Informacja dotycząca polityki plików cookies: Informujemy, iż w naszych serwisach internetowych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Dalsze korzystanie z naszych serwisów, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności. Zamknij.
Koszalin, Poland
wydarzenia

Kongres Energetyki Słonecznej: Senator Stanisław Gawłowski wyróżniony

Autor Ala mat. inf. 28 Maj 2024 godz. 10:47
Podczas odbywającego się w Warszawie Kongresu Energetyki Słonecznej wyróżnienie otrzymał koszaliński senator, Stanisław Gawlowski.

W social mediach senator Gawłowski napisał: "Dziękuję Polskiemu Stowarzyszeniu Fotowoltaiki i Pani Prezes Ewie Magierze za docenienie mojej prac". 

Kongres Energetyki Słonecznej jest organizowany przez Polskie Stowarzyszenie Fotowoltaiki. To już V edycja Kongresu PV tego najważniejszego wydarzenia sektora energetyki słonecznej w Polsce. Jego tegorocznym tematem przewodnim jest rola fotowoltaiki w budowaniu niezależności energetycznej i elektryfikacji przemysłu. Uczestnicy dyskutują także o konieczności rozbudowy i modernizacji sieci, kryzysie energetycznym i akceptacji społecznej dla farm słonecznych.

Wydarzeniem towarzyszącym Kongresu PV jest druga edycja Konferencji O&M, na której omawiane są  najlepsze międzynarodowe praktyki i standardy branżowe w zakresie eksploatacji i zarządzania farmami PV.

Energetyka słoneczna to nie tylko nowoczesna i przyjazna dla środowiska technologia, ale również dynamicznie rozwijający się sektor, którego potencjał nie został jeszcze w pełni wykorzystany. 

Dziś w Polsce prawie 1,5 mln firm i gospodarstw pozyskuje energię ze słońca na własne potrzeby. Rzesze rolników pobierają czynsze za dzierżawę kilku tysięcy hektarów gruntów, na których już zbudowano farmy fotowoltaiczne. Polacy nie tylko więc akceptują to źródło pozyskiwania energii, ale aktywnie z niego korzystają. Zgodnie z prognozami Ministerstwa Klimatu udział OZE w wytwarzaniu energii elektrycznej może sięgnąć 50% już około 2030 r. To bardzo szybki wzrost. Aby zrealizować ten cel, konieczne będą kolejne inwestycje w zielone moce wytwórcze. Zwłaszcza fotowoltaika ma potencjał, aby zrealizować je najszybciej.

 

Czytaj też

Stanisław Gawłowski z ważną funkcją

Ala, fot. FB/Stanisław Gawłowski - 26 Stycznia 2024 godz. 8:17
Unia Międzyparlamentarna jest najstarszą organizacją międzynarodową, założoną w 1889 r. z inicjatywy parlamentarzystów Anglii i Francji. Polska posiada w tej instytucji 8 miejsc, podzielonych pomiędzy Sejm i Senat w stosunku 6:2. Wiceszefem Zarządu PGUM został koszaliński senator, Stanisław Gawłowski. "Jedno z najważniejszych wyzwań stojących przed światem to przeciwdziałanie zmianom klimatu. Musimy działać razem" napisał w social mediach senator Gawłowski.  Celem pierwszego spotkania było uregulowanie arbitrażu międzynarodowego. Obecną nazwę przyjęto w 1894 r. Unia organizuje i ułatwia nawiązywanie kontaktów między członkami parlamentów, jednoczy ich na rzecz umacniania i rozwijania instytucji demokratycznych i parlamentarnych oraz na rzecz utrzymania pokoju i współpracy między narodami. Bardzo ważną sferą działalności Unii jest wspomaganie i rozwijanie dwustronnych kontaktów między parlamentami, m.in. przez powoływanie bilateralnych grup parlamentarnych. Unia szeroko współpracuje z Organizacją Narodów Zjednoczonych. Unia Międzyparlamentarna skupia 157 parlamentów, mających status członkowski oraz 9 parlamentów stowarzyszonych. Polska przystąpiła do Unii Międzyparlamentarnej w 1922 r., reaktywowała swój udział w 1947 r., pełne członkostwo uzyskała ponownie w 1948 r. Najważniejszym organem statutowym jest organizowane dwa razy w roku Zgromadzenie Unii Międzyparlamentarnej. W każdej sesji bierze udział 500 parlamentarzystów. Zgromadzenie zbiera się dwa razy w roku (wiosną i jesienią). Każda sesja odbywa w innym państwie, co  zapewnia uczestnikom możliwość poznania realiów różnych krajów. Ponadto UM organizuje tematyczne konferencje na szczeblu lokalnym i regionalnym.    

Stanisław Gawłowski przewodniczącym Komisji Klimatu i Środowiska Senatu RP

Ala za Senat RP - 30 Listopada 2023 godz. 7:06
W senacie dokonano wyboru przewodniczących poszczególnych komisji. "Miło mi poinformować, że jednogłośnie zostałem wybrany Przewodniczącym Komisji Klimatu i Środowiska Senatu RP XI kadencji. Serdecznie dziękuję za zaufanie. To wyróżnienie, ale i zobowiązanie do dalszej pracy. Jak dotychczas będę wykonywał swoją misję odpowiedzialnie z troską o naturę" - napisał w social koszaliński senator Stanisław Gawłowski. Senat podjął uchwałę w sprawie powołania stałych komisji senackich. Komisje Senatu XI kadencji to: Komisja Budżetu i Finansów Publicznych, Komisja Edukacji, Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, Komisja Infrastruktury, Komisja Klimatu i Środowiska, Komisja Kultury i Środków Przekazu, Komisja Nauki, Komisja Obrony Narodowej, Komisja Petycji, Komisja Praw Człowieka i Praworządności, Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, Komisja Sportu, Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą, Komisja Spraw Unii Europejskiej, Komisja Spraw Zagranicznych, Komisja Ustawodawcza, Komisja Zdrowia. Izba powołała składy komisji stałych i ich przewodniczących: Komisję Budżetu i Finansów Publicznych – przewodniczący senator Kazimierz Kleina, Komisję Edukacji – przewodniczący senator Waldemar Witkowski, Komisję Gospodarki Narodowej i Innowacyjności – przewodniczący senator Waldemar Pawlak, Komisję Infrastruktury – przewodniczący senator Jan Hamerski, Komisję Klimatu i Środowiska – przewodniczący senator Stanisław Gawłowski, Komisję Kultury i Środków Przekazu – przewodniczący senator Jerzy Fedorowicz, Komisję Nauki – przewodniczący senator Kazimierz Wiatr, Komisję Obrony Narodowej – przewodniczący senator Mirosław Różański, Komisję Petycji – przewodniczący senator Robert Mamątow, Komisję Praw Człowieka i Praworządności – przewodniczący senator Maciej Karpiński, Komisję Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej – przewodnicząca senator Janina Sagatowska, Komisję Rolnictwa i Rozwoju Wsi – przewodniczący senator Ryszard Bober, Komisję Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej – przewodniczący senator Zygmunt Frankiewicz, Komisję Sportu – przewodniczący senator Wiktor Durlak, Komisję Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą – przewodniczący senator Tomasz Grodzki, Komisję Spraw Unii Europejskiej – przewodniczący senator Bogdan Klich, Komisję Spraw Zagranicznych – przewodniczący senator Grzegorz Schetyna, Komisję Ustawodawczą – przewodniczący senator Krzysztof Kwiatkowski i Komisję Zdrowia – przewodnicząca senator Beata Małecka-Libera. Łącznie z powołaną na 1. posiedzeniu Izby Komisją Regulaminową, Etyki i Spraw Senatorskich (przewodniczący senator Sławomir Rybicki) w Senacie XI kadencji będzie pracować 20 komisji stałych. Izba podjęła uchwałę w sprawie wyboru senatorów do składu Krajowej Rady Sądownictwa, w związkuz zakończeniem X kadencji Senatu. 66 głosami wybrani zostali senatorowie Krzysztof Kwiatkowski i Kazimierz Michał Ujazdowski. Senat wybiera spośród senatorów 2 członków KRS na 4 lata, podejmując uchwałę bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów. Wnioski w sprawie wyboru członków KRS może zgłosić grupa co najmniej 7 senatorów. Każdy senator może udzielić poparcia co najwyżej 2 kandydatom. Do wniosku dołącza się dane o kandydacie, jego zgodę na kandydowanie, informację o złożeniu oświadczenia lustracyjnego i uzasadnienie uwzględniające kryteria wynikające z odpowiednich ustaw. Marszałek Małgorzata Kidawa-Błońska ustaliła, że wnioski w sprawie wyboru senatorów do KRS można było do niej składać w okresie15–29 listopada 2023 r. Oto szefowie senackich komisji:" 

Gawłowski uczestnikiem debaty „Uczyńmy lasy znów pięknymi”.

Ala z mat. inf. - 6 Października 2023 godz. 10:13
Pracownia na rzecz Wszystkich Istot i Stowarzyszenia Ekologiczne EKO-UNIA organizują we wtorek (10 bm.) debatę pt. „Uczyńmy lasy znów pięknymi”. W debecie, którą poprowadzi Katarzyna Kasia uczesniczył będzie także koszaliński senator Stanisław Gawłowski. Debata wyborcza od hasłem "Uczyńmy lasy znów pięknymi” poświęcona będzie przyszłości lasów w Polsce. Rozpocznie się 10 października 2023 r. o godz. 17:00 w warszawskim Centrum Prasowym Foksal. Wstęp wolny. Zaplanowano także transmisję on-line na stronie wydarzenia .  Do udziału w dyskusji zaproszono przedstawicieli wszystkich największych partii politycznych, tj. Platforma Obywatelska, Prawo i Sprawiedliwość, Nowa Lewica, Partia Zieloni, Polskie Stronnictwo Ludowe, Partia Razem, Polska 2050, Suwerenna Polska. Na zaproszenie odpowiedziały: posłanki Daria Gosek-Popiołek (Partia Razem), Urszula Zielińska (Zieloni), Anita Sowińska (Nowa Lewica) oraz senator Stanisław Gawłowski (Platforma Obywatelska).  Debatę poprowadzi Katarzyna Kasia – filozofka, dziennikarka radiowo-telewizyjna związana z takimi programami i tytułami jak „Szkło kontaktowe” w TVN24, Radio Nowy Świat czy Newsweek Polska. "Potrzeba zmiany sposobu zarządzania lasami publicznymi jest dziś oczywistym faktem. Jako społeczeństwo oczekujemy lepszej ochrony przyrody lasów i zaniechania wycinek w lasach cennych przyrodniczo i ważnych społecznie. Razi nas upolitycznienie Lasów Państwowych i zbijanie politycznego kapitału w oparciu o pieniądze z wycinek naszych lasów. Nie zgadzamy się na brak społecznej i instytucjonalnej kontroli nad gospodarką leśną prowadzoną na ¼ powierzchni Polski. Przed wyborami chcemy wiedzieć jak kandydatki i kandydaci do parlamentu RP odpowiedzą na potrzeby i oczekiwania bardzo szerokiego grona miłośników i użytkowników lasu. Zapytamy uczestników debaty jaką mają wizję zmiany zarządzania lasami publicznymi w Polsce. Czy mają pomysł na pogodzenie funkcji przyrodniczej, społecznej i gospodarczej lasów? Czy wdrożą przełomowy wyrok TSUE dot. lasów? Jakie konkretne zmiany chcieliby wprowadzić i co będzie ich priorytetem w pierwszych 100 dniach po wyborach. Serdecznie zapraszamy do wysłuchania i udziału w debacie. 15 października zagłosujmy za ochroną lasów. W imieniu organizatorów Radosław Ślusarczyk, Pracownia na rzecz Wszystkich Istot Radosław Gawlik, Stowarzyszenia Ekologiczne EKO-UNIA ▪ Stanisław Gawłowski - Senator / Platforma Obywatelska / KW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI Stanisław Gawłowski jest Senatorem X kadencji. Był Posłem na Sejm V, VI, VII i VIII kadencji. Jest doktorem nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. W 1987 przystąpił do Ruchu Wolność i Pokój. W 1988 r. został członkiem antykomunistycznej Konfederacji Polski Niepodległej. Od 1994 r. związany jako Radny, Członek Zarządu Miasta bądź Zastępca Burmistrza z Darłowem.  W 1998 r. został radnym Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. W 1999 r. premier Jerzy Buzek powołał go na Zarządcę Komisarycznego Gminy Mielno. Od 2002 roku był zastępcą prezydenta miasta Koszalina. Za aktywną działalność na rzecz rozwoju samorządu terytorialnego w Polsce został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi. W 2005 roku z listy Platformy Obywatelskiej został po raz pierwszy wybrany posłem. Od 16 listopada 2007 roku do 15 czerwca 2015 r. pełnił funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska. Jako poseł na Sejm VIII kadencji (2015 - 2019) był przewodniczącym Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. W latach 2008 - 2011 był przewodniczącym Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W Senacie X kadencji jest przewodniczącym Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu, członkiem Komisji Ustawodawczej, członkiem Komisji Środowiska. Jest autorem lub współautorem wielu publikacji naukowych.

Gawłowski: Woda głupcze!

eWok, film: FB/Senat RP - 20 Września 2023 godz. 12:13
- Polacy mają prawo do wody - mówił podczas zorganizowanej we wtorek w Senacie RP konferencji pt. „Gospodarka wodna w Polsce – wyzwania do 2030 roku” Stanisław Gawłowski. Konferencję otworzyli marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki oraz przewodniczący Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu senator Stanisław Gawłowski. - Czy właściwe jest umiejscowienie Wód Polskich w Ministerstwie Infrastruktury - pytał retorycznie podczas swojego konferencyjnego wystąpienia koszaliński senator. - Czy rzeczywiście sprawy transportu wodnego są najważniejszą kwestią w gospodarowaniu wodami - zastanawiał się.   - Wody Polskie zarządzają 53 tysiącami rzek w Polsce, które maja setki, a może nawet i miliony kilometrów. Polacy mają prawo do wody i parafrazując znany zwrot "Gospodarka głupcze, powiem: Woda głupcze - zakończył senator Gawłowski. Przypomnijmy: „Gospodarka, głupcze!' – pod tym hasłem Bill Clinton przeprowadził w 1992 r. zwycięską kampanię wyborczą. Po tę formułę sięgnął też Prezydent Pracodawców RP Andrzej Malinowski, tytułując w ten sposób zbiór felietonów zamieszczonych w latach 2015-2017 w dzienniku „Rzeczpospolita”. Link do zapisu całej konferencji  TU.