Informacja dotycząca polityki plików cookies: Informujemy, iż w naszych serwisach internetowych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Dalsze korzystanie z naszych serwisów, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności. Zamknij.
Koszalin, Poland
wydarzenia

Budżet obywatelski – konsultacje społeczne

Autor Paweł Kaczor / info. UM Koszalin / grafika: zachodniopomorski.platforma.org 6 Maj 2013 godz. 13:57
W czwartek, 9 maja o godz. 16.30 rozpoczną się otwarte spotkanie na temat budżetu partycypacyjnego (obywatelskiego). Podczas niego będzie można wyrazić własne uwagi do założeń budżetu. Wydarzenie będzie mieć miejsce w sali nr 300 w koszalińskim ratuszu.

Przypomnijmy – w ramach budżetu partycypacyjnego (obywatelskiego) mieszkańcy będą mieć możliwość decydowania o przeznaczeniu pewnej kwoty (w tym roku 1 mln zł) na wybrany przez siebie cel. Projekty realizowane w ramach tego budżetu zostaną wykonane do końca 2014r. Pieniądze, które zostaną przeznaczone w kolejnych latach na tę inicjatywę, będą ustalane każdorazowo przez Prezydenta Miasta Koszalina.

 

Założenia budżetu partycypacyjnego:

 

Od lewej: Robert Grabowski,
Piotr Jedliński, Tomasz Czuczak

1. Kwota przeznaczona na projekty realizowane w ramach Budżetu Partycypacyjnego  w roku 2014 (dalej BP) wynosi 1.000.000,00 PLN. Wysokość kolejnych budżetów ustalać będzie każdorazowo Prezydent Miasta.

2. Projekty mogą dotyczyć wszystkich spraw będących w kompetencjach Miasta.

3. Jeden projekt nie może przekroczyć wartości 500.000,00 PLN brutto.

4. Realizowane będą te projekty, które w kolejności uzyskają największą liczbę głosów (głosowanie) - do kwoty przeznaczonej w  Budżecie Partycypacyjnym.

5. Projekt może być zgłoszony na odpowiednim formularzu przez mieszkańca Miasta, organizację pozarządową i podmioty gospodarcze działające w Mieście, instytucje publiczne. Projekt powinien być poparty podpisami, co najmniej 30 mieszkańców Koszalina.

6. Prawo zgłaszania i głosowania mają mieszkańcy, którzy w roku, w którym odbywa się głosowanie, ukończą 16 lat. Ważny jest rok urodzenia, a nie konkretna data dzienna.

7. Projekt będzie podlegał ocenie formalnej. Ocena formalna dotyczyć będzie prawidłowości wypełnionego wniosku, możliwości realizacji projektu w trakcie roku budżetowego. Wydział merytoryczny będzie wydawał rekomendację odnośnie projektu.

Screen obywatelski.koszalin.pl

8. Decyzję o umieszczeniu projektu na liście do głosowania podejmować będzie Zespół Zatwierdzający. 

9. Głosowanie będzie się odbywać poprzez wypełnianie ankiet i złożenie ich w specjalnie do tego wyznaczonych punktach, a także elektronicznie.

10. Głosować będzie można maksymalnie na 5 projektów.

 

Kalendarium:

 

19.04.2013 - 09.05.2013 - konsultacje społeczne dotyczące założeń budżetu obywatelskiego

03.06.2013 - 28.06.2013 - zgłaszanie projektów do budżetu obywatelskiego

01.07.2013 - 30.08.2013 - weryfikacja zgłoszonych projektów przez zespół ekspercki

02.09.2013 –06.09.2013 - konferencja prasowa dot. projektów, które zostaną poddane pod głosowanie

09.09.2013 - 30.09.2013 - głosowanie

03.10.2013 - konferencja prasowa prezentująca wyniki (wraz z autorami zwycięskich koncepcji)