Informacja dotycząca polityki plików cookies: Informujemy, iż w naszych serwisach internetowych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Dalsze korzystanie z naszych serwisów, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności. Zamknij.
Koszalin, Poland
wydarzenia

Koszalin ma budżet na 2022 rok!

Autor Ala 25 Listopada 2021 godz. 12:11
Dziś radni podjęli - stosunkiem głosów 15 za, 9 przeciw (klub KO) - uchwałę w sprawie zaproponowanego przez prezydenta miasta budżetu na przyszły rok. Wiele emocji wzbudziła umieszczona w budżecie budowa drogi na Górze Chełmskiej. Podczas sesji przed ratuszem odbył się protest mieszkańców dotyczący wstrzymaniu wycinki 337 drzew na Górze Chełmskiej.

Uchwała budżetowa znajduje się  tu. Zobacz na co wyda pieniądze Miasto Koszalin w 2021 r. i sprawdź skąd pochodzą pieniądze wydatkowane w tegorocznym Budżet Koszalina. Podczas sesji radni odrzucili wniosek radnych klubu KO  nt. wprowadzenia autopoprawki dotyczącej drogi na Górze Chełmskiej i wstrzymaniu wycinki 337 drzew

został odrzucona głosami radnych PiS, Wspólnego Koszalina i części  radnych niezależnych. Radna Dorota Róża Chałat nie mogła zgodzić się z "rzezią drzew" i opanować emocji...

Plan drogi dojazdowej wraz z chodnikiem do stadionu:

Czytaj też

Koszalin ma budżet na 2023 rok

Ala, fot. UM Koszalin - 15 Grudnia 2022 godz. 12:13
128 mln złotych deficytu i zadłużenie na koniec 2023 roku wynoszące ponad 425 mln złotych przeraziło radnych, którzy bardzo krytycznie podeszli do sporządzonego przez Piotra Jedlińskiego, prezydenta Koszalina projektu budżetowej uchwały. Ostatecznie głosami klubu radnych Wspólny Koszalin, niezrzeszonych i części radnych klubu PIS budżet został przyjęty. - Budżet jest historycznie niebezpieczny. Miasto jest zadłużone po sufit  - powiedziała Anna Mętlewicz, przewodnicząca klubu radnych PIS. - Mamy duże i nowoczesne obiekty, na miarę wielkich miast. Problemem jest to, że musimy je teraz utrzymywać. Wszyscy wiemy, że trzeba oszczędzać. I inne miasta, nawet Warszawa tak robąi. A Koszalin? Koszalin jest pięknie oświetlony i będzie miał sylwestra... Rozumiem, że kampania wyborcza się rozpoczyna... Chcę też zwrócić uwagę, że za chwilę pojawią się uchwały podwyżkowe: za śmieci, za wodą itd. Jako klub radnych PIS nie poprzemy tego budżetu, ale i nie będziemy przeciwni - dodała. Marek Reiholz, przewodniczący klubu Wspólny Koszalin wypowiedział się także w imieniu radnych niezrzeszonych: "To budżet na trudne czasy. Na przetrwanie, ale nie za wszelką cenę. Zadłużenie jest do udźwignięcia. Poprzemy budżet - zadeklarował. Sebastian Tałaj, szef Klubu Koalicji Obywatelskiej stwierdził: 'Budżet od strony technicznej jest skonstruowany poprawnie. Apelowaliśmy, by w tak ciężkich czasach podchodzić bardzo ostrożnie do każdej inwestycji. Byliśmy przeciwni budowie drogi i płacy rekreacyjnego na Górze Chełmskiej. My tego budżetu nie poprzemy - dodał.  - To rzeczywiście budżet historyczny, a nawet histeryczny - powiedziała radna Dorota Chałat (KO).  - Jako radni, jako koszalinianie się niepokoimy. Zadłużenie wynoszące 70 procent w stosunku do dochodów powoduje ten niepokój. Za wykonanie, za realizację tego budżetu odpowiadać będzie pan, panie prezydencie  - stwierdziła.  Prezydent Jedliński odpowiadał radnym: Idę do filharmonii kolejka. Idę do aquaparku, do sauny, a tam pełno. Nasze obiekty są wykorzystywane przez mieszkańców. Ostatnią, dosłownie ostatnią działkę uzbrojoną w strefie ekonomicznej sprzedamy w lutym. Bezrobocie w Koszalinie to 4,8%. Jedna trzecia świątecznego oświetlenia ubiegłorocznego i to podłączone do opłacanego ryczałtem oświetlenia rzeczywiście robi wrażenie. Zorganizowanie takiego jarmarku jak przed pandemią na rynku to minimum 200 tysięcy złotych. Dlatego zrezygnowaliśmy z jego organizacji. Oszczędziliśmy. Odnosząc się do niepotrzebnych inwestycji na Górze Chełmskiej, to otrzymaliśmy na nie środki zewnętrzne. Jak zrezygnujemy, zapłacimy odszkodowania i zwrócimy otrzymane środki. A po nie - zapewniam - stoi kolejka. Co ważne: w trakcie procedury budżetowej nie została zgłoszona żadna poprawka.  Następnie radna Mętlewicz poprosiła o przerwę. Po przewie okazało się, że radni klubu PIS podzielili się głosami (Andrzej Jakubowski i Mariusz Nastarowski byli "za") i budżet zyskał 12 głosów poparcia. 4 radnych się wstrzymało od głosu, a radni KO zagłosowali przeciw. 

Ankieta: Koszalin Przyszłości

Ala - 8 Września 2022 godz. 11:46
- Prezydent nie konsultuje budżetu z mieszkańcami, więc my, to zrobimy - mówił podczas spotkania z dziennikarzami Tomasz Sobieraj, szef koszalińskiej Platformy Obywatelskiej. Koszalin Przyszłości to nie tylko hasło, slogan, a konkretna propozycja dla koszalinian. Grupa radnych Koalicji Obywatelskiej wraz z przewodniczącym koszalińskiej PO, Tomaszem Sobierajem przygotowali dla mieszkańców miasta zestaw ośmiu pytań dotyczących przyszłorocznego miejskiego budżetu. Odpowiedzi udzielać można elektronicznie na stronie www.koszalinprzyszlosci.pl .  - Odpowiadając na pierwszych sześć pytań koszalinianie podadzą swoje preferencje wydatkowania pieniędzy na następujące obszary: edukację, inwestycje, sprawy społeczne i zdrowie, sport i rekreację, ochronę klimatu i środowiska oraz kulturę - wyjaśniał Sebastian Tałaj przewodniczący klubu radnych KO.  - Siódme pytanie ma dać odpowiedź no to, co jest największym miejskim problemem, a w ósmych chcemy poznać opinię mieszkańców dotyczącą inwestycji i związanej z nią wycinki drzew na Górze Chełmskiej - dodał Tałaj. Link do ankiety jest  tu. Wersja tradycyjna (papierowa) obecnie jest dostępna na ul. Dworcowej 10/4. Wkrótce będzie można także ją wypełnić podczas dyżurów radnych KO. Ankietę można wypełniać do 22 bm., a w ostatnich dniach września poznany jej wyniki. 

Koszalin: Miasto znów się zadłuża. Zamierza wypuścić obligacje na 15 mln złotych

Ala za UM Koszalin - 25 Stycznia 2022 godz. 3:11
W czwartek (27 bm.) koszalińscy radni pochylą się m.in. nad projektami uchwał w sprawie emisji obligacji komunalnych, zgody na podjęcie działań mających na celu powstanie w mieście spalarni - a dokładniej instalacji termicznego przekształcania odpadów powstających z przetwarzania odpadów komunalnych. Będą także debatować w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części osiedla Unii Europejskiej oraz Jamno-Zachód. Ponadto zastanowią się nad powstaniem na terenie miasta grzebowiska dla zwierząt. Przewidziane jest także podjęcie decyzji kadrowych: odwołanie z funkcji przewodniczącego Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki Sebastiana Tałaja i powołanie na nie Oliwii Skórki. Emisja obligacji komunalnych  w łącznej liczbie do 15.000 (piętnaście tysięcy) sztuk obligacji o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda, do łącznej kwoty 15.000.000,00 zł (piętnaście milion w złotych). Emisja poszczeg lnych serii obligacji nastąpi poprzez skierowanie propozycji nabycia do jednego adresata. Emitowane obligacje będą obligacjami na okaziciela. Emitowane obligacje nie będą zabezpieczone. Środki pozyskane z emisji zostaną przeznaczone na: 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Koszalina na 2022 rok, 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papier w wartościowych oraz zaciągniętych kredytów. Jak będzie wyglądać budżet miasta po zmianach można zobaczyć klikając  tu. W porządku obrad jest także projekt uchwały "wyrażającej akceptację dla podjęcia działań zmierzających do realizacji planowanej inwestycji w zakresie termicznego przekształcania odpad w powstających w wyniku przetwarzania odpad w komunalnych i powstania na terenie Koszalina instalacji termicznego przekształcania odpad w komunalnych z odzyskiem energii zawartej w odpadach realizowanym poprzez wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej w kogeneracji, w tym w szczególności do podjęcia działań w zakresie wykonania stosownych konsultacji i analiz zmierzających do realizacji przedsięwzięcia oraz składania wniosków do instytucji finansujących". To akurat bardzo ważna i długo wyczekiwana sprawa. Jeszcze rok temu była niemożliwa do zrealizowania. O powodach przeczytasz tu.   Istotną sprawą jest powstanie w Koszalinie cmentarza dla zwierząt. W uzasadnieniu projektu tej uchwały czytamy m.in.: "W wielu polskich miastach funkcjonują już takie grzebowiska (w sumie jest ich 18). W Słupsku "Dolina Pupilków" prowadzona jest przez PKG. W innych miastach w większość zajmują się tym firmy prywatne. W naszym mieście do tej pory nie ma nawet wyznaczonego miejsca, w którym taka działalność mogłaby być realizowana. Do koszalińskiego ratusza zgłaszał się już chętny przedsiębiorca, który prowadzi cmentarz w Szczecinie i otwiera kolejny w Świnoujściu. Wyraził on chęć wybudowania miejsca spoczynku dla zwierząt w naszym mieście. Wielu właścicieli psów czy kotów chce upamiętnić śmierć swojego pupila. Zakopywanie w lesie czy przydomowych ogródkach jest ustawowo zabronione, a pozostawienie swojego zmarłego przyjaciela do utylizacji niczym odpad jest dla wielu osób niewyobrażalne i nieludzkie. Koniecznym jest, aby prezydent Koszalina podjął działania zmierzające do uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego, którego zapisy pozwolą na utworzenie grzebowiska dla zwierząt na ternie miasta. To prezydent kieruje zespołem urzędników, którzy na jego polecenie mogą przygotować wszelkie materiały niezbędne dla realizacji istotnej potrzeby mieszkańców, jaką jest możliwość godnego pogrzebania zwierzęcia".   Porządek obrad: Posiedzenie Rady Miejskiej w Koszalinie odbędzie się w dniu 27 stycznia 2022 roku o godz. 9:00 z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).   Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. Wręczenie złotej Odznaki Honorowej Gryfa Zachodniopomorskiego. Przyjęcie protokołu  z poprzedniej sesji Rady Miejskiej. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności międzysesyjnej. Informacja z prac komisji w okresie międzysesyjnym. Informacja Prezydenta Miasta z działań podjętych między sesjami. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Koszalina i Starosty Koszalińskiego  z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Koszalina i powiatu koszalińskiego za 2021 rok.     Rozpatrzenie projektów uchwał: 1)  zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Klubu „Senior+" w Koszalinie oraz połączenia  z Domem Pomocy Społecznej „Zielony Taras" w Koszalinie          - opinia Komisji Spraw Społecznych          2)  zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Dziennego Domu Pogodna Jesień „Senior +"  w Koszalinie oraz połączenia z Domem Pomocy Społecznej „Zielony Taras"  w Koszalinie          - opinia Komisji Spraw Społecznych             3) zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Koszalińskiej Rady Seniorów       - opinia Komisji Spraw Społecznych   4) w sprawie wyrażenia akceptacji na podjęcie działań w zakresie realizacji przedsięwzięć zmierzających do powstania na terenie miasta Koszalina instalacji termicznego przekształcania odpadów powstających z przetwarzania odpadów komunalnych   - opinia Komisji Gospodarki Komunalnej   5) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części osiedla Unii Europejskiej w Koszalinie     - opinia Komisji Gospodarki Komunalnej   6) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania   przestrzennego terenu położonego w Koszalinie w rejonie ulic Lechickiej, Szczecińskiej oraz Bohaterów Warszawy   - opinia Komisji Gospodarki Komunalnej   7) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Jamno-Zachód" w Koszalinie   - opinia Komisji Gospodarki Komunalnej   8)  w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu "Monte Cassino - Fałata" w Koszalinie   - opinia Komisji Gospodarki Komunalnej   9) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Koszalina na 2022 rok     - opinia Komisji Budżetu i Finansów   10) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koszalina na lata 2022 – 2036    - opinia Komisji Budżetu i Finansów   11) w sprawie emisji obligacji komunalnych   - opinia Komisji Budżetu i Finansów   12) zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad, sposobu, trybu oraz organów i osób uprawnionych do umarzania, odraczania oraz rozkładania na raty należności pieniężnych      o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Gminie Miastu Koszalin lub jej jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej   - opinia Komisji Budżetu i Finansów   13) w sprawie przyznania z komunalnego zasobu mieszkaniowego lokalu mieszkalnego dla rodziny Brizitskiy   - opinia Komisji Gospodarki Komunalnej   14) w sprawie przyznania z komunalnego zasobu mieszkaniowego lokalu mieszkalnego dla rodziny Rudak   - opinia Komisji Gospodarki Komunalnej   15) w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla „Jedliny" w Koszalinie     - opinia Komisji Porządku Prawnego i Publicznego   16) w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych dotyczących budżetu  obywatelskiego   - opinia Komisji Porządku Prawnego i Publicznego   17) w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Koszalina o wyznaczenie miejsca na grzebowisko dla zwierząt w Koszalinie oraz podjęcia działań zmierzających do uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego umożliwiających lokalizację grzebowiska dla zwierząt   - opinia Komisji Gospodarki Komunalnej   18) w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Miejskiej w Koszalinie do opracowania zmian w Statucie Miasta Koszalina     - opinia Komisji Porządku Prawnego i Publicznego   19) w sprawie zatwierdzenia Przewodniczącej Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Koszalinie   - opinia Komisji Porządku Prawnego i Publicznego   20) w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej  w Koszalinie   - opinia Komisji Porządku Prawnego i Publicznego   21)  w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji z dnia 22 listopada 2021 r.   - opinia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji   22)  w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji z dnia 07 grudnia 2021r.   - opinia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji   23) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Przedszkola nr 37 w Koszalinie   - opinia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji   24) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 24 października 2021 r.   - opinia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji         25) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Koszalina z dnia  15 listopada 2021 r.   - opinia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji      9.  Interpelacje i zapytania radnych.   10.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.   11. Wolne wnioski i oświadczenia.   12. Czas dla Rad Osiedli.   13. Zamknięcie sesji.                                                                          Przewodniczący Rady Miejskiej                                                                                               Jan  Kuriata