Informacja dotycząca polityki plików cookies: Informujemy, iż w naszych serwisach internetowych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Dalsze korzystanie z naszych serwisów, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności. Zamknij.
20 Lipca 2020 godz. 5:24 Ala za PKP  

Dworzec: Oferty tylko do piątku

W piątkowe (24 bm.) południe minie termin składania ofert na wykonanie projektu i nadzór autorki nad budową dwóch dworców - w Koszalinie i w Słupsku. Usługa wykonania dokumentacji przedprojektowej, okołoprojektowej oraz projektów budowlanych i wykonawczych wraz z kosztorysami dla branż architektonicznej, konstrukcyjnej, instalacyjnej (sanitarnej, HVAC, elektrycznej i teletechnicznej) oraz drogowej wraz z prowadzeniem nadzoru autorskiego dla realizacji 2 zadań inwestycyjnych PKP S.A.: Słupsk, Koszalin Opis postępowania: ​1) Przedmiotem zamówienia jest usługa opracowania dokumentacji przedprojektowej, okołoprojektowej oraz projektów budowlanych i wykonawczych wraz z kosztorysami dla branż: architektonicznej, konstrukcyjnej, instalacyjnej (sanitarnej, HVAC, elektrycznej i teletechnicznej) oraz drogowej wraz z usługami towarzyszącymi dla realizacji dokumentacji projektowej, dalej zwanej „Dokumentacją”. Wykonawca zobowiązany jest przygotować pełną dokumentację wraz z pełnieniem nadzorów autorskich nad realizacją robót budowlanych w oparciu o Dokumentację, odrębnie dla każdej z niżej wymienionych lokalizacji, dla realizacji dwóch zadań inwestycyjnych PKP S.A.  2) Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na dwie Części dalej zwane „Częściami” lub „Zadaniami”:- Zadanie nr 1 – Usługa projektowa, wykonanie dokumentacji przedprojektowej, projektowej oraz okołoprojektowej wraz z nadzorem autorskim dla zadania inwestycyjnego Słupsk”;- Zadanie nr 2 – Usługa projektowa, wykonanie dokumentacji przedprojektowej, projektowej oraz okołoprojektowej wraz z nadzorem autorskim dla zadania inwestycyjnego Koszalin”; Każdy Wykonawca może złożyć ofertę, zgodnie z własnym wyborem, na jedną lub więcej części zamówienia (Zadanie), spośród wskazanych powyżej. 3) Zamawiający dopuszcza składanie ofert wyłącznie w formie elektronicznej, zgodnie z postanowieniami Rozdziału XX SIWZ. 4) Zakres obowiązków Wykonawcy został szczegółowo określony we wzorach Umów stanowiących Załącznik nr 9a i 9b do SIWZ oraz w OPZ stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.
17 Lipca 2020 godz. 6:01 Ala za Urząd Marszałkowski Szczecin  

Razem dla DPS". Ponad 21 mln zł dla zachodniopomorskich placówek

Trzydzieści pięć zachodniopomorskich Domów Pomocy Społecznej będzie mogło skorzystać z projektu grantowego realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego. Środki mają pomóc placówkom w trudnej sytuacji związanej z COVID-19. Łączna wartość wsparcia wyniesie ponad 21,7 mln zł. Granty będą udzielane organom prowadzącym zachodniopomorskie DPS-y. Środki trafią do siedemnastu samorządów powiatowych, ośmiu organizacji pozarządowych oraz kościelnych osób prawnych.    – Wykorzystujemy wszystkie możliwości, by wspierać Domy Pomocy Społecznej, które w związku z COVID-19 znalazły się w dramatycznie trudnej sytuacji. Od maja przekazujemy placówkom środki ochrony osobistej: maseczki, środki do dezynfekcji, kombinezony ochronne. Wiemy jednak, że skala potrzeb jest o wiele większa, dlatego zabiegaliśmy o dodatkowe wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego, będącego w dyspozycji Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – mówi Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.    Udzielane przez ROPS wsparcie obejmować będzie trzy główne elementy: dodatki do wynagrodzeń dla pracowników DPS, pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem noclegów dla pracowników DPS poza miejscem zamieszkania (według potrzeb) oraz pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem tymczasowych miejsc na kwarantannę dla pensjonariuszy i pracowników DPS (według potrzeb).    Granty będą przyznawane po złożeniu przez organ prowadzący DPS odpowiedniego wniosku. Nabór prowadzony jest w formie otwartej (do wyczerpania środków). Projekt zakłada także możliwość refundowania wydatków po przyznaniu grantu, od dnia 15 maja 2020 r.   Na wysokość grantu będzie mieć wpływ liczba mieszkańców oraz pracowników DPS.    W Zachodniopomorskiem najwięcej pensjonariuszy mieszka w DPS-ach prowadzonych przez: Powiat Koszaliński (607 os.), Miasto Szczecin (555 os.), Powiat Gryficki (458 os.), Stowarzyszenie Przytulisko w Białogardzie (180 os.), Instytut Jana Pawła II w Szczecinie (175 os.) oraz Powiat Myśliborski (169 os).   Projekt „RAZEM dla DPS” realizowany jest dzięki środkom Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój (84,28%) oraz budżetu państwa (15,72 %).   ROPS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego odpowiadać będzie za organizację, przeprowadzenie i rozliczenie konkursu grantowego.    Ogłoszenie dot. naboru dostępne jest w BIP Urzędu Marszałkowskiego: http://bip.rbip.wzp.pl/artykul/nabor-wnioskow-o-udzielenie-grantu-w-ramach-projektu-pn-razem-dla-dps
17 Lipca 2020 godz. 5:45 Ala za Port Lotniczy Szczecin - Goleniów  

Inauguracja nowego połączenia lotniczego Szczecin – Rzeszów

16 Lipca 2020 godz. 15:49 Ala za ZUS  

ZUS: Dodatkowy zasiłek wydłużony

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy został wydłużony do 26 lipca 2020 roku. Zgodnie z przepisami ubezpieczonym rodzicom dzieci w wieku do lat 8, które nie mają orzeczenia o niepełnosprawności lub o potrzebie kształcenia specjalnego przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy w przypadku:   - zamknięcia z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko, ale również w przypadku otwarcia tych placówek w czasie epidemii, jeżeli rodzic sprawuje osobistą opiekę nad dzieckiem albo - braku możliwości sprawowania opieki przez nianię lub przez dziennego opiekuna z powodu COVID-19.   Dodatkowy zasiłek opiekuńczy – opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi Nie zmieniają się zasady korzystania z dodatkowego zasiłku z powodu zamknięcia placówki oświatowej w związku z COVID-19 albo braku możliwości opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19 przez ubezpieczonych rodziców dzieci:   - do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności, - do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, - do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.   Dotyczy to także rodziców lub opiekunów pełnoletnich osób niepełnosprawnych, które nie mogą uczęszczać do placówki, np. ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, ośrodka wsparcia, warsztatu terapii zajęciowej lub innej placówki pobytu dziennego o podobnym charakterze, bo została zamknięta z powodu COVID-19. I w tym czasie rodzice lub opiekunowie muszą zrezygnować z pracy, aby zająć się taką osobą.   Jak uzyskać dodatkowy zasiłek opiekuńczy? Nie zmieniły się zasady występowania o dodatkowy zasiłek opiekuńczy.   Aby go otrzymać wystarczy złożyć u pracodawcy albo zleceniodawcy oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem. Oświadczenie jest jednocześnie wnioskiem o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Natomiast osoby, które prowadzą działalność składają oświadczenie w ZUS. Można je złożyć w dowolnym momencie, ale trzeba to zrobić, bo oświadczenie jest podstawą wypłaty zasiłku.   Osoba prowadząca pozarolniczą działalność albo współpracująca z nią, dla której płatnikiem zasiłku jest ZUS, może wysłać oświadczenie przez internet - na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.   Trzeba pamiętać, że zasiłek nie przysługuje, jeśli drugi z rodziców dziecka może zapewnić dziecku opiekę (np. jest bezrobotny, korzysta z urlopu rodzicielskiego czy urlopu wychowawczego). Dodatkowego zasiłku nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym przyznawanego na tzw. ogólnych zasadach.  
16 Lipca 2020 godz. 12:29 Ala z mat. inf.  

Mielno z Błękitną Flagą

Słynny program „Błękitna Flaga”, któremu zaufały miliony ludzi na całym świecie, jest realizowany pod patronatem Fundacji Edukacji Ekologicznej (FEE), której siedziba mieści się w Kopenhadze w Danii. Aby zakwalifikować się do tej zaszczytnej nagrody, musi zostać spełniony i zachowany szereg rygorystycznych kryteriów związanych z ochroną środowiska, edukacją, bezpieczeństwem i dostępnością. Dzięki ścisłej współpracy z naszymi członkami we wszystkich możliwych kwestiach, Fundacja Edukacji Ekologicznej nieustannie pracuje nad rozszerzeniem programu i utrzymaniem niezrównanych standardów Błękitnej Flagi na arenie międzynarodowej. Edukacja Głównym celem programu „Błękitna Flaga” jest łączenie społeczeństwa z otoczeniem i zachęcanie do zdobywania wiedzy na temat swojego środowiska. Informacje Informowanie gości o odwiedzanym przez nich miejscu jest istotną częścią programu Błękitna Flaga. Dzięki temu ludzie mogą z łatwością poruszać się po okolicy i dowiedzieć się nieco więcej o tutejszej florze i faunie. Nadzór Surowe kryteria i regularne, wyrywkowe kontrole pomagają w zapewnieniu zgodności z wymogami obiektów oznaczonych Błękitną Flagą, które również podlegają kompleksowym audytom. Zarządzanie Wybierane są odpowiednie, miejscowe organizacje, aby wdrażać i egzekwować niezbędne standardy, a tym samym zapewnić spójność zasad, które powodują, że nagroda „Błękitnej Flagi” jest wiarygodna i wartościowa. Bezpieczeństwo Środki bezpieczeństwa muszą być stale stosowane w celu zapewnienia ochrony personelu, społeczeństwa i środowiska.
16 Lipca 2020 godz. 12:23 Ala za KMP Koszalin  

Policyjne patrole rowerowe w pasie nadmorskim

16 Lipca 2020 godz. 11:54 Ala za Urząd Marszałkowski Szczecin  

Pomorze Zachodnie z hybrydami jako pierwsze w Polsce. Jest umowa z Newagiem

Pomorze Zachodnie stawia na nowoczesny, ekologiczny transport kolejowy. Jako pierwszy region w Polsce kupił hybrydy, które wyprodukuje NEWAG S.A. W czwartek 16 lipca podpisana została umowa na zakupu dwóch pojazdów, które ułatwią podróżowanie m.in. na trasie Szczecin Gł. – Kołobrzeg – Koszalin. Łączny koszt zakupu dwóch pojazdów to 49,2 mln zł. Każdy z nich jest wyposażony w 150 miejsc. Wicemarszałek Tomasz Sobieraj podkreślał, że Pomorze Zachodnie jest liderem w kraju pod względem nowoczesnego taboru – W 2013 r. przeprowadziliśmy modernizacje pociągów, potem przyszły zakupy pojazdów elektrycznym i spalinowych. Dzisiejsza umowa to kamień milowy w naszych inwestycjach.   Pojazdy dwunapędowe łączą najważniejsze zalety pojazdów elektrycznych, czyli wysokie przyspieszania i brak emisji spalin oraz pojazdów spalinowych wyposażonych w przekładnię elektryczną, jaką jest możliwość poruszania się po liniach niezelektryfikowanych.   Zgodnie z umową, mają pojawić się na torach nie później niż do końca 2021 r., ale prezes Zarządu NEWAG S.A Zbigniew Konieczek zadeklarował, że pociągi trafią na Pomorze Zachodnie jeszcze w tym roku – Składając ofertę rozpoczęliśmy negocjacje z naszymi dostawcami, żeby wszystkie podzespoły były dostępne – mówił prezes NEWAG, który dodawał – Gratuluję odważnych decyzji. Nadal będziecie numerem 1 w Polsce.   Dysponowanie takimi pojazdami pozwoli na stworzenie lepszej oferty rozkładu jazdy poprzez wprowadzenie bezpośrednich pociągów relacji Szczecin Gł. – Kołobrzeg – Koszalin. Trasa licząca 177 km łączący dwa największe miasta Pomorza Zachodniego. Na ponad stukilometrowym odcinku Kołobrzeg – Goleniów jest niezelektryfikowana.   Nowe pociągi stworzą też nowe możliwości obsługi zmodernizowanej linii kolejowej nr 210 Szczecinek – Runowo Pomorskie obsługując bezpośrednią relację Szczecin Gł. – Szczecinek przez Stargard, Drawsko Pomorskie, Złocieniec i Czaplinek.   Województwo Zachodniopomorskie na inwestycje taborowe w ostatnich 10 latach wydało łącznie ponad 1 mld zł. Zakupy w znacznej większości były sfinansowane ze środków Unii Europejskiej.
15 Lipca 2020 godz. 16:09 Ala za WWF  

Tygrys, pantera, puma – to nie są zwierzęta domowe

Ostatnie wydarzenia związane z pumą Nubią i jej właścicielem pokazują potrzebę powrotu do tematu zarówno legalnych jak i nielegalnych hodowli dzikich zwierząt. Wielu osobom wydaje się, że dzikie zwierzę można samodzielnie oswoić i traktować jak członka rodziny, tymczasem to skrajnie niebezpieczne – dla właściciela, jego otoczenia i samego zwierzęcia. Puma (Puma concolor) jest gatunkiem dzikim, a nie udomowionym. Nie bez przyczyny została umieszczona w kategorii I zwierząt niebezpiecznych. Miejsce dzikich zwierząt jest w przyrodzie, tam gdzie urodzili się ich przodkowie. Nawet najlepsze warunki hodowli nie mogą równać się z naturalnym środowiskiem - miejscem gdzie taki gatunek żyje, poluje i realizuje wszystkie swoje potrzeby. Duży wybieg, klatka, spanie w łóżku – w niczym nie przypominają normalnego życia drapieżnika jakim jest puma, pantera, tygrys i inne. To zaburzanie instynktu i brak zaspokajania naturalnych potrzeb dzikiego zwierzęcia związanych z polowaniem, oznaczaniem własnego terytorium czy instynktami związanymi z rozmnażaniem. To także bezpowrotne odebranie możliwości powrotu do natury. Takie zwierzę nadal zachowuje swoje instynkty, które mogą ujawnić się w każdej chwili, przy jednoczesnej utracie naturalnych umiejętności do przetrwania na wolności, chociażby poprzez to, że nie boi się już człowieka.  Okazuje się jednak, że często łatwiej przychodzi nam potraktowanie dzikiego zwierzęcia jak maskotki czy pupila, a zdecydowanie trudniej cieszenie się obecnością gatunków w ich środowisku naturalnym, czyli tam, gdzie ich miejsce. Handel dzikimi gatunkami działa na zasadzie naczyń połączonych - im wyższe jest zainteresowanie gatunkami chronionymi w krajach o wysokim popycie (np. w krajach Unii Europejskiej, Stanach Zjednoczonych lub Chinach), tym bardziej stymulowany jest rynek i w konsekwencji pojawia się większa presja na pozyskiwanie rzadkich roślin i zwierząt ze środowiska przyrodniczego w krajach globalnego Południa[1]. Nielegalny handel dziką fauną i florą jest wart około 20 miliardów dolarów rocznie. Jest czwartym co do wielkości nielegalnym handlem na świecie, po narkotykach, handlu ludźmi i obrocie podrobionymi pieniędzmi i papierami wartościowymi[2]. Gdyby nie istniały podobne miejsca i możliwości posiadania dzikich zwierząt, mniej byłoby podobnych dramatów i dla zwierząt, i dla ludzi. Jednak wciąż nie ma regulacji prawnych, które uniemożliwiałyby prowadzenie tego typu miejsc i traktowania dzikich zwierząt jak tych już udomowionych. W samej Europie w niewoli trzymanych jest ok. 1600 tygrysów. Gdzie jest im lepiej: w klatce lub na kolanach właściciela czy w wilgotnym lesie daleko na granicy Mjanmy i Tajlandii, gdzie mogą polować i rozmnażać się? Odpowiedź na to pytanie wydaje się oczywista.   Puma concolor, Tabaconas Namballe National Sanctuary of Peru     [1] Kepel A., Kala B. 2016. CITES w Polsce i Unii Europejskiej – podręcznik dla praktyków. Wydanie II. Poznań. [2] WWF / Dalberg. 2012. Fighting illicit wildlife trafficking: A consultation with governments. WWF International, Gland, Switzerland.