Informacja dotycząca polityki plików cookies: Informujemy, iż w naszych serwisach internetowych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Dalsze korzystanie z naszych serwisów, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności. Zamknij.
25 Października 2016 godz. 11:14
Ala, fot. GDDKiA
 

W obronie S6

Podczas posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Samorządowego S6 jego uczestnicy podjęli uchwałę w sprawie wystąpienia do Ministra Infrastruktury i Budownictwa Pana Andrzeja Adamczyka, w którym poruszona została kwestia ewentualnych opóźnień dotyczących budowy drogi S6. Poniżej przedstawiamy treść wspomnianej uchwały. Uchwała nr 8/2016 Zarządu Stowarzyszenia Samorządowego S6 z dnia 25 października 2016 r.   w sprawie wystąpienia  do Ministra Infrastruktury i Budownictwa Pana Andrzeja Adamczyka     Na podstawie § 18 ust. 1 i 2 Statutu Stowarzyszenia Samorządowego S6, uchwala się co następuje:  §1. Przyjmuje się wystąpienie Zarządu Stowarzyszenia Samorządowego S6 do Ministra Infrastruktury i Budownictwa Pana Andrzeja Adamczyka, stanowiące Załącznik do niniejszej Uchwały. §2. Upoważnia się Prezesa Zarządu do przekazania wystąpienia, o którym mowa w §1 Ministrowi Infrastruktury i Budownictwa Panu Andrzejowi Adamczykowi oraz do wiadomości parlamentarzystom województw zachodniopomorskiego i pomorskiego. §3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   Uzasadnienie  do Uchwały nr 8/2016 Zarządu Stowarzyszenia Samorządowego S6 z dnia 25 października 2016 r.   Uchwałą nr 3/2016 z dnia 1 marca 2016 r. Zarząd Stowarzyszenia wystąpił do Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie przyspieszenia przeciągających się rozstrzygnięć ogłoszonych przez GDDKiA O. Gdańsk we wrześniu i październiku 2015 r. przetargów na projektowanie i budowę trasy ekspresowej S6 w województwie pomorskim. Na ww. Uchwałę odpowiedział Zastępca Dyrektora GDDKiA O. Gdańsk Pan Waldemar Chejmanowski pismem z dn. 30.03.2016 r. informując, że przygotowanie inwestycji do realizacji przebiega zgodnie z założonym planem i harmonogram oddania do użytku trasy ekspresowej S6 nie jest zagrożony. Z uwagi na fakt, iż do połowy maja 2016 r. nie nastąpił istotny postęp w przetargach, Walne Zebranie Stowarzyszenia podjęło Uchwałę nr 6/2016 z dnia 16 maja 2016 r. dotyczącą wystąpienia w przedmiotowej sprawie z prośbą o interwencję do Prezes Rady Ministrów Pani Beaty Szydło. W odpowiedzi z dn. 30 czerwca 2016 r. podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa odpowiedzialny za drogi Pan Jerzy Szmit z up. Ministra Infrastruktury i Budownictwa poinformował, że prace związane z realizacją odcinków trasy ekspresowej S6 odbywają się zgodnie z założonymi harmonogramami oraz z poszanowaniem zasad prowadzonego procesu inwestycyjnego. Jednak z opublikowanego w „Głosie Koszalińskim Dzienniku Pomorza” w dniu 18.10.2016 r. wywiadu z wiceministrem Panem Jerzym Szmitem wynika, że realizacja trasy ekspresowej S6 w województwie pomorskim w zakładanym pierwotnie terminie nie jest pewna i decyzja o realizacji przedmiotowej inwestycji jeszcze nie zapadła. Wobec powyższego i przy dalszym braku jakiegokolwiek postępu we wspomnianych na wstępie przetargach, zasadne jest skierowanie przez Zarząd Stowarzyszenia Samorządowego S6 wystąpienia do Ministra Infrastruktury i Budownictwa Pana Andrzeja Adamczyka z apelem o nie wycofywanie się i nie odkładanie w czasie realizacji pomorskich odcinków trasy ekspresowej S6. Przedstawiając powyższe wnoszę o przyjęcie przez Zarząd Stowarzyszenia przedmiotowej Uchwały.   Wystąpienie Zarządu Stowarzyszenia Samorządowego S6 do Ministra Infrastruktury i Budownictwa Pana Andrzeja Adamczyka   Zarząd Stowarzyszenia Samorządowego S6 apeluje do Ministra Infrastruktury i Budownictwa Pana Andrzeja Adamczyka o nie wycofywanie się i nie odkładanie w czasie realizacji pomorskich odcinków trasy ekspresowej S6, na projektowanie i wykonawstwo których Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetargi jesienią 2015 r. W ogłoszonych w ubiegłym roku we wrześniu i październiku przetargach na realizację odcinków trasy ekspresowej S6 z Koszalina do Słupska, drugiej nitki obwodnicy Słupska, odcinka Słupsk – Lębork, Trasy Kaszubskiej i Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej do dzisiaj procedura nie wykroczyła poza wstępny etap postępowania polegający na weryfikacji potencjału zainteresowanych wykonawców. Interweniujące w maju 2016 r. o przyspieszenie opóźniającej się realizacji inwestycji w województwie pomorskim Walne Zebranie Stowarzyszenia Samorządowego S6, z upoważnienia Ministra Infrastruktury i Budownictwa od Podsekretarza Stanu Pana Jerzego Szmita otrzymało zapewnienie (pismo nr DDP.2.453.3.2016.mz.1 z dn. 30 czerwca 2016 r.), że prace związane z budową ww. odcinków planowanej trasy ekspresowej S6 odbywają się zgodnie z założonymi harmonogramami oraz z poszanowaniem zasad prowadzonego procesu inwestycyjnego. Tymczasem Pan Minister Jerzy Szmit w wywiadzie dla „Głosu Koszalińskiego Dziennika Pomorza” z dnia 18.10.2016 r. stwierdził publicznie, że w sprawie budowy pomorskich odcinków trasy ekspresowej S6 decyzja jeszcze nie zapadła i nie wiadomo kiedy przedmiotowa inwestycja miałaby być zrealizowana. Zarząd Stowarzyszenia Samorządowego S6 zwraca się z gorącym apelem do Pana Ministra o pilne rozstrzygnięcie opóźniających się przetargów i niezwłoczną realizację pomorskich odcinków trasy ekspresowej S6, na które od lat czekają mieszkańcy i samorządy Pomorza. Odłożenie w bliżej nieokreśloną przyszłość realizacji trasy ekspresowej S6 w województwie pomorskim będzie oznaczało dalsze pogłębianie różnic w rozwoju kraju i wewnątrz regionu. To zmniejszenie atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej nisko uprzemysłowionych obszarów Pomorza, wysokie koszty społeczne związane z częstymi śmiertelnymi wypadkami na drodze krajowej nr 6, liczne problemy komunikacyjne i środowiskowe. Rezygnacja z pierwotnie planowanych terminów zakończenia przedmiotowej inwestycji byłaby także ogromnym marnotrawstwem środków publicznych, gdyż z czasem wygasną wydane decyzje środowiskowe i zdezaktualizują się posiadane przez GDDKiA koncepcje programowe trasy ekspresowej, na pozyskanie których wydatkowano znaczące środki z budżetu Państwa.  Dlatego jeszcze raz zwracamy się z prośbą do Pana Ministra by Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa nie rezygnowało z planowanych pierwotnie terminów oddania do użytku trasy ekspresowej S6 i aby postęp w budowie trasy ekspresowej S6 dotyczył w równym stopniu województwa pomorskiego jak województwa zachodniopomorskiego i droga została zrealizowana w możliwie najkrótszym czasie przynosząc korzyści regionowi i krajowi.   Osoby zaproszone na posiedzenie Stowarzyszenia Zarząd Stowarzyszenia Samorządowego S6: Piotr Jedliński – prezydent Koszalina, prezes Zarządu. Barbara Dykier – wójt gminy Słupsk, skarbnik. Marek Biernacki – pierwszy zastępca prezydenta Słupska, członek Zarządu. Krzysztof Frankenstein – burmistrz Sławna, członek Zarządu. Rafał Konon – wicestarosta słupski, członek Zarządu.  
25 Października 2016 godz. 9:08
Ala, film: FB/Platforma Obywatelska Koszalin
 

Koszalin: Budżetowy ból głowy

545 mln zamierza wydać Koszalin w przyszłym roku. Dochody to 526 mln. Mimo tego miejskie podatki nie wzrosną. Prezydent Koszalina ma czas do 15 listopada na złożenie Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej przyszłorocznego budżetu miasta. W zapowiedziach prezydenta Piotra Jedlińskiego nie ma rewelacji. Projekt budżetu w dużej mierze pokrywa się z Wieloletnią Prognozą Finansową Miasta Koszalina na lata 2016-2033.   Wskaźnik spłaty zobowiązań  dla przyszłorocznego budżetu ma wynosić 5,38% (w pierwszym półroczu tego roku to 3,36%), ale trzeba wiedzieć, że dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań dla Miasta Koszalina dla przyszłorocznego budżetu wynosi 6,62%.  Jest zatem spory zapas. Prezydent w przyszłym roku zamierza wydać o 31 mln więcej niż w tym roku, w tym na inwestycje aż 70 mln zł.  Hasło “Koszalin buduje!” będzie aktualne i przyszłym roku. Najbardziej finansowochłonną inwestycją ma być „usprawnienie drogi krajowej nr 11 (ul. Krakusa i Wandy, ul. Gnieźnieńska, ul. Armii Krajowej - od ul. Bohaterów Warszawy do ul. Krakusa i Wandy). Ten cel inwestycyjny ma pochłonąć ok.  30 mln złotych. By ogłosić przetarg na wykonanie tej inwestycji prezydent musi mieć zapewnione pieniądze.  Oczywiście prezydent liczy tu na otrzymanie dofinansowania  ze środków unijnych. Budowa węzła na S6 na ul. Władysława IV to koszt rzędu 10 mln złotych. Przebudowa ul. Połczyńskiej ma kosztować ok. 5,6 mln.   Dofinansowany ma być także Cmentarz Komunalny. Na jego rozbudowę plan przewiduje kwotę 2 mln złotych, a kolejne miliony ma pochłonąć przebudowa i rozbudowa kaplicy cmentarnej. Przyszły rok przyniesie także rekonstrukcję historycznej Zagrody Jamneńskiej z XIX. W planach jest także budowa kolejnych kilometrów ścieżek rowerowych, a dokładniej trzech: na ul. Morskiej, do przystani Koszałka i na ul. Zwycięstwa.   Na ten cel w wieloletnim planie przeznaczono ok. 1,2 mln złotych.   Swoje pomysły na wydawanie miejskich złotówek w przyszłym roku mają także radni klubu PO:  
24 Października 2016 godz. 14:54
Ekoszalin z mat. informacyjnych
 

Co to jest Snare Box?

„Snare Box” to kinetyczna, generująca własne hałasy, rzeźba – symboliczne odzwierciedlenie cywilizacyjnej pułapki, którą skonstruowaliśmy sami dla siebie, w którą wpadliśmy, i z której nie ma wyjścia. W tym tańcu życia i śmierci pierwszoplanową rolę grają ptaki - fruwająca wolność - która pierwsza daje się złapać w sidła. „Snare Box” to także spektakl wizualno-muzyczny Roberta Knutha – artysty wizualnego, autora spektakularnych projektów realizowanych także w Koszalinie (m.in. spektakl „Totrimejk” 2008, bilbord „Kocham Koszalin” 2009) i Sebastian Mc – kompozytora, wirtuoza gry na gitarze, autora muzyki filmowej i teatralnej (m.in. do filmu „Zawód Fotograf” reż. Natasza Ziółkowska-Kurczuk 2015, spektaklu „Podopieczni” reż. P. Miśkiewicz 2016, Narodowy Teatr Stary im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie). Knuth – związany z Koszalinem w latach 2003-2007 – nie po raz pierwszy ujawnia fascynację muzyką i dźwiękiem, które łączy z działaniami performatywnymi i strukturalnymi. Przykładem są rzeźby dyfuzyjne, które z założenia wtapiają się w otoczenie i stają się elementem rzeczywistości. Propagator intuicji artystycznej, która wyłapuje powszechne archetypiczne obrazy zapisane w podświadomości. Knuth po wyprowadzce z Koszalina zamieszkał w Lipsku i prowadzi pracownię Sztuki w Przestrzeni Publicznej w Akademii Sztuki w Szczecinie. W Koszalinie został zapamiętany jako skandalista, który nie wahał się wprowadzać do swoich projektów niekonwencjonalny język formalny i zdecydowany przekaz społeczny. Galeria Scena zaprasza w piątek 28 października o godz. 18 do koszalińskiego City Box na performance muzyczno-wizualny Roberta Knutha i Sebastiana Maca pod nazwą „Snare Box” . Wstęp wolny.
14 Października 2016 godz. 11:13
Ekoszalin z mat. promo. Park Wodny Koszalin
 

Zabiegi w Parku Wodnym

Jesień w pełni. Pogoda nie rozpieszcza, dni stają się krótsze a ludzi dopada charakterystyczna dal tej pory roku chandra. Park Wodny Koszalin, wychodząc naprzeciw potrzebom swoich klientów, rozszerzył ofertę o nowe zabiegi w Małym SPA. Mowa o Czekoladowej rozkoszy by Organique oraz Winogronowym pobudzeniu, czyli pełnych smaku działaniach kosmetycznych, które gdy za oknem pochmurnie, skutecznie poprawią stan ciała i ducha. Jesień do szczególny okres w roku, kiedy to skóra musi zregenerować się po długotrwałym działaniu promieni słonecznych. Od niedawna do szerokiego wachlarza atrakcji koszalińskiego aquaparku dołączyło Małe SPA, w którym można skorzystać z zabiegów pielęgnacyjnych przeprowadzanych w nowoczesnej kapsule kosmetycznej Neoqi Flamingo.    Oprócz Hammam by Organique, czyli oczyszczająco-relaksującego rytuału pielęgnacyjnego oraz Gold Therapy by Organique - zabiegu wykonywanego przy użyciu m.in. peelingu cukrowego Eternal Gold, skorzystać można z dwóch nowych rytuałów. Mowa o Czekoladowej rozkoszy oraz Winogronowym pobudzeniu, które są idealnym rozwiązaniem dla miłośników słodkich smaków i relaksu. Pierwszy z nich, Czekoladowa rozkosz, to odświeżająca i regenerująca terapia ciała z użyciem peelingu cukrowego i maski czekoladowej. Dzięki użytym w trakcie tego 45-minutowego zabiegu, aktywnym składnikom koloryzującym, czyli czekoladzie i erytrulozie możliwe jest znaczne odżywienie nie tylko skóry, ale i uzyskanie jej zdrowego kolorytu.   Intensywna i przeciwstarzeniowa terapia na olejach i ekstraktach roślinnych pochodzących z basenu Morza Śródziemnego to nic innego jak Winogronowe pobudzenie. Ten aromatyczny zabieg zapewnia intensywne nawilżenie, odnowę oraz regenerację. Ponadto zapobiega procesom starzenia i walczy z jego objawami. Co ważne, już po pierwszym zabiegu poprawia się napięcie skóry. Podobnie jak w przypadku Czekoladowej rozkoszy zabieg ten także trwa 45 minut.   Warto także zaznaczyć, że proponowane przez Park Wodny Koszalin zabiegi zaspokoją potrzeby osób pragnących odprężenia, relaksu, jak i odmłodzenia oraz poprawy jakości skóry. To właśnie dzięki połączeniu sauny parowej oraz promieni podczerwonych aromaterapii, masażu wibracyjnego i koloroterapii uzyskiwane są wspaniałe rezultaty. W tym kontekście warto odnotować, że korzyści płynące z zabiegów w kapsule to przede wszystkim modelowanie sylwetki, ujędrnienie i wygładzenie skóry, pozbycie się cellulitu, pobudzenie krążenia, usunięcie toksyn z organizmu oraz spowolnienie procesu starzenia skóry. Wszystkie terapie wykonywane są kosmetykami firmy Organique, które dzięki temu, że są jednoskładnikowe, nadają się do każdego rodzaju skóry i co najważniejsze, są w pełni bezpieczne, i nie powodują podrażnień.
 

 

www.CzesciAuto24.PL