Informacja dotycząca polityki plików cookies: Informujemy, iż w naszych serwisach internetowych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Dalsze korzystanie z naszych serwisów, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności. Zamknij.
Koszalin, Poland
wydarzenia

Marszałek inicjuje Zachodniopomorski Program Antysmogowy

Autor Ala za Urząd Marszałkowski 26 Lutego 2017 godz. 5:11
Marszałek województwa chce kontynuacji działań na rzecz czystego powietrza na Pomorzu Zachodnim. Olgierd Geblewicz wystąpił z wnioskiem do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie o przyznanie dotacji na uruchomienie Zachodniopomorskiego Programu Antysmogowego. Chodzi o wsparcie w wysokości 20 mln zł.

Inicjatywa marszałka województwa to reakcja na wygaszanie przez rząd inwestycji i programów ochrony powietrza realizowanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

 - Ostatnie kłopoty ze smogiem w Polsce pokazały, że czyste powietrze to nasza wspólna sprawa, o którą musimy zacząć skuteczniej zabiegać. Co prawda na tle innych regionów Pomorze Zachodnie wypada korzystniej, ale stężenie zanieczyszczeń i tak zostało w naszym województwie przekroczone - podkreśla Olgierd Geblewicz - Zachodniopomorski Program Antysmogowy ma zastąpić wygaszane programy, takie jak: Kawka, Ryś czy Prosument. Trudno zrozumieć, dlaczego dotychczasowe sprawdzone rozwiązania są likwidowane przez rząd. To przecież dzięki Kawce, którą wymyślono właśnie w Szczecinie, zlikwidowano dotąd ponad 35 tys. palenisk w całej Polsce, czyli tyle ile truje w samym Krakowie. Nowy program miałby ułatwić mieszkańcom wymianę starych pieców, a tym samym ograniczyć emisję szkodliwych pyłów 

do atmosfery - dodaje zachodniopomorski marszałek.

 

Program miałby być uruchomiony po uzyskaniu dotacji z WFOŚiGW w Szczecinie. Jego realizację zaplanowano na kolejne 3 lata. Założono w nim wymianę około 2 tys. przestarzałych kotłów na paliwo stałe, a w konsekwencji ograniczenie emisji pyłu PM10 i PM2,5. O fundusze mogliby się ubiegać mieszkańcy
i wspólnoty mieszkaniowe. Zakup pieców uwzględniających nowoczesne źródła energii refundowany byłby nawet w 50%, lecz nie więcej niż do kwoty 10 tys. zł na jeden lokal mieszkalny. W praktyce chodzi
o podłączenie do sieci cieplnej, zakup kondensacyjnych kotłów gazowych, a także montaż ogrzewania elektrycznego, pomp ciepła czy nowoczesnych urządzeń na biomasę.

 

Samorząd województwa zachodniopomorskiego działa na rzecz poprawy jakości powietrza w regionie
od 2008 roku. W
2013 zachodniopomorski sejmik uchwalił dla wszystkich stref województwa programy ochrony powietrza wraz z planami działań krótkoterminowych, w których oprócz wskazania przedsięwzięć naprawczych, zawarto również procedury postępowania w przypadku wystąpienia przekroczeń stężeń poziomów informowania oraz poziomów alarmowych. Dzięki nim dla mieszkańców Pomorza Zachodniego styczniowa sytuacja „smogowa” była pierwszą od wielu lat, a województwo zachodniopomorskie, za sprawą wspólnych działań Urzędu Marszałkowskiego i WFOŚiGW w Szczecinie, stało się wyróżniającym w Polsce regionem pod względem jakości środowiska naturalnego. Zachodniopomorski Program Antysmogowy miałby być kontynuacją tych ekologicznych inicjatyw.

 

 

 

 

 

Czytaj też

Koszalin: Mamy dobre powietrze, ale w poniedziałek wystąpiło przekroczenie normy

Ala za WOŚ Szczecin - 21 Marca 2018 godz. 5:55
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie prowadzi stały pomiar jakości powietrza w naszym województwie. Bieżące dane na temat stężenia pyłów zawieszonych PM2.5 i PM10 podawane są przez automatyczne stacje pomiarowe w Szczecinie, Koszalinie, Szczecinku i Widuchowej i aktualizowane co godzinę. W dniu 19.03.2018 r. wystąpiło przekroczenie wartości dopuszczalnej stężeń 24-godzinnych pyłu PM10 na stanowisku pomiarowym w Szczecinku przy ul. Przemysłowej oraz w Koszalinie przy ul. Armii Krajowej. We wtorek wszystko wróciło już do normy:     Wysokie stężenia pyłów zawieszonych w powietrzu spowodowane są wzmożoną emisją z ogrzewania budynków. Jest to związane z występowaniem niekorzystanych warunków atmosferycznych takich jak: niska temperatura powietrza oraz brak przewietrzania.  Nie został przekroczony poziom alarmowy* (wynosi on 300 µg/m3 dla pyłu PM10), ani poziom informowania**. Wartość ośmiogodzinnej średniej kroczącej przypisanej do danej godziny stanowi średnią z ośmiu ostatnich ważnych wartości jednogodzinnych (przykładowo: dla godziny 1:00 do obliczeń brane są wartości pomiarów godzinnych z godzin 18:00-1:00, dla godziny 2:00 wartości z godzin 19:00-2:00 itd.).     Zgodnie z Wytycznymi Komisji Europejskiej do decyzji 2011/850/UE przekroczenie normy jakości powietrza występuję wtedy, gdy wartość odpowiedniej statystyki (np. średniej rocznej) po zaokrągleniu do ilości miejsc znaczących z jaką podana jest norma przekracza wartość normowaną, np. poziom docelowy dla benzo(a)pirenu wynosi 1 ng/m3, jeżeli stężenie średnioroczne benzo(a)pirenu na stanowisku pomiarowym wynosi 1,50 ng/m3 to zgodnie z ww. wytycznymi otrzymany wynik zaokrągla się do 2 ng/m3 (co jest przekroczeniem normy), jeżeli stężenie średnioroczne benzo(a)pirenu na stanowisku pomiarowym wynosi 1,48 ng/m3 to otrzymany wynik zaokrągla się do 1 ng/m3 (co nie jest przekroczeniem normy).