Informacja dotycząca polityki plików cookies: Informujemy, iż w naszych serwisach internetowych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Dalsze korzystanie z naszych serwisów, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności. Zamknij.
Koszalin, Poland
wydarzenia

Ustawa o ochronie ludności oraz o stanie klęski żywiołowej: nowa wersja, nowe treści?

Autor Ala za Fundacja Batorego 29 Września 2022 godz. 8:25
Przekazano do publicznych konsultacji, przygotowaną w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, nową wersję projektu ustawy o ochronie ludności oraz o stanie klęski żywiołowej. W obecnym kształcie ustawa w mniejszym stopniu ogranicza samodzielność samorządu, choć nadal jego zadania i kompetencje nie są respektowane, co stoi w sprzeczności z konstytucyjną zasadą pomocniczości. W obecnym projekcie utrzymana została – nieznana Konstytucji RP – konstrukcja stanów quasi-nadzwyczajnych: zagrożenia i pogotowia, na której opiera się cała koncepcja ustawy – pisze prof. Hubert Izdebski w analizie dla forumIdei Fundacji Batorego.
 
 
 

Czytaj też

Lekarz przyjmie bez kolejki policjanta, strażaka i "terytorialsa" oraz ich rodziny

Ala za Puls Medycyny - 20 Października 2022 godz. 4:51
W najnowszej wersji projektu ustawy o ochronie ludności oraz o stanie klęski żywiołowej dodano artykuł, który poszerza grupę osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń medycznych bez kolejki. W projekcie ustawy o ochronie ludności oraz o stanie klęski żywiołowej dodano artykuł, który poszerza grupę osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością.Do lekarzy czy na zabiegi w szpitalach podlegających MSWiA i MON nie będą musieli czekać policjanci, strażacy, żołnierze zawodowi czy tzw. terytorialsi, a także ich rodziny.Przewiduje się, że zmiany wejdą w życie 1 stycznia 2023 roku. Do projektu ustawy o ochronie ludności oraz o stanie klęski żywiołowej, który jest na etapie opiniowania, dodano art. 26. Policjanci, strażacy czy “terytorialsi” nie będą czekać w kolejce do lekarza? Nowo dodany artykuł brzmi: “Funkcjonariuszom służb podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, żołnierzom zawodowym oraz żołnierzom pełniącym terytorialną służbę wojskową oraz członkom ich rodzin przysługuje prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, udzielanych w podmiotach leczniczych utworzonych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych lub Ministra Obrony Narodowej”. Oznacza to, że w kolejce do lekarzy czy na operację w szpitalach podlegających MSWiA i MON nie będą musieli czekać nie tylko policjanci, strażacy, żołnierze zawodowi czy tzw. terytorialsi, ale też ich rodziny. Jeśli projekt zostanie wprowadzony w życie, może to oznaczać, że pozostali pacjenci poczekają na wizytę u lekarza, zabieg lub operację jeszcze dłużej. Przewiduje się, że projektowana ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. Kto może być przyjęty do lekarza bez kolejki? Obecnie prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej mają: kobiety w ciąży; osoby do 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu; świadczeniobiorcy posiadający orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji; Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi”, Zasłużeni Dawcy Przeszczepu oraz osoby posiadające tytuł „Dawcy Przeszczepu”; inwalidzi wojenni i wojskowi; żołnierze zastępczej służby wojskowej; cywilne niewidome ofiary działań wojennych; kombatanci; działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych; osoby deportowane do pracy przymusowej; uprawnieni żołnierze lub pracownicy, których ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30%; weterani poszkodowani, których ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30%.