Informacja dotycząca polityki plików cookies: Informujemy, iż w naszych serwisach internetowych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Dalsze korzystanie z naszych serwisów, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności. Zamknij.

X sesji Rady Miejskiej w Koszalinie

2019-10-22 07:00:00 Ala za Urząd Miejski Koszalin
X sesji Rady Miejskiej w Koszalinie w dniu 24 października 2019 roku Miejsce obrad: sala konferencyjna Nr 300 w Urzędzie Miejskim w Koszalinie. Rozpoczęcie sesji o godz.9:00 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 2. Przyjęcie protokołu z IX sesji. 3. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności międzysesyjnej. 4. Informacja z prac komisji w okresie międzysesyjnym. 5. Informacja Prezydenta Miasta z działań podjętych między sesjami.

Rozpatrzenie projektów uchwał: 

 

1.      w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasto Koszalin porozumienia międzygminnego w sprawie przekazania do zagospodarowania frakcji energetycznej odpadów komunalnych powstałej w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., realizującej zadania publiczne Gminy Miasto Koszalin:

    - opinia Komisji Gospodarki Komunalnej

2.    w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok:

- opinia Komisji Spraw Społecznych

- opinia Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki

3.     w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na  2020 rok:

- opinia Komisji Spraw Społecznych

    - opinia Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki

4.    zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej w Koszalinie oraz określenia osób uprawnionych do korzystania  z bezpłatnych i ulgowych przejazdów:

      - opinia Komisji Gospodarki Komunalnej

5.      w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Koszalina:

       - opinia Komisji Budżetu i Finansów

6.    w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych  na terenie Miasta Koszalina:

       - opinia Komisji Budżetu i Finansów

7.      w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Koszalina   na   2019 r.: 

                     - opinia Komisji Budżetu i Finansów

 

8.      w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koszalina   na lata 2019-2033:

        - opinia Komisji Budżetu i Finansów

9.      zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad, sposobu, trybu oraz organów i osób uprawnionych do umarzania, odraczania oraz rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Gminie Miastu Koszalin lub jej jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej:

 - opinia Komisji Budżetu i Finansów

10.  w sprawie wyboru ławników do Sądu ......... w Koszalinie na kadencję od 2020- 2023:

- opinia Komisji Porządku Prawnego i Publicznego

11.  w sprawie zatwierdzenia projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego:

       - opinia Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki

12.  w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy nauczycielom szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Koszalin:

       - opinia Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki

13.  w sprawie przyjęcia „Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Miasta Koszalin w roku szkolnym 2018/2019":

       - opinia Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki

14.  w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego  I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Dubois  w Koszalinie  w czteroletnie  I Liceum Ogólnokształcące  im. Stanisława Dubois w Koszalinie:

     - opinia Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki

15.  w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego  II Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Broniewskiego   w Koszalinie  w czteroletnie  II Liceum Ogólnokształcące  im. Władysława Broniewskiego w Koszalinie: 

    - opinia Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki

16.  w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu  Szkół  nr 2 im. Stanisława Lema w Koszalinie,  w  czteroletnie   V Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Lema   w Koszalinie:

    - opinia Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki

17.  w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego  VI Liceum Ogólnokształcącego   w Koszalinie  w czteroletnie  VI Liceum Ogólnokształcące   w Koszalinie: 

     - opinia Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki

18.  w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego  im. Stanisława Staszica   w Koszalinie  w czteroletnie   Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych wchodzące w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego  im. Stanisława Staszica   w Koszalinie:  

     - opinia Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki

19.  w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Ekonomicznego  wchodzącego w skład  Zespołu  Szkół  nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie  w pięcioletnie  Technikum Ekonomiczne  wchodzące w skład  Zespołu  Szkół  nr 1 im. Mikołaja Kopernika  w Koszalinie: 

     - opinia Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki

20.  w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Zawodowego nr 1 wchodzącego w skład  Zespołu  Szkół  nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie  w pięcioletnie  Technikum Zawodowe nr 1 wchodzące  w skład  Zespołu  Szkół  nr 1 im. Mikołaja Kopernika  w Koszalinie:  

    - opinia Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki

21.  w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Handlowego  wchodzącego w skład  Zespołu  Szkół  nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie  w pięcioletnie  Technikum Handlowe  wchodzące w skład  Zespołu  Szkół  nr 1 im. Mikołaja Kopernika  w Koszalinie:  

     - opinia Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki

22.  w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Budowlanego  wchodzącego w skład  Zespołu  Szkół  nr 7 im. Bronisława Bukowskiego w Koszalinie  w pięcioletnie  Technikum Budowlane   wchodzące  w skład  Zespołu  Szkół  nr  7  im. Bronisława Bukowskiego  w Koszalinie: 

    - opinia Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki

23.  w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Zawodowego nr 2 wchodzącego w skład  Zespołu  Szkół  nr 8 im. Tadeusza  Kościuszki  w Koszalinie  w pięcioletnie  Technikum Zawodowe nr 2 wchodzące w skład  Zespołu  Szkół  nr 8 im. Tadeusza  Kościuszki  w Koszalinie:  

    - opinia Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki

24.  w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Elektronicznego wchodzącego w skład  Zespołu  Szkół  nr 9 im. Romualda  Traugutta w Koszalinie  w pięcioletnie  Technikum Elektroniczne    wchodzące  w skład  Zespołu  Szkół  nr 9  im. Romualda Traugutta   w Koszalinie:  

     - opinia Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki

25.  w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Elektrycznego wchodzącego w skład  Zespołu  Szkół  nr 9 im. Romualda  Traugutta w Koszalinie  w pięcioletnie  Technikum Elektryczne    wchodzące w skład  Zespołu  Szkół  nr 9  im. Romualda Traugutta   w Koszalinie:

     - opinia Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki

26.  w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Samochodowego  wchodzącego w skład  Zespołu  Szkół  nr 10 im. Bolesława  Chrobrego w Koszalinie  w pięcioletnie  Technikum Samochodowe  wchodzące w skład  Zespołu  Szkół  nr 10  im. Bolesława  Chrobrego  w Koszalinie:  

    - opinia Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki

27.  w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Mechanicznego  wchodzącego w skład  Zespołu  Szkół  nr 10 im. Bolesława  Chrobrego w Koszalinie  w pięcioletnie  Technikum Mechaniczne  wchodzące w skład  Zespołu  Szkół   nr 10  im. Bolesława  Chrobrego  w Koszalinie:  

    - opinia Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki

 

28.  w sprawie przyjęcia protokołu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Koszalinie  z kontroli Rady Osiedla „Raduszka" w zakresie gospodarności i celowości wydatkowania środków finansowych za 2018 r. :

 - opinia Komisji Rewizyjnej

29.  w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 17.07.2019 r. :

- opinia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

30.  w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 9.08.2019 r:

       - opinia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

31.  w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koszalinie z dnia 19.06.2019 r. :

       - opinia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

 

7.     Interpelacje i zapytania radnych. 

8.     Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

9.    Wolne wnioski i oświadczenia.

10.Czas dla Rad Osiedli.

11.Zamknięcie sesji. 

 

 
Skomentuj na Facebooku / Zobacz komentarze »
Zobacz popularne artykuły:
 

Koszalin: Lekarz z SOR-u z zarzutem naruszenia nietykalności cielesnej ratownika medycznego

8 Listopada 2019 godz. 3:46 Ala, fot. Piotr Walendziak
W czwartek koszalińska prokuratura postawiła lekarzowi, który w nocy z 13 na 14 czerwca pełnił dyżur w oddziale ratunkowym zarzut naruszenia nietykalności cielesnej ratownika medycznego i spowodowanie u niego obrażeń ciała na okres poniżej 7 dni. -  Podejrzany nie przyznał się do zarzucanych czynów i odmówił składania wyjaśnień - informuje rzecznik Prokuratury Okręgowej w Koszalinie Ryszard Gąsiorowski. - Wobec podejrzanego nie zostały zastosowane żadne środki zapobiegawcze. Za naruszenie nietykalności funkcjonariusza publicznego i spowodowanie u niego obrażeń ciała na okres poniżej 7 dni grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności – dodał rzecznik. Przypomnijmy, w nocy z 13 na 14 czerwca  policja została wezwana do awantury w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie. - Przywieźliśmy pacjentkę na SOR, była w bardzo ciężkim stanie - relacjonował wówczas Michał Pelc, ratownik medyczny. - Wiadomo, w takich sytuacjach robimy wszystko, co się da, dla ratowania ludzkiego życia. Ja też zawsze pomagam personelowi szpitala w zaopiekowaniu się pacjentem. W takich chwilach liczą się każde ręce. Tak było też i tym razem. Pacjentka została przełożona z naszych noszy na nosze szpitalne. Obsługa niechcąco zahaczyła mnie noszami, a ja również niechcąco zbliżyłem się, a raczej zahaczyłem o lekarza, który akurat miał dyżur. On jest znany z tego, że źle odnosi się do personelu i do ratowników, obrzuca innych różnymi obraźliwymi określeniami typu debilu czy buraku. I on chwycił mnie za ubranie i energicznie odepchnął, krzyknął: nie pchaj się! Mnie też poniosło i krzyknąłem: weź te ręce baranie! Wtedy on chwycił mnie za szyję, przydusił i pchnął tak mocno, aż uderzyłem głową o ścianę. Jeszcze mnie boli. Kręci mi się w głowie, źle się czuję. Zrobiłem badania - dodał.   Poszedł na zwolnienie lekarskie. Hospitalizacja nie była konieczna. 14 czerwca podejrzenie popełnienia przestępstwa przez lekarza zgłosił na policję. ...
 

W czwartek otwarta została obwodnica Szczecinka o długości 12 km w ciągu drogi ekspresowej S11

7 Listopada 2019 godz. 7:49 Ala za GDDKiA
Nowa trasa usprawni przejazd na ważnej drodze S11 łączącej Pomorze z Wielkopolską i Śląskiem. Oddanie tej drogi będzie oznaczało również przekroczenie bariery 4000 km autostrad i dróg ekspresowych będących w użytkowaniu w naszym kraju. 12 kilometrów ekspresowej obwodnicy  Umowa na realizację obwodnicy Szczecinka została podpisana jesienią 2015 roku. Po zakończeniu fazy projektowania wiosną 2017 roku ruszyła budowa. W ramach inwestycji powstała dwujezdniowa obwodnica o dwóch pasach ruchu w każdą stronę z dwoma węzłami drogowymi oraz dwoma rondami na początku i końcu trasy. Inwestycja wymagała budowy 13 wiaduktów, mostów i przejść dla zwierząt. Obwodnica omija Szczecinek od wschodu, przebiegając częściowo równolegle do linii kolejowej, między miastem, a jeziorem Wielimie. Wymagane było zastosowanie w wielu miejscach wzmocnień podłoża, w tym wykonanie betonowych pali przemieszczeniowych.   Korzyść dla miasta i kierowców W Szczecinku dotychczas często tworzyły się korki, gdyż przez miasto przechodzą dwie drogi krajowe i droga wojewódzka. Utrudnienia były szczególnie odczuwalne w okresie wakacyjnym, gdy ruch na prowadzącej nad morze drodze krajowej nr 11  wzrasta nawet trzykrotnie. Było to odczuwalne przez kierowców jadących drogą krajową, ale również poruszających się w samym mieście. Negatywne oddziaływanie związane z hałasem, czy spalinami było uciążliwe dla mieszkańców. Obwodnica zmniejszy te niedogodności, wyprowadzając ruch tranzytowy ze Szczecinka. Węzeł drogowy Szczecinek Wschód zapewni skomunikowanie terenów przemysłowych, przyczyniając się do rozwoju regionu.   Mamy już 4 tysiące kilometrów dróg szybkiego ruchu Obecnie sieć dróg ekspresowych i autostrad w naszym kraju liczy 3 993 km. Te 12 km obwodnicy Szczecinka pozwoli przekroczyć 4 000 kilometrów dróg szybkiego ruchu. Oczywiście to nie jest koniec rozwoju sieci drogowej. Docelowa sieć dróg ekspresowych i autostrad ma wynosić ponad 8000 kilometrów – osiągnęliśmy półmetek i kolejne inwestycje przed nami. W ciągu najbliższych 2-3 lat powinniśmy przekroczyć barierę 5000 km. Obecnie w realizacji mamy jeszcze około 1100 km dróg, a w przetargach kolejne blisko 350 km. Dalsze odcinki objęte są różnymi etapami prac przygotowawczych.   Część strategicznej trasy S11 Obwodnica Szczecinka jest fragmentem przyszłej drogi ekspresowej S11, która połączy Pomorze Środkowe przez Poznań z A1 na Śląsku. Szczecinek dołączył do Jarocina i Ostrowa Wielkopolskiego, które mają już obwodnicę na S11. Od października tego roku gotowy jest wspólny przebieg dróg S6 i S11 między Kołobrzegiem i Koszalinem, a w realizacji jest obwodnica Kępna i Olesna. W przetargu na zaprojektowanie i budowę są odcinki łączące Koszalin z Bobolicami. Pozostałe fragmenty tej trasy objęte są pracami przygotowawczymi i będą sukcesywnie realizowane w kolejnych latach.   Wyprowadzimy wszystkie drogi krajowe ze Szczecinka Nowa obwodnica w ciągu S11 to nie koniec inwestycji GDDKiA w Szczecinku. Na etapie projektowania jest obwodnica w ciągu drogi krajowej nr 20, dzięki której przez miasto nie będą przebiegały już żadne drogi krajowe. Pieniądze na jej realizację zostały zapewnione przez Ministerstwo Infrastruktury w lutym ubiegłego roku. W przyszłym roku planowany jest przetarg na zaprojektowanie i budowę tej drogi, która będzie gotowa w 2025 roku. Nowa trasa będzie miała długość 4,3 km i w jej ramach powstanie nowy węzeł drogowy na obwodnicy w ciągu S11.    ...