Informacja dotycząca polityki plików cookies: Informujemy, iż w naszych serwisach internetowych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Dalsze korzystanie z naszych serwisów, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności. Zamknij.
12 Października 2017 godz. 15:21 Ekoszalin z mat. informacyjnych  

Wojewoda wybierze prezesa WFOŚ

Samorządy województw tracą wpływ na to, kto będzie zarządzał wojewódzkimi funduszami środowiska i gospodarki wodnej, za które formalnie odpowiadają. Od dziś to Rząd PiS przyporządkowuje sobie przywilej obsadzania stanowisk w funduszach. Zmiany ograniczają się tylko do uprawnień kadrowych pozostawiając odpowiedzialność samorządu za fundusze i decyzje politycznych nominatów PiS. Prezydent RP tym samym przypieczętował zabór kadrowy samorządowych instytucji przez administrację centralną, po cichu podpisując kolejną nowelizację Ustawy prawo ochrony środowiska. Jeśli rada nadzorcza WFOŚiGW w ustawowym terminie nie skieruje do zarządu województwa wniosku o powołanie członków zarządu funduszu, to wojewoda przejmuje jej kompetencje. Sam wskazuje skład nowego zarządu uzgodniony z ministrem środowiska. Jeżeli zarząd województwa, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wniosku wojewody, nie powoła członków zarządu wojewódzkiego funduszu zgodnie z tym wnioskiem, powołania dokonywał będzie wojewoda.   Prezydent RP podpisał nowelizację w piątek 6 października. W praktyce oznacza to, że wybór prezesów jednostek podległych marszałkom od dzisiaj odbywa się poza ich wiedzą i kontrolą. Jakikolwiek sprzeciw w tej sprawie będzie nieskuteczny, bowiem marszałkowie muszą się zgodzić na wybór dokonany przez wojewodę. Jeśli nie, wojewoda i tak powoła wskazanego w porozumieniu z ministerstwem prezesa.   Pod koniec września szef Rady Nadzorczej funduszu w Szczecinie przekazał przedstawicielowi Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego projekt powołania nowego prezesa bez podania jego personaliów. Nie mając możliwości oceny kompetencji kandydata i nie godząc się na pomijanie opinii samorządu w tej sprawie, reprezentant Samorządu Województwa odmówił uczestnictwa w posiedzeniu Rady Nadzorczej. Za sprawą wchodzącej właśnie w życie nowelizacji brak zgody marszałków na tego typu praktyki traci znaczenie.   - PiS nie kryje już nawet, że chodzi o skok na stołki i na kasę w funduszach. Możemy się spodziewać,   że pieniądze naszych mieszkańców, pochodzące z płaconych przez nich opłat środowiskowych nie będą służyły lokalnym projektom ekologicznym, lecz będą przeznaczane na projekty polityczne.   Tak dzieje się dziś w Narodowym Funduszu, gdzie zlikwidowano program Prosument dla ludzi stawiających na ekologiczne instalacje w swoich domach, czy też antysmogowy program Kawka na wymianę starych pieców. Zamiast tego pieniądze przeznaczone są np  na stronę internetową - w kwocie 6mln zł – komentuje sytuację marszałek Województwa Zachodniopomorskiego  Olgierd Geblewicz. - Przyjęte i podpisane przez Prezydenta rozwiązania ponownie naruszają Konstytucje RP i demolują zasady państwa prawa. Podmiotowość i własność samorządu podlega ochronie prawnej, również przed sądami. Podpisując antysamorządowe  przepisy Prezydent pokazuje swój stosunek do samorządu i daje sygnał, że akceptuje każde naruszenia Konstytucji. To niepokojące dla obywateli, gdyż w analogicznym trybie można przyjąć, że również w podmiotach prywatnych wojewoda będzie wybierał Prezesów i Rady Nadzorcze, gdyż własność prywatna podlega takiej samej ochronie, jak własność samorządowa.
12 Października 2017 godz. 7:14 Ala za Urząd Marszałkowski  

3 mln unijnej dotacji na DK 11

Z dotacją unijną z Urzędu Marszałkowskiego starostwo powiatowe w Szczecinku przebuduje ponad 5-kilometrowy odcinek drogi powiatowej na odcinku DK 11 Żółtnica-Omulna. Stanie się to najpóźniej do grudnia 2019 roku. Umowę na mocy, której wsparcie trafi na Ziemię Szczecinecką podpisali wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego Tomasz Sobieraj i wicestarosta szczecinecki Marek Kotschy. Środki na drogową inwestycje pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Zadanie może liczyć na 3 mln zł wsparcia,  a jego całkowity koszt oszacowano na ponad 3,5 mln zł. - Infrastruktura drogowa to dla regionu absolutny priorytet, dlatego staramy się całościowo usprawniać jakość sieci dróg. W najbliższych latach na ten cel przeznaczymy w sumie blisko 1 mld zł. W tym przypadku wspieramy przebudowę drogi ważnej dla mieszkańców, ale także dla okolicznej gospodarki. Myślę, że ta inwestycja przyniesie dobre owoce. - wyjaśniał wicemarszałek województwa Tomasz Sobieraj. Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Żółtnica-Omulna-DK 11 to w sumie 5 km nowej infrastruktury. Modernizacja będzie realizowana w oparciu o plan inwestycji transportowych województwa zachodniopomorskiego. Poprawa jej stanu zapewni lepsze połączenie z Siecia TEN-T i stanowić będzie dogodniejszy dojazd do Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, a także w kierunku Słupska czy Ustki. Zadanie wpisuje się w założenia 5 Osi Priorytetowej RPO WZ 2014-2020 „Zrównoważony transport”, działanie 5.4 „Budowa i przebudowa dróg powiatowych”.
12 Października 2017 godz. 1:54 ekoszalin za Politechnika Koszalińska  

Pół wieku Politechniki

11 Października 2017 godz. 8:21 ekoszalin za GDDKiA  

Utrudnienia na węźle Goleniów Północ S3/DK6

Do piątku (13.10.2017) na węźle Goleniów Północ łączącym drogę S3 z DK nr 6 będzie obowiązywała tymczasowa organizacja ruchu. Zamknięta jest jezdnia wschodnia, ruch odbywa się w dwóch kierunkach po jezdni zachodniej. Zamknięta została również łącznica relacji Szczecin – Gdańsk. W związku z tym wprowadzono objazdy przez Miękowo dla pojazdów powyżej 3,5 tony i zalecany objazd przez Goleniów dla pojazdów poniżej 3,5 tony. Wprowadzone utrudnienia są spowodowane rozbudową tego węzła drogowego w ramach budowy drogi S6. W miarę postępowania dalszych prac będą wprowadzane kolejne etapy tymczasowej organizacji ruchu, dlatego prosimy kierowców o szczególną ostrożność w tym miejscu i zwracanie uwagi na oznakowanie. Węzeł Goleniów Północ powstał w latach 90 ubiegłego wieku wraz z północną obwodnicą Goleniowa jako węzeł typu trąbka. Łączy drogę krajową nr 3 z drogą krajową nr 6. W związku z budową drogi S6 od Goleniowa w kierunku Koszalina węzeł ten jest rozbudowywany docelowo do układu koniczyny z jedną łącznicą półbezpośrednią. Jest to związane zarówno z powstaniem samej dwujezdniowej drogi ekspresowej S6, jak i również uwzględnieniem w układzie węzła planowanej Zachodniej Obwodnicy Szczecina. Dlatego w ramach prowadzonych obecnie prac powstanie nowy wiadukt nad drogą S3, zmienione łącznice relacji Świnoujście-Gdańsk, Szczecin- Gdańsk i zupełnie nowa łącznica relacji Świnoujście – ZOS (do czasu jej powstania będzie umożliwiała zawrócenie na węźle). Mapy objazdów:
10 Października 2017 godz. 16:15 ekosalin za KMP Koszalin  

Ćwiczenia policji na stadionie im. Stanisława Figasa

Dzisiaj na terenie stadionu miejskiego w Koszalinie pojawiło się 120 mundurowych. Odbywali oni szkolenie z zakresu podejmowania działań w sytuacjach zbiorowego zakłócenia porządku publicznego podczas trwania imprez masowych, również tych o charakterze sportowym. Zachodniopomorska policja cały czas prowadzi szkolenia, które mają na celu jak najlepsze przygotowanie policjantów do reagowania na ewentualne naruszenia prawa, by zapewnić bezpieczeństwo wszystkim biorącym udział w imprezach masowych.  Dzisiaj funkcjonariusze z naszej jednostki, zgrupowani w ramach Nieetatowego Pododdziału Policji, ćwiczyli wspólnie z kolegami z Wałcza, Szczecinka, Sławna i Wydziału Konwojowego KWP Szczecin – Ogniwo Koszalin. Do wspólnych ćwiczeń włączyli się mundurowymi odbywającymi proces adaptacji zawodowej na terenie naszego miasta. Szkolenie prowadzone było przez policjantów z Oddziału Prewencji Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. Każdy z pododdziałów na co dzień, w swoich jednostkach, prowadzi szkolenia i ćwiczenia we własnym zakresie. Ponadto w wyznaczonym miejscu i czasie, funkcjonariusze cyklicznie spotykają się i przeprowadzają wspólnie symulacje różnych wydarzeń. Jest to niezbędne dla określenia jednolitej taktyki w kwestii niedopuszczenia do naruszenia porządku w trakcie np. imprezy masowej oraz gdy dojdzie już do zbiorowego naruszenia porządku. Mundurowi przez kilka godzin ćwiczyli szyki policyjne i współdziałanie w pododdziałach zwartych. Z punktu widzenia policji w Koszalinie takie ćwiczenia są niezbędne przed planowanymi na naszym terenie różnego imprezami.
10 Października 2017 godz. 13:54 Ekoszalin z mat. informacyjnych  

Nowe targowiska i miejsca rekreacyjne

Darłowo i Polanów to kolejne miejscowości na Pomorzu Zachodnim, w których będzie można korzystać z estetycznych, odpowiednio przystosowanych targowisk. Mieszkańcy Postomina i Polanowa natomiast już niedługo będą mogli spędzać wolny czas ćwicząc w siłowniach pod chmurką czy integrując się na nowo powstałych placach rekreacyjnych. W środę 11 października br. wicemarszałkowie województwa Jarosław Rzepa oraz Tomasz Sobieraj podpiszą umowy gwarantujące wsparcie PROW na realizacje tych inwestycji. Nowe targowiska zostaną wybudowane w Polanowie i Gryficach. W Darłowie natomiast powstanie jedno nowe miejsce do promocji lokalnych produktów, a drugie już istniejące zostanie przebudowane. Wsparcie finansowe z PROW na realizacje wszystkich czterech inwestycji to blisko 3,5 mln zł.   Rozstrzygnięty właśnie nabór wniosków to łącznie 10 mln zł wsparcia i 12 nowych targowisk. Dzięki temu w kolejnych miejscowościach regionu powstanie infrastruktura, która pozwoli na promocję lokalnych produktów. Wsparcie otrzymają wszyscy wnioskodawcy, którzy zgłosili się do naboru.   Siłownie pod chmurką, place z ławkami i stołami służące rekreacji, altany czy miejsca zabaw dla dzieci powstaną w Polanowie i Postominie. Inwestycje wsparte zostaną środkami Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach lokalnego działania kierowanego przez społeczność. Łączna kwota dotacji dla tych dwóch beneficjentów to ok. 530 tys. zł.