Informacja dotycząca polityki plików cookies: Informujemy, iż w naszych serwisach internetowych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Dalsze korzystanie z naszych serwisów, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności. Zamknij.
Koszalin, Poland
wydarzenia

LXXI sesji Rady Miejskiej w Koszalinie

Autor Ala za UM Koszalin 13 Grudnia 2023 godz. 3:35
Posiedzenie Rady Miejskiej w Koszalinie odbędzie się w sali konferencyjnej nr 300 w Urzędzie Miejskim w Koszalinie przy ulicy Rynek Staromiejski 6-7. Rozpoczęcie sesji - godz. 9:00.

Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 

Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.  

Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności międzysesyjnej. 

Informacja z prac komisji w okresie międzysesyjnym. 

Informacja Prezydenta Miasta z działań podjętych między sesjami. 

Rozpatrzenie projektów uchwał:  

 

w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola Integracyjnego w Koszalinie poprzez likwidację dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych    

- opinia Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki 

w sprawie zamiaru przekształcenia Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koszalinie poprzez utworzenie dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 

- opinia Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki 

3)  w sprawie przyjęcia „Programu ochrony zdrowia psychicznego dla Miasta Koszalina na lata 2023 – 2030" 

     - opinia Komisji Spraw Społecznych 

4)  w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Dofinansowanie  do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Koszalina w latach 2024 – 2026" 

  - opinia Komisji Spraw Społecznych 

5)  w sprawie podziału obszaru Miasta Koszalina na sektory w celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wyznaczenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych 

  - opinia Komisji Gospodarki Komunalnej 

6)  w sprawie wydzielenia w zasobie mieszkaniowym Gminy Miasta Koszalin lokali mieszkalnych przeznaczonych do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy  

  - opinia Komisji Gospodarki Komunalnej 

7)  w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zarządu Budynków Mieszkalnych 

             w Koszalinie na rok 2024 

                    - opinia Komisji Budżetu i Finansów 

       - opinia Komisji Gospodarki Komunalnej 

 

8)   w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Koszalina na 2024 rok 

(projekt uchwały został przekazany radnym w dniu 16 listopada 2023 r.) 

przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z ewentualną autopoprawką Prezydenta, 

przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie, 

przedstawienie opinii komisji stałych: 

             - opinia Komisji Spraw Społecznych 

             - opinia Komisji Kultury 

             - opinia Komisji Budżetu i Finansów  

             - opinia Komisji Gospodarki Komunalnej 

             - opinia Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki  

             - opinia Komisji Porządku Prawnego i Publicznego 

- opinia Komisji Rewizyjnej w zakresie procedury uchwalania budżetu  

debata nad projektem uchwały budżetowej,  

głosowanie autopoprawki zgłoszonej przez Prezydenta Miasta,  

głosowanie nieuwzględnionych w autopoprawce Prezydenta Miasta poprawek pozytywnie zaopiniowanych przez Komisję Budżetu i Finansów oraz pozostałych propozycji poprawek zgłoszonych przez komisje i radnych, 

przegłosowanie projektu uchwały budżetowej na 2023 rok z uwzględnieniem autopoprawki Prezydenta Miasta oraz poprawek przyjętych przez Radę Miejską. 

9) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koszalina na lata

 2023-2042 

(projekt uchwały został przekazany radnym w dniu 16 listopada 2023 r.) 

- opinia Komisji Spraw Społecznych 

- opinia Komisji Kultury 

- opinia Komisji Budżetu i Finansów  

- opinia Komisji Gospodarki Komunalnej 

- opinia Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki  

- opinia Komisji Porządku Prawnego i Publicznego  

10) w sprawie przyjęcia planu pracy, tematyki oraz terminarza posiedzeń Rady Miejskiej

 i Komisji Rady Miejskiej w Koszalinie na 2024 rok 

         - opinia Komisji Porządku Prawnego i Publicznego 

 11)  w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Koszalinie 

          na 2024 rok  

          - opinia Komisji Porządku Prawnego i Publicznego 

 7.  Interpelacje i zapytania radnych.  

 8.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 

 9.  Wolne wnioski i oświadczenia. 

      10.  Czas dla Rad Osiedli. 

      11.  Zamknięcie sesji. 

Projekty uchwał znajdują się pod adresem:

https://bip.koszalin.pl/artykul/487/12732/lxxi-sesja-rady-miejskiej-w-koszalinie-w-dniu-14-grudnia-2023-roku