Informacja dotycząca polityki plików cookies: Informujemy, iż w naszych serwisach internetowych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Dalsze korzystanie z naszych serwisów, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności. Zamknij.
Koszalin, Poland
wydarzenia

Koszalin: Mamy dobre powietrze, ale w poniedziałek wystąpiło przekroczenie normy

Autor Ala za WOŚ Szczecin 21 Marca 2018 godz. 5:55
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie prowadzi stały pomiar jakości powietrza w naszym województwie. Bieżące dane na temat stężenia pyłów zawieszonych PM2.5 i PM10 podawane są przez automatyczne stacje pomiarowe w Szczecinie, Koszalinie, Szczecinku i Widuchowej i aktualizowane co godzinę.

W dniu 19.03.2018 r. wystąpiło przekroczenie wartości dopuszczalnej stężeń 24-godzinnych pyłu PM10 na stanowisku pomiarowym w Szczecinku przy ul. Przemysłowej oraz w Koszalinie przy ul. Armii Krajowej.

We wtorek wszystko wróciło już do normy:

 

 

Wysokie stężenia pyłów zawieszonych w powietrzu spowodowane są wzmożoną emisją z ogrzewania budynków. Jest to związane z występowaniem niekorzystanych warunków atmosferycznych takich jak: niska temperatura powietrza oraz brak przewietrzania. 

Nie został przekroczony poziom alarmowy* (wynosi on 300 µg/m3 dla pyłu PM10), ani poziom informowania**.

Wartość ośmiogodzinnej średniej kroczącej przypisanej do danej godziny stanowi średnią z ośmiu ostatnich ważnych wartości jednogodzinnych (przykładowo: dla godziny 1:00 do obliczeń brane są wartości pomiarów godzinnych z godzin 18:00-1:00, dla godziny 2:00 wartości z godzin 19:00-2:00 itd.).
 
 
Zgodnie z Wytycznymi Komisji Europejskiej do decyzji 2011/850/UE przekroczenie normy jakości powietrza występuję wtedy, gdy wartość odpowiedniej statystyki (np. średniej rocznej) po zaokrągleniu do ilości miejsc znaczących z jaką podana jest norma przekracza wartość normowaną, np. poziom docelowy dla benzo(a)pirenu wynosi 1 ng/m3, jeżeli stężenie średnioroczne benzo(a)pirenu na stanowisku pomiarowym wynosi 1,50 ng/m3 to zgodnie z ww. wytycznymi otrzymany wynik zaokrągla się do 2 ng/m3 (co jest przekroczeniem normy), jeżeli stężenie średnioroczne benzo(a)pirenu na stanowisku pomiarowym wynosi 1,48 ng/m3 to otrzymany wynik zaokrągla się do 1 ng/m3 (co nie jest przekroczeniem normy).

Czytaj też

Mamy problemy z jakością powietrza

Ala - 31 Marca 2024 godz. 17:36
Aż trzy razy wyższy od dobowej normy poziom pyłu zawieszonego PM10 odnotowano w niedzielę 31 marca w centrum Szczecina. W Koszalinie na ul. Armii Krajowej jakość powietrza jest dostateczna. Wyniki z automatycznych stacji pomiarowych Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska wskazują na stan powietrza "zły" lub "bardzo zły" (piąty i szósty poziom w sześciostopniowej skali). W niedzielę o godz. 13 w centrum Szczecina (stacja przy ul. Piłsudskiego) poziom PM2,5 sięgnął 68,0 µg/m3; natomiast PM10: 155,2 µg/m3. W Koszalinie stacja pomiarowa usytuowana na ul. Armii Krajowej określiła indeks jakości powietrza jako "dostateczny". Stacja podała następujące wyniki: Koszalin, ul. Armii Krajowej Polski indeks jakości powietrza: Dostateczny PM10: 108,0 µg/m3 CO: 0,2 mg/m3 NO2: 12,1 µg/m3 C6H6: 0,5 µg/m3  

„Plan dla Rad Osiedli” kolejnym filarem programu wyborczego Piotra Jedlińskiego

Ala - 3 Października 2018 godz. 2:39
Piotr Jedliński, ubiegający się o ponowną reelekcję prezydent Koszalina odkrywa kolejne punkty swojego "Planu dla Koszalina". Konsultacje społeczne, Dobre Życie, a teraz Plan dla Rad Osiedli to filary jego programu wyborczego. - Plan Dla Osiedli to przede wszystkim budowa nowych mieszkań KTBS i ZBM - oznajmił prezydent Jedliński podczas spotkania z dziennikarzami. - Jesteśmy gotowi do realizacji programu 500 plus. Wybraliśmy teren. Wykonaliśmy samodzielnie koncepcję zagospodarowania tego i przesłaliśmy wszystkie niezbędne dokumenty do Banku Gospodarstwa Krajowego. Teraz oczekujemy na decyzję - dodał. - Mam nadzieję, że zapadnie ona jak najszybciej, bo to kolejna formuła mogąca zapewnić koszalinianom budowę nowych mieszkań - powiedział Jedliński. - Rozbudujemy sieć stacji roweru miejskiego, tak aby każdy mieszkaniec tą stację miał bliżej siebie. Tak, by mógł dojechać nie tylko na zakupy czy do pracy, ale i z jednego osiedla na drugie - obiecał. Jedliński dotrzymuje obietnic.  - Dziś podjąłem decyzję o skierowaniu do przetargu remontów ulic Sarzyńskiej, Konwalii, Bratków i Stokrotek. Ulice te zostaną wykonane z płyt. Przebudujemy drogi osiedlowe poprawiając ich jakość.. - Będziemy wspierać koszalińskie ogrody działkowe. To zielone serce miasta - zadeklarował. - Zamierzamy także uaktywnić małe wspólnoty. Będziemy je wspierać w realizacji planu zagospodarowania podwórek. Rada osiedla, która zechce zmienić wygląd i zagospodarowanie podwórka, będzie mogła liczyć na dofinansowanie ze strony miasta w wysokości dziesięciu tysięcy złotych - oświadczył prezydent Piotr Jedliński. 

Walka o czyste powietrze na Pomorzu Zachodnim nierealna. RN WFOŚiGW tnie środki na Program Antysmogowy

Ala za Urząd Marszałkowski - 4 Lipca 2017 godz. 6:13
Rada Nadzorcza WFOŚiGW w Szczecinie obcięła o połowę kwotę, o jaką zwrócił się Samorząd Województwa na uruchomienie Zachodniopomorskiego Programu Antysmogowego. Dodatkowo poinformowano marszałka, że koszt obsługi programu – ponad 2 mln zł - musi zostać pokryty z budżetu województwa. To odpowiedź Funduszu na wniosek Olgierda Geblewicza o zabezpieczenie 20 mln zł na walkę ze smogiem. W świetle tej decyzji realizacja przedsięwzięcia jest niemożliwa. Lutowa inicjatywa Marszałka Województwa była reakcją na wygaszanie przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej programów służących ochronie powietrza w regionach.   - Postawa Ministerstwa Środowiska w kwestii walki ze smogiem jest dla mnie od początku niezrozumiała. Na poziomie Narodowego Funduszu zamknięto program Kafka, a na poziomie regionu de facto zablokowano tego typu działania, nie dając pieniędzy na obsługę programu. To pokłosie zaboru Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska przez PiS. Funduszy, które zarządzają pieniędzmi naszych mieszkańców wnoszących opłaty z tytułu opłat środowiskowych - mówi marszałek województwa Olgierd Geblewicz. - W związku z tym będę się domagał informacji, jakie inne od zaproponowanych przez nas działania zamierza realizować WFOŚiGW w Szczecinie, aby przeciwdziałać zagrażającemu naszemu zdrowiu i życiu smogowi - dodaje.    Zachodniopomorski Program Antysmogowy miał być realizowany przez 3 lata. Założono w nim wymianę około 2 tys. przestarzałych kotłów na paliwo stałe, a w konsekwencji ograniczenie emisji pyłu PM10 i PM2,5. O fundusze mieli się ubiegać mieszkańcy i wspólnoty mieszkaniowe. Zakup pieców uwzględniających nowoczesne źródła energii refundowany byłby nawet w 50%, przy czym nie więcej, niż do kwoty 10 tys. zł na jeden lokal mieszkalny. Po blisko dwóch miesiącach od złożenia wniosku Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zdecydowała o zabezpieczeniu na ten cel kwoty o połowę mniejszej, w wysokości 10 mln zł. Ponadto nie zagwarantowano funduszy na sprzęt i obsługę programu, a to w okresie wdrażania przedsięwzięcia koszt ponad 2 mln zł.

Marszałek inicjuje Zachodniopomorski Program Antysmogowy

Ala za Urząd Marszałkowski - 26 Lutego 2017 godz. 5:11
Marszałek województwa chce kontynuacji działań na rzecz czystego powietrza na Pomorzu Zachodnim. Olgierd Geblewicz wystąpił z wnioskiem do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie o przyznanie dotacji na uruchomienie Zachodniopomorskiego Programu Antysmogowego. Chodzi o wsparcie w wysokości 20 mln zł. Inicjatywa marszałka województwa to reakcja na wygaszanie przez rząd inwestycji i programów ochrony powietrza realizowanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.  - Ostatnie kłopoty ze smogiem w Polsce pokazały, że czyste powietrze to nasza wspólna sprawa, o którą musimy zacząć skuteczniej zabiegać. Co prawda na tle innych regionów Pomorze Zachodnie wypada korzystniej, ale stężenie zanieczyszczeń i tak zostało w naszym województwie przekroczone - podkreśla Olgierd Geblewicz - Zachodniopomorski Program Antysmogowy ma zastąpić wygaszane programy, takie jak: Kawka, Ryś czy Prosument. Trudno zrozumieć, dlaczego dotychczasowe sprawdzone rozwiązania są likwidowane przez rząd. To przecież dzięki Kawce, którą wymyślono właśnie w Szczecinie, zlikwidowano dotąd ponad 35 tys. palenisk w całej Polsce, czyli tyle ile truje w samym Krakowie. Nowy program miałby ułatwić mieszkańcom wymianę starych pieców, a tym samym ograniczyć emisję szkodliwych pyłów  do atmosfery - dodaje zachodniopomorski marszałek.   Program miałby być uruchomiony po uzyskaniu dotacji z WFOŚiGW w Szczecinie. Jego realizację zaplanowano na kolejne 3 lata. Założono w nim wymianę około 2 tys. przestarzałych kotłów na paliwo stałe, a w konsekwencji ograniczenie emisji pyłu PM10 i PM2,5. O fundusze mogliby się ubiegać mieszkańcy i wspólnoty mieszkaniowe. Zakup pieców uwzględniających nowoczesne źródła energii refundowany byłby nawet w 50%, lecz nie więcej niż do kwoty 10 tys. zł na jeden lokal mieszkalny. W praktyce chodzi o podłączenie do sieci cieplnej, zakup kondensacyjnych kotłów gazowych, a także montaż ogrzewania elektrycznego, pomp ciepła czy nowoczesnych urządzeń na biomasę.   Samorząd województwa zachodniopomorskiego działa na rzecz poprawy jakości powietrza w regionie od 2008 roku. W 2013 zachodniopomorski sejmik uchwalił dla wszystkich stref województwa programy ochrony powietrza wraz z planami działań krótkoterminowych, w których oprócz wskazania przedsięwzięć naprawczych, zawarto również procedury postępowania w przypadku wystąpienia przekroczeń stężeń poziomów informowania oraz poziomów alarmowych. Dzięki nim dla mieszkańców Pomorza Zachodniego styczniowa sytuacja „smogowa” była pierwszą od wielu lat, a województwo zachodniopomorskie, za sprawą wspólnych działań Urzędu Marszałkowskiego i WFOŚiGW w Szczecinie, stało się wyróżniającym w Polsce regionem pod względem jakości środowiska naturalnego. Zachodniopomorski Program Antysmogowy miałby być kontynuacją tych ekologicznych inicjatyw.          

Koszalin: Dym z komina, a smog

Ala za WIOŚ w Szczecinie - 19 Stycznia 2017 godz. 2:46
W Koszalinie nie ma problemu ze smogiem, a w ostatnich dniach stężenia pyłu zawieszonego PM10 mierzone na stacji automatycznej jedynie w ciągu 3 dni (11, 16 i 17 stycznia) przekroczyły poziom dopuszczalny, który dla stężeń dobowych pyłu PM10 wynosi 50 µg/m3. Przykładowo w Krakowie w tym samym okresie najwyższe stężenie 24-godzinne pyłu PM10 stanowiło 514% poziomu dopuszczalnego. Należy również zaznaczyć, że w województwie zachodniopomorskim nigdy nie został przekroczony poziom informowania (200 µg/m3) i alarmowy (300 µg/m3) dla pyłu PM10. Według oceny jakości powietrza wykonanej za rok 2015 oraz 2014 w Koszalinie nie wystąpiło przekroczenie poziomu dopuszczalnego dla stężeń 24-godzinnych oraz poziomu dopuszczalnego określonego dla stężeń średniorocznych. Ocena za rok 2016 zostanie wykonana do dnia 30 kwietnia 2017 roku, jednak ze wstępnych analiz wynika, że również w roku 2016 nie wystąpiło takie przekroczenie - informuje Małgorzata Landsberg - UczciwekNaczelnik Wydziału Monitoringu Środowiska WIOŚ w Szczecinie Naczelnik Wydziału Monitoringu Środowiska WIOŚ w Szczecinie Wysokie stężenia pyłów obserwuje się w okresach zimowych, szczególnie przy bardzo niskich temperaturach powietrza. Stężenia te są na ogół wysokie w godzinach popołudniowych i wieczornych, gdy mieszkańcy Koszalina zaczynają ogrzewać swoje mieszkania indywidualnie (palenie w piecach, kominkach) i właśnie taka emisja zanieczyszczeń (określana jako powierzchniowa) ma największy wpływ na wysokie stężenia pyłów w powietrzu.  - Stężenie szkodliwych pyłów nie jest normowane godzinne, tylko 24-godzinnie. To, że na daną godzinę jest 146 mikrogramów w metrze sześciennym, nie oznacza, że dla doby będzie to przekroczenie - mówi Beata Atałap, kierownik Delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie. Smog jest zjawiskiem atmosferycznym, które powstaje na skutek zanieczyszczeń powietrza spowodowanych działalnością człowieka oraz niekorzystnych naturalnych zjawisk pogodowych. Jednymi z zanieczyszczeń wchodzącymi w skład smogu są pyły. Pył PM10 to cząstki o średnicy mniejszej niż 10 mikrometrów, a pył PM2,5 to cząstki o średnicy mniejszej niż 2,5 mikrometra. Im drobniejsze cząstki pyłów tym łatwiej mogą one wnikać do płuc i powodować poważne problemy zdrowotne, związane z chorobami dróg oddechowych i chorobami serca.  Dla pyłu PM10 obowiązują dwie normy: dla stężeń 24-godzinnych poziom dopuszczalny wynoszący 50 µg/m3 (dopuszczalna ilość dni z przekroczeniami tego poziomu wynosi 35 w ciągu roku kalendarzowego), a dla stężeń średniorocznych 40 µg/m3. Natomiast dla pyłu PM2,5 określony jest poziom dopuszczalny dla stężenia średniorocznego, który wynosi 25 µg/m3 (od 2020 r. ten poziom będzie wynosił 20 µg/m3) .  

Smog koszalinianom nie grozi

Ala - 16 Stycznia 2017 godz. 3:58
Możemy oddychać spokojnie. Mieszkamy w mieście, w którym mamy dobre powietrze. Co więcej, możemy w każdej chwili i w każdym miejscu dowiedzieć się o aktualnej jakości wdychanego przez nas powietrza. Wystarczy mieć smartfona. Zanieczyszczenie powietrza wskutek działalności człowieka oraz niekorzystnych zjawisk naturalnych takich jak bezwietrzna pogoda, czyli zjawisko znane jako smog nam nie grozi. Kilka dni temu punkt pomiarowy, który znajduje się na ul. Armii Krajowej zarejestrował przekroczenie poziomu dopuszczalnego 24-godzinnej normy dla pyłu zawieszonego PM 10. Pył zawieszony jest mieszaniną cząstek stałych i kropelek cieczy utrzymujących się w powietrzu. Cząsteczki te zawierają różne składniki jak np.: siarkę, związki organiczne (np. wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne), metale ciężkie, dioksyny oraz alergeny (takie jak pyłki roślin i zarodniki grzybów). Pył PM10 zawiera cząstki o średnicy mniejszej niż 10 µm. Głównym źródłem pyłu PM10 w powietrzu jest emisja ze spalania w indywidualnych systemach grzewczych paliw stałych takich jak węgiel, drewno i biomasa. Samochody w naszym kraju odpowiadają średnio za 8,7 proc. emisji pyłu PM10. - Dla pyłu PM10 obowiązują dwie normy: dla stężeń 24-godzinnych poziom dopuszczalny wynoszący 50 (dopuszczalna ilość dni z przekroczeniami tego poziomu wynosi 35 w ciągu roku kalendarzowego), a dla stężeń średniorocznych 40 µg/m3 – wyjaśnia Małgorzata Landsberg – Uczciwek, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Szczecinie. - W dniu 8.01.2017 r. na stacji w Koszalinie stężenie średniodobowe pyłu PM10 wyniosło 34 µg/m3, natomiast 1-godzinne max. 69 µg/m3 o godzinie 18. Jednak to nie oznacza, że zostały przekroczone standardy jakości powietrza. W żadnym wypadku nie można wartości stężenia średniorocznego porównywać do wartości stężenia 1-godzinnego. Ponadto, w województwie zachodniopomorskim nigdy nie został przekroczony poziom informowania (200 µg/m3) i alarmowy (300 µg/m3) dla pyłu PM10 informuje Małgorzata Landsberg – Uczciwek. - Do określenia aktualnego stanu jakości powietrza służy Indeks Jakości Powietrza prezentowany na stronie internetowej www.powietrze.wios.szczecin.pl. W dniu 8.01.2017 r. indeks ten na stacji przy ul. Armii Krajowej w Koszalinie wskazywał przez większość dnia stan dobry ze względu na zanieczyszczenie pyłem PM10 – wyjaśnia naczelnik WIOŚ. W ciągu roku norma dopuszcza aż 35 dni, w których limit dobowy może być przekroczony. W ubiegłym roku w Koszalinie doszło do przekroczenia tego poziomu pięciokrotnie: 11. Listopada (78 ul. Armii Krajowej), 12 listopada (78 ul. Armii Krajowej i 60 ul. Spasowskiego, 24 listopada (62 ul. Armii Krajowej i 16 grudnia (52, ul. Armii Krajowej). - W przypadku wystąpienia ryzyka przekroczenia standardu jakości powietrza przez 24-godzinne stężenia pyłu zawieszonego PM10 WIOŚ w Szczecinie zobowiązany jest do poinformowania Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego oraz Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie – informuje Małgorzata Landsberg – Uczciwek. Aby nie dochodziło do nieporozumień i błędnego interpretowania danych z monitoringu powietrza, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska wykonał specjalną aplikację na urządzenia mobilne, gdzie można w sposób rzetelny i szybki sprawdzić dane o stężeniu zanieczyszczeń w powietrzu i ich wpływie na zdrowie. Aplikacja mobilna na smartfony pt. „Jakość powietrza w Polsce” jest dostępna Apple Store  i  Google Play. Musimy także przypomnieć, że Koszalin znajduje się w czołówce miast posiadających najczystsze powietrze. Władze miasta dbają o jakość powietrza. We wrześniu ubiegłego roku przyjęto Plan Gospodarki Niskoemisyjnej . Największa kotłownia miejska czyli MEC cały czas nie tylko unowocześnia swoje instalacje, ale również podłącza do swojej sieci ciepłowniczej kolejne budynki,  trwa wykonywana przez ZBM termomodernizacja budynków komunalnych, a MZKzyskuje nowe autobusy. Wreszcie dzięki budowie S6 i  S11  zmniejszyło się natężenie ruchu tranzytowego w mieście.