Informacja dotycząca polityki plików cookies: Informujemy, iż w naszych serwisach internetowych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Dalsze korzystanie z naszych serwisów, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności. Zamknij.
19 Grudnia 2017 godz. 15:26
Ekoszalin z mat. informacyjnych
 

Sukcesy skrzypków i młodej pianistki

W tym roku Makroregionalne Przesłuchania Centrum Edukacji Artystycznej klas skrzypiec i altówki Szkół Muzycznych II st. odbyły się w PSM I i II st. im. I.J.Paderewskiego w Koninie. W przesłuchaniach wzięło udział 67 skrzypków i altowiolistów z klas V i VI OSM II st. i SM II st. Jury w składzie : dr hab. Tomasz Król( AM Łódź), dr hab. Michał Micker (AM  Wrocław) oraz mgr Joanna Cogiel ( Bytom) wyróżniła skrzypaczkę Zuzannę Adler, uczennicę klasy V OSM II st. Wyróżnienia otrzymali również jej pedagog mgr Natan Dondalski i akompaniator mgr Paweł Gajdzis.    W dniach 8-9.12.17r. w PSM I i II st. w Grudziądzu odbył się VI Ogólnopolski Konkurs Skrzypcowy im. Piotra Janowskiego. Konkurs był objęty patronatem Centrum Edukacji Artystycznej  w Warszawie. W przesłuchaniach wzięło udział 60 młodych skrzypków, którzy rywalizowali w czterech kategoriach wiekowych. Jury w składzie: przewodniczący prof. Marcin Baranowski ( AM Poznań), prof. Andrzej Gębski (UM Warszawa) i prof. Maciej Sobczak( AM Gdańsk) przyznało Julii Chojnackiej ( z kl. IV OSM I st.) II miejsce w I kategorii wiekowej.Pedagogiem Julii jest mgr Olga Borowska. Podczas konkursu uczennicy akompaniował mgr Paweł Gajdzis.   Następnego dnia Julia Chojnacka wraz z koleżanką  Dominiką Makowską pojechały do Poznania.Tam miał miejsce II Ogólnopolski Konkurs Skrzypcowy im. Jadwigi Kaliszewskiej. Konkurs został zorganizowany w dniach 9-11.12.17r. przez Stowarzyszenie im. J. Kaliszewskiej i objęty patronatem Rektora Akademii Muzycznej w Poznaniu. W przesłuchaniach wzięło udział 60 skrzypków w trzech kategoriach wiekowych. Jury w składzie: przewodniczący prof. Mariusz Derewecki, dr Karina Gidaszewska, prof. Łukasz Błaszczyk i mgr Mateusz Smól postanowiło przyznać w grupie A II miejsce- Julii Chojnackiej z kl. IV OSM I st. ( nauczyciel mgr Olga Borowska) oraz III miejsce- Dominice Makowskiej z kl. VI OSM I st. ( nauczyciel mgr Anna Borowska). Uczennicom na fortepianie towarzyszyła mgr Magdalena Bortnowska. Pedagodzy oraz akompaniator również otrzymali wyróżnienia.( na zdj. Julia Chojnacka i Dominika Makowska)   Sukces młodej pianistki! W Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. H. Wieniawskiego w Gdańsku Oruni odbył się IX Konkurs Pianistyczny "Dziecięce Imaginacje".  W skład Jury wchodziły: dr Aleksandra Kowalik -Burdzy z UMFC Warszawa, dr hab. Elżbieta Pasierowska-Kołodziej z AM  Gdańsk oraz mgr Katarzyna Szymczewska z ZPSM Koszalin. Wśród laureatów grupy II znalazła się uczennica naszej szkoły, Michalina Skiba z kl. IV szkoły podstawowej, która zdobyła III nagrodę. Michalina jest uczennicą pani Magdaleny Bortnowskiej. Gratulujemy !
18 Grudnia 2017 godz. 6:53
Ala za Urząd Miejski
 

Można składać wnioski na nagrody związane z kulturą

Prezydent Koszalina przypomina, że zgodnie z Uchwałą Nr XXV/340/2016 Rady Miejskiej w Koszalinie z 24 listopada 2016 r. do 15 stycznia 2018 roku można składać wnioski o przyznanie Nagrody Prezydenta Miasta Koszalina za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Wyróżnia się następujące kategorie Nagrody: - Nagrody przyznawane dzieciom i młodzieży 1) Nagroda  I    stopnia  za  osiągnięcia  w  dziedzinie  kultury; 2) Nagroda II  stopnia  za  osiągnięcia  w  dziedzinie  kultury; 3) Nagroda specjalna  za osiągnięcia w dziedzinie kultury.   - Nagrody przyznawane dorosłym 1) Nagroda za osiągnięcia  w  dziedzinie  kultury ; 2) Nagroda za całokształt wieloletniej pracy artystycznej, twórczej oraz działania na rzecz upowszechniania  i promocji kultury: 3)nagroda za realizację przedsięwzięcia artystycznego „Wydarzenie Kulturalne Roku”; 4) Nagroda za wspieranie działalności kulturalnej „Mecenas Kultury” 5) Nagroda specjalna za osiągnięcia w dziedzinie kultury.   Nagrody  mogą być przyznane na wniosek :  1)  organu administracji rządowej lub samorządowej; 2)  grupy co najmniej trzech radnych Rady Miejskiej w Koszalinie; 3)  Rady Kultury przy Prezydencie Miasta Koszalina; 4)  instytucji kultury; 5) związku lub stowarzyszenia zawodowego, twórczego, kulturalnego i fundacji;    6) szkoły i placówki oświatowo - wychowawczej, specjalnego ośrodka szkolno–wychowawczego;   7) szkoły wyższej; 8) spółdzielni mieszkaniowej;  9) prasy, radia, telewizji: 10) podmiotu prowadzącego działalność w zakresie kultury. Wnioski w sprawie przyznania Nagrody składa się w kancelarii Urzędu Miejskiego w Koszalinie  -  Rynek Staromiejski 6–7.   Szczegółowe warunki i tryb przyznawania w/w nagród zawarte zostały w Uchwale Nr XXV/340/2016 Rady Miejskiej w Koszalinie z 24 listopada 2016 r. w sprawie ustanowienia nagród Prezydenta Miasta Koszalina za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz określenia szczegółowych warunków i trybu ich przyznawania. Uchwała,  dostępna jest  na stronie www.koszalin.pl  - podstrona „kultura” - zakładka „Nagrody w dziedzinie kultury” oraz w Wydziale Kultury i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Koszalinie, ul. Mickiewicza 26, pokój nr 18. Informacja telefoniczna pod numerem  943488707 .                  Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z zasadami przyznawania nagród i o dokładne wypełnienie obowiązujących druków. Brak  uzasadnień i załączników może sprawić, że wniosek nie będzie rozpatrzony przez Kapitułę.
13 Grudnia 2017 godz. 14:34
Ekoszalin z mat. informacyjnych
 

Przegląd Kina Ukraińskiego - program

Jutro kolejna odsłona zorganizowanego przez Zarząd Oddziału oraz Zarządu Koła Związku Ukraińców w Koszalinie „Przegląd Kina Ukraińskiego 2017 – Koszalin & Kołobrzeg". Prezentacja filmów ukraińskich wyprodukowanych w ostatnich latach odbędzie się w dniach: 12, 14 i 16 grudnia 2017 roku (wtorek, czwartek i sobota) w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej im. Joachima Lelewela (Plac Polonii 1, Koszalin) oraz w dniach: 15 i 17 grudnia 2017 roku (piątek i niedziela) w  Regionalnym Centrum Kultury w Kołobrzegu im. Zbigniewa Herberta (ul. Solna 1, Kołobrzeg). Prezentacje filmów ukraińskich będą odbywać się w godzinach: 18.00- 22.00.     Program przeglądu: Projekcje w Sali kinowej Koszalińskiej Biblioteki Publicznej im. Joachima Lelewela w Koszalinie, Plac Polonii 1 w Koszalinie:   Czwartek 14 grudnia godz.18.00 Film pt. Czerwony w reżyserii Zazy Buładze (1,50 h; język ukraiński + rosyjski, rok produkcji 2017) Film zrealizowany na podstawie książki i wg scenariusza Andrija Kokotiuchy. Film opowiada historię więźniów ukraińskich którzy trafili do GUŁAG-u w 1947 roku. Dwójka bohaterów z różnych powodów trafia do stalinowskich syberyjskich więzień, jeden z nich próbuje wzniecić powstanie...   Film pt. HAMER w reżyserii Olega Sencova (czas: 1,32 h; język rosyjski, napisy w języku angielskim). Debiutancki film Olega Sencowa, "Hamer", był pokazywany na licznych europejskich festiwalach (m.in. Rotterdam, Wiesbaden, Odessa). Pokaz wyrazem solidarności z Olegiem, który więziony jest Rosji za działalność opozycyjną na Ukrainie. Polska Akademia Filmowa z szokiem i bólem przyjęła skazanie ukraińskiego kolegi reżysera Olega Sencowa przez rosyjski sąd w Rostowie nad Donem na 20 lat  kolonii karnej o zaostrzonym rygorze. Oleg Sencow staje się dzisiaj dla nas symbolem tego, co ważnego dla każdego filmowca – wiary w lepszy świat, oparty na prawdzie, wolności ekspresji artystów i prawach człowieka. Sencow był zaangażowany w demonstracje na Majdanie, a potem protestował przeciwko aneksji przez Rosję rodzinnego Krymu, gdzie mieszkał wraz z żoną i dwójką dzieci. Został aresztowany w 2013 roku przez Federalną Służbę Bezpieczeństwa Rosyjskiej Federacji (FSB) w swoim domu w Symferopolu na Krymie, oskarżony o terroryzm i wywieziony do Rosji, gdzie był więziony bez wyroku przez kilkanaście miesięcy w moskiewskim więzieniu Lefortowo, bity i torturowany. Oleg nigdy nie przyznał się do zarzucanych mu czynów. Oskarżenie zostało oparte na zeznaniach dwóch świadków, którzy zostali skazani wcześniej na więzienie w tym samym procesie. Proces Sencowa ostatecznie rozpoczął się w lipcu 2014 roku, po ponad roku od uwięzienia i zakończył się wyrokiem skazującym, mimo, że na jego wstępie główny świadek oskarżenia przed sądem odwołał swoje zeznania obciążające Sencowa jako złożone pod presją i przymusem. Polska Akademia Filmowa wraz z Europejską Akademią Filmową zainicjowały apel znanych filmowców o uwolnienie Sencowa, pod którym podpisało się ponad 1000 twórców filmowych i ludzi kultury z Europy, z czego ponad 250 podpisów złożyli Polacy. Polska Akademia Filmowa zwraca się z ponownym apelem do prezydenta Putina o uwolnienie Olega Sencowa, i do wszystkich osób oraz instytucji, takich jak Rada Europejska, Komisja Europejska, Parlament Europejski, Rada Europy – o podjęcie wszelkich starań w tej sprawie. Oleg w swoim wystąpieniu przed sądem powiedział:  "Kiedy zakładają ci torbę na głowę, trochę biją, to po pół godzinie jesteś gotowy wyrzec się swoich przekonań, oskarżyć się o dowolne przestępstwo, oskarżyć innych, żeby tylko przestali bić. Ale co warte są przekonania, za które nie jesteś gotowy cierpieć albo umrzeć".     Sobota 16 grudnia 2017 godz.18.00 W Koszalinie w ramach Przeglądu odbędzie się m.in. prezentacja filmu "Dom architekta Horodeckiego" (czas 50 minut; język polski)pierwsza część nowego cyklu filmów dokumentalnych Wiesława Romanowskiego pod tytułem: "Świat, który nie może zginąć". Tytułowy dom architekta Horodeckiego, to Kijów na przełomie XIX i XX wieków, gdzie syn szlachcica z Podola, absolwent Cesarskiej Akademii Sztuk Pięknych w Petersburgu, architekt Władysław Horodecki stworzył kilkanaście budowli, z których cztery: Muzeum Narodowe, Karaimska Kenesa, Dom z Chimerami-obecnie rezydencja prezydenta Ukrainy, Kościół Św. Mikołaja należą do pereł architektonicznych stolicy Ukrainy. Horodecki jest dzisiaj 'brandem' Kijowa, jak Gaudi brandem Barcelony, ma swoją ulicę tuż obok Majdanu, wcześniej noszącą imiona: Cara Mikołaja i Karola Marksa. Przewodnikami po życiu i twórczości Władysława Horodeckiego są ukraińscy pisarze, historycy, historycy sztuki. Film jest bardzo ważnym głosem w dyskusji o europejskiej, w tym polsko-ukraińskiej, historii. Czas filmu 50 minut, produkcja TVP Historia i  Studio Reporter Wiesława Romanowskiego 2017. Autor filmu urodził się w Koszalinie, jest absolwentem szkoły podstawowej nr.4 i Technikum Drogowego, obecnie Zespół Szkół im. Stanisława Lema. Był korespondentem zagranicznym TVP w Kijowie, jest autorem filmów dokumentalnych : "Znak Pokoju" o Andrzeju Drawiczu i "Feliks znaczy szczęśliwy" biografia Feliksa Dzierżyńskiego. Autor książek: "Ukraina Przystanek Wolność" Wydawnictwo Literackie 2007, "Bandera terrorysta z Galicji"  Demart Warszawa 2009, i w tym samym wydawnictwie "Bandera ikona Putina" Warszawa 2017. Współpracuje z tygodnikiem "Polityka" i "Gazetą Prawną".        Głównym celem „Przeglądu Kina Ukraińskiego" jest przybliżenie społeczeństwu polskiemu ukraińskiej, współczesnej kinematografii, a za pośrednictwem prezentowanych filmów również kultury oraz historii ukraińskiej kinematografii, jak również kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego, otwartego na odmienności narodowe i kulturowe, oraz prezentacja mieszkańcom Koszalina i Kołobrzegu wysokiej kultury ukraińskiej, w doskonałym wykonaniu.                             Przedsięwzięcie kulturalne zrealizowano dzięki wsparciu finansowemu z dotacji Województwa Zachodniopomorskiego, a także dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.            
4 Grudnia 2017 godz. 14:09
Ekoszalin z mat. informacyjnych
 

Międzynarodowe i ogólnopolskie sukcesy uczniów Szkoły Muzycznej

Już po raz dwunasty na Ogólnopolski Konkurs Skrzypcowy pamięci Aleksandry Januszajtis do Gdańska zjechali utalentowani młodzi skrzypkowie, aby spróbować swoich sił w niezwykle trudnym 3-etapowym konkursie. Było ich około 30, a każdy z nich miał już w swym życiorysie wiele zdobytych nagród na różnych konkursach. Przesłuchania obejmowały dwie grupy wiekowe: A -uczestników, którzy do grudnia2016r. nie ukończyli 13 lat i B- uczestników, którzy do grudnia 2016r. nie ukończyli 18 lat. Pracom jury przewodniczył prof. Wiesław Kwaśny ( Kraków), a w jego skład weszli prof. Wojciech Szlachcikowski ( Gdańsk), prof. Konstanty Andrzej Kulka (Warszawa), prof. Bartosz Bryła (Poznań) i prof. Anna Preyss-Bator (Hamburg-Niemcy).   Koszalińską szkołę reprezentowały trzy skrzypaczki w grupie A. Julia Popławska z kl.I OSM II st.( naucz. Natan Dondalski)- zakwalifikowała się do II etapu, Dominika Makowska z kl. VI OSM I st. ( naucz. Anna Borowska) została finalistką konkursu i otrzymała wyróżnienie oraz Martyna Skuza z kl. V OSM I st. została finalistką konkursu i otrzymała III miejsce. Martyna była też najmłodszą uczestniczką konkursu. Naszym uczniom akompaniowały pianistki: mgr Dorota Kuryło i mgr Magdalena Bortnowska. Wyróżnienia otrzymali również nauczyciele: mgr Anna Borowska i mgr Natan Dondalski. (Na zdjęciach- Martyna Skuza podczas koncertu laureatów w sali Ratusza Staromiejskiego)   Natomiast przesłuchania konkursowe II Międzynarodowego Konkursu Instrumentów Dętych „FINALIS” w Białystoku przeprowadzone były w dziewięciu kategoriach wiekowych dla każdej instrumentu. Jury przyznało nagrody uczestnikom poszczególnych kategorii   Mikołaj Gajdzis grający waltorni otrzymał 98 pkt i złota nagrodę oraz nagrodę specjalną. Kolejną laureatką konkursu z koszalińskiej szkoły muzycznej była Marysia Śmietańska grająca na trąbce, która w swojej kategorii wiekowej otrzymała 95 pkt. i także złotą nagrodę.   W komisji konkursu zasiadali wybitni muzycy i pedagodzy: Dusan Kranjc puzonista (Slovenia), Josef Steinbock tubista (Austria);Bostjan Lipovsek waltornia (Croatia)     Potrójny sukces oboistów. W Gdyni miały miejsce 3. Spotkania Oboistów Regionu Pomorskiego. Wzięli w nich udział młodzi oboiści ze szkół muzycznych z Trójmiasta, Elbląga, Pucka, Dywit i Koszalina. Celem spotkań jest podnoszenie poziomu nauczania gry na oboju poprzez konfrontacje osiągnięć uczniów, promocja uczniów najzdolniejszych, popularyzacja oboju oraz wymiana doświadczeń pedagogów. W ramach imprezy odbyły się warsztaty obojowe z prof. Józefem Raatzem z Akademii Muzycznej w Gdańsku, recital studentów AM w Gdańsku oraz główny punkt programu – przegląd uczniów w formie koncertu otwartego dla publiczności. Podczas przeglądu uczniowie byli oceniani przez jury pod przewodnictwem prof. Józefa Raatza. Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Grażyny Bacewicz w Koszalinie reprezentowało troje uczniów i cała trójka została nagrodzona: Ada Czekała z klasy VII OSM I st. otrzymała wyróżnienie, Kacper Wołkanowski z klasy IV SM II st. otrzymał Dyplom Laureata, a Paulina Sochaj z klasy V OSM II st. - Dyplom Laureata oraz Nagrodę Specjalną za najwyższą punktację w konkursie. Wszyscy uczniowie pracują pod kierunkiem Dominiki Kubiak, a w Gdyni akompaniował im Tomasz Szymczewski.  
11 Listopada 2017 godz. 3:48
ekoszalin z mat. informacyjnych
 

To nie orkan, i nie Marcin, ale powieje, że hej

Dziś i jutro przez Polskę czeka nas silny wiatr wiejący z prędkością 110 km/h. W porywach może być jeszcze bardziej groźny. Sobota i niedziela przyniosą diametralną zmianę pogody. Będzie mocno wiało, a w nocy pojawią się przymrozki. Pojawi się również śnieg z deszczem. Wszystko z powodu wichury nazwanej przez media orkanem Marcin. Wichura uderzy przede wszystkim w północną i północno-zachodnią Polskę. Wiatr powieje z południowego zachodu i zachodu. Ostrzeżenie obowiązuje od godziny 7.30. w sobotę, do godziny 7.30. w niedzielę. W weekend we Wrocławiu będzie maksymalnie 6 stopni Celsjusza, a w nocy temperatura przy gruncie może spaść nawet do o i -1 stopnia.  Wichura ta będzie spowodowana niżem nad Skandynawią. Na podobnej zasadzie powstają cyklony w strefie tropikalnej. W naszym klimacie nie mówimy jednak o cyklonach czy huraganach, lecz orkanach. Tyle, że aby wichura została sklasyfikowana jako orkan (czy huragan), średnia prędkość wiatru musi wynieść powyżej 119 km na godz. Tymczasem w sobotę - wg. ostrzeżeń IMGW - nawet w porywach wiatr nie osiągnie 90 - 100 km na godz. Natomiast średnia prędkość wyniesie najwyżej 45 km na godz. w rejonie wybrzeża, zaś w głębi kraju będzie niższa. Ponadto nawet gdyby wiatr był na tyle silny, by nazwać go orkanem, wcale nie byłby to Marcin. Europa (w przeciwieństwie do USA) nie ma jednej oficjalnej instytucji, która zajmowałaby się nazywaniem orkanów czy huraganów. Zajmuje się tym kilka ośrodków, w tym brytyjskie Biuro Meteorologiczne (Meteorological Office) i berliński Instytut Meteorologii. Nazwy nie są przydzielane z marszu - jedna i druga instytucja dysponuje listami nazw, które są przydzielane do kolejnych sztormów. Na liście Met Office znajdują się m.in. huragan Ophelia (który przeszedł na Wyspami Brytyjskimi w październiku), zaś w niemieckiej instytucji widnieje orkan Herwart (w Polsce tłumaczony jako "Grzegorz"), który niedawno nawiedził m.in. Niemcy i Europę. Jednak w kolejnych, w tym jeszcze nieprzydzielonych nazwach, próżno szukać "Marcina". Można podejrzewać, że nazwa wzięła się od obchodzonych 11 listopada imienin Marcina - jednak nie w taki sposób przydziela się nazwy orkanów.  
2 Listopada 2017 godz. 14:23
Ekoszalin z mat. informacyjnych
 

Sukcesy uczniów koszalińskiej szkoły muzycznej

Sukcesy sióstr Bortnowskich na XVII Międzynarodowy Konkurs Muzyczny im. Juliusza Zarębskiego w Łomiankach oraz drugie miejsce oboistki Pauliny Sochaj na Festiwalu Fagotowo-Obojowym w Bytomiu to niewątpliwe osiągnięcia młodych koszalińskich muzyków w końcówce października. W dniach 23- 29 października 2017 odbył się w Łomiankach XVII Międzynarodowy Konkurs Muzyczny im. Juliusza Zarębskiego. Konkurs, znajdujący  się na  liście międzynarodowych konkursów Alink- Archerich, objął honorowym patronatem Prezydent RP, Andrzej Duda. W rywalizacji wzięli udział młodzi muzycy  z Polski, Rosji, Ukrainy, Białorusi, Czech.  W sekcji Fortepian- solo Gabriela Bortnowska z klasy III OSM II ST zdobyła III miejsce w swojej kategorii wiekowej, Julia z kl. V OSM II ST- II miejsce, natomiast duecie siostry wywalczyły wyróżnienie w grupie starszej, rywalizując ze studenckimi duetami z akademii muzycznych.   Od października 2017 Julia i Gabriela są również uczestnikami projektu „Młoda Muzyczna Akademia”, będącego inicjatywą  Akademii Muzycznej w Katowicach, do którego zakwalifikowały się w wyniku egzaminu wstępnego, w którym ilość chętnych czterokrotnie przewyższała ilość miejsc. Nauczycielem Julii i Gabrieli jest Paweł Bortnowski.   Drugie miejsce na VII Ogólnopolskim Festiwalu Fagotowo-Obojowym im. Wiktora Osadzina i Edwarda Mandery w Bytomiu zajęło oboistka Paulina Sochaj W weekend 25-27 października 2017 roku w bytomskiej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Fryderyka Chopina odbył się VII Ogólnopolski Festiwal Fagotowo-Obojowy im. Wiktora Osadzina i Edwarda Mandery. Impreza ta, współorganizowana przez Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie i której opiekunem merytorycznym jest Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, ma już uznaną renomę i kilkunastoletnią tradycję. Odbywa się cyklicznie co dwa lata, gromadząc najlepszych oboistów i fagocistów ze szkół muzycznych całej Polski. W tym roku międzynarodowemu jury przewodniczył prof.zw. dr hab. Tomasz Miczka z Akademii Muzycznej w Katowicach. Grę młodych muzyków oceniali również: prof. zw. dr hab. Józef Raatz z Akademii Muzycznej w Gdańsku, prof. dr hab. Marek Barański z Akademii Muzycznej w Katowicach, prof. Tomasz Sosnowski ze Szwajcarii i prof. Peter Tavernaro z Uniwersytetu im. A. Brucknera w Linz (Austria). Paulina Sochaj, oboistka z klasy V OSM II stopnia, uczennica Dominiki Kubiak, zdobyła w tym konkursie drugie miejsce w kategorii „obój”. Podczas dwuetapowych zmagań Paulinie akompaniował Tomasz Szymczewski.