Informacja dotycząca polityki plików cookies: Informujemy, iż w naszych serwisach internetowych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Dalsze korzystanie z naszych serwisów, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności. Zamknij.
Koszalin, Poland
wydarzenia

XXI sesja Rady Miejskiej w Koszalinie

Autor Ala, fot archiwum 20 Maj 2016 godz. 11:37
PORZĄDEK OBRAD XXI sesji Rady Miejskiej w Koszalinie w dniu 24 maja 2016 roku Miejsce obrad: sala konferencyjna Nr 300 w Urzędzie Miejskim w Koszalinie. Rozpoczęcie sesji o godz. 9:00. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Informacja z prac komisji w okresie międzysesyjnym. Podjęcie uchwał: w sprawie przyjęcia sprawozdania Prezydenta Miasta z realizacji „Programu współpracy Miasta Koszalina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, na 2015 rok":

opinia Komisji Spraw Społecznych,

-opinia Komisji Kultury,

-opinia Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki,

-opinia Komisji Porządku Prawnego i Publicznego.

 1.  w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Koszalin na lata 2009-2015" za 2015 rok:

-opinia Komisji Spraw Społecznych.

 1.  w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Koszalin na lata 2016-2020":

-opinia Komisji Spraw Społecznych.

 1.  w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu "Monte Cassino- Fałata"          w Koszalinie:

-opinia Komisji Gospodarki Komunalnej.

 1.  w sprawie powołania przedstawiciela Miasta Koszalina w skład Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego w Słupsku: 

-opinia Komisji Gospodarki Komunalnej.

 1.  w sprawie udzielenia Województwu Zachodniopomorskiemu pomocy finansowej:

-opinia Komisji Budżetu i Finansów.

 1.  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Koszalina na 2016 rok: 

    -opinia Komisji Budżetu i Finansów. 

 1. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koszalina na lata 2016 – 2033:

                 -opinia Komisji Budżetu i Finansów.

 1.  w sprawie zmiany imienia Szkoły Podstawowej nr 4 przy ulicy Podgórnej 45 w Koszalinie:

-opinia Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki.

 1.  w sprawie nadania nazwy ulica Daglezji: 

-opinia Komisji Porządku Prawnego i Publicznego.

 

 1.  Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej z działalności międzysesyjnej. 
 2.  Informacja Prezydenta Miasta z działań podjętych między sesjami. 
 3.  Interpelacje radnych. 
 4.  Zapytania radnych.
 5.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 6.  Wolne wnioski i oświadczenia.
 7.  Czas dla Rad Osiedli.
 8.  Trybuna Obywatelska - 16:00.
 9.  Zamknięcie sesji.