Informacja dotycząca polityki plików cookies: Informujemy, iż w naszych serwisach internetowych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Dalsze korzystanie z naszych serwisów, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności. Zamknij.
8 Listopada 2019 godz. 3:46 Ala, fot. Piotr Walendziak  

Koszalin: Lekarz z SOR-u z zarzutem naruszenia nietykalności cielesnej ratownika medycznego

W czwartek koszalińska prokuratura postawiła lekarzowi, który w nocy z 13 na 14 czerwca pełnił dyżur w oddziale ratunkowym zarzut naruszenia nietykalności cielesnej ratownika medycznego i spowodowanie u niego obrażeń ciała na okres poniżej 7 dni. -  Podejrzany nie przyznał się do zarzucanych czynów i odmówił składania wyjaśnień - informuje rzecznik Prokuratury Okręgowej w Koszalinie Ryszard Gąsiorowski. - Wobec podejrzanego nie zostały zastosowane żadne środki zapobiegawcze. Za naruszenie nietykalności funkcjonariusza publicznego i spowodowanie u niego obrażeń ciała na okres poniżej 7 dni grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności – dodał rzecznik. Przypomnijmy, w nocy z 13 na 14 czerwca  policja została wezwana do awantury w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie. - Przywieźliśmy pacjentkę na SOR, była w bardzo ciężkim stanie - relacjonował wówczas Michał Pelc, ratownik medyczny. - Wiadomo, w takich sytuacjach robimy wszystko, co się da, dla ratowania ludzkiego życia. Ja też zawsze pomagam personelowi szpitala w zaopiekowaniu się pacjentem. W takich chwilach liczą się każde ręce. Tak było też i tym razem. Pacjentka została przełożona z naszych noszy na nosze szpitalne. Obsługa niechcąco zahaczyła mnie noszami, a ja również niechcąco zbliżyłem się, a raczej zahaczyłem o lekarza, który akurat miał dyżur. On jest znany z tego, że źle odnosi się do personelu i do ratowników, obrzuca innych różnymi obraźliwymi określeniami typu debilu czy buraku. I on chwycił mnie za ubranie i energicznie odepchnął, krzyknął: nie pchaj się! Mnie też poniosło i krzyknąłem: weź te ręce baranie! Wtedy on chwycił mnie za szyję, przydusił i pchnął tak mocno, aż uderzyłem głową o ścianę. Jeszcze mnie boli. Kręci mi się w głowie, źle się czuję. Zrobiłem badania - dodał.   Poszedł na zwolnienie lekarskie. Hospitalizacja nie była konieczna. 14 czerwca podejrzenie popełnienia przestępstwa przez lekarza zgłosił na policję. 
8 Listopada 2019 godz. 3:18 Ala za infoWire.pl  

Smog zagraża bezpieczeństwu zdrowotnemu Polaków

„Chociaż o tym niewiele się mówi, to mamy jednak dowody, że istnieje związek między zanieczyszczeniem powietrza a alergiami pokarmowymi” - podkreśla prof. dr hab. n. med. Bolesław Samoliński. Ostatnio wiele słyszy się o smogu. Co to takiego? Termin ten jest nieco nadużywany i stosowany jako synonim zanieczyszczenia powietrza. Tymczasem smog jest szczególnym zjawiskiem wśród zanieczyszczeń powietrza, czyli nagromadzenia toksycznych związków chemicznych i pyłów zawieszonych. Powstaje on na skutek wymieszania się mgły z dymem i spalinami, które zostają skumulowane pod warstwą ciepłego powietrza, tworzącego parasol nad danym regionem. Smogowi towarzyszy zazwyczaj wilgotna, bezwietrzna pogoda i niskie temperatury. Związki chemiczne i pyły połączone z parą wodną działają szczególnie drażniąco i toksycznie na drogi oddechowe.   W zależności od składu dymu, cząsteczki zawieszone mogą mieć różną średnicę, co przekłada się na problemy zdrowotne. PM10, czyli cząsteczki o średnicy nie większej niż 10 mikrometrów, w dużej mierze zatrzymywane są w górnych drogach oddechowych, podrażniając błonę śluzową nosa, gardła, krtani, a nawet tchawicę i oskrzela. PM2,5 to pyły, które penetrują głębiej - do oskrzelików, przez co działają drażniąco na dolne drogi oddechowe, powodując napady kaszlu, duszności, szczególnie u osób ze skłonnością do chorób obturacyjnych, tj. astma czy przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP). Są też - rzadko mierzone, ale bardzo niebezpieczne - PM1, przenikające do pęcherzyków płucnych, oraz jeszcze mniejsze PM0,1, które dostają się do krwiobiegu i działają toksycznie ogólnoustrojowo. Te ostatnie często prowadzą do złego samopoczucia, powodują bóle głowy, mogą zmieniać parametry ciśnienia tętniczego krwi, przez co wpływają niekorzystnie na układ krwionośny, a także ośrodkowy układ nerwowy.   Jak zanieczyszczenia powietrza wpływa na układ oddechowy? Zanieczyszczenia powietrza torują drogę do nadwrażliwości na alergeny. Sprawia to, że układ immunologiczny reaguje na cząsteczki, które dotychczas były dla niego obojętne. Warto podkreślić, że co czwarty Polak ma alergie górnych oddechowych, a co ósmy - astmę oskrzelową. Te jednostki chorobowe często występują jednocześnie. Nadreaktywność i stan zapalny śluzówek, podrażnionych dodatkowo przez toksyczne substancje chemiczne i pyły zawieszone w powietrzu, sprawiają, że pacjent reaguje objawami kataralnymi, bólem głowy i ogólnym złym samopoczuciem. Jeszcze gorzej sytuacja wygląda w grupie astmatyków, u których dochodzi do gwałtownych skurczów oskrzeli, napadów kaszlu i duszności. Astmatycy są wręcz papierkiem lakmusowym stężenia zanieczyszczenia powietrza w poszczególnych regionach.   A czy smog może wpływać na alergie pokarmowe? Tak, chociaż o tym niewiele się mówi, to mamy jednak dowody, że istnieje związek między zanieczyszczeniem powietrza a alergiami pokarmowymi. Przede wszystkim dlatego, że toksyczne substancje chemiczne, obecne w powietrzu, w naturalny sposób przechodzą do gleby, gdzie rosną spożywane przez nas zboża, warzywa i owoce. Nie jest to jednak jedyny mechanizm. Drugi jest bardziej złożony i mniej oczywisty. Nos jest naturalnym filtrem naszego organizmu. Jego błona śluzowa zatrzymuje toksyczne substancje chemiczne i pyły zawieszone w powietrzu. Nie gromadzą się one jednak w tym miejscu, ale w sposób fizjologiczny są przesuwane transportem śluzowo-rzęskowym w stronę gardła, gdzie bezwiednie je połykamy. W ten sposób nie są one wdychane, ale przedostają się do układu pokarmowego, gdzie działają nie tylko toksycznie, ale również jako czynnik wzmacniający, otwierający wrota alergenom.    
8 Listopada 2019 godz. 2:33 Ala za UM Koszalin  

Ławnik bardzo poszukiwany

Przewodniczący Rady Miejskiej w Koszalinie informuje, że Rada Miejska w Koszalinie na podstawie art. 168 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz w związku z pismem Prezesa Sądu Okręgowego w Koszalinie z dnia 31 października 2019 roku, informuję o naborze uzupełniającym ławników sądowych 1) do Sądu Okręgowego w Koszalinie: a) 1 ławnika do orzekania w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, b) 19 ławników do orzekania w pozostałych sprawach;                          2) do Sądu Rejonowego w Koszalinie: a) 3 ławników do orzekania w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, b) 17 ławników do orzekania w pozostałych sprawach                           - na kadencję od 2020 r. do 2023 r.   Podstawa prawna: - ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52 z późn.zm.) zwana dalej „ustawą”, - rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121, poz. 693).   Nieprzekraczalny termin zgłaszania kandydatów 10 grudnia 2019 r.   Zgodnie z art. 158 ustawy ławnikiem może być wybrany ten, kto: 1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich, 2) jest nieskazitelnego charakteru, 3) ukończył 30 lat, 4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku, 5) nie przekroczył 70 lat, 6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,  7) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe. Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.                Zgodnie z art. 159 ustawy ławnikami nie mogą być: 1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze, 2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego, 3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń, 4) adwokaci i aplikanci adwokaccy, 5) radcy prawni i aplikanci radcowscy, 6) duchowni, 7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej, 8) funkcjonariusze Służby Więziennej, 9) radni gminy, powiatu i województwa. Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.   Kandydatów na ławników Radzie Miejskiej w Koszalinie mogą zgłaszać: 1) prezesi właściwych sądów, 2) stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, 3) co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.    Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się dokumenty opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia: 1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby, 2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, 3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona, 4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. poz. 2217; z 2018 r. poz. 1000 i 1544), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika, 5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.   Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.    Zgodnie z treścią art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 986, z późn. zm.), pobrane samodzielnie wydruki komputerowe informacji o podmiotach wpisanych do Rejestru mają moc zrównaną z mocą odpisu aktualnego z rejestru, wydawanego przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego, o których mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o KRS, jeżeli posiadają cechy umożliwiające ich weryfikację z danymi zawartymi w Rejestrze. Dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.   Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą: 1) imię (imiona), nazwisko, 2) numer ewidencyjny PESEL, 3) miejsce stałego zamieszkania, 4) własnoręczny podpis  każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście. Koszt opłaty za: 1) wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa; 2) badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.   Rada Miejska w Koszalinie, przed dokonaniem wyborów uzupełniających ławników, zasięga od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.  Informacje o kandydacie na ławnika uzyskuje się i sporządza na zasadach określonych dla informacji o kandydacie do objęcia stanowiska sędziowskiego.   Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do Rady Miejskiej w Koszalinie po 10 grudnia 2019 roku, a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.    Pozostawienie zgłoszenia bez dalszego biegu Rada Miejska stwierdza w drodze uchwały.   Przed przystąpieniem do wyborów uzupełniających Zespół powołany Uchwałą Nr VII/155/2019 Rady Miejskiej z dnia 18 czerwca 2019 roku, przedstawi na sesji Rady swoją opinię o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.   Wyborów ławników Rada Miejska dokona w głosowaniu tajnym.   Zgłoszenia kandydatów dokonuje się na KARCIE  ZGŁOSZENIA  KANDYDATA NA ŁAWNIKA, którą wraz z pozostałymi formularzami można pobrać:  1) ze strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Koszalinie – link:  2) z  kancelarii Urzędu Miejskiego w Koszalinie, ul. Rynek Staromiejski 6-7, parter budynku 3) z Biura Rady Miejskiej Urzędu Miejskiego w Koszalinie, ul. Rynek Staromiejski 6-7, pok. 211 oraz 213 (II piętro) w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek 9.00 – 17.00, wtorek – piątek 7.15 – 15.15).   Szczegółowe informacje w sprawie wyboru ławników udzielane są przez pracowników Biura Rady Miejskiej Urzędu Miejskiego w Koszalinie, ul. Rynek Staromiejski 6-7, pok. nr 211 lub nr 213 (II piętro), w godzinach pracy Urzędu oraz pod numerami telefonów:  94 348 86 39, 94 348 86 40, 94 348 8641.   KARTĘ ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA ŁAWNIKA wraz z kompletem wymaganych dokumentów należy złożyć do Biura Rady Miejskiej Urzędu Miejskiego w Koszalinie, ul. Rynek Staromiejski 6-7, pok. nr 211 lub nr 213 (II piętro), w godzinach pracy Urzędu   (poniedziałek 9.00 – 17.00, wtorek – piątek 7.15 – 15.15).                                                                              
7 Listopada 2019 godz. 17:13 Ala z mat. inf.  

Wanda Stypułkowska wśród 10 kobiet biznesu

Prezes MPS International Wanda Stypułkowska, jako jedyna przedstawicielka branży kosmetycznej, a przy okazji jedyna reprezentantka regionu koszalińskiego, została nominowana przez redakcję „Pulsu Biznesu” w plebiscycie czytelników Kobieta Biznesu 2019. Głosowanie trwa do 20 listopada. Redakcja „Pulsu Biznesu” organizuje ranking 100 Kobiet Biznesu, w którym o miejscu na liście decydować będą wyniki finansowe zarządzanych przez panie przedsiębiorstw w okresie od 2017 do 2018 roku. Ranking podzielony będzie na dwie kategorie: firm, które w badanych latach osiągnęły obrót poniżej 50 mln zł oraz tych z większym obrotem. Rankingowi towarzyszy także plebiscyt czytelników „Pulsu Biznesu”, do którego redakcja wybrała 10 pań spośród zgłoszonych kandydatek. Wśród nich znalazła się Wanda Stypułkowska, prezes MPS International. Redakcja doceniła wieloletnie zarządzanie koszalińskim przedsiębiorstwem, ekspansję na rynki zagraniczne, rosnące zatrudnieniei wiele projektów związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. – Cieszę się, że znalazłam się w tak znamienitym gronie – mówi Wanda Stypułkowska.– Z pewnością do plebiscytu było zgłoszonych wiele pań, które z równie wielką pasją poświęcają się swojemu biznesowi oraz podejmują wiele działań godnych zauważenia. Tym bardziej jestem zadowolona, że redakcja zdecydowała się mnie wyróżnić. Głosowanie w plebiscycie odbywa się poprzez stronę internetową: http://100kobietbiznesu.pl/plebiscyt i trwa do 20 listopada. Udział w rankingu oraz plebiscycie jest nieodpłatny. Podstawowym celem rankingu 100 Kobiet Biznesu jest wymiana doświadczeńi wsparcie dla wszystkich pań, które chcą spełniać się zawodowo i prywatnie, zdobywać wiedzę i dzielić się nią. Ranking najbardziej przedsiębiorczych kobiet w Polsce zostanie opublikowany w grudniu w specjalnym dodatku do dziennika „Puls Biznesu”, a ogłoszenie wyników zaplanowano na 5 grudnia podczas uroczystej gali w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej w Warszawie.  
7 Listopada 2019 godz. 13:53 Ekoszalin z mat. informacyjnych  

W Białogardzie warto rozpocząć rowerowe przygody

Ten odcinek ułatwi dojazd do dworca PKP w Białogardzie. Tu będą mogły się zaczynać lub kończyć przygody na rowerowych szlakach Pomorza Zachodniego. W Białogardzie ruszy budowa nowej infrastruktury rowerowej, która uzupełni istniejącą sieć miejską i połączy się z malowniczym Starym Kolejowym Szlakiem. Wicemarszałek Tomasz Sobieraj podpisał umowę wsparcia inwestycji środkami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020. Będzie dwukierunkowa i poprowadzi rowerzystów od ul 1 maja, do ul. Dworcowej i stacji kolejowej PKP. 330 metrów będzie liczył nowy szlak dla rowerów, który umożliwi bezpieczny i bezkolizyjny dojazd od centrum przesiadkowego do centrum Białogardu.   - Ta nowa infrastruktura z pewnością będzie konkurencją dla indywidualnego transportu samochodowego, co wpłynie na ograniczenie lokalnych zatorów i emisję zanieczyszczeń do atmosfery. Zadanie, które zrealizuje miasto Białogard, wpisuje się w nasz wielki projekt budowy sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego. Spodziewamy się, że Białogard stanie się ważnym punktem dla rowerowych turystów, którzy będą tu zaczynać lub kończyć swoje przygody – powiedział wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego Tomasz Sobieraj.   Budowa realizowanego przez Miasto Białogard zadania ruszy za kilka miesięcy, w lutym przyszłego roku i ma zostać zrealizowana do końca 2020 r. Warta 450 tys. zł inwestycja został wsparta środkami unijnymi w wysokości ponad 382 tys. zł. Projekt Budowa drogi rowerowej na ul. Dworcowej w Białogardzie jest realizowany w ramach Osi 2 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 2.3 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko – Kołobrzesko – Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020.   Stary Kolejowy Szlak Białogard to ważny węzeł kolejowy na mapie Sieci Tras Rowerowych Pomorza Zachodniego. Inwestycja przy ul. Dworcowej ułatwi dojazd do szlaków i sprawi, że turyści rowerowi będą mogli tu rozpoczynać lub kończyć swoją podróż. Ciekawie zapowiadają się inwestycje na trasie Stary Kolejowy Szlak na terenie Białogardu, gdzie szlak dla rowerów będzie przechodził po malowniczych nasypach i mostach białogardzkiej wąskotorówki. Obecnie trwa opracowywanie dokumentacji na realizację tras prowadzących do Karlina i Klępina Białogardzkiego. Cała trasa prowadzi od Wałcza do Białogardu, gdzie rozdziela się w kierunku Kołobrzegu i Koszalina.   Zaułek Drzewny Już niedługo na terenie Białogardu powstanie „Zaułek Drzewny”, gdzie rozwidlają się Kołobrzeska i Koszalińska odnoga Starego Kolejowego Szlaku. Obecnie prowadzone są prace projektowe, a już w przyszłym roku ruszy jego budowa. W ramach inwestycji powstanie bulwar przy rzece Linicy, który zostanie oświetlony, objęty monitoringiem, a w jego pobliżu przybędzie kilkadziesiąt miejsc postojowych dla aut. Inwestycja została wsparta kwotą 4 mln zł z RPO WZ 2014-2020, a rewitalizacja terenu przy ul. Zaułek Leśny obejmie także budowę dwóch kładek pieszo-rowerowych, terenu spacerowo-rekreacyjnego oraz plaży wraz z wyposażeniem i dostępem do rzeki. W nurcie rzeki pojawić się ma też podświetlana fontanna pływająca. Dla najmłodszych zaplanowano również utworzenie ogrodzonego placu zabaw dla dzieci z interaktywnymi zabawkami oraz budowę strefy rekreacji, wyposażonej w stoły tenisowe i urządzenia siłowni plenerowej.   Muzeum Zimnej Wojny Jedną z największych atrakcji, jakie czekają na rowerowych turystów w pobliżu Białogardu jest Muzeum Zimnej Wojny w Podborsku. To dawny sowiecki magazyn amunicji atomowej. Ten kompleks wojskowy przez blisko pół wieku był ściśle tajny, a o jego istnieniu wiedziało zaledwie 12 osób w Polsce. Do dziś historycy nie potrafią ustalić, ile głowic atomowych było składowanych w tutejszych magazynach do 1990 r. Według szacunków, miejsca było nawet na 160 głowic. Do obiektu wprowadzają olbrzymie wrota przeciwatomowe, a na miejscu wciąż działają suwnice do podnoszenia amunicji.   Sieć Tras Rowerowych Pomorza Zachodniego - Budujemy trasy rowerowe, które łączą istniejącą infrastrukturę. Chcemy, by nasi mieszkańcy oraz turyści mogli zaplanować prawdziwą weekendową wycieczkę, ale i długi urlop. Cel ambitny, ale z każdym oddanym kilometrem coraz bardziej realny. Widzimy, że przy powstających w regionie trasach zaczyna się pojawiać coraz więcej ofert związanych z noclegiem dla rowerowych turystów, to dodatkowo zachęca do przygód na rowerze – powiedział marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. Tylko w ubiegłym roku Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego zbudował i oznakował ok. 110 km tras. W tym roku w realizacji znajdują się odcinki o długości ponad 200 km. Realizowany przez Województwo Zachodniopomorskie projekt jest prawdziwą rowerową rewolucja, która docelowo będzie liczyła 1100 km tras.
7 Listopada 2019 godz. 13:46 Ekoszalin z mat. informacyjnych  

30 lat temu upadał Mur Berliński

Trzy dekady temu, 9 listopada 1989 r. upadł Mur Berliński. Żelazna kurtyna i symbol podziału Niemiec oraz Europy na dwie części. Bez tego wydarzenia, jak i bez porozumień Okrągłego Stołu oraz transformacji ustrojowej w Polsce, nie rozpoczęłyby się przemiany, które zmieniły polsko-niemieckie pogranicze. Dziś, jest to miejsce współpracy i szukania wspólnych pomysłów na rozwój po obu stronach Odry. Rozwijanie wspólnych połączeń kolejowych, wprowadzanie języka sąsiada do szkół i administracji, większa integracja nastawiona na rozwój gospodarczy. Dziś niemieccy samorządowcy właśnie tak spoglądają na perspektywy i możliwości współpracy z Polakami. By myśleć o wspólnych projektach, trzeba było przejść bardzo długą drogę, której nie ułatwiała bardzo trudna i dramatyczna polsko-niemiecka historia.   Marzenie o dobrym sąsiedztwie - Na ruinach II Wojny Światowej, na traumach setek wojen, które przez wieki przechodziły przez Europę, dziś budujemy wspólny dom – Europę. Dom, zbudowany na marzeniu o życiu wspólnym w pokoju, dom zbudowany na takich wartościach jak poszanowanie godności ludzkiej, demokracji, równości, praworządności i solidarności – przypominał marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz 1 maja br. na przejściu granicznym Kołbaskowo-Pomellen podczas świętowania 15 rocznicy wstąpienia Polski do UE.   Upadek muru berlińskiego był symbolicznym momentem, gdy można było zacząć myśleć o współpracy, a pierwszym krokiem było podpisanie 18 marca 1991 r. Wspólnego Oświadczenia przez wojewodów szczecińskiego, koszalińskiego i pilskiego oraz premiera Meklemburgii-Pomorza Przedniego. W dokonujących się przemianach, upatrywali oni szansy na zrozumienie i rozwój stosunków. Droga do wspólnych przedsięwzięć otworzyła się chwilę później, gdy 17 czerwca 1991 r. w Bonn został podpisany „Traktat między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy”. Nawiązano pierwsze kontakty, a zdobywanie zaufania rozpoczęto poprzez wzajemne prezentacje. Pierwsza, wówczas jeszcze  Województwa Szczecińskiego w Meklemburgii-Pomorzu Przednim, odbyła się w 1998 roku. Po kilkunastu latach współpracy, Polska i Niemcy na pograniczu znają się już na tyle dobrze, że nie ma potrzeby przekonywania do siebie. Obydwa kraje są członkami Unii Europejskiej, a regiony współpracują w ramach inicjatywy „Partnerstwo Odry” oraz Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej. Współpraca koncentruje się na realizowaniu projektów współpracy Interreg i budowaniu wspólnej strategii pogranicza.   Dzięki porozumieniom Województwa Zachodniopomorskiego o współpracy z Meklemburgią - Pomorzem Przednim (18 czerwca 2000 r.) oraz Brandenburgią (7 grudnia 2001r. ) rozpoczęto działania społeczne, kulturalne, gospodarcze, samorządowe i polityczne, które pomagają rozwijać małe i średnie przedsiębiorstwa, promują turystykę czy ochronę zabytków. Na znaczeniu zyskuje współpraca gospodarcza, transportowa, czy obejmująca naukę oraz oświatę i sprawy młodzieży.   Wspólne projekty transgraniczne zmieniają pogranicze Prawdziwą współpracę polsko-niemiecką umożliwiło wejście Polski do Unii Europejskiej. Inicjatywą, której celem jest zrównoważony rozwój na pograniczu jest Program Interreg. Tylko w latach 2007-13 udało się zrealizować 69 projektów, których wartość przekroczyła 144 mln euro. Najbardziej widoczne są oczywiście te infrastrukturalne, jak modernizacja mostu Gryfino – Mescherin, ale nie brakuje również takich, które ratują życie.   Efektami rozpoczętego w 2012 r. projektu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego i Uniwersytetu Medycznego w Greifswaldzie było kilkadziesiąt uratowanych noworodków i przebadanie 37 tys. maluchów z Polski oraz blisko 29 tys. dzieci z Niemiec. Pomorze Zachodnie było pierwszym regionem w Polsce, gdzie rozpoczęto badania przesiewowe pod kątem wrodzonego przerostu nadnerczy – bardzo ciężkiego zaburzenia genetycznego. Z kolei Meklemburgia - Pomorze-Przednie była pierwszym landem w Niemczech, w którym rozpoczęto badania przesiewowe noworodków pod kątem mukowiscydozy. Ta współpraca jest kontynuowana w kolejnej edycji Programu Współpracy Interreg VA na lata 2014-2020. Tym razem wsparcie obejmie 120 000 polskich i niemieckich noworodków, ich rodzin, naukowców, pracowników szpitali, lekarzy, pielęgniarek, położnych oraz studentów polskich i niemieckich uczelni medycznych.   W ramach środków INTERREG VA 2014-2020 zatwierdzonych jest obecnie 45 projektów wartych ponad 132 mln euro. Po obu stronach Odry współpracują instytucje kultury, w szkołach nauczany jest język sąsiada, a nowym symbolem współpracy może się stać dawny most kolejowy Siekierki – Neurüdnitz, który dzięki staraniom Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego oraz Gminy Barnim-Oderbruch zamieni się w ścieżką rowerową, platformę widokową i miejsce odpoczynku dla turystów.   Otwarty kurs na przyszłość Poprzez otwartość na innych, a nie w izolacji, można się rozwijać. Tą wizją podąża Pomorze Zachodnie, a kierunek nadany przez marszałka Olgierda Geblewicza, widać chociażby w przyjętej w tym roku Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2030. Wśród priorytetów jest konieczność integracji w ramach Euroregionu Pomerania oraz w obszarze Bałtyku. W przyszłym roku minie już 25 lat od utworzenia przez przygraniczne samorządy Euroregionu Pomerania. Niemcy i Polacy pracują dziś nad aktualizacją strategii. Obie strony nie ukrywają, że współpraca musi być nastawiona na potrzeby mieszkańców. Dla Niemców, największe oczekiwania związane z rozwojem pogranicza wiążą się z inwestycjami w takie obszary, jak transport kolejowy i drogowy, turystyka, ochrona środowiska, nauka i badania, język, kultura czy rynek pracy. Do wyzwań należy również poprawa współpracy w ramach strefy Schengen, czy to w kwestiach bezpieczeństwa i współdziałania Policji, czy ochrony zdrowia i korzystania ze szpitali oraz pogotowia ratunkowego, w tym tego lotniczego.   Zdaniem marszałka Olgierda Geblewicza rozwój transgranicznego regionu metropolitalnego Szczecina powinien być oparty o wykorzystanie kapitału ludzkiego, blisko 1 mln mieszkańców Pomorza Zachodniego, Meklemburgii i Brandenburgii. W jego ocenie, może w tym pomóc stworzenie Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej, które pozwoliło by harmonizować współpracę i pozwoliło skuteczniej zdobywać unijne wsparcie.   - Gdy upadał Mur berliński, nie potrafiliśmy przewidzieć w jakim kierunku poprowadzimy historię i czy zrobimy to odpowiedzialnie. Słowa zawarte w tytule traktatu dobre sąsiedztwo i przyjazna współpraca najlepiej opisują stosunki w pasie przygranicznym, pokazują zmianę, której nikt nie mógł przewidzieć dwie dekady temu. Dobre sąsiedztwo budują ludzie i warto o tym pamiętać, myśląc o kolejnych latach współpracy i budowania dobrego miejsca do życia dla naszych dzieci– mówi marszałek województwa zachodniopomorskiego OlgierdGeblewicz.   Już dziś 1/3 szczecińskich uczniów uczy się języka niemieckiego. Również w Meklemburgii język polski staje się coraz popularniejszy. 30 lat po upadku Muru Berlińskiego, kluczowego znaczenie nabiera zdolność do tworzenia i przyswajania innowacji oraz współpracy naukowców po obu stronach granicy. Patrząc na przebytą już drogę, ten cel jest w zasięgu ambitnych partnerów.  
7 Listopada 2019 godz. 7:49 Ala za GDDKiA  

W czwartek otwarta została obwodnica Szczecinka o długości 12 km w ciągu drogi ekspresowej S11

Nowa trasa usprawni przejazd na ważnej drodze S11 łączącej Pomorze z Wielkopolską i Śląskiem. Oddanie tej drogi będzie oznaczało również przekroczenie bariery 4000 km autostrad i dróg ekspresowych będących w użytkowaniu w naszym kraju. 12 kilometrów ekspresowej obwodnicy  Umowa na realizację obwodnicy Szczecinka została podpisana jesienią 2015 roku. Po zakończeniu fazy projektowania wiosną 2017 roku ruszyła budowa. W ramach inwestycji powstała dwujezdniowa obwodnica o dwóch pasach ruchu w każdą stronę z dwoma węzłami drogowymi oraz dwoma rondami na początku i końcu trasy. Inwestycja wymagała budowy 13 wiaduktów, mostów i przejść dla zwierząt. Obwodnica omija Szczecinek od wschodu, przebiegając częściowo równolegle do linii kolejowej, między miastem, a jeziorem Wielimie. Wymagane było zastosowanie w wielu miejscach wzmocnień podłoża, w tym wykonanie betonowych pali przemieszczeniowych.   Korzyść dla miasta i kierowców W Szczecinku dotychczas często tworzyły się korki, gdyż przez miasto przechodzą dwie drogi krajowe i droga wojewódzka. Utrudnienia były szczególnie odczuwalne w okresie wakacyjnym, gdy ruch na prowadzącej nad morze drodze krajowej nr 11  wzrasta nawet trzykrotnie. Było to odczuwalne przez kierowców jadących drogą krajową, ale również poruszających się w samym mieście. Negatywne oddziaływanie związane z hałasem, czy spalinami było uciążliwe dla mieszkańców. Obwodnica zmniejszy te niedogodności, wyprowadzając ruch tranzytowy ze Szczecinka. Węzeł drogowy Szczecinek Wschód zapewni skomunikowanie terenów przemysłowych, przyczyniając się do rozwoju regionu.   Mamy już 4 tysiące kilometrów dróg szybkiego ruchu Obecnie sieć dróg ekspresowych i autostrad w naszym kraju liczy 3 993 km. Te 12 km obwodnicy Szczecinka pozwoli przekroczyć 4 000 kilometrów dróg szybkiego ruchu. Oczywiście to nie jest koniec rozwoju sieci drogowej. Docelowa sieć dróg ekspresowych i autostrad ma wynosić ponad 8000 kilometrów – osiągnęliśmy półmetek i kolejne inwestycje przed nami. W ciągu najbliższych 2-3 lat powinniśmy przekroczyć barierę 5000 km. Obecnie w realizacji mamy jeszcze około 1100 km dróg, a w przetargach kolejne blisko 350 km. Dalsze odcinki objęte są różnymi etapami prac przygotowawczych.   Część strategicznej trasy S11 Obwodnica Szczecinka jest fragmentem przyszłej drogi ekspresowej S11, która połączy Pomorze Środkowe przez Poznań z A1 na Śląsku. Szczecinek dołączył do Jarocina i Ostrowa Wielkopolskiego, które mają już obwodnicę na S11. Od października tego roku gotowy jest wspólny przebieg dróg S6 i S11 między Kołobrzegiem i Koszalinem, a w realizacji jest obwodnica Kępna i Olesna. W przetargu na zaprojektowanie i budowę są odcinki łączące Koszalin z Bobolicami. Pozostałe fragmenty tej trasy objęte są pracami przygotowawczymi i będą sukcesywnie realizowane w kolejnych latach.   Wyprowadzimy wszystkie drogi krajowe ze Szczecinka Nowa obwodnica w ciągu S11 to nie koniec inwestycji GDDKiA w Szczecinku. Na etapie projektowania jest obwodnica w ciągu drogi krajowej nr 20, dzięki której przez miasto nie będą przebiegały już żadne drogi krajowe. Pieniądze na jej realizację zostały zapewnione przez Ministerstwo Infrastruktury w lutym ubiegłego roku. W przyszłym roku planowany jest przetarg na zaprojektowanie i budowę tej drogi, która będzie gotowa w 2025 roku. Nowa trasa będzie miała długość 4,3 km i w jej ramach powstanie nowy węzeł drogowy na obwodnicy w ciągu S11.    
7 Listopada 2019 godz. 5:38 Ala za KARR  

34 mln złotych na kursy, szkolenia i usługi rozwojowe

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pn.: „Usługi rozwojowe kluczem do sukcesu przedsiębiorstwa” ze środków Europejskiego Funduszy Społecznego w ramach działania 6.1 Usługi rozwojowe skierowane do przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw w oparciu o system popytowy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Wartość projektu wynosi ponad 34 mln zł z czego dofinansowanie to blisko 29 mln zł. Jest to kontynuacja realizowanego obecnie przez KARR S.A. projektu pn. Usługi rozwojowe dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw dostępne w ramach Bazy Usług Rozwojowych” II edycja projektu będzie realizowana w okresie  01.02.2020 – 30.06.2023. Wsparcie skierowane jest do sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich pracowników. Nabór wniosków o refundacje usług rozwojowych rozpocznie się 1 kwietnia 2020 roku. Głównym celem projektu jest wzrost liczby przedsiębiorstw z sektora MŚP, które zrealizowały cel rozwojowy. Realizacja celu przyczyni się do wzrostu poziomu konkurencyjności i kondycji zachodniopomorskich przedsiębiorstw poprzez zapewnienie im możliwości dokonania samodzielnego wyboru usług rozwojowych (szkolenia, kursy językowe, kursy zawodowe, studia podyplomowe, doradztwo, coaching, itp.), odpowiadających w najwyższym stopniu na aktualne potrzeby przedsiębiorstwa. Wybór usług odbywa się za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych (ogólnopolska internetowa platforma administrowana przez Polską Agencje Rozwoju Przedsiębiorczości).  Projektem objętych zostanie minimum 1000 przedsiębiorstw oraz ich pracownicy (minimum 4200 osób). Przynajmniej 25% ogólnej liczby uczestników projektu będą stanowić osoby w wieku powyżej 50 lat i osoby te będą miały pierwszeństwo w skorzystaniu z usług rozwojowych. Wsparcie polegać będzie na refundacji części kosztów poniesionych na realizację usług rozwojowych. Podstawowy poziom wsparcia wynosi 50% wartości usługi rozwojowej. Istnieje możliwość zwiększenia poziomu wsparcia do 80%po spełnieniu przez przedsiębiorstwo dodatkowych kryteriów: przedsiębiorstwo jest przedsiębiorstwem wysokiego wzrostu lub działa w obszarze Specjalnej Strefy Włączenia Województwa Zachodniopomorskiego lub prowadzi działalność w obszarze inteligentnych specjalizacji Województwa Zachodniopomorskiego lub prowadzi działalność na terenie miast średnich Województwa Zachodniopomorskiego lub korzysta z usług prowadzących do nabycia kwalifikacji określonych w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji lub oddelegowuje na usługi rozwojowe pracowników w wieku powyżej 50 roku życia lub pracowników o niskich kwalifikacjach,.   Dotychczas, w ramach realizowanej obecnie I edycji projektu, KARR S.A. jako Operator zawarł ponad 1800 umów na łączną wartość 24,5 mln zł (dofinasowanie blisko 19 mln zł) a ze wsparcia oferowanego w ramach projektu skorzystało 1350 przedsiębiorstw z sektora MŚP oraz 4840 pracowników.  
7 Listopada 2019 godz. 5:29 Ala za KMP Koszalin  

Tymczasowy areszt dla zuchwałej złodziejki

Najbliższe trzy miesiące za więziennymi kratami spędzi 58-latka z Koszalina. Kobieta usłyszała 8 zarzutów dotyczących między innymi kradzieży, uszkodzenia ciała, czy naruszenia miru domowego. W ostatnim czasie policjanci z koszalińskiej komendy otrzymali informację o kobiecie, która wchodziła do klatek schodowych i chwytając za klamki w drzwiach do mieszkania sprawdzała, które z nich nie są zamknięte na klucz. Gdy były otwarte wówczas wykorzystywała nieuwagę lokatorów i w zuchwały sposób wchodziła do środka. Kradła to, co mogła w łatwy sposób wynieść. W toku prowadzonych czynności policjanci z Komisariatu Policji I w Koszalinie wytypowali i zatrzymali 58-latkę, która jak się szybko okazało, była już wcześniej karana za podobne przestępstwa. Kobieta odpowie również za inne przewinienia dotyczące między innymi uszkodzenia ciała, naruszenia nietykalności cielesnej czy naruszenia miru domowego. Wczoraj Sąd Rejonowy w Koszalinie po zapoznaniu się ze zgromadzonym materiałem dowodowym na wniosek prokuratora wydał decyzję o zastosowaniu wobec kobiety izolacyjnego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.     Opisane wyżej zdarzenie powinno być przestrogą dla wszystkich osób, które nie zachowują szczególnej ostrożności. W myśl hasła „Pilnuj się! Nie daj się ustrzelić złodziejowi” każdy z nas musi zadbać o swoje bezpieczeństwo. Zwykłe codzienne czynności, jak zamykanie drzwi i okien w zajmowanych pomieszczeniach, pilnowanie telefonów komórkowych i portfeli, uchronią nas przed staniem się ofiarą złodzieja. Policjanci apelują! Nie stwarzajmy przestępcom okazji do kradzieży!