Informacja dotycząca polityki plików cookies: Informujemy, iż w naszych serwisach internetowych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Dalsze korzystanie z naszych serwisów, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności. Zamknij.
30 Listopada 2019 godz. 6:37 Ala za GDDKiA  

S11: Najkorzystniejsze oferty w przetargach na realizację odcinków Koszalin-Bobolice wybrane

GDDKiA dokonał wyboru ofert najkorzystniejszych w przetargach na zaprojektowanie i budowę 3 odcinków drogi S11 Koszalin-Bobolice o łącznej długości 47,7 km. Kontynuowanie tych przetargów było możliwe dzięki zwiększeniu finansowania inwestycji przez Ministerstwo Infrastruktury o 252,7 mln złotych. Wybrane oferty: ·         Odcinek Koszalin – Zegrze Pomorskie (dł. 16,8 km): Budimex S.A., wartość oferty 579,81 mln złotych ·         Odcinek Zegrze Pomorskie – Kłanino (węzeł Koszalin Południe) - (dł. 19,28 km): Mostostal Warszawa S.A., wartość oferty 478,3 mln złotych ·         Odcinek Kłanino (węzeł Koszalin Południe) – Bobolice (dł. 11,6 km): PBDiM Kobylarnia S.A. i Mirbud S.A., wartość oferty 450 mln złotych   Przed zawarciem umów Pozostali oferenci mogą w ciągu 10 dni odwołać się od wyboru oferty najkorzystniejszej do Krajowej Izby Odwoławczej (KIO). Postępowania będą musiały również przejść kontrolę uprzednią Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Dodatkowo w przypadku odcinków Koszalin-Zegrze Pomorskie i Kłanino (węzeł Koszalin Południe)-Bobolice jeden z wykonawców złożył skargę do sądu na wyrok KIO dotyczący wcześniejszego wykluczenia z przetargu.   36 miesięcy na zakończenie Termin realizacji inwestycji to 36 miesięcy od daty podpisania umowy, w tym 17 miesięcy na prace projektowe i uzyskanie decyzji ZRID (Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej). Zakładamy zakończenie realizacji tego odcinka S11 w 2023 roku.   Dwie jezdnie i węzły drogowe Inwestycja polegać będzie na budowie dwujezdniowej drogi ekspresowej na odcinku Koszalin – Bobolice o długości 47,7 km.  W ramach zadania powstaną 4 nowe węzły drogowe, a węzeł Koszalin Zachód budowany w ramach obwodnicy Koszalina i Sianowa zostanie rozbudowany.  Nowa trasa w większości będzie poprowadzona nowym przebiegiem, w oddaleniu od obecnej DK11. Ten odcinek umożliwi całkowite ominięcie Koszalina, włączając się w budowaną obwodnicę Koszalina i Sianowa na węźle Koszalin Zachód. Droga wyprowadzi ruch tranzytowy z szeregu miejscowości przy obecnej DK11. Nowa S11 znacząco usprawni dojazd nad Morze Bałtyckie i skomunikowanie Pomorza Środkowego z resztą Polski.  
29 Listopada 2019 godz. 13:14 Ekoszalin z mat. informacyjnych  

Ruszyło internetowe głosowanie w „Społeczniku”

Do 12 grudnia mieszkańcy Pomorza Zachodniego mogą wybierać w internetowym głosowaniu inicjatywy obywatelskie, które otrzymają dofinansowanie ze środków Programu Społecznik 2019-2021. Jedno działanie możne zdobyć nawet 10 tys. zł.     Do wyboru mamy łącznie 92inicjatywy o zasięgu regionalnym oraz powiatowym. Głosujemy na jedną inicjatywę o zasięgu powiatowym (głosować może mieszkaniec zamieszkujący dany powiat) oraz na trzy inicjatywy o zasięgu regionalnym.   Głosowanie odbywa się przez stronę internetową: https://pomorzezachodnie.wybiera.pl   O tym, które inicjatywy obywatelskie otrzymają dofinansowanie decydują w internetowym głosowaniu mieszkańcy Pomorza Zachodniego, którzy najpóźniej w dniu zakończenia głosowania ukończą 16 rok życia. Aby głos był ważny, należy głosować, podając swój adres e-mail oraz datę urodzenia, a także powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania oraz wyrazić niezbędne zgody. Głosowanie odbywa się tylko elektronicznie, a dany adres e-mail bierze udział w głosowaniu raz.   Aby inicjatywy regionalne mogły otrzymać dofinansowanie muszą zdobyć: a)     minimum 200 głosów na regionalną inicjatywę obywatelską o zasięgu regionalnym, b)    minimum 0,15% głosów mieszkańców danego powiatu (wg danych GUS na stan 31.12.2018r.) na regionalną inicjatywę obywatelską o zasięgu powiatowym.   Minimalna ilość głosów dla poszczególnych powiatów to: białogardzki – 72, choszczeński – 73, drawski – 86, goleniowski – 124, gryficki – 91, gryfiński – 124, kamieński – 71, kołobrzeski – 120, koszaliński – 100, łobeski – 56, myśliborski – 100, policki – 119, pyrzycki – 60, sławieński – 85, stargardzki – 180, szczecinecki – 117, świdwiński – 71, wałecki – 80, Koszalin – 161, Szczecin – 200, Świnoujście – 62.   Dodatkowe informacje można znaleźć na: stronie internetowej operatora www.karrsa.pl w zakładce „Społecznik”; na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego w zakładce „Program Społecznik”; na profilu Programu Społecznik w mediach społecznościowych.   Ogłoszenie wyników nastąpi 10 stycznia 2020 r. Zwycięskie inicjatywy będą realizowane od 1 lutego do 31 lipca 2020 roku.   Program Społecznik na lata 2019-2021 jest dofinansowany ze środków Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego.
29 Listopada 2019 godz. 5:56 Ala za KMP Koszalin  

Dzielnicowi wspólnie ze słuchaczami Szkoły Policji w Słupsku przeprowadzili kontrole miejsc przebywania osób bezdomnych

W związku z nocnym spadkiem temperatur koszalińska policja apeluje o wzmożoną czujność i zwracanie szczególnej uwagi na wszystkie osoby, których życie może być zagrożone. Niskie temperatury to ciężki okres dla osób bezdomnych. Często szukają oni schronienia w opuszczonych budynkach, piwnicach, na terenie ogródków działkowych. Miejsca te pozbawione są ogrzewania i okien, bardzo często zagrożone są katastrofą budowlaną. Już po raz kolejny policjanci z Posterunku Policji w Sianowie wspólnie ze słuchaczami Szkoły Policji w Słupsku sprawdzali miejsca, gdzie z ich wiedzy wynika, że przebywają w nich osoby bezdomne. Głównym celem takich działań jest troska o los osób bezdomnych, a także namawianie ich do skorzystania z pomocy oferowanej przez różne ośrodki i instytucje znajdujące się na terenie Koszalina.    Nie bądźmy obojętni na widok osób potrzebujących pomocy, zwracajmy uwagę na dzieci i osoby starsze. Pamiętajmy o bezdomnych, kalekich i osobach mieszkających samotnie. Wielokrotnie od naszej wrażliwości i chęci niesienia pomocy zależy ich życie. O każdej niepokojącej sytuacji należy informować służby ratownicze. Apelujemy również o ostrożność podczas dogrzewania się elektrycznymi piecykami, które pozostawione na noc lub bez opieki mogą być powodem pożaru. Niebezpieczne może być także zbyt szczelne izolowanie pomieszczeń, w których pracują piece lub kominki. Brak odpowiedniej wentylacji może prowadzić do groźnego zatrucia czadem. Skuteczność prowadzonych działań uzależniona jest również od aktywności mieszkańców. Pamiętajmy, że obowiązkiem każdego z nas jest reagowanie na cudzą krzywdę. Nie bądźmy obojętni wobec tych, którzy zwłaszcza teraz mogą potrzebować naszej pomocy. Wystarczy tylko jeden telefon pod numer 112 by uratować czyjeś życie.
28 Listopada 2019 godz. 14:22 Ekoszalin z mat. informacyjnych  

Nowy punkt przedszkolny Mozaika

W Koszalinie powstał nowy, bezpłatny punkt przedszkolny dla dzieci z niepełnosprawnościami w ramach unijnej dotacji. W Koszalinie brakuje specjalistycznych ośrodków pomagających najmłodszym mieszkańcom z niepełnosprawnościami.  Dzięki unijnej dotacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020 nasze miasto zyskało nową placówkę wyspecjalizowaną w ich opiece.   Przy ulicy Okrężnej 2  w listopadzie rozpoczął działalność nowy Punkt Przedszkolny MOZAIKA  firmy TWOJA NIANIA, która od 2017 r. prowadzi w Koszalinie przedszkole na ul. Słowiańskiej 3. -  Wiele dzieci przychodzących do naszej placówki na Słowiańską wymaga indywidualnego podejścia,  terapii specjalistycznych i małych grup zajęciowych – mówi Kamila Chabowska – w  uniwersalnym przedszkolu, do którego uczęszcza ponad 70 dzieci trudno było nam sprostać potrzebom niektórych maluszków i oczekiwaniom rodziców, stąd pojawił się pomysł powołania do życia MOZAIKI czyli kameralnej, skupionej na efektywnych terapiach placówki.   W ramach działalności punktu przedszkolnego zaplanowano bogatą ofertę zajęć terapeutycznych prowadzonych przez specjalistów, w tym terapię behawioralną, zajęcia z oligofrenopedagogiem, logopedię, dogoterapię, sensoplastykę, bajkoterapię i wiele innych. Grupy zajęciowe liczą do 4 osób na opiekuna, a plan terapii opracowywany jest indywidualnie dla każdego dziecka. Dzięki unijnemu dofinansowaniu placówka jest bogato wyposażona w specjalistyczny sprzęt do prowadzenia terapii i nowoczesne pomoce dydaktyczne. W MOZAICE wyodrębniono także salę do integracji sensorycznej.   Nabór dzieci w wieku 2,5 – 8 lat jest w toku i trwa do wyczerpania limitu 12 miejsc. Godziny pracy MOZAIKI są dostosowywane do potrzeb dzieci i ich rodziców. Maluchy mają zapewnione ubezpieczenie NNW oraz całodzienne wyżywienie - pobyt jest całkowicie bezpłatny. Uroczyste otwarcie koszalińskiej MOZAIKI odbędzie się 28.11.2019 r., o godz. 13.00, podczas którego będzie można zwiedzić sale placówki. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
28 Listopada 2019 godz. 14:02 Ekoszalin z mat. informacyjnych  

Światowy Dzień AIDS

Przekonanie, że ten problem „mnie nie dotyczy”, braki w wiedzy na temat HIV/AIDS oraz zakażeń przenoszonych drogą płciową, niechęć do poddawania się testom w kierunku HIV to wnioski z badania przeprowadzonego przez Krajowe Centrum ds. AIDS. Mimo że dane te zbierane były kilka lat temu, problem ten jest wciąż aktualny. W Polsce statystycznie każdego dnia 2-3 osoby dowiadują się o zakażeniu HIV. Przypadający 1 grudnia Światowy Dzień AIDS to dobry moment, by głośno mówić o profilaktyce. A ta wciąż jest potrzebna. Liczby mówią same za siebie. Problem  HIV nadal stanowi wyzwanie dla działań w zakresie  realizowanej profilaktyki . W Poradni Nabytych Niedoborów w Szczecinie  zarejestrowanych jest  1439  osób zakażonych  HIV (dane z listopada). W tym roku odnotowano 59 nowych zakażeń, w tym 48 osób to mężczyźni  i 11 kobiet.   W latach poprzednich te statystyki również nie były optymistyczne. Nowe zakażenia w roku 2014 – dotyczyły 38 osób, w roku 2015 – 59 osób, w roku 2016 – 58 osób, w roku 2017 aż 87 osób, a  w roku 2018  –  56 osób.      Wirus HIV jest jednym z najbardziej „demokratycznych” – żadna grupa zawodowa czy wiekowa nie jest wolna od tego problemu.  Dotyczy to niestety także młodzieży.   -  Z badań prowadzonych przez  różne ośrodki w Polsce wynika, że młodzież ma poczucie zagrożenia ze strony HIV, ale zaobserwowano  dużą rozbieżność między poczuciem zagrożenia, a niebezpiecznymi zachowaniami i prezentowaną przez młodzież wiedzą na temat HIV - podkreśla wicemarszałek województwa Olgierd Kustosz.   Z tego względu co roku  Wydział Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego WZ we współpracy z organizacjami pozarządowymi realizuje działania edukacyjne, często w formie tematycznych warsztatów, pogadanek czy spotkań.   Jednym z przykładów takich projektów jest „Ograniczam ryzyko II” realizowane przez Stowarzyszenie Profilaktyki i Terapii „Młodzi-Młodym”. Finalnie organizacja przeprowadzi 100 godzin warsztatów dla młodzieży. Takie spotkania odbyły się już w Koszalinie, Manowie, Starych Bielicach, Białogardzie.   Przedsięwzięcie jest kontynuacją prowadzonych wcześniej  działań. W ubiegłym roku prowadzący zajęcia rozpoczynali je od zadania pytania uczniom: „Czy problem HIV/AIDS może dotyczyć ciebie?”. W około 60% uzyskiwali odpowiedź przeczącą. Tak postawione pytanie było świetnym wstępem do dalszej części warsztatów.  Podczas spotkań wyświetlany jest także film promujący Punkty Konsultacyjno-Diagnostyczne w Szczecinie i Koszalinie, telefony zaufania oraz bezpłatne i anonimowe testowanie w kierunku HIV.   Podobne działania prowadzi bardzo dobrze znane w Szczecinie, Stowarzyszenie Wolontariuszy DA DU. Organizacja zorganizowała debatę z młodzieżą, w której wzięło udział 78 uczniów i zaprasza do udziału w zajęciach dla młodzieży i studentów z województwa zachodniopomorskiego. Łącznie w projekcie do tej pory wzięło udział 229 młodych ludzi z regionu.   W tym roku Wydział Współpracy Społecznej 5 grudnia zaprosi także zachodniopomorską młodzież do uczestnictwa w forum (wcześniej wydarzenie organizowane przez Samodzielny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie). W trakcie spotkania omówione zostaną zarówno drogi zakażenia, jak i bezpieczne zachowania seksualne. Do współpracy zaproszono ekspertów z Niemiec.   Pamiętajmy, każdy ma możliwość wykonać  badanie na obecność przeciwciał anty- HIV anonimowo i bezpłatnie w  Punkcie Konsultacyjno-Diagnostycznym przy Poradni Nabytych Niedoborów Immunologicznych przy ul. Broniewskiego w Szczecinie. Dodatkowo można skorzystać z oferty  szybkich testów HCV.   Godziny otwarcia punktu: poniedziałek 15:00-18:00, wtorek 15:00-18:00, środa 15:00- 18:00 do końca grudnia 2019roku, czwartek 15.00-18.00, środa 15:00- 18:00. Nr tel. w godzinach otwarcia PKD 91 45 42 450.  Wyniki badań wydawane podczas następnego dyżuru. W celu zapewnienia wysokiej jakości poradnictwa, ostatnia osoba przyjmowany jest pół godziny przed zamknięciem punktu.   Telefon Zaufania HIV – poniedziałki, czwartki w godzinach 15:00-18:00, 91 45 42 450.   W Koszalinie Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny (Pkd) HIV/AIDS działa w  SPZOZ MSWiA (Poliklinika) przy ul. Szpitalnej 2 (III piętro). Czynny jest w środy w godz. 15.00 – 17.30 i w soboty w godz.  9.00 – 11.30.