Informacja dotycząca polityki plików cookies: Informujemy, iż w naszych serwisach internetowych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Dalsze korzystanie z naszych serwisów, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności. Zamknij.
Koszalin, Poland
wydarzenia

Wysokości opłat za przedszkole

Autor Paweł Kaczor / info. UM Koszalin / fot. Tomasz Kamieniecki 26 Czerwca 2014 godz. 14:51
Podczas XLV sesji Rady Miejskiej przyjęto uchwałę „w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Koszalin”. Głosu nie oddał Artur Wiśniewski (PiS), pozostali radni byli za przyjęciem uchwały.

Przedszkola publiczne będą prowadziły bezpłatne nauczenia, wychowanie i opiekę w godz. 08.00 – 13.00. Opłata za korzystanie ze świadczeń w pozostałym czasie będzie wynosiła 1 zł za godzinę zajęć. Proponowane zmiany wynikają ze zmiany ustawy o systemie oświaty, której zasadniczym celem było usunięcie barier w dostępie do edukacji przedszkolnej i doprowadzenie do sytuacji, w której każde dziecko w wieku od 3 do 5 lat będzie mogło korzystać z wychowania przedszkolnego.

 

Cel ten ma być osiągnięty m.in. dzięki wprowadzeniu dotacji celowej dla gmin na zwiększenie liczby miejsc i poprawę warunków wychowania przedszkolnego, przy jednoczesnym zapewnieniu dostępu do bezpłatnego wychowania przedszkolnego w takim samym wymiarze (nie krótszym niż 5 godzin dziennie) w publicznych przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego.

 

Nowelizacja ustawy o systemie oświaty wprowadziła ustawową maksymalną wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym wymiar 5 godzin dziennie. Od 01.09.13r. opłata ta nie może wynosić więcej niż 1 zł za godzinę zajęć. Taka stawka obowiązuje obecnie w koszalińskich przedszkolach. Uwzględnia ona jednocześnie zniżki z tytułu korzystania z zasiłku rodzinnego, uczęszczania do przedszkola 2 lub więcej dzieci z 1 rodziny, niepełnosprawności dziecka objętego opieką przedszkolną oraz dzieci z rodzin objętych „Kartą Dużej Rodziny”.

 

Dochody Miasta Koszalina w skali 2014r., w wyniku wprowadzenia opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu w wysokości 1 zł za godzinę zajęć ponad postawę programową, zostały zaplanowane o 188.360 zł mniejsze niż wykonane w roku poprzednim. Proponowany system zniżek, który dotyczy w/w opłat spowoduje zmniejszenie tych wpływów za okres od IX – XII 2014r. o dodatkową kwotę 62.150 zł, a w kolejnym roku o ok. 160 tys. zł. Jednak kwotę tę rekompensuje przyznana Gminie Miastu Koszalin dotacja celowa na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego – 4.590.286 zł.

Następny artykuł

Czytaj też

Bez podatku w Strefie

Paweł Kaczor / info. UM Koszalin / fot. B.Z. Chojęta - 26 Czerwca 2014 godz. 15:24
Koszalińscy radni przyjęli uchwałę o zwolnieniu od podatku od nieruchomości grunty, budynki i budowle znajdujące się na terenach położonych w Podstrefie „Koszalin” Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Głosu nie oddał Artur Wiśniewski (PiS), pozostali radni byli za przyjęciem uchwały. Specjalna strefa ekonomiczna to obszar o preferencyjnym charakterze, gdzie przedsiębiorca może rozpocząć działalność gospodarczą na terenie inwestycyjnym, który jest uzbrojony i pozwala prowadzić działalność objętą ulgami w podatku dochodowym. Aby zachęcić przedsiębiorców do inwestowania, gminy na obszarze których ustanowiona została strefa, podejmują dodatkowo uchwałę zwalniająca przedsiębiorców z lokalnego podatku od nieruchomości.   Na dzień 30 maja br. zatrudnienie w Podstrefie „Koszalin” SSSE wynosiło 1541 osób. Planowane minimalne zatrudnienie po rozpoczęciu działalność przez kolejne firmy, które w latach 2013/2014 zakupiły grunt i otrzymały zezwolenie wzrośnie o 203 osoby, czyli zatrudnienie wyniesie ok. 1740 osób. Warto dodać, że przedsiębiorcom funkcjonującym w strefach ekonomicznych, na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej od Zarządzającego SSSE, czyli Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Słupsku, oferowana jest ulga w podatku dochodowym, która jest główną zachętą inwestycyjną dla inwestorów. Jednakże z tego zwolnienia przedsiębiorca korzysta dopiero wówczas, gdy rozpocznie działalność gospodarczą, a inwestycja przynosi zyski.   Dlatego „magnesem” do przyciągania inwestorów na teren Podstrefy „Koszalin” SSSE jest uchwalenie (kontynuacja) programu pomocowego, na podstawie którego przedsiębiorca może ubiegać się o zwolnienie od podatku od nieruchomości. W przypadku nie spełnienia przez przedsiębiorcę warunków z zezwolenia dotyczących poniesienia nakładów inwestycyjnych lub utworzenia miejsc pracy oraz ich utrzymania w określonym terminie – zezwolenie zostaje cofnięte. Warto podkreślić, że aktualnie ze zwolnienia od podatku od nieruchomości korzysta 10 firm z Podstrefy „Koszalin” SSSE.

Młodzieżowa Szkoła Dziennikarska

Paweł Kaczor / info. UM Koszalin / fot. Artur Rutkowski - 23 Czerwca 2014 godz. 9:15
W Radiu Koszalin zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy koszalińskim samorządem, a Regionalną Rozgłośnią Polskiego Radia. W jego ramach od września br. uczniowie Gimnazjum nr 4 i nr 6 (klasy pierwsze) będą poznawać tajniki radiowego rzemiosła podczas zajęć praktycznych. Od lewej: Piotr Jedliński i Piotr Ostrowski / fot. UM Koszalin - Radio zapewni uczniom warunki do odbywania teoretycznych i praktycznych zajęć w swoich obiektach oraz przygotuje i raz w tygodniu wyemituje na antenie Radia Koszalin trwającą 30 minut audycję młodzieżową. Liczymy, że z tego „narybku” w przyszłości wyłowimy prawdziwe talenty radiowe. – mówił Piotr Ostrowski, prezes Rozgłośni. Audycję tę będzie redagować młodzież z 2 koszalińskich gimnazjów (z klas dziennikarskich). Patronat nad programem obejmą władze miasta.   Porozumienie zostało zawarte na okres 3 lat szkolnych – do 31 sierpnia 2017r. Miasto będzie przeznaczać na ten cel ok. 30 tys. zł rocznie. – Poprzez zajęcia w Radio Koszalin dzieci zdobędą nowe umiejętności, wiedzę, zainteresowania, na miejscu będą mogły zobaczyć i poznać jak funkcjonuje Radio, jak wygląda praca dziennikarza. Innymi słowy zdobędą mocne podstawy pod przyszły bardzo ciekawy zawód. Można się spodziewać, że rośnie wam konkurencja. – żartował prezydent Koszalina Piotr Jedliński podczas konferencji prasowej zwracając się do dziennikarzy.