Informacja dotycząca polityki plików cookies: Informujemy, iż w naszych serwisach internetowych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Dalsze korzystanie z naszych serwisów, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności. Zamknij.
Koszalin, Poland
wydarzenia

LXXIV sesji Rady Miejskiej w Koszalinie

Autor Ala za UM Koszalin 28 Lutego 2024 godz. 16:41
Posiedzenie Rady Miejskiej w Koszalinie odbędzie się w sali konferencyjnej nr 300 w Urzędzie Miejskim w Koszalinie przy ulicy Rynek Staromiejski 6-7. Rozpoczęcie sesji - godz. 9:00.

 

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.

3.    Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności międzysesyjnej.

4.    Informacja z prac komisji w okresie międzysesyjnym.

5.    Informacja Prezydenta Miasta z działań podjętych między sesjami.

6.    Rozpatrzenie projektów uchwał:

 

 

1)  w sprawie przyjęcia Stanowiska Rady Miejskiej w Koszalinie dotyczącego upamiętnienia 125. rocznicy urodzin Marii Pileckiej pierwszej bibliotekarki Koszalina

 

- opinia Komisji Porządku Prawnego i Publicznego

 

2)  zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Żłobka Miejskiego w Koszalinie

 

- opinia Komisji Spraw Społecznych

 

3) w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli początkujących, mianowanych i dyplomowanych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miasto Koszalin za 2023 rok

 

 - opinia Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki

 

4) w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Biesiekierz

 

- opinia Komisji Budżetu i Finansów

 

5) w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Manowo 

 

- opinia Komisji Budżetu i Finansów

 

6) w sprawie zmian w budżecie Miasta Koszalina na 2024 rok

 

- opinia Komisji Budżetu i Finansów

 

7) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koszalina na lata 2024-2042

 

- opinia Komisji Budżetu i Finansów

 

8) w sprawie określenia zasad, sposobu, trybu oraz organów i osób uprawnionych do umarzania, odraczania oraz rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Gminie Miastu Koszalin lub jej jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej

 

- opinia Komisji Budżetu i Finansów

 

     9) w sprawie udzielenia dotacji celowej w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację inwestycji pod nazwą „Prace renowacyjne, konserwacyjne oraz elektryczne we wnętrzu kościoła pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Koszalinie

 

- opinia Komisji Kultury

 

- opinia Komisji Budżetu i Finansów

 

10) w sprawie wyboru ławników do Sądu …….. w Koszalinie w wyborach uzupełniających na kadencję 2024 - 2027

 

       - opinia Komisji Porządku Prawnego i Publicznego

 

11) zmieniająca uchwałę Statut Miasta Koszalina

 

       - opinia doraźnej Komisji do opracowania zmian w Statucie Miasta Koszalina

 

12) w sprawie przyjęcia Protokołu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Koszalinie z kontroli wydatkowania i rozliczania środków finansowych przyznanych Bałtyckiemu Teatrowi Dramatycznemu im. Juliusza Słowackiego w Koszalinie przez Gminę Miasto Koszalin z budżetu Miasta

 

       - opinia Komisji Rewizyjnej

 

13) w sprawie przyjęcia Protokołu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Koszalinie z kontroli sposobu wydatkowania dotacji dla Centrum Kryzysowego Caritas dla kobiet i kobiet z dziećmi „Nadzieja” do wysokości dotacji w latach 2020 i 2021, jej wykorzystania zgodnie z umową zawartą z Gminą Miasto Koszalin 

 

       - opinia Komisji Rewizyjnej

 

 

 

7. Informacja Prezesa Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w sprawie budowy Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Koszalinie.  

 

8. Informacja Nadleśnictwa Karnieszewice w sprawie analizy gospodarki leśnej prowadzonej przez Nadleśnictwo w 2023 roku oraz założeniach na 2024 rok.

 

9.  Interpelacje i zapytania radnych.

 

10.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

 

11.  Wolne wnioski i oświadczenia.

 

12.  Czas dla Rad Osiedli.

 

13.  Zamknięcie sesji.