Informacja dotycząca polityki plików cookies: Informujemy, iż w naszych serwisach internetowych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Dalsze korzystanie z naszych serwisów, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności. Zamknij.
Koszalin, Poland
wydarzenia

Koszalin „Przyjazną Gminą 2013”

Autor Paweł Kaczor / info. i grafika: UM Koszalin 7 Marca 2014 godz. 10:39
Nasze miasto zostało laureatem programu „Przyjazna Gmina 2013. Prestiżowe wyróżnienie przyznano w ramach V. edycji ogólnopolskiego konkursu Forum Biznesu „Gazety Prawnej” w kategorii „Gmina miejska”. Certyfikat będzie wykorzystywany do promocji Koszalina.

Celem programu, który odbywa się pod patronatem Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego, jest wyłonienie najlepszych gmin w kraju, a także wskazanie kierunków rozwoju w polskim samorządzie lokalnym oraz promocję samorządów przyjaznych inwestorom, mieszkańcom i turystom.

 

- Kapituła programu brała pod uwagę m.in. tereny inwestycyjne miasta, inwestycje własne oraz zrealizowane projekty, walory przyrodnicze i turystyczne gminy, tradycje gospodarcze i potencjał biznesowy, instytucje kultury i edukacji, działalność stowarzyszeń oraz inicjatyw obywatelskich, ochronę środowiska i dostępność dla osób niepełnosprawnych. – wylicza Piotr Jedliński, Prezydent Miasta Koszalina. Warto dodać, że certyfikat „Przyjazna Gmina” przyznawany jest nieodpłatnie.

Czytaj też

Wyróżnienie dla Prezydenta i Wodociągów

Paweł Kaczor / info. i grafika: UM Koszalin - 29 Maj 2014 godz. 11:29
Prezydent Koszalina Piotr Jedliński został odznaczony za całokształt swojej działalności samorządowej. Złoty Krzyż Zasługi otrzymał z rąk Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Piotr Jedliński został również wyróżniony przez Puls Biznesu, który przyznał mu tytuł Samorządowego Menedżera Regionu. Natomiast Miejskie Wodociągi i Kanalizacja otrzymały Zielony Laur. Z okazji pierwszych wolnych wyborów do samorządu terytorialnego w 1990r, sejm ustalił 10 lat temu święto – Dzień Samorządu Terytorialnego. Prezydent RP Bronisław Komorowski chcąc złożyć podziękowania i gratulacje najbardziej aktywnym i zasłużonym samorządowcom, zaprosił do Pałacu Prezydenckiego prezydentów, burmistrzów i wójtów. W tym gronie był Piotr Jedliński, który z rąk Prezydenta RP odebrał Złoty Krzyż Zasługi za całokształt swojej działalności samorządowej.   Filary Polskiej Gospodarki to ogólnopolski ranking, który został zorganizowany przez Puls Biznesu już po raz 9. Udział w nim biorą najlepsze firmy i przedsiębiorstwa, a także samorządowcy, którzy wybierają Samorządowych Menedżerów Regionu. – Menedżerowie samorządowi to osoby, które umiejętnie zarządzają finansami miasta, skutecznie pozyskują fundusze europejskie, inwestują w ochronę środowiska, budują aktywność społeczną. Właśnie do takich osób należy Prezydent Koszalina Piotr Jedliński. W oczach prezydentów, burmistrzów i wójtów został on uznany za lidera w województwie i wzór do naśladowania dla okolicznych samorządów. – podkreśla Tomasz Siemieniec, redaktor naczelny „Pulsu Biznesu”. W naszym województwie przyznany 3 takie tytuły. Oprócz Piotra Jedlińskiego zdobył go Janusz Gromek (Prezydent Kołobrzegu) i Piotr Krzystek (Prezydent Szczecina).   „Zielony Laur” to konkurs, który organizowany jest pod patronatem Prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Głównego Inspektora Ochrony Środowiska oraz Polskiej Izby Gospodarczej Ekorozwój. Skierowany on jest do samorządów, organizacji i firm, które zajmują się realizacją przedsięwzięć ekologicznych.  – Jego celem jest nagradzanie najlepszych inwestycji i przedsięwzięć przyczyniających się do poprawy środowiska naturalnego. Jako firma zgłosiliśmy pod ocenę jurorów naszą najnowsza inwestycję – zrealizowany w zeszłym roku Węzeł Utylizacji Osadów Pościekowych, wybudowany przy Oczyszczalni Ścieków w Jamnie za ponad 36 mln zł. – mówi Janusz Łodziewski, Prezes MWiK w Koszalinie. Efektem tego jest bardzo wysoka ocena zrealizowanej inwestycji, a także przyznanie nagrody – statuetki „Zielony Laur” koszalińskim wodociągom.

Koszalin powyżej średniej

Paweł Kaczor / info. samorzad.pap.pl/biznes.pl / grafika: pl.fotolia.com - 17 Marca 2014 godz. 13:28
Ministerstwo Finansów oszacowało dochody podatkowe w przeliczeniu na jednego mieszkańca w konkretnych gminach, powiatach i województwach w obecnym roku. Koszalin znalazł się na 361 miejscu (Mielno – 34, Kołobrzeg – 58, Słupsk – 550, Białogard – 922, zaś Sianów – 1504). Podstawę wyliczeń stanowią dane o dochodach podatkowych za 2012r. (z uwzględnieniem wszelkich korekt). Średni dochód podatkowy na jednego mieszkańca, tzw. wskaźnik Gg, oszacowano w 2014r. na 1 358,98 zł. Dochody powyżej średniej uzyskały 453 na 2479 gmin. W tym gronie znalazł się również Koszalin ze średnim dochodem 1 445,57 zł. Natomiast na czele rankingu znalazły się kolejno: Kleszczów (33 560,89 zł), Krynica Morska (21 301,10 zł) i Nowe Warpno (12 672,57 zł).   Warto wspomnieć również o rankingu miast wojewódzkich, który został opracowany na zlecenie Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”. W jego ramach mieszkańcy oceniali jakość usług świadczonych przez urzędy miejskie.  Pod lupę wzięto 18 miast o randze wojewódzkiej (w przypadku woj. kujawsko-pomorskiego i woj. lubuskiego uznano ich dwustoliczność). Respondenci mogli przyznać swemu urzędowi od 0 do 10 punktów. W ogólnej kwalifikacji wygrał Szczecin – 2341 pkt. Kolejne miejsca zajęli kolejno: Poznań (2261 pkt.), Gdańsk (2192 pkt.) i Bydgoszcz (2166 pkt.)

„Reklamowy chaos” w Koszalinie?

Paweł Kaczor - 11 Czerwca 2013 godz. 14:45
W naszym mieście, zarówno na trasach wjazdowych, jak i w centrum miasta można zauważyć sporą ilość reklam na bilbordach czy tablicach. Niektóre szyldy szpecą architekturę Koszalina, a wręcz utrudniają życie mieszkańcom (np. tablica przy wyjeździe z parkingu obok „akademików”). Czy naszemu miastu grozi „reklamowy chaos”? W kancelarii prezydenta Komorowskiego powstał projekt ustawy o ochronie krajobrazu. Zgodnie z nim, Gminy będą mogły ustalać, gdzie mogą stać reklamy, czym ona jest, a także pobierać opłaty za ich umieszczenie w przestrzeni publicznej. Aktualnie żadna ustawa tego nie precyzuje. Propozycja ma „wejść w życie” w przyszłym roku.   Niektóre miasta na świecie, w Europie, a także w Polsce usuwają reklamy ze swojego terenu w ramach walki z „zanieczyszczeniem wizualnym”. Zaś np. wjeżdżając do Koszalina drogą krajową nr 6 od strony Gorzebądzia i Sianowa, zostajemy „zaatakowani” tablicami reklamowymi. Na pewno nie jest to najlepsza promocja dla naszego miasta. A takich miejsc jest więcej.     O skomentowanie sprawy dotyczącej reklam kilkakrotnie prosiliśmy Roberta Grabowskiego, Rzecznika Prasowego Prezydenta Koszalina – niestety, nie uzyskaliśmy odpowiedzi, a także Iwonę Stepanow, Dyrektorkę Wydziału Architektury i Urbanistyki w Urzędzie Miejskim w Koszalinie. Poniżej przedstawiamy jej wypowiedz:   - Sposób postępowania administracyjnego w sprawach dotyczących budowy i instalacji urządzeń reklamowych regulują przepisy prawa materialnego, między innymi ustawa Prawo budowlane i ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.   Na terenach objętych planami miejscowymi zagospodarowania przestrzennego, gmina umieszcza zapisy ustalające miejsca lokalizacji urządzeń reklamowych i ograniczające powierzchnię reklam instalowanych na budynkach.   Po spełnieniu przez inwestora (zgłaszającego) wymagań określonych prawem, organ nie może odmówić wydania pozwolenia na budowę urządzenia reklamowego lub zgłosić sprzeciwu do instalowania tablic i urządzeń reklamowych.   Prezydent miasta Koszalina, działający jako organ administracji architektoniczno-budowlanej, nie ma natomiast jakichkolwiek prawnych możliwości ingerencji w weryfikację treści reklam, zarówno na etapie budowy jak i później, gdy ulegają one zmianom.   Zdajemy sobie sprawę z chaosu wizualnego jaki tworzą istniejące nośniki reklamowe i od lat oczekujemy na odpowiednie regulacje prawne, które pozwolą uporządkować pod tym względem przestrzeń miejską.   Organem właściwym do kontroli zgodności wykonywania robót budowlanych z przepisami prawa jest organ nadzoru budowlanego - dla miasta Koszalina jest to Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla miasta na prawach powiatu w Koszalinie. – czytamy.