Informacja dotycząca polityki plików cookies: Informujemy, iż w naszych serwisach internetowych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Dalsze korzystanie z naszych serwisów, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności. Zamknij.

Zabytek Miesiąca

2019-01-03 14:15:00 Ekoszalin z mat. inf.
Skarb arabskich monet srebrnych. W styczniu zabytkiem miesiąca jest niewielki, liczący 20 okazów, zespół (tzw. skarb) ułamków oraz jednej całej srebrnej monety arabskiej.

Zostały one znalezione pod Kołobrzegiem i są śladem transakcji kupieckiej dokonanej w bliżej nieokreślonym okresie pomiędzy końcem IX, a początkiem X wieku. Arabskie monety (zwane dirhemami) stanowiły wówczas środek płatniczy w całej Europie Środkowej i Północnej, a sami Arabowie w dużej mierze kontrolowali szlaki handlowe biegnące ze Skandynawii, poprzez tereny słowiańskie na Bliski Wschód. Z terenów tych sprowadzali oni głównie futra oraz niewolników. Płacili zaś bitymi w swojej ojczyźnie dirhemami, które jednak nie były traktowane jako pieniądz. W transakcjach liczyła się jedynie ich waga. Stąd też tak częste występowanie tzw. siekańców, celowo pociętych numizmatów, które dzięki temu zyskiwały oczekiwaną przez sprzedawcę wagę kruszca srebrnego.

 

Muzeum w Koszalinie, ul. Młyńska 37-39, na Wystawie Pradzieje Pomorza

Skomentuj na Facebooku / Zobacz komentarze »
Zobacz popularne artykuły:
 

Samorządowcy, którzy deklarują, że nie zorganizują wyborów – działają zgodnie z prawem

3 minuty temu Art za Fundacja im. Stefana Batorego
Coraz więcej wójtów, burmistrzów i prezydentów miast deklaruje, że nie zorganizuje wyborów prezydenckich 10 maja. Samorządowcy działają w zgodzie z Konstytucją i interesem publicznym, przekonuje prof. Hubert Izdebski w ekspertyzie prawnej dla Fundacji im. Stefana Batorego. Organizacja wyborów podczas epidemii mogłoby ich narazić na odpowiedzialność karną za narażenie zdrowia i życia mieszkańców. Konstytucja RP gwarantuje obywatelom bezpieczeństwo (art. 5), prawną ochronę życia (art. 38) oraz prawo do ochrony zdrowia (art. 68 ust. 1), a władze publiczne zobowiązuje do zwalczania chorób epidemicznych (art. 68 ust. 4). Każdy przedstawiciel władzy publicznej, a takim bez wątpienia jest wójt, burmistrz czy prezydent, musi zapewnić obywatelom bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo zdrowotne. Odmowę wypełnienia obowiązku wykonania zadań w zakresie organizacji wyborów, w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia mieszkańców, należy uznać za działanie na rzecz interesu publicznego. W art. 231 Kodeksu Karnego jest mowa o odpowiedzialności funkcjonariusza publicznego za niedopełnianie obowiązków, ale dotyczy to działań nie na rzecz, a na szkodę interesu publicznego lub prywatnego. Zdaniem prof. Izdebskiego: "Ci wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast, którzy oświadczają, że nie mogą w sposób odpowiedzialny wykonać w realnym stanie klęski żywiołowej, obejmującej nie tylko cały obszar RP, ale znaczną część kuli ziemskiej, czynności z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP zgodnie z kalendarzem wyborczym, działają zgodnie z prawem – w tym zasadą nadrzędności Konstytucji RP wyrażoną w jej art. 8". Ekspert przypomina, że w uzasadnieniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 26 maja 1998 r. znaleźć można bardzo aktualne stwierdzenie: "art. 228 ust. 7 [Konstytucji] ustanawia zakaz przeprowadzania wyborów w stanach nadzwyczajnych, nawet jeżeli byłoby to technicznie możliwe. Takie rozwiązanie pozwala z jednej strony skoncentrować wysiłki na odwróceniu zagrożeń, z drugiej natomiast – chroni obywateli przed wykorzystywaniem instytucji stanów nadzwyczajnych dla manipulowania procedurą wyborczą. Powszechne wybory organów władzy publicznej mają sens tylko w warunkach zapewniających pełną swobodę wyrażania woli wyborców".  "Dlaczego pomijane są oczywiste rozwiązania konstytucyjne? Podstawowym powodem jest wola przeprowadzenia za wszelką cenę, także życia i zdrowia obywateli, wyborów Prezydenta RP w wyznaczonym terminie, podczas gdy w stanie nadzwyczajnym i 90 dni po jego zakończeniu wyborów nie przeprowadza się" – dodaje prof. Hubert Izdebski. Za co sankcje? W Kodeksie Karnym są przepisy, które mogą stać się podstawą pociągnięcia do odpowiedzialności wójta (burmistrza, prezydenta miasta) na zasadzie jego współsprawstwa lub pomocnictwa, gdyby bezkrytycznie w stanie epidemii wykonywał obowiązki wynikające z przepisów Kodeksu wyborczego. Mowa o: art. 156 KK (spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu), art. 160 (narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku dla zdrowia), art. 165 (sprowadzanie niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia wielu osób poprzez powodowanie szerzenia się choroby zakaźnej), Art. 220 (zagrożenie życia lub zdrowia podległych pracowników). W Kodeksie Wykroczeń również można znaleźć podstawę do ewentualnej odpowiedzialności włodarzy: art. 72 (niedokonanie wbrew obowiązkowi odpowiedniego zabezpieczenia miejsca niebezpiecznego dla życia lub zdrowia człowieka), art. 73 (niezawiadomienie wbrew obowiązkowi odpowiedniego organu o wiadomym niebezpieczeństwie grożącym życiu lub zdrowiu człowieka). Kiedy zarząd komisaryczny? Ustawa o samorządzie gminnym stanowi, że naruszenie obowiązków ustawowych może być rozważane dopiero w razie powtarzającego się naruszenia Konstytucji lub ustaw. Może być to podstawą odwołania wójta przez Prezesa Rady Ministrów i wyznaczenia osoby, która pełnić będzie funkcję wójta. Prezes Rady Ministrów może również zawiesić wójta, burmistrza lub prezydenta i ustanowić zarząd komisaryczny w przypadku nierokującego nadziei na szybką poprawę i przedłużającego się braku skuteczności w wykonywaniu zadań publicznych przez organy gminy. Zdaniem eksperta: "W tym drugim przypadku, konieczne jestwcześniejsze przedstawienie zarzutów i wezwaniedo niezwłocznego przedłożenia programu poprawy sytuacji gminy. Komisarz rządowy, tak jak osoba pełniąca funkcję wójta,może być powołany dopiero po uprawomocnieniu się rozstrzygnięcia o zawieszeniu albo odwołaniu. Procedura odwoławcza, w razie złożenia skargina rozstrzygnięcie, na co jest 30 dni, trwa 30 dni do rozprawy przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym i 30 dni na rozpoznanie skargi kasacyjnej przez Naczelny Sąd Administracyjny. W obecnej sytuacji praktycznie nie jest zatem możliwe ukończenie tej procedury przed dniem głosowania 10 maja"....
 

Młody mężczyzna z powiatu koszalińskiego z koronawirusem

26 Marca 2020 godz. 18:53 Art, fot. WSSE Szczecin
33. przypadek koronawirusa w Zachodniopomorskiem dotyczy młodego mężczyzny z powiatu koszalińskiego. Jego stan jest dobry, nie wymaga hospitalizacji. Przebywa w izolacji domowej. Obecnie na terenie województwa w kwarantannie przebywa ponad 3200 osób, kolejne 1875 jest pod nadzorem sanepidu. Koronawirus w Polsce i na świecie. Liczba osób zakażonych koronawirusem na świecie przekroczyła pół miliona - wynika z informacji WorldOmeter. Zmarło ponad 22 tys. osób, wyzdrowiało ponad 120 tys. W Polsce odnotowano do tej pory 1163 przypadki zachorowań na koronawirusa. 14 osób zmarło.  ZALECENIA DLA PACJENTA Z DODATNIM WYNIKIEM BADANIA W KIERUNKU KORONAWIRUSA ZE WSKAZANIEM DO IZOLACJI W WARUNKACH DOMOWYCH   Celem izolacji domowej jest odosobnienie chorego, który, po zbadaniu przez lekarza, nie wymaga hospitalizacji ze względu na stan zdrowia. Izolacja domowa jest stosowana u pacjentów, którzy mają dodatni wynik badania w kierunku koronawirusa SARS-CoV-2 i nie mają objawów choroby lub wykazują łagodne, umiarkowane objawy choroby COVID-19 (np. stan podgorączkowy, kaszel, ból gardła, osłabienie). Osoby z kontaktu domowego z chorym mają najwyższe ryzyko zakażenia. Do zakażenia dochodzi drogą kropelkową podczas mówienia, kaszlu czy kichania albo poprzez dotyk skażonych przedmiotów. W sytuacji pogorszenia stanu zdrowia należy niezwłocznie wezwać karetkę pogotowia informując o rozpoznaniu COVID-19 i izolacji w warunkach domowych celem przewiezienia do szpitala. Na pogorszenie mogą wskazywać uporczywa gorączka powyżej 39 stopni, duszność, bóle w klatce piersiowej, krwawienia z nosa, wybroczyny na skórze. PODCZAS IZOLACJI DOMOWEJ OBOWIĄZUJĄ NASTĘPUJĄCE ZALECENIA: 1. Dwa razy dziennie wykonuj pomiar temperatury ciała, przyjmuj co najmniej 1,5 litra płynów dziennie, przyjmuj 3-4 lekkostrawne posiłki. 2. Przebywaj (całą dobę) w jednym pokoju, w którym nie mieszkają/ nie przebywają inni domownicy. 3. Staraj się komunikować z otoczeniem poprzez telefon, komputer, jak najmniej narażając inne osoby na kontakt. 4. Inni domownicy NIE powinni zbliżać się do Ciebie bliżej niż na 2 metry. 5. NIE powinieneś mieć kontaktu ze zwierzętami domowymi – mogą przenieść wirusa na osoby zdrowe, na sierści, której dotykasz. 6. Jeśli inna osoba wchodzi do pokoju w którym przebywasz, powinna założyć maseczkę na usta i nos (maseczka chirurgiczna lub samodzielnie sporządzona z tkaniny albo ręcznik). 7. NIE wynoś rzeczy z pokoju, z którego korzystasz. 8. NIE wchodź do innych pomieszczeń zwłaszcza, jeśli ktoś w nich przebywa. 9. Jeżeli w mieszkaniu jest wspólna toaleta/łazienka, korzystaj z niej oddzielnie, najlepiej jako ostatni z domowników, myj po sobie urządzenia z których korzystasz, zdezynfekuj WC dostępnymi dla gospodarstw domowych środkami, przed wyjściem umyj dokładnie ręce. Używaj wyłącznie własnych ręczników, powieś je w innym miejscu niż ręczniki pozostałych domowników. Trzymaj przybory toaletowe np. szczoteczkę do zębów w pokoju, w którym odbywasz izolację. 10. Często otwieraj okno, wietrz pokój. Jeśli musisz wyjść z pokoju, np. do łazienki, załóż maskę na usta i nos (maseczka chirurgiczna lub samodzielnie sporządzona z tkaniny albo ręcznik). 11. NIE korzystaj z wentylatorów, klimatyzacji, ani oczyszczaczy powietrza. 12. Zmieniaj pościel i piżamę co 2 dni, a ręczniki codziennie. 13. Zużytą pościel, ręczniki i brudne ubrania wkładaj do worka plastikowego w pokoju, a kiedy się zapełni, wystaw go za drzwi, tak aby inna osoba mogła zrobić pranie. 14. Śmieci wrzucaj do plastikowego worka (poproś o zawieszenia pustego worka na klamce), a kiedy się zapełni, wystaw go za drzwi, tak aby inna osoba mogła go wyrzucić do śmietnika. 15. Używaj oddzielnych sztućców, talerzy, kubków, szklanek. Powinny być oddzielne tylko dla ciebie.16. Przygotowane posiłki, wodę, leki spożywaj w warunkach izolacji, poproś, aby podano ci je pod drzwi. 17. Brudne naczynia wystawiaj za drzwi pokoju, aby inna osoba umyła je w zmywarce w temp. minimum 600C z użyciem detergentu lub ręcznie środkiem myjącym do naczyń i pod gorącą wodą. Po zmywaniu, osoba myjąca naczynia musi umyć ręce wodą z mydłem. JAK SPRZĄTAĆ W MIESZKANIU, W KTÓRYM IZOLOWANY JEST JEDEN (DWOJE CHORYCH), A RESZTA JEST ZDROWA? • Kilka razy dziennie dezynfekuj poprzez przecieranie chusteczkami nasączonymi środkiem dezynfekcyjnym: -  klamki do drzwi, blaty stołów, uchwyt lodówki, szafek, rączka czajnika, armatura łazienkowa, toalety i uchwyty toaletowe, telefony, klawiatury, piloty telewizyjne, tablety, stoliki nocne, włączniki światła, -  dezynfekcję wykonuj w gumowych rękawiczkach, NIE wycieraj nadmiaru środka dezynfekcyjnego z powierzchni. • Pranie ubrań, pościeli: -  pierz rzeczy w oddzielnym wsadzie, bez ubrań innych domowników, -  wysyp ubrania do pralki bezpośrednio z worka, bez ich dotykania, -  ubrania i pościel pierz w temperaturze najwyższej dopuszczalnej dla pranych tkanin, ale nie niższej niż 60 stopni C, z użyciem detergentu, przez co najmniej 40 min. -  używaj ubrań, które można prać w temperaturze 600C, -  po załadunku pralki umyj lub zdezynfekuj ręce. NIE wysyłaj rzeczy do pralni. • Wyrzucanie śmieci - osoba wyrzucająca śmieci z twojego domu/ mieszkania odbiera worek spod drzwi pokoju w gumowych rękawiczkach, pakuje je w drugi worek, wyrzuca do śmietnika. Po zdjęciu rękawic wyrzuca je, myje lub dezynfekuje ręce.     WSZYSCY DOMOWNICY PODLEGAJĄ KWARANTANNIE PRZEZ CAŁY OKRES IZOLACJI ORAZ 14 DNI OD DNIA UZNANIA OSOBY ZAKAŻONEJ ZA ZDROWĄ. OSOBY TE: 1. NIE mogą opuszczać domu, robić zakupów. 2. Poruszają się w obrębie pomieszczeń, w których nie jest izolowany chory lub własnym przydomowym ogrodzie bez kontaktu z chorym ani sąsiadami. 3. Należy poprosić telefonicznie/ mailowo (rodzinę, przyjaciół, lub MOPS) o pomoc, osoba dostarczającą potrzebne produkty ma zostawiać je pod drzwiami Twojego domu/mieszkania i zawiadamiać w ustalony sposób, tak by nie kontaktować się bezpośrednio. ...
 

Przyłbice ochronne dla ratowników powstają w Centrum Druku 3D Politechniki Koszalińskiej

25 Marca 2020 godz. 6:57 Ala za PK
 

Koszalin: Życie codzienne w czasie zarazy

25 Marca 2020 godz. 5:41 Ala, fot. Piotr Walendziak
Zagrożenie koronawirusem spowodowało przewartościowanie codziennego życia wszystkich obywateli. Na dodatek wczoraj rząd wprowadził kolejne zakazy i ograniczenia. Wychodzenie z domu ma być ograniczone do absolutnego minimum. Wprowadzono zakaz zgromadzeń powyżej dwóch osób (wyjątek stanowi rodzina), w transporcie publicznym dostępna jedynie połowa miejsc siedzących, wyjście tylko do sklepu/apteki/lekarza/na spacer z psem, możliwe wyjścia do pracy. Policjanci będą sprawdzać osoby poruszające się w mieście i weryfikować, czy faktycznie udają się one np. do pracy albo na zakupy. Pandemia koronawirusa diametralnie zmieniła nasze codzienne życie. Najlepiej widać to na ulicach. Koszalin, podobnie do innych miast bardzo często wygląda jak miasto wymarłe. Sporym problem jest odbiór listu na poczcie. Ta, główna otwarta jest tylko w godzina od 12.00 do 17.00 (w poniedziałek od 14.00 do 17.00). Dlatego trzeba przeznaczyć ok. godziny na odbiór przesyłki. Także spore kolejki - ludzie karnie stają w odległości ok. 1 m - przed piekarnią na Zwycięstwa. Teraz i to się najpewniej zmieni, bo rząd wprowadził kolejne obostrzenia. Wychodzenie z domu ma być ograniczone do absolutnego minimum. Policjanci będą kontrolować osoby poruszające się po mieście. W jaki sposób? Tego nie wiedzą sami policjanci. Być może - według wzoru włoskiego - trzeba będzie przedstawiać odpowiednie zaświadczenie od pracodawcy. Wszystko wskazuje na to, że dziś i jutro policjanci będą przede wszystkim pouczać i informować o tym, że takie obostrzenia w ogóle weszły w życie.    ...