Informacja dotycząca polityki plików cookies: Informujemy, iż w naszych serwisach internetowych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Dalsze korzystanie z naszych serwisów, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności. Zamknij.
Koszalin, Poland

Informator wyborów. UWAGA! W Koszalinie dokonano zmian niektórych siedzib obwodów do głosowania

2023-09-20 13:29:00 Ala
15 października Polacy wybiorą 460 posłów i 100 senatorów. Będą mogli także wypowiedzieć się w ogólnokrajowym referendum.

Państwowa Komisja Wyborcza przygotowała specjalny serwis: "Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2023 r.".

Głosowanie odbędzie się 15 października 2023 r. między godziną 7:00 a 21:00. Każdy z nas odda swój głos w Obwodowej Komisji Wyborczej. Możesz swoją wyszukać klikając  TU.

 Głosować będzie można na kandydatów z siedmiu ogólnopolskich list wyborczych. To komitety, które zarejestrowały listy w co najmniej w połowie okręgów wyborczych. Są to: Bezpartyjni Samorządowcy, Koalicja Obywatelka, Konfederacja, Lewica, Prawo i Sprawiedliwość oraz Trzecia Droga Polska 2050 i Polska Jest Jedna. Koszalinianie głosować będą w okręgu nr 40.  

UWAGA! W Koszalinie dokonano zmiany lokalizacji niektórych obwodowych komisji:

 

W Koszalinie głosować będziemy w 55 komisjach obwodowych. Lista obwodów do glosowania znajduje się  TU. Wszystkiego o wyborach w Koszalinie dowiesz się także klikają link  TU.

Transport osób niepełnosprawnych, obwodowe komisje wyborcze, 

 

Wydział Organizacyjno - Administracyjny, Urząd Miejski w Koszalinie, ul. Rynek Staromiejski 6-7, pokój 221, II piętro

 

W dniu wyborów od godziny 8.00 do 20.00 możliwy jest transportu dla wyborców niepełnosprawnych i osób starszych. Do 13 października 2023 r. można się umówić pod numerem telefonu 94 348-86-11 w godzinach pracy Urzędu tj. poniedziałki od 9.00 do 17.00 oraz od wtorku do piątku od. 7.15 do 15.15, natomiast w dniu wyborów od 8.00 do 19.00 pod numerem telefonu 94 348-88-52

 

Głosowanie przez Pełnomocnika 

do 6 października 2023 r.  

 

Wydział Spraw Obywatelskich, Urząd Miejski w Koszalinie, ul. Rynek Staromiejski 6-7, pokój 110, I piętro 

 

Dopisanie do spisu wyborców (zmiana miejsca głosowania)  

do 12 października 2023 r. 

 

Wydział Spraw Obywatelskich, Urząd Miejski w Koszalinie, ul. Rynek Staromiejski 6-7, pokój 120, 121, I piętro 

 

Zaświadczenia o prawie do głosowania 

12 października 2023 r. 

 

Wydział Spraw Obywatelskich, Urząd Miejski w Koszalinie, ul. Rynek Staromiejski 6-7, pokoje: 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 118A, 120, 121, 125 oraz 126, I piętro 

 

 

Rejestr wyborców

 

Wydział Spraw Obywatelskich, Urząd Miejski w Koszalinie, ul. Rynek Staromiejski 6-7, pokoje: 111, 125,  I piętro 

 

Szczegółowe informacje dotyczące wyborów znajdują się na:

 

www.bip.koszalin.pl –  Wybory Parlamentarne i referendum 

 

 

 

 

Zaświadczenia o prawie do głosowania – 

pobiera się w dowolnie wybranym urzędzie gminy na terenie kraju (jest od-miejscowienie)

w terminie do 3 dnia przed dniem wyborów tj. do 12.10.2023 r włącznie.

Mogą je otrzymać wszyscy Polacy, którzy posiadają prawa wyborcze. Nawet Ci, którzy nie posiadają zameldowania na pobyt stały. 

Odbiór zaświadczenia następuje przez wyborcę lub przez upoważnioną przez niego osobę w urzędzie gminy, do którego złożono wniosek.

Nie wydaje się duplikatów zaświadczeń o prawie do głosowania.

Wniosek o wydanie zaświadczenia nie może być złożony drogą elektroniczną.

Pełnomocnictwa do głosowania

Składanie wniosków o sporządzenie pełnomocnictwa do głosowania do dnia 6.10.2023r. przez wyborców niepełnosprawnych oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat. 

Zmiana miejsca głosowania

Wyborca, może zmienić miejsce głosowania w terminie do 3 dnia przed dniem wyborów                 tj. do 12.10.2023r włącznie  składając wniosek:

- w wersji papierowej, opatrzony własnoręcznym podpisem do urzędu gminy właściwego dla wybranego stałego obwodu głosowania na obszarze gminy, w której będzie przebywać w dniu wyborów

- w wersji elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego ds. informatyzacji. 

w/w sprawy załatwia Wydział Spraw Obywatelskich  przed wyborami w dniu 15.10.2023r.

 – I piętro w ratuszu. Bilety do pobrania w biletomacie przy wejściu do ratusza. 

 

Ujęcie w stałym obwodzie głosowania dla osób, które stale zamieszkują na terenie gminy, a nie maja zameldowania na pobyt stały w Koszalinie  i chcą być na stałe ujęte w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania. 

Wniosek można złożyć papierowo lub elektronicznie jw.  Decyzję administracyjną wydaje się w terminie 5 dni od złożenia wniosku. Wójt przed wydaniem decyzji jest obowiązany sprawdzić, czy osoba wnosząca wniosek  spełnia warunki stałego zamieszkania na terenie danej gminy. 

Jest tu usługa stała – całoroczna.  

 

W wyborach do Senatu Polacy wybiorą 100 senatorów. Zasady są proste - kandydatka bądź kandydat, który zdobędzie największą liczbę głosów w każdym ze 100 okręgów zdobędzie mandat senatora. Koszalinianie głosować będą w okręgu nr 100 .

Koniecznie  Sprawdź swoje dane w Centralnym Rejestrze Wyborców. Memy wiele sygnałów, że Komisji Obwodowych przekazano dane z informacją nie miejsca zameldowania, a składania w Urzędah Skarbowych rocznych rozliczeń PIT.

Jak sprawdzić swoje dane? Zaloguj się do mObywatel.gov.pl.

Wybierz sekcję Twoje dane, a następnie Centralny Rejestr Wyborców. 

Możesz zamówić dane z rejestru. Otrzymasz je na swoją skrzynkę ePUAP.

Jak zagłosować poza miejscem zamieszkania?

W PKW wylosowano numery list komitetów wyborczych

Jak głosy przekładają się na mandaty?

 

Ułatwienia wyborcze dla osób powyżej 60 roku życia

 

  Obowiązki mediów publicznych w okresie przedwyborczym

 

Nowy spot wyborczy PO o raporcie NIK

KO: 100 konkretów na 100 dni

Geblewicz: Wygramy w Koszalinie

Czy Chińczycy napisali interpelację dla posła Radosława Lubczyka?

Wybory: Zagadkowi kandydaci Bezpartyjnych Samorządowców w okręgu koszalińskim

Małgorzata Prokop-Paczkowska: Nie ma naszej zgody na tworzenie sądów kapturowych mających na celu niszczenie opozycji
Arłukowicz: To co, Koszalin! Ruszamy! Pokażmy im naszą siłę!

"Zielony" protest przed biurem poselskim Czesława Hoca

Czesław Hoc: "Naszym wyznacznikiem jest pokora, jeszcze raz pokora, jednocześnie ciężka praca na rzecz ogólnego, na rzecz obywateli". Poznaliśmy kandydatów PiS w wyborach do sejmu i senatu z koszalińskiej listy PiS

Wyborcza drużyna Trzeciej Drogi zarejestrowana

TO TWÓJ WYBÓR. Rusza kampania profrekwencyjna skierowana do młodych kobiet

Wynik wyborów rozstrzygną niezdecydowani

Polska Jest Jedna Rafała Piecha siódmym ogólnopolskim komitetem wyborczym. "To cud"

 

Koalicja Obywatelska podała kandydatów do parlamentu

Wybory: Pęknięcia w Trzeciej Drodze, kontrowersyjne zmiany na Lewicy

  Manipulacje wyborcze: Jak i dlaczego ustawia się sondaże

Kalendarz wyborczy

Do 15 września:

podanie do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i głosowania przez pełnomocnika;

zgłaszanie przez kapitanów statków wniosków o utworzenie obwodów głosowania na polskich statkach morskich;

zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników komitetów wyborczych;

Do 25 września:

powołanie obwodowych komisji wyborczych;

podanie do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach obwodów głosowania utworzonych za granicą oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych;

Od 30 września do 13 października do godz. 24:

nieodpłatne rozpowszechnianie w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych audycji wyborczych przygotowanych przez komitety wyborcze;

Do 2 października:

zgłaszanie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych, w tym za pomocą nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat;

zgłaszanie zamiaru skorzystania z prawa do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego oraz bezpłatnego transportu powrotnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, w gminie, w której w dniu wyborów nie funkcjonuje gminny przewóz pasażerski;

Do 5 października:

podanie przez okręgowe komisje wyborcze, w formie obwieszczenia, informacji o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów oraz zarejestrowanych kandydatach na senatorów;

podanie do publicznej wiadomości informacji o organizacji w gminach wiejskich lub miejsko-wiejskich bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego w dniu wyborów;

Do 6 października:

składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania przez wyborców niepełnosprawnych oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat;

Do 10 października:

składanie przez komitety wyborcze wyborców zrzeszonych w zarejestrowanych organizacjach mniejszości narodowych oświadczeń do Państwowej Komisji Wyborczej o korzystaniu ich list kandydatów na posłów ze zwolnienia z obowiązku przekroczenia progu wyborczego;

składanie przez wyborców przebywających za granicą wniosków o ujęcie ich w spisie wyborców w obwodach głosowania utworzonych za granicą;

składanie przez wyborców przebywających na polskich statkach morskich wniosków o ujęcie ich w spisach wyborców w obwodach głosowania utworzonych na tych statkach;

Do 12 października:

poinformowanie wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, którzy zgłosili zamiar skorzystania z prawa transportu do lokalu wyborczego, o godzinie transportu w dniu głosowania;

13 października o godz. 24:

zakończenie kampanii wyborczej;

15 października w godz. 7–21:

głosowanie

 

REFERENDUM 2023

Fundacja Batorego: Referendum 15 października 2023 roku uderza w zasady demokratycznego państwa

 10 tysięcy publikacji dziennie. Referendum gorącym tematem w mediach