Informacja dotycząca polityki plików cookies: Informujemy, iż w naszych serwisach internetowych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Dalsze korzystanie z naszych serwisów, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności. Zamknij.

Piraci z Koszalina

2018-02-01 03:21:00 Art, fot.,film: La Grace
Na pokładzie La Grace (repliki historycznego statku z drugej połowy 18. stulecia) każdy może zażyć niepowtarzalnej przygody w atmosferze odkrywczych rejsów oraz pirackich awantur. Może opalać się, pływać i nurkować w romatycznych zatokach. W kwietniu jedenastu śmiałków - uczniów koszalińskich szkół - wyruszy tym jachtem na wody Morze Śródziemne i żeglować będzie w okolicach wybrzeży wysp Toskanii (Elba) oraz Korsyki.

Co trzeba zrobić, by wziąć udział w tej wyprawie? Przede wszystkim trzeba zostać laureatem Międzyszkolnego Konkursu wiedzy o Morzu Bałtyckim organizowanego pod patronatem Prezydenta Koszalina.przez Zespół Szkół nr 2 w Koszalinie. A to sprawa wcale nie będzie łatwa. Uczestnicy konkursu odpowiedzieć muszą na 65 pytań. Na test składaj się 20 pytań dotyczące wiedzy ogólnej, 20 pytań z geografii Morza Bałtyckiego, 20 pytań z biologii mórz oraz  5 pytań  z zasad udzielania pierwszej pomocy.  Każde pytanie zawiera 3 odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Jedenastu zwycięzców konkursu otrzyma dofinansowanie do udziału w rejsie w wysokości 1800zł. Każdy z uczestników będzie musiał wnieść dopłatę w wysokości 550 zł. Całkowity koszt udziału w rejsie wynosi 2300 zł. Cena obejmuje:

- dojazd z Koszalina do portu zaokrętowania - Marina Baratti
- tygodniowy pobyt na statku
- pełne wyżywienie - trzy posiłki dziennie
- opiekę wykwalifikowanej kadry - kapitan i oficerowie wachtowi
- dojazd z portu wyokrętowania do Koszalina
To już kolejna edycja tej akcji. W poprzednim roku 13  laureatów trzech konkursów zorganizowanych przez Urząd Miejski w Koszalinie i Zespół Szkół nr 2. w czasie 93 godzin żeglugi na "Pogorii" przebyto 346 Mm.

Odwiedzili porty:  Portoferraio na wyspie Elba, Capraia na wyspie o tej samej nazwie oraz Calvi na Korsyce. Ponadto podczas postoju na kotwicy w zatoce Santa Margarita Ligure załoga zwiedziła Portofino, a w zatoce La Specia malownicze miasteczko Portovenere. Ciekawostką, ale też sukcesem nawigacyjnym i organizacyjnym było, pierwsze w historii rejsów Pogorii, wejście do portu na wyspie Capraia połączone z cumowaniem przy nabrzeżu. Żegluga przebiegała w zmiennych warunkach atmosferycznych przy sile wiatru od 1 do 8 stopni w skali Beauforta.

 

 

Regulamin konkursu:

Międzyszkolny Konkurs

Wiedzy o Morzu Bałtyckim

Godło, Herb, Logo

 

Postanowienia ogólne

1.     Honorowy patronat nad Konkursem sprawuje Prezydent Miasta Koszalina

2.     Organizatorem konkursu jest  Zespół Szkół nr 2 im. Stanisława Lema w Koszalinie

3.     Główne cele konkursu:

- propagowanie wiedzy o żeglarstwie, oceanografii, faunie i florze akwenu Morza Bałtyckiego,                                                                                                                       -  propagowanie wiedzy z udzielania pierwszej pomocy

- uwrażliwianie na świadomy odbiór środowiska naturalnego

-  wyłonienie uczestników rejsu żaglowcem „La Grace”

4.  Do konkursu mogą przystąpić uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z Koszalina.

5.     Uczniowie niepełnoletni przystępują do konkursu za zgodą rodziców

 

Organizacja konkursu

1.     Konkurs ma zasięg międzyszkolny

2.     Konkurs odbędzie się 1 marca 2018r. o godz. 14.00 w auli Zespołu Szkół nr 2 im. Stanisława Lema w Koszalinie

3.     Uczestnicy konkursu biorą udział w teście wiedzy

- test zawiera 65 pytań;

-  20 pytań testu stanowią pytania dotyczące wiedzy ogólnej,

-  20 pytań testu stanowią pytania z geografii Morza Bałtyckiego,

-  20 pytań testu stanowią pytania z biologii mórz,

-   5 pytań  testu stanowią pytania z zasad udzielania pierwszej pomocy.

      4.   Każde pytanie zawiera 3 odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa;

 5. W przypadku równej ilości zdobytych punktów o kolejności miejsc decyduje suma punktów uzyskanych z wiedzy ogólnej, w dalszej kolejności z geografii, biologii i zasad udzielania pierwszej pomocy;

6. Wyniki konkursu zostaną podane bezpośrednio po jego zakończeniu.

 

Zasady przyznawania nagród

 

1.     W konkursie nagrodzonych jest jedenaście pierwszych miejsc

2.     Nagrodą dla laureatów konkursu jest częściowo sfinansowany udział w rejsie żaglowcem "La Grace" w dn. od 22.04.2018 r. do 29. 04. 2018 r.

3.     Fundatorem nagród dla uczniów jest Prezydent Miasta Koszalina

4.     Skład Komisji Konkursowej ustalali Dyrektor  Zespołu Szkół nr 2 im. Stanisława Lema w Koszalinie.

5.     Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna.

Postanowienia ogólne

1.     Regulamin dostępny jest na stronie www.zs2koszalin.pl

2.     Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu

3.     W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator

4.     Uczeń przystępujący do konkursu akceptuje jego postanowienia.

 

 

 

Oświadczenie  (1)

                                                                                                 

   Koszalin, dn. …………………….

 

    Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję postanowienia Regulaminu Konkursu Wiedzy o Morzu Bałtyckim

                                                        …………………………………………………………

                                                                                                     ( podpis ucznia)

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………

 

Oświadczenie  (2)

 

Koszalin, dn. ……………………..

 

    Wyrażam zgodę na udział córki / syna Wiedzy o Morzu Bałtyckim. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się z postanowieniami Regulaminu Konkursu i akceptuję go bez zastrzeżeń.

                                                                                                                                     …………………………………………………………….

                                                                                   ( podpis rodzica ucznia niepełnoletniego)

 

 

 

 

Skomentuj na Facebooku / Zobacz komentarze »
Zobacz popularne artykuły:
 

Od dziś tymczasowo przywrócona kontrola graniczna

10 Lutego 2019 godz. 10:15 Ala za KG SG
Od 10 do 16 lutego na granicy wewnętrznej zostaje tymczasowo przywrócona kontrola graniczna. Powodem jest odbywające się w przyszłym tygodniu w Warszawie „Spotkanie ministerialne poświęcone budowaniu pokoju i bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie”. Podróżni powinni w tym czasie pamiętać o posiadaniu ważnych dokumentów - paszportu lub dowodu osobistego. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji granicę z Niemcami, Litwą, Czechami i Słowacją będzie można przekraczać tylko w wyznaczonych miejscach. Takich miejsc będzie w sumie aż 287, w tym 264 na granicy lądowej: na granicy z Czechami – 142, ze Słowacją  – 62, z Niemcami – 48, z Litwą – 12. Kontrola prowadzona będzie w sposób wyrywkowy, w oparciu o patrole Straży Granicznej z wykorzystaniem specjalistycznego, mobilnego sprzętu. Wszyscy odwiedzający w tym czasie Polskę powinni być przygotowani na konieczność okazania dokumentów oraz udostępnienia do kontroli  pojazdu, którym podróżują. Obywatele UE, EOG oraz innych państw, które nie należą do UE, ale na podstawie umów zawartych z UE korzystają z prawa do swobodnego przemieszczania, mogą wjechać na terytorium Polski na podstawie ważnego dowodu osobistego lub paszportu. Obywatele państw trzecich muszą spełnić warunki wjazdu określone w przepisach i posiadać paszport oraz wizę, jeśli jest wymagana. Lista państw, których obywatele mogą podróżować do Polski bez wiz, jest dostępna na stronie polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Kontrola na granicy wewnętrznej była tymczasowo przywracana już czterokrotnie - podczas EURO 2012, szczytu klimatycznego w listopadzie 2013, na Światowe Dni Młodzieży i szczyt NATO w 2016 roku oraz na przełomie listopada i grudnia 2018 z powodu po raz kolejny odbywającego się w Polsce szczytu klimatycznego. Doświadczenie pokazuje, że działania realizowane w ramach tymczasowo przywróconej kontroli granicznej nie wpływają w sposób istotny na utrudnienia w ruchu na drogach przecinających granicę państwową. Przekroczenie granicy w miejscu do tego niewyznaczonym jest wykroczeniem, za które grozi mandat w wysokości 500 zł. Decyzję o karze będzie podejmował funkcjonariusz podczas kontroli, każdy przypadek traktując indywidualnie i biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności zdarzenia.  ...
 

Będą większe środki na budowę S11 Koszalin – Bobolice

8 Lutego 2019 godz. 5:42 Ala za Ministerstwo Infrastruktury
Wczoraj minister infrastruktury Andrzej Adamczyk podpisał aneks do programu inwestycji dla budowy drogi ekspresowej S11 Koszalin – Szczecinek na odcinku od węzła Koszalin Zachód do węzła Bobolice. Dzięki temu zabezpieczone zostaną środki na realizację zadania w wysokości umożliwiającej GDDKiA wszczęcie postępowania przetargowego. Po podpisaniu aneksu szacunkowy łączny koszt inwestycji wynosi obecnie 1 487 mln zł (wcześniej 1 208 mln zł).  Głównym czynnikiem wzrostu kosztów jest wzrost cen materiałów budowalnych oraz wynagrodzeń w sektorze budowlanym. Inwestycja polegać będzie na budowie drogi ekspresowej na odcinku Koszalin - Bobolice. Nowa trasa w większości będzie poprowadzona nowym przebiegiem, w oddaleniu od obecnej DK11. Ten odcinek umożliwi całkowite ominięcie Koszalina, włączając się w budowaną obwodnicę Koszalina i Sianowa na węźle Koszalin Zachód. Droga wyprowadzi ruch tranzytowy z szeregu miejscowości przy obecnej DK11. W ramach inwestycji powstanie również łącznik S11 z DK25 na południe od Bobolic. W ramach zadania zostanie wybudowany odcinek drogi ekspresowej S11 o długości 47,7 km wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Rozbudowany zostanie węzeł Koszalin Zachód, oraz wybudowane zostaną 4 nowe węzły drogowe: „Zegrze Pomorskie", „Koszalin Południe", „Głodowa", „Bobolice”. Dzięki inwestycji skróci się czas podróży, co pozwoli na zwiększenie dostępności ekonomicznej i komunikacyjnej tego regionu. Ponadto poprawie ulegnie bezpieczeństwo ruchu przy jednoczesnym uwzględnieniu wymogów ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Przewidywany okres realizacji inwestycji w trybie „projektuj i buduj" to lata 2019–2023. Wybór wykonawcy jest planowany w 2019 r....
 

Nabór do Koszalińskiej Rady Kobiet

13 Lutego 2019 godz. 14:25 Ekoszalin z mat. informacyjnych
Od jutra, 14 lutego, można zgłaszać kandydatki do pracy w Koszalińskiej Radzie Kobiet. Do specjalnego formularza (można go pobrać ze strony www.koszalin.pl) należy dołączyć co najmniej dwie rekomendacje wystawione przez instytucje lub organizacje, poświadczające zaangażowanie kandydatki w działania na rzecz mieszkańców Koszalina. Komplet dokumentów należy umieścić w zaklejonej kopercie z napisem „nabór do Koszalińskiej Rady Kobiet", którą należy złożyć do końca miesiąca w kancelarii Urzędu Miejskiego (Rynek Staromiejski 6-7). Do Rady mogą zgłaszać się pełnoletnie kobiety, które mieszkają w Koszalinie, który jest centrum ich działalności społecznej i zawodowej. Najważniejsze zadania Rady to: diagnozowanie sytuacji kobiet w Mieście, analiza polityki, opiniowanie projektów strategicznych i monitorowanie działań Miasta w obszarze równouprawnienia płci oraz problemów i potrzeb kobiet, upowszechnianie wśród mieszkanek i mieszkańców idei równości kobiet i mężczyzn, organizowanie akcji społecznych oraz imprez podejmujących tematy kobiece i równouprawnienia, aktywizowanie kobiet do udziału w życiu społecznym oraz realizacja projektów promujących różne przejawy aktywności kobiet, współpraca z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność w zakresie równouprawnienia płci, inicjowanie działań zmierzających do zintegrowania koszalińskiego środowiska kobiet aktywnych, monitorowanie wysokości płac oraz równego dostępu obojga płci do usług oferowanych przez samorząd i różne podmioty.   Kadencja liczącej 15 osób Koszalińskiej Rady Kobiet trwać będzie 3 lata. Na zdjęciu ilustrującym informacje – Koszalińska Rada Kobiet minionej kadencji....
 

Koszalin: Lista sportowych stypendystów

12 Lutego 2019 godz. 8:17 Ala za Rzecznik Prasowy Prezydenta Koszalina, fot. FB/Magdalena Majos
W środę o godz. 10:00 w sali 300 Urzędu Miejskiego prezydent Piotr Jedliński spotka się ze sportowcami otrzymującymi miejskie stypendia.   Powołana przez prezydenta specjalna komisja wybierająca stypendystów rozpatrzyła 29 wniosków, które były podzielone na trzy kategorie: zawodnik, zawodnik niepełnosprawny i trener. Zaproponowano stypendia 17 zawodnikom, w tym pięciu zawodnikom niepełnosprawnym oraz trzem trenerom.  W budżecie miasta na 2019 rok na stypendia sportowe zabezpieczono 80 000 zł.  Poniżej lista stypendystów sportowych na 2019 rok. Lista nominowanych do stypendium sportowego Prezydenta Miasta Koszalina na 2019 rok   1. Małgorzata Hołub - Kowalik Klub Lekkoatletyczny „Bałtyk” Koszalin Lekka Atletyka 1000,00 2. Damian Korbus Zapaśniczy Klub Sportowy    Zapasy 250,00 3. Magdalena Majos  Zapaśniczy Klub Sportowy/    Zapasy 350,00 4. Mateusz Falarz Międzyszkolny Klub Sportowy „Znicz” Koszalin Pływanie 250,00 5. Błażej Ćwiek Międzyszkolny Klub Sportowy „Znicz” Koszalin Pływanie 200,00 6. Adam Kasprowicz Klub Lekkoatletyczny „Bałtyk” Koszalin Lekka Atletyka 350,00 7. Dominik Mytkowski Zapaśniczy Klub Sportowy    Zapasy 250,00 8. Mateusz Łuszczyński Zapaśniczy Klub Sportowy    Zapasy 200,00 9. Wiktor Iwaszko Fight Club Koszalin Boks 350,00 10. Anika Łozińska Klub Judo SAMURAJ Judo 200,00 11. Aleks Hoppe  Klub Sportowy Judo GWARDIA Judo 250,00 12. Filip Bieliński  Klub Sportowy Judo GWARDIA Judo 200,00 13. Aleksandra Ochtera Stowarzyszenie Sportu Niepełnosprawnych START Pływanie 400,00 14. Maciej Sochal Stowarzyszenie Sportu Niepełnosprawnych START Lekka Atletyka 400,00 15. Robert Jachimowicz Stowarzyszenie Sportu Niepełnosprawnych START Lekka Atletyka 300,00 16. Grzegorz Lanzer  Stowarzyszenie Sportu Niepełnosprawnych START Podnoszenie ciężarów 300,00 17. Tomasz Majewski  Stowarzyszenie Sportu Niepełnosprawnych START Podnoszenie ciężarów 200,00 18. Zbigniew Maksymiuk Klub Lekkoatletyczny BAŁTYK Lekka Atletyka 400,00 19. Mateusz Czepiel Klub Lekkoatletyczny BAŁTYK Lekka Atletyka 400,00 20. Ewa Kopacz MKS ZNICZ Koszalin Pływanie 400,00 SUMA 6650,00                                                                                           ...