Informacja dotycząca polityki plików cookies: Informujemy, iż w naszych serwisach internetowych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Dalsze korzystanie z naszych serwisów, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności. Zamknij.
Koszalin, Poland
wydarzenia

Szpital Wojewódzki w Koszalinie: Oddział Laryngologii nadal działa!

Autor Ala za SWK 2 Kwietnia 2024 godz. 12:49
Mając na uwadze różnego rodzaju komentarze pojawiające się w przestrzeni publicznej, informujemy, że Szpital Wojewódzki w Koszalinie nie zawiesza działalności Oddziału Laryngologii, ani też nie zamyka Oddziału.

Natomiast z uwagi na braki kadrowe wśród personelu lekarskiego na Oddziale Laryngologii, Szpital ogranicza w kwietniu pracę Oddziału. To oznacza, że Oddział Laryngologii będzie pracował od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni świątecznych i weekendów. Pacjenci wymagający pomocy medycznej w dni świąteczne i weekendy, będą mogli ją otrzymać w SOR.

 Podobne rozwiązania funkcjonują także w innych szpitalach, gdzie działają Oddziały Laryngologii. Koszalin nie jest pierwszy. To - niestety – skutek braku laryngologów, a jednocześnie osiągnięcie przez większość kadry wieku emerytalnego. Co nie zmienia faktu, że trwają intensywne poszukiwania laryngologów i prowadzone są rozmowy z zainteresowanymi pracą na Oddziale. 

Czytaj też

Odmowa wojewody zawieszenia działalności oddziału neurologii może narażać pacjentów. Szpital od 15 bm. wstrzymuje przyjmowanie pacjentów

eWok, fot. Dominik Wasilewski - 15 Maj 2023 godz. 13:43
Utrzymywanie działania oddziału bez wymaganej kadry jest niedopuszczalne i może zagrażać dobru pacjentów. Szpital wydaje oświadczenie i wstrzymuje przyjmowanie pacjentów. Czesław Hoc, kołobrzeski poseł PiS zapowiedział publicznie, że o sytuacji oddziału neurologii w Koszalinie będzie rozmawiał z Adamem Niedzielskim, ministrem, zdrowia w rządzie premiera Mateusza Morawieckiego. Radca prawny Jakub Kowalski z Kancelarii Radców Prawnych MGM twierdzi na portalu Prawo.pl, że brak kadry, która mogłaby prowadzić oddział, jest okolicznością, która nie tylko może, ale wręcz powinna prowadzić do zawieszenia jego działalności. A wydanie decyzji administracyjnej przez wojewodę zachodniopomorskiego odmawiającej częściowego czasowego zaprzestania działalności leczniczej w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne udzielane w SWKw zakresie Oddziału Neurologii Pododdziału Udarowego i Pododdziału Leczenia Padaczek może narażać pacjentów.  Równocześnie Szpital Wojewódzki w Koszalinie wydał następujące oświadczenie:  "Z zaskoczeniem przyjęliśmy decyzję Wojewody Zachodniopomorskiego, który dopiero po dwóch tygodniach zajął stanowisko w odpowiedzi na wniosek Szpitala wysłany 28.04.2023r. i odmówił zgody na czasowe zawieszenie pracy Oddziału Neurologii w Szpitalu Wojewódzkim im. M. Kopernika w Koszalinie. Wniosek Szpitala w sprawie zawieszenia Oddziału Neurologii był spowodowany brakiem kadry lekarskiej w Oddziale - część lekarzy nie zgodziła się na przedłużenie kontraktów od 1.06.2023r. tłumacząc swoje decyzje względami osobistymi, przepracowaniem i przemęczeniem oraz falą hejtu płynącego z zewnątrz; w konsekwencji braki kadrowe nie pozwalają na zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów wymagających leczenia z zakresu neurologii.   Odmowa Wojewody Zachodniopomorskiego w żaden sposób nie zmienia trudnej sytuacji kadrowej w Oddziale. Ponadto obarczanie ze strony Wojewody Zachodniopomorskiego odpowiedzialnością za braki kadrowe Zarządu Województwa i Urzędu Marszałkowskiego, który jest organem założycielskim Szpitala, jest kompletnie nietrafione. Należy tu podkreślić, że Urząd Marszałkowski i Zarząd Województwa odpowiadają za infrastrukturę szpitalną, natomiast za organizację systemu opieki zdrowotnej i tym samym za wykształcenie i zapewnienie kadry medycznej w jednostkach na terenie województwa odpowiada Wojewoda Zachodniopomorski.   Szpital wielokrotnie monitował i prosił o wsparcie w pozyskaniu kadry lekarskiej u Wojewody Zachodniopomorskiego oraz u Konsultanta Wojewódzkiego ds. Neurologii. Bez efektu. Jednocześnie Szpital nie zaniechał ze swojej strony starań o pozyskanie lekarzy. Rozmowy trwają. Potrzebny jest czas i spokój, by można było skompletować załogę, która poprowadzi Oddział Neurologii w sposób bezpieczny dla pacjentów. W tym zakresie Szpital potrzebuje pomocy ze strony Wojewody Zachodniopomorskiego.   O problemach z kadrą w regionie, a także z wykształceniem nowej kadry lekarskiej wypowiedziała się publicznie Konsultant Wojewódzka ds. Neurologii dr n. med. Anna Bajer - Czajkowska, która nadzoruje system organizacji opieki zdrowotnej w zakresie neurologii w województwie zachodniopomorskim z ramienia Wojewody Zachodniopomorskiego.   Dr n. med. Anna Bajer - Czajkowska powiedziała: „By koszaliński oddział, na którym jest około 30 łóżek, mógł dobrze funkcjonować, przez co rozumiem opiekę nad pacjentami stacjonarnymi, prowadzenie poradni przyszpitalnej, robienie badań, prowadzenie programów lekowych, na etacie powinno pracować ośmiu lekarzy. Absolutne minimum to sześciu. W Koszalinie przez ponad rok oddział zatrudniał cztery osoby. Lekarze pracowali ponad miarę. I nietrudno im się dziwić, że dziś mają dość, bo tak na dłuższą metę pracować się nie da. Niestety, brak neurologów to problem nie tylko koszalińskiego szpitala. Podobne problemy zgłaszają szpital w Gryficach i Kołobrzegu. Też brakuje im ludzi. Cóż, potrzebujemy kształcić więcej specjalistów w tej dziedzinie. Tymczasem w zachodniopomorskim specjalizację mogłoby robić około 20 neurologów. Przez ostatnie kilka lat zgłosiło się w sumie pięciu, zostało czterech. W ten sposób nie odbudujemy kadry.” W obecnej sytuacji Szpital z przykrością informuje, że nie ma wyjścia i jest zmuszony – z powodu wystąpienia siły wyższej, jaką jest brak kadry – zaprzestać realizacji świadczeń w zakresie neurologii i od 15.05.2023r. musi wstrzymać przyjęcia pacjentów do Oddziału Neurologii. Niezależnie od tego Szpital jest zmuszony złożyć odwołanie od decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego do Ministra Zdrowia.

Czasowe zawieszenie Oddziału Neurologii w Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie

Ala za SWK - 4 Maj 2023 godz. 20:30
Szpital Wojewódzki w Koszalinie jest zmuszony - z powodu braków kadrowych wśród lekarzy – od 15 maja czasowo zawiesić działalność Oddziału Neurologii. Zawieszenie pracy Oddziału może potrwać do pół roku. Szpital zwrócił się z wnioskiem o zgodę na czasowe zawieszenie Oddziału do Wojewody Zachodniopomorskiego. Oczekuje na decyzję w tej sprawie. O sytuacji został poinformowany Konsultant Wojewódzki ds. Neurologii, który – po raz pierwszy od kilkunastu lat - był w ostatnich dniach w Szpitalu, widział Oddział i był pod wrażeniem jego nowoczesności i wyposażenia, a także rozmawiał z personelem i dowiedział się m. in., że dyrektor szpitala spełnił oczekiwania płacowe kadry pracującej na Oddziale Neurologii oraz oczekiwania organizacyjne, w tym zatrudnił nowego Koordynatora Oddziału. Niestety, część lekarzy pracujących na Oddziale, z różnych powodów osobistych, nie była zainteresowana przedłużeniem kontraktów i dalszą pracą na Oddziale. Tej sytuacji – o czym mówią sami lekarze - z pewnością nie pomaga fakt, że placówka, a także lekarze są atakowani przez opinię publiczną, przez pacjentów i ich rodziny. Ponadto fala hejtu pod adresem Szpitala ze strony niektórych mediów oraz parlamentarzystów, którzy jawią się jako dobroczyńcy, wpływa negatywnie na personel.   W sytuacji braku pełnego zespołu neurologów nie jest możliwe prowadzenie bezpiecznej hospitalizacji pacjentów wymagających leczenia z zakresu neurologii.   Problem z brakiem neurologów dotyczy wielu szpitali w całym kraju. M. in. w minionym roku został zamknięty Oddział Neurologii w Szpitalu w Wałczu. W naszym województwie dochodzą do tego wieloletnie zaniedbania w zakresie kształcenia nowej kadry z dziedziny neurologii.   Szpital Wojewódzki w Koszalinie intensywnie poszukuje kadry lekarskiej. Odtworzenie zespołu i ponowne uruchomienie Oddziału wymaga czasu i spokojnej atmosfery. Obecnie prowadzone są rozmowy m. in. z zespołem neurologów spoza Koszalina. Liczymy na to, że w najbliższym czasie uda się na nowo skompletować kadrę lekarską, by Oddział Neurologii w koszalińskim Szpitalu mógł dalej funkcjonować. Do tego czasu pacjenci wymagający hospitalizacji w zakresie neurologii będą przyjmowani przez inne jednostki medyczne w województwie.