Informacja dotycząca polityki plików cookies: Informujemy, iż w naszych serwisach internetowych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Dalsze korzystanie z naszych serwisów, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności. Zamknij.
Koszalin, Poland
KATEGORIA

Wideo

Osoby po pięćdziesiątce w Polsce bardziej przedsiębiorcze niż średnio w UE

Film Ala za Newseria.pl - 12 Listopada 2023 godz. 10:23
Osoby po 50. roku życia założyły w ubiegłym roku ok. 35 tys. jednoosobowych działalności gospodarczych. To mniej więcej 12 proc. wszystkich założonych w Polsce firm – wynika z raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego „Przedsiębiorcy 50+”. W tej grupie nowych przedsiębiorców większość (60 proc.) stanowią mężczyźni, ale już w grupie emerytów, którzy startują z własnym biznesem – a tych też jest sporo – prym wiodą kobiety. Obie płci jako główną motywację wskazują potrzebę niezależności oraz chęć wykorzystania zdobytego doświadczenia i wiedzy. Część badanych jednak przyznaje, że był to jedyny sposób, by nie wypaść z rynku pracy. – Mniej więcej 12 proc. wszystkich zakładanych działalności w Polsce to właśnie są te zakładane przez osoby, które ukończyły już 50. rok życia. Co więcej, trzeba też zwrócić uwagę, że firmy są zakładane również przez osoby w wieku emerytalnym. Mniej więcej 40 proc. w tej grupie to są firmy założone przez emerytów. Częściej w wieku emerytalnym na działalność gospodarczą decydują się kobiety niż mężczyźni – mówi agencji Newseria Biznes Katarzyna Dębkowska, kierowniczka zespołu foresightu gospodarczego w PIE. O ile w grupie przedsiębiorców 50+ kobiety stanowią 40 proc., o tyle w grupie przedsiębiorców w wieku emerytalnym – już 63 proc. – Aktywność gospodarcza osób 50+ w Polsce nieco przewyższa średni unijny poziom. W Unii Europejskiej średnio jest to 18 proc., czyli 18 proc. osób w wieku 50+ aktywnych zawodowo decyduje się na prowadzenie działalności gospodarczej, natomiast w Polsce jest to 23 proc. Co więcej, jesteśmy na trzecim miejscu, biorąc pod uwagę wszystkie kraje unijne, wyprzedza nas Grecja i Włochy – wyjaśnia Katarzyna Dębkowska. Polscy przedsiębiorcy 50+ za to rzadziej niż unijni zatrudniają pracowników (21 proc. vs. 32 proc.). Motywy zakładania biznesu po pięćdziesiątce wiążą się z indywidualnymi predyspozycjami oraz tym, w jakiej sytuacji rodzinno-społecznej, zawodowej i finansowej funkcjonują ankietowani. – Motywem, który najczęściej przyświeca przy zakładaniu firmy, jest poczucie niezależności. Aż 71 proc. wskazuje właśnie na to. Również obserwujemy czynniki świadczące o tym, że osoby starsze być może nie tyle chcą założyć działalność, ale muszą to zrobić. 63 proc. wskazuje, że założenie firmy było sposobem na zachowanie aktywności zawodowej po utracie pracy na etacie. Więc niewątpliwie tutaj to zjawisko ageizmu, które obserwujemy w stosunku do pracowników po pięćdziesiątce, być może też determinuje ten trend – mówi ekspertka Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Ponad połowa badanych przyznała, że przejście na własny biznes było dla nich sposobem na zachowanie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. Dla 62 proc. motywem była chęć większych zarobków niż na etacie. Co ciekawe, również 62 proc. stwierdziło, że to nie był żaden przymus, tylko spełnienie ich marzeń. – Obserwujemy takie zjawisko, że właśnie po pięćdziesiątce dojrzewa w nas pomysł na to, że jeszcze jest czas na dokonanie jakiejś zmiany w swoim życiu, być może zrealizowanie swoich marzeń – mówi Katarzyna Dębkowska. – Tutaj też przebija taki motyw, że zakładając działalność, ta osoba dalej jeszcze ma możliwość spełniać swoje role społeczne, czyli na przykład opieki nad swoimi wnukami lub rodzicami. Najwięcej trudności przy otwieraniu własnego biznesu wiązało się z pozyskaniem finansowania. Mniej więcej połowa przedsiębiorców 50+ borykała się z problemem w dostępie do kapitału zewnętrznego, brakiem środków na promocję czy wysokimi kosztami zatrudnienia. Duża grupa badanych wskazała również na bariery administracyjne i trudności z pozyskaniem klientów. – Przedsiębiorcy, którzy zakładają działalność już w wieku emerytalnym, bardzo dobrze się czują w realiach funkcjonowania rynku, mniej narzekają na bariery, które utrudniają im działalność, niż przedsiębiorcy młodsi od nich – mówi kierowniczka zespołu foresightu gospodarczego w PIE. – Z naszego raportu wynika, że przedsiębiorcy 50+ są zadowoleni z tego, że założyli swoją działalność. Na taką odpowiedź wskazało 70 proc. badanych. Prawie 60 proc. wysoko lub bardzo wysoko oceniło swoje cechy przedsiębiorczości: najwyżej pracowitość oraz komunikatywność. Prawie 80 proc. podkreśliło, że własny biznes wiąże się z ciągłym podnoszeniem kompetencji i zdobywaniem wiedzy. Podobny odsetek uważa, że własny biznes daje większą satysfakcję niż praca na etacie. Eksperci PIE wskazują, że przedsiębiorcy, dokonując wyboru branży, częściej kierują się analizą szans odniesienia sukcesu na rynku, a zdecydowanie rzadziej przypadkiem. Z danych ZUS przytaczanych w raporcie wynika, że najwięcej osób 50+ prowadziło działalność handlową, działało w opiece zdrowotnej i pomocy społecznej oraz branży budowlanej. – Bardzo zróżnicowane branże są wybierane przez osoby 50+. Jest pewne zróżnicowanie pod względem płci osób zakładających działalność: mężczyźni bardziej lokują się w budownictwie, kobiety bardziej w handlu. Ale także takie działalności jak zakwaterowanie i gastronomia czy np. kwestie związane z transportem to też są branże, które widzimy wśród tych działalności gospodarczych – wymienia Katarzyna Dębkowska. Raport PIE wskazuje, że 45 proc. firm założonych przez osoby 50+ funkcjonuje na rynku krócej niż pięć lat. Podobny odsetek utrzymuje się na rynku od 10 do 25 lat.

Unijne prawo o odbudowie zasobów przyrody: Posłowie zawarli porozumienie w sprawie rekultywacji 20% lądów i mórz UE

Film Ala za PE - 12 Listopada 2023 godz. 10:18
Nowe prawo, uzgodnione z państwami członkowskimi, wyznacza cel dla UE, jakim jest odbudowa co najmniej 20% obszarów lądowych i morskich UE do 2030 r. oraz wszystkich wymagających tego ekosystemów do 2050 r. Cele w zakresie odbudowy zasobów przyrodniczych Współprawodawcy uzgodnili cel UE polegający na rekultywacji co najmniej 20% obszarów lądowych i 20% obszarów morskich do 2030 r. oraz wszystkich wymagających tego ekosystemów do 2050 r. Aby osiągnąć cele, kraje UE muszą przywrócić co najmniej 30% typów siedlisk objętych nowym prawem do dobrego stanu do 2030 r., zwiększając ten wskaźnik do 60% do 2040 r. i 90% do 2050 r. Państwa członkowskie będą musiały przyjąć, w drodze otwartego, przejrzystego i inkluzywnego procesu, krajowe plany odbudowy, szczegółowo opisujące, w jaki sposób zamierzają osiągnąć te cele. Zgodnie ze stanowiskiem Parlamentu państwa UE powinny do roku 2030 priorytetowo traktować obszary znajdujące się na obszarach Natura 2000. Współprawodawcy uzgodnili również, że po osiągnięciu przez obszar dobrego stanu, kraje UE powinny dążyć do zapewnienia, że nie ulegnie on znacznemu pogorszeniu. Ekosystemy rolnicze Aby odbudować zasoby przyrodnicze na gruntach wykorzystywanych przez sektor rolniczy, kraje UE będą musiały wdrożyć środki, których celem będzie osiągnięcie, do końca 2030 r., a następnie co sześć lat, pozytywnej tendencji w zakresie dwóch z trzech poniższych wskaźników: - wskaźnik liczebności motyli występujących na obszarach trawiastych - odsetek gruntów rolnych o cechach krajobrazu o wysokiej różnorodności - zasoby węgla organicznego w glebie mineralnej na gruntach uprawnych. Przywracanie osuszonych torfowisk jest jednym z najbardziej opłacalnych środków redukcji emisji w sektorze rolnym i poprawy różnorodności biologicznej. Kraje UE muszą zatem wdrożyć środki rekultywacyjne dla gleb organicznych użytkowanych rolniczo, stanowiących osuszone torfowiska, na co najmniej 30% takich obszarów do 2030 r. (co najmniej jedna czwarta powinna zostać ponownie nawodniona), 40% do 2040 r. (co najmniej jedna trzecia powinna zostać ponownie nawodniona) i 50% do 2050 r. (co najmniej jedna trzecia powinna zostać ponownie nawodniona), ale nawadnianie pozostanie dobrowolne dla rolników i prywatnych właścicieli gruntów. Kraje UE muszą również powstrzymać spadek populacji owadów zapylających najpóźniej do 2030 r., a następnie osiągnąć tendencję wzrostową mierzoną co najmniej co sześć lat. Pozostałe ekosystemy Do 2030 r. kraje UE będą musiały wprowadzić środki mające na celu osiągnięcie pozytywnego trendu w kilku wskaźnikach dotyczących ekosystemów leśnych. Jednocześnie w UE należy zasadzić dodatkowe trzy miliardy drzew, a co najmniej 25 000 km rzek musi zostać przywróconych do stanu rzek o swobodnym przepływie. Kraje UE dopilnują również, aby do 2030 r. nie wystąpiła strata netto w całkowitej krajowej powierzchni zieleni miejskiej i pokryciu drzewostanem miejskim na obszarach ekosystemów miejskich w porównaniu z 2021 r. Po 2030 r. muszą zwiększyć wskaźniki, a postęp mierzyć co sześć lat . Finansowanie i hamulec bezpieczeństwa W ciągu 12 miesięcy od wejścia w życie nowego prawa Komisja będzie musiała ocenić każdą lukę między potrzebami finansowymi w zakresie odbudowy a dostępnym finansowaniem UE i poszukać rozwiązań w celu wypełnienia luki, jeśli ją znajdzie. Negocjatorzy porozumieli się również w sprawie hamulca bezpieczeństwa, zgodnie z wnioskiem Parlamentu, tak aby cele dotyczące ekosystemów rolniczych mogły zostać zawieszone w wyjątkowych okolicznościach, jeśli spowodują poważne konsekwencje dla całej UE w zakresie dostępności gruntów niezbędnych do zapewnienia wystarczającej produkcji rolnej na potrzeby konsumpcji żywności w UE. Cytat Po zawarciu porozumienia sprawozdawca César Luena (S&D, Hiszpania) powiedział: ,,Osiągnięte dziś porozumienie jest ważnym wspólnym momentem. 70 lat po rozpoczęciu europejskiego projektu potrzebne jest europejskie prawo dotyczące odbudowy zasobów przyrodniczych, aby zaradzić utracie różnorodności biologicznej. Dzisiejsze porozumienie było możliwe dzięki inicjatywie i zaangażowaniu Komisji, negocjacyjnej roli hiszpańskiej prezydencji Rady, która nadała priorytet tej kwestii, a także wyrozumiałej postawie grup parlamentarnych, zwłaszcza grup postępowych, które były w stanie współpracować i osiągnąć kompromis, aby zapewnić istnienie przepisów o przywracaniu przyrody. Ponadto pragnę podkreślić i wyrazić wdzięczność za kluczową rolę, jaką odegrała w tych negocjacjach grupa socjaldemokratów, ponieważ bez jedności Grupy S&D w kwestii poparcia dla tych regulacji, nie świętowalibyśmy dziś przyjęcia porozumienia.” Dalsze kroki Porozumienie musi jeszcze zostać przyjęte przez Parlament i Radę, po czym nowe prawo zostanie opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE i wejdzie w życie 20 dni później. Kontekst Ponad 80% europejskich siedlisk jest w złym stanie. W dniu 22 czerwca 2022 r. Komisja zaproponowała prawo o odbudowie zasobów przyrodniczych, które ma przyczynić się do długoterminowej odbudowy zniszczonej przyrody na obszarach lądowych i morskich UE oraz do osiągnięcia celów UE w zakresie klimatu i różnorodności biologicznej, a także do wypełnienia międzynarodowych zobowiązań UE, w szczególności Światowych Zasad Różnorodności Biologicznej ONZ Kunming-Montreal. Według Komisji nowe prawo przyniesie znaczące korzyści gospodarcze, ponieważ każde zainwestowane euro przyniesie co najmniej 8 euro korzyści. Przepisy te stanowią odpowiedź na oczekiwania obywateli dotyczące ochrony i przywrócenia różnorodności biologicznej, krajobrazu i oceanów, wyrażone w konkluzjach Konferencji w sprawie przyszłości Europy.

Dostęp do wszystkich e-usług administracji samorządowej w jednym miejscu

Film Ala za WZP - 8 Listopada 2023 godz. 1:22
Niezależnie od tego, czy chcecie rozwiązać sprawę administracyjną online, mieć dostęp do danych przestrzennych, czy zdigitalizowanych rejestrów publicznych rozwiązaniem jest Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego. Dzięki niej możemy realizować sprawy droga elektroniczną w szybki sposób! Otrzymacie dostęp online do zasobów cyfrowych danych przestrzennych Województwa Zachodniopomorskiego!

Grosze? Policzone! Jest rekord!

Film Ala, film: Magia Fundacja Pomocy Dzieciom - 3 Listopada 2023 godz. 2:29
"W tym roku padł REKORD hojności i zaangażowania w pomoc dzieciom z Koszalina, i całego koszalińskiego powiatu. Brawo Wy!" - poinformowała w filmiku zamieszczonym na FB Magia Fundacja Pomocy Dzieciom. W CH Forum Koszalin, w orbitalnej skarbonce, przeliczono każdy grosz. W sortowaniu miedziaków pomagały zawodniczki UKS Jedność Koszalin. Na konto fundacji wpłynęło 4.886, 03 złotych! Przypominamy: 100 % wpłat jest przeznaczanych na opłacenie leków, rehabilitacji, turnusów rehabilitacyjnych, sprzętu rehabilitacyjnego (wózków inwalidzkich, kombinezonów ortopedycznych, ortez, inhalatorów, podnośników, okularów, czy komputerów dla dzieci niedowidzących). Opłacana jest też terapia sensoryczna, terapia zajęciowo-edukacyjna, operacje, zabiegi, a także zajęcia logopedyczne....

Polska gospodarka wymaga naprawy

Film Ala za Newsroom - 3 Listopada 2023 godz. 1:52
Kiedy rząd PIS obejmował władzę – inwestycje przekraczały 20% w relacji do PKB. Wtedy premier Morawiecki bardzo słusznie stwierdził, że jest to bardzo mało – że potrzebujemy przynajmniej 25%. Obecnie Polska ma 16% inwestycji relacji do PKB. To jest najniższy poziom historii – tymczasem bez inwestycji nie ma wzrostu gospodarczego. Dodatkowo mamy gospodarkę, w której ogromnemu osłabieniu uległo funkcjonowanie wielu ważnych instytucji. Obecny stan gospodarki nie jest dobry. – Nowy rząd otrzymuje spuściznę naprawdę niedobrą. Wskaźniki gospodarcze są bardzo słabe – mamy gospodarkę w recesji i nadmierną inflację. A nie znamy prawdziwego poziomu inflacji – bo od miesięcy zamrożone są chociażby ceny energii – powiedział serwisowi eNewsroom.pl prof. Witold Orłowski, ekonomista, Rektor Akademii Finansów i Biznesu Vistula. – Prezes NBP opowiada bzdury, że pokonał inflację. Finanse publiczne w stanie ciężkim – z niewiadomym deficytem i niezrównoważonym budżetem. Kraj został mocno zadłużony. Dług w ostatnim okresie zaczął gwałtownie przyrastać i rząd stracił nad tym kontrolę. Do tego mamy wojnę za wschodnią granicą, a nasz zachodni sąsiad jest w recesji i to dość długotrwałej. To są bardzo złe warunki do rozwoju. I wreszcie dramatycznie niski poziom inwestycji w gospodarce. Polskie instytucje, których zadaniem jest czuwanie na sprawnością działania rynku i gospodarki – stały się politycznymi przystawkami. Takich przypadków jest więcej – więc czeka nas bardzo długa praca przy odbudowie instytucji. Na szczęście wiele błędów można naprawić właściwą polityką makroekonomiczną. Trzeba jednak mieć świadomość, że powrót na ścieżkę zrównoważonego, szybkiego wzrostu z niską inflacją będzie wymagał wielu lat pracy – ocenia Orłowski.

Koalicja Obywatelska zdecydowanie wygrała wybory w naszym okręgu

Film Ala, film: FB/Stanisław Gawłowski - 24 Października 2023 godz. 10:05
Koszalińscy parlamentarzyści z Koalicji Obywatelskiej podsumowali wybory. Nie kryli zadowolenia, a powodów do niego mieli. I to sporo. Po pierwsze uzyskali połowę przypadających na okręg poselskich mandatów, a po drugie ubiegającego się o reelekcje senatora Stanisława Gawłowskiego poparła rekordowa liczba wyborców. Frekwencja w województwie zachodniopomorskim wyniosła 71,76%. Najwyższa była w powiecie polickim 78,41%. W Szczecinie wyniosła 77,88%, a w Koszalinie 75,99%. Najniższą zanotowano w powiecie łobeskim 63,12%.  Koalicja Obywatelska w okręgu nr 40 wyraźnie wygrała wybory. Poparło ja 38,69% wyborców. Na PiS głosowało 31,26%, Trzecią drogę 12,355, a na Lewicę 8,72% oraz Konfederację 6,02%. Okręg swym obszarem obejmował 10 powiatów. Tylko w dwóch z nich z elekcyjnej walki zwycięsko wyszło Prawo i Sprawiedliwość: w powiecie choszczeńskim 35,47% za PiS i 34,255 za KO oraz w powiecie świdwińskim 35,28% za PiS i 30,8% za KO. W pozostałych powiatach triumfowała Koalicja Obywatelska. W Koszalinie poparło ją aż 45,76% przy poparciu PiS 25,40%. Jedynymi gminami powiatu koszalińskiego, w których PiS zanotowało przewagę zostały gminy: Będzino i Bobolice.  Z okręgu nr 40, „koszalińskiego”, posłami na Sejm X kadencji z ramienia KO zostali: Bartosz Arłukowicz, Marek Hok, Renata Rak i Paweł Suski. Stanisław Gawłowski, który uzyskał z poparciem 66 976 głosów mandat senatorski  zapewnił, że rząd, który zamierza utworzyć obecna opozycja, będzie realizował wszystkie obietnice wyborcze: - „Sto konkretów, na sto dni rządów” będzie można realizować od pierwszego dnia realnych rządów. Nawet jeśli opóźni się to o dwa miesiące, to cele, które są w tym projekcie opisane będą realizowane.