Informacja dotycząca polityki plików cookies: Informujemy, iż w naszych serwisach internetowych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Dalsze korzystanie z naszych serwisów, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności. Zamknij.

X sesji Rady Miejskiej w Koszalinie

2019-10-22 07:00:00 Ala za Urząd Miejski Koszalin
X sesji Rady Miejskiej w Koszalinie w dniu 24 października 2019 roku Miejsce obrad: sala konferencyjna Nr 300 w Urzędzie Miejskim w Koszalinie. Rozpoczęcie sesji o godz.9:00 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 2. Przyjęcie protokołu z IX sesji. 3. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności międzysesyjnej. 4. Informacja z prac komisji w okresie międzysesyjnym. 5. Informacja Prezydenta Miasta z działań podjętych między sesjami.

Rozpatrzenie projektów uchwał: 

 

1.      w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasto Koszalin porozumienia międzygminnego w sprawie przekazania do zagospodarowania frakcji energetycznej odpadów komunalnych powstałej w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., realizującej zadania publiczne Gminy Miasto Koszalin:

    - opinia Komisji Gospodarki Komunalnej

2.    w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok:

- opinia Komisji Spraw Społecznych

- opinia Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki

3.     w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na  2020 rok:

- opinia Komisji Spraw Społecznych

    - opinia Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki

4.    zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej w Koszalinie oraz określenia osób uprawnionych do korzystania  z bezpłatnych i ulgowych przejazdów:

      - opinia Komisji Gospodarki Komunalnej

5.      w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Koszalina:

       - opinia Komisji Budżetu i Finansów

6.    w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych  na terenie Miasta Koszalina:

       - opinia Komisji Budżetu i Finansów

7.      w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Koszalina   na   2019 r.: 

                     - opinia Komisji Budżetu i Finansów

 

8.      w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koszalina   na lata 2019-2033:

        - opinia Komisji Budżetu i Finansów

9.      zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad, sposobu, trybu oraz organów i osób uprawnionych do umarzania, odraczania oraz rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Gminie Miastu Koszalin lub jej jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej:

 - opinia Komisji Budżetu i Finansów

10.  w sprawie wyboru ławników do Sądu ......... w Koszalinie na kadencję od 2020- 2023:

- opinia Komisji Porządku Prawnego i Publicznego

11.  w sprawie zatwierdzenia projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego:

       - opinia Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki

12.  w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy nauczycielom szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Koszalin:

       - opinia Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki

13.  w sprawie przyjęcia „Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Miasta Koszalin w roku szkolnym 2018/2019":

       - opinia Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki

14.  w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego  I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Dubois  w Koszalinie  w czteroletnie  I Liceum Ogólnokształcące  im. Stanisława Dubois w Koszalinie:

     - opinia Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki

15.  w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego  II Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Broniewskiego   w Koszalinie  w czteroletnie  II Liceum Ogólnokształcące  im. Władysława Broniewskiego w Koszalinie: 

    - opinia Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki

16.  w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu  Szkół  nr 2 im. Stanisława Lema w Koszalinie,  w  czteroletnie   V Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Lema   w Koszalinie:

    - opinia Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki

17.  w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego  VI Liceum Ogólnokształcącego   w Koszalinie  w czteroletnie  VI Liceum Ogólnokształcące   w Koszalinie: 

     - opinia Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki

18.  w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego  im. Stanisława Staszica   w Koszalinie  w czteroletnie   Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych wchodzące w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego  im. Stanisława Staszica   w Koszalinie:  

     - opinia Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki

19.  w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Ekonomicznego  wchodzącego w skład  Zespołu  Szkół  nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie  w pięcioletnie  Technikum Ekonomiczne  wchodzące w skład  Zespołu  Szkół  nr 1 im. Mikołaja Kopernika  w Koszalinie: 

     - opinia Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki

20.  w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Zawodowego nr 1 wchodzącego w skład  Zespołu  Szkół  nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie  w pięcioletnie  Technikum Zawodowe nr 1 wchodzące  w skład  Zespołu  Szkół  nr 1 im. Mikołaja Kopernika  w Koszalinie:  

    - opinia Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki

21.  w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Handlowego  wchodzącego w skład  Zespołu  Szkół  nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie  w pięcioletnie  Technikum Handlowe  wchodzące w skład  Zespołu  Szkół  nr 1 im. Mikołaja Kopernika  w Koszalinie:  

     - opinia Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki

22.  w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Budowlanego  wchodzącego w skład  Zespołu  Szkół  nr 7 im. Bronisława Bukowskiego w Koszalinie  w pięcioletnie  Technikum Budowlane   wchodzące  w skład  Zespołu  Szkół  nr  7  im. Bronisława Bukowskiego  w Koszalinie: 

    - opinia Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki

23.  w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Zawodowego nr 2 wchodzącego w skład  Zespołu  Szkół  nr 8 im. Tadeusza  Kościuszki  w Koszalinie  w pięcioletnie  Technikum Zawodowe nr 2 wchodzące w skład  Zespołu  Szkół  nr 8 im. Tadeusza  Kościuszki  w Koszalinie:  

    - opinia Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki

24.  w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Elektronicznego wchodzącego w skład  Zespołu  Szkół  nr 9 im. Romualda  Traugutta w Koszalinie  w pięcioletnie  Technikum Elektroniczne    wchodzące  w skład  Zespołu  Szkół  nr 9  im. Romualda Traugutta   w Koszalinie:  

     - opinia Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki

25.  w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Elektrycznego wchodzącego w skład  Zespołu  Szkół  nr 9 im. Romualda  Traugutta w Koszalinie  w pięcioletnie  Technikum Elektryczne    wchodzące w skład  Zespołu  Szkół  nr 9  im. Romualda Traugutta   w Koszalinie:

     - opinia Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki

26.  w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Samochodowego  wchodzącego w skład  Zespołu  Szkół  nr 10 im. Bolesława  Chrobrego w Koszalinie  w pięcioletnie  Technikum Samochodowe  wchodzące w skład  Zespołu  Szkół  nr 10  im. Bolesława  Chrobrego  w Koszalinie:  

    - opinia Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki

27.  w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Mechanicznego  wchodzącego w skład  Zespołu  Szkół  nr 10 im. Bolesława  Chrobrego w Koszalinie  w pięcioletnie  Technikum Mechaniczne  wchodzące w skład  Zespołu  Szkół   nr 10  im. Bolesława  Chrobrego  w Koszalinie:  

    - opinia Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki

 

28.  w sprawie przyjęcia protokołu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Koszalinie  z kontroli Rady Osiedla „Raduszka" w zakresie gospodarności i celowości wydatkowania środków finansowych za 2018 r. :

 - opinia Komisji Rewizyjnej

29.  w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 17.07.2019 r. :

- opinia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

30.  w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 9.08.2019 r:

       - opinia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

31.  w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koszalinie z dnia 19.06.2019 r. :

       - opinia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

 

7.     Interpelacje i zapytania radnych. 

8.     Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

9.    Wolne wnioski i oświadczenia.

10.Czas dla Rad Osiedli.

11.Zamknięcie sesji. 

 

 
Skomentuj na Facebooku / Zobacz komentarze »
Zobacz popularne artykuły:
 

850 tys. złotych dla Filharmonii Koszalińskiej i Bałtyckiego Teatru Dramatycznego

19 Czerwca 2020 godz. 14:39 Ala za WZP, fot. FB/Piotr Jedliński
Pomorze Zachodnie wesprze Koszalin kwotą 850 tys. zł z przeznaczeniem na Filharmonię Koszalińską i Bałtycki Teatr Dramatyczny w Koszalinie. Obie instytucje realizują koncerty, spektakle i działania kulturalne w różnych częściach regionu. Dziś w Koszalinie podpisano umowę o dofinansowaniu.  WZP reprezentowali wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Tomasz Sobieraj oraz członek zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Anna Bańkowska. Na potrzeby Bałtyckiego Teatru Dramatycznego trafi 500 tys. zł. Pomoc finansowa zostanie przeznaczona przede wszystkim na produkcję, promocję i eksploatację spektakli na terenie województwa. W ramach przyznanej dotacji teatr planuje 6 premier przeznaczonych dla różnych grup wiekowych, a także organizację 11. Koszalińskich Konfrontacji Młodych „m-teatr”. Ponadto Bałtycki Teatr Dramatyczny przewiduje prezentacje ok. 35 spektakli na terenie województwa w takich miejscowościach jak: Łazy, Goleniów, Gryfice, Sarbinowo, Sławoborze, Tychowo, Wałcz, Połczyn-Zdrój, Nowogard, Choszczno, Kołobrzeg, Złocieniec, Świdwin, Drawsko Pomorskie, Sławno, Białogard, Darłowo, Sianów. Filharmonia Koszalińska otrzyma 350 tys. zł pomocy finansowej. Instytucja współpracuje z wybitnymi artystami z kraju oraz z zagranicy, a obok koncertów symfonicznych realizuje również opery. W ramach dotacji planuje 15 koncertów, m.in. w Kołobrzegu, Sławnie, Szczecin, Darłowie, Sianowie, Siemczynie, Tychowie, Szczecinku, Polanowie oraz Koszalinie w ramach Międzynarodowego Festiwalu Organowego.  ...
 

Gwardia i Bałtyk z licencjami na grę w III lidze

18 Czerwca 2020 godz. 11:25 Art za Pomorski Związek Piłki Nożnej, fot. archiwum
Komisja ds. Licencji Klubowych 2 grupy III ligi poinformowała, że na posiedzeniu w dniu 16 bm. w trybie zdalnym, poddano analizie dokumenty klubów ubiegających się o licencję uprawniającą do udziału w rozgrywkach III ligi grupa 2. Procedura procesu licencyjnego oparta jest na właściwych przepisach podręcznika licencyjnego PZPN dla klubów III ligi na sezon 2020/2021 i następne zatwierdzonego Uchwałą Komisji ds. Nagłych PZPN nr 1/2020 z dnia 19.03.2020 r. I. Na podstawie złożonych przez Wnioskodawców dokumentów oraz ich uzupełnieniu Komisja postanowiła:A. przyznać licencję uprawniającą do udziału w rozgrywkach III ligi grupa 2 w sezonie 2020/2021 dla następujących klubów:1. KS Gwardia Koszalin,2. KS Pomorzanin Toruń,3. KKPN Bałtyk Koszalin z nadzorem infrastrukturalnym,4. GKS Przodkowo z nadzorem infrastrukturalnym. B. odmówić przyznania licencji uprawniającej do udziału w rozgrywkach III ligi grupa 2 w sezonie 2020/2021 dla klubów:1. KS Unia Janikowo w związku z naruszeniem kryteriów finansowych przepisów licencyjnych.2. LKS Gołuchów w związku z naruszeniem kryteriów infrastrukturalnych o wymagalności A wynikających z przepisów licencyjnych. Pouczenie:Stronom od niniejszych decyzji przysługuje odwołanie wnoszone na piśmie, za pośrednictwem Komisji ds. Licencji Klubowych III ligi grupa 2, do Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych III ligi grupa 2 w terminie nie dłuższym niż 5 dni od doręczenia decyzji. Do odwołania należy załączyć potwierdzenie uiszczenia kaucji odwoławczej w wysokości 500,00 zł płatnej na konto Pomorskiego ZPN: 40 1160 2202 0000 0000 5248 2128. Przewodniczący...