Informacja dotycząca polityki plików cookies: Informujemy, iż w naszych serwisach internetowych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Dalsze korzystanie z naszych serwisów, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności. Zamknij.
Koszalin, Poland
wydarzenia

W czwartek sesja w powiecie

Autor Ala a Starostwo Powiatowe 22 Października 2019 godz. 7:02
PORZĄDEK OBRAD XIV sesja Rady Powiatu w Koszalinie Data: 2019-10-24, (czwartek) godzina 11:00 Miejsce obrad: Starostwo Powiatowe w Koszalinie, ul. Racławicka 13 „ sala 409 (IV piętro)

Porządek

1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 5 września 2019 r.
5. Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 2 października 2019 r.
6. Sprawozdanie Starosty z działania Zarządu w okresie między sesjami.
7. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady powierzonych do wykonania Zarządowi z XII sesji.
8. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady powierzonych do wykonania Zarządowi z XIII sesji.
9. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2018/2019 w powiecie koszalińskim.
10. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu na temat składanych oświadczeń majątkowych przez radnych.
11. Informacja Starosty Koszalińskiego na temat składanych oświadczeń majątkowych przez członkćw zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierowników jednostek
organizacyjnych powiatu oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Starosty.
12. Wystąpienia obywatelskie.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Powiatu Koszalińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na rok 2020".
14. Podjęcie uchwały w sprawie stypendiów sportowych.
15. Podjęcie uchwały w sprawie użyczenia nieruchomości Stowarzyszeniu Strzelnica Powiatowa w Polanowie.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2019 r.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2019 — 2027.
18. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów.
19. Zapytania i interpelacje radnych.
20. Sprawy organizacyjne.
21. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
22. Wnioski i oświadczenia radnych.
23. Zamknięcie obrad.