Informacja dotycząca polityki plików cookies: Informujemy, iż w naszych serwisach internetowych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Dalsze korzystanie z naszych serwisów, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności. Zamknij.
Koszalin, Poland
wydarzenia

Szpital Wojewódzki w Koszalinie: Kluczowe źródła finansowania i wyzwania organizacyjne

Autor Artur Kukliński 12 Kwietnia 2024 godz. 13:42
Szpital Wojewódzki w Koszalinie stanowi fundament opieki zdrowotnej dla mieszkańców regionu zachodniopomorskiego, spełniając kluczową rolę w zapewnieniu dostępu do szerokiego zakresu usług medycznych. W obliczu rosnących wyzwań, jakie niesie zarządzanie tak dużą placówką, zrozumienie źródeł finansowania i problemów operacyjnych staje się kluczowe dla jego dalszego rozwoju i funkcjonowania.

Wsparcie finansowe od Urzędu Marszałkowskiego

Szpital czerpie znaczne wsparcie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, które przeznaczane jest na modernizację infrastruktury oraz zakup nowoczesnego sprzętu medycznego. Dzięki tym środkom możliwa jest poprawa standardów leczenia oraz dostępności usług dla pacjentów. Jest to kluczowe, zwłaszcza w obliczu ciągłej potrzeby aktualizacji i rozwoju medycznego sprzętu oraz infrastruktury.

 

Problemy kadrowe, a zamknięcie oddziałów

Mimo wsparcia finansowego, szpital boryka się z problemami kadrowymi, głównie z brakiem specjalistów i pielęgniarek, co jest bezpośrednią przyczyną niedawnych zamknięć niektórych oddziałów. Te trudności na rynku pracy medycznej w Polsce mają bezpośrednie przełożenie na funkcjonowanie placówki. Należy podkreślić, że decyzje o zamknięciu oddziałów leżą poza zakresem odpowiedzialności urzędu marszałkowskiego, który skupia się na aspektach finansowych wspierania szpitala. Za politykę kadrową odpowiada dyrekzja szpitala, NFZ i wojewoda poprzez wojewódzkiego konsultanta ds medycznych.

 

Źródła finansowania szpitala

Szpital korzysta z wielu źródeł finansowania, które obejmują:

 

Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) - pokrywa koszty leczenia pacjentów ubezpieczonych na podstawie realizowanych usług medycznych.

Dotacje od samorządu wojewódzkiego - przeznaczone na inwestycje i modernizację.

Fundusze Unii Europejskiej - wspierają projekty modernizacyjne i rozwojowe.

Działalność komercyjna - obejmuje usługi medyczne oferowane pacjentom na zasadach rynkowych.

Darowizny i działalność charytatywna - wsparcie od osób prywatnych i organizacji.

Współpraca z instytucjami naukowymi - przynosi dodatkowe finansowanie z projektów badawczych.

 

Wykorzystanie polityczne szpitala

Niestety, sytuacja Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie bywa również wykorzystywana do celów politycznych, co budzi kontrowersje i emocje. Wykorzystywanie placówki w kampaniach do oczerniania kontrkandydatów jest działaniem niemoralnym i nieetycznym. Manipulowanie podstawową potrzebą obywateli, jaką jest bezpieczeństwo zdrowotne, do osiągania korzyści politycznych, jest przykładem najniższego poziomu działań politycznych, a taki poziom serwowany jest przez aktualnego prezydenta miasta oraz osoby z jego otoczenia.

 

 

 

 

Proces zamykania oddziału i odpowiedzialność

 

Decyzja o zamknięciu oddziału w szpitalu jest złożonym procesem, który wymaga uwzględnienia wielu czynników. W przypadku Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie, taka decyzja najczęściej wynika z dwóch głównych przyczyn: problemów kadrowych lub finansowych – bądź obu jednocześnie. Proces zamykania oddziału rozpoczyna się od analizy bieżącej sytuacji oddziału, w tym jego efektywności, obłożenia, dostępności specjalistów oraz finansowania.

 

Ostateczną decyzję o zamknięciu oddziału podejmuje dyrekcja szpitala, która musi zważyć zarówno krótko- jak i długoterminowe skutki takiej decyzji dla pacjentów oraz dla całego szpitala. Dyrekcja odpowiada również za komunikację decyzji zarówno wewnątrz organizacji, jak i na zewnątrz, w tym do organów zarządzających, lokalnej społeczności i mediów. Chociaż dyrekcja szpitala podejmuje decyzję, w procesie często uczestniczą również rady medyczne, związki zawodowe oraz inne organy doradcze.

 

Rola prezydenta miasta w wsparciu szpitala

 

Prezydent miasta Koszalin może odegrać kluczową rolę w wsparciu działalności Szpitala Wojewódzkiego, zwłaszcza w obliczu obecnych wyzwań. Oto kilka sugestii, jak prezydent miasta może przyczynić się do poprawy sytuacji szpitala:

 

Lobbying na rzecz większego finansowania: Prezydent może aktywnie lobbować u decydentów na szczeblu krajowym i wojewódzkim o zwiększenie funduszy przeznaczonych na służbę zdrowia, co mogłoby pomóc w rozwiązaniu problemów finansowych szpitala.

 

Promocja programów zdrowotnych: Inicjowanie i wspieranie lokalnych programów zdrowotnych, które mogą działać prewencyjnie i obniżać obciążenie szpitala, jednocześnie promując zdrowy styl życia wśród mieszkańców.

 

Wsparcie w pozyskiwaniu funduszy unijnych: Prezydent może również wspierać szpital w procesie aplikowania o środki unijne na rozwój infrastruktury i nowoczesne technologie medyczne.

 

Inicjatywy edukacyjne i promocja kariery medycznej: Współpraca z lokalnymi uczelniami i szkołami w celu promowania kierunków medycznych i pielęgniarskich, co mogłoby pomóc w długoterminowym rozwiązaniu problemów kadrowych szpitala.

 

Zapewnienie dodatkowych środków na infrastrukturę: Prezydent może również zainicjować projekty mające na celu poprawę infrastruktury drogowej i transportowej wokół szpitala, co ułatwiłoby dostęp zarówno pacjentom, jak i personelowi medycznemu.

 

Wspieranie szpitala przez prezydenta miasta może znacząco przyczynić się do poprawy jakości świadczonych usług zdrowotnych, co jest korzystne zarówno dla mieszkańców, jak i dla stabilności systemu zdrowotnego w regionie.

 

Podsumowanie

 

Szpital Wojewódzki w Koszalinie potrzebuje stabilnego finansowania, odpowiedniej kadry i zrozumienia ze strony wszystkich stron zaangażowanych w jego działalność. Kluczowe jest skoncentrowanie się na konstruktywnych rozwiązaniach, które zapewnią mieszkańcom regionu

 

Artur Kukliński

Czytaj też

Koszalin: Warsztaty z sercem

Ala za SWK, fot. SWK - 17 Kwietnia 2024 godz. 7:45
Oddział Kardiologii w Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie jest już 20. raz głównym organizatorem ogólnopolskich warsztatów kardiologicznych z udziałem ponad 100 kardiologów z całej Polski. To 20 lat edukacji, którą od początku pilotuje dr n. med. Elżbieta Zinka, Koordynator Oddziału Kardiologii w koszalińskim Szpitalu. Nadmienić należy, że Oddział Kardiologii, który zakładała dr Elżbieta Zinka, ma już za sobą 30 lat działalności - to tysiące uratowanych pacjentów z całego regionu. Tegoroczne warsztaty pn. „Kurs fizjologicznej resynchronizacji CPP" odbędą się w dniach 17 – 19 kwietnia w Mielnie, w hotelu Ferry. Na miejscu uczestnicy warsztatów będą śledzić przekaz na żywo z zabiegów przeprowadzanych w Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie oraz w Klinice w Krakowie. Przekazom będzie towarzyszył komentarz ze strony specjalistów. Podczas warsztatów są także przewidziane wykłady.  Trochę statystyki... W Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie od ponad 30 lat działa jeden z najlepszych w województwie Oddziałów Kardiologii. Aktualnie na Oddziale jest 45 łóżek. Średniorocznie na Kardiologii leczonych jest ok. 3700 pacjentów, a przy wykorzystaniu kardioangiografu wykonywane są następujące zabiegi: koronarografia – 1700, angioplastyka wieńcowa – 1000, w tym w ostrych zawałach serca ok. 860, ablacje – 250, wszczepianie rozruszników serca (różne rodzaje: VVI, DDD, CRT-P, ICD, CRT-D) – 440.   I historii... W listopadzie 1993 roku nastąpiło otwarcie Oddziału Kardiologicznego "D". Zwiększył on zaplecze łóżkowe, a nade wszystko specjalistyczne zaplecze diagnostyczne. Ordynatorem oddziału po przeprowadzonym konkursie została dr Elżbieta Zinka, zastępcą ordynatora lek. z II stopniem specjalizacji w chorobach wewnętrznych - Sławomir Strzałkowski. W 1994 roku powstał Ośrodek Wszczepiania Rozruszników. Rozpoczęto także wykonywanie echokardiografii z Dopplerem, a rok później z kolorowym Dopplerem. W 2001 roku, po zakupieniu angiografu, wykonano pierwszą koronarografię. We wrześniu 2001 miała także miejsce pierwsza angioplastyka wieńcowa, a miesiąc później wykonano pierwszą plastykę wieńcową w świeżym zawale. W roku 2005 wykonano pierwsze wszczepienie stymulatora ICD, pierwsze badanie elektrofizjologiczne oraz pierwszą ablację.   O chorobach... Choroby układu krążenia są wymieniane wśród najczęściej występujących przyczyn umieralności Polaków. W 2018 r. w województwie zachodniopomorskim odnotowano ogółem 18 557 zgonów, z czego z powodu chorób układu krążenia zmarło 8 005 osób (43,1%). Wśród osób powyżej 65. roku życia choroby układu sercowo-naczyniowego stanowią ponad 53% wszystkich zgonów.