Informacja dotycząca polityki plików cookies: Informujemy, iż w naszych serwisach internetowych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Dalsze korzystanie z naszych serwisów, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności. Zamknij.
Koszalin, Poland
wydarzenia

2,6 mln zł na System Informacji Przestrzennej

Autor Paweł Kaczor / info. Urząd Marszałkowski WZ / fot. Cezary Skórka 23 Czerwca 2014 godz. 12:58
Pieniądze z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 pozwolą na dalszy rozwój systemów informatycznych i e-usług na Pomorzu Zachodnim. Z kolejnego dofinansowania skorzysta m.in. Koszalin, do którego trafi ok. 2,6 mln zł.

Unijne wsparcie w ramach środków RPO WZ otrzymają: Szczecin, Koszalin, Świnoujście i Związek Celowy Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego. Projekty, które będą realizowane przez beneficjentów, znajdują się na Indykatywnej Liście Projektów Indywidualnych. Dotyczą one tworzenia baz danych m.in. z informacjami przestrzennymi, geodezyjnymi oraz topograficznymi. W praktyce oznacza to łatwy, wygody i szybki dostęp interesantów np. do map geodezyjnych czy sieci uzbrojenia terenów.

 

Są to informacje szczegółowe, które ważne są w przypadku zarządzania infrastrukturą techniczną, planowania przestrzennego czy planowania strategicznego. Korzystać z nich będą mogli przede wszystkich mieszkańcy, który planują przyszłe inwestycje. Dostęp do danych będą miały również takie instytucje, jak np. straż pożarna, policja, centra ratownictwa medycznego, uczelnie wyższe, kancelarie prawnicze czy firmy logistyczne, spedycyjne i kartograficzno-geodezyjne.

 

Największe wsparcie, bo ok. 4,4 mln zł otrzyma Szczecin. Natomiast 4,1 mln zł dofinasowania uzyska inwestycja Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego. Zaś na ok. 750 tys. zł wsparcia może liczyć Świnoujście. W Koszalinie zostanie rozwinięty system informacji przestrzennej. Kosztem 3,5 mln zł założona zostanie baza danych geodezyjnej ewidencji uzbrojenia terenu. Pozwoli to na wzrost usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną.

 

Dofinansowanie koszalińskiego projektu to kwota ok. 2,6 mln zł. Uruchomione usługi pozwalające na wyszukiwanie i przeglądanie danych zwiększą atrakcyjność miasta pod kątem pozyskiwania nowych inwestorów, którzy będą mieli bezpośredni wgląd do danych obrazujących zainwestowanie w infrastrukturę techniczną na obszarze potencjalnej inwestycji.

Czytaj też

Nowoczesne technologie dla studentów

ekoszalin.pl za Natalia Krupinska / fot. FB Szczecin informacje - 26 Czerwca 2014 godz. 14:32
Samsung Electronics wspiera rozwój zawodowy szczecińskich studentów poprzez uruchomienie praktycznego kursu dokształcającego w zakresie najnowocześniejszych technologii i biznesu. 23 czerwca br. Samsung Electronics Polska zainicjował współpracę z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym w Szczecinie w zakresie wspólnej realizacji praktycznego kursu dokształcającego studentów pod nazwą „Samsung LABO”. Jest to strategiczny program firmy Samsung z pogranicza sektora edukacji i rynku pracy, realizowany w większości państw europejskich. Zaplanowany na semestr zimowy roku akademickiego 2014/2015 kurs pilotażowy, który będzie uruchomiony w Szczecinie, jest pierwszą tego typu inicjatywą firmy w Polsce.   Samsung LABO to projekt o unikatowej formule trójstronnego porozumienia pomiędzy firmą, uczelnią oraz władzami regionalnymi. Startująca właśnie w Szczecinie inicjatywa ukierunkowana jest na rozwijanie strategicznych kompetencji cyfrowych i budowanie w kraju gospodarki opartej na wiedzy. Program kursu pilotażowego, który ruszy wraz z rozpoczęciem nowego roku akademickiego, będzie obejmował zarówno praktyczne zagadnienia dotyczące rozwiązań wykorzystujących najnowsze platformy oprogramowania (Android, Tizen, Smart TV), jak również cykl zajęć powiązanych z konkretnymi aspektami działalności biznesowej. Pięćdziesięciu studentów, którzy wezmą udział w pilotażowych zajęciach, uzyska wiedzę z zakresu przygotowywania biznes planu, prowadzenia działalności gospodarczej, pozyskiwania funduszy na działalność i podstawowych rozliczeń księgowych. Cały program kursu opracowywany jest wspólnie przez ekspertów z firmy Samsung jak i Ośrodka R&D firmy, przedstawicieli uczelni oraz zewnętrznych ekspertów pozyskanych do współpracy i prowadzenia wykładów.   Po zakończeniu cyklu szkoleń uczestnicy, którzy spełnią określone wymagania formalne, oprócz certyfikatu firmowanego przez Samsung Electronics, mają szansę otrzymać dofinansowanie na realizację szczególnie interesujących i rokujących projektów własnych. Wybranym studentom zostaną również zaoferowane programy stażowe łączące naukę na uczelni i praktyczne przyuczenie do zawodu pod okiem mentorów z ośrodków firmy Samsung w Polsce.   Wprowadzenie do oferty edukacyjnej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego kursów dokształcających pod patronatem Samsung Electronics Polska, jednej z najbardziej innowacyjnych firm w Polsce, oraz Instytutu Badawczo-Rozwojowego Samsung, jednego z największych ośrodków R&D w kraju, otwiera przed studentami nowe możliwości edukacyjne. Od 18 lat, od kiedy Samsung Electronics jest obecny w Polsce, widzimy potrzebę rozwijania regularnej współpracy ze szkołami wyższymi i podnoszenia świadomości innowacyjnej studentów wchodzących na rynek pracy. To perspektywa zarówno pracodawcy zatrudniającego ponad 6 500 osób, jak i firmy badawczo-rozwojowej, która właśnie w Polsce rozwija wykorzystywane w urządzeniach na całym świecie oprogramowanie na flagowe smartfony i telewizory - komentuje Blanka Fijołek, Senior CSR Manager Samsung Electronics Polska.   Program Samsung LABO wpisuje się zarówno w rządową strategię budowania Szerokiego Porozumienia na rzecz Kompetencji Cyfrowych, którego Samsung jest członkiem, jak i powołaną przez Komisję Europejską Wielką Koalicję na Rzecz Miejsc Pracy w Gospodarce Cyfrowej (Grand Coalition for Digital Jobs). Według szacunków Komisji już w 2015 roku liczba nieobsadzonych stanowisk w branży ICT przekroczy 500 000. Firmy zatrudniające młodych ludzi rzadko spodziewają się ich pełnego przygotowania do pracy i w planie ich wdrożenia do pracy od razu zakładają dokształcanie, dopasowujące profil i umiejętności pracownika do wymogów stanowiska. Aż co piąty pracodawca przeprowadza wstępne szkolenia uzupełniające dla osób nowozatrudnionych.   Pierwszy ośrodek Samsung LABO został powołany do życia w Szczecinie. Szukając partnera akademickiego do realizacji tego przedsięwzięcia nie da się przecenić możliwości województwa zachodniopomorskiego w zakresie rozwoju nowych technologii. Wierzymy, że kurs Samsung LABO, poprzez dostarczanie wiedzy praktycznej z jednej strony i budowanie postaw przedsiębiorczych wśród młodych ludzi z drugiej, pozwoli im na zrealizowanie swojego potencjału i lepszy start w życiu zawodowym – mówi Blanka Fijołek, Senior CSR Manager Samsung Electronics Polska.   - List intencyjny, który dzisiaj podpisaliśmy precyzyjnie określa zasady współpracy Uczelni i firmy Samsung. Mają one na celu, podobnie jak w przypadku podobnych umów zawartych przez Uczelnię,  dostosowanie zdobytych w procesie nauczania umiejętności studentów do potrzeb i oczekiwań konkretnego pracodawcy. Zadowoleni jesteśmy z faktu, że globalna marka jaką jest Samsung doceniła poziom naszej Uczelni i zdecydowała się właśnie z nami wspólnie realizować projekt Samsung LABO. Mamy nadzieję na kontynuację i rozszerzenie wspólnych działań w tym zakresie.– powiedział dr hab. inż. Witold Biedunkiewicz, Prorektor ds. Kształcenia, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.   Samsung LABO to nie jedyna inicjatywa Samsung Electronics związana ze współpracą z uczelniami w regionie zachodniopomorskim. Równolegle na Uniwersytecie Szczecińskim zainicjowana została współpraca badawczo-rozwojowa w zakresie produktu „SmartFridge”.

Miliony na innowacje

Paweł Kaczor / info. i fot. Urząd Marszałkowski WZ - 18 Czerwca 2014 godz. 11:44
Ponad 82 mln zł dofinansowania na 68 innowacyjnych projektów otrzymają zachodniopomorscy przedsiębiorcy. Pieniądze będą pochodzić z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Dotacje pozwolą regionowi na awans w rankingu, który dotyczy obecnie zakontraktowanych środków unijnych przez poszczególne województwa. – Od chwili powierzenia mi misji Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego priorytetem dla mnie jest przedsiębiorczość. Te dodatkowe ponad 82 miliony złotych trafią do zachodniopomorskich firm. Będą one podnosić ich konkurencyjność i tworzyć nowe miejsca pracy. Udzielenie tak ogromnej sumy unijnego dofinansowania, chociażby dla przedsiębiorców, pozwoli Zachodniopomorskiego na znaczny awans w rankingu zakontraktowanych środków przez poszczególne polskie regiony. – podkreślał podczas konferencji marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.   Możliwość wparcia inicjatyw, które zostały podjęte przez przedsiębiorców Pomorza Zachodniego, to efekt wdrożenia mechanizmu elastyczności, tzw. nadkontraktacji środków Regionalnego Programu Operacyjnego. Umożliwia to nowelizacja rozporządzenia Komisji Europejskiej, dzięki której można zwiększać do 10% kwotę środków unijnych przewidzianych w ramach danej osi priorytetowej. Pozwoliło to na udzielenie dofinansowania projektom, które dotąd znajdowały się na tzw. „liście rezerwowej”. W sumie to aż 68 inwestycji, których koszt całkowity wyniesie ok. 200 mln zł. Wsparcie ze środków RPO WZ na lata 2007-2013 wyniesie ok. 82 mln zł.   Pierwsze 5 umów z przedstawicielami lokalnego biznesu zostało już podpisanych. Beneficjentami wsparcia dla przedsiębiorców zostały: spółka Serwach z Goleniowa, spółka IQ Metal Polska ze Szczecina, spółka GM Plast z Polic, firma Drucker z Ustowa oraz spółka Fotokart ze Szczecina. Dla tych 5 firm dotacja w ramach RPO WZ na lata 2007-2013 wyniesie ok. 7 mln zł. Natomiast całkowite koszty inwestycji wyceniono na ok. 16 mln zł. Lista wszystkich projektów przewidzianych do dofinasowania znajduje się tutaj. Realizowane przez przedsiębiorców inwestycje wdrażają nowe technologie, wytwarzają ulepszone produkty i usługi, a także tworzą nowe miejsce pracy.