Informacja dotycząca polityki plików cookies: Informujemy, iż w naszych serwisach internetowych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Dalsze korzystanie z naszych serwisów, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności. Zamknij.
Koszalin, Poland
wydarzenia

Koszalin: Umowa na uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Strefie Ekonomicznej i połączenie S6 i S11 z ul. Szczecińską

Autor Ala za UM Koszalin 22 Września 2023 godz. 12:50
Dzięki dotacji w wysokości 80 mln zł Koszalin uzbroi tereny inwestycyjne w Strefie Ekonomicznej i połączy kluczowe drogi na tym obszarze. Inwestycja pozwoli m.in. na połączenie ul. Szczecińskiej z węzłem Dróg S6/S11 oraz ul. BoWiD i dalszy rozwój strefy przemysłowej Koszalina.

W piątek (22 bm.) w koszalińskim Urzędzie Miejski podpisana zosyała umowa z przedstawicielami firmy Budimex. 

Inwestycja będzie się składać z 3 etapów:

I – Odcinek od poprzedniej granicy Miasta do węzła „Koszalin-Zachód” w ciągu Drogi S11;

II – Odcinek od ul. Szczecińskiej (nowo budowane rondo) do ul. Bojowników o wolność i demokrację (rondo gen. Stefana Roweckiego „Grota”;

III – Rejon ulic: Szczecińskiej, Wołyńskiej i Lechickiej.

 

 W ramach inwestycji wykonanych zostanie szereg prac takich jak:

- Budowa jezdni, chodników i dróg rowerowych;

- Wykonanie wiaduktu drogowego nad linią kolejową nr 402;

- Budowa zatok autobusowych;

- Budowa zbiorników retencyjnych, kanalizacji deszczowych oraz przepompowni wód deszczowych;

- Budowa sieci wodociągowej;

- Instalacja nowoczesnego oświetlenia.

Podniesiona zostanie w ten sposób jakość i bezpieczeństwo naszej infrastruktury komunikacyjnej na kolejny poziom. Łącząc węzeł Dróg S6 i S11 z ul. Szczecińską podniesiona zostanie ranga Koszalina jako  jednego z ważniejszych ośrodków tranzytowo-logistycznych w tej części kraju.

Wykonawcą prac jest firma BUDIMEX S.A., a termin ich realizacji to 26 miesięcy. Koszt inwestycji sięgnie 78 831 959,56 zł brutto (z czego jedynie 2% pochodzą z budżetu Koszalina).

"Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Koszalinie" - projekt współfinansowany z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w ramach 5. Edycji "Rozwój Stref Przemysłowych".

Czytaj też

Rusza realizacja kolejnego odcinka S11

Ala a GDDKiA - 1 Kwietnia 2024 godz. 5:26
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę na budowę 12,5-kilometrowego odcinka S11 pomiędzy Kępnem i Siemianicami. To pierwszy z trzech odcinków 46-kilometrowej trasy, który będzie realizowany w najbliższym czasie. Za przygotowanie projektu budowlanego oraz realizację prac w terenie odpowiedzialna będzie firma Polaqua. Wartość umowy to 375 650 011 zł, a czas realizacji 39 miesięcy (bez okresów zimowych, 16 grudnia - 15 marca, w trakcie prac budowlanych). Droga ekspresowa S11 połączy cztery województwa Do 2030 roku cała trasa S11 połączy leżący na Pomorzu Środkowym Kołobrzeg przez Piłę, Poznań i Kępno z Aglomeracją Śląską. Po realizacji wszystkich odcinków będzie liczyć ponad 580 km, a wraz ze wspólnym przebiegiem S6 od Kołobrzegu do Koszalina (ok. 35,5 km) blisko 620 km. Obecnie kierowcy mają do dyspozycji ponad 150 km (wliczając wspólny przebieg S6 i S11). Dla pozostałych odcinków, w zależności od etapu, inwestycje są już realizowane bądź prowadzone są prace przygotowawcze. W nadchodzących latach pokonanie trasy z Kołobrzegu do węzła Piekary Śląskie na połączeniu z autostradą A1 zajmie samochodem osobowym nieco ponad 5 godz.

Trwa przetarg na uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Koszalinie

Ala za UM Koszalin - 12 Czerwca 2023 godz. 9:53
7 lipca poznamy oferentów, którzy zdecydują się uczestniczyć w przetargu na uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Koszalinie. Wartość zamówienia to : 102.040.700,00 zł. Czas realizacji to 32 miesiące od daty zawarcia umowy. W związku z dużym zainteresowaniem inwestorów zarówno krajowych, jak i zagranicznych teren Podstrefy "Koszalin" został czterokrotnie poszerzony. Obecnie powierzchnia strefy to ponad 150 ha. Pozostałe tereny do zagospodarowania wynoszą 27,35 ha. Tereny te są w większości nieuzbrojone. Teraz ma to się zmienić. Miasto ogłosiło przetarg na ich uzbrojenie. Przedmiot zamówienia obejmuje:   Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części. Tym samym Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, o których mowa w art. 7 pkt 15 ustawy PZP. Powody niedokonania podziału:  Podział zamówienia na części groziłby generowaniem nadmiernych trudności technicznych i organizacyjnych z uwagi na konieczność skoordynowania działań różnych Wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia, do których należą między innymi: • konieczność opracowania i wdrożenia tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy, uwzględniającej realizację wszystkich części zamówienia, w tym zapewnienie utrzymania dojazdu do Miasta od węzła „Koszalin-Zachód” w ciągu drogi ekspresowej S11, stanowiącego jedyny wjazd od strony zachodniej; • konieczność wzajemnego powiązania i połączenia w jedną całość harmonogramu realizacji robót dla poszczególnych części zamówienia oraz jego dostosowanie do aktualnego zaawansowania obecnie przebudowywanego odcinka ul. Szczecińskiej od poprzedniej granicy Miasta do ul. Wołyńskiej; • konieczność zachowania właściwej kolejności wykonania poszczególnych robót w zakresie przebudowy istniejącej i budowy nowej infrastruktury podziemnej. Brak koordynacji wszystkich działań związanych z realizacją poszczególnych części zamówienia, skutkowałby groźbą nieprawidłowej realizacji całości zadania, co mogłoby prowadzić do zwiększenia kosztów wykonania całości zamówienia oraz do znacznego wydłużenia terminu realizacji i utraty dofinansowania. 4) Zamawiający informuje, że otrzymał wstępną promesę dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Zamawiający otrzyma Promesę inwestycyjną po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Uwaga! Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostaną mu przyznane (art. 257 ustawy PZP). 5) Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 102.040.700,00 zł. 6) Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP. 7) Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty przewidującej odmienny niż określony w SWZ sposób wykonania zamówienia (oferta wariantowa).  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Wymagany termin realizacji zamówienia:  32 miesiące od dnia zawarcia umowy.