Informacja dotycząca polityki plików cookies: Informujemy, iż w naszych serwisach internetowych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Dalsze korzystanie z naszych serwisów, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności. Zamknij.
Koszalin, Poland
wydarzenia

Kościół garnizonowy: Trwają prace wykończeniowe

Autor Ala za Parafia Wojskowo-Cywilna pw. św. Marcina w Koszalinie 28 Września 2023 godz. 3:07
W ostatnim czasie prace na terenie budowy nowego kościoła garnizonowego Parafii Wojskowo-Cywilnej pw. św. Marcina nabrały tempa. Trwają - zarówno na zewnątrz jak i w wewnątrz kościoła - prace wykończeniowe.

"W sierpniu kościół zyskał "serce", ołtarz na którym niebawem będzie sprawowana Eucharystia. Zostały zainstalowane jeszcze równie ważne wyposażenie każdej świątyni, bez których nie byłaby w pełni świątynią, a więc ambona go głoszenia Słowa Bożego i chrzcielnica, przy której będzie "rodził się chrześcijanin" - informuje na swojej oficjanej stronie Parafia. 

Ekipa Górali z Podhala realizuje część prac w wewnątrz świątyni, m.in. wykonuje  posadzkę w prezbiterium. Inna ekipa z Pracowni Artystycznej Ars Antiqua  s. c. B. J. Sobczyk kładzie marmury na ścianie prezbiterium i w kaplicach bocznych.

 Intensywne prace trwają przy wykonaniu elewacji kościoła oraz ciągów pieszych i parkingu.

Czytaj też

Koszalin: Przy ul. Zwycięstwa trwa budowa nowego kościoła

Ala, fot. Dominik Wasilewski - 26 Listopada 2021 godz. 15:28
Na terenie realizowana jest budowa kościoła garnizonowego wraz z rozbiórką kaplicy. By można było realizować inwestycję wycięto 36 drzew. Obecnie trwa wyburzanie kaplicy.

W Koszalinie powstaje nowy kościół

Ala, fot. Piotr Walendziak - 24 Października 2021 godz. 15:42
Obok kaplicy parafialnej św. Marcina (wojskowo-cywilna) przy ul. Zwycięstwa 202c w Koszalinie budowany jest nowy kościół. Wszystkie prace budowlane na tym terenie są realizowane w oparciu o decyzje o pozwoleniu na budowę wydaną przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Wykonawcą inwestycji jest firma Telmax z Człuchowa. Zakończenie prac planowane jest na luty 2023 roku. Wartość bez VAT: 13733108,25 złotych. Powstanie tu kościół garnizonowy wraz z infrastrukturą towarzyszącą. W ramach zadania inwestycyjnego przewidziano zagospodarowanie terenu przyległego do zaprojektowanego kościoła obejmujące: rozbiórkę, budowę, przebudowę zewnętrznych instalacji podziemnych oraz przyłączy: kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym i przepompownią, wodociągowej, gazowej, cieplnej, elektroenergetycznej, kanalizacji kablowej, telekomunikacyjnych linii kablowych, rozbiórkę istniejących i budowę nowych nawierzchni utwardzonych oraz parkingu, budowę płyty fundamentowej wraz z posadowieniem jednostki zewnętrznej klimatyzacji wraz z ogrodzeniem lamelowym, wykonanie opasek przyściennych, częściową rozbiórkę oraz budowę nowych odcinków ogrodzenia, budowę obiektów małej architektury, wycinkę drzew oraz rekultywację terenów zielonych na terenie zamkniętym kompleksu wojskowego na działce 2/26 obręb 0028 Koszalin, powiat koszaliński, województwo zachodniopomorskie stanowiącej teren zamknięty MON.   Zadanie inwestycyjne obejmuje również budowę przyłącza kanalizacji deszczowej do istniejącej studni zlokalizowanej w ul. Zwycięstwa oraz przebudowę zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 26 (ul. Zwycięstwa) zlokalizowanych na działkach nr 408 i 1 obręb 0028 Koszalin, powiat koszaliński, województwo zachodniopomorskie. Powyższy zakres realizowany będzie w oparciu o dokumentację projektową na podstawie której przewiduje się dokonanie zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej robót nie wymagających uzyskanie pozwolenia na budowę.Wykonawca realizuje roboty budowlane w oparciu o Decyzję o pozwoleniu na budowę Nr 30/O/2019 z dnia 25.09.2019 r., Decyzję o pozwoleniu na budowę Nr 5/O/2020 z dnia 04.05.2020 r. oraz Zaświadczenia Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie z dnia 06.02.2020 r., stwierdzającego brak podstaw do wniesienia sprzeciwu w sprawie zgłoszenia robót budowlanych, Decyzję z dnia 03.12.2019 r. Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie zezwalającą na usunięcie drzew – 36 szt.Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu: Wymiary poziome po obrysie ścian zewnętrznych ok. 46,52 m x 19,36 m,Powierzchnia użytkowa budynku ok. 951,70 m2,Powierzchnia zabudowy ok. 655,55 m2,Kubatura użytkowa budynku ok. 5184,48 m3,Kubatura całkowita budynku ok. 6067,40 m3,Ilość kondygnacji 3 (bez podpiwniczenia) ,Wysokość bryły nawy głównej (do kalenicy) ok. 14,88 m,Wysokość wieży dzwonnicy (do kalenicy) ok. 26,19 m,Wysokość części zaplecza kościoła ok. 11,60 m.