Informacja dotycząca polityki plików cookies: Informujemy, iż w naszych serwisach internetowych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Dalsze korzystanie z naszych serwisów, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności. Zamknij.

S6: Mandaty zamiast donosów

2016-09-13 04:57:00 Art, fot FB/Leszek Doliński
Wykonawca S6 świadomie i z premedytacją niszczy powiatowe drogi - twierdzą urzędnicy Starostwa Powiatowego w Koszalinie. Kategorycznie zaprzeczamy, że nasze pojazdy przewożą cięższe ładunki niż dopuszczalne. Postępujemy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa – odpowiada wykonawca.

Wykonawca budowy obwodnicy Koszalina i Sianowa na S6 wraz z odcinkiem S11 od węzła Bielice do węzła Koszalin Zachód niszczy drogi, a „inwestorGDDKiA świadomie i z premedytacją pozwala na to wyrządzając szkody rzędu setek tysięcy złotych na rzecz Skarbu Państwa“ – uważają urzędnicy Starostwa Powiatowego w Koszalinie i skarżą się do ministra Infrastruktury i Budownictwa. „Z dróg publicznych może korzystać każdy zgodnie z ich przeznaczeniem“ – odpowiada  wykonawca konsorcjum firm PORR Polska  Infrastructure i Polbud Pomorze i inwestor Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie. Urzędniczy ping-pong trwa w najlepsze. 

 

„Wzrost natężenia ruchu drogowego tego typu pojazdów doprowadza do sukcesywnego niszczenia dróg powiatowych, których stan techniczny pogorszył się już po krótkim czasie eksploatowania przez Wykonawcę – napisali m.in. w skardze do ministra Infrastruktury i Budownictwa powiatowi urzędnicy. „Zgromadzona dokumentacja ukazuje liczne zniszczenia pasa drogowego, na które między innymi składają się świadome ingerencje polegające na podkopywaniu nawierzchni jezdni stwarzając ogromne niebezpieczeństwo ruchu drogowego i kompletne zniszczenie nawierzchni i podbudowy wraz z naruszeniem całej konstrukcji jak i liczne: spękania poprzeczne i podłużne, ubytki, obłamane krawędzie jezdni, zapadnięcia nawierzchni jezdni, zniszczenia ciągów pieszych, przełomy, spękania przepustów, rozjeżdżone odcinki dróg o nawierzchni nieulepszonej powodujące brak przejezdności dla pojazdów osobowych oraz lokalizacja zjazdów bez zezwolenia zarządcy i wymaganych uzgodnień. Wykorzystywane drogi powiatowe są nadmiernie zanieczyszczane materiałem transportowanym do placu budowy wraz z zanieczyszczaniem oznakowania pionowego czyniąc go nieczytelnym“ - uważają.

Natomiast GDDKiA O. Szczecin odpowiada:

„Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi
na drogach publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu nietypowo wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał Inżyniera. Inżynier może polecić, aby pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte
z Terenu Budowy. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z naprawami dróg publicznych, które zostały uszkodzone przez transport Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy”. Dodatkowo w Szczególnych Warunkach Kontraktu zapisano: ”Wykonawca przed rozpoczęciem robót budowlanych na własny koszt, dokona inwentaryzacji fotograficznej i opisowej obiektów budowlanych na terenach przyległych oraz dróg, tras dostępu i urządzeń  na Placu Budowy, jak i w jego otoczeniu, których stan może ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia robót budowlanych. O terminie przeprowadzenia inwentaryzacji Wykonawca powiadomi Inżyniera i gestorów lub zarządców takich dróg lub urządzeń obcych lub obiektów budowlanych. Z czynności inwentaryzacyjnych sporządza protokół. Inżynier dokona weryfikacji protokołu, a w przypadku braku zastrzeżeń co do jego treści zatwierdzi taka inwentaryzacje. Podmiotom i osobom zawiadomionym a nieobecnym przy wykonaniu inwentaryzacji Wykonawca przesyła kopię protokołu. Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt utrzymać istniejący stały dostęp do wszystkich nieruchomości położonych na terenach przyległych do Placu Budowy przez cały okres trwania robót. Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnych roszczeń o przedłużenie Czasu na Ukończenie lub dodatkowego Kosztu z tego tytułu.” W związku z przytoczonymi warunkami realizacji Kontraktu Zamawiający uważa, że przy przestrzeganiu powyższych zapisów, a także przy czynnym udziale zarządców dróg w ich egzekwowaniu, interesy wszystkich stron związanych z inwestycją są należycie zabezpieczone“

Wykonawca twierdzi podobnie:  “Podpisany przez nas kontrakt z GDDKiA na budowę trasy o znaczeniu ogólnokrajowym, mającej poprawić tranzyt w regionie oraz odciążyć drogi powiatowe oraz trasy lokalne, tym samym – zwiększyć bezpieczeństwo na drogach – wymaga od Wykonawcy dużej mobilizacji na placu budowy. Ta mobilizacja i efektywne dążenie do możliwie szybkiego zakończenia budowy wiąże się z ruchem pojazdów budowy na drogach lokalnych, znajdujących się w jej okolicach. Infrastruktura ta jest w ramach obowiązującego prawa wykorzystywaną przez nas na potrzeby dojazdu do budowy. Kategorycznie zaprzeczamy, że pojazdy Wykonawcy przewożą cięższe ładunki niż dopuszczalne.

Na przekazanym przez Zamawiającego terenie stanowiącym plac budowy gromadzimy materiały,  odbywa się to również w miejscach, które sąsiadują z drogami publicznymi, w tym drogami powiatowymi.

Roboty budowlane prowadzone są przez Wykonawcę na podstawie Umowy zawartej ze Skarbem Państwa –Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad, na terenie objętym Decyzją ZRID Nr 8/2015 wydaną przez Wojewodę Zachodniopomorskiego, w oparciu o przekazaną przez Zamawiającego dokumentację projektową. Korzystanie z dróg publicznych, w tym, o ile istnieje taka potrzeba również z dróg powiatowych, będących w zarządzie ZDP w Koszalinie odbywa się na podstawie art. 1 Ustawy o drogach publicznych  z dnia 21.03.1985 r. w dopuszczalnym Ustawą zakresie: art. 1 „Drogą publiczną jest droga zaliczana na podstawie niniejszej ustawy do jednej z kategorii dróg, z której może korzystać każdy, zgodnie z jej przeznaczeniem (…). Zgodnie z Kontraktem została wykonana dokumentacja inwentaryzacyjna tras dostępu do placu budowy, w tym dróg publicznych i to te drogi stanowią główne dojazdy do placu budowy. Czy zatem w takiej sytuacji można mówić o „dzikich” dojazdach do placu budowy?    

 

Od redakcji:

Urzędnicy jedno, inwestor i wykonawca drugie. Każda ze stron ma swoje argumenty i przekonuje, że “moja racja jest najmojsza”. A w  tle tego konfliktu pieniądze. Duże pieniądze. Cierpi na tym tempo prac.  Naszym zdaniem policja oraz Inspektorat Transportu Drogowego powinny zwiększyć kontrole wykonawcy i traktować go jak zwykłego użytkownika dróg, który gdy łamie prawo zostaje ukarany mandatem.

Skomentuj na Facebooku / Zobacz komentarze »
Zobacz popularne artykuły:
 

Młody mężczyzna z powiatu koszalińskiego z koronawirusem

26 Marca 2020 godz. 18:53 Art, fot. WSSE Szczecin
33. przypadek koronawirusa w Zachodniopomorskiem dotyczy młodego mężczyzny z powiatu koszalińskiego. Jego stan jest dobry, nie wymaga hospitalizacji. Przebywa w izolacji domowej. Obecnie na terenie województwa w kwarantannie przebywa ponad 3200 osób, kolejne 1875 jest pod nadzorem sanepidu. Koronawirus w Polsce i na świecie. Liczba osób zakażonych koronawirusem na świecie przekroczyła pół miliona - wynika z informacji WorldOmeter. Zmarło ponad 22 tys. osób, wyzdrowiało ponad 120 tys. W Polsce odnotowano do tej pory 1163 przypadki zachorowań na koronawirusa. 14 osób zmarło.  ZALECENIA DLA PACJENTA Z DODATNIM WYNIKIEM BADANIA W KIERUNKU KORONAWIRUSA ZE WSKAZANIEM DO IZOLACJI W WARUNKACH DOMOWYCH   Celem izolacji domowej jest odosobnienie chorego, który, po zbadaniu przez lekarza, nie wymaga hospitalizacji ze względu na stan zdrowia. Izolacja domowa jest stosowana u pacjentów, którzy mają dodatni wynik badania w kierunku koronawirusa SARS-CoV-2 i nie mają objawów choroby lub wykazują łagodne, umiarkowane objawy choroby COVID-19 (np. stan podgorączkowy, kaszel, ból gardła, osłabienie). Osoby z kontaktu domowego z chorym mają najwyższe ryzyko zakażenia. Do zakażenia dochodzi drogą kropelkową podczas mówienia, kaszlu czy kichania albo poprzez dotyk skażonych przedmiotów. W sytuacji pogorszenia stanu zdrowia należy niezwłocznie wezwać karetkę pogotowia informując o rozpoznaniu COVID-19 i izolacji w warunkach domowych celem przewiezienia do szpitala. Na pogorszenie mogą wskazywać uporczywa gorączka powyżej 39 stopni, duszność, bóle w klatce piersiowej, krwawienia z nosa, wybroczyny na skórze. PODCZAS IZOLACJI DOMOWEJ OBOWIĄZUJĄ NASTĘPUJĄCE ZALECENIA: 1. Dwa razy dziennie wykonuj pomiar temperatury ciała, przyjmuj co najmniej 1,5 litra płynów dziennie, przyjmuj 3-4 lekkostrawne posiłki. 2. Przebywaj (całą dobę) w jednym pokoju, w którym nie mieszkają/ nie przebywają inni domownicy. 3. Staraj się komunikować z otoczeniem poprzez telefon, komputer, jak najmniej narażając inne osoby na kontakt. 4. Inni domownicy NIE powinni zbliżać się do Ciebie bliżej niż na 2 metry. 5. NIE powinieneś mieć kontaktu ze zwierzętami domowymi – mogą przenieść wirusa na osoby zdrowe, na sierści, której dotykasz. 6. Jeśli inna osoba wchodzi do pokoju w którym przebywasz, powinna założyć maseczkę na usta i nos (maseczka chirurgiczna lub samodzielnie sporządzona z tkaniny albo ręcznik). 7. NIE wynoś rzeczy z pokoju, z którego korzystasz. 8. NIE wchodź do innych pomieszczeń zwłaszcza, jeśli ktoś w nich przebywa. 9. Jeżeli w mieszkaniu jest wspólna toaleta/łazienka, korzystaj z niej oddzielnie, najlepiej jako ostatni z domowników, myj po sobie urządzenia z których korzystasz, zdezynfekuj WC dostępnymi dla gospodarstw domowych środkami, przed wyjściem umyj dokładnie ręce. Używaj wyłącznie własnych ręczników, powieś je w innym miejscu niż ręczniki pozostałych domowników. Trzymaj przybory toaletowe np. szczoteczkę do zębów w pokoju, w którym odbywasz izolację. 10. Często otwieraj okno, wietrz pokój. Jeśli musisz wyjść z pokoju, np. do łazienki, załóż maskę na usta i nos (maseczka chirurgiczna lub samodzielnie sporządzona z tkaniny albo ręcznik). 11. NIE korzystaj z wentylatorów, klimatyzacji, ani oczyszczaczy powietrza. 12. Zmieniaj pościel i piżamę co 2 dni, a ręczniki codziennie. 13. Zużytą pościel, ręczniki i brudne ubrania wkładaj do worka plastikowego w pokoju, a kiedy się zapełni, wystaw go za drzwi, tak aby inna osoba mogła zrobić pranie. 14. Śmieci wrzucaj do plastikowego worka (poproś o zawieszenia pustego worka na klamce), a kiedy się zapełni, wystaw go za drzwi, tak aby inna osoba mogła go wyrzucić do śmietnika. 15. Używaj oddzielnych sztućców, talerzy, kubków, szklanek. Powinny być oddzielne tylko dla ciebie.16. Przygotowane posiłki, wodę, leki spożywaj w warunkach izolacji, poproś, aby podano ci je pod drzwi. 17. Brudne naczynia wystawiaj za drzwi pokoju, aby inna osoba umyła je w zmywarce w temp. minimum 600C z użyciem detergentu lub ręcznie środkiem myjącym do naczyń i pod gorącą wodą. Po zmywaniu, osoba myjąca naczynia musi umyć ręce wodą z mydłem. JAK SPRZĄTAĆ W MIESZKANIU, W KTÓRYM IZOLOWANY JEST JEDEN (DWOJE CHORYCH), A RESZTA JEST ZDROWA? • Kilka razy dziennie dezynfekuj poprzez przecieranie chusteczkami nasączonymi środkiem dezynfekcyjnym: -  klamki do drzwi, blaty stołów, uchwyt lodówki, szafek, rączka czajnika, armatura łazienkowa, toalety i uchwyty toaletowe, telefony, klawiatury, piloty telewizyjne, tablety, stoliki nocne, włączniki światła, -  dezynfekcję wykonuj w gumowych rękawiczkach, NIE wycieraj nadmiaru środka dezynfekcyjnego z powierzchni. • Pranie ubrań, pościeli: -  pierz rzeczy w oddzielnym wsadzie, bez ubrań innych domowników, -  wysyp ubrania do pralki bezpośrednio z worka, bez ich dotykania, -  ubrania i pościel pierz w temperaturze najwyższej dopuszczalnej dla pranych tkanin, ale nie niższej niż 60 stopni C, z użyciem detergentu, przez co najmniej 40 min. -  używaj ubrań, które można prać w temperaturze 600C, -  po załadunku pralki umyj lub zdezynfekuj ręce. NIE wysyłaj rzeczy do pralni. • Wyrzucanie śmieci - osoba wyrzucająca śmieci z twojego domu/ mieszkania odbiera worek spod drzwi pokoju w gumowych rękawiczkach, pakuje je w drugi worek, wyrzuca do śmietnika. Po zdjęciu rękawic wyrzuca je, myje lub dezynfekuje ręce.     WSZYSCY DOMOWNICY PODLEGAJĄ KWARANTANNIE PRZEZ CAŁY OKRES IZOLACJI ORAZ 14 DNI OD DNIA UZNANIA OSOBY ZAKAŻONEJ ZA ZDROWĄ. OSOBY TE: 1. NIE mogą opuszczać domu, robić zakupów. 2. Poruszają się w obrębie pomieszczeń, w których nie jest izolowany chory lub własnym przydomowym ogrodzie bez kontaktu z chorym ani sąsiadami. 3. Należy poprosić telefonicznie/ mailowo (rodzinę, przyjaciół, lub MOPS) o pomoc, osoba dostarczającą potrzebne produkty ma zostawiać je pod drzwiami Twojego domu/mieszkania i zawiadamiać w ustalony sposób, tak by nie kontaktować się bezpośrednio. ...
 

Koszalin: Życie codzienne w czasie zarazy

25 Marca 2020 godz. 5:41 Ala, fot. Piotr Walendziak
Zagrożenie koronawirusem spowodowało przewartościowanie codziennego życia wszystkich obywateli. Na dodatek wczoraj rząd wprowadził kolejne zakazy i ograniczenia. Wychodzenie z domu ma być ograniczone do absolutnego minimum. Wprowadzono zakaz zgromadzeń powyżej dwóch osób (wyjątek stanowi rodzina), w transporcie publicznym dostępna jedynie połowa miejsc siedzących, wyjście tylko do sklepu/apteki/lekarza/na spacer z psem, możliwe wyjścia do pracy. Policjanci będą sprawdzać osoby poruszające się w mieście i weryfikować, czy faktycznie udają się one np. do pracy albo na zakupy. Pandemia koronawirusa diametralnie zmieniła nasze codzienne życie. Najlepiej widać to na ulicach. Koszalin, podobnie do innych miast bardzo często wygląda jak miasto wymarłe. Sporym problem jest odbiór listu na poczcie. Ta, główna otwarta jest tylko w godzina od 12.00 do 17.00 (w poniedziałek od 14.00 do 17.00). Dlatego trzeba przeznaczyć ok. godziny na odbiór przesyłki. Także spore kolejki - ludzie karnie stają w odległości ok. 1 m - przed piekarnią na Zwycięstwa. Teraz i to się najpewniej zmieni, bo rząd wprowadził kolejne obostrzenia. Wychodzenie z domu ma być ograniczone do absolutnego minimum. Policjanci będą kontrolować osoby poruszające się po mieście. W jaki sposób? Tego nie wiedzą sami policjanci. Być może - według wzoru włoskiego - trzeba będzie przedstawiać odpowiednie zaświadczenie od pracodawcy. Wszystko wskazuje na to, że dziś i jutro policjanci będą przede wszystkim pouczać i informować o tym, że takie obostrzenia w ogóle weszły w życie.    ...
 

Przyłbice ochronne dla ratowników powstają w Centrum Druku 3D Politechniki Koszalińskiej

25 Marca 2020 godz. 6:57 Ala za PK
 

ZUS: Zmiany w dodatkowym zasiłku opiekuńczym

3 Kwietnia 2020 godz. 5:23 Art za ZUS
Kolejne 14 dni dodatkowego zasiłku opiekuńczego dla rodziców dzieci do lat 8 i świadczenia również dla rodziców dzieci niepełnosprawnych, które mają więcej niż 8 lat. Przepisy z 31 marca br., które dotyczą dodatkowego zasiłku opiekuńczego wprowadziły następujące zmiany: - wydłużenie o kolejne 14 dni okresu, przez który przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy, - przyznanie prawa do tego zasiłku rodzicom dzieci niepełnosprawnych w wieku powyżej 8 lat.   Wydłużenie okresu dodatkowego zasiłku opiekuńczego Ubezpieczony rodzic, który opiekuje się dzieckiem do lat 8, z powodu zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły w związku z COVID-19, może otrzymać dodatkowy zasiłek opiekuńczy przez kolejne 14 dni. Nowy 14-dniowy okres wypłaty dodatkowego zasiłku obowiązuje od 26 marca 2020 roku. Od tego momentu z dodatkowego zasiłku opiekuńczego mogą skorzystać także rodzice, których dzieckiem opiekowała się „niania” (z którą rodzice zawarli umowę uaktywniającą) albo dzienny opiekun i z powodu COVID-19 nie mogą dalej się nim opiekować.   Rozszerzenie uprawnień na rodziców dzieci niepełnosprawnych Dodatkowy zasiłek opiekuńczy z powodu zamknięcia placówki oświatowej przysługuje także ubezpieczonym rodzicom dzieci: - do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności, - do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, - które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.   Nowe przepisy przyznają to świadczenie też ubezpieczonym rodzicom lub opiekunom osób pełnoletnich niepełnosprawnych, które nie mogą uczęszczać do placówki, np. ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, ośrodka wsparcia, warsztatu terapii zajęciowej lub innej placówki pobytu dziennego o podobnym charakterze, bo została zamknięta z powodu COVID-19. I w tym czasie rodzice lub opiekunowie muszą zrezygnować z pracy, aby zająć się pełnoletnim niepełnosprawnym.   Jak uzyskać dodatkowy zasiłek opiekuńczy? Aby otrzymać dodatkowy zasiłek opiekuńczy wystarczy złożyć u pracodawcy albo zleceniodawcy oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem. Oświadczenie jest jednocześnie wnioskiem o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Natomiast osoby, które prowadzą działalność składają oświadczenie w ZUS. Można je złożyć w dowolnym momencie, ale trzeba to zrobić, bo oświadczenie jest podstawą wypłaty zasiłku. Osoby, które przed uchwaleniem nowych przepisów złożyły już oświadczenie nie muszą tego robić ponownie. Na jego podstawie otrzymają kolejny zasiłek.   Oświadczenie o dodatkowym zasiłku opiekuńczym można złożyć przez internet. Osoba prowadząca pozarolniczą działalność albo współpracująca z prowadzącą działalność, dla której płatnikiem zasiłku jest ZUS, może wysłać oświadczenie elektronicznie – przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.    ...