Informacja dotycząca polityki plików cookies: Informujemy, iż w naszych serwisach internetowych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Dalsze korzystanie z naszych serwisów, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności. Zamknij.

Sesja: Drożej zapłacimy za pobyt w "wytrzeźwiałce" i za odholowanie pojazdu. Dodatki osłonowe za śmieci i nowe nazwy ulic

2022-11-21 13:48:00 Ala za UM Koszalin
Posiedzenie Rady Miejskiej w Koszalinie odbędzie się 24 bm. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej nr 300 w Urzędzie Miejskim w Koszalinie przy ulicy Rynek Staromiejski 6-7. Program bardzo napięty.

Radni głosować będą nad apelem wzywającym do pomocy koszalińskim szpitalom. Pochylą się nad programem osłonowym w zakresie zmniejszenia wydatków mieszkańców Miasta Koszalina z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi skierowany jest do osób samotnych, które ukończyły 60 lat, znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, posiadających tytuł prawny do lokalu lub domu, nie korzystających z dodatku mieszkaniowego i będących uczestnikami Programu Koszalińska Karta Mieszkańca pn. „Kocham Koszalin. Program osłonowy z uproszczonym postępowaniem administracyjnym umożliwia szybkie, częściowe wsparcie finansowe dla osób starszych ponoszących wydatki za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przewidywanym programie osłonowym proponuje się próg uprawniający do pomocy finansowej na poziomie 300 % kryterium dochodowego osoby samotnej.

Będą nowe stawk opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi na koszt właściciela:

1) hulajnoga elektryczna lub urządzenie transportu osobistego:

a) za usunięcie - 5 zł,

b) za każdą dobę przechowywania - 1,50 zł,

2) rower lub motorower:

a) za usunięcie - 5 zł,

b) za każdą dobę przechowywania - 1,50 zł,

3) motocykl:

a) za usunięcie - 13 zł,

b) za każdą dobę przechowywania - 1,50 zł,

4) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony:

a) za usunięcie - 180 zł,

b) za każdą dobę przechowywania - 8 zł,

5) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony do 7,5 tony:

a) za usunięcie - 180 zł,

b) za każdą dobę przechowywania - 10 zł,

6) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 tony do 16 ton:

a) za usunięcie - 160 zł,

b) za każdą dobę przechowywania - 10 zł,

7) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 ton:

a) za usunięcie - 200 zł, 

b) za każdą dobę przechowywania - 10 zł.

Więcej będą musieli zapłacić ci, którzy trafią do wytrzeźwiałti. Nowa cena to 340 zł, a dotychczasowa wynosi 290 zł. 

Pojawią się także nowe nazwy ulic. Rolna zmienia się na Rekreacyjną. 

W Kretominie, włączonym do miasta na prawach powiatu Koszalin z gminy Manowo, zmienia się dotychczasowe nazwy następujących ulic:

1) "Aroniowa" i nadaje się jej nazwę "Astrów". Przebieg ulicy określa załącznik graficzny nr 1 do niniejszej uchwały;

2) "Boczna" i nadaje się jej nazwę "Podgrzybków". Przebieg ulicy określa załącznik graficzny nr 2 do niniejszej uchwały;

3) "Czereśniowa" i nadaje się jej nazwę "Szałwiowa". Przebieg ulicy określa załącznik graficzny nr 3 do niniejszej uchwały;

4) "Jeżynowa" i nadaje się jej nazwę "Kurek". Przebieg ulicy określa załącznik graficzny nr 4 do niniejszej uchwały;

5) "Koszalińska", na odcinku wskazanym w załączniku graficznym nr 5 do niniejszej uchwały i nadaje się jej nazwę "Gnieźnieńska";

6) "Kretomińska", na odcinku wskazanym w załączniku graficznym nr 6 do niniejszej uchwały i nadaje się jej nazwę "Paproci";

7) "Kwiatowa" i nadaje się jej nazwę "Forsycji". Przebieg ulicy określa załącznik graficzny nr 7 do niniejszej uchwały;

8) "Malinowa" i nadaje się jej nazwę "Cyklamenów". Przebieg ulicy określa załącznik graficzny nr 8 do niniejszej uchwały;

9) "Niezapominajek" i nadaje się jej nazwę "Frezji". Przebieg ulicy określa załącznik graficzny nr 9 do niniejszej uchwały;

10) "Polna" i nadaje się jej nazwę "Drzewna". Przebieg ulicy określa załącznik graficzny nr 10 do niniejszej uchwały;

11) "Południowa" i nadaje się jej nazwę "Firletki". Przebieg ulicy określa załącznik graficzny nr 11 do niniejszej uchwały; 

12) "Poziomkowa" i nadaje się jej nazwę "Miętowa". Przebieg ulicy określa załącznik graficzny nr 12 do niniejszej uchwały;

13) "Pszeniczna" i nadaje się jej nazwę "Kaszmirowa". Przebieg ulicy określa załącznik graficzny nr 13 do niniejszej uchwały;

14) "Słoneczna" i nadaje się jej nazwę "Arniki". Przebieg ulicy określa załącznik graficzny nr 14 do niniejszej uchwały;

15) "Śliwkowa" i nadaje się jej nazwę "Tymiankowa". Przebieg ulicy określa załącznik graficzny nr 15 do niniejszej uchwały;

16) "Truskawkowa" i nadaje się jej nazwę "Koperkowa". Przebieg ulicy określa załącznik graficzny nr 16 do niniejszej uchwały;

17) "Wiśniowa" i nadaje się jej nazwę "Rozmarynowa". Przebieg ulicy określa załącznik graficzny nr 17 do niniejszej uchwały;

18) "Zachodnia" i nadaje się jej nazwę "Jemiołuszek". Przebieg ulicy określa załącznik graficzny nr 18 do niniejszej uchwały;

19) "Żurawinowa" i nadaje się jej nazwę "Werbeny". Przebieg ulicy określa załącznik graficzny nr 19 do niniejszej uchwały.

§ 2. Na obszarze części obrębu ewidencyjnego Stare Bielice, włączonym do miasta na prawach powiatu Koszalin z gminy Biesiekierz, zmienia się dotychczasowe nazwy następujących ulic:

1) "Czeremchowa" i nadaje się jej nazwę "Pistacjowa". Przebieg ulicy określa załącznik graficzny nr 20 do niniejszej uchwały;

2) "Dereniowa" i nadaje się jej nazwę "Melonowa". Przebieg ulicy określa załącznik graficzny nr 21 do niniejszej uchwały;

3) "Jabłoniowa" i nadaje się jej nazwę "Gruszkowa". Przebieg ulicy określa załącznik graficzny nr 22 do niniejszej uchwały;

4) "Jarzębinowa" i nadaje się jej nazwę "Arbuzowa". Przebieg ulicy określa załącznik graficzny nr 23 do niniejszej uchwały;

5) "Koszalińska", na odcinku wskazanym w załączniku graficznym nr 24 do niniejszej uchwały i nadaje się jej nazwę "Szczecińska";

6) "Księżycowa" i nadaje się jej nazwę "Śnieżna". Przebieg ulicy określa załącznik graficzny nr 25 do niniejszej uchwały;

7) "Leszczynowa" i nadaje się jej nazwę "Buczynowa". Przebieg ulicy określa załącznik graficzny nr 26 do niniejszej uchwały;

8) "Leśna", na odcinku wskazanym w załączniku graficznym nr 27 do niniejszej uchwały i nadaje się jej nazwę "Urocza";

9) "Letnia" i nadaje się jej nazwę "Babiego Lata". Przebieg ulicy określa załącznik graficzny nr 28 do niniejszej uchwały;

10) "Morelowa" i nadaje się jej nazwę "Mirabelkowa". Przebieg ulicy określa załącznik graficzny nr 29 do niniejszej uchwały;

11) "Orzechowa" i nadaje się jej nazwę "Arachidowa". Przebieg ulicy określa załącznik graficzny nr 30 do niniejszej uchwały; 

12) "Pogodna" i nadaje się jej nazwę "Chmurna". Przebieg ulicy określa załącznik graficzny nr 31 do niniejszej uchwały;

13) "Słoneczna" i nadaje się jej nazwę "Klimatyczna". Przebieg ulicy określa załącznik graficzny nr 32 do niniejszej uchwały;

14) "Strefowa", na odcinku wskazanym w załączniku graficznym nr 33 do niniejszej uchwały i nadaje się jej nazwę "Dyniowa";

15) "Śliwkowa" i nadaje się jej nazwę "Cytrynowa". Przebieg ulicy określa załącznik graficzny nr 34 do niniejszej uchwały;

16) "Tęczowa" i nadaje się jej nazwę "Barwna". Przebieg ulicy określa załącznik graficzny nr 35 do niniejszej uchwały;

17) "Wiosenna" i nadaje się jej nazwę "Pastelowa". Przebieg ulicy określa załącznik graficzny nr 36 do niniejszej uchwały.

 

 

Program: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji Rady Miejskiej.

3. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności międzysesyjnej.

4. Informacja z prac komisji w okresie międzysesyjnym.

5. Informacja Prezydenta Miasta z działań podjętych między sesjami.

6. Rozpatrzenie projektów uchwał:

1) w sprawie apelu dotyczącego finansowania koszalińskich szpitali

- opinia Komisji Porządku Prawnego i Publicznego

2) zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, zasad udzielania i rozmiaru obniżek, przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli

- opinia Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki

3) w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w Gminie Miasto Koszalin

- opinia Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki

4) w sprawie przyjęcia Koszalińskiego Programu „Lek dla Seniora" na rok 2023

- opinia Komisji Spraw Społecznych

- opinia Komisji Budżetu i Finansów

5) w sprawie Programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków mieszkańców Miasta

Koszalina z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2023 roku

- opinia Komisji Spraw Społecznych

- opinia Komisji Budżetu i Finansów

6) w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu

- opinia Komisji Budżetu i Finansów

- opinia Komisji Gospodarki Komunalnej

7) w sprawie zwolnienia z opłat za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego wynikającego ze zmian administracyjnych Miasta Koszalina

- opinia Komisji Budżetu i Finansów

8) w sprawie określenia wysokości opłaty za pobyt w placówce sprawującej opiekę nad osobami nietrzeźwymi, przebywającymi na terenie miasta Koszalina

- opinia Komisji Spraw Społecznych

- opinia Komisji Budżetu i Finansów

9) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 roku.

- opinia Komisji Spraw Społecznych

- opinia Komisji Budżetu i Finansów

10) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Koszalina na 2022 rok

- opinia Komisji Budżetu i Finansów

11) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koszalina na lata 2022-2036

- opinia Komisji Budżetu i Finansów

12) w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok

- opinia Komisji Spraw Społecznych

- opinia Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki

13) w sprawie zmiany nazwy ulicy

- opinia Komisji Porządku Prawnego i Publicznego

14) w sprawie zmiany nazw ulic

- opinia Komisji Porządku Prawnego i Publicznego

15) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zarządu Budynków Mieszkalnych

w Koszalinie z dnia 26 września 2022 r.

- opinia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

16) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkół nr 12 w Koszalinie

z dnia 06 października 2022 r.

- opinia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

7. Interpelacje i zapytania radnych.

8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

9. Wolne wnioski i oświadczenia.

10. Czas dla Rad Osiedli.

11. Zamknięcie sesji.

 

ZASADY ORGANIZACJI TRYBUNY OBYWATELSKIEJ W DNIU 24 LISTOPADA 2022 ROKU

 

Zgodnie z § 32 Statutu Miasta Koszalina w dniu 24 listopada 2022 roku tj. w dniu sesji Rady Miejskiej zaplanowanej w rocznym planie pracy, w godzinach od 16.00 do 17.00, w sali 300 Urzędu Miejskiego odbędzie się Trybuna Obywatelska.

Zgodnie z Uchwałą Nr II/29/2018 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zasad i trybu funkcjonowania Trybuny Obywatelskiej umożliwia się mieszkańcom Koszalina wystąpienia publiczne w sprawach dotyczących funkcjonowania Miasta oraz sprawach istotnych dla jego mieszkańców. Warunkiem wystąpienia na Trybunie Obywatelskiej jest złożenie w Biurze Rady Miejskiej, najpóźniej dzień przed sesją, pisemnego zgłoszenia zawierającego co najmniej następujące informacje:

1) imię i nazwisko,

2) adres zamieszkania lub adres mailowy,

3) numer telefonu,

3) opis sprawy będącej przedmiotem wystąpienia.

Na dzień, w którym odbywa się Trybuna Obywatelska Biuro Rady Miejskiej rejestruje nie więcej niż 10 mieszkańców. Indywidualny czas wystąpienia zapisanego mieszkańca nie może trwać dłużej niż 5 minut (nie dopuszcza się wystąpień grupowych).

W celu profilaktyki i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19, przed wejściem na salę obrad zaleca się założenie maseczki ochronnej, zakrywającej nos i usta, po uprzedniej dezynfekcji rąk.

Skomentuj na Facebooku / Zobacz komentarze »
Zobacz popularne artykuły:
 

Nowa część Emki wynajęta w całości

1 Grudnia 2022 godz. 13:31 Ala za LCP
Powierzchnia handlowa oferowana w ramach rozbudowy Galerii Emka w Koszalinie została w 100 proc. wynajęta sieciowym markom. Otwarcie całego kompleksu zaplanowano na marzec 2023 roku. Inwestorem i właścicielem kompleksu jest firma LCP Properties. W dwukondygnacyjnym parku handlowym o powierzchni blisko 10,000 mkw. GLA stanowiącym rozbudowę Galerii Emka sklepy otworzą: Jysk, międzynarodowa sieć o skandynawskich korzeniach oferująca wyposażenie domu i ogrodu; nowoczesne kino Helios z sześcioma salami, w tym klasy premium; klub JustGym z 12 przestronnymi strefami treningowymi dostępnymi przez całą dobę. Klienci będą mogli również skorzystać z oferty marek: Sinsay z jednym z największych w regionie salonów o powierzchni 1,200 mkw.; Half Price, gdzie będzie można znaleźć szeroki wybór modnych ubrań, butów, kosmetyków i artykułów do domu w atrakcyjnej cenie oraz Zoo Karina, czyli sklep, w którym znajdzie się wszystko dla naszych pupili. Ostatnim najemcą dopełniającym całość będzie nowoczesna placówka banku PKO. Sukces pełnej komercjalizacji rozbudowy obiektu w dzisiejszych warunkach jest wyznacznikiem popularności Galerii Emka w regionie, zarówno wśród jej klientów, jak i najemców. Oznacza także, że najlepsze projekty handlowe wciąż są bardzo atrakcyjne biznesowo. Galeria Emka jest obecnie w fazie re-komercjalizacji wynikającej ze zmian struktury umów najmu oraz dostosowywania oferty do potrzeb klientów. Jesteśmy otwarci na rozmowy z nowymi najemcami na powierzchnie, które zostaną udostępnione w obecnie trwającym procesie komercjalizacji. ” – podkreśla Anna Bieniaszewska, leasing manager, LCP Properties Nowa część Galerii Emka została zaplanowana w formacie parku handlowego przyjaznego codziennym zakupom. Do sklepów będzie można wejść bezpośrednio z parkingu, a dzięki łącznikowi z istniejącym budynkiem galerii, obiekty staną się jednym kompleksem ze wspólną komunikacją wewnętrzną. Do kina Helios w nowej części można będzie przejść bezpośrednio z pierwszego piętra Galerii. Jesteśmy pewni, że zmiany, które wprowadzamy, wpłyną pozytywnie na atrakcyjność obiektu oraz jego odwiedzalność. Powiększyliśmy ofertę o znane i lubiane marki oraz zaproponowaliśmy nowe możliwości spędzania wolnego czasu, co jest odpowiedzią na potrzeby i sugestie naszych klientów . ” - komentuje Justyna Małysko, Senior Leasing Manager w LCP Properties Poland. Po ukończeniu prac i otwarciu parku handlowego wiosną 2023 roku cały kompleks będzie miał łącznie ponad 25,000 mkw. powierzchni handlowej i blisko 80 najemców. Liczba miejsc parkingowych wzrośnie z 550 do 800....
 

Koszalińscy policjanci zatrzymali mężczyznę poszukiwanego za przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu

30 Listopada 2022 godz. 3:08 Ala za KMP Koszalin
Niespełna dwie godziny od ucieczki z miejsca zdarzenia trwały poszukiwania 34-letniego mieszkańca województwa kujawsko-pomorskiego, sprawcy potrącenia policjanta i kolizji z radiowozem. Mężczyzna odpowie także za inne przestępstwo, którego się dopuścił na terenie pobliskiego województwa. Policjanci z koszalińskiej komendy otrzymali informację z innego województwa, że na teren miasta może wjeżdżać samochód, którego kierujący może być sprawcą przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu. W informacji zostały przekazane marka oraz numery rejestracyjne pojazdu, którym ma poruszać się mężczyzna. Mundurowi z Wydziału Ruchu Drogowego w niedługim czasie od podanego komunikatu przez dyżurnego zauważyli wymieniony pojazd przy ul. Gnieźnieńskiej. Zgadzała się marka oraz numery rejestracyjne. Policjanci niezwłocznie podjęli kontrolę i wskazali kierującemu miejsce do zatrzymania. Po chwilowym unieruchomieniu pojazdu 34-latek ruszył volkswagenem z impetem potrącając interweniującego policjanta oraz uderzając w oznakowany radiowóz. Mężczyzna zjechał na przeciwległy pas ruchu, zostawił pojazd i podjął ucieczkę w kierunku Cmentarza Komunalnego. Rozpoczęły się działania poszukiwawcze i pościgowe. Policjanci ze wszystkich pionów koszalińskiej komendy zostali skierowani do akcji i rozdysponowani w okolicach miejsca ucieczki sprawcy. Wykorzystane zostały radiowozy oznakowane i nieoznakowane. Do działań skierowani zostali przewodnicy wraz z psami służbowymi. Mundurowi sprawdzali wszystkie te miejsca, gdzie mógł się ukryć 34-latek. Policjanci zauważyli mężczyznę odpowiadającego podanemu rysopisowi w okolicach centrum handlowego. Nastąpiło jego dynamiczne zatrzymanie. 34-latek przebywa obecnie w policyjnym areszcie. Mundurowi po skompletowaniu materiałów procesowych przekażą 34-latka do dyspozycji jednostki, która wszczęła za nim poszukiwania. Mężczyzna usłyszy zarzuty za przestępstwo, którego się dopuścił na terenie innego województwa, jak również za potrącenie policjanta i przestępstwa, które wynikały z jego niezatrzymania się do kontroli oraz ucieczki....