Informacja dotycząca polityki plików cookies: Informujemy, iż w naszych serwisach internetowych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Dalsze korzystanie z naszych serwisów, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności. Zamknij.
Koszalin, Poland
wydarzenia

Każdy funkcjonariusz publiczny decydujący się na przyjęcie funkcji, także rektor uczelni państwowej jaką jest PWSZ w Koszalinie musi liczyć się, że jego działalność będzie poddana szczególnej kontroli obywatelskiej.

Autor eWok 21 Kwietnia 2024 godz. 5:44
Atmosfera w koszalińskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej zgęstniała. Stało się tak po pojawieniu się informacji, że dochody rektora uczelni, Jana Kuriaty sprawdza prokuratura. Kuriata oraz autor zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa złożyli oświadczenia.

 ekoszalin.pl ujawnił  w materiale " Uczelniane dochody rektora PWSZ pod prokuratorską lupą" złożenie w Prokuraturze Rejonowej w Koszalinie zawiadomienia o możliwości popełnienia przez Jana Kuriatę, rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie. Zawiadomienie złożył Piotr Godlewski, który na uczelni pracował 10 lat. Kuriata odnosząc się do tego zawiadomienia stwierdził, że to m.in.  "zemsta  pracownika, z którym nie przedłużył umowy".

Otrzymaliśmy równocześnie oświadczenie Piotra Godlewskiego, w którym wyjaśnia on swoje powody złożenia tego dokumentu w Prokuraturze Rejonowej. Oto jego treść: 

"Każdy obywatel ma nie tylko prawo, ale także i obowiązek sygnalizowania do organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości ewentualnych i uprawdopodobnionych działań przestępczych o których posiądzie wiedzę. To prokuratura decyduje o przyjęciu zawiadomienia i dalszych działaniach w tym zakresie. Każdy funkcjonariusz publiczny decydujący się na przyjęcie funkcji, także rektor uczelni państwowej jaką jest PWSZ w Koszalinie musi liczyć się, że jego działalność będzie poddana szczególnej kontroli obywatelskiej. Taka kontrola dotyczy przede wszystkim funkcjonowania instytucji publicznych i instytucji zaufania publicznego, ma ona na celu zwiększenie ich przejrzystości i przestrzegania reguł dobrego rządzenia. Najbardziej charakterystycznym przestępstwem, jakiego może dopuścić się funkcjonariusz publiczny, w tym rektor państwowej uczelni wyższej jest przekroczenie przyznanych mu uprawnień, zwane również nadużyciem władzy. Częstym przestępstwem jest też poświadczenie nieprawdy polegające na poświadczeniu w dokumencie nieprawdy co do okoliczności mającej znaczenie prawne.

Wielokrotnie wnioskowałem do Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej o informacje dotyczące zarobków rektora Jana Kuriaty, także w kontekście ich transparentności. Wnioskowałem też o nieuchylanie się od przekazania informacji publicznej i jej udostępnienie, szczególnie z uwagi na prestiż PWSZ w Koszalinie, status społeczny funkcji rektorskiej i funkcjonariusza publicznego, a także dla samego dobrego imienia dr Jana Kuriaty, który w sposób transparentny mógłby rozwiać wątpliwości co do swojej uczciwości w działaniach na zajmowanym stanowisku. Uzyskiwanie przez funkcjonariusza publicznego korzyści finansowych ze środków publicznych musi być transparentne i jawne. Niestety informacji takich nie uzyskałem. Złożone przeze mnie zawiadomienie do prokuratury jest zasygnalizowaniem ewentualnych nieprawidłowości, a nawet uprawdopodobnienie prawdopodobnych działań przestępczych które opisałem i dołączyłem stosowne dowody. Prokuratura i policja będzie gromadzić dalsze materiały i dowody, a także przesłuchiwać świadków. Po zakończeniu czynności wyjaśniających prokuratura podejmie decyzje o postawieniu zarzutów lub umorzeniu postępowania. Jeżeli Jan Kuriata jest przekonany o uczciwych i zgodnych z prawem intencjach swojego działania to może spać spokojnie.

Ja osobiście życzę panu Janowi Kuriacie wiary w sprawiedliwość, przedstawienia argumentów i dowodów na działania zgodne z prawem, pomyślnego dla niego rozstrzygnięcia i zachowanie dobrego imienia.

x. x. x

Dr hab. Piotr Godlewski jest profesorem w Akademii Nauk Stosowanych w Wałczu i profesorem w

Akademii Wychowani Fizycznego i Sportu w Gdańsku (kierownik Zakładu Nauk Społecznych). Od ponad 40 lat jest nauczycielem akademickim, w tym  ponad 26 lat w szkolnictwie wyższym województwa zachodniopomorskiego. W latach 2008-2017 pracował w Wyższej Szkole Ekonomiczno-Turystycznej w Szczecinie, a następnie w Wyższej Szkole Biznesu na kierunku organizacja i zarządzanie oraz turystyka i rekreacja. Od 2008 był profesorem nadzwyczajnym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koszalinie, a od 2021 roku w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Wałczu, a następnie w Akademii Nauk Stosowanych w Wałczu w której to uczelni pracuje nadal. 

W PWSZ Koszalin jego dyplomant (licencjat) a następnie magistrant Mirosław Bierkus obronił pracę doktorską. Dwie inne osoby, nauczyciele akademiccy PWSZ mają otwarte przewody doktorskie i są przed obronami pod jego promotorstwem 

W obu państwowych wyższych szkołach zawodowych uczestniczył w organizacji kierunku kształcenia wychowanie fizyczne. Główną specjalnością naukową dra hab. Piotr Godlewskiego jest politologia, historia i organizacja i zarządzanie w turystyce i sporcie. W zakresie turystyki specjalizuje się głównie w turystyce militarnej i sportowej. W zakresie dydaktyki jego specjalnością jest historia sportu i turystyki, politologia sportu, organizacja sportu i turystyki, planowanie i organizacja imprez sportowych, marketing w sporcie. Jest autorem książek i publikacji związanych z naukami społecznymi o turystyce i sporcie. Jest promotorem prac doktorskich z zakresu turystyki, wychowania fizycznego i sportu. W swoim dorobku posiada ponad 180 publikacji naukowych. Jest promotorem kilkunastu prac doktorskich, w  4 otwartych przewodów doktorskich, w tematyce związanej ze sportem, aktywnością ruchową, rekreacją i turystyką, Był promotorem praca promocyjnych trenerskich, dyplomowych, licencjackich i magisterskich z zakresu sportu, wychowania fizycznego, turystyki i rekreacji, fitness, wellness i SPA. Ogółem w problematyce związanej z kulturą fizyczną promotor około 800 prac promocyjnych (trenerskich, licencjackich, magisterskich podyplomowych).