badania. – Fajny piknik. Szkoda, że pogoda nie dopisała, ale i tak jest super. Najlepsze jest to, że można bezpłatnie zrobić sobie badania. Takie akcje powinny być prowadzone częściej w Koszalinie. – mówi Marcin Kaźmierczak, uczestnik festynu.   Tegoroczny piknik uatrakcyjniła impreza rekreacyjno-sportowa pt. „VI Cross Góry Chełmskiej”. Podczas całego, pięciokilometrowego biegu padał deszcz. Jednak niesprzyjająca aura nie przeszkodziła i w biegu wzięło udział liczne grono osób. W biegu głównym na dystansie 5 km wśród kobiet najszybsza okazała się Urszula Kasztelan, zaś wśród mężczyzn – Kamil Teofilak.   Stali organizatorzy wydarzenia to Zarząd Obiektów Sportowych, Komenda Miejska Policji w Koszalinie oraz grupa lokalnych firm zjednoczonych pod marką Made in Koszalin. Warto dodać, że jest to impreza charytatywna – żaden z organizatorów na niej nie zarabia. Opłaty za zajęcie miejsca podczas pikniku są symboliczne. Dzięki temu nawet małe firmy mają szansę zaprezentować swoją ofertę.

„Nasz elementarz” już w Koszalinie

Paweł Kaczor / info. naszelementarz.men.gov.pl/Kuratorium Oświaty w Szczecinie / fot. Leszek Szymański - 14 Sierpnia 2014 godz. 17:43
Do koszalińskich szkół podstawowych trafił rządowy podręcznik „Nasz elementarz” dla pierwszoklasistów. O tym, czy dzieci go pokochają, przekonamy się za kilka tygodni. Dystrybucją książek zajmowała się Poczta Polska. – Podręczniki trafiły już do koszalińskich szkół podstawowych. Poczta Polska miała obowiązek dostarczyć je do 22 sierpnia, ale już te podręczniki są w szkołach. W tej chwili trwa wprowadzanie potwierdzeń. Sama procedura nie została zakończona, ale z naszych informacji wynika, że są już we wszystkich szkołach. Ich dystrybucja poszła bardzo sprawnie. – mówi Małgorzata Moraczewska, z Kuratorium Oświaty w Szczecinie.   Drukowanie pierwszej części podręcznika pn. „Jesień” rozpoczęło się w maju. Od połowy czerwca do 23 lipca dyrektorzy szkół mieli czas, aby zamówić odpowiednią liczbę egzemplarzy dla swoich uczniów. Ministerstwo Edukacji Narodowej udostępniło im specjalną aplikację w portalu Systemu Informacji Oświatowej. Dystrybucja do wszystkich szkół w Polsce zakończy się 22 sierpnia. Do 12 057 szkól trafi 568 216 egzemplarzy podręczników. Oprócz elementarzy MEN da szkołom również dotację w wysokości 75 zł na jednego ucznia. Za 2/3 tej kwoty szkoła musi kupić zeszyty ćwiczeń lub wydrukować karty pracy, a pozostałe pieniądze ma wydać na książkę do nauki języka obcego.

20-lecie Inkubatora Przedsiębiorczości

Paweł Kaczor / info. Koszaliński Inkubator Przedsiębiorczości - 14 Sierpnia 2014 godz. 16:01
Koszaliński Inkubator Przedsiębiorczości będzie obchodził w najbliższą sobotę jubileusz dwudziestolecia. Na przestrzeni dwóch dekad znacznie przyczynił się do zmniejszenia bezrobocia. Łącznie w okresie 20 lat przewinęło się przez niego 137 firm. Andrzej Konopka, dyrektor Koszalińskiego Inkubatora Przedsiębiorczości KIP został powołany przez Fundację Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości 16 sierpnia 1994r. – Misją Inkubatora jest promocja i wspieranie nowopowstałych oraz rozwój istniejących małych firm szczególnie utworzonych przez osoby bezrobotne. Jego działalność charakteryzuje się tworzeniem warunków do rozwoju przedsiębiorczości i samo zatrudnienia na lokalnym rynku pracy. – informuje Andrzej Konopka, dyrektor Koszalińskiego Inkubatora Przedsiębiorczości.   Celem KIP jest kreowanie mikro środowiska biznesu, w którym łatwiej będzie pokonywać kolejne bariery stawiane przez gospodarkę wolnorynkową dla nowo powstających lub rozwijających się mikro firm, a także budowanie sieci instytucji współdziałających w zakresie rozwoju przedsiębiorczości w kraju i poza jego granicami. – Lokatorzy wstępujący do Inkubatora mają zapewnienie lokalu wyposażonego w pełne media na przystępnych warunkach w ilości jakiej potrzebuje dana firma w zależności od etapu rozwoju. Firmy nowopowstające, a w szczególności innowacyjne lub utworzone przez osoby bezrobotne otrzymują określone ulgi i propozycję zmniejszonych opłat najmu, co pozwala im zmniejszyć ich koszty działalności. – mówi Andrzej Konopka, dyrektor KIP.   Koncepcja rozbudowy / grafika: KIP Inkubator od samego początku swojej działalności miał w 100% wynajętą powierzchnię możliwą do wynajęcia, dlatego od początku mógł utrzymywać pełną samowystarczalność finansową. – W ciągu 20-letniego okresu w Inkubatorze przebywało 137 firm, które zatrudniały 303 osoby. Niektóre mikro firmy rozpoczynały swoją działalność na powierzchni od 20-30 m kw., a po wyjściu z Inkubatora w wyniku swojego rozwoju zdecydowały się na terenie Koszalina budować nowe lub adaptować stare obiekty o standardzie XXI wieku. Niektóre z nich zatrudniają obecnie po kilkadziesiąt osób, a wykorzystywana w działalności przez nich powierzchnia przekracza 3 tys. m kw. – podaje Konopka.   Koncepcja rozbudowy / grafika: KIP Do tych przedsiębiorstw zalicza się m.in. AKANT, ROKUS, DEKOR, HYDROSTOP i RONAR. – Firmy te, mogą być przykładem rozwoju przedsiębiorczości w Koszalinie. – uważa dyrektor KIP. Obecnie kierownictwo Inkubatora ma do dyspozycji przedsiębiorców 27 pomieszczeń o łącznej powierzchni 1789 m kw. Warto dodać, że w 2010r. podjęto wstępną decyzję o rozbudowie Inkubatora, ale w 2011r. ze względów finansowych prace zostały wstrzymane. Do koncepcji jego rozbudowy powrócono w 2013r. Obecnie planowana jest rozbudowa o ok. 1000 m kw. – W 2014r. opracowano wstępną koncepcję oraz określono szacunkowe koszty inwestycji. – informuje Andrzej Konopka.     - Obecnie w Inkubatorze jest 27 firm, które zatrudniają 28 osób. Zajmują się one bardzo szeroką gamą działalności gospodarczych.– mówi dyrektor Koszalińskiego Inkubatora Przedsiębiorczości. Osoby, które zamierzają rozpocząć działalność bądź małe firmy, którym odpowiada lokalizacja i warunki jakie są w Inkubatorze powinny zgłosić się do Zarządu. – Takie osoby otrzymują wniosek o przystanie do Inkubatora. W nim muszą opisać jaką firmę chcą założyć lub jaki charakter ma firma, którą już prowadzą. Muszą określić co chcą robić i w zależności od tego dostają informację jakie są nasze wymogi. Taki wniosek jest opiniowany przeze mnie i w zależności od potrzeb firma otrzymuje informacje czy dana powierzchnia jest możliwa do uzyskania. – komentuje Andrzej Konopka.   W KIP swoją siedzibę na m.in. firma GIPSO-ANTICO. – Jestem tutaj od 2000r. Jest to po prostu dobre miejsce. Gdybym uważał, że mogę funkcjonować w lepszym miejscu to bym tak zrobił. Moja firma się rozwija i w ciągu 14 lat zmieniałem lokal w Inkubatorze kilkukrotnie. To jest jedna z jego zalet, gdy trzeba większej powierzchni odpowiadającej potrzebom firmy to można ją dostać. Na pewno Inkubator jest dobrym miejscem do prowadzenia biznesu i umożliwia rozwój. Sam fakt, że jestem tutaj od tak wielu lat świadczy o tym, że to dobre miejsce dla przedsiębiorców. Zrażać może to, że na lokal w Inkubatorze trzeba czekać, ale zdecydowanie warto. – mówi Bogdan Górski, właściciel.

Funkcjonariusze na plaży

Paweł Kaczor / info. i fot. koszalin.policja.gov.pl - 14 Sierpnia 2014 godz. 13:33
Mundurowi z koszalińskiej komendy pełnili nocną służbę w rejonie mieleńskiej promenady. Policjanci przestrzegali turystów przed nierozważnym korzystaniem z kąpieli w morzu. Nawiązywali również do niebezpiecznych skutków puszczania tzw. „lampionów szczęścia”. Wszystkie patrole, które są odprawione do służby w miejscowościach nadmorskich mają postawione zadania w zakresie profilaktyki. Funkcjonariusze podejmują rozmowę z turystami odwiedzającymi m.in. Mielno i poruszają podczas niej tematy, które związane są z bezpiecznym wypoczynkiem. W ramach nocnego patrolu mundurowi zwracali szczególną uwagę wypoczywających na utonięcia.   Osobom, które przychodziły na plażę prosto z pobliskich dyskotek przytaczali ostatnie tragiczne wydarzenia związane z utonięciem młodego mężczyzny. Mundurowi przestrzegali przed brawurą i przypominali o tym, aby korzystać ze strzeżonych kąpielisk i to tylko wtedy, gdy jesteśmy w dobrej kondycji psychofizycznej. Tłumaczyli, że nie wolno wchodzić do wody po spożyciu alkoholu.   Podczas nocnych działań funkcjonariuszom towarzyszył strażak z OSP Mielenko. Policjanci wspólnie tłumaczyli osobom, które puszczały na plaży tzw. „lampiony szczęścia” o niebezpiecznych skutkach takich zabaw. Odwołując się do wyobraźni wypoczywających apelowali o odpowiedzialne zachowanie. Niebezpieczeństwo związane z lampionami polega m.in. na tym, że niesione przez wiatr mogą wylądować w miejscach podatnych na zajęcie ogniem i spowodować zagrożenie.

Nowelizacja Prawa budowlanego

Paweł Kaczor / info. muratorplus.pl / fot. twojdom.riser.pl - 13 Sierpnia 2014 godz. 16:56
Budowa domu jednorodzinnego nie będzie wymagała uzyskania pozwolenia na budowę, zmniejszą się wymagania formalne, urzędowe terminy mają być krótsze – takie zapisy mają pojawić się w nowelizacji Prawa budowlanego, która ma ułatwić życie głównie inwestorom indywidualnym. Taka konstrukcja przepisów sprawi, że duża odpowiedzialność za budowę zgodną z prawem spadnie na inwestora i projektanta (obecnie leży ona po stronie urzędów). Wśród robót budowlanych, które nie będą wymagały pozwolenia na budowę, proponuje się rozróżnienie na roboty wymagające zgłoszenia oraz roboty wykonywane bez konieczności uzyskania zezwolenia publicznoprawnego.   Ma to regulować katalog robót budowlanych, które realizowane będą w oparciu o zgłoszenie, do którego trzeba będzie dołączyć projekt budowlany. Dotyczyć ma to budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, którego obszar oddziaływania mieści się w całości na działce bądź działkach, na których został zaprojektowany, a także przebudowy takiego budynku, o ile nie będzie prowadzić ona do zmiany, która będzie polegać na zwiększeniu obszaru oddziaływania tego obiektu.   W projekcie nowelizacji wprowadzony zostanie obowiązek określenia obszaru oddziaływania obiektu w projekcie budowlanym. Będzie to przedmiotem badania przez organ administracji architektoniczno-budowlanej w ramach „postępowania wyjaśniającego” przeprowadzonego w związku z wniesieniem zgłoszenia z projektem budowlanym.  Sposób wyznaczenia wspomnianego terenu nie będzie dowolny. Obszar oddziaływania obiektu to teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na postawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. W przypadku budowy, w której koniecznie będzie uzyskanie pozwolenia na budowę, w/w obszar determinuje ustalenie stron postępowania.   Na etapie realizacji zamierzenia budowlanego zastosowanie znajdzie zasada wolności budowlanej – każdy ma prawo zabudowy nieruchomości gruntowej, jeżeli wykaże prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, pod warunkiem zgodności zamierzenia budowlanego z przepisami, w tym z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.   W przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych obszar oddziaływania obiektu wyznaczany będzie w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Pierwszym etapem nowej procedury będzie określenie przez projektanta w projekcie budowlanym budynku mieszkalnego jednorodzinnego w/w obszaru. Projektant będzie musiał w tym zakresie dokonać interpretacji przepisów prawa powszechnie obowiązującego, które pozwalają na dokonanie jednoznacznego określenia obszaru oddziaływania tego budynku. To nie koniec obowiązków projektanta.   Będzie on musiał opracować projekt budowlany w sposób zgodny z wymaganiami ustawy, przepisami, ustaleniami określonymi w decyzjach administracyjnych dotyczących zamierzenia budowlanego oraz zasadami wiedzy technicznej. Zatem projektant będzie miał obowiązek wziąć pod uwagę ustalenia wszystkich rozstrzygnięć administracyjnych odnośnie zamierzenia budowlanego.   W stosunku do budowy na podstawie zgłoszenia z projektem budowlanym (w tym budowy domu jednorodzinnego) wprowadzony zostanie szereg przepisów, które mają zabezpieczyć interesy osób będących właścicielami, użytkownikami wieczystymi bądź zarządcami nieruchomości, które w ocenie tych osób, znajdują się w obszarze oddziaływania planowanej inwestycji. Najpóźniej na 7 dni od dokonania zgłoszenia na działce musi pojawić się tablica informacyjna, a inwestor musi powiadomić o swoich planach najbliższych sąsiadów. Na tablicy będzie musiał znaleźć się m.in. rodzaj robót budowlanych oraz adres prowadzenia tychże robót. Będzie to ta sama tablica informacyjna, której postawienie w trybie pozwolenia na budowę jest obecnie obowiązkiem kierownika budowy.   W przypadku zgłoszenia z projektem budowlanym, obowiązkiem kierownika budowy będzie m.in. uzupełnienie treści już umieszczonej tablicy i uzyskanie oświadczenia właścicieli, użytkowników wieczystych lub zarządców nieruchomości bezpośrednio z nią sąsiadujących objętą zgłoszeniem z projektem budowlanym. Przewiduje się, że w terminie 3 dni po dokonaniu zgłoszenia, na stronach Biuletynu Informacji Publicznej urzędu obsługującego organ administracji architektoniczno-budowlanej ukaże się adekwatna informacja. Właściciele, którzy nie będą usatysfakcjonowani powyższymi zabezpieczeniami ich interesów, będą mogli poprzez pisemne żądanie skierowane do właściwego organu domagać się, by ten wniósł sprzeciw do zgłoszenia. Takie żądanie będzie można wnieść w terminie 14 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej.   Żądanie wniesione po terminie nie będzie brane pod uwagę. Organ oceni argumentację zawartą w żądaniu wniesienia sprzeciwu wyłącznie pod kątem zgodności projektowanej inwestycji z przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz rozstrzygnięciami administracji dotyczącymi zamierzenia budowlanego. Jednym z naruszeń przepisów prawa może być np. dokonanie zgłoszenia w sytuacji, gdy właściwy dla inwestycji jest tryb pozwolenia na budowę (np. w sytuacji, gdy obszar oddziaływania obiektu wykracza poza działkę objętą inwestycją). Jeśli w trakcie postępowania okaże się, że w/w obszar został błędnie określony to nadzór budowlany nakaże wstrzymanie robót lub rozbiórkę.   W trybie zgłoszenia z projektem budowlanym realizowane będą także roboty budowlane polegające na przebudowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, o ile nie prowadzi to do zwiększenia obszaru oddziaływania tego budynku. Warto dodać, że to od inwestora zależeć będzie czy – o ile inwestycja spełnia określone kryteria – wybierze budowę na podstawie zgłoszenia, czy będzie dla niego korzystniejsze uzyskanie decyzji administracyjnej w postaci pozwolenia na budowę.   Twórcy nowelizacji prognozują, że z nowych przepisów będzie korzystać co roku ok. 48 tys. inwestorów indywidulanych. Zgłoszenie z projektem budowlanym przyniesie inwestorowi oszczędności czasowe i finansowe (mniejszy wymagany zakres dokumentacji). Natomiast władze budowlane będą miały mniejsze obciążenia procedurami (np. obowiązek sporządzenia i rozsyłania korespondencji o każdej czynności administracyjnej). Pojawią się jednak procedury związane z koniecznością reakcji na pisma właścicieli lub zarządców nieruchomości mających zastrzeżenia.

Kolonie skontrolowane

Paweł Kaczor / info. WSSE Szczecin / fot. Roman Vondrous/PAP/CTK Photo - 13 Sierpnia 2014 godz. 12:06
W 19 skontrolowanych koloniach wykryto uchybiania. Inspektorzy wystawili 21 mandatów karnych na łączną kwotę 4800 zł. Do końca lipca na terenie województwa zachodniopomorskiego przeprowadzono 574 kontrole wypoczynku dzieci i młodzieży w 559 turnusach. W naszym województwie zgłoszonych zostało ponad 2,3 tys. turnusów, na których wypoczywało blisko 117 tys. uczestników. Podczas kontroli Inspektorzy Sanitarni trafili na jeden „dziki” turnus (taki, którzy nie został zgłoszony do elektronicznej bazy wypoczynku Ministerstwa Edukacji Narodowej). Z wyniku przeprowadzonych kontroli odnotowano 19 turnusów, w których inspektorzy stwierdzili uchybienia i nieprawidłowości. Wystawiono 21 mandatów karnych na łączną kwotę 4800 zł.   W pionie Higieny i Młodzieży wystawiono 10 mandatów w wysokości 2150 zł. Kary nałożono za m.in. brak zabezpieczenia pościeli przed zabrudzeniem, nieprawidłowy stan sanitarno-higieniczny pomieszczeń sanitarnych, zaśmiecone podłogi, przepełnione kosze na śmieci, brudne muszle klozetowe, brudne parapety, a także brak mydła przy umywalkach do mycia rąk w ustępach.   W pionie Higieny Żywności Żywienia i Przedmiotów Użytku wystawiono 11 mandatów na łączną kwotę 2650 zł. Kary założono za takie nieprawidłowości, jak m.in. brudne naczynia stołowe i sztućce, pajęczyny i kurz na ścianach, ogólny nieporządek w pomieszczeniu produkcyjnym, nienależyty stan higieniczny w kuchni głównej, niedopałki na terenie ośrodka czy przepełnione śmietniki.   Warto dodać, że do Państwowej Inspekcji Sanitarnej zgłoszono 16 interwencji dotyczących nieprawidłowości warunków sanitarno-higienicznych w placówkach wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Za zasadne uznano 6 z nich. Zastrzeżenia dotyczyły m.in. niedrożnej kanalizacji, zawilgoconych pokoi, niespełnienia standardów dostępności do urządzeń sanitarnych czy brudu w pokojach. Należy jednak podkreślić, że większość organizatorów wypoczynku – 96,6% – zapewniła prawidłowe warunki w zakresie bezpieczeństwa sanitarnego użytkownikom wypoczynku.

Sierpniowe uroczystości

Paweł Kaczor / info. UM Koszalin / fot. Robert Kuliński - 13 Sierpnia 2014 godz. 8:47
W najbliższy piątek – 15 sierpnia – przypada 94. rocznica Zwycięskiej Bitwy Warszawskiej oraz Święto Wojska Polskiego. Z tej okazji w naszym mieście odbędzie się wiele różnorodnych wydarzeń. Przed pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego o godz. 10.00 odbędzie się wydarzenie patriotyczne, podczas którego nastąpi uroczysta zmiana warty. – Z okolicznościowym przemówieniem wystąpi prezydent Koszalina, wręczone zostaną odznaczenia i awanse na wyższe stopnie wojskowe. Nie zabraknie Apelu Pamięci i wiązanek kwiatów. Całość uświetni defilada pododdziałów Wojska Polskiego Garnizonu Koszalin. – podaje Robert Grabowski, rzecznik prasowy prezydenta Koszalina.   Nieco później – o godz. 12.00 – pod przewodnictwem Jego Eminencji Księdza Kardynała Kazimierza Nycza (Metropolity Warszawskiego) odprawiona zostanie Msza Św. w Sanktuarium na Górze Chełmskiej. Natomiast w godz. 16.00 – 19.00 na terenie 8 Koszalińskiego Pułku Przeciwlotniczego przy ul. 4 Marca odbędzie się „Piknik w mundurze” (więcej informacji dostępnych jest tutaj).   Na uroczystości zapraszają prezydent Koszalina Piotr Jedliński, dowódca Garnizonu WP płk dypl. Zbigniew Zalewski i przewodniczący Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych Antoni Burzyński.

Nowy wzór dowodu osobistego

Paweł Kaczor / info. i grafika: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych - 13 Sierpnia 2014 godz. 8:37
Od nowego roku będzie obowiązywał nowy wzór dowodu osobistego. Dotychczasowe dokumenty zachowają ważność do upływu terminów w nich określonych. Nie będzie konieczności ich wymiany. Nowy dowód nie będzie zawierał informacji o adresie zameldowania, kolorze oczu i wzroście. Zabraknie również zeskanowanego podpisu posiadacza dokumentu. Format i wymiary dowodu osobistego pozostaną takie same jak dotąd. Natomiast fotografia, która będzie wykorzystywana w nowych dowodach, będzie taka sama jak ta, która obowiązuje obecnie w paszportach.   Dokument będzie ważny przez 10 lat od daty wydania, z wyjątkiem dowodu wydawanego dzieciom poniżej 5 roku życia, który będzie ważny przez okres 5 lat. Nowością będzie możliwość złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego w dowolnej gminie w kraju lub drogą elektroniczną. Wniosek, który zostanie złożony w gminie, będzie musiał zostać podpisany własnoręcznie, ale formularz będzie mógł wypełnić za nas pracownik gminy w oparciu o dane w rejestrze PESEL oraz podane informacje.   Elektroniczny wniosek o wydanie dokumentu będziemy musieli uwierzytelnić podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu lub zaufanym profilem ePUAP. Niezależnie od tego na jaką formę się zdecydujemy, do wniosku o wydanie dokumentu trzeba będzie dołączyć fotografię. W przypadku wniosku składanego w formie pisemnej zachowa on dotychczasowe wymiary – 35x45 mm. Natomiast do elektronicznego wniosku będziemy musieli dołączyć zdjęcie w pliku o wymiarach co najmniej 492x610 pikseli i wielkości max. 2,5 MB.   Istotne jest to, że fotografia będzie musiała być wykonana nie wcześniej niż pół roku przed dniem złożenia wniosku. Z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody pracownik gminy przyjmie formularz od wskazanej osoby w miejscu jej pobytu, zaś dowód osobisty będzie mógł odebrać pełnomocnik. Podobnie jak dotąd w imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych ubiegającej się o wydanie dowodu wniosek składa rodzic, opiekun prawny lub kurator.   Jeśli utracimy dokument np. na wakacjach to organ gminy, do którego zgłosimy utratę dowodu, unieważni go natychmiastowo. Takie osoby otrzymają również zaświadczenie potwierdzające zgłoszenie jego utraty. W takim przypadku odpowiednia adnotacja zostanie wprowadzona do Rejestru Dowodów Osobistych.  Znajdą się tam informacje o dacie i przyczynie unieważnienia.

Jaka kiełbasa (wyborcza)?

Robert Kuliński - 13 Sierpnia 2014 godz. 6:25
Artur Wiśniewski otrzymał tylko cztery głosy poparcia. Za to aż 52 osoby źle oceniło jego dotychczasową pracę w radzie miejskiej. Tak wynika z naszej sondy. Nie głosowałeś? Zagłosuj! W trwającej do końca sierpnia br.  sondzie “Radni pod lupą” oddaliście Państwo już blisko 3000 głosów. 25 obecnych radnych oceniacie pod względem ich aktywności podczas sesji, zaangażowania w prace komisji i pomysłu na przyszłość Koszalina. W końcu musicie zadeklarować, czy w przypadku ponownego ubiegania się o fotel rajcy oddalibyście ponownie głos na ocenianego kandydata.   Dziś przedstawimy tych radnych, którzy – póki co – wzbudzają najmniejsze emocje. Tylko 56 osób zdecydowało się ocenić Artura Wiśniewskiego. Nieco więcej, bo 70 naszych Czytelników wystawiło cenzurkę Bogumile Tiece, a 81 z Was przeanalizowało pracę Roberta Rokaszewicza. Najmniejszym poparciem na razie cieszą się: Artur Wiśniewski (4 głosy), Grzegorz Niski (8) i Robert Rokaszewicz (14). Z kolei najwięcej oponentów mają: Tomasz Bernacki (123), Artur Wezgraj i Anna Mętlewicz (oboje po 105). Oczywiście wyniki te  jeszcze mogą się zmienić. Wszystko w Waszych rękach!   Do listopadowych wyborów zostało jeszcze trochę czasu, a główna część kampanii dopiero przed nami. Dlatego postanowiliśmy pomóc tym, na dziś najsłabiej ocenianym radnym i podpowiedzieć im, czego w okresie elekcji wyborcy będą od nich oczekiwać. - Nie śledzę zbytnio tego, o czym mówią politycy przed wyborami. Dla mnie to po prostu zwykła propaganda. - mówi Katarzyna Lewandowska, która na co dzień pracuje w administracji publicznej. - Skupiam się na  tym co się wokół mnie zmienia. To jedyny sposób, aby ocenić polityka – zapewnia Lewandowska. - Według mnie okres kampanii wyborczych związany jest z pustosłowiem. – stwierdza z kolei Irena Kochalska, emerytka. - Politycy traktują wyborców jak idiotów. Moim zdaniem kampania przede wszystkim powinna opierać się na merytorycznej debacie, w której każdy z kandydatów  reprezentować będzie interesy mieszkańców, a nie komitetów wyborczych. Powinny być też spotkania z wyborcami i to różnych grup społecznych. Program musi mieć takie założenia, które będą możliwe do zrealizowania. Tym bardziej ci, którzy starają się o reelekcje powinni mówić o tym co będzie możliwe do zrealizowania, a co nie. Mają przecież informacje z pierwszej ręki – dodaje p. Kochalska.   Dodajmy, że równocześnie trwa – także do końca miesiąca – sonda, w której dokonujemy oceny pracy dotychczasowego prezydenta Koszalina, Piotra Jedlińskiego. Na razie traktujecie go Państwo dość surowo.  43 % dobrze ocenia zarządzanie przez Jedlińskiego urzędem i usługami dla mieszkańców. Tylko 31% jest zdania, że sytuacja społeczno-gospodarcza w mieście jest dobra, a 40% akceptuje dotychczasową politykę miejskich inwestycji.   Nie zgadzasz się z zaprezentowanymi opiniami, dokonanymi ocenami? Przedstaw na forum swój punkt widzenia. Jako jedyny koszaliński portal dysponujemy forum demokratycznym czyli takim, w którym każdy ma prawo wyrazić swój pogląd i podpisując się z imienia i nazwiska ponieść tego społeczne konsekwencje. Wszak istotą demokracji jest nie tylko wolność ale i odpowiedzialność za słowo.   Zachęcamy do dyskusji oraz do udziału w naszej sondzie „Radni pod lupą” , można także ocenić urzędującego prezydenta tutaj.

Kontrole lokali gastronomicznych

Paweł Kaczor / info. WSSE Szczecin / fot. shutterstock.com/pl - 12 Sierpnia 2014 godz. 17:48
Na terenie województwa zachodniopomorskiego skontrolowano 2559 zakładów, przeprowadzając w nich 2918 kontroli sanitarnych w zakresie spełniania wymagań obowiązującego prawa żywnościowego. W wyniku kontroli nałożono mandaty karne w wysokości 76 150 zł. Nadzór nad bezpieczeństwem żywności i żywienia na terenie naszego województwa w okresie letnim realizowany jest w obiektach działających całorocznie, które w sezonie wakacyjnym w odpowiedzi na większy popyt zwiększają swoją produkcję. Chodzi tutaj o m.in. piekarnie, ciastkarnie, lodziarnie, środki transportu, zakłady gastronomiczne, a także stołówki w domach wczasowych, obiektach stałych (np. szkoły i internaty) oraz obiektach sezonowych (np. kioski z lodami).   W 2559 zakładach przeprowadzono 2918 kontroli sanitarnych (w tym 195 w stołówkach wypoczynku dzieci i młodzieży) w zakresie spełniania obowiązujących przepisów. W drodze prowadzonego postępowania administracyjnego wydano 188 decyzji w celu poprawy stanu sanitarno-technicznego. Zarządzenia decyzji dotyczyły m.in. zapewnienia urządzeń chłodniczych do przechowywania produktów w odpowiednio niskich temperaturach, wydzielenia pomieszczenia lub miejsca na przetrzymywanie sprzętu porządkowego, a także doprowadzenia do właściwego stanu powierzchni ścian, sufitów, podłóg, okien w pomieszczeniach produkcyjnych, magazynowych i socjalnych.   Wykonanie obowiązków, które zostały nałożone decyzjami jest sukcesywnie poddawane kontroli zgodnie z upływem terminów wyznaczonych w decyzjach. Na 277 osób, które odpowiedzialne są za nieprawidłowości w bieżącym stanie sanitarnym nałożono mandaty karne w wysokości 76 150 zł. Najczęściej stwierdzanym uchybieniem, które kwalifikowało się do ich nałożenia było m.in. przechowywanie produktów żywnościowych w warunkach temperaturowych niezgodnych z zaleceniami producenta, nieprzestrzeganie zasad higieny przez personel pracujący przy produkcji żywności, a także wykorzystywanie do produkcji produktów po upływie terminu ważności.   Jednocześnie w okresie sprawozdawczym wydano 6 decyzji, które wstrzymały działalność produkcyjną do czasu zapewnienia odpowiednich warunków. Wspomniane działania podjęto za takie uchybienia, jak m.in. wchodzenie do pomieszczeń produkcyjnych przez toaletę, złe warunki sanitarno-techniczne czy brak wody pitnej. W powyższych przypadkach postępowanie administracyjne prowadził właściwy terenowo państwowy powiatowy inspektor sanitarny.   Ponadto wydano 9 decyzji dotyczących wycofania środków spożywczych o niewłaściwej jakości zdrowotnej z uwagi na stwierdzenie podczas przeprowadzania czynności kontrolnych używania do produkcji surowców po upływie terminu przydatności do spożycia lub produktów niewłaściwie przechowywanych. Warto dodać, że od połowy maja do końca lipca zgłoszono do Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa zachodniopomorskiego 97 interwencji.   Dotyczyły one m.in. niewłaściwego bieżącego stanu sanitarno-higienicznego zakładów, braku dostępu do toalety dla klientów, serwowania posiłków w brudnych naczyniach stołowych, braku dokumentacji w postaci orzeczeń do celów sanitarno-epidemiologicznych wśród personelu pracującego w kontakcie z żywnością czy używania do smażenia starego tłuszczu. Każdorazowo po otrzymaniu interwencji podejmowano działania nadzorowe, w wyniku których 36 z nich uznano za zasadne.

Nie przepłacaj za podręczniki

Paweł Kaczor / info. Redakcja TV Gawex / grafika: SXC.hu - 12 Sierpnia 2014 godz. 15:38
Nauka w polskich, „bezpłatnych szkołach” jest coraz droższa. Koszty tzw. wyprawek są większe z roku na rok. Ministerstwo Edukacji przewidziało pewną pomoc finansową, która polega na refundacji kosztów zakupu podręczników. Być może należy się ona właśnie Tobie – sprawdź to! Główny Urząd Statystyczny podaje, że w 2013r. koszty tzw. wyprawki szkolnej dla jednego dziecka wynosił 766 zł, zaś w 2014r. może wynieść nawet 899 zł. Jest to bardzo duża kwota dla wielu polskich rodzin, w których i tak zazwyczaj znajduje się więcej niż jedno dziecko w wieku szkolnym. Z pomocą finansową, która polega na refundacji kosztów zakupu książek, wychodzi Ministerstwo Edukacji.   W 2014r. dotacja przewidziana jest dla uczniów, którzy rozpoczynają naukę w klasach II, III lub VI szkoły podstawowej, klasie III szkoły ponadgimnazjalnej (tj. zasadniczej szkole zawodowej, liceum ogólnokształcącym lub technikum), klasach II, III lub VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klasie VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasie VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasie III liceum plastycznego, a także klasie III lub IX ogólnokształcącej szkoły baletowej.   Dodatkowo dofinansowanie na zakup podręczników mogą otrzymać uczniowie słabowidzący, niedosłyszący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością ruchową, z autyzmem, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, a także z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w przypadku, gdy jedną z niepełnoprawności jest w/w).   Osoby, które ubiegają się o pomoc na podstawie kryterium dochodowego w 2014r. dla uczniów z wszystkich klas objętych programem wprowadzono jednolite kryterium dochodowe (z ustawy o świadczeniach rodzinnych). Oznacza to, że kwota uprawniająca do otrzymania pomocy w bieżącym roku wynosi 539 zł na osobę w rodzinie. MEN szacuje, że w 2014r. z programu będzie mogło skorzystać ok. 488 tys. uczniów, w tym ok. 121 tys. z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Mundurowi czuwali w Mielnie

Paweł Kaczor / info. i fot. koszalin.policja.gov.pl - 12 Sierpnia 2014 godz. 14:50
W weekend Mielno jak zwykle „bawiło się” do białego rana. Nad bezpieczeństwem turystów i mieszkańców gminy czuwali mundurowi z tamtejszego posterunku, którzy mieli sporo pracy. W każdy wakacyjny weekend zwiększa się liczba zarówno osób przebywających w Mielnie, jak i policyjnych patroli, które pełnią służbę na terenie gminy. Mundurowi dbają o bezpieczeństwo odpoczywających i lokalnych mieszkańców. W miniony weekend funkcjonariuszy z Mielna wspierali policjanci z Koszalina, w tym mundurowi z Wydziału Ruchu Drogowego oraz przewodnicy psów.   Funkcjonariusze przez dwie noce patrolowali centrum miejscowości oraz rejon promenady. Głównym zadaniem policjantów z drogówki było kontrolowanie kierowców pod kątem trzeźwości. Na jeździe po tzw. „podwójnym gazie” złapano 10 osób, które zostaną za to ukarane. Ponadto mundurowi zwracali szczególną uwagę na osoby, które dopuszczał się uciążliwych wykroczeń porządkowych.   Policjanci nałożyli aż 76 mandatów karnych, z czego prawie połowę za spożywanie alkoholu w miejscach, w których jest to zabronione. Pozostałe kary dotyczyły zaśmiecania i zakłócania porządku. W trakcie podjętych czynności i prowadzonych legitymowań patrole zatrzymały 2 osoby, które posiadały przy sobie marihuanę. Panowie w wieku 25 i 28 lat odpowiedzą przed sądem za przestępstwo zagrożone karą do 3 lat pozbawienia wolności. Zatrzymali też 2 osoby poszukiwane.

Kolejne modernizacje i remonty

Paweł Kaczor / info. i fot. UM Koszalin - 12 Sierpnia 2014 godz. 14:16
Zarząd Dróg Miejskich w Koszalinie ogłosił kolejne przetargi na remonty i modernizacje dróg i chodników. Wykonawców niektórych remontów poznamy jeszcze w tym miesiącu. W sierpniu poznamy firmy, które będą realizować remonty ul. Zwycięstwa (od ul. Dębowej do ul. Lubiatowskiej – 860 m), ul. Piłsudskiego (od ul. Chałubińskiego do ul. Orląt Lwowskich – 500 m), ul. Chałubińskiego (od ul. Leśnej do ul. Karłowicza oraz odcinek przy jednostce wojskowej – 820 m) oraz ul. Batalionów Chłopskich (od mostu do wiaduktu – 740 m). Poznamy również wykonawcę, który wyremontuje ul. Sikorskiego (wraz z przebudową chodników na miejsca postojowe oraz przebudową oświetlenia drogowego). – Oprócz wymiany nawierzchni regulowane będą również wpusty kanalizacji sanitarnej i deszczowej. – podaje Robert Grabowski, rzecznik prasowy prezydenta Koszalina.   Ponadto Zarząd Budynków Mieszkalnych ogłosił przetargi na remont chodników przy ul. Bałtyckiej, ul. Miłej i ul. Wańkowicza. Większość wymienionych inwestycji ma zostać zakończona do końca października. – Uruchamiamy kolejne inwestycje drogowe, które możemy sfinansować dzięki pieniądzom pozyskanym wcześniej z Urzędu Marszałkowskiego. Na liście ZDM jest łącznie 25 pozycji inwestycyjnych. Kolejne modernizacje i remonty jeszcze w tym roku poprawią bezpieczeństwo i komfort zarówno kierowców, jak i pieszych. – zapewnia Piotr Jedliński, prezydent Koszalina.

Tragiczny wypadek koszalinian

Paweł Kaczor / info. wiadomosci.wp.pl / fot. East News Poland - 12 Sierpnia 2014 godz. 13:55
Małżeństwo, które zginęło w sobotę w Portugalii po upadku z urwiska, to koszalinianie. Dwoje Polaków mieszkało na stałe w aglomeracji lizbońskiej. Ich dzieci w wieku 5 i 6, które były na miejscu zdarzenia, natychmiast przekazano tymczasowo jednemu ze stołecznych ośrodków opiekuńczych. Tragicznie zmarły mężczyzna – 31-letni Michał – uczył się w I Liceum Ogólnokształcącym im. St. Dubois w Koszalinie. Następnie kontynuował naukę na Politechnice Warszawskiej. Później mężczyzna doktoryzował się – już na uczelni technicznej w Portugalii. Ze swoją żoną – Hanią – i dziećmi zamieszkał w aglomeracji lizbońskiej. Michał prowadził własną stronę internetową, za pośrednictwem której zapraszał do zwiedzania Portugalii i oferował przewodnictwo.   Małżeństwo zginęło spadając z klifu Cabo da Roca w momencie, gdy robiło zdjęcia. Michał i Hania spadli z wysokości ok. 80 m i ponieśli śmierć na miejscu.  Miejsce, w którym spadli Polacy, nie było ogrodzone barierkami. Kilkuletnie dzieci będące świadkami wydarzenia natychmiast przekazano tymczasowo pod opiekę psychologów i zespołu medycznego. Natomiast w niedzielę trafiły do ośrodka dla dzieci. Jeszcze w tym tygodni mają one zostać przewiezione do Polski.   Miejsce, w którym spadło małżeństwo, było trudno dostępne dla ekip ratowniczych. Ciała udało się wydobyć dopiero po kilkunastu godzinach. Akcja była bardzo trudna z uwagi na silny wiatr i ciemności (została wstrzymana na kilka godzin). W chwili obecnej policja bada okoliczności zdarzenia.

Podwyżka po ośmiu latach

PKW - 11 Sierpnia 2014 godz. 15:43
Państwowa Komisja Wyborcza ustaliła wysokość diet przysługujących członkom komisji wyborczych. Publikujemy stawki dla przewodniczących, zastępców i członków terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych. PKW zadecydowała o stawkach w uchwale w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych i osobom powołanym w skład inspekcji w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego.   Członkom komisji, w związku z udziałem w pracach tych komisji, i komisarzom wyborczym przysługuje też zwrot kosztów przejazdów lub dojazdu publicznymi środkami komunikacji.   W uzasadnionych przypadkach członkom komisji przysługuje również zwrot kosztów przejazdu własnym samochodem osobowym, motocyklem lub motorowerem. Musi jednak wyrazić na to zgodę przewodniczący komisji.   Diety i zwrot kosztów są wypłacane na podstawie rachunków, oświadczeń i poleceń wyjazdu służbowego akceptowanych przez przewodniczącego albo zastępcę przewodniczącego właściwej komisji, a komisarzom wyborczym na podstawie rachunków i oświadczeń.   Diety dla członków terytorialnych komisji wyborczych   Zgodnie z uchwałą PKW, przewodniczącym terytorialnych komisji wyborczych przysługuje zryczałtowana dieta za czas związany z wykonywaniem zadań członka komisji w wysokości 650 zł. Stawka dla zastępców przewodniczących terytorialnych komisji to 600 zł, a dla ich członków – 550 zł.   Diety dla członków obwodowych komisji wyborczych   Członkom obwodowych komisji wyborczych dieta przysługuje za czas związany z przeprowadzeniem głosowania oraz ustaleniem jego wyników.   Jeśli chodzi o komisje obwodowe to, zgodnie z ostatnią uchwałą PKW, dieta przewidziana dla ich przewodniczących wynosi 380 zł, dla zastępców - 330 zł, a dla członków 300 zł.   Przy czym, jeżeli w wyborach organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzane jest głosowanie ponowne, członkom komisji przysługują diety w połowie ww. wysokości.   Zryczałtowana dieta nie przysługuje też, jeżeli członek komisji wyborczej nie uczestniczył w czynnościach przewidzianych uchwałą. Wysokość wynagrodzenia może być też obniżona, jeśli np. członek komisji nie uczestniczył w którymś posiedzeniu.   Osobom, które są w składzie inspekcji powołanej przez Państwową Komisję Wyborczą oraz komisarza wyborczego, przysługują zryczałtowane diety za czas wykonywania zadań w inspekcji w wysokości 300 zł oraz zwolnienie od pracy. Po przedłożeniu rachunków i oświadczeń mogą też otrzymać zwrot kosztów podróży i noclegów.   Należności wypłacają członkom PKW oraz osobom powołanym w skład inspekcji – dyrektor Zespołu Prezydialnego Krajowego Biura Wyborczego. Komisarzom wyborczym i osobom powołanym w skład inspekcji przez komisarza wyborczego wypłaca dyrektor właściwej miejscowo delegatury Krajowego Biura Wyborczego.   Członkom wojewódzkich komisji wyborczych – marszałek województwa, członkom powiatowych komisji wyborczych – starosta, a członkom miejskich, gminnych i obwodowych komisji wyborczych – wójt (burmistrz, prezydent miasta).    

Wakacyjne remonty na Gwardii

Paweł Kaczor / fot. Artur Rutkowski - 11 Sierpnia 2014 godz. 14:15
Nadeszła pora realizacji zaplanowanych na ten rok remontów obiektów sportowych przy ul. Fałata w Koszalinie. Lifting przejdzie m.in. ogrodzenie, hala sportowa, a także taras przed budynkiem. Umowę na naprawę i wymianę ogrodzenia obiektu Gwardii podpisano pod koniec lipca. Wykonawcą zadania będzie Usługowy Zakład Remontowo-Budowlany z Koszalina. Prace będą polegały na demontażu starego ogrodzenia i zastąpieniu go nowym, z tzw. paneli systemowych. Wymieniona zostanie część ogrodzenia od narożnika przy skrzyżowaniu ul. Fałata i ul. Kopernika do skatepark’u. Wykonawca na realizację tego zadania ma 4 tygodnie. Koszt wymiany wyniesie 29 900 zł.   Pod koniec lipca podpisano również umowę z koszalińską firma Infinio, która zajmie się remontem elewacji hali sportowej „Gwardia”. Prace obejmą również naprawę schodów i tarasu przed budynkiem, a także wymianę obróbek blacharskich, parapetów okiennych, attyki i cokołów klinkierowych. Wykonawca ma 8 tygodni na realizację zadania, którego koszt wyniesie 255 953 zł.   Nie są to wszystkie remonty, które zostaną wykonane na Gwardii. W ciągu najbliższego miesiąca w holu przy kasach, w hali sportowej pod trybunami bocznymi oraz w korytarzu przy szatniach zostanie wyłożona estetyczna i odporna na użytkowanie posadzka typu tarkett, zaś na zapleczu hali przy szatniach zostaną wymalowane ściany i sufity. Koszt prac wewnątrz budynku wyniesie 42 244 zł.   Warto dodać, że jeszcze przed wakacjami gruntowny remont przeszedł koszaliński skatepark. Tegoroczny remont kosztował ok. 74 tys. zł. Wykonawcą była toruńska firma J-TOR. Prace obejmowały wymianę sklejki w urządzeniach, oczyszczenie i pomalowanie konstrukcji stalowej, a także uzupełnienie i pomalowanie ubytków w urządzeniach żelbetowych, tzw. bikeparku.   Remont nie ominął również koszalińskiego basenu. Przez całe wakacje trwają tam remonty urządzeń i instalacji miejskiej pływalni. Największy i najbardziej kosztowny dotyczy stacji uzdatniania wody. Wykonawcą prac jest firma ANCHEM z Połczyna Zdroju. Tegoroczne roboty kosztują Zarząd Obiektów Sportowych ok. 65 tys. zł, ale połowę kosztów pokrywa Ministerstwo Sportu i Turystyki. Prace obejmują m.in. odnowienie zjeżdżalni dla dzieci, wymianę zawartości filtra wody basenowej, remont pomieszczeń stacji uzdatniania wody oraz odnowienie szatni, w których wymienione będą odpływy.

Oceniamy prezydenta

eWok, - 12 Lipca 2014 godz. 18:14
Każdego dnia dwustu koszalinian decyduje się dokonać oceny aktualnie sprawującego w mieście władzę, prezydenta Piotra Jedlińskiego. Zaproponowaliśmy Wam, drodzy Czytelnicy możliwość wyrażenia opinii o pracy Piotra Jedlińskiego, prezydenta Koszalina. Przygotowaliśmy trzy kryteria jej oceny: inwestycje miejskie, sytuacja społeczno-gospodarcza i rynek pracy oraz zarządzanie urzędem i usługami dla mieszkańców. W naszej sondzie, którą rozpoczęliśmy 28 czerwca br. wzięło już udział 2884 osoby. Co oznacza, ze średnio każdego dnia swój pogląd wyraża nieco ponad dwustu koszalinian! Dziękujemy za tak szeroki odzew. Na razie Wasz osąd aktualnego gospodarza miasta jest  dla niego dość surowy. 45% z Was uważa, że Jedliński dobrze zarządza urzędem i usługami dla mieszkańców. Aż 67% jest zdania, że jego działania dotyczące sytuacji społeczno-gospdoarczej i rynku pracy w mieście są niewystarczające. Z kolei tylko 40% pozytywnie ocenia obecną politykę inwestycyjną.    Oceń pracę prezydenta - kliknij tutaj.   Ze względu na czas urlopowy zdecydowaliśmy, że nasza sonda potrwa do końca sierpnia br.   Zamierzamy także dotrzeć do jeszcze większej grupy koszalinian. Szczegóły wkrótce.