Informacja dotycząca polityki plików cookies: Informujemy, iż w naszych serwisach internetowych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Dalsze korzystanie z naszych serwisów, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności. Zamknij.
Koszalin, Poland
wydarzenia

„Zakup prospołeczny” w Zachodniopomorskiem

Autor Ekoszalin z informacji Biura Prasowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego 12 Sierpnia 2014 godz. 6:42
Nowy znak towarowy będzie przyznawany na Pomorzu Zachodnim. Jego celem jest informowanie klienta/kontrahenta, że produkt został wytworzony w organizacji, która należy do sektora ekonomii społecznej i jest wysokiej jakości.

                

„Zakup prospołeczny” przyznawany będzie produktom, które cechują się szczególną dbałością o wysoką jakość towarów. Umieszczany będzie w miejscach, które najbardziej odpowiadają producentom np. na opakowaniach produktów, logo w miejscu pracy czy na stronie internetowej.

 

Idea certyfikatu „Zakup prospołeczny” powstała w 2010 roku z inicjatywy Fundacji im Królowej Polski św. Jadwigi i polega na realizowaniu kampanii promocyjnej, która opiera się na budowaniu silnych marek wśród podmiotów ekonomii społecznej. Znak trafił do następujących województw: dolnośląskiego, małopolskiego, łódzkiego, opolskiego, podlaskiego, wielkopolskiego, warmińsko-mazurskiego oraz zachodniopomorskiego, gdzie prawo certyfikowania podmiotów przysługuje marszałkowi województwa.

 

 

W lipcu Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego  przyjął uchwałę w sprawie  zasad przyznawania znaku promocyjnego ekonomii społecznej „Zakup prospołeczny” w województwie zachodniopomorskim, co umożliwiło rozpoczęcie procedur certyfikowania podmiotów na Pomorzu Zachodnim.

 

Zarówno uzyskanie możliwości certyfikowania, jak i używanie znaku przez przedsiębiorców, są bezpłatne. Podmioty, które mogą ubiegać się o prawo do korzystania ze „Zakup prospołeczny” to: spółdzielnie socjalne, spółdzielnie inwalidów i niewidomych, centra integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej, spółki non-profit, fundacje, stowarzyszenia, inne podmioty spełniające definicję organizacji pozarządowej, osoby prawne lub jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego i innych kościołów i związków wyznaniowych.

 

O prawo do posługiwania się znakiem mogą ubiegać się podmioty prowadzące działalność na terenie województwa zachodniopomorskiego, których wyroby lub świadczone usługi poprzez ich wysoką jakość, posiadaną reputację i/lub szczególne cechy kwalifikujące je do przyznania Znaku Promocyjnego. Podmioty do certyfikacji rekomenduje powołana do tego celu Kapituła Certyfikująca, która będzie rozpatrywać wnioski kandydatów chcących uzyskać certyfikację.

 

Na stronie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej  www.rops.wzp.pl udostępnione zostały dokumenty niezbędne do uzyskania certyfikatu.

Czytaj też

Kontrole lokali gastronomicznych

Paweł Kaczor / info. WSSE Szczecin / fot. shutterstock.com/pl - 12 Sierpnia 2014 godz. 17:48
Na terenie województwa zachodniopomorskiego skontrolowano 2559 zakładów, przeprowadzając w nich 2918 kontroli sanitarnych w zakresie spełniania wymagań obowiązującego prawa żywnościowego. W wyniku kontroli nałożono mandaty karne w wysokości 76 150 zł. Nadzór nad bezpieczeństwem żywności i żywienia na terenie naszego województwa w okresie letnim realizowany jest w obiektach działających całorocznie, które w sezonie wakacyjnym w odpowiedzi na większy popyt zwiększają swoją produkcję. Chodzi tutaj o m.in. piekarnie, ciastkarnie, lodziarnie, środki transportu, zakłady gastronomiczne, a także stołówki w domach wczasowych, obiektach stałych (np. szkoły i internaty) oraz obiektach sezonowych (np. kioski z lodami).   W 2559 zakładach przeprowadzono 2918 kontroli sanitarnych (w tym 195 w stołówkach wypoczynku dzieci i młodzieży) w zakresie spełniania obowiązujących przepisów. W drodze prowadzonego postępowania administracyjnego wydano 188 decyzji w celu poprawy stanu sanitarno-technicznego. Zarządzenia decyzji dotyczyły m.in. zapewnienia urządzeń chłodniczych do przechowywania produktów w odpowiednio niskich temperaturach, wydzielenia pomieszczenia lub miejsca na przetrzymywanie sprzętu porządkowego, a także doprowadzenia do właściwego stanu powierzchni ścian, sufitów, podłóg, okien w pomieszczeniach produkcyjnych, magazynowych i socjalnych.   Wykonanie obowiązków, które zostały nałożone decyzjami jest sukcesywnie poddawane kontroli zgodnie z upływem terminów wyznaczonych w decyzjach. Na 277 osób, które odpowiedzialne są za nieprawidłowości w bieżącym stanie sanitarnym nałożono mandaty karne w wysokości 76 150 zł. Najczęściej stwierdzanym uchybieniem, które kwalifikowało się do ich nałożenia było m.in. przechowywanie produktów żywnościowych w warunkach temperaturowych niezgodnych z zaleceniami producenta, nieprzestrzeganie zasad higieny przez personel pracujący przy produkcji żywności, a także wykorzystywanie do produkcji produktów po upływie terminu ważności.   Jednocześnie w okresie sprawozdawczym wydano 6 decyzji, które wstrzymały działalność produkcyjną do czasu zapewnienia odpowiednich warunków. Wspomniane działania podjęto za takie uchybienia, jak m.in. wchodzenie do pomieszczeń produkcyjnych przez toaletę, złe warunki sanitarno-techniczne czy brak wody pitnej. W powyższych przypadkach postępowanie administracyjne prowadził właściwy terenowo państwowy powiatowy inspektor sanitarny.   Ponadto wydano 9 decyzji dotyczących wycofania środków spożywczych o niewłaściwej jakości zdrowotnej z uwagi na stwierdzenie podczas przeprowadzania czynności kontrolnych używania do produkcji surowców po upływie terminu przydatności do spożycia lub produktów niewłaściwie przechowywanych. Warto dodać, że od połowy maja do końca lipca zgłoszono do Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa zachodniopomorskiego 97 interwencji.   Dotyczyły one m.in. niewłaściwego bieżącego stanu sanitarno-higienicznego zakładów, braku dostępu do toalety dla klientów, serwowania posiłków w brudnych naczyniach stołowych, braku dokumentacji w postaci orzeczeń do celów sanitarno-epidemiologicznych wśród personelu pracującego w kontakcie z żywnością czy używania do smażenia starego tłuszczu. Każdorazowo po otrzymaniu interwencji podejmowano działania nadzorowe, w wyniku których 36 z nich uznano za zasadne.