Informacja dotycząca polityki plików cookies: Informujemy, iż w naszych serwisach internetowych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Dalsze korzystanie z naszych serwisów, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności. Zamknij.
6 Grudnia 2016 godz. 10:47
Ekoszalin z mat. informacyjnych / fot. Dawid Baranowski
 

"11" na Mikołajki

W przyszłym roku w Koszalinie zakończona zostanie warta 30 mln zł modernizacja kolejnych ulic naszego miasta. Prezydent Piotr Jedliński wraz z Janiną Ciesiołkiewicz, skarbnik miasta podpisze dziś w Warszawie stosowną umowę w tej sprawie. Budowa jednego z trzech etapów - przy ul. Krakusa i Wandy już się rozpoczęła. Całkowita długość planowanych do przebudowania w ramach projektu dróg wynosi ok. 3 km. Umowa zostanie podpisana w siedzibie Centrum Unijnych Projektów Transportowych i dotyczyć będzie unijnego dofinansowania projektu „Usprawnienie drogi krajowej nr 11 w Koszalinie".   Dzięki tej inwestycji poprawi się jakość i bezpieczeństwo komunikacji w tym ważnym odcinku drogi krajowej, przechodzącej przez centrum miasta i łączącej nadmorskie miejscowości (np. Kołobrzeg i Mielno) z Poznaniem i Górnym Śląskiem. Odcinki objęte inwestycją stanowią też drogę  dojazdową do Koszalina z miejscowości sąsiadujących z miastem, z których mieszkańcy codziennie licznie dojeżdżają do pracy oraz szkół zlokalizowanych w naszym mieście. Ułatwią też dojazd do dworca kolejowego i autobusowego, z których odjeżdżają autobusy oraz pociągi dowożące mieszkańców i turystów do sąsiednich miejscowości. Wiele osób przyjeżdża także do Koszalina, by skorzystać z oferty kulturalnej, handlowej oraz usługowej miasta. Drogi, którymi się poruszają znajdują się w ciągu modernizowanych dróg.   Projekt składa się z trzech etapów 1.      ETAP I - przebudowa ulicy Armii Krajowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Bohaterów Warszawy do skrzyżowania z ul. Krakusa i Wandy, tj.wzmocnienie istniejącej konstrukcji jezdni, przebudowa chodników, ścieżki rowerowej, miejsc postojowych, przebudowa skrzyżowania z ul. Zwycięstwa bez zmiany typu skrzyżowania, renowacja terenów zielonych w obrębie robót, usunięcie ewentualnych kolizji z sieciami infrastruktury technicznej, budowa nowego oświetlenia drogowego, 2.      ETAP II – przebudowa ulicy Krakusa i Wandy z przebudową odcinka ul. Lechickiej między ul. Krakusa i Wandy a ul. Obotrytów, tj.wzmocnienie istniejącej konstrukcji jezdni, przebudowa chodników, ścieżki rowerowej, przebudowa skrzyżowania ulic Krakusa i Wandy – Lechicka – Konstytucji 3 Maja z typu prostego na typu rondo (prace już się  rozpoczęły, ich koszt to 8 mln 600 tysięcy złotych, prace prowadzi firma Colas na zlecenie ZDM), 3.      ETAP III – przebudowa ulicy Gnieźnieńskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. I. Paderewskiego do granic miasta, tj.wzmocnienie istniejącej konstrukcji jezdni, przebudowa chodników, miejsc postojowych, renowacja terenów zielonych w obrębie robót, usunięcie ewentualnych kolizji z sieciami infrastruktury technicznej, budowa nowego chodnika, budowa kanalizacji deszczowej wraz z zespołem podczyszczającym (osadnik + separator) z odprowadzeniem wód do istniejącego rowu drogowego.   Fundusze z Unii Europejskiej pochodzić będą z działania 4.1 Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących w sieci drogowej TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.
6 Grudnia 2016 godz. 14:38
Ekoszalin z mat. informacyjnych
 

Pół tony karmy dla schroniska

Schronisko w Koszalinie ma szansę zdobyć aż pół tony dodatkowej karmy dla zwierzaków, a wszyscy możemy mu w tym pomóc i stać się Świętymi Mikołajami dla bezdomnych psów i kotów.  Jak to zrobić? Włączając się w trwającą na www.dlaSchroniska.pl akcję „Gwiazdka dla bezdomniaka”, w ramach której właśnie wystartował konkurs. Trzy podmioty, które dzięki wsparciu internautów jako pierwsze uzbierają 100% zgłoszonego na zimę zapotrzebowania, wygrają dodatkowe zapasy.   „Gwiazdka dla bezdomniaka” to charytatywna akcja, która odbywa się w całości online, ale pomoc jest jak najbardziej realna. Najpierw na platformie www.dlaSchroniska.pl schronisko bądź fundacja umieszcza listę produktów, których potrzebują przebywające pod jej opieką czworonogi, a następnie internauci mogą je im fundować – każdy sam wybiera, który podmiot chce wesprzeć. Cały proces przypomina zakupy w sklepie internetowym z tą różnicą, że dary trafiają bezpośrednio do zwierzaków, a ich dostawa jest darmowa – płaci się więc wyłącznie za wybrane upominki.   „Twarzą” Koszalina w ramach akcji „Gwiazdka dla bezdomniaka” jest pies Black. W imieniu swoim i swoich czworonożnych przyjaciół prosi między innymi o karmę, naturalne psie przysmaki, a także puszki mięsne. Część z nich już jest zgromadzona, ale schronisko bardzo liczy na to, że uda mu się uzbierać wszystkie potrzebne rzeczy. – Byłoby to ogromne wsparcie dla nas w opiece nad zwierzakami, ale nie tylko. W ramach „Gwiazdki dla bezdomniaka” wystartował bowiem właśnie konkurs, w ramach którego mamy szansę na dodatkowe zapasy karmy – nawet pół tony! – mówi Daria Szmaro ze Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Koszalinie. Nagrody zdobędą trzy podmioty, które dzięki pomocy internautów jako pierwsze uzbierają 100% zgłoszonego na zimę zapotrzebowania. Jest o co walczyć, bo będzie to między innymi kolejno 500 kg, 300 kg i 200 kg wysokiej jakości karmy. – Zaprojektujemy dla nich również nowe strony internetowe, a zdobywcy pierwszego miejsca ufundujemy także adopcyjną sesję fotograficzną dla zwierzaków. Wszystko po to, by ułatwić i usprawnić komunikację z potencjalnymi nowymi opiekunami, a tym samym zwiększyć szanse czworonogów na ciepły i bezpieczny dom, którego tak pragną – dodaje Michalina Zabłocka z Fundacji NaszeZoo.pl, która jest organizatorem akcji „Gwiazdka dla bezdomniaka”.   – Nawet najdrobniejszy gest jest ważny – doceniamy każdy podarowany kilogram czy choćby najmniejszą puszkę karmy. Teraz upominki fundowane naszym czworonogom na www.dlaSchroniska.pl mają podwójne znaczenie i jeszcze większą moc – pomogą nam zapewnić zwierzakom pożywienie, ale też zwiększą nasze szanse na uzyskanie dodatkowych zapasów na zimę. Zachęcamy więc do wsparcia nas i każdemu, kto włączy się w „Gwiazdkę dla bezdomniaka”, już teraz gorąco dziękujemy – mówi Daria Szmaro ze Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Koszalinie.   Akcja „Gwiazdka dla bezdomniaka” oraz odbywający się w jej ramach konkurs potrwają do 24 grudnia.
5 Grudnia 2016 godz. 5:39
ekoszalin za Urząd Marszałkowski w Szczecinie
 

Dotacje na innowacje

Już od 1 grudnia 2016 r. przedsiębiorcy mogą składać wnioski na innowacyjne inwestycje wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji. Do 4 mln złotych może wynosić dofinansowanie. Pula środków na konkurs to 52,64 mln zł. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie innowacyjnych przedsięwzięć. Konkurs w ramach działania 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji RegionalnegoProgramu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Dofinansowanie projektów innowacyjnych może wynieść  nawet do 4 mln złotych.    Co można sfinansować w ramach projektu?   Inwestycje w grunty, budynki, budowle, nowoczesne maszyny i urządzenia, linie produkcyjne, wartości niematerialne i prawne, a także wydatki na wprowadzanie nowych rozwiązań technologicznych prowadzące do: ·       wykreowania nowego lub zasadniczo ulepszonego produktu czy usługi ·       zwiększenia efektywności produkcji przedsiębiorstwa ·       zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego.   Na wsparcie mogą liczyć projekty, które przyczyniają się do zwiększenia zastosowania innowacji w sektorze MŚP i wzmacniają inteligentne specjalizacje Pomorza Zachodniego.   Inteligentne specjalizacje   To najsilniejsze obszary regionalnej gospodarki, które dodatkowo wyróżniają się dużym potencjałem badawczo-rozwojowym. Dają ponadto duże możliwości wykorzystania nowych rozwiązań w produkcji i usługach a także zdobywania nowych rynków.   Nabór dotyczy następujących inteligentnych specjalizacji: ·       wielkogabarytowe konstrukcje wodne i lądowe ·       zaawansowane wyroby metalowe ·       produkty drzewno-meblarskie ·       opakowania przyjazne środowisku ·       produkty inżynierii chemicznej i materiałowej ·       nowoczesne przetwórstwo rolno-spożywcze ·       multimodalny transport i logistyka ·       produkty oparte na technologiach informacyjnych.   Działalność, której dotyczy projekt musi zawierać się w katalogu podklas PKD zamieszczonym w regulaminie konkursulub być bezpośrednio z nimi powiązana w ramach globalnych łańcuchów wartości. Należy zwrócić również uwagę na wyłączenia z możliwości dofinansowania, w zależności od charakteru działalności, z którą związany jest projekt.   Kto może otrzymać dofinansowanie? O wsparcie mogą ubiegać się: ·       mikroprzedsiębiorstwa ·       małe przedsiębiorstwa ·       średnie przedsiębiorstwa, które działają w branżach zawartych w Wykazie inteligentnych specjalizacji Pomorza Zachodniego lub bezpośrednio z nimi powiązanych w ramach globalnych łańcuchów wartości.     Poziom dofinansowania   W tym konkursie na dofinansowanie projektów przeznaczono 52,64 mln zł. Maksymalny poziom dofinansowania projektu ze środków EFRR wynosi: ·       55% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku mikro- i małych przedsiębiorstw ·       45% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku średnich przedsiębiorstw.   Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 4 mln zł, a minimalną wartość wydatków kwalifikowalnych w ramach jednego przedsięwzięcia wyznaczono na poziomie 400 tys. zł.   Terminy   Wnioski będzie można składać od 1 grudnia 2016 r. do 31 stycznia 2017 r.   Kryteria wyboru   Warto zwrócić uwagę na kryteria oceny projektów (stanowią one załącznik do regulaminu konkursu). Niektóre z nich, np. konkurencyjność wnioskodawcy na poziomie ponadregionalnym, są wysoko punktowane.   Szczegóły konkursu zawiera regulamin.     Dokąd po informacje:  http://www.rpo.wzp.pl/skorzystaj/nabory/15-inwestycje-przedsiebiorstw-wspierajace-rozwoj-regionalnych-specjalizacji-oraz-inteligentnych-specjalizacji-0 Główny Punkt Informacyjny Ul. Kuśnierska 12 a; Szczecin tel. 800 34 55 34, 91 43 29 432/433/435 e-mail: gpi@wzp.pl  
5 Grudnia 2016 godz. 16:58
Ekoszalin z mat. inf.
 

Nocne saunowanie w Parku Wodnym

Spotkanie z Mikołajem, Piernikowa Chatka, Śnieżny Pył i Grzane Wino. Czy przeszło komuś przez myśl, że te niesamowite nazwy to specjalne rytuały saunowe? Pewnie nikomu. W związku z tym, aby przekonać się o ich niezwykłości, Park Wodny Koszalin przygotował niesamowite wydarzenie dla wszystkich kochających relaks, świetną zabawę i świąteczną atmosferę! Mowa o Mikołajkowej Nocy Saunowej, która odbędzie się 7 grudnia w Strefie Saun Parku Wodnego Koszalin. Grudzień to czas oczekiwania na święta Bożego Narodzenia. „Po drodze” swoje urodziny obchodzi św. Mikołaj, które celebrowane są poprzez organizację wspaniałych wydarzeń połączonych z rozdawaniem prezentów. Nie inaczej stanie się w Parku Wodnym Koszalin, ponieważ w środę, 7 grudnia, w aquaparku odbędzie się Mikołajkowa Noc Saunowa.   Od godziny 19:00 do 23:00 na osoby, które zdecydują się wziąć udział w wydarzeniu czeka mnóstwo atrakcji. W planach przewidziane są specjalne rytuały saunowe o bardzo ciekawych, a przede wszystkim świątecznych nazwach. Mowa o „Spotkaniu z Mikołajem”, „Piernikowej Chatce”, „Śnieżnym Pyle” oraz „Grzanym Winie”. Czyż nie brzmią niesamowicie? W programie przewidziane są także konkursy z niesamowitymi nagrodami oraz przepyszne menu. Co więcej, wieczór umilać swoim głosem będzie Patrycja Bieniek, które zaśpiewa świąteczne piosenki. To jednak nie wszystko, ponieważ swoją wizytę zapowiedział św. Mikołaj, który obdaruje uczestników wydarzenia prezentami.   Warto również wspomnieć, że grudzień to czas pełen wrażeń w Parku Wodnym Koszalin. Przez cały miesiąc trwa promocja – bilet normalny, w cenie ulgowego. Ponadto, już 4 grudnia aquapark zaprasza na niesamowitą zabawę mikołajkowa z mnóstwem atrakcji, a od 3 do 6 grudnia trwać będzie kolejna świąteczna oferta,  a mianowicie bilet 2- godzinny do strefy rekreacji w cenie 10 zł!     W programie: Specjalne rytuały saunowe: 19.30 – Spotkanie z Mikołajem 20.30 – Piernikowa Chatka 21.30 – Śnieżny Pył 22.30 – Grzane Wino   Konkursy z nagrodami: 19.00, 20.00, 21.00 i 22.00   Losowanie szczęśliwego Renifera: 19.45 Menu wieczoru: bufet z przekąskami, świąteczne słodkości i napoje.   Mikołajkowy wieczór umilą świąteczne piosenki w wykonaniu Patrycji Bieniek. Cena biletu wstępu: 59 zł/ os. Bilety do nabycia w kasach Parku Wodnego Koszalin Informacje pod nr tel. 94 721 60
6 Grudnia 2016 godz. 4:45
Art za Akademia Żeglarska KiteRace, fot. FB/Jakub Wegner
 

Jakub Wegner (MKR Tramp Mielno) w kadrze narodowej

Jakub Wegner (MKR Tramp Mielno) otrzymał nominację do kadry narodowej juniorów w kiteracingu na 2017 r.  W Warszawie w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego odbyła się coroczna Gala Polskiego Związku Żeglarskiego. Po raz pierwszy na galę zostali zaproszeni zawodnicy Akademii Żeglarskiej Kiterace. Nominacje do kadry narodowej juniorów w kiteracingu na 2017r otrzymali: Tomasz Glazik (SKŻ Sopot), Jan Koszowski (SKŻ Sopot), Kuba Jurkowski (SKŻ Sopot), Jakub Wegner (MKR Tramp), Oliwa Hlobuczek (SKŻ Sopot), Nina Arcisz (SKŻ Sopot). Trener kadry Tomasz Janiak skomentował:" Gratuluję młodym zawodnikom, mam nadzieję, że za wyróżnieniem i indywidualnymi nominacjami pójdzie ciężka praca na treningach, a to z kolei przełoży się na wyniki w zawodach. Niewątpliwie tworzymy historię polskiego kiteracingu, ale na "klepanie się po plecach" jest jeszcze za wcześnie. Niektórzy zawodnicy dostali kredyt zaufania i mam nadzieję zrobią wszystko w miarę swoich możliwości aby godnie reprezentować kraj, swój klub oraz być wzorem dla swoich kolegów. Życzył bym sobie abyśmy za rok spotkali się w co najmniej takim gronie oraz aby nominacje do kadry narodowej były wypadkową wyników sportowych. Cieszy również fakt, że po kilku latach starań, komisja sportu PZŻ przyjęła kiteracing do systemu rywalizacji sportowej dzieci i młodzieży. Mam nadzieję, że przełoży się to na rozwój kiteracingu, szczególnie w klubach, które będą miały podstawę do organizowania sekcji i szkolenia przyszłych mistrzów. Szczegóły mają pojawić się niebawem po oficjalnym komunikacie."Dodajmy, że na gali wyróżnienie  za wynik sportowy - brązowy medal Mistrzostw Europy juniorów w Formule Kite otrzymał Tomasz Glazik.
5 Grudnia 2016 godz. 5:55
Art za AKSz Hetman Politechnika Koszalińska
 

Szachowy Turniej Mikołajkowy

 

 

www.CzesciAuto24.PL