Informacja dotycząca polityki plików cookies: Informujemy, iż w naszych serwisach internetowych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Dalsze korzystanie z naszych serwisów, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności. Zamknij.
Koszalin, Poland
wydarzenia

LXIX sesja Rady Miejskiej

Autor Ala za UM Koszalin 25 Października 2023 godz. 4:12
Posiedzenie Rady Miejskiej w Koszalinie odbędzie się w sali konferencyjnej nr 300 w Urzędzie Miejskim w Koszalinie przy ulicy Rynek Staromiejski 6-7. Rozpoczęcie sesji - godz. 9:00.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Uroczyste wręczenie medali „Za zasługi dla Koszalina".

3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji Rady Miejskiej.

4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności międzysesyjnej.

5. Informacja z prac komisji w okresie międzysesyjnym.

6. Informacja Prezydenta Miasta z działań podjętych między sesjami.

 

7. Rozpatrzenie projektów uchwał:

1) zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Koszalińskiej Rady Seniorów - opinia Komisji Spraw Społecznych

2) w sprawie przekształcenia Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 2 w Koszalinie typu rodzinnego w Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą Nr 2 w Koszalinie typu socjalizacyjnego - opinia Komisji Spraw Społecznych

3) w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustanowienia nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej - opinia Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki

4) w sprawie przyjęcia Koszalińskiego Programu „Lek dla Seniora" na rok 2024 - opinia Komisji Spraw Społecznych

5) w sprawie Programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków mieszkańców Miasta Koszalina z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2024 roku - opinia Komisji Spraw Społecznych

6) w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Koszalina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2024 roku - opinia Komisji Spraw Społecznych - Komisja Kultury - opinia Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki

7) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Jamno - Zachód - 2" w Koszalinie - opinia Komisji Gospodarki Komunalnej

8) w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na cele niezwięzane z budowę, przebudowę, remontem, utrzymaniem i ochronę dróg w granicach administracyjnych Miasta Koszalina - opinia Komisji Gospodarki Komunalnej - opinia Komisji Budżetu i Finansów

9) zmieniajęca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków, których właścicielem lub zarzędzajęcym jest Gmina Miasto Koszalin oraz ustalenia opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarzędzajęcym jest Gmina Miasto Koszalin - opinia Komisji Gospodarki Komunalnej

10) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Koszalina na 2023 rok - opinia Komisji Budżetu i Finansów

11) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koszalina na lata 2023 - 2042 - opinia Komisji Budżetu i Finansów

12) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Koszalina - opinia Komisji Budżetu i Finansów

 

8. Interpelacje i zapytania radnych.

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

10. Wolne wnioski i oświadczenia.

11. Czas dla Rad Osiedli.

12. Zamknięcie sesji.

 Czytaj też

Koszalin: Podatki od nieruchomości w górę. Pieniądze na kulturę sport, czy fanaberię prezydenta?

Ala, fot. Piotr Walendziak - 26 Października 2023 godz. 4:00
Podwyższenie podatku od nieruchomości o maksymalną dopuszczalną stawkę 15% mają przyjąć podczas dzisiejszej sesji koszalińscy radni. - Miasto musi się rozwijać i mieć pieniądze na kulturę, sport oraz inwestycję - twierdzą zwolennicy podwyżek. - Podwyżki tak, ale rozsądnie skrojone, a nie takie, które finansują fanaberie inwestycyjne Jedlińskiego. A za takie uważamy budowę drogi na Górze Chełmskiej oraz pomysł realizacji tam placu rekreacyjnego - odpowiadają radni opozycyjni. Maksymalne stawki podatku od nieruchomości są co roku podawane w obwieszczeniu ministra finansów, ale o ostatecznej wysokości daniny decydują samorządy. Dziś taka decyzja podejmą radni w Koszalinie. To ostatni punkt sesji...  Górne granice stawek podatku od nieruchomości dla gruntów i budynków podlegają corocznej waloryzacji w oparciu o dane publikowane przez prezesa GUS. W lipcu został opublikowany komunikat prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, w którym poinformowano, że wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2023 roku w stosunku do pierwszego półrocza 2022 roku wyniósł 115,0. Oznacza to wzrost cen o 15 proc. rok do roku. O tyle właśnie wzrosną maksymalne stawki podatków lokalnych. Konkretne kwoty zostały opublikowane na początku sierpnia br. w Monitorze Polskim. Podatek od nieruchomości 2024 - maksymalne stawki, proponowane w Koszalinie i obecne:  Podatek od nieruchomości opłacają posiadacze na przykład gruntów, mieszkań, budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Z obowiązku odprowadzania daniny muszą się wywiązać użytkownicy wieczyści, samoistni posiadacze, a w niektórych przypadkach również posiadacze zależni nieruchomości lub ich części będących własnością Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Maksymalne stawki podatku od nieruchomości na 2024 rok dla: - gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - 1,34 zł od 1 m2 powierzchni (w 2023 roku było to 1,16 zł). Proponowana stawka w Koszalinie to 1,17 zł - wzrost ze stawki 1,02 zł.  - budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - 33,10 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej (w 2023 roku było to 28,78 zł). Proponowana stawka w Koszalinie to 31,33 zł - wzrost z 27,24 zł.  - W przypadku mieszkania obecna maksymalna stawka podatku od nieruchomości wynosi 1 zł za m2. W przyszłym roku wzrośnie do 1,15 zł. Proponowana stawka w Koszalinie to 0,78 zł - wzrost z 0,68 zł.  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego Trybunał Konstytucyjne uznał, że opodatkowanie miejsca garażowego posiadającego księgę wieczystą w budynkach wielorodzinnych stawką wyższą niż garażu bez odrębnej własności jest niezgodne z konstytucją. Trybunał argumentował, że posiadanie miejsca postojowego w wielostanowiskowym garażu stanowi immanentny element mieszkania. Skutki tej decyzji będą odczuwalne za kilkanaście miesięcy. - Podatnicy będą mogli skorzystać z wyroku Trybunału Konstytucyjnego od 1 stycznia 2025 roku, dlatego że Trybunał odroczył utratę mocy obowiązujących przepisów do końca 2024 roku - tłumaczył główny doradca podatkowy w inFakcie.Podatek od nieruchomości opłacamy na dwa sposoby. Pierwszy to jednorazowo - gdy jego wartość nie przekracza 100 zł, w pierwszym terminie do 15 marca. W sytuacji, gdy otrzymamy od władz gminy informację z wyliczeniem stawki podatku po tej dacie, to obowiązuje nas 14-dniowy termin na dokonanie opłaty. Jeśli podatek od nieruchomości jest wyższy niż 100 zł, to możemy go opłacić w 4 terminach i 4 ratach: - do 15 marca,  - do 15 maja,  - do 15 września,  - do 15 listopada. Jakie skutki wywoła podwyżka podatku od nieruchomości? Zmianę w wysokości podatku od nieruchomości odczują przede wszystkim przedsiębiorcy. Chodzi m.in. o te osoby, które część domu mają zakwalifikowane pod swoją działalność gospodarczą. Wówczas od tej części zapłacą znacznie wyższy podatek. Może zatem wpłynąć na decyzje inwestycyjna potencjalnych inwestorów, a co za tym idzie na migracje ludności. Nowe firmy to nowe miejsca pracy! Podwyżka tej daniny będzie miała w zasadzie nieznaczny wpływ na koszty utrzymania rodziny czy też wzrost ceny mieszkań lub lokali.  Przykładowo: dla właściciel mieszkania w Koszalinie o wielkości 100 metrów kwadratowych będzie to wzrost o o 0,15 zł za 1 m2 czyli rocznie stawka wzrośnie o 15 zł.  To nie wydaje się aż tak dotkliwą kwotą, ale to kolejne dodatkowe obciążenie w domowym budżecie. Z kolei przy zakupie mieszkań lub lokali ważniejszą sprawą niż wysokość podatku od nieruchomości jest lokalizacja i stan techniczny nieruchomości.