Informacja dotycząca polityki plików cookies: Informujemy, iż w naszych serwisach internetowych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Dalsze korzystanie z naszych serwisów, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności. Zamknij.
8 godzin temu
Ala za KOD Koszalin
 

KOD: Demonstracja przed sądem

Koszaliński Komitet Obrony Demokracji organizuje w niedzielę (25 bm.) o godz. 20.00. demonstrację przed Sądem Okręgowym. A tak uzasadniają powód protestu: "Dlaczego? Bo wyszło na jaw, że Ministerstwo (Nie)Sprawiedliwości, to m.in. farma internetowych trolli, szkalujących w sieci sędziów, przeciwników "podłej zmiany", czyli obrońców niezawisłości polskiego sądownictwa. Złapani na gorącym uczynku zostali zdymisjonowani, ale nie dotknęło to ich szefów (Ziobry, Morawieckiego i przede wszystkim Kaczyńskiego), bez których akceptacji ten proceder nie mógłby mieć miejsca. ZAŻĄDAJMY WIĘC ICH DYMISJI". List otwarty do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego wystosowany przez Stowarzeszenie sędziów THEMIS: "Stowarzyszenie Sędziów „Themis”   Prezes Rady Ministrów Sz. P. Mateusz Morawiecki     Mając na uwadze dobro Rzeczpospolitej i działając w trosce o zachowanie porządku konstytucyjnego w naszym kraju apelujemy do Pana, aby w trybie natychmiastowym skorzystał Pan z uprawnień wskazanych w art. 130 ustawy prawo o ustroju sądów powszechnych i zobowiązał Ministra Sprawiedliwości do odsunięcia od obowiązków służbowych, bądź zarządzenia natychmiastowej przerwy w pełnieniu obowiązków służbowych, grupy sędziów działających w Ministerstwie Sprawiedliwości i odpowiedzialnych za prawdopodobne popełnienie przestępstw na szkodę około 20 sędziów m.in. SSO Krystiana Markiewicza i in., opisanych w publikacjach portalu Onet. Już dzisiaj okazało się, że w przestępczy proceder zamieszani są kolejni sędziowie pracujący w Ministerstwie Sprawiedliwości, a być może również rzecznicy dyscyplinarni powołani przez Ministra Sprawiedliwości. Wszystkie ww. osoby łączy jedna osoba, osoba wiceministra SSR Łukasza Piebiaka, który kierował specgrupą przy Ministrze Sprawiedliwości, zajmującą się przygotowaniem taktyki postępowań dyscyplinarnych przeciwko sędziom. Wiele wskazuje na to, że owocem prac tej grupy jest hejterski portal KastaWatch na komunikatorze twitter, na którym są nielegalnie publikowane, objęte ochroną danych osobowych dokumenty z akt personalnych sędziów i akt postępowań dyscyplinarnych. Uważamy, że bez rzetelnego śledztwa, w którym natychmiast zostanie zabezpieczony sprzęt komputerowy i telefony grupy sędziów z Ministerstwa Sprawiedliwości zamieszanych w szkalowanie i udostępnianie danych osobowych, tej bulwersującej sprawy nie da się wyjaśnić. Jedynie natychmiastowa Pana interwencja może zapobiec ewentualnemu zniszczeniu dowodów i zatarciu śladów niewątpliwej przestępczej działalności mającej miejsce w Ministerstwie Sprawiedliwości. W trosce o wizerunek wymiaru sprawiedliwości, który jeszcze nigdy po 1989 roku nie był tak jak dzisiaj zagrożony przez działalność grupy sędziów z Ministerstwa Sprawiedliwości, wzywamy jednocześnie do zawieszenia w czynnościach wszystkich prezesów powołanych przez SSR Łukasza Piebiaka na mocy przepisu przejściowego nowelizacji Prawa o ustroju sądów powszechnych, która weszła w życie 12 sierpnia 2017 r. Ludzie ci zostali powołani na stanowiska prezesów sądów jedynie dlatego, że łączyły ich osobiste relacje z Panem Łukaszem Piebiakiem, którego moralny mandat do tych czynności, jak pokazują ostatnie wydarzenia, był i jest wątpliwy. Szanowny Panie Premierze, w Pana rękach pozostaje również odpowiedzialność Pana Ministra Sprawiedliwości za wszystkie opisane wyżej wydarzenia. Faktem jest, że jest to odpowiedzialność polityczna, jednak nie zanegowane przez samych podejrzanych zapisy rozmów funkcjonariuszy Ministerstwa Sprawiedliwości z hejterami wskazują, że o całym procederze mógł wiedzieć i akceptować go sam Minister Sprawiedliwości. Domagamy się pilnego i realnego działania w tej sprawie. Połączenie funkcji Prokuratora Generalnego i Ministra Sprawiedliwości nie daje żadnych gwarancji, że Minister realnie wyjaśni sprawę która dotyczy jego bezpośrednio. W tej sytuacji jednym realnym sposobem rzetelnego wyjaśnienia sprawy jest powołanie sejmowej komisji śledczej, w celu zbadania możliwego udziału w tej przestępczej działalności również innych urzędników ministerstwa sprawiedliwości. Zarząd Stowarzyszenia Sędziów „Themis” Uchwała Zarządu SSP „Iustitia” w sprawie publikacji w portalu Onet.pl   W związku z publikacjami portalu Onet.pl dotyczącymi koordynowania przez byłego wiceministra sprawiedliwości Łukasza Piebiaka i jego współpracownika sędziego Jakuba Iwańca zorganizowanej akcji hejterskiej skierowanej przeciwko sędziom, Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” w imieniu polskich sędziów zwraca się do prokuratury, innych organów ścigania oraz władzy ustawodawczej i wykonawczej z żądaniem wyjaśnienia tej sytuacji. W szczególności oczekujemy niezwłocznego zabezpieczenia sprzętu komputerowego i telefonów komórkowych osób wymienionych w publikacji, tj. Łukasza Piebiaka i Jakuba Iwańca. Od ponad dwóch lat przedstawiciele trzeciej władzy, w szczególności członkowie Stowarzyszenia „Iustitia”, są obiektem zmasowanych ataków propagandowych ukierunkowanych na zdyskredytowanie sędziów, jako grupy zawodowej, począwszy od tzw. kampanii billboardowej, poprzez wypowiedzi premiera RP, aż po aktywność anonimowych kont na Twitterze. Nęka się sędziów wszczynanymi bez powodu postępowaniami dyscyplinarnymi, inicjowanymi centralnie przez rzecznika dyscyplinarnego i jego zastępców, powołanych przez ministra sprawiedliwości. Nagłaśnianie tych postępowań stanowi kolejną metodę dyskredytacji sędziów w oczach opinii publicznej. Ujawnienie przez portal Onet.pl, że hejterską działalność na Twitterze przeciwko sędziom, połączoną z przekazywaniem poufnych danych, koordynował wiceminister sprawiedliwości Łukasz Piebiak, odpowiedzialny w ramach resortu za tzw. reformę sądownictwa, czyni uprawnionym przypuszczenie, iż działalność ta miała na celu zdyskredytowanie sędziów w celu uzasadnienia konieczności niekonstytucyjnego podporządkowania władzy sądowniczej woli władzy politycznej. Taka działalność jest bez precedensu i nie mieści się w jakichkolwiek standardach państwa prawa. Jesteśmy przekonani, że w akcji dyskredytacji sędziów mogła brać udział znacznie większa grupa osób, niż wynika to z dotychczasowych publikacji Onetu. Dymisja wiceministra Piebiaka nie kończy sprawy, gdyż nie wiadomo, kto był „szefem”, o którym mowa w ujawnionej korespondencji. Ponieważ organ nazywany Krajową Radą Sądownictwa, po raz kolejny, nie zabiera głosu w sprawie zagrożenia dla niezależności sądów i niezawisłości sędziowskiej, Stowarzyszenie „Iustitia” stało się de facto jedynym podmiotem stojącym na straży tych wartości. Podważanie autorytetu władzy sądowniczej i nękanie jej przedstawicieli stanowi działania skierowane stricte przeciwko interesom Państwa Polskiego i ze względu na to żądamy wszechstronnego wyjaśnienia sprawy. Żądamy: Powołania przez Sejm RP komisji śledczej w celu ustalenia osób odpowiedzialnych za wyciek poufnych informacji dotyczących sędziów z Ministerstwa Sprawiedliwości, gdyż prokuratura jest bezpośrednio podporządkowana ministrowi sprawiedliwości, który może nie być zainteresowany wyjaśnieniem tej sprawy; przekazania przez rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych Piotra Schaba postępowania wyjaśniającego w niniejszej sprawie właściwemu rzecznikowi dyscyplinarnemu, tj. rzecznikowi dyscyplinarnemu przy Sądzie Okręgowym w Warszawie. Wszczęcie postępowania bezpośrednio przez rzecznika dyscyplinarnego Piotra Schaba w świetle obowiązujących przepisów było nieuprawnione, ponadto w niniejszej sprawie zachodzi konflikt interesów z uwagi na powiązania personalne z byłym wiceministrem Łukaszem Piebiakiem; ustalenia, kto prowadzi na Twitterze profil @kastawatch, odpowiedzialny za zmasowaną akcję hejterską wobec sędziów krytycznych wobec tzw. reformy wymiaru sprawiedliwości;  Ponownego rozdzielenia funkcji ministra sprawiedliwości od stanowiska Prokuratora Generalnego; powołania Krajowej Rady Sądownictwa w sposób zgodny z Konstytucją RP. Zapewniamy, że udzielimy wszelkiej niezbędnej pomocy sędziom, którzy zostali dotknięci hejtem. W najbliższych dniach złożymy zawiadomienie do prokuratury wskazujące na możliwość popełnienia przestępstw przez funkcjonariuszy Ministerstwa Sprawiedliwości.
16 Sierpnia 2019 godz. 10:02
Ala za Koszalińskie Towarzystwo Społeczno - Kulturalne
 

16. Europejski Festiwal Filmowy INTEGRACJA TY i JA

W dniach 3-7 września br. już po raz 16 odbędzie się Europejski Festiwal Filmowy INTEGRACJA TY i JA. Do konkursu zgłoszono aż 38 filmów. Na festiwalu zostanie zaprezentowanych także sześć produkcji pozakonkursowych. Gościem specjalnym będzie Rober Więckiewicz. Znakomity aktor spotka się z publicznością 5 września, tuż przed projekcją filmu "Jak pies z kotem". KONKURS FILMOWY 2019 FILMY FABULARNE #głowa (#head), reż. Steve Roberts, Wielka Brytania 2019, 4 min. Choroba dwubiegunowa (Circular Insanity), reż. Niklas Blum, Niemcy 2018, 5 min. Kabina (Stall), reż. Ryan Shovey, USA 2018, 7 min. Lato (Summertime), reż. Aleksandra Mazoń, Polska 2018, 42 min. Mam na imię Pietia (My Name is Petya), reż. Daria Binevskaya, Rosja 2019, 15 min. Na przełaj (Cross-Country), reż. Marco Baumhof, Niemcy 2017, 10 min. Niedoskonali (Imperfect), reż. Cristian García Zelada, Peru 2019, 5 min. Obłęd (Madness), reż. Jakub Drobczyński, Polska 2018, 22 min. Ptak (The Bird), reż. Sakari Sankkinen, Finlandia 2018, 9 min. Rzeczywistość 2.0 (Whose Reality 2.0), reż. Nico Falcone Georgiadis, Szwecja 2019, 14 min. Terror, reż. Yonatan Shehoah, Izrael 2018, 16 min. Tu i teraz (Here and Now), reż. Aurélien Mathieu, Francja 2016, 6 min. Wiki, reż. Veronica Andersson, Polska 2017, 30 min. Wszyscy wyjeżdżamy (We’re All Leaving), reż. Jonas Risvig, Dania 2019, 28 min. Zagubieni (The Lost Ones), reż. Maria Castillejo Carmen, Maëlle Grand Bossi, Elisabeth Silveiro, Francja 2018, 13 min. Zatańczysz tato? (Do You Dance, Daddy?), reż. Miguel Monteagudo, Hiszpania 2019, 26 min.   FILMY DOKUMENTALNE Fajna babka (A Pretty Awesome Girl), reż. Monika Meleń, Polska 2018, 9 min. Fale uderzeniowe (Shock Waves), reż. Kineret Hay-Gillor, Izrael 2017, 70 min. Jak opisać wielkość samolotu (How to Describe the Size of a Plane), reż. Szymon Jan Sinoff, Polska 2019, 19 min.  Julek, reż. Bartosz Toboła, Polska 2019, 27 min. Michał i Daniel (Michail and Daniel), reż. Andrei Zagdansky, Ukraina 2018, 63 min. Moja piaskowa skóra (My Sandy Skin), reż. Inés Calero, Hiszpania 2018, 8 min. Odważny (A Brave One), reż. Stas Ivanov, USA 2019, 31 min. Połączeni (Connected), reż. Aleksandra Maciejczyk, Polska 2018, 18 min. Projektanci (Design-Ability), reż. Otoxo Productions, Hiszpania 2017, 33 min. Przywrócić godność (Restoring Dignity), reż. Claire Jeantet, Fabrice Catérini, Francja 2018, 52 min. Rycerz Stefan (Knight Stefan), reż, Agnieszka Kozaczka-Gralak, Polska 2019, 35 min. Szczęśliwi razem (Happy Together), reż. Yen Kung Kuo, Tajwan 2017, 53 min. W hospicjum (In the Hospice), reż. Lorenz Wetscher, Niemcy 2019, 25 min. Zamknij oczy i leć (Close Your Eyes and Fly), reż. Julia Pietrangeli, Włochy 2019, 39 min. Znak miłości (The Sign for Love), reż. Elad Cohen, Iris Ben Moshe, Izrael 2017, 73 min. Znaki (The Signs), reż. Wojciech Klimala, Polska 2018, 56 min.   FILMY AMATORSKIE Dobra jak... (Good As…), reż. Maciej Książko, Polska 2019, 5 min. Jedziemy (We Go), reż. Dorota Zjawińska, Jadwiga Osłońska, Polska 2019, 2 min. Kogo odwiedzasz? (Who Do You Visit ?), reż. Łukasz Waśniowski, Polska 2019, 10 min. Kolor życia (The Colour of Life), reż. Michael Njoroge, Grace W. Matu, Kenia 2018, 5 min. Nie zginęła (She didn’t Die), reż. Adam Górecki, Danuta Wróblewska, Polska 2018, 8 min. Superhero, reż. Dariusz Janiczak, Polska 2019, 7 min. Opisy filmów tutaj