Informacja dotycząca polityki plików cookies: Informujemy, iż w naszych serwisach internetowych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Dalsze korzystanie z naszych serwisów, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności. Zamknij.
Koszalin, Poland
wydarzenia

Koszalin: XXXIV sesja Rady Miejskiej

Autor Ala za UM Koszalin 22 Czerwca 2021 godz. 5:51
W czwartek o godz. 9.00 rozpocznie się ostatnia przed wakacjami sesja Rady Miejskiej w Koszalinie. Najważniejszą sprawą będzie udzielenie wotum zaufania i absolutorium dla prezydenta, Radni podejmą także m.in. uchwałę w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego upamiętnienia 100. rocznicy urodzin Henryki Rodkiewicz.

To nie jedyne tematy nadchodzącej sesji. Oto jej porządek obrad: 

XXXIV sesji Rady Miejskiej w Koszalinie 

w dniu 24 czerwca 2021 roku 

Posiedzenie Rady Miejskiej w Koszalinie odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania). 

Rozpoczęcie sesji - godz. 9:00. 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Miejskiej. 

3. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności międzysesyjnej. 

4. Informacja z prac komisji w okresie międzysesyjnym. 

5. Informacja Prezydenta Miasta z działań podjętych między sesjami. 

6. Debata nad Raportem o stanie Miasta za 2020 rok (dokument zamieszczony w systemie informatycznym w zakładce „INNE DOKUMENTY”) 

7. Rozpatrzenie projektów uchwał: 

 

1) w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Koszalina wotum zaufania 

 

- opinia Komisji Porządku Prawnego i Publicznego 

2) w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Koszalina za 2020 rok” oraz „Sprawozdania finansowego Gminy Miasto Koszalin za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku” (dokumenty zamieszczone w systemie informatycznym w zakładce „INNE DOKUMENTY”) 

 

- opinie komisji branżowych 

- opinia Komisji Rewizyjnej 

3) w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Koszalina z tytułu wykonania budżetu Miasta Koszalina za 2020 rok 

- opinia Komisji Rewizyjnej 

4) w sprawie przyjęcia Stanowiska Rady Miejskiej w Koszalinie dotyczącego upamiętnienia 100. rocznicy urodzin Henryki Rodkiewicz 

- opinia Komisji Kultury 

5) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu 

- opinia Komisji Budżetu i Finansów 

6) w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasto Koszalin w roku szkolnym 2021/2022 

- opinia Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki 

7) w sprawie przyjęcia Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Koszalin na lata 2021-2025 

- opinia Komisji Spraw Społecznych 

- opinia Komisji Gospodarki Komunalnej 

8) w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu 

- opinia Komisji Gospodarki Komunalnej 

9) w sprawie przyjęcia Programu Usług Społecznych 

- opinia Komisji Spraw Społecznych 

10) uchylającej uchwałę w sprawie zwiększenia wysokości środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego prowadzonych przez Miasto Koszalin 

- opinia Komisji Spraw Społecznych 

11) w sprawie wyrażenia woli przeprowadzenia postępowania na wybór partnera prywatnego do realizacji zadania pn. "Modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Koszalin" w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (dodatkowe materiały do projektu uchwały zamieszczono w systemie informatycznym w zakładce „SKARGI”) 

- opinia Komisji Budżetu i Finansów 

- opinia Komisji Gospodarki Komunalnej 

- opinia Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki 

- opinia Komisji Porządku prawnego i Publicznego 

12) w sprawie trybu i zasad przeprowadzania konsultacji społecznych w Mieście Koszalin 

- opinia Komisji Porządku Prawnego i Publicznego 

13) w sprawie przyjęcia Protokołu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Koszalinie z kontroli Rady Osiedla „Jamno-Łabusz" w zakresie gospodarności i celowości wydatkowania środków finansowych za 2019 rok 

- opinia Komisji Rewizyjnej 

8. Interpelacje i zapytania radnych. 

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 

10. Wolne wnioski i oświadczenia. 

11. Czas dla Rad Osiedli. 

12. Zamknięcie sesji.