Informacja dotycząca polityki plików cookies: Informujemy, iż w naszych serwisach internetowych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Dalsze korzystanie z naszych serwisów, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności. Zamknij.
22 Sierpnia 2019 godz. 6:54
Ala, fot. Piotr Walendziak/UM Koszalin
 

Przetarg na Targowisko Miejskie unieważniony

Jedyna złożona w przetargu oferta wykonawcy, koszalińskiej firmy Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego i Usług Inwestycyjnych Piotr Flens przewyższała o 10 249 838,39 zł tą, którą Urząd Miasta zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zobacz jak to miejsce wygląda obecnie i jak ma się zmienić. Przypomnijmy, w ramach tej szacowanej na 18,4 mln złotych netto inwestycji urządzone mają być nowe miejsca do handlowania - 106 do handlu z samochodów oraz 76 straganów; miejsca handlu mają być zadaszone. Tak według projektu ma wyglądać nowe targowisko: Projekt przewiduje, że do  31 sierpnia 2022 roku powstanie tu także parking podziemny (ok. 3,6 tys. m kw. powierzchni, na ok. 140 miejsc do parkowania, z dwoma windami), zadaszony zjazd na parking podziemny, a także budynek wieży z logo targowiska i zegarem, do tego pomieszczenia techniczne.   Poza tym powstanie podpiwniczony budynek administracyjny z toaletą publiczną i pomieszczeniami technicznymi o powierzchni ok. 370 m kw. Teren zostanie też na nowo zagospodarowany – powstaną drogi, chodniki , nawierzchnie utwardzone, zieleń, a całość zostanie ogrodzona z użyciem bram przesuwnych. Inwestycja wymaga wycięcia 19 drzew i 14 m kw. krzewów. W zamian zostanie posadzonych siedem klonów zwyczajnych „Red Royal”, sześć klonów zwyczajnych „Golden Globe” i sześć robinii akacjowych.  Dodajmy, że Ww2017 roku w Polsce zamkniętych zostało 26 stałych targowisk miejskich. Na przestrzeni ostatnich 10 lat ubyło ich aż 110. Prognozy nie wyglądają obiecująco: władze miast coraz częściej dochodzą do wniosku, że są niepotrzebne – zamykają bazary lub decydują się na zastąpienie ich bardziej rentownymi przedsięwzięciami. Oby nie w Koszalinie.  
23 Sierpnia 2019 godz. 5:59
Ala za GDDKiA
 

Nowa organizacja ruchu na odcinku DK6 Nowogard-Płoty – jedziemy jedną jezdnią nowej S6

Wykonawca drogi S6 na odcinku Nowogard – Płoty wprowadził zmianę organizacji ruchu obejmującą skierowanie ruchu z obecnej DK6 na południową (w stronę Koszalina) jezdnię drogi S6 na całym odcinku o dł. 20 km. Spowodowane jest to koniecznością zamknięcia w kilku miejscach dotychczasowej DK6 po to, aby dokończyć na niej prace. Ruch dwukierunkowy na nowej jezdni jest przejazdem przez plac budowy i wiąże się z ograniczeniem prędkości do 70 km/h i zakazem wyprzedzania na całym odcinku. Prosimy kierowców o zachowanie szczególnej uwagi na tym odcinku DK6 w związku z tą znaczącą zmianą organizacji ruchu, zwracanie uwagi na oznakowanie i nie jeżdżenie „na pamięć. Zakończenie całości inwestycji i oddanie do ruchu drogi już w pełnym dwujezdniowym przekroju planowane jest w IV kwartale tego roku. Zmiana organizacji ruchu wiąże się również ze sporymi zmianami dla ruchu lokalnego. Dojazd do miejscowości położonych przy dotychczasowej DK6 będzie odbywał się przez tymczasowe skrzyżowania na jezdni południowej S6. Takie skrzyżowania zostały zlokalizowane w sześciu miejscach na S6, z dodatkowym ograniczeniem prędkości do 50 km/h. Najbardziej zmieni się dojazd do m. Żabowo i m. Lisowo, do których można dostać się poprzez skrzyżowania położone na wschód od miejscowości. Dojazd do Płot zapewnia węzeł Płoty, który będzie czynny dla wszystkich relacji. Zmiana dotyczy również kierowców jadących DW152, którzy w Płotach muszą pojechać DW109 w stronę Gryfic do węzła drogi S6 Płoty, po to aby pojechać w kierunku Szczecina, bądź Koszalina.
22 Sierpnia 2019 godz. 5:30
Ala za KOD Koszalin
 

KOD: Demonstracja przed sądem

Koszaliński Komitet Obrony Demokracji organizuje w niedzielę (25 bm.) o godz. 20.00. demonstrację przed Sądem Okręgowym. A tak uzasadniają powód protestu: "Dlaczego? Bo wyszło na jaw, że Ministerstwo (Nie)Sprawiedliwości, to m.in. farma internetowych trolli, szkalujących w sieci sędziów, przeciwników "podłej zmiany", czyli obrońców niezawisłości polskiego sądownictwa. Złapani na gorącym uczynku zostali zdymisjonowani, ale nie dotknęło to ich szefów (Ziobry, Morawieckiego i przede wszystkim Kaczyńskiego), bez których akceptacji ten proceder nie mógłby mieć miejsca. ZAŻĄDAJMY WIĘC ICH DYMISJI". List otwarty do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego wystosowany przez Stowarzeszenie sędziów THEMIS: "Stowarzyszenie Sędziów „Themis”   Prezes Rady Ministrów Sz. P. Mateusz Morawiecki     Mając na uwadze dobro Rzeczpospolitej i działając w trosce o zachowanie porządku konstytucyjnego w naszym kraju apelujemy do Pana, aby w trybie natychmiastowym skorzystał Pan z uprawnień wskazanych w art. 130 ustawy prawo o ustroju sądów powszechnych i zobowiązał Ministra Sprawiedliwości do odsunięcia od obowiązków służbowych, bądź zarządzenia natychmiastowej przerwy w pełnieniu obowiązków służbowych, grupy sędziów działających w Ministerstwie Sprawiedliwości i odpowiedzialnych za prawdopodobne popełnienie przestępstw na szkodę około 20 sędziów m.in. SSO Krystiana Markiewicza i in., opisanych w publikacjach portalu Onet. Już dzisiaj okazało się, że w przestępczy proceder zamieszani są kolejni sędziowie pracujący w Ministerstwie Sprawiedliwości, a być może również rzecznicy dyscyplinarni powołani przez Ministra Sprawiedliwości. Wszystkie ww. osoby łączy jedna osoba, osoba wiceministra SSR Łukasza Piebiaka, który kierował specgrupą przy Ministrze Sprawiedliwości, zajmującą się przygotowaniem taktyki postępowań dyscyplinarnych przeciwko sędziom. Wiele wskazuje na to, że owocem prac tej grupy jest hejterski portal KastaWatch na komunikatorze twitter, na którym są nielegalnie publikowane, objęte ochroną danych osobowych dokumenty z akt personalnych sędziów i akt postępowań dyscyplinarnych. Uważamy, że bez rzetelnego śledztwa, w którym natychmiast zostanie zabezpieczony sprzęt komputerowy i telefony grupy sędziów z Ministerstwa Sprawiedliwości zamieszanych w szkalowanie i udostępnianie danych osobowych, tej bulwersującej sprawy nie da się wyjaśnić. Jedynie natychmiastowa Pana interwencja może zapobiec ewentualnemu zniszczeniu dowodów i zatarciu śladów niewątpliwej przestępczej działalności mającej miejsce w Ministerstwie Sprawiedliwości. W trosce o wizerunek wymiaru sprawiedliwości, który jeszcze nigdy po 1989 roku nie był tak jak dzisiaj zagrożony przez działalność grupy sędziów z Ministerstwa Sprawiedliwości, wzywamy jednocześnie do zawieszenia w czynnościach wszystkich prezesów powołanych przez SSR Łukasza Piebiaka na mocy przepisu przejściowego nowelizacji Prawa o ustroju sądów powszechnych, która weszła w życie 12 sierpnia 2017 r. Ludzie ci zostali powołani na stanowiska prezesów sądów jedynie dlatego, że łączyły ich osobiste relacje z Panem Łukaszem Piebiakiem, którego moralny mandat do tych czynności, jak pokazują ostatnie wydarzenia, był i jest wątpliwy. Szanowny Panie Premierze, w Pana rękach pozostaje również odpowiedzialność Pana Ministra Sprawiedliwości za wszystkie opisane wyżej wydarzenia. Faktem jest, że jest to odpowiedzialność polityczna, jednak nie zanegowane przez samych podejrzanych zapisy rozmów funkcjonariuszy Ministerstwa Sprawiedliwości z hejterami wskazują, że o całym procederze mógł wiedzieć i akceptować go sam Minister Sprawiedliwości. Domagamy się pilnego i realnego działania w tej sprawie. Połączenie funkcji Prokuratora Generalnego i Ministra Sprawiedliwości nie daje żadnych gwarancji, że Minister realnie wyjaśni sprawę która dotyczy jego bezpośrednio. W tej sytuacji jednym realnym sposobem rzetelnego wyjaśnienia sprawy jest powołanie sejmowej komisji śledczej, w celu zbadania możliwego udziału w tej przestępczej działalności również innych urzędników ministerstwa sprawiedliwości. Zarząd Stowarzyszenia Sędziów „Themis” Uchwała Zarządu SSP „Iustitia” w sprawie publikacji w portalu Onet.pl   W związku z publikacjami portalu Onet.pl dotyczącymi koordynowania przez byłego wiceministra sprawiedliwości Łukasza Piebiaka i jego współpracownika sędziego Jakuba Iwańca zorganizowanej akcji hejterskiej skierowanej przeciwko sędziom, Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” w imieniu polskich sędziów zwraca się do prokuratury, innych organów ścigania oraz władzy ustawodawczej i wykonawczej z żądaniem wyjaśnienia tej sytuacji. W szczególności oczekujemy niezwłocznego zabezpieczenia sprzętu komputerowego i telefonów komórkowych osób wymienionych w publikacji, tj. Łukasza Piebiaka i Jakuba Iwańca. Od ponad dwóch lat przedstawiciele trzeciej władzy, w szczególności członkowie Stowarzyszenia „Iustitia”, są obiektem zmasowanych ataków propagandowych ukierunkowanych na zdyskredytowanie sędziów, jako grupy zawodowej, począwszy od tzw. kampanii billboardowej, poprzez wypowiedzi premiera RP, aż po aktywność anonimowych kont na Twitterze. Nęka się sędziów wszczynanymi bez powodu postępowaniami dyscyplinarnymi, inicjowanymi centralnie przez rzecznika dyscyplinarnego i jego zastępców, powołanych przez ministra sprawiedliwości. Nagłaśnianie tych postępowań stanowi kolejną metodę dyskredytacji sędziów w oczach opinii publicznej. Ujawnienie przez portal Onet.pl, że hejterską działalność na Twitterze przeciwko sędziom, połączoną z przekazywaniem poufnych danych, koordynował wiceminister sprawiedliwości Łukasz Piebiak, odpowiedzialny w ramach resortu za tzw. reformę sądownictwa, czyni uprawnionym przypuszczenie, iż działalność ta miała na celu zdyskredytowanie sędziów w celu uzasadnienia konieczności niekonstytucyjnego podporządkowania władzy sądowniczej woli władzy politycznej. Taka działalność jest bez precedensu i nie mieści się w jakichkolwiek standardach państwa prawa. Jesteśmy przekonani, że w akcji dyskredytacji sędziów mogła brać udział znacznie większa grupa osób, niż wynika to z dotychczasowych publikacji Onetu. Dymisja wiceministra Piebiaka nie kończy sprawy, gdyż nie wiadomo, kto był „szefem”, o którym mowa w ujawnionej korespondencji. Ponieważ organ nazywany Krajową Radą Sądownictwa, po raz kolejny, nie zabiera głosu w sprawie zagrożenia dla niezależności sądów i niezawisłości sędziowskiej, Stowarzyszenie „Iustitia” stało się de facto jedynym podmiotem stojącym na straży tych wartości. Podważanie autorytetu władzy sądowniczej i nękanie jej przedstawicieli stanowi działania skierowane stricte przeciwko interesom Państwa Polskiego i ze względu na to żądamy wszechstronnego wyjaśnienia sprawy. Żądamy: Powołania przez Sejm RP komisji śledczej w celu ustalenia osób odpowiedzialnych za wyciek poufnych informacji dotyczących sędziów z Ministerstwa Sprawiedliwości, gdyż prokuratura jest bezpośrednio podporządkowana ministrowi sprawiedliwości, który może nie być zainteresowany wyjaśnieniem tej sprawy; przekazania przez rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych Piotra Schaba postępowania wyjaśniającego w niniejszej sprawie właściwemu rzecznikowi dyscyplinarnemu, tj. rzecznikowi dyscyplinarnemu przy Sądzie Okręgowym w Warszawie. Wszczęcie postępowania bezpośrednio przez rzecznika dyscyplinarnego Piotra Schaba w świetle obowiązujących przepisów było nieuprawnione, ponadto w niniejszej sprawie zachodzi konflikt interesów z uwagi na powiązania personalne z byłym wiceministrem Łukaszem Piebiakiem; ustalenia, kto prowadzi na Twitterze profil @kastawatch, odpowiedzialny za zmasowaną akcję hejterską wobec sędziów krytycznych wobec tzw. reformy wymiaru sprawiedliwości;  Ponownego rozdzielenia funkcji ministra sprawiedliwości od stanowiska Prokuratora Generalnego; powołania Krajowej Rady Sądownictwa w sposób zgodny z Konstytucją RP. Zapewniamy, że udzielimy wszelkiej niezbędnej pomocy sędziom, którzy zostali dotknięci hejtem. W najbliższych dniach złożymy zawiadomienie do prokuratury wskazujące na możliwość popełnienia przestępstw przez funkcjonariuszy Ministerstwa Sprawiedliwości.
21 Sierpnia 2019 godz. 8:22
Art za Ford Kite Cup
 
 

Maks Żakowski po raz szósty mistrzem Polski

Bardzo emocjonujący okazał się ostatni wyścig Formuły Kite Open, podczas którego ostatecznie rozstrzygnęło się podium mężczyzn w kategorii open. Błażej Ożóg, pomimo dużej przewagi, stracił prowadzenie na drugim okrążeniu i przegrał z Maksem Żakowskim (MKR Tramp Mielno) zaciętą bitwę o mistrzostwo Polski. Brązowy medal w kategorii open zdobył Jakub Jurkowski, który został jednocześnie mistrzem Polski w kategoriach do lat 19 i 16. W długi sierpniowy weekend w Pucku rozegrany został ostatni przystanek zawodów Ford Focus Active Challenge. Wyłoniono w nim mistrzów Polski w konkurencjach Freestyle i Formuła Kite Open, a także finalistów pucharu Polski w konkurencji Freestyle. Pomimo niesprzyjających prognoz, już pierwszego dnia zawodów pojawił się bardzo równy i wystarczająco mocny wiatr ze wschodu, który pozwolił rozegrać doskonałe zawody. Na akwen Zatoki Puckiej jako pierwsi wyruszyli zawodnicy Formuły Kite Open oraz Freestyle. Tę ostatnią konkurencję udało się w całości rozegrać już pierwszego dnia zawodów. Freestyle rozpoczął się od popisów najmłodszych – w kategorii U14 zwyciężył Bartosz Włodarczyk, a wśród juniorów do lat 18 najlepszy był Oskar Cholewiński. Rywalizacja kobiet była bardzo wyrównana. Już w heacie eliminacyjnym zwycięstwo Martyny Konkel zwiastowało wyrównany finał i ciekawe rozstrzygnięcia. Finał był na bardzo wysokim poziomie - każda z finalistek mogła wygrać, natomiast najlepiej i najrówniej popłynęła Martyna, która pokazała dużą moc i styl pokazywanych manewrów. Kasi Lange mniej więcej w połowie heatu zerwał się leash i uciekł latawiec, także nie mogła walczyć do końca. Mimo to zdążyła wykonać kilka wysoko punktowanych tricków, dzięki którym zdobyła srebro. Brązowy medal wywalczyła Natalia Grabowska. Rywalizacja mężczyzn również była na bardzo wysokim poziomie – każdy zawodnik z czołówki miał szansę na wygraną. Czarnym koniem zawodów okazał się Maice Dittrich, który już w heatach eliminacyjnych pokazał, że będzie pretendował do tytułu, co było dużym zaskoczeniem dla wszystkich. Pływał równo, na wielkiej mocy wykonując bardzo trudne technicznie tricki. W finale też popłynął bardzo dobrze, ale nie wystarczająco, żeby wygrać z Markiem Rowińskim, który zaprezentował bardzo stabilną formę i zdobył tytuł mistrza Polski Freestyle, przed Maicem. Brązowy medal zdobył Mateusz Włodarczyk, który bardzo dobrze sobie radził w całym tourze, niestety trochę słabiej poradził sobie w finale mistrzostw. W konkurencji Formuła Kite Open zawodnicy wykorzystali wiatr do maksimum i przez trzy dni ścigali się na foilach. Wśród kobiet bezkonkurencyjna była Julia Damasiewicz, która wygrała większość wyścigów i zdobyła tytuł mistrzyni Polski zarówno w kategorii open kobiet, jaki i U19 i U16 kobiet. Tuż za nią uplasowały się Magdalena Woyciechowska i Nina Arcisz, zdobywając kolejno srebro i brąz, także w kategoriach wiekowych U19 i U16. Oprócz konkurencji zaliczanych do mistrzostw Polski, odbyły się również wyścigi Twin Tip Racing do lat czternastu, które zwyciężył Janek Koszowski. Zawody Ford Focus Active Challenge w Pucku były ostatnimi zawodami zaliczanymi do Pucharu Polski Freestyle, wyłoniły zatem zwycięzców całego Pucharu: Katarzynę Lange i Marka Rowińskiego. Wyjątkową atrakcją były odwiedziny mistrzów świata i legend kitesurfingu - Aaron Hadlow Official Page i AIRton Cozzolino, którzy przyjechali na zaproszenie polskiego dystrybutora Duotone i ION, firmę Vento Co. Poza udzieleniem wywiadów, spędzili też czas z zawodnikami i rozdali autografy. Ponadto, do miasteczka zawodów przybyło kilkunastu dziennikarzy, testujących nowego Forda Focusa Active. Mogli oni również spróbować swoich sił w kitesurfingu, windsurfingu oraz na SUPie. Zawody nie odbyłyby się bez wsparcia najlepszych sponsorów, którymi są: sponsor tytularny - Ford Polska, producent nowego crossovera Forda Focusa Active, a także Aztorin, dystrybutor wodoodpornych zegarków dla sportowców, Duotone Poland i ION, producenci niezawodnego sprzętu do kitesurfingu oraz dodający skrzydeł i muzycznych uniesień Red Bull. Podczas zawodów publiczność i zawodnicy mogli obejrzeć niezwykły pokaz live painting, czyli malowania na żywo desek przez Sebastian Litner, artystę mocną związanego ze sceną sportów ekstremalnych. Stworzył on piękne customowe obrazy-deski, które wręczone zostały zwycięzcom Pucharu Polski. Bardzo dziękujemy zawodnikom, ich rodzinom i kibicom za przybycie na finałowy przystanek Ford Focus Active Challenge do Pucka. Do zobaczenia w przyszłym sezonie! WYNIKI MISTRZOSTWA POLSKI FORD FOCUS ACTIVE CHALLENGE 2019 PUCK FORMUŁA KITE OPEN KOBIETY 1. Julia Damasiewicz 2.Magdalena Woyciechowska 3. Nina Arcisz 4. Paula Grzenkowska 5. Julia Morkowska 6. Pola Gajzler 7. Dominika Sawicka FORMUŁA KITE OPEN MĘŻCZYŹNI 1. Maksymilian Żakowski  2. Błażej Ożóg 3. Jakub Jurkowski 4. Arkadiusz Kusalewicz 5. Michał Wojciechowski 6. Jan Koszowski 7. Filip Nawój 8. Jakub Balewicz FORMUŁA KITE OPEN KOBIETY U19 1. Julia Damasiewicz 2.Magdalena Woyciechowska 3. Nina Arcisz 4. Paula Grzenkowska 5. Julia Morkowska FORMUŁA KITE OPEN MĘŻCZYŹNI U19 1. Jakub Jurkowski 2. Michał Wojciechowski 3. Jan Koszowski 4. Filip Nawój 5. Jakub Balewicz FORMUŁA KITE OPEN KOBIETY U16 1. Julia Damasiewicz 2.Magdalena Woyciechowska 3. Nina Arcisz 4. Julia Morkowska 5. Pola Gajzler FORMUŁA KITE OPEN MĘŻCZYŹNI U16 1. Jakub Jurkowski 2. Michał Wojciechowski 3. Jan Koszowski 4. Jakub Balewicz 5. Oskar Zawadowicz FORMUŁA KITE OPEN MĘŻCZYŹNI U14 1. Jan Koszowski 2. Jakub Balewicz 3. Bartosz Włodarczyk 3. Marcel Stępniewski FREESTYLE OPEN KOBIETY 1. Martyna Konkel 2. Katarzyna Lange 3. Natalia Grabowska 4. Małgorzata Kołacz 5. Amelia Lubelska 5. Marta Włodarczyk FREESTYLE OPEN MĘŻCZYŹNI 1. Marek Rowiński 2. Maice Dittrich 3. Mateusz Włodarczyk 4. Daniel Witkowski 5. Oskar Cholewiński 6. Mikołaj Gregier 6. Łukasz Katana 8. Wojciech Matysiak 8. Maksymilian Mielczarek FREESTYLE U18 MĘŻCZYŹNI 1. Oskar Cholewiński 2. Maksymilian Mielczarek 3. Krzesimir Przybyłowski 4. Marcel Stępniewski 5. Wojciech Matysiak FREESTYLE U14 MĘŻCZYŹNI 1. Bartosz Włodarczyk 2. Krzesimir Przybyłowski 3. Marcel Stępniewski PUCHAR POLSKI W KITESURFINGU - FREESTYLE FREESTYLE OPEN KOBIETY 1. Katarzyna Lange 2. Martyna Konkel 3. Natalia Grabowska FREESTYLE OPEN MĘŻCZYŹNI 1. Marek Rowiński 2. Mateusz Włodarczyk 3. Mikołaj Gregier FREESTYLE U18 1. Oskar Cholewiński 2. Krzesimir Przybyłowski 3. Maksymilian Mielczarek FREESTYLE U14 1. Krzesimir Przybyłowski 2. Bartosz Włodarczyk 3. Marcel Stępniewski ZAWODY FORD FOCUS ACTIVE CHALLENGE 2019 PUCK TWIN TIP RACING U 14 1. Jan Koszowski 2. Krzesimir Przybyłowski 3. Bartosz Włodarczyk 4. Marcel Stępniewski 5. Jakub Balewicz