Informacja dotycząca polityki plików cookies: Informujemy, iż w naszych serwisach internetowych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Dalsze korzystanie z naszych serwisów, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności. Zamknij.
16 Listopada 2021 godz. 15:47 Ala za UW Szczecin  

Do galerii handlowych i sklepów tylko w maseczkach

Przestrzeganie w sklepach i centrach handlowych obostrzeń związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się pandemii Covid-19 było tematem wideokonferencji wojewody Zbigniewa Boguckiego z zarządzającymi tymi obiektami na terenie województwa zachodniopomorskiego. - Zasady dotyczące obowiązku noszenia maseczek, dezynfekcji rąk i zachowywania dystansu nie zostały zniesione. Nadal obowiązują klientów oraz pracowników sklepów i centrów handlowych – powiedział wojewoda Zbigniew Bogucki. – Niestety, smutna refleksja jest taka, że osoby, które nie przestrzegają obostrzeń mogą swobodnie poruszać się po obiektach handlowych. W miejscach, w których istnieje największy kontakt, a tym samym ryzyko zarażenia się koronawirusem zasady epidemiczne nie są przestrzegane w ogóle. Dlatego proszę o odpowiedzialność i egzekwowanie obowiązków. Wzrost zakażeń odbije się negatywnie nie tylko na ochronie zdrowia, ale w dalszej perspektywie również na funkcjonowaniu przedsiębiorców – dodał wojewoda. Uczestniczący w spotkaniu zastępca komendanta wojewódzkiego Policji w Szczecinie insp. Ryszard Gan zapewnił o wsparciu ze strony Policji, szczególnie w przypadkach, kiedy osoby łamiące obostrzenia reagują agresją na próby egzekwowania przepisów – zapewnił zastępca komendanta wojewódzkiego Policji w Szczecinie insp. Ryszard Gan. Informację o podstawach prawnych do wprowadzania nakazów, w tym zasłaniania ust i nosa, a także kontrolach w sklepach i galeriach handlowych zaprezentowały przedstawicielki zachodniopomorskiego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego (prezentacja w załączeniu). Jednocześnie warto zaznaczyć, że nieprzestrzeganie nakazu zakrywania ust i nosa w określonych okolicznościach, miejscach i obiektach, zgodnie z art. 46bb ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi może stanowić podstawę do odmowy sprzedaży. Lista załączników: Lp. Tytuł załącznika Typ Rozmiar Zmodyfikowany 1 prezentacja WSSE - centra handlowe - nakazy
16 Listopada 2021 godz. 15:43 Ala za UW Szczecin  

Wojewoda uruchamia kolejne łóżka covidowe

W związku z ze stałym wzrostem liczby zajętych łóżek w zachodniopomorskich szpitalach przez pacjentów z Covid-19 wojewoda Zbigniew Bogucki podjął decyzję o uruchomieniu w ciągu najbliższego tygodnia kolejnych 258 łóżek w szpitalach w: Szczecinie, Szczecinku, Goleniowie, Dębnie i Kołobrzegu. Jeszcze w piątek 12 listopada hospitalizowanych było 538 pacjentów z koronawirusem, natomiast w poniedziałek, 15 listopada już 643. - Od początku pandemii planujemy i prowadzimy działania związane z zapewnieniem dostępności łóżek szpitalnych dla pacjentów z koronawirusem tak, aby wyprzedzać wzrost liczby hospitalizacji, a jednocześnie w jak największym zakresie utrzymać zapas miejsc, nie zakłócając procesu leczenia pacjentów z innymi chorobami – mówi wojewoda Zbigniew Bogucki. - Dlatego dziś podpisałem również decyzję o uruchomieniu od 23 listopada 2021 r. 122 łóżek covidowych, w tym 6 respiratorowych w 109. Szpitalu Wojskowym z Przychodnią w Szczecinie – dodaje wojewoda. Oznacza to przeorganizowanie pracy szpitala. Pacjenci aktualnie leczeni w 109. Szpitalu Wojskowym, zgodnie z planem leczenia będą w najbliższym czasie wypisani do domów. Pozostali zostaną przetransportowani w nadchodzących dniach do innych szpitali, gdzie będzie kontynuowany proces ich hospitalizacji - zapowiada komendant 109. Szpitala Wojskowego płk Krzysztof Pietraszko. Dodaje, że już od dziś karetki nie przywożą do szpitala nowych pacjentów. Od 16 listopada w 109 SW wprowadzony został zakaz odwiedzin. Od września były one możliwe przy spełnieniu ściśle określonych warunków, np. dla osób zaszczepionych czy z ważnym, ujemnym wynikiem testu na obecność SARS-CoV-2. Wprowadzony we wtorek zakaz będzie obowiązywał do odwołania. Możliwy będzie wstęp do pracowni i laboratoriów, które znajdują się w głównym budynku szpitala, tj. pracownia medycyny nuklearnej i RTG oraz zespół pracowni medycyny laboratoryjnej. Będą one pracowały tak, jak dotychczas. Do pracowni prowadzi osobne wejście i będą one odizolowane od „covidowej” części budynku szpitala. Normalnie pracować będzie także przychodnia stomatologiczna, usytuowana w odrębnym budynku przy ul. Piotra Skargi. W ciągu najbliższych dni pod kątem leczenia pacjentów z koronawirusem przygotowane zostaną oddziały szpitalne, wyznaczone strefy czyste i brudne oraz ścieżki komunikacyjne. Dla personelu medycznego i pracowników administracji 109. Szpitala to jednak nie nowość. Wszystkie procedury związane ze statusem placówki covidowej są tu dobrze znane. Już dwukrotnie: jesienią 2020 i wiosną 2021 roku szpital wojskowy był bowiem placówką covidową. Przez ten czas przyjął ponad 900 pacjentów zarażonych wirusem Sars-Cov-2.
16 Listopada 2021 godz. 14:06 Ala za WZP  

„Mobilny Punkt Pomocy Prawnej S.O.S. dla Rodziny”. Bezpłatne porady prawne z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego

Stowarzyszenie Pactum z Dębna uruchamia „Mobilny Punkt Pomocy Prawnej S.O.S. dla Rodziny”. Uzyskamy w nim bezpłatnie porady z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego. Z porad będzie można skorzystać telefonicznie lub mailowo od 22 listopada do końca roku. Sprawy z zakresu prawa rodzinnego bywają często bardzo skomplikowane oraz trudne pod względem emocjonalnym dla stron. Ich liczba, także na skutek pandemii, wzrasta. Tylko w roku 2020 do wydziałów rodzinnych wpłynęło ich prawie 1,2 mln. – W wielu takich sprawach mamy do czynienia z dziećmi, których dobro może być zagrożone – mówi radca prawny Aleksandra Trusewicz – prezes zarządu Stowarzyszenia Pactum.    Stowarzyszenie Pactum już od kilku lat świadczy nieodpłatną pomoc prawną,  a obecnie dzięki dotacji z Urzędu Marszałkowskiego uruchamia „Mobilny Punkt Pomocy Prawnej S.O.S. dla Rodziny”.    – Połowa porad, które teraz udzielamy w Stowarzyszeniu Pactum w Dębnie  dotyczy spraw rodzinnych. Widzimy też pewną narastającą tendencję, dlatego chcemy  wyjść z pomocą do wszystkich mieszkańców województwa zachodniopomorskiego i uruchamiamy „Mobilny Punkt Pomocy Prawnej S.O.S. dla Rodziny”. Będzie można w nim uzyskać poradę prawną. Zapewniamy pełną dyskrecję, zaufanie oraz zrozumienie. Porady będą świadczone przez radców prawnych, których obowiązuje kodeks etyki oraz ustawa o radcach prawnych – wyjaśnia radca prawny Aleksandra Trusewicz.    Pomoc w ramach „Mobilnego Punktu Pomocy Prawnej S.O.S. dla Rodziny” dostępna będzie już od 22 listopada do końca roku, w godzinach od 10 do 13.  Z radcą prawnym będzie można skontaktować się telefonicznie lub mailowo: numer telefonu: 502 455 394; adres e-mail: stowarzyszenie.pactum@gmail.com   Porad prawnych udzielać będzie radca prawny z doświadczeniem w sprawach rodzinnych, jednocześnie mediator sądowy.    W sądach rodzinnych rozpatrywane są sprawy o alimenty (chyba że są one ustalane w trakcie rozwodu) czy o ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami. Ponadto wydziały rodzinne i nieletnich zajmują się sprawami z zakresu władzy rodzicielskiej, kontaktów z dzieckiem, adopcji, uznania ojcostwa, opieki oraz kurateli.   – Organizacje pozarządowe są od lat naszym sprawdzonym partnerem, z którym współpracujemy przy realizacji wielu działań, ale i przyznając dotacje na konkretne zadania. Zależy nam, żeby mieszkańcy, w razie potrzeby, mieli dostęp do profesjonalnych usług i porad – mówi Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.   Uruchomienie pomocy przez Stowarzyszenie Pactum z Dębna możliwe jest dzięki dofinansowaniu przyznanemu przez Województwo Zachodniopomorskie  w trybie pozakonkursowym. Kwota dotacji  wynosi 8 458 zł. 
16 Listopada 2021 godz. 5:43 Ala za UM Koszalin  

Koszalin: Dziś radni znów debatować będą nad podwyżkami

Dziś o godz. 16.00 rozpocznie się nadzwyczajna XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Koszalinie. W programie prace tylko nad dwoma uchwałami. Obrady odbędą się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).    PORZĄDEK  OBRAD: 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 2. Rozpatrzenie projektów uchwał:   1) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Koszalina,           - opinia Komisji Budżetu i Finansów   2) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta Koszalina.       - opinia Komisji Budżetu i Finansów 3.  Zamknięcie sesji.  Stawki określone przez Radę Gminy nie mogą być wyższe od stawek maksymalnych, które – na podstawie art. 20 ww. ustawy – ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Minister Finansów, w drodze obwieszczenia z dnia 22 lipca 2021 r., ogłosił górne granice stawek kwotowych podatku od nieruchomości na rok podatkowy 2022, na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie wskaźnika cen, który wyniósł 103,6 (wzrost cen o 3,6 %). Stawki podatkowe zawarte w przedstawionym projekcie uchwały zostały podwyższone w stosunku do obowiązujących w Koszalinie w 2021 roku o 3,6% i żadne nie przekraczają stawek maksymalnych. Załączona tabela obrazuje stawki podatkowe maksymalne i przedstawione w projekcie niniejszej uchwały na 2022 rok i ich porównanie do stawek obowiązujących w 2021 roku, a także przewidywane skutki finansowe z tytułu obniżenia stawek maksymalnych do wysokości proponowanych w projekcie, które wyniosą 3. 832,9 tys. zł. Skutkiem podwyższenia stawek podatków od nieruchomości jest zwiększenie dochodów Miasta o 3,2 ml zł. Stawki podatkowe zawarte w projekcie uchwały zostały podwyższone w stosunku do obowiązujących w Koszalinie w 2021 roku o 3,6 %. Wszystkie zaproponowane stawki podatkowe zawarte są w przedziale wyznaczonym przez stawki minimalne i maksymalne. Konsekwencją podwyższenia stawek podatkowych zgodnie z przedstawionym projektem będzie wzrost dochodów budżetowych w 2022 r. o ok. 200 tys. zł, planowane wpływy z tego podatku wyniosą ok. 4,8 mln zł, natomiast skutki finansowe w 2022 r. z tytułu ustalenia niższych stawek od maksymalnych stanowiły będą kwotę ok. 2,9 mln zł.
11 Listopada 2021 godz. 5:05 Ala za Rzecznik Prasowy Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie  

Movember. Trwa akcja z wąsem. Panowie, badajcie się!

Movember, czyli wąsopad, to coroczna akcja w listopadzie, która ma przede wszystkim za zadanie zwiększać świadomość i edukować w zakresie problemów zdrowotnych mężczyzn, zwłaszcza nowotworów jąder i prostaty. To właśnie w listopadzie wielu panów zapuszcza wąsy, by w ten sposób zwrócić uwagę na tę akcję informacyjną, w myśl zasady – im więcej będziemy o tym mówić i zwracać uwagę na symbole, pytać, o co chodzi, przekazywać informację dalej, tym więcej osób dowie się o sprawie, również przekaże cenne informacje innym, a w efekcie - co najważniejsze – nie jeden mężczyzna przekona się, że warto się badać. To trzeba podkreślać na każdym kroku: im wcześniejsza diagnoza, tym większe szanse na całkowite wyleczenie nowotworu. Dlatego tak ważna jest profilaktyka. Personel medyczny z Oddziału Urologii w Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie włączył się do akcji Movember, zachęcając tym samym pacjentów płci męskiej do profilaktyki i do regularnych badań. Stąd te symboliczne wąsy widoczne na zdjęciu (podobne wąsy są wykorzystywane podczas kampanii na całym świecie; akcję wspierają znane postaci, m. in. ze świata sportu, filmu, muzyki). Mgr piel. Beata Rutkowska, Pielęgniarka Oddziałowa na Oddziale Urologii w Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie, która jest w gronie osób mocno stawiających na promocję profilaktyki zdrowotnej, mówi: - Chcę podkreślić, że ogromną rolę w informowaniu i uświadamianiu pacjentów pełnią pielęgniarki na naszym Oddziale, które służą pomocą na każdym kroku. Każdy pacjent, który chce się zbadać, może się skontaktować z Poradnią Urologiczną działającą przy naszym Szpitalu, pod numerem 94 34 88 191 - tu można zarejestrować się na badania. Panowie mogą zgłosić się ze skierowaniem od lekarza rodzinnego albo z kartą DILO. Natomiast szczegółowe informacje o tym, jak radzić sobie z chorobą nowotworową, na co zwracać uwagę, kiedy zgłosić się do lekarza urologa – o tym oraz odpowiedzi na wiele innych pytań i wątpliwości, a także fachową poradę i wsparcie panowie znajdą na stronie internetowej Stowarzyszenia Mężczyzn z Chorobami Prostaty GLADIATOR im. Prof. Tadeusza Koszarowskiego, która służy edukowaniu społeczeństwa. - Trzeba to powtarzać, przez cały rok: nie bójmy się, badajmy się – podkreśla lek. med. Paweł Pawlicz, Koordynator Oddziału Urologii w Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie. - Im wcześniej choroba zostaje wykryta, tym korzystniej dla pacjenta. Wykrycie nowotworu, gdy nie daje on jeszcze objawów, zdecydowanie zwiększa szanse jego całkowitego wyleczenia.    Szef Oddziału Urologii w koszalińskim Szpitalu podkreśla, że rutynowo mężczyźni powinni badać się po 40. roku życia, raz w roku. Zwłaszcza w tych przypadkach, gdy w rodzinie stwierdzono wcześniej choroby nowotworowe układu moczowo – płciowego. - Ale jest też grupa mężczyzn, która powinna zacząć badać się wcześniej, od 20. roku życia. To są pacjenci, którzy w dzieciństwie mieli wnętrostwo, czyli niezstąpienie jąder – wyjaśnia lek. med. Paweł Pawlicz. - W grupie ryzyka są też mężczyźni z rodzin, w których krewni w linii męskiej mieli nowotwór - w tych rodzinach młodzi mężczyźni powinni się zacząć badać po 20. roku życia. Rak jądra dotyka głównie mężczyzn w wieku 20 – 40 lat; inne schorzenia – jak rak pęcherza moczowego, prostata, rak nerki – dotyczą grupy powyżej 40. roku życia – dodaje urolog. ****** Co to takiego gruczoł krokowy? Profilaktyka. Objawy choroby. Prostata jest gruczołem wielkości kasztana, leżącym pod pęcherzem moczowym u każdego mężczyzny. Gruczoł krokowy otacza cewkę moczową, czyli przewód, przez który wypływa mocz z pęcherza. Rak prostaty prowadzi do powiększenia się gruczołu krokowego i zwężenia drogi odpływu moczu. Pojawiają się problemy z oddawaniem moczu; w moczu może pojawić się krew. Szpital Wojewódzki w Koszalinie wraz z Oddziałem Urologii zachęca panów do wykonywania badań profilaktycznych w zakresie raka gruczołu krokowego (w tym celu należy wykonać badania poziomu PSA we krwi), a także do korzystania z innych badań profilaktycznych, które mają na celu wczesne wykrycie choroby nowotworowej. Przypominamy numer telefonu do Poradni Urologicznej przy Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie: 94 34 88 191.     
11 Listopada 2021 godz. 4:21 Ala za UM Koszalin  

Koszalin: Obchody 103. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę

Prezydent Koszalina Piotr Jedliński, Dowódca Garnizonu Koszalin płk Tomasz Sawczuk oraz Przewodniczący Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych Antoni Burzyński zapraszają 11 listopada 2021 r. na uroczyste obchody 103. rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę. W programie:     9.00 Msza św. w intencji Ojczyzny (katedra p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny)    9.00 Nabożeństwo ekumeniczne w intencji Ojczyzny (kościół prawosławny pw. Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy przy ul. A. Mickiewicza 22)    10.00 – 10.15 przemarsz ulicą Zwycięstwa (od katedry do pl. Zwycięstwa)    10.15 Uroczysty Apel (plac Zwycięstwa - pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego)    11.11 - 16.00 XIII Turniej Łuczniczy Koszalińskiej Kompanii Rycerskiej z okazji Dnia Niepodległości 2021 r., Park Robin Hooda, ul. Racławicka    12.00 – 16.00 Obchody Święta Niepodległości w Archiwum Państwowym w Koszalinie    18.00 Zapalenie pomnika Władysława Hasiora „Płonące Ptaki” (ul. Gdańska)        11 listopada 2021 r. – obchody Narodowego Święta Niepodległości w Archiwum Państwowym w Koszalinie   Współorganizatorzy wydarzenia:   Bałtyckie Stowarzyszenie Miłośników Historii „Perun”   Politechnika Koszalińska     Archig@leria przy Archiwum Państwowym w Koszalinie (budynek „B” za siedzibą główną AP przy Marii Skłodowskiej-Curie 2 w Koszalinie oraz namioty na terenie AP   Rozpoczęcie wydarzeń: godz. 12.00     W programie:   1. Wykład prof. Bogusława Polaka nt. polskiego czynu niepodległościowego   2. Spotkanie z archiwistką rodzinną, panią Małgorzatą Czabańską, która przedstawi historię swojej rodziny zachowaną w materiałach z archiwum rodzinnego przekazanego do AP   3. Koncert zespołu „13. i Przyjaciele”   4. Prezentacja wystawy „Niepodległa. Historie z rodzinnych archiwów”   5. Prezentacja wystaw i stanowiska rekonstrukcji historycznej BSMH „Perun”   6. Prezentacja okolicznościowego stempla pocztowego.     DRUKUJ PDF
10 Listopada 2021 godz. 5:04 Ala, fot. Piotr Walendziak  

Liście: Grabić, czy nie?

Coraz więcej miast rezygnuje z grabienia liści. W wielu miastach urzędnicy polecili miejskim służbom zaniechanie grabienia liści. Coraz częściej także opiekujący się miejską zielenią apelują do mieszkańców i zarządców osiedli o ograniczenie grabienia liści i zastanowieniem się nad celowością tego działania. Powód? Liście, które opadły jesienią, razem z gałązkami, owocami, nasionami tworzą ściółkę – ostoję życia licznych organizmów glebowych. Chronią również przed mrozem korzenie i nasiona znajdujące się w ziemi oraz zapobiegają nadmiernemu parowaniu i przesuszeniu gleby. Są też miejscem zimowania wielu gatunków zwierząt, w tym chronionych jeży. Naukowcy alarmują, że jeśli im nie pomożemy, to za sześć lat mogą wyginąć.  Portal zielonyogrodek.pl  wyjaśnia: Jesienią liści jest tak dużo, że chcemy się ich pozbyć jak najszybciej! Warto jednak na chwilę się zatrzymać i spojrzeć na opadające liście inaczej – jako dar, który możemy wykorzystać. Jesienne liście nie są jedynie niewygodnym odpadem, który trzeba usuwać z ogrodów. Liście można je wykorzystać np. do produkcji kompostu lub ochrony roślin przed mrozem. Wykorzystując je odpowiednio można zaoszczędzić wiele pieniędzy oraz rozwiązać odwieczny problem – co robić ze zgrabionymi liśćmi? Opadłe liście należy usunąć z delikatnych pędów, roślin wiecznie zielonych i trawnika. Mimo nadchodzącej zimy, rośliny nadal potrzebują światła słonecznego dla prawidłowego rozwoju. Liście pozostawione na trawniku i na innych roślinach odetną dostęp do światła słonecznego, co w połączeniu z wilgocią może to prowadzić do powstania chorób oraz żółknięcia trawy i roślin ozdobnych. Liście opadłe z drzew należy regularnie usuwać aż do zimy. Wilgotne liście leżące na tarasie lub na ścieżkach tworzą śliski, brązowy dywan. Należy je usunąć aby, zminimalizować ryzyko poślizgnięcia się.