Informacja dotycząca polityki plików cookies: Informujemy, iż w naszych serwisach internetowych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Dalsze korzystanie z naszych serwisów, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności. Zamknij.
Koszalin, Poland
wydarzenia

Koszalin: W czwartek sesja Rady Miejskiej

Autor Ala za UM Koszalin 19 Września 2023 godz. 10:36
W czwartek (21 bm.) odbędzie się posiedzenie LXVII sesji Rady Miejskiej w Koszalinie.

Posiedzenie Rady Miejskiej w Koszalinie odbędzie się w sali konferencyjnej nr 300 w Urzędzie Miejskim w Koszalinie przy ulicy Rynek Staromiejski 6-7. Rozpoczęcie sesji  - godz. 9:00.  

 

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 
  2. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji Rady Miejskiej.  
  3. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności międzysesyjnej. 
  4. Informacja z prac komisji w okresie międzysesyjnym. 
  5. Informacja Prezydenta Miasta z działań podjętych między sesjami. 
  6. Rozpatrzenie projektów uchwał:  

     

1)   w sprawie wyboru ławników    

  - opinia Komisji Porządku Prawnego i Publicznego  

2)    w sprawie zabezpieczenia środków na pomoc finansową Gminie Biesiekierz 

- opinia Komisji Budżetu i Finansów 

3)    w sprawie zabezpieczenia środków na pomoc finansową Gminie Manowo 

- opinia Komisji Budżetu i Finansów 

4)    zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 1 w Koszalinie typu rodzinnego w Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą Nr 1 w Koszalinie typu socjalizacyjnego 

- opinia Komisji Spraw Społecznych 

5)    w sprawie utworzenia Dziennego Domu Złoty Wiek „Senior +" w Koszalinie oraz połączenia z Domem Pomocy Społecznej „Zielony Taras" w Koszalinie 

- opinia Komisji Spraw Społecznych 

6)    zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 roku  

- opinia Komisji Spraw Społecznych 

- opinia Komisji Budżetu i Finansów 

7)    w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu 

- opinia Komisji Budżetu i Finansów 

8)    w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Koszalina na 2023 rok  

- opinia Komisji Budżetu i Finansów 

9)    w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koszalina na lata 2023 – 2042  

- opinia Komisji Budżetu i Finansów  

10) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Koszalina – projekt uchwały z inicjatywy Klubu Radnych Koalicja Obywatelska - opinia Komisji Budżetu i Finansów  

11) w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu  

- opinia Komisji Gospodarki Komunalnej 

12) w sprawie przeznaczenia budynku straży pożarnej przy ul. Kazimierza Wielkiego – projekt uchwały wniesiony w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej  

- opinia Komisji Kultury 

- opinia Komisji Gospodarki Komunalnej 

13) w sprawie rozpatrzenia skargi nr 5/2023 na działalność Prezydenta Miasta Koszalina - opinia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

14) w sprawie podtrzymania stanowiska wyrażonego w uchwale Nr LXIV/934/2023 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie rozpatrzenia skargi nr 4/2023 na działalność Dyrektora Zarządu Budynków Mieszkalnych w Koszalinie  

- opinia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

7.  Interpelacje i zapytania radnych.  

8.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 

9.  Wolne wnioski i oświadczenia. 

     10.  Czas dla Rad Osiedli. 

     11.  Zamknięcie sesji.