Informacja dotycząca polityki plików cookies: Informujemy, iż w naszych serwisach internetowych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Dalsze korzystanie z naszych serwisów, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności. Zamknij.
Koszalin, Poland
wydarzenia

Koszalin otrzymał pieniądze na udogodnienia dla osób niepełnosprawnych

Autor Ala za FB/Piotr Jedliński, UW Szczecin 16 Marca 2023 godz. 11:18
Dzięki kwocie 2,3 mln złotych w Koszalinie wejdą dwa pomocowe dla niepełnosprawnych projekty: „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2023” oraz „Opieka wytchnieniowa”. Przedstawiciele gmin i powiatów, które złożyły zapotrzebowanie i uzyskały z Funduszu Solidarnościowego dotacje na realizację programów odebrali podpisane przez wojewodę umowy na dofinansowanie. W Koszalinie umowy wręczał wicewojewoda Mateusz Wagemann.

Pierwszy z programów to „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2023”. Jego głównym celem jest wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Pomoc asystenta polega na:

-  wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/ rozrywkowe/społeczne/sportowe); zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji; 

-  załatwianiu spraw urzędowych;

-  nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami; 

-  korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);

- wykonywaniu czynności dnia codziennego. – w tym przez dzieci z orzeczeniem  o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do/z placówki oświatowej. Na ten cel przeznaczono 1 646 668,80 zł pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

Drugim programem jest „Opieka wytchnieniowa”. Jej celem jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy. Tym samym opiekunowie zostają w programie czasowo zastąpieni w swojej pracy przez opiekunów z zewnątrz. 

Na ten cel przeznaczono 681 600 zł pochodzących z Funduszu Solidarnościowego. 

Osoba, której zostanie przyznana pomoc w postaci usługi asystenta i opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za usługę w ramach wspomnianego programu.

Łączna kwota dotacji w obu programach na 2023 r. wyniosła 17,8 mln zł. Dofinansowanie na usługi asystenta osobistego – 13,1 mln zł uzyskały 62 samorządy – o 9 więcej, niż w roku ubiegłym. Na wsparcie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez opiekę wytchnieniową dotację w kwocie 4,7 mln zł przyznano 57 samorządom – o 14 więcej, niż w 2022 r.