Informacja dotycząca polityki plików cookies: Informujemy, iż w naszych serwisach internetowych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Dalsze korzystanie z naszych serwisów, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności. Zamknij.
Koszalin, Poland
wydarzenia

Sesja: Dziś nadzwyczajne posiedzenie Rady Miejskiej

Autor Ala 22 Maj 2024 godz. 7:31
Dziś o godz. 13.00 odbędzie się II sesja koszalińskiej Rady miejskiej. W programie m.in. przyjęcie uchwał zmieniającej statut miasta, powołania komisji i wybór ich przewodniczących oraz ustalenie wysokości wynagrodzenia prezydenta miasta.

Zgodnie z projektem uchwały prezydent Koszalina Tomasz Sobieraj ma zarabiać dokładnie 20.041,50 złotych. Pensja zasadnicza to blisko 11 tys. zł, dodatek funkcyjny to 3,5 tys. zł, dodatek specjalny 4 tys. zł, a wysługa lat to nieco ponad 2 tys. złotych.

 Wcześniej radni mają zmienić statut miasta. A to dlatego, że zmieniła się liczba radnych, wchodzących w skład poszczególnych komisji. Zamiast maksymalnie dziewięciorga ma być wprowadzony zapis, że w skład poszczególnych komisji może wejść maksymalnie siedmioro radnych. Jest to związane ze zmniejszeniem ogólnej liczby radnych z 27 do 23.

Radni głosować bedą także nad uchwałą powołująca komisje: Spraw Społecznych, Kultury, Budżetu i Finansów, Gospodarki Komunalnej, Edukacji, Sportu i Turystyki, Porządku Prawnego i Publicznego, Rewizyjną, Skarg, Wniosków i Petycji oraz powołają przewodniczących tych komisji.

Porządek II sesji Rady Miejskiej w Koszalinie w dniu 22 maja 2024 roku o godz. 13.00.

Posiedzenie Rady Miejskiej w Koszalinie odbędzie się w sali konferencyjnej nr 300 w Urzędzie Miejskim w Koszalinie przy ulicy Rynek Staromiejski 6-7.

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych.

3. Rozpatrzenie projektów uchwał:

1) zmieniająca uchwałę Statut Miasta Koszalina

2) w sprawie powołania Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Koszalinie

3) w sprawie powołania Komisji Kultury Rady Miejskiej w Koszalinie

4) w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Koszalinie

5) w sprawie powołania Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej w Koszalinie

6) w sprawie powołania Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Koszalinie

7) w sprawie powołania Komisji Porządku Prawnego i Publicznego Rady Miejskiej w Koszalinie

8) w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Koszalinie

9) w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Koszalinie

10) w sprawie zatwierdzenia Przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej

w Koszalinie

11) w sprawie zatwierdzenia Przewodniczącego Komisji Kultury Rady Miejskiej w Koszalinie

12) w sprawie zatwierdzenia Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej

w Koszalinie

13) w sprawie zatwierdzenia Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej Rady

Miejskiej w Koszalinie

14) w sprawie zatwierdzenia Przewodniczącego Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki Rady

Miejskiej w Koszalinie

15) w sprawie zatwierdzenia Przewodniczącego Komisji Porządku Prawnego i Publicznego

Rady Miejskiej w Koszalinie

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Koszalinie

16) w sprawie zatwierdzenia Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Koszalinie

17) w sprawie zatwierdzenia Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady

Miejskiej w Koszalinie

18) w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Koszalina Pana Tomasza Sobieraja

- opinia Komisji Budżetu i Finansów

4. Zamknięcie sesji.