Informacja dotycząca polityki plików cookies: Informujemy, iż w naszych serwisach internetowych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Dalsze korzystanie z naszych serwisów, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności. Zamknij.
17 Grudnia 2018 godz. 4:55
Ala za Rzecznik Prasowy Prezydenta Koszalina
 

II sesja Rady Miejskiej w Koszalinie

PORZĄDEK OBRAD II sesji Rady Miejskiej w Koszalinie w dniu 20 grudnia 2018 roku Miejsce obrad: sala konferencyjna Nr 300 w Urzędzie Miejskim w Koszalinie. Rozpoczęcie sesji o godz. 9:00.  1.       Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 2.      Przyjęcie porządku obrad. 3.      Przyjęcie protokołu  z I sesji.  4.      Informacja z prac komisji w okresie międzysesyjnym. 5.      Podjęcie uchwał:    1.      zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Koszalina na lata 2017-2026: - opinia Komisji Gospodarki Komunalnej 2.      w sprawie intencji udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu:        - opinia Komisji Spraw Społecznych         - opinia Komisji Budżetu i Finansów 3.      w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 roku:               - opinia Komisji Spraw Społecznych 4.      w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Koszalina na 2018 r.:                         - opinia Komisji Budżetu i Finansów 5.      w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koszalina na lata  2018-2033:       - opinia Komisji Budżetu i Finansów 6.      w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami:               - opinia Komisji Spraw Społecznych  7.      w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023:              - opinia Komisji Spraw Społecznych  8.      w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Pomoc w formie posiłku dla uczniów  i dzieci udzielana na wniosek dyrektora szkoły lub przedszkola" w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023:               - opinia Komisji Spraw Społecznych  9.   w sprawie delegowania radnego Rady Miejskiej w Koszalinie do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Koszalina i Powiatu Koszalińskiego na lata 2017- 2020: - opinia Komisji Porządku Prawnego i Publicznego 10.   w sprawie zasad i trybu funkcjonowania Trybuny Obywatelskiej:         - opinia Komisji Porządku Prawnego i Publicznego 11.  w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej:         - opinia Komisji Porządku Prawnego i Publicznego 12.  w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej:         - opinia Komisji Porządku Prawnego i Publicznego 13.  w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej do wystawiania i podpisywania polecenia wyjazdu służbowego dla Przewodniczącego Rady Miejskiej:        - opinia Komisji Porządku Prawnego i Publicznego 14.  w sprawie przyjęcia planu pracy, tematyki oraz terminarza posiedzeń Rady Miejskiej i Komisji Rady Miejskiej w Koszalinie na 2019 rok:        - opinia Komisji Porządku Prawnego i Publicznego   6.   Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności międzysesyjnej. 7.   Informacja Prezydenta Miasta z działań podjętych między sesjami. 8.   Interpelacje i zapytania radnych.  9.   Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 10.   Wolne wnioski i oświadczenia. 11.   Czas dla Rad Osiedli. 12.   Zamknięcie sesji.
16 Grudnia 2018 godz. 5:56
Ala za Aforti Collections
 

Państwo przychylne przedsiębiorcom? Planowane zmiany przepisów zapowiedzią sprawnego funkcjonowania sektora MSP w Polsce

Polscy przedsiębiorcy już od 1 stycznia 2019 roku będą mogli liczyć na znaczące zmiany w przepisach, które z założenia mają przyczynić się do uproszczenia i tym samym ułatwienia prowadzenia działalności gospodarczej. Jedne z najważniejszych nowelizacji, które obejmą również sektor MSP, dotyczą m.in.: • Możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodu wydatków wynikających z zatrudnienia małżonka i dzieci w prowadzonym przez podatnika przedsiębiorstwie • Zwiększenia poziomu kosztów związanych z eksploatacją samochodu do 75 proc. względem zapowiadanych wcześniej 50 proc. oraz podwyższenia limitu amortyzacji dla aut osobowych • Podniesienia – z 1,2 mln euro do 2 mln euro – progu przychodów uprawniającego do uzyskania statusu ‘małego podatnika’ Agnieszka Baran-Płomińska, Prezes Zarządu Aforti Collections / Grupa AFORTI Niemal równolegle z publikacją projektu ustawy budżetowej, która z założenia ma wprowadzić dodatkowe przywileje dla przedsiębiorców, ukazał się również rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczymoraz projekt nowelizacji ustaw o PIT i CIT, wnioskowany przez Ministerstwo Finansów. W ocenie ekspertów Aforti Collections każdy ze wspomnianych projektów stanowi bez wątpienia zapowiedź nie tylko wsparcia przedsiębiorców w zakresie podejmowania inicjatyw biznesowych, ale również ułatwienia w prowadzeniu firmy na poziomie podatkowym, księgowym, finansowym i urzędowym. Planowane zmiany mogą bowiem pozytywnie oddziaływać na rozwój małych i średnich przedsiębiorstww Polsce, którym najtrudniej jest – ze względu na oczywiste ograniczenia kadrowe, finansowe i organizacyjne – funkcjonować w gąszczu przepisów, które co do zasady bardziej zniechęcają niż aktywizują do zakładania i prowadzenia własnej firmy. Wynagrodzenie małżonka i małoletnich dzieci pełnoprawnym kosztem przedsiębiorcy Jedną z najważniejszych zmian, która będzie obowiązywać jużod 1 stycznia 2019 rokujest możliwość uwzględnieniawynagrodzenia małżonka i małoletnich dzieci, zatrudnionych przez przedsiębiorcę w swojej firmie,w kosztach uzyskania przychodu.Projekt ustawy rządowej złożonej do Sejmu utrzymujejednocześnie zakaz zaliczania do tychże kosztów: pracy własnej przedsiębiorcyoraz członków jego rodziny,ale właśniez wyłączeniem żony, męża orazniepełnoletniego dziecka, których zatrudnienie będzie regulowane w kontekście kosztów na takich samych zasadach, jakie obowiązują przy zatrudnianiu osób spoza rodziny. Jest to szczególnie istotne w przypadku tzw. firm rodzinnych, dla których dotychczasowe regulacje rodziły znaczące , żeby nie powiedzieć – krzywdzące, konsekwencje finansowe. Eksploatacja auta prywatno-firmowego z 75 proc. progiem kosztowym przy podwojeniu limitu amortyzacji przy zakupie samochodu Z początkiem 2019 rokuprzedsiębiorcy korzystający z aut firmowychmogą liczyć na to, że wydatki związane z eksploatacją samochodu w celach służbowo-prywatnych, tj. koszt paliwa, serwisowania i napraw czy zakupu części zamiennych, itp.,będą stanowiły koszt na poziomie 75 proc. kwoty netto widniejącej na fakturze zakupowej, a nie jak wcześniej zapowiadało Ministerstwo Finansów –tylko 50 proc. Jednocześnie, niezmiennie 100 proc. wydatków eksploatacyjnych będzie kosztem przedsiębiorstwa w przypadkuaut użytkowanych wyłącznie w celach służbowych, rozliczanych w tym przypadku w oparciu o szczegółową ewidencję przebiegu. Należy jednocześnie pamiętać, że w przypadku podatkuVAT odliczeniu –dla samochodów użytkowanych w celach służbowo-prywatnych–będzie podlegać jedynie 50 proc. kwoty podatku wskazanej na fakturze. Istotne jest również to, że ograniczenie w odliczeniu wspomnianych wydatków dotyczy tylko tych przedsiębiorców, którzy nie złożą do Urzędu Skarbowego odpowiedniego oświadczenia, dotyczącego wykorzystywania auta wyłącznie do celów prowadzonej działalności gospodarczej, a tym samym nie zdecydują się na prowadzenie szczegółowej ewidencji przebiegu pojazdu. Zmiany zostały wprowadzone w ramach uchwalonych już nowelizacji w ustawach o PIT i CIT. Równocześnie od 1 stycznia 2019 limit amortyzacji dla firmowych aut wzrośnie niemal dwukrotnie.Aktualnie przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów prowadzonej działalności pełne odpisy amortyzacyjne jedynie w odniesieniu do samochodów osobowych, których wartość nie przekracza 20 tys. euro(ok. 86 tys. zł). Przy autach wycenianych powyżej tej kwoty, odpisy stosowane są tylko do wspomnianego progu, a pozostała część nie podlega amortyzacji. Projekt nowelizacji ustaw o PIT i CIT, przedstawiony przez Ministerstwo Finansów, zakłada jednak niemal dwukrotnezwiększenie od 1 stycznia 2019 roku limitu amortyzacji – z ok.86 tys. zł do niemal 150 tys. zł dla pojazdów spalinowych i hybrydowych oraz do 225 tys. zł dla pojazdów elektrycznych, co powinno ucieszyć przedsiębiorców. Mimo jednoczesnych korzyści i ograniczeńdla przedsiębiorców, związanych z rozliczeniem w kosztach zakupionego auta, można przyjąć, że na podwyższonym limicie amortyzacji skorzysta znacząca liczba właścicieli firm, zwłaszcza z sektora MSP, których wartość samochodów z reguły nie przekracza kwoty 150 tys. zł. W opinii ekspertów Aforti Collections korzyści podatkowew ich przypadku będą większe niż potencjalne straty, które dotkną grupę przedsiębiorców kupujących auta w leasingu operacyjnym, przekraczającym wspomnianą kwotę. Mniej biurokracji,krótsze terminy, łatwiej o status ‘małego podatnika’ Nowelizacja kluczowych dla przedsiębiorców ustaw, wprowadza także kolejne udogodnienia na poziomie organizacyjno-księgowym. Projekt rządowej ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczymprzewiduje chociażby – w ramach zmian w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – zniesienie obowiązku prowadzenia karty przychodów, ewidencji wyposażenia czyewidencji zatrudnienia. To znacząco zminimalizuje koszty i czas przeznaczany każdego miesiąca przez przedsiębiorców na działania techniczno-organizacyjne, pozwalając im skupić się na prowadzeniu biznesu. Nie sposób pominąć również planowanych zmian w ustawie o podatku od towarów i usług, przewidujących m.in. skrócenie – ze 150 do 90 dni –terminu umożliwiającego wierzycielowi zastosowanie przepisów regulujących „ulgę na złe długi”. Analogiczne zmiany dotyczą obowiązku po stronie dłużnika. W ocenie ekspertów Aforti Collections, spółki specjalizującej się w zarządzaniu należnościami i usługach windykacyjnych, zmiana ta niesie za sobą pozytywne konsekwencje dla wierzycieli, wprowadzając mechanizm motywujący dłużników do wcześniejszej spłaty. Jednocześnie, mimo tego, że w projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw nie ma wskazania dotyczącego zmiany stawki podatku CIT dla ‘małego podatnika’z 15 proc. na 9 proc.– to projekt ten wprowadza podwyższenie progu przychodów uprawniającego do uzyskania statusu ‘małego podatnika’ z 1,2 mln euro do 2 mln euro. Zmiana ta poszerzy krąg spółek, które będą mogły skorzystać z uproszczonej formy sporządzania sprawozdań finansowych. Zmiana przepisów sposobem na sukces mikro i makrogospodarczy? Bez wątpienia rzeczywistość gospodarcza, fiskalna i podatkowa przedsiębiorcy po 1 stycznia 2019 może ulec znaczącej i finalnie zapewne pozytywnej zmianie, choć jednocześnie nie na tyle spektakularnej, by prowadzenie działalności gospodarczej stało się tak sprzyjające rozwojowi przedsiębiorczości. Niemniej, według ekspertów Aforti Collections, zapowiadane nowelizacjeniosą pozytywny wydźwięk gospodarczy, dając polskim przedsiębiorcom nadzieję na poprawienie ich dotychczasowej sytuacji. Tym samym, należy zgodzić się z uzasadnieniem pierwszego ze wspomnianych projektów, w którym czytamy między innymi, że „podejmowanie tego rodzaju działań legislacyjnych, (...) może wpłynąć na uwolnienie przedsiębiorczości. Uproszczenie regulacji i procedur odciąża przedsiębiorstwa i ich pracowników od wykonywania niektórych zbędnych formalności administracyjnych, w efekcie zwiększa skuteczność gospodarowania posiadanymi zasobami i koncentrację na podstawowej działalności przedsiębiorcy. Dla gospodarki oznacza to wzmocnienie konkurencyjności i jej efektywności, co wpływa także pozytywnie na wzrost PKB”. Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym dostępny jest tutaj. Natomiast projekt nowelizacji ustaw o PIT i CIT można znaleźć tutaj.
16 Grudnia 2018 godz. 4:46
At za ZZPN
 

ZZPN przedstawił terminarz Wiosny III ligi

Zachodniopomorski Związek Piłki Nożnej przedstawił ramowy terminarz rundy wiosennej w grupie II trzeciej ligi. Do walki o punkty trzecioligowcy wrócą 9 marca 2019 r. W pierwszej wiosennej serii meczów Gwardia Koszalin podejmować będzie jedenastkę Wieżycy Stężyca, a Bałtyk Koszalin zmierzy się w wyjazdowym meczu z zespołem rezerw poznańskiego Lecha. W przyszłym roku rozegranych zostanie 17. ligowych kolejek. 23 marca odbędą się derby Koszalina: Gwardia podejmować będzie Bałtyk. 4 maja Bałtyk podejmować będzie drużynę Kotwicy Kołobrzeg, a w ostatniej serii meczów bieżącego sezonu, 15 czerwca 2019 roku Kotwica zmierzy się "u siebie" z Gwardią.  Aktualna tabela: Poz MZRPBilansPkt 1 KKS LECH II Poznań 17 12 3 2 42:14 39 2 MIESZKO Gniezno 17 12 3 2 46:22 39 3 KKS WŁÓKNIARZ 1925 Kalisz 17 12 2 3 36:14 38 4 Radunia Stężyca 17 11 3 3 33:19 36 5 SOKÓŁ Kleczew 17 10 2 5 27:22 32 6 KP Starogard Gdański 17 9 4 4 31:13 31 7 Bałtyk Gdynia 17 9 2 6 27:18 29 8 Kotwica Kołobrzeg 17 8 5 4 27:25 29 9 POLONIA Środa Wlkp. 17 8 1 8 24:25 25 10 Świt Szczecin 17 6 6 5 16:19 24 11 GÓRNIK KONIN 17 7 2 8 23:23 23 12 Gwardia Koszalin 17 5 3 9 20:30 18 13 Pogoń II Szczecin  17 5 1 11 22:31 16 14 Bałtyk Koszalin 17 4 3 10 23:43 15 15 JAROTA Jarocin 17 3 4 10 14:27 13 16 Chemik Moderator Bydgoszcz 17 3 1 13 18:39 10 17 Wierzyca Decka Pelplin 17 2 2 13 19:42 8 18 Wda Świecie 17 1 5 11 20:42 8 Mecze rundy Wiosennej KOLEJKA 18 9 3 2019 : Chemik Moderator Bydgoszcz Wda Świecie     9 3 2019 : GÓRNIK KONIN Świt Szczecin     9 3 2019 : Gwardia Koszalin Radunia Stężyca     9 3 2019 : JAROTA Jarocin Wierzyca Decka Pelplin     9 3 2019 : KKS LECH II Poznań Bałtyk Koszalin     9 3 2019 : KKS WŁÓKNIARZ 1925 Kalisz MIESZKO Gniezno     9 3 2019 : Pogoń II Szczecin  Kotwica Kołobrzeg     9 3 2019 : POLONIA Środa Wlkp. Bałtyk Gdynia     9 3 2019 : SOKÓŁ Kleczew KP Starogard Gdański     KOLEJKA 19 16 3 2019 : Bałtyk Gdynia Gwardia Koszalin     16 3 2019 : Bałtyk Koszalin POLONIA Środa Wlkp.     16 3 2019 : Kotwica Kołobrzeg Chemik Moderator Bydgoszcz     16 3 2019 : KP Starogard Gdański KKS WŁÓKNIARZ 1925 Kalisz     16 3 2019 : MIESZKO Gniezno KKS LECH II Poznań     16 3 2019 : Radunia Stężyca Pogoń II Szczecin      16 3 2019 : SOKÓŁ Kleczew JAROTA Jarocin     16 3 2019 : Świt Szczecin Wierzyca Decka Pelplin     16 3 2019 : Wda Świecie GÓRNIK KONIN     KOLEJKA 20 23 3 2019 : Chemik Moderator Bydgoszcz Radunia Stężyca     23 3 2019 : GÓRNIK KONIN Kotwica Kołobrzeg     23 3 2019 : Gwardia Koszalin Bałtyk Koszalin     23 3 2019 : JAROTA Jarocin Świt Szczecin     23 3 2019 : KKS LECH II Poznań KP Starogard Gdański     23 3 2019 : KKS WŁÓKNIARZ 1925 Kalisz SOKÓŁ Kleczew     23 3 2019 : Pogoń II Szczecin  Bałtyk Gdynia     23 3 2019 : POLONIA Środa Wlkp. MIESZKO Gniezno     23 3 2019 : Wierzyca Decka Pelplin Wda Świecie     KOLEJKA 21 30 3 2019 : Bałtyk Gdynia Chemik Moderator Bydgoszcz     30 3 2019 : Bałtyk Koszalin Pogoń II Szczecin      30 3 2019 : KKS WŁÓKNIARZ 1925 Kalisz JAROTA Jarocin     30 3 2019 : Kotwica Kołobrzeg Wierzyca Decka Pelplin     30 3 2019 : KP Starogard Gdański POLONIA Środa Wlkp.     30 3 2019 : MIESZKO Gniezno Gwardia Koszalin     30 3 2019 : Radunia Stężyca GÓRNIK KONIN     30 3 2019 : SOKÓŁ Kleczew KKS LECH II Poznań     30 3 2019 : Wda Świecie Świt Szczecin     KOLEJKA 22 6 4 2019 : Chemik Moderator Bydgoszcz Bałtyk Koszalin     6 4 2019 : GÓRNIK KONIN Bałtyk Gdynia     6 4 2019 : Gwardia Koszalin KP Starogard Gdański     6 4 2019 : JAROTA Jarocin Wda Świecie     6 4 2019 : KKS LECH II Poznań KKS WŁÓKNIARZ 1925 Kalisz     6 4 2019 : Pogoń II Szczecin  MIESZKO Gniezno     6 4 2019 : POLONIA Środa Wlkp. SOKÓŁ Kleczew     6 4 2019 : Świt Szczecin Kotwica Kołobrzeg     6 4 2019 : Wierzyca Decka Pelplin Radunia Stężyca     KOLEJKA 23 13 4 2019 : Bałtyk Gdynia Wierzyca Decka Pelplin     13 4 2019 : Bałtyk Koszalin GÓRNIK KONIN     13 4 2019 : KKS LECH II Poznań JAROTA Jarocin     13 4 2019 : KKS WŁÓKNIARZ 1925 Kalisz POLONIA Środa Wlkp.     13 4 2019 : Kotwica Kołobrzeg Wda Świecie     13 4 2019 : KP Starogard Gdański Pogoń II Szczecin      13 4 2019 : MIESZKO Gniezno Chemik Moderator Bydgoszcz     13 4 2019 : Radunia Stężyca Świt Szczecin     13 4 2019 : SOKÓŁ Kleczew Gwardia Koszalin     KOLEJKA 24 20 4 2019 : Chemik Moderator Bydgoszcz KP Starogard Gdański     20 4 2019 : Gwardia Koszalin KKS WŁÓKNIARZ 1925 Kalisz     20 4 2019 : JAROTA Jarocin Kotwica Kołobrzeg     20 4 2019 : MIESZKO Gniezno GÓRNIK KONIN     20 4 2019 : Pogoń II Szczecin  SOKÓŁ Kleczew     20 4 2019 : POLONIA Środa Wlkp. KKS LECH II Poznań     20 4 2019 : Świt Szczecin Bałtyk Gdynia     20 4 2019 : Wda Świecie Radunia Stężyca     20 4 2019 : Wierzyca Decka Pelplin Bałtyk Koszalin     KOLEJKA 25 27 4 2019 : Bałtyk Gdynia Wda Świecie     27 4 2019 : Bałtyk Koszalin Świt Szczecin     27 4 2019 : KKS LECH II Poznań Gwardia Koszalin     27 4 2019 : KKS WŁÓKNIARZ 1925 Kalisz Pogoń II Szczecin      27 4 2019 : KP Starogard Gdański GÓRNIK KONIN     27 4 2019 : MIESZKO Gniezno Wierzyca Decka Pelplin     27 4 2019 : POLONIA Środa Wlkp. JAROTA Jarocin     27 4 2019 : Radunia Stężyca Kotwica Kołobrzeg     27 4 2019 : SOKÓŁ Kleczew Chemik Moderator Bydgoszcz     KOLEJKA 26 1 5 2019 : Chemik Moderator Bydgoszcz KKS WŁÓKNIARZ 1925 Kalisz     1 5 2019 : GÓRNIK KONIN SOKÓŁ Kleczew     1 5 2019 : Gwardia Koszalin POLONIA Środa Wlkp.     1 5 2019 : JAROTA Jarocin Radunia Stężyca     1 5 2019 : Kotwica Kołobrzeg Bałtyk Gdynia     1 5 2019 : Pogoń II Szczecin  KKS LECH II Poznań     1 5 2019 : Świt Szczecin MIESZKO Gniezno     1 5 2019 : Wda Świecie Bałtyk Koszalin     1 5 2019 : Wierzyca Decka Pelplin KP Starogard Gdański     KOLEJKA 27 4 5 2019 : Bałtyk Gdynia Radunia Stężyca     4 5 2019 : Bałtyk Koszalin Kotwica Kołobrzeg     4 5 2019 : Gwardia Koszalin JAROTA Jarocin     4 5 2019 : KKS LECH II Poznań Chemik Moderator Bydgoszcz     4 5 2019 : KKS WŁÓKNIARZ 1925 Kalisz GÓRNIK KONIN     4 5 2019 : KP Starogard Gdański Świt Szczecin     4 5 2019 : MIESZKO Gniezno Wda Świecie     4 5 2019 : POLONIA Środa Wlkp. Pogoń II Szczecin      4 5 2019 : Wierzyca Decka Pelplin SOKÓŁ Kleczew     KOLEJKA 28 11 5 2019 : Chemik Moderator Bydgoszcz POLONIA Środa Wlkp.     11 5 2019 : GÓRNIK KONIN KKS LECH II Poznań     11 5 2019 : JAROTA Jarocin Bałtyk Gdynia     11 5 2019 : Kotwica Kołobrzeg MIESZKO Gniezno     11 5 2019 : Pogoń II Szczecin  Gwardia Koszalin     11 5 2019 : Radunia Stężyca Bałtyk Koszalin     11 5 2019 : Świt Szczecin SOKÓŁ Kleczew     11 5 2019 : Wda Świecie KP Starogard Gdański     11 5 2019 : Wierzyca Decka Pelplin KKS WŁÓKNIARZ 1925 Kalisz     KOLEJKA 29 18 5 2019 : Bałtyk Koszalin Bałtyk Gdynia     18 5 2019 : Gwardia Koszalin Chemik Moderator Bydgoszcz     18 5 2019 : KKS LECH II Poznań Wierzyca Decka Pelplin     18 5 2019 : KKS WŁÓKNIARZ 1925 Kalisz Świt Szczecin     18 5 2019 : KP Starogard Gdański Kotwica Kołobrzeg     18 5 2019 : MIESZKO Gniezno Radunia Stężyca     18 5 2019 : Pogoń II Szczecin  JAROTA Jarocin     18 5 2019 : POLONIA Środa Wlkp. GÓRNIK KONIN     18 5 2019 : SOKÓŁ Kleczew Wda Świecie     KOLEJKA 30 25 5 2019 : Bałtyk Gdynia MIESZKO Gniezno     25 5 2019 : Chemik Moderator Bydgoszcz Pogoń II Szczecin      25 5 2019 : GÓRNIK KONIN Gwardia Koszalin     25 5 2019 : JAROTA Jarocin Bałtyk Koszalin     25 5 2019 : Kotwica Kołobrzeg SOKÓŁ Kleczew     25 5 2019 : Radunia Stężyca KP Starogard Gdański     25 5 2019 : Świt Szczecin KKS LECH II Poznań     25 5 2019 : Wda Świecie KKS WŁÓKNIARZ 1925 Kalisz     25 5 2019 : Wierzyca Decka Pelplin POLONIA Środa Wlkp.     KOLEJKA 31 29 5 2019 : Chemik Moderator Bydgoszcz JAROTA Jarocin     29 5 2019 : Gwardia Koszalin Wierzyca Decka Pelplin     29 5 2019 : KKS LECH II Poznań Wda Świecie     29 5 2019 : KKS WŁÓKNIARZ 1925 Kalisz Kotwica Kołobrzeg     29 5 2019 : KP Starogard Gdański Bałtyk Gdynia     29 5 2019 : MIESZKO Gniezno Bałtyk Koszalin     29 5 2019 : Pogoń II Szczecin  GÓRNIK KONIN     29 5 2019 : POLONIA Środa Wlkp. Świt Szczecin     29 5 2019 : SOKÓŁ Kleczew Radunia Stężyca     KOLEJKA 32 1 6 2019 : Bałtyk Gdynia SOKÓŁ Kleczew     1 6 2019 : Bałtyk Koszalin KP Starogard Gdański     1 6 2019 : GÓRNIK KONIN Chemik Moderator Bydgoszcz     1 6 2019 : JAROTA Jarocin MIESZKO Gniezno     1 6 2019 : Kotwica Kołobrzeg KKS LECH II Poznań     1 6 2019 : Radunia Stężyca KKS WŁÓKNIARZ 1925 Kalisz     1 6 2019 : Świt Szczecin Gwardia Koszalin     1 6 2019 : Wda Świecie POLONIA Środa Wlkp.     1 6 2019 : Wierzyca Decka Pelplin Pogoń II Szczecin      KOLEJKA 33 8 6 2019 : Chemik Moderator Bydgoszcz Wierzyca Decka Pelplin     8 6 2019 : GÓRNIK KONIN JAROTA Jarocin     8 6 2019 : Gwardia Koszalin Wda Świecie     8 6 2019 : KKS LECH II Poznań Radunia Stężyca     8 6 2019 : KKS WŁÓKNIARZ 1925 Kalisz Bałtyk Gdynia     8 6 2019 : KP Starogard Gdański MIESZKO Gniezno     8 6 2019 : Pogoń II Szczecin  Świt Szczecin     8 6 2019 : POLONIA Środa Wlkp. Kotwica Kołobrzeg     8 6 2019 : SOKÓŁ Kleczew Bałtyk Koszalin     KOLEJKA 34 15 6 2019 : Bałtyk Gdynia KKS LECH II Poznań     15 6 2019 : Bałtyk Koszalin KKS WŁÓKNIARZ 1925 Kalisz     15 6 2019 : JAROTA Jarocin KP Starogard Gdański     15 6 2019 : Kotwica Kołobrzeg Gwardia Koszalin     15 6 2019 : MIESZKO Gniezno SOKÓŁ Kleczew     15 6 2019 : Radunia Stężyca POLONIA Środa Wlkp.     15 6 2019 : Świt Szczecin Chemik Moderator Bydgoszcz     15 6 2019 : Wda Świecie Pogoń II Szczecin      15 6 2019 : Wierzyca Decka Pelplin GÓRNIK KONIN
29 Listopada 2018 godz. 2:07
Ala za WSeries, FB/Natalia Kowalska
 

Koszalinianka w prestiżowej WSeries

Natalia Kowalska, była wielokrotna mistrzyni kartów oraz pierwsza Polka startująca w Formule 2 została zakwalifikowana do elitarnego grona 50 kierowców-kobiet WSeries. Talent nie ma płci. Każdy, kto posiada umiejętności, pasję i zaangażowanie, powinien mieć szansę na ściganie się na szczycie sportów motorowych, a seria W tworzy szanse i otwiera drzwi kariery. Nowopowstała WSerie ma na celu zapewnienie wyjątkowym kierowcom-kobietom możliwości w sportach motorowych, które po prostu nie były dla nich dostępne. Pamiętamy, że w 2012 roku Kowalska wzięła udział w otwartym naborze do zespołu Verva Racing Team. Nie przeszła jednak do drugiego etapu. Twierdziła, że było to powodem niesprawiedliwego traktowania kobiet przez organizatora naboru, Verva Racing Team i Orlen. Wywołało to kontrowersje. Teraz od WSerie otrzymuje szansę.  Zakwalifikowani do projektu  kierowcy zostali starannie wybrani z puli ponad 100 kandydatów z 30 krajów na całym świecie, w tym z USA, Chin oraz Indii, a także z Wielkiej Brytanii, Włoch, Niemiec i Skandynawii. "Tak się przydarzyło, że j zostałam zaproszona do dołączenia do nowopowstałej serii- WSeries. Kierując się dewizą 'Why not' tudzież 'Carpe Diem' zdecydowałam się przyjąć zaproszenie, a w dalszej częsci zostałam zakwalifikowana do kolejnego etapu, który odbędzie się na koniec stycznia. Miło mi, że po kilku latach wciąż pamięta się mnie jako wartościowego kierowcę wyścigowego. Tym bardziej, że moje serce niezmiennie należy do wyścigów. Jeszcze nie wiem gdzie mnie ta podróż zaprowadzi, być może do zupełnie innego celu za kierownicą, ale miło mieć możliwość wskoczenia do wagonika, który wydawał się oddalać bezpowrotnie! Trzymajcie kciuki" napisała na FB Natalia Kowalska.  "Nawet dzisiaj istnieje ogromny brak równowagi płci w sportach motorowych, a WSeries robi pierwszy krok, aby to zmienić - mówi Catherine Bond Muir, CEO WSeries. Seria W to nie tylko konkurs, w którym można wziąć udział, ale także całkowity fundusz nagród w wysokości 1 500 000 $ został przyznany, a zwycięzca serii ogólnej otrzymał 500 000 $. Seria W będzie również finansować koszty podróży i utrzymania, co otworzy konkurencję dla kierowców ze wszystkich środowisk ekonomicznych na całym świecie. W styczniu odbędzie się kolejny etap selekcji. Kierowcy rywalizować będą nie tylko na torze. Rywalizacja obejmie także m.in. testy sprawnościowe i profilowanie psychometryczne oraz liczne testy umiejętności jazdy. Były gwiazdor F1 David Coulthard i Alex Wurz znajdą się wśród sędziów.  Zaprojektowaliśmy Wseries specjalnie po to, aby wyłonić kobiece talenty na całym świecie - mówi David Coulthard, przewodniczący rady doradczej WSeries. Ostateczny skład kierowców WSeries  poznamy po serii testów na torze wyścigowym Tatuus T-318 - przed pierwszym wyścigiem sezonu, w Hockenheim w Niemczech 3 maja.