Informacja dotycząca polityki plików cookies: Informujemy, iż w naszych serwisach internetowych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Dalsze korzystanie z naszych serwisów, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności. Zamknij.
Koszalin, Poland
kultura

Muzeum znów otwarte. Do 7 bm. wstęp bezpłatny

Autor Ala za Muzea Koszalin, fot. Piotr Walendziak 3 Lutego 2021 godz. 10:58
Po przerwie spowodowanej panującą pandemią muzea mogą ponownie zaprosić zwiedzających w swoje progi. Muzeum w Koszalinie oraz Zagroda Jamneńska są od wtorku 2 lutego w godzinach od 10.00 do 16.00. By zapewnić bezpieczeństwo zarówno gości, jak i pracowników, każdy zwiedzający będzie musiał mieć zasłonięte usta i nos podczas całego pobytu w muzeum. Po wejściu zostanie również poproszony o dezynfekcję dłoni oraz zostanie zmierzona mu temperatura.

Przez pierwszy tydzień działalności (2-7 lutego) wstęp do Muzeum w Koszalinie oraz Zagrody Jamneńskiej będzie bezpłatny. Muzealnicy rzygotowują też małą niespodziankę na walentynki w niedzielę 14 lutego. O szczegółach niedługo poinformują.

 

PROCEDURY

OBOWIĄZUJĄCE W OKRESIE ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO COVID-19

 

1. Muzeum czynne jest dla zwiedzających od wtorku do niedzieli w godzinach 10.00-16.00, z 15- minutową przerwą na dezynfekcję. Termin przerwy będzie określany każdorazowo w zależności od frekwencji.

 

2. Kasa Muzeum czynna jest w godzinach 10.00-16.00. Przy kasie może przebywać jedna osoba. Po obsłużeniu każdego klienta kasa będzie dezynfekowana.

 

3. Rekomendujemy dokonywanie od 2 czerwca 2020 płatności bezgotówkowych.

 

4. Na sali wystawowej może przebywać jednocześnie do pięciu osób.

 

5. Zostają zawieszone do odwołania wizyty grup zorganizowanych (liczących powyżej pięciu osób) oraz zajęcia edukacyjne, koncerty, warsztaty, wykłady i inne formy działalności dedykowane liczniejszemu gronu odbiorców.

 

6. Przed wejściem na teren Muzeum zwiedzający zobowiązany jest do założenia maseczki zakrywającej usta i nos. Po wejściu do Muzeum proszony jest o przemycie rąk płynem dezynfekującym i założenie rękawiczek jednorazowych. Pracownik Muzeum zmierzy wchodzącemu temperaturę za pomocą termometru bezdotykowego. Muzeum zapewnia zwiedzającym bezpłatne rękawiczki oraz umożliwia zakupienie w muzealnej kasie jednorazowych maseczek.

 

7. Podczas przebywania na terenie Muzeum zwiedzający winni zachować między sobą dwumetrowy dystans. Zalecenie to nie dotyczy rodziców z dziećmi, członków rodzin, osób wspólnie mieszkających oraz osób niepełnosprawnych i ich opiekunów.

 

8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa zwiedzających pracownicy Muzeum regulują ruch na salach wystawowych.

 

9. Zwiedzanie odbywa się wyłącznie po wyznaczonej trasie.

 

10. Goście oczekują na zwiedzanie w holu Muzeum lub na zewnątrz budynku. W holu może przebywać jednocześnie do czterech osób, przy zachowaniu wszystkich obowiązujących zasad bezpieczeństwa.

 

11. W toalecie zostanie zaostrzony reżim sanitarny. Będą w niej umieszczone instrukcje mycia i dezynfekcji rąk. Toaleta będzie dezynfekowana po każdym użytkowniku. Wyznaczony zostanie pracownik, który będzie sprawował nadzór nad prawidłowym przygotowaniem jej do użytku (zaopatrzeniem w mydło, ręcznik papierowy, papier toaletowy, płyn do dezynfekcji rąk), a następnie zdezynfekowaniem. W toalecie może przebywać jedna osoba. Zalecenie to nie dotyczy rodziców z dziećmi oraz osób niepełnosprawnych i ich opiekunów.

 

12. Zwiedzający powinni podporządkować się instrukcjom pracowników Muzeum oraz ochrony. Mają także obowiązek stosowania się do przepisów stale obowiązujących w placówkach muzealnych, mających na celu właściwą ochronę muzealiów oraz zapewnienie bezpiecznego i wygodnego zwiedzania ekspozycji, zapisanych w Regulaminie Zwiedzania Muzeum w Koszalinie.

 

13. Jeżeli stwierdzone zostanie złamanie zasad niniejszego regulaminu, Muzeum zastrzega sobie prawo do:

- wprowadzenia działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym w obiektach Muzeum;

- natychmiastowego odstąpienia od realizacji świadczonych usług; z tego tytułu zwiedzającym nie będzie przysługiwał zwrot kosztu zakupu biletów.

 

14. Zakup biletu oraz wejście na teren Muzeum oznacza akceptację przez zwiedzającego niniejszego regulaminu.

 

15. Pracownicy zostali poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, lecz pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.

 

16. W przypadku wystąpienia u pracownika wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy niepokojących objawów, sugerujących zakażenie koronawirusem, dyrekcja Muzeum wdroży procedury ustalone przez Ministerstwo Zdrowia. Pracownik zostanie niezwłocznie odsunięty od pracy i odesłany transportem indywidualnym do domu lub – w przypadku, gdy jest to niemożliwe – będzie oczekiwał na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, odizolowany od innych osób. Natychmiast wstrzymane zostanie przyjmowanie zwiedzających. Muzeum zawiadomi powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i będzie stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń. Na obszarze, na którym poruszał się i przebywał pracownik, przeprowadzone zostanie rutynowe sprzątanie, zgodnie z procedurami zakładowymi, oraz dezynfekcja powierzchni dotykowych (klamek, poręczy, uchwytów itp.). Zostanie też ustalona lista osób (współpracowników i gości), które mogły mieć kontakt z potencjalnym chorym.

 

17. Jeśli u pracownika dopiero przybyłego na miejsce pracy albo u osoby zamierzającej zwiedzać ekspozycje lub z innego powodu odwiedzić muzeum stwierdzi się występowanie wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, nie będą oni wpuszczeni na teren muzeum. Osoba taka zostanie poinstruowana o konieczności jak najszybszego zgłoszenia się do najbliższego oddziału zakaźnego, gdzie powinna udać się transportem własnym lub sanitarnym. W takim przypadku wszczęte będą procedury jak w punkcie 16: powiadomiona zostanie powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna, wyznaczone i poddane sprzątaniu oraz dezynfekcji miejsca, w których przebywała dana osoba oraz ustalona, w miarę możliwości, lista osób, z którymi się zetknęła.

 

18. We wszystkich działaniach dyrekcja Muzeum opiera się na wytycznych Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.

Czytaj też

Koszaliński „Łucznik” czyli nowy witacz dla Muzeum Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie

Art za Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie - 20 Stycznia 2021 godz. 8:05
Do panteonu znanych przedstawień postaci z łukiem, jak bydgoska „Łuczniczka”, wrocławski „Amor na Pegazie” czy „Łucznik” z Radomia, dołączy już wkrótce nowa rzeźba w Koszalinie. W rękach st. kpr. Patryka Króla, żołnierza 8. Koszalińskiego Pułku Przeciwlotniczego powstaje kolejne i wyjątkowe dzieło. Będzie ono witaczem Muzeum Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie, łączącym w sobie bogatą symbolikę historii i tradycji obrońców polskiego nieba. W swojej pracy artysta wykorzystał podstawę 85 mm armaty przeciwlotniczej wz. 39 (KS-12) wraz z lufą i zamkiem oraz skrzydło samolotu myśliwskiego MiG-21. Oba elementy stanowić będą rdzeń powstającego dzieła, i jednoznacznie mają się kojarzyć z charakterem i specyfiką  koszalińskiego Muzeum. W projekcie, lufa skierowana jest pionowo ku niebu, jakby przywoływała słowa przedwojennej pieśni przeciwlotników autorstwa Adama Kowalskiego: „(…) Hej, kanonierzy, lufy w obłoki / Celnych pocisków niech bije grad / By chciwy jastrząb nie umknął z drogi / I zgruchotany do stóp nam padł (…) Pieśń artylerii przeciwlotniczej, słowa i muzyka Adama Kowalskiego [w:] Żołnierz Polski, nr 13 z 1.05.1939.   Do lufy nieprzypadkowo zostało dołączone skrzydło samolotu myśliwskiego MiG-21. Samoloty tego typu stacjonowały bowiem w podkoszalińskim Zegrzu Pomorskim, wchodząc w skład 26. Pułku Lotnictwa Myśliwskiego OPK a następnie 9. Pułku Lotnictwa Myśliwskiego, rozformowanego ostatecznie w 2000 roku. Dziewięć lat wcześniej, na lotnisku tej jednostki, podczas czwartej Pielgrzymki do Ojczyzny, 2 czerwca 1991 r. Papież Jan Paweł II spotkał się po raz pierwszy z Wojskiem Polskim. W nocy z 1 na 2 czerwca 1991 r. czekało tam na niego ok. 40 tys. wojskowych wraz z rodzinami. Te dwa symbole nasuwają skojarzenia tzw. parasola ochronnego nad polskim niebem.   Na skrzydle – oprócz lotniczej „szachownicy” – znajdzie się także logo i nazwa oddziału Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie – Muzeum Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie. Autor w swym dziele nie zapomniał o jeszcze jednym wyjątkowym akcencie. Od 1948 r. Koszalin jest kuźnią kadr polskiej broni przeciwlotniczej. Tu znajdowała się wyższa szkoła oficerska, której tradycje dziedziczy dziś Centrum Szkolenia Sił Powietrznych, tu także stacjonuje 8. Koszaliński Pułk Przeciwlotniczy, będący największą jednostką wojskową miejscowego garnizonu. Jego symbolem jest skierowany pionowo w niebo łuk z napiętą strzałą. I właśnie postać łucznika wypatrującego celu w powietrzu będzie trzecim elementem w instalacji artystycznej st. kpr. Patryka Króla.   Dzieło u podstawy będzie miało ok. 7 metrów długości i ok. 6,5 m. wysokości. Nieznane jest jeszcze miejsce wyeksponowania „witacza”, ale obecnie czynimy starania by stanęło w widocznym punkcie Koszalina, kierując miłośników historii do Muzeum Obrony Przeciwlotniczej i promując przeciwlotnicze tradycje miasta.  St. kpr. Patryk Król jest autorem licznych prac artystycznych, z których kilka można m.in. podziwiać w zbiorach koszalińskiego Muzeum Obrony Przeciwlotniczej: „Drzewo twórców 100-lecia Niepodległej Polski” (wraz z kapsułą czasu”) oraz  postać „Husarza” łączącego w sobie wielowiekowe tradycje polskiego oręża. Mamy nadzieję, że już wkrótce zaprosimy Państwa do wspólnego podziwiania nowej instalacji artystycznej.

Muzeum nadal bez dyrektora

Ala, fot. archiwum - 25 Marca 2019 godz. 5:33
Komisja powołana do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Muzeum w Koszalinie postanowiła nie udzielić rekomendacji żadnemu z kandydatów. Konkurs na stanowisko dyrektora trwa od 11 stycznia br. Ogłosił go w swoim zarządzeniu prezydent Koszalina, Piotr Jedliński.   11 lutego br. upłynął termin składania podań. o fotel szefa koszalińskiego muzeum postanowiło ubiegać się sześciu kandydatów. 25 lutego 2019 r. odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej Komisja po sprawdzeniu ofert pod względem zgodności złożonej oferty z ustalonymi formalnie kryteriami wyboru podanymi w ogłoszeniu o naborze uznała, że 4 oferty spełniają wymagania formalne i zakwalifikowała czterech kandydatów do II etapu naboru.  19 marca odbyło się drugie posiedzenie Komisji Konkursowej. Po przeprowadzeniu indywidualnych rozmów z kandydatami komisja porównała swoje spostrzeżenia, oceniła spełnienie kryteriów przez poszczególnych kandydatów i podsumowała punkty przyznane kandydatom za odpowiedzi na zadane pytania. Komisja w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, postanowiła nie dokonać rekomendacji kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum w Koszalinie. Komisja uznała, że nabór nie doprowadził do wybrania kandydata. Obowiązki dyrektora muzeum pełni nadal Krzysztof Jedynak, kierownik działu historycznego. 

Muzeum za pół ceny

Ekoszalin z mat. informacyjnych - 5 Marca 2018 godz. 14:03
Muzeum w Koszalinie przystąpiło do akcji "Polska zobacz więcej - Weekend za pół ceny". Z tej okazji w dniach 9-11 marca będzie można zwiedzić muzeum "za pół ceny". „Polska zobacz więcej – Weekend za pół ceny” to ogólnopolska akcja promocyjna, skierowana zarówno do branży turystycznej, jak również do osób prywatnych, które w określony przez organizatora weekend mają możliwość skorzystania z 50% zniżki na wybrane usługi  turystyczne w całym kraju.   Głównym celem akcji jest umożliwienie jak największej liczbie Polaków skorzystanie z atrakcji turystycznych w wyjątkowo korzystnej cenie, jak również zachęcenie ich do częstszego podróżowania po Polsce, i to nie tylko w sezonie wakacyjnym.      Promocja na bilety koszalińskiego muzeum: bilet normalny - 5 zł bilet ulgowy - 4 zł bilet rodzinny (minimum 1+1: osoba dorosła i dziecko) - 2,50 zł za osobę bilet wstępu na jedną wystawę - 2,50 zł Niedziela 11 marca, pozostaje dniem bezpłatnym na wystawy stałe. Na wystawę czasową będzie można nabyć bilet w promocyjnej cenie.  

W Podborsku powstanie muzeum sowieckich pomników

Ala za IPN - 14 Lipca 2017 godz. 2:40
Usuwane z przestrzeni publicznej, radzieckie pomniki propagandowe trafią do muzeum pod Białogardem. List intencyjny w tej sprawie został podpisany przez szefa Instytutu Pamięci Narodowej i dyrektora Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu, którego filią jest Muzeum Zimnej Wojny w Podborsku. Muzeum to powstało na terenie obiektu wojskowego 3001, czyli postsowieckiego magazynu amunicji atomowej, który w 2015 r. trafił w zarząd Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu. Kompleks o powierzchni 300 ha składa się z zespołu koszarowego i dwóch magazynów amunicji atomowej. Obiekt zbudowany przez „ludowe” Wojsko Polskie w latach 1967–1969, rok po ukończeniu został przekazany Sowietom. W dwóch schronach przeciwatomowych klasy T-7 przechowywano amunicję atomową – głowice i bomby dla Frontu Polskiego oraz stacjonujących w Polsce jednostek sowieckich. W 1990 r. magazyn przejęty został przez Marynarkę Wojenną, a w 2005 r. trafił do zasobu Służby Więziennej. Fakt ten spowodował, że zachował się w niemalże idealnym stanie.    Misją prezentowanej tam wystawy stałej będzie pokazanie pełnego obrazu działalności propagandowej władz Polski Ludowej w sferze upamiętnień, przez które rozumie się pomniki, kopce, obeliski, kolumny, rzeźby, posągi, popiersia, kamienie pamiątkowe, płyty i tablice pamiątkowe, napisy i znaki, a także pomnikowy sprzęt wojskowy. Działalność ta prowadzona była na szeroką skalę poprzez lansowanie takich zagadnień, jak działania partyzanckie Gwardii/Armii Ludowej na obszarze okupowanym przez Niemców, wdzięczność Armii Czerwonej/Radzieckiej i tzw. braterstwo broni, walka o utrwalenie władzy ludowej czy postaci i wydarzenia ważne dla ideologii komunistycznej. Wszystko to służyć miało legitymizacji reżimu, przy jednoczesnym zakłamaniu historii Państwa i Narodu Polskiego. Planowana wystawa stała będzie miała za zadanie także to, by wyróżnić postawę obywateli, którzy nie godzili się na zawłaszczanie przestrzeni publicznej przez fałszywych bohaterów.  Na ekspozycję składać się będą przede wszystkim oryginalne upamiętnienia lub ich elementy, ale także opatrzone komentarzem historycznym dokumenty i fotografie (związane m.in. z ich budową, odsłonięciem czy organizowanymi przy nich propagandowymi uroczystościami) oraz relacje i wspomnienia (z naciskiem na uczestników oporu społecznego – od akcji zbrojnych w latach czterdziestych, po happeningi z ostatnich dekad XX stulecia).    Ramy wspólnych działań oraz forma organizacyjna przedsięwzięcia zostaną wypracowane w toku dalszych uzgodnień, a ich podstawą będzie gotowość włączenia do współpracy także innych podmiotów i instytucji, które zechcą w nim uczestniczyć na partnerskich zasadach.