Informacja dotycząca polityki plików cookies: Informujemy, iż w naszych serwisach internetowych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Dalsze korzystanie z naszych serwisów, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności. Zamknij.
Koszalin, Poland
wydarzenia

Sesja: Drożej zapłacimy za pobyt w "wytrzeźwiałce" i za odholowanie pojazdu. Dodatki osłonowe za śmieci i nowe nazwy ulic

Autor Ala za UM Koszalin 21 Listopada 2022 godz. 13:48
Posiedzenie Rady Miejskiej w Koszalinie odbędzie się 24 bm. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej nr 300 w Urzędzie Miejskim w Koszalinie przy ulicy Rynek Staromiejski 6-7. Program bardzo napięty.

Radni głosować będą nad apelem wzywającym do pomocy koszalińskim szpitalom. Pochylą się nad programem osłonowym w zakresie zmniejszenia wydatków mieszkańców Miasta Koszalina z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi skierowany jest do osób samotnych, które ukończyły 60 lat, znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, posiadających tytuł prawny do lokalu lub domu, nie korzystających z dodatku mieszkaniowego i będących uczestnikami Programu Koszalińska Karta Mieszkańca pn. „Kocham Koszalin. Program osłonowy z uproszczonym postępowaniem administracyjnym umożliwia szybkie, częściowe wsparcie finansowe dla osób starszych ponoszących wydatki za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przewidywanym programie osłonowym proponuje się próg uprawniający do pomocy finansowej na poziomie 300 % kryterium dochodowego osoby samotnej.

Będą nowe stawk opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi na koszt właściciela:

1) hulajnoga elektryczna lub urządzenie transportu osobistego:

a) za usunięcie - 5 zł,

b) za każdą dobę przechowywania - 1,50 zł,

2) rower lub motorower:

a) za usunięcie - 5 zł,

b) za każdą dobę przechowywania - 1,50 zł,

3) motocykl:

a) za usunięcie - 13 zł,

b) za każdą dobę przechowywania - 1,50 zł,

4) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony:

a) za usunięcie - 180 zł,

b) za każdą dobę przechowywania - 8 zł,

5) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony do 7,5 tony:

a) za usunięcie - 180 zł,

b) za każdą dobę przechowywania - 10 zł,

6) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 tony do 16 ton:

a) za usunięcie - 160 zł,

b) za każdą dobę przechowywania - 10 zł,

7) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 ton:

a) za usunięcie - 200 zł, 

b) za każdą dobę przechowywania - 10 zł.

Więcej będą musieli zapłacić ci, którzy trafią do wytrzeźwiałti. Nowa cena to 340 zł, a dotychczasowa wynosi 290 zł. 

Pojawią się także nowe nazwy ulic. Rolna zmienia się na Rekreacyjną. 

W Kretominie, włączonym do miasta na prawach powiatu Koszalin z gminy Manowo, zmienia się dotychczasowe nazwy następujących ulic:

1) "Aroniowa" i nadaje się jej nazwę "Astrów". Przebieg ulicy określa załącznik graficzny nr 1 do niniejszej uchwały;

2) "Boczna" i nadaje się jej nazwę "Podgrzybków". Przebieg ulicy określa załącznik graficzny nr 2 do niniejszej uchwały;

3) "Czereśniowa" i nadaje się jej nazwę "Szałwiowa". Przebieg ulicy określa załącznik graficzny nr 3 do niniejszej uchwały;

4) "Jeżynowa" i nadaje się jej nazwę "Kurek". Przebieg ulicy określa załącznik graficzny nr 4 do niniejszej uchwały;

5) "Koszalińska", na odcinku wskazanym w załączniku graficznym nr 5 do niniejszej uchwały i nadaje się jej nazwę "Gnieźnieńska";

6) "Kretomińska", na odcinku wskazanym w załączniku graficznym nr 6 do niniejszej uchwały i nadaje się jej nazwę "Paproci";

7) "Kwiatowa" i nadaje się jej nazwę "Forsycji". Przebieg ulicy określa załącznik graficzny nr 7 do niniejszej uchwały;

8) "Malinowa" i nadaje się jej nazwę "Cyklamenów". Przebieg ulicy określa załącznik graficzny nr 8 do niniejszej uchwały;

9) "Niezapominajek" i nadaje się jej nazwę "Frezji". Przebieg ulicy określa załącznik graficzny nr 9 do niniejszej uchwały;

10) "Polna" i nadaje się jej nazwę "Drzewna". Przebieg ulicy określa załącznik graficzny nr 10 do niniejszej uchwały;

11) "Południowa" i nadaje się jej nazwę "Firletki". Przebieg ulicy określa załącznik graficzny nr 11 do niniejszej uchwały; 

12) "Poziomkowa" i nadaje się jej nazwę "Miętowa". Przebieg ulicy określa załącznik graficzny nr 12 do niniejszej uchwały;

13) "Pszeniczna" i nadaje się jej nazwę "Kaszmirowa". Przebieg ulicy określa załącznik graficzny nr 13 do niniejszej uchwały;

14) "Słoneczna" i nadaje się jej nazwę "Arniki". Przebieg ulicy określa załącznik graficzny nr 14 do niniejszej uchwały;

15) "Śliwkowa" i nadaje się jej nazwę "Tymiankowa". Przebieg ulicy określa załącznik graficzny nr 15 do niniejszej uchwały;

16) "Truskawkowa" i nadaje się jej nazwę "Koperkowa". Przebieg ulicy określa załącznik graficzny nr 16 do niniejszej uchwały;

17) "Wiśniowa" i nadaje się jej nazwę "Rozmarynowa". Przebieg ulicy określa załącznik graficzny nr 17 do niniejszej uchwały;

18) "Zachodnia" i nadaje się jej nazwę "Jemiołuszek". Przebieg ulicy określa załącznik graficzny nr 18 do niniejszej uchwały;

19) "Żurawinowa" i nadaje się jej nazwę "Werbeny". Przebieg ulicy określa załącznik graficzny nr 19 do niniejszej uchwały.

§ 2. Na obszarze części obrębu ewidencyjnego Stare Bielice, włączonym do miasta na prawach powiatu Koszalin z gminy Biesiekierz, zmienia się dotychczasowe nazwy następujących ulic:

1) "Czeremchowa" i nadaje się jej nazwę "Pistacjowa". Przebieg ulicy określa załącznik graficzny nr 20 do niniejszej uchwały;

2) "Dereniowa" i nadaje się jej nazwę "Melonowa". Przebieg ulicy określa załącznik graficzny nr 21 do niniejszej uchwały;

3) "Jabłoniowa" i nadaje się jej nazwę "Gruszkowa". Przebieg ulicy określa załącznik graficzny nr 22 do niniejszej uchwały;

4) "Jarzębinowa" i nadaje się jej nazwę "Arbuzowa". Przebieg ulicy określa załącznik graficzny nr 23 do niniejszej uchwały;

5) "Koszalińska", na odcinku wskazanym w załączniku graficznym nr 24 do niniejszej uchwały i nadaje się jej nazwę "Szczecińska";

6) "Księżycowa" i nadaje się jej nazwę "Śnieżna". Przebieg ulicy określa załącznik graficzny nr 25 do niniejszej uchwały;

7) "Leszczynowa" i nadaje się jej nazwę "Buczynowa". Przebieg ulicy określa załącznik graficzny nr 26 do niniejszej uchwały;

8) "Leśna", na odcinku wskazanym w załączniku graficznym nr 27 do niniejszej uchwały i nadaje się jej nazwę "Urocza";

9) "Letnia" i nadaje się jej nazwę "Babiego Lata". Przebieg ulicy określa załącznik graficzny nr 28 do niniejszej uchwały;

10) "Morelowa" i nadaje się jej nazwę "Mirabelkowa". Przebieg ulicy określa załącznik graficzny nr 29 do niniejszej uchwały;

11) "Orzechowa" i nadaje się jej nazwę "Arachidowa". Przebieg ulicy określa załącznik graficzny nr 30 do niniejszej uchwały; 

12) "Pogodna" i nadaje się jej nazwę "Chmurna". Przebieg ulicy określa załącznik graficzny nr 31 do niniejszej uchwały;

13) "Słoneczna" i nadaje się jej nazwę "Klimatyczna". Przebieg ulicy określa załącznik graficzny nr 32 do niniejszej uchwały;

14) "Strefowa", na odcinku wskazanym w załączniku graficznym nr 33 do niniejszej uchwały i nadaje się jej nazwę "Dyniowa";

15) "Śliwkowa" i nadaje się jej nazwę "Cytrynowa". Przebieg ulicy określa załącznik graficzny nr 34 do niniejszej uchwały;

16) "Tęczowa" i nadaje się jej nazwę "Barwna". Przebieg ulicy określa załącznik graficzny nr 35 do niniejszej uchwały;

17) "Wiosenna" i nadaje się jej nazwę "Pastelowa". Przebieg ulicy określa załącznik graficzny nr 36 do niniejszej uchwały.

 

 

Program: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji Rady Miejskiej.

3. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności międzysesyjnej.

4. Informacja z prac komisji w okresie międzysesyjnym.

5. Informacja Prezydenta Miasta z działań podjętych między sesjami.

6. Rozpatrzenie projektów uchwał:

1) w sprawie apelu dotyczącego finansowania koszalińskich szpitali

- opinia Komisji Porządku Prawnego i Publicznego

2) zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, zasad udzielania i rozmiaru obniżek, przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli

- opinia Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki

3) w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w Gminie Miasto Koszalin

- opinia Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki

4) w sprawie przyjęcia Koszalińskiego Programu „Lek dla Seniora" na rok 2023

- opinia Komisji Spraw Społecznych

- opinia Komisji Budżetu i Finansów

5) w sprawie Programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków mieszkańców Miasta

Koszalina z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2023 roku

- opinia Komisji Spraw Społecznych

- opinia Komisji Budżetu i Finansów

6) w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu

- opinia Komisji Budżetu i Finansów

- opinia Komisji Gospodarki Komunalnej

7) w sprawie zwolnienia z opłat za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego wynikającego ze zmian administracyjnych Miasta Koszalina

- opinia Komisji Budżetu i Finansów

8) w sprawie określenia wysokości opłaty za pobyt w placówce sprawującej opiekę nad osobami nietrzeźwymi, przebywającymi na terenie miasta Koszalina

- opinia Komisji Spraw Społecznych

- opinia Komisji Budżetu i Finansów

9) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 roku.

- opinia Komisji Spraw Społecznych

- opinia Komisji Budżetu i Finansów

10) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Koszalina na 2022 rok

- opinia Komisji Budżetu i Finansów

11) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koszalina na lata 2022-2036

- opinia Komisji Budżetu i Finansów

12) w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok

- opinia Komisji Spraw Społecznych

- opinia Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki

13) w sprawie zmiany nazwy ulicy

- opinia Komisji Porządku Prawnego i Publicznego

14) w sprawie zmiany nazw ulic

- opinia Komisji Porządku Prawnego i Publicznego

15) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zarządu Budynków Mieszkalnych

w Koszalinie z dnia 26 września 2022 r.

- opinia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

16) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkół nr 12 w Koszalinie

z dnia 06 października 2022 r.

- opinia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

7. Interpelacje i zapytania radnych.

8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

9. Wolne wnioski i oświadczenia.

10. Czas dla Rad Osiedli.

11. Zamknięcie sesji.

 

ZASADY ORGANIZACJI TRYBUNY OBYWATELSKIEJ W DNIU 24 LISTOPADA 2022 ROKU

 

Zgodnie z § 32 Statutu Miasta Koszalina w dniu 24 listopada 2022 roku tj. w dniu sesji Rady Miejskiej zaplanowanej w rocznym planie pracy, w godzinach od 16.00 do 17.00, w sali 300 Urzędu Miejskiego odbędzie się Trybuna Obywatelska.

Zgodnie z Uchwałą Nr II/29/2018 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zasad i trybu funkcjonowania Trybuny Obywatelskiej umożliwia się mieszkańcom Koszalina wystąpienia publiczne w sprawach dotyczących funkcjonowania Miasta oraz sprawach istotnych dla jego mieszkańców. Warunkiem wystąpienia na Trybunie Obywatelskiej jest złożenie w Biurze Rady Miejskiej, najpóźniej dzień przed sesją, pisemnego zgłoszenia zawierającego co najmniej następujące informacje:

1) imię i nazwisko,

2) adres zamieszkania lub adres mailowy,

3) numer telefonu,

3) opis sprawy będącej przedmiotem wystąpienia.

Na dzień, w którym odbywa się Trybuna Obywatelska Biuro Rady Miejskiej rejestruje nie więcej niż 10 mieszkańców. Indywidualny czas wystąpienia zapisanego mieszkańca nie może trwać dłużej niż 5 minut (nie dopuszcza się wystąpień grupowych).

W celu profilaktyki i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19, przed wejściem na salę obrad zaleca się założenie maseczki ochronnej, zakrywającej nos i usta, po uprzedniej dezynfekcji rąk.