Informacja dotycząca polityki plików cookies: Informujemy, iż w naszych serwisach internetowych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Dalsze korzystanie z naszych serwisów, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności. Zamknij.
Koszalin, Poland
wydarzenia

Koszalin: Wkrótce wiadukt na al. Monte Cassino zniknie nam z oczu

Autor Ala, fot. Dominik Wasilewski 13 Października 2021 godz. 6:54
Trwa przebudowa wiaduktu na ulicy Monte Cassino. Obecnie prowadzona jest rozbiórka mniejszych jego elementów - barierek, oświetlenia.Trwa frezowanie nawierzchni asfaltowej. Nad Dzierżęcinką wykonawca (Konsorcjum Firm Intop) zamontował siatkę, która ma chronić rzekę przed ewentualnie spadającymi z mostu elementami konstrukcji.

 Przypomnijmy, 50-letni wiadukt przy alei Monte Cassino zamknięto w marcu ubiegłego roku, bo jego dalsza eksploatacja groziła katastrofą budowlaną.  Do końca bieżącego roku ma zostać rozebrany. Obecnie trwają prace związane z odłączeniem  czynnych sieci; gazu, prądu, wody. Nowy obiekt ma kosztować 35 mln 899 tysięcy złotych i zostać oddany do użytkowania w styczniu 2023 roku. 

Wiadukt w al. Monte Cassino w Koszalinie ma około 220 m długości, a jego nośność wynosi 40 ton. Powstał w technologii belek WBS, do użytku został oddany w 1971 r., a modernizację przeszedł w latach 2008–2009. W ramach zleconej w ub.r. ekspertyzy stwierdzono, że obiekt nie spełnia żadnych obowiązujących przepisów pod względem grubości betonu i otuliny, znajdującej się na prętach zbrojeniowych. Stwierdzono, że przeprawa może się zawalić. Na podstawie wyników ekspertyzy nadzór budowlany podjął decyzję o rozbiórce wiaduktu i zamknięciu go dla ruchu, co nastąpiło w marcu 2020 r. Od tamtej pory kierowcy ciężarówek nie mają szans ominąć centrum miasta, przez co w Koszalinie tworzą się spore korki i wzrósł poziom hałasu.

 

Czytaj też

Ruszyła przebudowa skrzyżowania na ul. Monte Cassino

Ala, fot. FB/Piotr Jedlinski - 30 Sierpnia 2022 godz. 13:17
Trwają prace remontowe nawierzchni ul. Monte Cassino. Dzisiejsze prace związane będą z regulacją studni wodociągowych. Wszystkie pasy ruchu pozostaną przejezdne. Natomiast wystąpi ograniczenie prędkości do 40 km/h. Wykonawca zapowiada kolejne prace do końca września: 29.08 – 30.08 – Frezowanie nawierzchni w godzinach 18:00 – 03:00, 05.09 – 07.09 – Układanie warstwy wiążącej w godzinach 18:00 – 03:00, 07.09 – 09.09 – Wykonanie pętli indukcyjnych w godzinach 18:00 – 03:00, 12.09 – 15.09 – Układanie warstwy ścieralnej w godzinach 18:00 – 03:00, 27.09 – Wykonanie oznakowania poziomego w godzinach 18:00 – 03:00.  Wykonawca nie planuje zamykania skrzyżowania.   ZDiT zwraca się z apelem do kierowców o zachowanie czujności podczas trwania prac.   Koszt prac to 1 541 000 zł.   W ramach tej kwoty zostanie wykonane: – rozbiórka istniejącej nawierzchni bitumicznej, gr. ok. 8 cm (frezowanie), – wykonanie warstw bitumicznych: – warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 4 cm, – warstwa przeciwspękaniowa z siatki szklano-węglowej, – warstwa ścieralna z SMA gr. 4 cm, – regulacja istniejących studni, włazów, zasuw, – odtworzenie istniejących pętli indukcyjnych, – wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego.   Inwestycję realizuje firma Strabag na zlecenie Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie.

Koszalin: Wiadukt na al. Monte Cassino będzie podświetlony!

Film Ala za XXXI sesja RM Koszalin - 22 Kwietnia 2021 godz. 15:13
Podczas czwartkowej sesji koszalińskiej Rady Miejskiej zaprezentowano wizualizację wiaduktu, a dokładniej dwóch wiaduktów, które zostaną zbudowane w miejscu obecnie istniejącego i przeznaczonego do rozbiórki obiektu. Nowy wiadukt będzie posiadał m.in. przęsło nurtowe wzmocnione łukiem, które ma nadać obiektom indywidualnego charakteru. W założeniach ma być ono podświetlone i wykonana ma zostać iluminacja łuków oraz cięgien. 

Koszalin: Przetarg na wiadukt ogłoszony

Ala, fot. Piotr Walendziak - 8 Kwietnia 2021 godz. 8:55
O godz. 8.00 rano 22 kwietnia br. nastąpi otwarcie ofert przetargowych na "Rozbiórkę i budowę wiaduktów drogowych w ciągu Alei Monte Cassino w Koszalinie” realizowaną w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach zadania inwestycyjnego: Rozbiórka i budowa wiaduktów drogowych w ciągu Alei Monte Cassino w Koszalinie". Inwestor na to zadanie zamierza przeznaczyć 43.602.583,11 zł., a termin wykonania to 30.11.2022 rok. 1)Przedmiotem zamówienia jest rozbiórka i budowa wiaduktów drogowych w ciągu Alei Monte Cassino w Koszalinie realizowana w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach zadania inwestycyjnego: Rozbiórka i budowa wiaduktów drogowych w ciągu Alei Monte Cassino w Koszalinie. 2)Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: 2.1)wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich wymaganych opinii, uzgodnień, decyzji i pozwoleń w zakresie wynikającym z przepisów prawa (w szczególności prawa budowlanego, prawa ochrony środowiska, ustawy o drogach) a niezbędnych do uzyskania pozwolenia na realizację robót budowlanych; 2.2)realizację robót budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenu na podstawie wykonanej  i zatwierdzonej dokumentacji projektowej dla 2 wiaduktów drogowych w ciągu Alei Monte Cassino w Koszalinie, jak również przygotowanie wniosku wraz z kompletem dokumentów do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu/zgłoszenia zakończenia robót; 2.3)pełnienie nadzoru autorskiego w odniesieniu do zaprojektowanych robót w trakcie realizacji inwestycji pn. „Rozbiórka i budowa wiaduktów drogowych w ciągu Alei Monte Cassino  w Koszalinie”  

wiadukt na Monte Cassino zostanie zburzony

w - 28 Września 2020 godz. 7:52
w

Wiadukt na al. Monte Cassino zamknięty

Ala za UM Koszalin - 18 Marca 2020 godz. 5:51
W piątek, 20 marca z powodu znacznego uszkodzenia wiaduktu w alei Monte Cassino, zostanie on zamknięty dla ruchu. Zadecydowała o tym wstępna ekspertyza, z której wynika, że uszkodzone są liczne elementy wiaduktu, w tym belki nośne, co skutkuje koniecznością rozbiórki obiektu. Jak daleko idące będą to prace, zadecyduje wynik końcowej ekspertyzy, która będzie znana w czerwcu br. Wtedy będzie wiadomo, które elementy nie będą wyburzone, jest szansa, że będą to słupy i fundamenty, co zmniejszy koszty i pozwoli szybciej zakończyć prace. Optymistyczny wariant to czerwiec 2021 r., ale bardziej prawdopodobny termin zakończenia prac to 1,5-2 lata. W pierwszej kolejności naprawiana będzie jedna nitka wiaduktu, by udrożnić ruch w tym miejscu. Nowy wiadukt będzie wykonany w nowej technologii, która bardzie odpowiada obecnej rzeczywistości na drogach. Liczący około 220 metrów wiadukt w al. Monte Cassino był bowiem wybudowany w 1971 roku i ma 40 ton nośności. Ostatnio modernizowany był w latach 2008-2009, ale ze względu na budowę obwodnicy w drodze S6 był ostatnio mocno eksploatowany i to także ma z pewnością wpływ na aktualny stan obiektu. Koszty naprawy wiaduktu będzie można oszacować po zakończeniu ekspertyzy w czerwcu, koszaliński samorząd na pewno będzie się starał o pieniądze z zewnątrz, bo w przeciwnym przypadku będzie trzeba zrezygnować z części inwestycji w mieście. Ponieważ Unia Europejska nie przewiduje dofinansowania tego typu inwestycji, planowane jest zwrócenie się do rządu, by skorzystać z rezerwy budżetowej państwa przeznaczonej na tego typu losowe zdarzenia.  W związku z koniecznością zamknięcia wiaduktu, w nocy z czwartku na piątek (19-20 marca 2020 r.) zostanie wprowadzona nowa, tymczasowa organizacja ruchu. Ruch tranzytowy zostanie przekierowany na trasy omijające wiadukt w mieście.  Objazd z Gdańska do Poznania przez ulice: Monte Cassino (w kierunku ulicy Kościuszki), Pileckiego, Stawisińskiego do Ronda Solidarności, dalej jazda zgodnie z istniejącymi drogowskazami. Objazd z Gdańska do Kołobrzegu przez ulice: Jana Pawła II, Władysława IV, Mazowieckiego. Objazd z Gdańska do Szczecina przez ulice: Monte Cassino (w kierunku ulicy Kościuszki), Pileckiego, Stawisińskiego, Krakusa i Wandy, Armii Krajowej. Objazdy w kierunkach przeciwnych analogicznie do wyznaczonych tras.  Szczegóły na załączonym schemacie. W związku z reorganizacją ruchu w mieście, zmieniają się także niektóre trasy autobusów MZK. Schemat nowych tras przedstawiony jest na schemacie:

Utrudnienia na wiadukcie Al. Monte Cassino w Koszalinie

Ekoszalin z mat. informacyjnych - 5 Lutego 2020 godz. 12:47
Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie wprowadzi dzisiaj wieczorem (5 lutego) zwężenie do jednego pasa ruchu na południowej nitce wiaduktu drogowego przy Alei Monte Cassino (strona od Szpitala Przeciwgruźliczego). To efekt rutynowego przeglądu technicznego obiektu podczas którego dostrzeżono pogorszenie stanu  części wiaduktu i stąd decyzja o wyłączeniu z ruchu jednej nitki.   Jednocześnie Zarząd Dróg i Transportu podjął czynności w zakresie zlecenia wykonania ekspertyzy technicznej, która przesądzi o potrzebie ewentualnych prac modernizacyjnych i dalszych działaniach  w tym zakresie.    Zarząd Dróg  i Transportu przeprasza za utrudnienia