Informacja dotycząca polityki plików cookies: Informujemy, iż w naszych serwisach internetowych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Dalsze korzystanie z naszych serwisów, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności. Zamknij.
Koszalin, Poland
kultura

Koncert "Arki Noego"

Autor Ekoszalin za Gość Niedzielny / Roman Koszowski /Foto Gość 19 Kwietnia 2016 godz. 6:48
Muzyczne widowisko już 7 maja o godz. 19 w kościele pw. św. Wojciecha w Koszalinie. Zespół od lat cieszy się niezmienną popularnością dlatego warto zawczasu pomyśleć o biletach.

Karty wstępu w cenie 50 zł dla osoby dorosłej oraz 25 zł dla dzieci i młodzieży do ukończenia 16 roku życia, można nabyć po Mszach świętych niedzielnych i w kancelarii parafii pw. św. Wojciecha w godzinach otwarcia.

 

Zespół powstał w roku 1999. Od początku prowadzi go Robert Frie­drich - gita­rzy­sta, kom­po­zy­tor i autor (KNŻ, 2Tm2,3, daw­niej Acid Drin­kers, Turbo).

 

W zespole gra 8 muzy­ków (Arka gra tylko na żywo) oraz 12 do 15 dzieci - głów­nie dzieci człon­ków zespołu 2Tm2,3 i ich przy­ja­ciele. Mło­dzi wyko­nawcy śpie­wają natu­ral­nie i spon­ta­nicz­nie - nie mają spe­cjal­nie szko­lo­nych i usta­wia­nych gło­sów, nie odby­wają regu­lar­nych prób.

 

Zespół jeź­dzi z kon­cer­tami po całej Pol­sce. Co roku daje spe­cjalne kon­certy z oka­zji Bożego Naro­dze­nia i Wiel­ka­nocy, trans­mi­to­wane póź­niej przez Tele­wi­zję Pol­ską. Odbył kilka zagra­nicz­nych tour­ne, w tym do USA.Poprzednia impreza
Następna impreza