Informacja dotycząca polityki plików cookies: Informujemy, iż w naszych serwisach internetowych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Dalsze korzystanie z naszych serwisów, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności. Zamknij.

5,3 mln złotych za sprzątanie ulic

2018-11-15 03:25:00 Ala za ZDiT Koszalin
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. wygrało ponownie przetarg na "Całoroczne oczyszcza nie dróg publicznych miasta Koszalina". Za tę usługę otrzyma 5 346 993,19 zł.

Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie rozstrzygnął przetarg na Całoroczne oczyszcza nie dróg publicznych miasta Koszalina". W postępowaniu wpłynęła jedna oferta PGK Koszalin. Do czego za tę kwotę zobowiązał się PGK? 

I. Utrzymania czystości jezdni, chodników, parkingów i przystanków komunikacyjnych w okresie letnim – od 1 kwietnia do 31 października:

utrzymanie ulic i przystanków

1.1. mechaniczne i ręczne zamiatanie jezdni, chodników i ciągów pieszych, miejsc postojowych, zatok autobusowych, azyli dla pieszych, ścieżek rowerowych, przejścia podziemnego oraz parkingów na ulicach powierzonych do utrzymania, w częstotliwości zgodnej z załącznikami do SOPZ, przez 7 dni w tygodniu, tak aby ulicom powierzonym w utrzymanie zapewnić właściwy standard czystości i estetyki tj. usuwanie, piasku, błota, gruzu, betonu, padliny, traw, liści, gałęzi, oleju, niedopałków, szkła, papierów, opakowań z tworzyw sztucznych, „banerów”, zanieczyszczeń powstałych w wyniku zdarzeń losowych (ulewne deszcze, gwałtowne wichury) i innych śmieci oraz przeszkód zagrażających bezpieczeństwu ruchu kołowego i pieszego wraz z załadunkiem i wywozem nieczystości, a także ich składowaniem na wysypisku (wizualny efekt czystej nawierzchni);

1.2.chemiczne usuwanie chwastów z utwardzonych części pasa drogowego ulic powierzonych do utrzymania, w częstotliwości zgodnej z harmonogramem zamiatania, uniemożliwiającej zarastanie powierzchni ulic, chodników, ciągów pieszych, ścieżek rowerowych, zatok autobusowych, postojowych, azyli dla pieszych, parkingów i przystanków autobusowych, z zachowaniem odrębnych przepisów i wymogów dotyczących stosowania środków chemicznych;

Strona 4 z 22

1.3.czyszczenie krat wpustów ulicznych oraz koryt odwadniających znajdujących się na terenach pasów drogowych ulic, chodników, ciągów pieszych, ścieżek rowerowych, zatok i przystanków autobusowych i parkingów powierzonych do utrzymania, w częstotliwości 2 razy w miesiącu;

1.4.ręczne sprzątanie nawierzchni przystanków w obrębie wiat i słupków przystankowych tj. utrzymywanie w czystości i usuwanie chwastów, traw, liści, gałęzi, piasku, błota, gruzu, padliny, oleju, niedopałków, szkła, papierów, opakowań z tworzyw sztucznych „banerów”, reklam, zanieczyszczeń powstałych w wyniku zdarzeń losowych (ulewne deszcze, gwałtowne wichury) i innych śmieci, oraz przeszkód zagrażających bezpieczeństwu ruchu i pieszych wraz z załadunkiem i wywozem nieczystości a także ich składowaniem na wysypisku oraz z terenów w obrębie wszystkich przystanków komunikacyjnych, w promieniu 10m, ale nie dalej niż do krawędzi jezdni i do granicy pasa drogowego, na terenie miasta Koszalina, w częstotliwości zgodnej z załącznikami do SPOZ i intensywnością zapewniającą pełną estetykę przystanku i pełne bezpieczeństwo ruchu oraz koszenie traw, grabienie ich wywóz z terenów zielonych znajdujących się w obrębie przystanków, w częstotliwości 1 raz w miesiącu;

II. Utrzymania czystości jezdni, chodników, parkingów i przystanków komunikacyjnych w okresie zimowym – od 01 listopada do 31 marca:

2.1. Pogotowie zimowe obejmuje:

2.1.1. utrzymanie stałego pogotowia zimowego pracującego w ruchu ciągłym ze stanowiskiem dyspozytora, stała obserwacja stanu pogody, analiza danych ze stacji pogodowych i Biura Prognoz pod kątem podejmowanych działań oraz systematyczne przesyłanie prognoz pogody e-mailem na adresy wskazane przez Zamawiającego;

2.1.2.prace porządkowe na ulicach i przystankach wyszczególnionych w załącznikach, wymienione w punkcie1,ppkt 1.1;1.3;1.4, do SOPZ, w przypadku korzystnych warunków pogodowych i braku opadów śniegu, gołoledzi i innych skutków zimy warunkujących prowadzenie czynnej akcji zimowej, zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem zamiatania ulic, przy użyciu zamiatarek samojezdnych lub zamiatarki elewatorowej;

2.2. Czynna akcja zimowa obejmuje:

2.2.1.profilaktyczne zabezpieczenie jezdni wraz z zatokami autobusowymi, chodników, parkingów, ciągów pieszych, miejsc postojowych, ścieżek rowerowych i nawierzchni przystanków komunikacyjnych przed śliskością zimową, na ulicach wymienionych w załącznikach do SOPZ;

2.2.2.usuwanie śliskości zimowej przy zastosowaniu odpowiednich (właściwych) środków chemicznych, uszorstniających lub mechanicznych albo środków tych łącznie z jezdni wraz z zatokami autobusowymi, chodników, parkingów, ciągów pieszych, miejsc postojowych, ścieżek rowerowych i nawierzchni przystanków komunikacyjnych, na ulicach wymienionych w załącznikach do SOPZ;

2.2.3.odpłużanie jezdni wraz z zatokami autobusowymi, chodników, parkingów, ciągów pieszych, miejsc postojowych, ścieżek rowerowych i nawierzchni przystanków komunikacyjnych, przy zastosowaniu pługów czołowych lemieszowych, zamontowanych na solarkach, piaskarkach, samochodach ciężarowych i ciągnikach, na ulicach wymienionych w załącznikach do SOPZ;

2.2.4.odpłużanie dróg gruntowych i tymczasowych, przy zastosowaniu pługów czołowych lemieszowych, zamontowanych na solarkach, piaskarkach, samochodach ciężarowych i ciągnikach, na ulicach wymienionych w załącznikach do SOPZ;

2.2.5.odśnieżanie jezdni wraz z zatokami autobusowymi, chodników, parkingów, ciągów pieszych, miejsc postojowych, ścieżek rowerowych i nawierzchni przystanków komunikacyjnych, w technologii mechaniczno-ręcznej, tj. uzupełnienie odpłużenia mechanicznego ręcznym odgarnięciem pokrywy śnieżnej w miejscach niedostępnych dla pługów, na ulicach wymienionych w załącznikach do SOPZ ;

 

2.2.6.doczyszczanie ręczne z błota pośniegowego i zmarzliny przykrawężnikowej jezdni w strefie wyznaczonych przejść dla pieszych i przystanków komunikacji miejskiej, na ulicach wymienionych w załącznikach do SOPZ. Przejścia dla pieszych na skrzyżowaniach o różnej kolejności odśnieżania, należy odśnieżać w standardzie ulicy o najwyższej kolejności zimowego utrzymania na danym skrzyżowaniu;

2.2.7. uszorstnianie nawierzchni jezdni wraz z zatokami autobusowymi, chodników, parkingów, ciągów pieszych, miejsc postojowych, ścieżek rowerowych i nawierzchni przystanków komunikacyjnych przy zastosowaniu odpowiednich (właściwych) środków chemicznych, uszorstniających lub mechanicznych albo środków tych łącznie, na ulicach wymienionych w załącznikach do SOPZ;

2.2.8.uszorstnianie nawierzchni chodników i ulic wykonanych z kostki betonowej poprzez posypywanie piaskiem po odgarnięciu śniegu i lodu;

2.2.9. uszorstnianie nawierzchni jezdni dróg gruntowych (tymczasowych) poprzez posypywanie piaskiem lub innym środkiem uszorstniającym (bez domieszki środków chemicznych) po odgarnięciu śniegu i lodu;

2.2.10. usuwanie na bieżąco zmarzliny wokół wpustów ulicznych w celu spływu z jezdni wody powstającej z topniejącego śniegu, na ulicach wymienionych w załącznikach do SOPZ;

2.2.11. stałe patrolowanie dróg i przystanków objętych umową, w celu bieżącej oceny skuteczności podejmowanych działań i zastosowanych technologii, korygowanie tras przejazdu pługosolarek i pługopiaskarek, w przypadku utraty przejezdności niektórych odcinków dróg oraz niezwłoczna reakcja na wystąpienie lokalnej śliskości, na ulicach wymienionych w załącznikach do SOPZ;

2.2.12. likwidowanie śliskości na podjazdach przez ręczne posypywanie środkami chemicznymi i uszorstniajacymi, w przypadku utrudnionego przejazdu posypywarek spowodowanego zatłoczeniem ulic, na ulicach wymienionych w załącznikach do SOPZ;

2.3. jednokrotne pozimowe oczyszczanie jezdni wraz z zatokami autobusowymi, chodników, parkingów, ciągów pieszych, miejsc postojowych, ścieżek rowerowych i nawierzchni przystanków komunikacyjnych, na ulicach wymienionych w załącznikach do SOPZ w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, uzależnionym od panujących warunków atmosferycznych i prognoz pogody;

2.4. wywóz nadmiernie zgromadzonych zanieczyszczeń (błota, śniegu, lodu i innych) uprzątniętych z chodników przez właścicieli nieruchomości przyległych do drogi publicznej, utrudniających komunikację w pasie drogowym, wymienionych w załącznikach do SOPZ, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym;

2.5. uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń (w tym banerów) z placów, parkingów i przystanków komunikacji miejskiej oraz chodników, ścieżek rowerowych, ciągów pieszych, które znajdują się w pasie drogowym i nie graniczą bezpośrednio z sąsiednią nieruchomością, wymienionych w załącznikach do SOPZ w uzgodnieniu z Zamawiającym;

III. Wykonania prac porządkowych na zlecenie Zamawiającego:

W okresie całorocznym:

3.1. mechaniczne zamiatanie jezdni, chodników i ciągów pieszych, miejsc postojowych, zatok autobusowych, azyli dla pieszych, ścieżek rowerowych oraz parkingów na ulicach powierzonych do utrzymania, na pisemne zlecenie Zamawiającego, w częstotliwości zgodnej z załącznikami do SOPZ i wynikającej z bieżących potrzeb , tak, aby ulicom powierzonym w utrzymanie zapewnić właściwy standard czystości i estetyki (wizualny efekt czystej nawierzchni);

3.2. mechaniczne zamiatanie zamiatarką elewatorową jezdni i parkingów na ulicach powierzonych do utrzymania, wymienionych w załącznikach do SOPZ, na pisemne zlecenie Zamawiającego, tak aby ulicom powierzonym w utrzymanie zapewnić właściwy standard czystości i estetyki (wizualny efekt czystej nawierzchni);

3.3. ręczne sprzątanie jezdni, chodników i ciągów pieszych, miejsc postojowych, zatok autobusowych, azyli dla pieszych, ścieżek rowerowych, parkingów, przystanków autobusowych i przejścia podziemnego na ulicach powierzonych do utrzymania, wymienionych w załącznikach

Strona 6 z 22

do SOPZ na pisemne zlecenie Zamawiającego, tak aby ulicom powierzonym w utrzymanie zapewnić właściwy standard czystości i estetyki (wizualny efekt czystej nawierzchni);

3.4. chemiczne usuwanie chwastów z utwardzonych części pasa drogowego ulic powierzonych do utrzymania, na pisemne zlecenie Zamawiającego, z zachowaniem odrębnych przepisów i wymogów dotyczących stosowania środków chemicznych;

3.5. mycie nawierzchni przejścia podziemnego i Rynku Staromiejskiego oraz schodów w ich obrębie, a także innych nawierzchni utwardzonych, na pisemne zlecenie Zamawiającego;

3.6 . zraszanie ulic w okresie występowania bardzo wysokich temperatur powietrza (powyżej 28ºC w cieniu) i suszy, na pisemne zlecenie Zamawiającego;

3.7. usuwanie odpadów komunalnych (dzikich wysypisk) znajdujących się w pasach drogowych ulic w granicach administracyjnych miasta Koszalina, wraz z załadunkiem i wywozem nieczystości, a także ich składowaniem na wysypisku, na pisemne zlecenie Zamawiającego;

3.8. usuwanie materiałów niebezpiecznych oraz pochodnych azbestu, znajdujących się w pasach drogowych ulic w granicach administracyjnych miasta Koszalina, na pisemne zlecenie Zamawiającego;

3.9. czyszczenie krat wpustów ulicznych i koryt odwadniających oraz odwodnień liniowych znajdujących się na terenach pasów drogowych ulic, na pisemne zlecenie Zamawiającego;

3.10. ręczne sprzątanie nawierzchni przystanków w obrębie wiat i słupków przystankowych, tj. utrzymywanie w czystości i usuwanie chwastów, traw, liści, gałęzi, piasku, błota, gruzu, padliny, oleju, niedopałków, szkła, papierów, opakowań z tworzyw sztucznych „banerów” , reklam i innych śmieci oraz przeszkód zagrażających bezpieczeństwu ruchu i pieszych wraz z załadunkiem i wywozem nieczystości a także ich składowaniem na wysypisku, z terenów wszystkich przystanków, w promieniu 10m, ale nie dalej niż do krawędzi jezdni i do granicy pasa drogowego, na terenie miasta Koszalina, w częstotliwości zapewniającej pełną estetykę przystanku i pełne bezpieczeństwo ruchu, na pisemne zlecenie Zamawiającego;

W okresie zimowym:

3.11. odpłużanie i uszorstnianie w wyznaczonych miejscach dróg gruntowych i tymczasowych, przy zastosowaniu pługów czołowych lemieszowych, zamontowanych na solarkach, piaskarkach, samochodach ciężarowych i ciągnikach, na ulicach wymienionych w załącznikach do SOPZ, na pisemne zlecenie Zamawiającego;

3.12. wywóz nadmiernie zgromadzonego w pasach drogowych śniegu w miejsce zabezpieczone przez Wykonawcę, z zachowaniem obowiązujących przepisów, na pisemne zlecenie Zamawiającego;

 

Skomentuj na Facebooku / Zobacz komentarze »
Zobacz popularne artykuły:
 

Wielki powrót Forum Koszalin. Centrum handlowe zmienia nazwę

13 Września 2019 godz. 16:51 Ala z mat. inf.
Atrium Koszalin przechodzi rebranding. Od teraz będzie się nazywać Forum Koszalin. Zmiana nazwy to początek ewolucji, jaka czeka pierwsze największe centrum handlowe w mieście – tuż po zmianie właściciela i zarządcy obiektu. 9 lipca obiekt został zakupiony przez ECE European Prime Shopping Centre Fund II i zarządzanie nim przejęło ECE Projektmanagement Polska Sp. z o.o. W związku z tym, że nazwa Centrum nawiązywała do poprzedniego właściciela, wskazane było, aby ją zmienić. Uznaliśmy, że jest to świetny powód, żeby wrócić do pierwszej nazwy Centrum, o której wiemy, że zakorzeniła się w świadomości mieszkańców miasta i całego regionu. Do dzisiaj słyszymy, że mówią oni, że idą na zakupy do Forum, co postanowiliśmy podkreślić – tłumaczy Urszula Lipińska, Dyrektor Forum Koszalin.    Zmiana nazwy będzie się również wiązała ze zmianami w przestrzeni Centrum. W przyszłym roku planowane jest rozpoczęcie prac modernizacyjnych na pasażach oraz w toaletach. Zależy nam, aby Centrum zyskało nową jakość. Dlatego po zmianie właściciela i – co za tym idzie – nazwy i logotypu obiektu, planujemy modernizację jego przestrzeni. Teraz Forum Koszalin będzie kojarzyło się nie tylko z udanymi zakupami, ale też z nowoczesnym, estetycznym i zgodnym z trendami wnętrzem, które chętnie się odwiedza i w którym miło spędza się czas – mówi Urszula Lipińska. Zmianę nazwy Centrum zainauguruje wydarzenie „Przepis na zmianę”, które odbędzie się 21 września w Forum Koszalin. Na odwiedzających czekają pokazy kulinarne, zabawy z wirtualną rzeczywistością, koncerty muzyczne oraz mnóstwo innych atrakcji. Forum Koszalin to pierwsze największe centrum handlowe w Koszalinie. 4-kondygnacyjny obiekt został oddany do użytku 27 listopada 2008 r. W ofercie posiada niemal 130 lokali handlowych, sześciosalowe Multikino oraz siłownię Zdrofit, należącą do sieci klubów fitness. Centrum zajmuje 55 000 mkw. powierzchni. Obiekt posiada podziemny i naziemny parking na 1600 samochodów oraz windy przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. ...
 

MZK Koszalin kupuje katamaran

14 Września 2019 godz. 5:19 Ala, fot. archiwum, Przedsiębiorstwo Usługowe JABO
MZK Koszalin rozpisał już drugi przetarg na zaprojektowanie, zbudowanie i zwodowanie statku.Pierwsze ze względów formalnych został unieważniony. Teraz MZK na oferty nowego "Koszałka" czekać będzie do 7 października br. Tego dnia o godz. 9.00 minie termin składania ofert, a godzinę później zostaną one otwarte. 6 sierpnia br. MZK Koszalin Sp. z o.o. unieważniła przetarg na zaprojektowanie, zbudowanie i zwodowanie statku. Do przetargu zgłosił si ę jeden oferent - Przedsiębiorstwo Usługowe JABO z Gdańska. To posiadające duże doświadczenie w budowie morskich konstrukcji stalowych firma złożyła ofertę na kwotę ok. 5,99 mln złotych. MZK przypomnijmy, zamierza wydać na zakup nowego "Koszałka" niemal 3,2 mln złotych. Jednak nie rozbieżność kwot legła u podstaw unieważnienia przetargi, a względy formalne (oferta Wykonawcy nie została opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym). MZK szybko jednak ogłosiło drugi przetarg. Nastąpiło to 30 sierpnia. Tym razem termin składania ofert minie 7 października br.  Drugi przetarg Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wybudowanie, dostawa wraz z wyposażeniem statku pasażerskiego, opracowanie technologii wodowania i wyciągania statku wraz z zaprojektowaniem, wykonaniem i dostawą urządzenia transportowego do wodowania i wyciągania statku oraz jego postoju poza sezonem.  Termin realizacji do 30 kwietnia 2021 roku. Data ta uwzględnia przeprowadzenie prób i uzyskanie niezbędnych dokumentów do dopuszczenia statku do użytkowania. MZK dopuszcza jednak możliwość wcześniejszej realizacji zamówienia. Jaki ma być ten "nowy Koszałek"? Statek będzie przeznaczony do wykonywania regularnego transportu pasażerskiego po jeziorze Jamno między przystaniami Jamno - Unieście II. Statek musi posiadać klasę "sKM3" nadaną przez niezależne Towarzystwo Klasyfikacyjne potwierdzoną świadectwem klasy dla statków do żeglugi śródlądowej na akwenach wodnych, na których może wystąpić fala o wysokości do 0,6 m lub posiadać wspólnotowe Świadectwo Zdolności Żeglugowej wydane po odbiorze jednostki przez komisję Techniczną przy Urzędzie Żeglugi Śródlądowej. Statek musi być zdolny do żeglugi przy sile wiatru nbieprzekraczającej 6 stopni w skali Beauforta. Ponadto statek ma spełniać wszelkie normy (BHP, przeciwpożarowe i ratunkowe) dla osób niepełnosprawnych. Hybrydowy napęd Statek ma być ekologiczny i mieć napęd hybrydowy, który będą stanowiły dwa rodzaje silników: elektryczny i spalinowy. Silnik elektryczny ma być zasilany z batrii litowo-jonowych zapewniających rozwinięcie prędkości maksymalnej co najmniej 7 km/h oraz wykonywania wszelkich manewrów w porcie. Silnik spalinowy diesla) spełniać ma normę emisji spalin zgodnie z wymogami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego o mocy zapewniającej prędkość maksymalną co najmniej 15 km/h. Katamaran Kadłub statku typu katamaran. Każdy z kadłubów ma być podzielony na przedziały wodoszczelne wypełnione materiałem nienasiąkliwym (np. styropianem). Poszycie kadłuba statku, a także pokład i nadbudówki, winny być wykonane ze stopów aluminium. Elementy kadłuba i nadbudówki, które nie mogą być wykonane ze stopów aluminium powinny być wykonane ze stali nierdzewnej, chyba że proces technologiczny budowy wymaga zastosowania innego materiału. Poszycie kadłuba musi posiadać minimalną grubość 5 mm. Część pasażerska zadaszona zamknięta i otwarta. Przestrzeń pasażerska niezadaszona winna obejmować maksymalnie 25% przestrzeni pasażerskiej i znajdować się w tylnej części statku.  Obecny "Koszałek" Statek kosztował 2 mln zł. Na zamówienie MZK zbudowała go spółka Centromost Stocznia Rzeczna w Płocku. Jednostka jednorazowo może zabrać na pokład 67 osób. Na infrastrukturę lądową miasto wydało kolejne 2 mln zł. Koncepcja uruchomienia przeprawy przez jezioro Jamno powstała w 2005 r. Pierwotnie zakładano, że od lata 2006 roku po jeziorze będą kursować dwie amfibie zbudowane przez spółkę z Malty. Tej koncepcji nie udało się jednak zrealizować; okazało się bowiem, że maltańska spółka dysponuje tylko prototypem amfibii, który nie ma certyfikatów umożliwiających pływanie po polskich wodach. W 2007 r. projekt przeprawy zmieniono - amfibie miały zastąpić dwa płaskodenne statki, zabierające na pokład po 110 pasażerów. Ponieważ ogłoszone przetargi na zakup jednostek nie zostały rozstrzygnięte z powodu braku ofert, jesienią 2008 r. zdecydowano o zamówieniu statku w stoczni w Płocku. "Koszałek", o długości prawie 20 metrów, kursował między przystaniami w Jamnie i nadmorskim Unieściu. Stanowił nadmorską atrakcję, która spodobała się zarówno koszalinianom jak i turystom. W obecnym sezonie do 19 sierpnia skorzystały z jego usług 16.882 osoby, czyli więcej niż przez cały poprzedni sezon. To jednak nie jest jest rekordowa liczba w ciągu 11 sezonów kursowania statku, bo w 2016 r. przepłynęło się nim 22.300 pasażerów. Musimy zdawać sobie sprawę, że statek, zwykle w formie tramwaju wodnego, w komunikacji miejskiej, to nic niezwykłego. W Europie są całe regiony, w których transport wodny to podstawa poruszania się. Z kolei w Polsce nie tylko zdarzają się promy obsługiwane przez miejskich przewoźników, ale też eksportujemy takie środki transportu za granicę....
 

60 lat gwardyjskich judoków

14 Września 2019 godz. 13:22 eWok, fot. FB/Wiesław Koluch
We własnym gronie, składającym się ze czterech pokoleń zawodników swoje 60. urodziny świętowali Judocy Gwardii Koszalin. Na spotkanie, które odbyło się w Mielnie licznie przybyli judocy i judoczki z czterech pokoleń. Obecny był m.in.  Kazimierz Kołodziejski, który 60 lat temu zapoczątkował judo w Koszalinie. Obecni  byli także trenerzy Marian Tałaj, brązowy medalista igrzysk olimpijskich oraz Cezary Wojniusz, Ryszard Szafirowicz, Andrzej Adamski  i Tomasz Zawadzki. Byli również inni trenerzy koszalińscy i poznańscy: Stanisław Olszyński, Czesław Kur, Wincenty Tałaj, Bogusław Sańko, Marian Standowicz, Zbigniew Tałaj, Jerzy Pater, Andrzej Małyszko, Leszek Woźniak. Z różnych zakątków świata przyjechali zawodnicy, którzy w latach 80-tych byli czołówką naszego kraju i wywalczyli  wicemistrzostwo Polski dla klubu Judo Gwardia Koszalin. - Przy okazji takiego spotkania czas zupełnie stanął w miejscu. Chociaż wizualnie wszyscy różnią się wyglądem, to jednak wewnątrz każdego uaktywnia się ten sam młodzieńczy duch. Mimo upływu kilkudziesięciu lat zachowało się wiele przyjaźni. Myślę, że jesteśmy jedną z nielicznych grup sportowych, które ze sobą sympatyzują, mogą na siebie liczyć i miło spędzać czas - napisał na FB Wiesław Koluch. - Niewątpliwie judo dla wielu z nas było solidnym fundamentem do dalszego rozwoju. To sport sprawił, że mogliśmy łatwiej realizować swoje cele życiowe. Wielu z nas to nie tylko trenerzy, ale także osoby z pasją, podróżnicy, duchowni, biznesmeni czy z racji wyszkolenia pracownicy różnych resortów obronnych kraju. Dzisiaj jestem prezydentem Światowej Organizacji Koluchstyl, mam własną sztukę walki, która obecna jest w ponad 60 krajach, w których zawodnicy mówią z sympatią o Polsce. Jednak z dumą mogę powiedzieć, że moje początki były na matach klubu Judo Gwardia Koszalin - dodał Koluch....
 

Wojewoda zmienia decyzję ZRID dotyczącą "Budowa drogi S-6 na odcinku węzeł „Ustronie Morskie” /bez węzła/ - początek obwodnicy Koszalina i Sianowa”

18 Września 2019 godz. 15:58 Ala za UW Szczecin, fot. GDDKiA
Dżiś wojewoda zachodniopomorski opublikował obwieszczenie, w którym zawiadamia, że na wniosek z 28.06.2019 r. (uzupełniony w dniu 27.08.2019 r.) Pana Krzysztofa Pacha, występującego w imieniu Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, zostało wszczęte postępowanie w sprawie zmiany decyzji nr 3/2017 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 06.03.2017 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi S-6 na odcinku węzeł „Ustronie Morskie” /bez węzła/ - początek obwodnicy Koszalina i Sianowa” OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1474) zawiadamia się, że na wniosek z 28.06.2019 r. (uzupełniony w dniu 27.08.2019 r.) Pana Krzysztofa Pacha, występującego w imieniu Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, zostało wszczęte postępowanie w sprawie zmiany decyzji nr 3/2017 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 06.03.2017 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi S-6 na odcinku węzeł „Ustronie Morskie” /bez węzła/ - początek obwodnicy Koszalina i Sianowa” w zakresie:1. Robót drogowych:• Budowa dróg dojazdowych PT1b, DR15h, PT6a, DR21b, DR14c, DR29d, DR29c, DR30d, DR31 oraz DR 35 wraz z mijankami, placami do zawracania i zjazdami;• Poszerzenie poboczy do szerokości 2,8m wzdłuż dróg poprzecznych gminnych: D06 (na odc. od km ok. 0+000 do km 0+040), D07(na odc. od km ok. 0+000 do km 0+045), D08 (na odc.od km ok. 0+000 do km 0+086 oraz od km ok 0+370 do km 0+825,26), D11 (na odc. od km ok. 0+000 do km 0+098 oraz od km ok. 0+438do km 0+500,55), D12 (na odc. od km ok. 0+000 do km 0+174oraz od km ok. 0+433 do km 0+586,42) oraz D16 (na odc.od km ok. 0+000 do km 0+062 oraz od km ok. 0+394do km 0+470,90);• Poszerzenie dróg powiatowych D10 (DP3514Z) oraz DR32 (DP3514Z) do szerokości 6 m na dowiązaniu do istniejącej drogi;• Elementy odwodnienia – rowy drogowe i przepusty na rowach;• Wycinka kolidującej zieleni;2. Branża mostowa• Budowa przepustów hydrologicznych PH-10A i PH-98A na ciekach;3. Kanalizacja sanitarna• Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na terenie Obwodu Utrzymania Ruchu;4. Branża teletechniczna• Budowa kanału technologicznego wzdłuż trasy głównej S-6w km ok. 140+380;• Przebudowa sieci teletechnicznej w rejonie km 0+310 drogi PT6aoraz w rejonie km 0+040 drogi D16;5. Sieć wodociągowa• Przebudowa odcinków sieci wodociągowej w rejonie km 0+090 drogi D08, km 0+055 drogi D12 oraz km 143+125 drogi S-6;6. Branża elektroenergetyczna• Budowa zasilania w rejonie km 144+425 drogi S-6;• Budowa oświetlenia w km ok. 0+004 drogi D10;• Przebudowa sieci nN i SN w rejonie dróg D12 (km ok. 0+060), DR14c (km ok. 0+430), DR29d (km ok. 0+100), DR29c (km ok. 0+080)oraz D16 (km ok. 0+040);7. Hydrologia• Przebudowa (wykonanie i likwidacja) istniejących sieci drenaży rolniczych. Działki objęte inwestycją przeznaczone w całości pod pas drogowy,na których występują zmiany w stosunku do projektu pierwotnego: Powiat kołobrzeski, Gmina Ustronie Morskie, obręb ewidencyjny Kukinia  dz. nr: 82/1, 84/3, 242/2Powiat kołobrzeski, Gmina Ustronie Morskie, obręb ewidencyjny Rusowo  dz. nr: 14/8, 42/4, 60/2Powiat koszaliński, Gmina Będzino, obręb ewidencyjny Strachominodz. nr: 86/2, 86/4, 89/5, 100/2, 100/4, 100/5Powiat koszaliński, Gmina Będzino, obręb ewidencyjny Miłogoszczdz. nr: 10/4, 11/4, 26/6Powiat koszaliński, Gmina Będzino, obręb ewidencyjny Dobrzycadz. nr: 39/5, 485/2Powiat koszaliński, Gmina Będzino, obręb ewidencyjny Słowienkowodz. nr: 78/4, 103/5, 108/10, 110/2Powiat koszaliński, Gmina Będzino, obręb ewidencyjny Komorydz. nr: 10/5, 29/5, 26/8, 27/1, 28/1, 29/2, 30/3, 41/1Powiat koszaliński, Gmina Będzino, obręb ewidencyjny Będzinodz. nr: 126/4, 270/2, 271/1, 272/7, 272/10Powiat koszaliński, Gmina Będzino, obręb ewidencyjny Łeknodz. nr: 200/5, 200/6, 200/9, 218/3, 219/3Powiat koszaliński, Gmina Będzino, obręb ewidencyjny Dobredz. nr: 2/16, 12/2, 19/2, 19/3, 20/5, 22/3, 24/2, 135/1, 139/5, 724/12Powiat koszaliński, Gmina Biesiekierz, obręb ewidencyjny Gniazdowodz. nr: 32/1, 40/3, 44/9, 49/11, 49/15, 49/17, 49/19, 136/21, 136/26, 136/27 Działki z ograniczonym sposobem korzystania dla obowiązku budowy/przebudowy sieci uzbrojenia terenu i/lub obowiązku budowy/przebudowy innych dróg publicznych i/lub obowiązku budowy/przebudowy zjazdów i/lub obowiązku przebudowy urządzeń wodnych lub urządzeń melioracji wodnych szczegółowych i/lub obowiązku budowy tymczasowych obiektów budowlanych i/lub obowiązku rozbiórki istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania oraz tymczasowych obiektów budowlanych, na których występują zmiany w stosunku do projektu pierwotnego:Powiat kołobrzeski, Gmina Ustronie Morskie, obręb ewidencyjny Kukinia  dz. nr: 242/3Powiat kołobrzeski, Gmina Ustronie Morskie, obręb ewidencyjny Rusowo  dz. nr: 224/3, 231/3Powiat koszaliński, Gmina Będzino, obręb ewidencyjny Strachominodz. nr: 93/4, 96/2, 96/4Powiat koszaliński, Gmina Będzino, obręb ewidencyjny Słowienkowodz. nr: 49/5, 49/3Powiat koszaliński, Gmina Będzino, obręb ewidencyjny Komorydz. nr: 38/1, 38/3Powiat koszaliński, Gmina Będzino, obręb ewidencyjny Dobredz. nr: 172/5Powiat koszaliński, Gmina Biesiekierz, obręb ewidencyjny Gniazdowodz. nr: 11/1, 11/3, 33/3 Działki terenu wód płynących przeznaczone do zajęcia na czas realizacji inwestycji, na których występują zmiany w stosunku do projektu pierwotnegoPowiat koszaliński, Gmina Będzino, obręb ewidencyjny Łeknodz. nr: 202 Jednocześnie, zgodnie z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia się, że z zebranymi materiałami dotyczącymi tego postępowania można zapoznać się w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, pokój 240 (tel. 91 4303-476), od poniedziałku do piątkuw godzinach od 8.00 do 14.00 (po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym)i wnieść ewentualne swoje uwagi i wyjaśnienia w tej sprawie.  ...
 

Przepełnione szkoły. Sprawdziliśmy jak sytuacja wygląda w Koszalinie

14 Września 2019 godz. 4:49 Ala, fot. Dominik Wasilewski