Informacja dotycząca polityki plików cookies: Informujemy, iż w naszych serwisach internetowych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Dalsze korzystanie z naszych serwisów, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności. Zamknij.
16 Stycznia 2018 godz. 5:59
ekoszalin za CK 105 Koszalin
 

Wymyślcie nazwę festiwalu

Mamy dla Was wspaniały konkurs! Wymyślcie nazwę naszego Festiwalu: „Dziecięcy Festiwal Sztuki Filmowej w Koszalinie ….......................”. Główną nagrodą test tablet ufundowany przez naszego Przyjaciela Dzieci - firmę DEGA. Nazwę należy napisać na kartce i umieścić w urnie, która znajduje się przy wejściu do kina Kryterium. Można też wysłać ją mailem na adres: kryterium@ck105.koszalin.pl..Jedna osoba może zgłosić trzy prace.Ważne aby nazwa składała się maksymalnie z 3 słów. Każda praca musi być podpisana, należy też podać numer telefonu autora – tylko tak opisane prace wezmą udział w konkursie.Na zgłoszenia czekamy aż do 17 marca br. Wyniki konkursu oraz uroczyste wręczenie nagród nastąpi podczas 3 Dziecięcego Festiwalu Sztuki Filmowej.    Regulamin konkursu na dodatkową nazwę Dziecięcego Festiwalu Sztuki Filmowej w Koszalinie § 1 Organizator konkursu 1. Organizatorem konkursu jest Centrum Kultury 105 w Koszalinie zwane dalej Organizatorem, w ramach „Dziecięcego Festiwalu Sztuki Filmowej”, który odbędzie się w dniach 21-22 marca 2018r. 2. Adres organizatora: Centrum Kultury 105 w Koszalinie ul. Zwycięstwa 105, 75 –001 Koszalin. 3. Osoba odpowiedzialna – Dorota Tarasiewicz, dorota.tarasiewicz@ck105.koszalin.pl   § 2 Cel konkursu Przedmiotem konkursu jest stworzenie dopełniającej nazwy dla Dziecięcego Sztuki Filmowej w Koszalinie. Należy do aktualnej nazwy dodać wymyślony przez siebie człon tj. Dziecięcy Festiwal Sztuki Filmowej w Koszalinie „………………………………………………..” Ideą konkursu jest promocja sztuki filmowej wśród widzów najmłodszych.                                                                                         § 3 Założenia organizacyjne   1. Celem konkursu jest stworzenie pełnej nazwy Dziecięcego Festiwalu Sztuki Filmowej w Koszalinie.   2. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. 3. Konkurs ma zasięg regionalny. 4. Udział w konkursie może wziąć każdy, bez względu na wiek. 5. W konkursie nie mogą brać udział dzieci pracowników Centrum Kultury 105 w Koszalinie. 6. Jeden uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 pomysły na dodatkową nazwę. 7. Nazwa powinna składać się z nie więcej niż 3 słów. 8. Nazwa nie może być w żaden sposób obraźliwa, nie powinna zawierać wulgaryzmów i błędów. 9. Nazwy dostarczone na konkurs muszą być nazwami autorskimi nigdzie wcześniej nie wykorzystywanymi. Nazwy nie spełniające tego wymagania nie będą brały udział w konkursie. 10. Każda nazwa musi zostać opisana imieniem i nazwiskiem autora oraz telefonem kontaktowym. Nazwy nie spełniające tego wymagania nie będą brały udział w konkursie.                                                                 11. Udział w konkursie jest jednoznaczne z:                                                                                                                   - nieodpłatnym przeniesieniem autorskich praw majątkowych do nazwy na rzecz Organizatora bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. nr 90 poz 631 z późn. zmianami) w tym w szczególności w zakresie wykorzystania ich w druku, wystawiania, udostępniania na stronach internetowych Organizatora oraz na materiałach promujących „Dziecięcy Festiwal Sztuki Filmowej”.   - wyrażeniem zgody na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych zgodnie z Ustawą                               o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133 poz. 833z późn. zm.).12. Informacje o konkursie zostaną opublikowane na stronie internetowej Centrum Kultury 105 w Koszalinie.                                                                                                           § 4 Terminarz 1. Data ogłoszenia konkursu: 13 stycznia 2018 roku.                                                                                           2. Pomysły konkursowe należy składać do 17 marca 2018 roku osobiście w siedzibie Centrum Kultury 105 w Koszalinie (sekretariat lub urna znajdująca się przy wejściu do kina) bądź mailowo na adres kryterium@ck.koszalin.pl 3. Pomysły dostarczone po terminie nie będą brały udziału w konkursie.                                               § 5 Ogłoszenie wyników Konkursu   1. O wyłonieniu laureata Konkursu decyduje jury powołane przez Organizatora. 2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas zakończenia 3 Dziecięcego Festiwalu Sztuki Filmowej w Koszalinie dnia 22.03.2018 r.   § 6                                                                                                   Nagrody                                    1. Wręczenie nagród nastąpi 22 marca 2018 r. podczas 3 Dziecięcego Festiwalu Sztuki Filmowej w Koszalinie. 2. W konkursie zostanie wyłoniona jedna nagroda główna w postaci tableta ufundowanego przez firmę DEGA. 3. Organizator przewiduje możliwość przyznania dodatkowych nagród w konkursie. 4. Nagrody w konkursie nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny.     § 7   Postanowienia końcowe   1. Prace konkursowe nie spełniające wymagań, o których mowa w regulaminie konkursu lub dostarczone po upływie terminu, nie będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej.                                                                                              2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu, ewentualnego przedłużenia, skrócenia lub zmian Regulaminu, jeśli pojawią się ważne i niezależne od organizatora okoliczności. Informacje o ewentualnych zmianach będą niezwłocznie umieszczone na stronie internetowej CK105 – www.ck105.koszalin.pl. 3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych regulaminem decyduje Jury i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Jury.  
18 Stycznia 2018 godz. 19:44
Ekoszalin z mat. inf.
 

Święto Jordanu w Koszalinie

W Cerkwi Greckokatolickiej pw. Zaśnięcia Najświętszej Bogurodzicy w piątek 19 stycznia o godz. 9.30 przy ul. Niepodległości 24-26 w Koszalinie odbędą się uroczystości cerkiewne związane ze Świętem Objawienia Pańskiego, zwanego Jordanem. Święto Jordanu jest też jednym z najbardziej symbolicznych i malowniczych świąt w cerkwi greckokatolickiej i prawosławiu. Symbolika Jordanu objawia się przede wszystkim w znaczeniu wody. W czasie uroczystości woda zmienia swe znaczenie - z będącej obrazem potopu, a więc symbolem żywiołu i śmierci staje się wodą chrztu - "źródłem wody żywej". Jeśli zdarzy się, iż w czasie modlitw w przerębli ukaże się ryba lub małe rybki jest to uznawane za dobry znak dla lokalnej społeczności na najbliższy rok. Przez wiernych uczestniczących w święcie Jordan uznawany jest za symbol ponownego chrztu w wodzie.   Święto jest pamiątką chrztu Chrystusa w Jordanie. W czasie tego wydarzenia, gdy z nieba rozległ się głos Boga Ojca, a Duch Święty ukazał się pod postacią gołębicy, objawiła się nad wodą cała Trójca Święta. Uznajemy, że przez przyjęcie przez Syna Bożego chrztu oraz objawienie Trójcy Świętej nad Jordanem, dokonało się uświęcenie wody, a także całej natury. Można powiedzieć, że to święto ma swój wymiar ekologiczny – jest związane z dowartościowaniem przyrody, przez którą objawia się Bóg. Przyjmujemy, że tego dnia zostają poświęcone wszystkie wody na świecie. Woda, która jest źródłem życia, zyskuje moc oczyszczania ciała, a nawet (według ludowych wierzeń) obmywania z grzechów.   Obchody zaczynają się już wieczorem poprzedniego dnia. Wtedy odprawiana jest liturgia św. Bazylego, połączona z nieszporami, z poświęceniem chleba, pszenicy, wina i oliwy. Po liturgii odbywa się w kościele pierwsze, główne poświęcenie wody, tzw. wielkie jordańskie poświęcenie wody. Wieczorem odprawiane jest Wielkie Powieczerie. Tego dnia wierni zachowują post, a wieczorem w domach odbywa się tzw. szczodry wieczór – uroczysta wieczerza, podobna do tej w wigilię Bożego Narodzenia. W sam dzień Objawienia Pańskiego, 19 stycznia, odprawiana jest rano liturgia św. Jana Chryzostoma (poprzedzona jutrznią), a po niej następuje drugie poświęcenie wody, w którym tłumnie biorą udział wierni.   Zgodnie z tradycją w czasie tego Święta powinna być poświęcona woda żywa, płynąca. Tam, gdzie jest możliwość, drugie poświęcenie wody odbywa się nad rzeką, dokąd wierni udają się w uroczystej procesji. Największa taka procesja w Polsce odbywa się w Przemyślu, nad Sanem. We Wrocławiu zwykle w czasie tego obrzędu obecni są przedstawiciele Kościoła rzymskokatolickiego i ewangelicko-augsburskiego. Poświęcenie odbywa się poprzez modlitwy kapłana, przez zanurzanie w wodzie tzw. trójc – specjalnych trzech świeczników z trzema świecami, błogosławienie ręką i tchnienie kapłana które symbolizuje tchnienie Ducha Świętego, oraz przez zanurzenie krzyża. Nawet jeśli ceremonia odbywa się na brzegu, najczęściej święci się wodę nie z rzeki (która w naszych czasach jest zwykle zbyt brudna), ale inną, uprzednio przygotowaną w zbiornikach.   Jordańską wodę wierni spożywają tego dnia w czasie liturgii, a także zabierają do domu. Kropi się nią obejścia, pola, przechowuje się na różne potrzeby. Jordańską wodę przynosi do domów także kapłan chodzący po kolędzie (stąd wizyta duszpasterska zaczyna się zawsze dopiero po Święcie Objawienia Pańskiego). Woda ta jest znana z tego, że zachowuje świeżość przez bardzo długi czas.
17 Stycznia 2018 godz. 13:19
Ekoszalin z mat. informacyjnych
 

Nowa atrakcja w Mielnie. Powstanie Leśna Pętla Przygód i Tajemnic

Mielno nie zwalnia tempa z inwestycjami w atrakcje turystyczne. Tym razem samorząd miejski stawia na wykorzystanie przyrody i zakątków historycznych. Do czerwca 2018 roku ma powstać „Leśna Pętla Przygód i Tajemnic”. „Leśna Pętla Przygód i Tajemnic" ma być nowym produktem turystycznym w regionie. Na edukacyjno-przyrodniczym szlaku zaprojektowano piętnaście atrakcji. Ścieżka oprowadzać będzie spacerowiczów po ciekawych zakątkach, zwracając ich uwagę na przyrodę i historyczne budowle. Trasa ułożona na palisadach łączyć się będzie w jeden ciąg spacerowy, z którego skorzystać będą mogły m.in. rodziny z dziećmi.   Przedsięwzięcie, które gotowe ma być do czerwca 2018 roku, wykorzysta nie tylko naturalne położenie terenu, ale także grodziska i bunkry na nim się znajdujące. Ponadto nowa infrastruktura zostanie innymi artystycznymi instalacjami typu figury żołędzia czy szyszki, bramy, siedziska o różnych kształtach oraz podesty na polanach i pagórkach. Koszt inwestycji to prawie 1,2 mln zł, z czego unijna pomoc Urzędu Marszałkowskiego wyniesie ponad pół mln zł. Projekt wpisuje się w założenia 4 Osi Priorytetowej RPO WZ 2014-2020 „Naturalne otoczenie człowieka”, działanie 4.1 „Dziedzictwo kulturowe”.   To nie jest pierwsze unijne wsparcie na przeprowadzenie turystycznych inwestycji, jakie Gmina Mielno pozyskała w ostatnich miesiącach z Urzędu Marszałkowskiego. W drugiej połowie sierpnia 2017 roku władze miasta oraz wicemarszałek Jarosław Rzepa parafowali dokumenty dotyczące dofinansowania budowy promenady przyjaźni w Mielnie kwotą 1,7 mln zł oraz powstania skarbnicy wioski rybackiej w Chłopach w wysokości 824 tys. zł. Efekty końcowe prac poznamy również w 2018 roku. Infrastruktura ma zostać oddana do użytku do września.
9 Stycznia 2018 godz. 14:13
Ekoszalin z mat. informacyjnych / fot. arch.
 

Bezpieczne Ferie

Tradycyjnie dla najmłodszych mieszkańców Koszalina miasto przygotowało liczne atrakcje, z których będą mogli skorzystać podczas rozpoczynających się w przyszłym tygodniu zimowych ferii. Placówki kulturalne i sportowe już teraz zachęcają dzieci i młodzież do zapisów na najciekawsze zajęcia. Centrum Kultury 105 zaprasza na zajęcia z tworzenia biżuterii, zajęcia wokalne, taneczne, plastyczne i nauki gry na perkusji. Mile widziane dzieci od szóstego, siódmego lub dziesiątego roku życia. Szczegółowych informacji udziela i zapisy prowadzi Dział Rozwoju i Upowszechniania Kultury pod numerami tel. 94 347 57 30 lub 94 347 57 32. W kinie Kryterium w dniach 15-18 stycznia o godz. 10 można będzie obejrzeć „Małego Księcia”, a w dniach 22-25 stycznia o godz. 10  „Gang Wiewióra 2”. Wejście na seans kosztuje 1 zł po okazaniu legitymacji szkolnej. Natomiast Pałac Młodzieży zaprasza nieco starszych mieszkańców, bo w wieku od 7 - 12 lat do udziału w zajęciach rozwijających twórczo. Odbywać się one będą w godz. 10-14.30. Dzieci nie tylko będą rozwijać swoje zainteresowania, ale także udoskonalą umiejętności pracy w grupie, rozwiną twórcze myślenie. Zapisy przyjmuje sekretariat Pałacu Młodzieży przy ul. Bogusława II 2 w godz. 10-13 i 15-17.30. Placówka dysponuje ograniczoną liczbą miejsc. Bałtycki Teatr Dramatyczny zaprasza na przedstawienia dla dzieci. Spektakl „Tygrys tańczy dla Szu-Hin” będzie można obejrzeć w dniach 17-19 stycznia o godz. 9:30 i 11:30. Bilet kosztuje 4 zł. Muzeum w Koszalinie przy ul. Młyńskiej 37-39 zaprasza na „Ważne wydarzenia w dziejach Koszalina” i zwiedzanie wystaw od 16 do 26 stycznia. Wstęp wolny. Koszalińska Biblioteka Publiczna organizuje darmowe zajęcia w swoich filiach od 15 do 19 stycznia Filia nr 3, ul. Młyńska 12, Filia nr 4, ul. Ruszczyca 14, Filia nr 11, ul. Wańkowicza 82, i Filia nr 12, ul. Spokojna 48 B; od 22 do 26 stycznia: Filia nr 1, ul. Wenedów 24 B/8, Filia nr 6, ul. Lelewela 7, Filia nr 9, ul. Struga 5, i Filia nr 15, ul. Sucharskiego 5 E/21 Kręgielnia w Galerii Kosmos, przy ul. Okrzei 3 w godz. 12-16 zaprasza na grę w kręgle. Każdy uczestnik zabawy płaci jedynie 3 zł za wypożyczenie butów.   Lodowisko Alaska przy ul. Fałata 34 czeka na chętnych w godz. 10 do 12. Wstęp kosztuje 1 zł. Tyle samo trzeba zapłacić za wypożyczenie łyżew.   Okręgowy Związek Piłki Nożnej i ZOS zaprasza  na 58. Halowy Turniej Piłki Nożnej dla Dzieci im. Stanisława Figasa. Odbędzie się on w hali ZOS „Gwardia” przez oba tygodnie ferii. Wstęp wolny.   Zajęcia na basenie przy ul. Głowackiego w czasie ferii będą w godz. 7-21.30. Koszt za wejście 1 zł.
18 Stycznia 2018 godz. 3:41
Art za Park Wodny
 

Aqua ferie w Parku Wodnym Koszalin

W okresie ferii zimowych koszaliński aquapark przygotował szereg wodnych atrakcji i specjalne promocje - Dla naszych najmłodszych klientów od poniedziałku do piątku w dniach od 15 do 26 stycznia przygotowaliśmy min. Aqua Zumbę kids, warsztaty nurkowania, naukę pływania, zabawy z animatorem czy też specjalne rodzinne pobyty w saunarium na które z uwagi na aurę za oknem szczególnie serdecznie zapraszamy najmłodszych wraz z opiekunami. Po Świecie saun naszych najmłodszych klientów będzie oprowadzał pracownik, który wyjaśni w jaki sposób bezpiecznie korzystać z poszczególnych kabin i jakie zalety daje systematyczne saunowanie – zachęca Monika Tkaczyk Prezes Zarządu Obiektów Sportowych Sp. z o.o.    Warto wspomnieć, że ta strefa w zwykłych godzinach funkcjonowania jest dla dzieci niedostępna. Dzieci wraz z opiekunami, będą mogły skorzystać z łaźni solankowej, kabin infrared i koloroterapii, sauny ziołowej oraz groty solnej, która dobroczynne działanie na drogi oddechowe. Będzie można również zajrzeć do groty lodowej.  Aby skorzystać z w/w atrakcji wystarczy w godzinach prowadzonych zajęć zakupić bilet wstępu do Strefy rekreacji Parku Wodnego Koszalin. Zachęcamy do wcześniejszych zapisów na zajęciach nauki pływania i nurkowania ponieważ z przyczyn bezpieczeństwa ilość miejsc jest ograniczona. Zapisy pod numerem tel. 721 60 10 wew.333  W ferie oprócz mnóstwa dodatkowych atrakcji, Park Wodny Koszalin przygotował również wyjątkowe promocje - Z myślą o osobach, które spędzają ferie w Koszalinie, przygotowaliśmy promocję 4 godziny w cenie 3. Podczas ferii zimowych, postanowiliśmy dodać godzinę gratis do każdego 3 godzinnego biletu indywidualnego, ulgowego oraz rodzinnego 2+1 z dostępem do strefy rekreacji - wyjaśnia Jacek Sinkiewicz kierownik Parku Wodnego Koszalin  - Promocja obowiązuje przez 2 tygodnie ferii zimowych, od 15 do 28 stycznia, a bilet zakupić można w godzinach funkcjonowania strefy rekreacji - dodaje Jacek Sinkiewicz kierownik Parku Wodnego Koszalin.  Harmonogram zajęć:  Aqua Zumba Kids z Anią Wojnarowską - poniedziałki i środy w godz. 12.30 i 13.30  Saunarium dla dzieci - wstęp od poniedziałku do piątku w godz. 14.00 – 16.00  Nauka pływania - zajęcia prowadzone są od poniedziałku do piątku w godz. 15.00 – 16.00  Warsztaty nurkowania - od poniedziałku do piątku w godz. 15.30 –17.30    Zabawy z animatorem - zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz.16.00 -17.00 
17 Stycznia 2018 godz. 13:53
Ekoszalin z mat. informacyjnych
 

Świętoń - Leo z pucharem ligi

W minioną niedzielę rozegrany został IX Wielki Finał Pucharu Ligi im. Michała Chasia Zańczuka. Jak zawsze był on połączony ze zbiórką na rzecz WOŚP, która w tym roku grała 26. Finał. Przed rozpoczęciem spotkania członkowie Zarządu Stowarzyszenia Sportowego Amsport Koszalin przekazali pamiątkowe podziękowania oraz medale Prezydentowi Miasta Koszalina Piotrowi Jedlińskiemu, Sponsorowi Tytularnemu Ligi Mariuszowi Tomczykowi szefowi firmy atom Webski Sklep, prowadzącemu tradycyjnie finał Damianowi Zydlowi oraz wszystkim bardzo licznym Sponsorom i Partnerom, dziękując za wielkie serce oraz nieocenioną pomoc w organizacji rozgrywek KALK-u . Zarząd Stowarzyszenia Sportowego AMSPORT Koszalin w towarzystwie Prezydenta Piotra Jedlińskiego, Mariusza Tomczyka oraz trenera zespołu Ces Koszalin Jacka Czubaka wręczył, jak co roku okolicznościowy puchar i medale rodzicom  Michała Zańczuka Państwu Elżbiecie i Andrzejowi dziękując za ich każdorazowe uczestnictwo w memoriale .   W czasie przerw w finałowym pojedynku trwały licytacje przedmiotów na rzecz WOŚP , w tym po raz pierwszy „Jeden dzień na fotelu Prezydenta Koszalina'' przekazany przez Piotra Jedlińskiego. W sumie w puszce WOŚP znalazło się aż 8 807 zł, co stanowi rekordową kwotą pucharowych zbiórek . Oto pełna lista darczyńców i uzyskane kwoty : Fotel prezydenta – 3000,00 zł zegarek Festina  Reprezentacji Polski w koszykówce – 1300,00 zł strój meczowy Qyntela Woodsa – 700,00 zł koszulka kibica AZS Koszalin – 400,00 zł piłka AZS Koszalin – 500,00 zł piłka Spalding NBA +  New York Knicks + karnet na siłownię i saunę Remedica – 600,00 zł Piłka Spalding NBA + koszulka meczowa Spalding + karnet na siłownię i Saunę Remedica – 400,00 zł obraz (zdjęcia) miasta Koszalina przekazany przez Firmę ADT Europe Grup – Adam Szałek – 300,00 zł medal PZKosz za zasługi dla rozwoju koszykówkiprzekazany przez Witolda Krochmala – 100,00 zł WOśP – piłka z autografami zawodników AZS Koszalin przekazana przez Firmę Globar – 650,00 zł plakat z autografami zawodników Legii Warszawa oraz zdjęcie z meczu Legia Warszawa – Ajax Amsterdam wraz z autografami, przekazane przez Małgorzatę Chyłę z jej prywatnej kolekcji 600,00 zł W przerwie meczu odbył się Konkurs ATOMOWE TRÓJKI, którego zwycięzcą został znany z parkietów KALK Bartek Pachciarek zwycięzca otrzymał z rąk Mariusza Tomczyka najnowszy smartwatch wartości ponad 900 zł. Organizatorzy składają wielkie wyrazy szacunku i podziękowania wszystkim  darczyńcom licytowanych przedmiotów oraz osobom które je wylicytowały za wspaniały płynący z głębi serca gest wykonany w tak szczytnym celu.   Mecz finałowy był bardzo dobrym, zaciętym pojedynkiem, a oba zespoły pokazały niezwykłą wolę walki o zwycięstwo. Pierwsze minuty należały do Ces-u Koszalin, jednak Świętoń-Leo  dość szybko opanował sytuacje wychodząc na nieznaczne prowadzenie i tak  do przerwy utrzymał 7- punktową przewagę. W III kwarcie Ces Koszalin zagrał znacznie skuteczniej zmniejszając różnicę do 2 pkt przed ostatnią odsłoną. W niej początkowo żadna ekipa nie mogła odskoczyć rywalowi, dopiero skuteczna seria zespołu Świętoń-Leo okazała się decydująca dla losów spotkania. Ostatecznie to ta właśnie ekipa została zasłużenie zdobywcą Pucharu Ligi. Wielkie gratulacje dla zwycięzców, którzy pierwszy sezon grają pod tą nazwą i w tym składzie personalnym oraz dla prowadzącego ich w tym pojedynku Pawła Kowalczuka. Drużynie Ces Koszalin prowadzonej tradycyjnie przez Jacka Czubaka należą się również oklaski za świetną sportową walkę prowadzoną w duchu sportowej rywalizacji i godną finałowej rangi. MVP Finału Pucharu Ligi został - Wojciech Pstrągowski  z drużyny  Świętoń-Leo.   PUCHAR LIGI CES KOSZALIN – ŚWIĘTOŃ-LEO             59:66 (16:20; 11:14; 16:11; 16:21;) CES KOSZALIN: M. Kamieniarz 12, D. Grynkiewicz 11, D. Kmita 10 (3), M. Widz 9 (2),  A. Kirejczyk 8, P. Bartkiewicz 4, P. Czubak 3 (1), M. Tartas 2, M. Korgiel 0, ŚWIĘTOŃ-LEO: P. Bogdan 20 (2), M. Stefanowski 18 (2), W. Pstrągowski 15 (2), A. Kowalczuk 11 (1), B. Domasiewicz 2, P. Sokołowski 0, Ł. Wróbel 0, M. Waskan 0, D. Lipigórski-Reichel 0, P. Polek 0, W cieniu wydarzeń finału Pucharu Ligi odbyły się mecze w poszczególnych ligach. Oto wyniki. EKSTRALIGA PARKIETY PRESTO.PL – NMC                            87:74 (26:16; 17:25; 19:17; 25:16;) PARKIETY PRESTO.PL: M. Bielecki 33 (1), A. Studziński 23, M. Kawszyn 13 (1), R. Gibaszek 13 (2), M. Lazar 5, NMC: M. Jesionczak 19 (1), W. Puzyrewski 14, G. Hodun 11 (1), Z. Semenowicz 10 (2), M. Cieśliński 10 (2), D. Wojtyniak 5 (1), T. Radosz 5, A. Grzybowski 0,   I DYWIZJA DOMAR TATÓW – GRUBIK TEAM            59:44 (23:10; 7:5; 14:12; 15:17;) DOMAR TATÓW: Ł. Ciesielski 22 (3), P. Grygiel 12, P. Idziorek 12 (1), Ł. Żak 8, F. Pruszyński 3, Ł. Bielski 2, GRUBIK TEAM: P. Trumiński 20 (3), W. Cyrklewicz 12, K. Cyrklewicz 6, T. Słomski 4, M. Brajczewski 2, IRON WEARES – BIAŁOGARD                            66:87 (18:19; 13:18; 14:22; 21:28;) IRON WARES: P. Baryła 21 (5), J. Grabias 16 (1), M. Myśliński 14 (1), S. Knet 8 (1), A. Gospodarczyk 4, S. Jędrzejczak 3 (1), K. Różycki 0, T. Stafij 0, BIAŁOGARD: G. Skoczyk 25 (3), D. Raszpunda 21, D. Jackiewicz 15 (5), M. Czajkowski 9, D. Nastula 8, M. Ożygar 5 (1), K. Pietrzak 2, P. Wawrzyniak 2, T. Iwaszko 0, R. Kuśmierczyk 0, AZS FANS WETERANS – SURMET KOSZALIN59:62(20:16; 8:12; 13:14; 18:20;) AZS FANS WETERANS: E. Naczlenis 25 (1), M. Gierłowski 15 (2), L. Kasprzak 8 (2), I. Sławiński 5, K. Kubiszewski 4, D. Zydel 2, SURMET KOSZALIN: K. Satro 23 (1), P. Jasiński 16 (3), P. Stelmaszyk 7, M. Tomaszewski 7 (1), M. Kozioł 5 (1), K. Gruszczyński 2, D. Maszoński 2, M. Podwałka 0, R. Blachura 0, SKS WICHER – SUPER GEO                       66:58 (10:10; 25:13; 17:11; 14:24;) SKS WICHER: M. Szafrański 15, P. Wlaziński 12, M. Borowski 12, T. Brzeski 10 (1), A. Cwojdziński 9 (1), Ł. Szamatowicz 6, P. Florek 2, A. Derkacz 0, K. Kozioł 0, SUPER GEO :G. Nowicki 20 (1), M. Mendrygał 18, K. Deka 16, M. Deka 2, T. Staszkiewicz 2, S. Szubstarski 0, LEO GMK – PIWIARNIA BUMERANG 84:79 (20:15;24:23;14:20;13:13;d: 13:8;) LEO GMK: R. Grabski 22 (1), A. Szałek 22 (1), M. Dudek 19, Ł. Kaszuba 13 (1), R. Witkowski 8, J. Król 0, W. Staszewski 0, PIWIARNIA BUMERANG: Ł. Janota 31 (4), K. Rywak 19 (4), D. Schabek 14 (1), M. Grzęda 10 (1), P. Leśny 3 (1), M. Krzos 2, BAYWATCH – PRZYSTANEK DRZEWIAŃSKA  67:56(19:15; 12:19; 10:8; 26:14;) BAYWATCH: Ł. Urbanowski 18, D. Matysiak 16, T. Myczkowski 15 (1), K. Żybort 10, P. Kutowicz 7, M. Grześkowiak 1, K. Kotys 0, PRZYSTANEK DRZEWIAŃSKA: I. Gierłowski 18 (3), P. Szamrej 15 (1), W. Parcheta 10 (2), M. Pikur 9, M. Staszewski 4, R. Magdziak 0,   II DYWIZJA AIR-TRANSFER.PL – LKS BONIN                  43:61 (9:12; 10:7; 7:19; 17:23;) AIR-TRANSFER.PL: S. Hasty 20 (2), M. Kołtowski 10 (1), W. Patan 5 (1), M. Kozłowski 4, D. Rybiński 2, A. Katafiasz 2, K. Regulski 0, K. Korol 0, LKS BONIN: A. Kop 18 (1), P. Pakuszto 16 (4), M. Kustra 9 (1), J. Czesnowski 8, M. Kramarz 8, M. Witkowski 2, M. Kramarz 0, T. Sobieraj 0, PS POŻARNA – FASOLKI                                 74:33 (12:8; 20:8; 23:10; 19:7;) PS POŻARNA: M. Stopera 16 (2), P. Kucal 12, M. Jankowski 11, A. Łuczak 9, D. Wawrzynkiewicz 8, P. Pyda 8, A. Binaś 6, W. Planutis 4, W. Planutis 0, FASOLKI: J. Walesiewicz 15, R. Brzózka 10, M. Czaplejewski 6, R. Lelek 2, A. Harmuszkiewicz 0, BLUE DEVILS – KMP                                     35:83(8:15; 6:17; 10:24; 11:27;) BLUE DEVILS: W. Kasztelan 13 (1), W. Dziurla 12, B. Laska 4, M. Kwitek 4, K. Kmita 2, KMP: A. Czechowski 26 (6), P. Wołodkowicz 22 (6), R. Cegliński 14, T. Fusiek 14 (1), P. Pogroszewski 4, S. Maliński 3 (1),   TERMINARZ SPOTKAŃ    
17 Stycznia 2018 godz. 13:08
Ekoszalin z mat. informacyjnych
 

Pieniądze na sport dzieci i młodzieży

Prawie 2,7 mln zł trafi do jednych z największych wojewódzkich organizacji sportowych działających na Pomorzu Zachodnim. To one realizować będą całoroczne zadania w zakresie rozwoju kultury fizycznej.Szkolenie utalentowanych sportowo dzieci i młodzieży, rozwój sportu szkolnego, wiejskiego, akademickiego oraz paraolimpijskiego, a także upowszechnianie idei olimpijskiej w regionie - to przykłady dofinansowanych przedsięwzięć. To jednak nie koniec tegorocznego wsparcia dla zachodniopomorskich klubów i sportowców. Fundusze przydzielono 7 regionalnym stowarzyszeniom sportowym. Było to możliwe, bowiem w wyniku rozstrzygniętego na początku 2017 roku otwartego konkursu ofert w zakresie upowszechniania kultury fizycznej na Pomorzu Zachodnim, organizację podpisały z Marszałkiem Województwa 3-letnie umowy, Porozumienia obowiązują do końca 2019 roku. To właśnie na ich postawie realizowane są całoroczne zadania, których adresatami są sportowcy, związki sportowe i kluby w całym regionie. Środki, których wysokość na 2018 rok ustalił Urząd Marszałkowski, trafią docelowo do zawodniczek i zawodników głównie reprezentujących kadry wojewódzkie.   - Nie ma sukcesów bez silnej kadry zawodniczej, dobrej myśli szkoleniowej i nowoczesnej bazy. Przyznane fundusze mają ułatwiać m.in. rozwój młodych talentów, usprawniać organizację cyklów szkoleniowych oraz gwarantować przygotowanie do ogólnopolskich i światowych imprez na odpowiednim poziomie. To nie jedyne działanie związane z pakietem wsparcia na rzecz kultury fizycznej zaplanowane w 2018 roku. W kolejce czeka już pomoc dla lokalnych samorządów na modernizację bazy sportowej - podkreśla marszałek województwa Olgierd Geblewicz.   Podział funduszy na 2018 rok wygląda następująco: 1/ Zachodniopomorska Federacja Sportu – „Prowadzenie interdyscyplinarnego wojewódzkiego systemu współzawodnictwa sportowego oraz szkolenie utalentowanych sportowo dzieci i młodzieży i promocja sportu w regionie w latach 2017-2019” – 1 755 000 zł, 2/ Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy – „Prowadzenie interdyscyplinarnego wojewódzkiego systemu współzawodnictwa sportowego w s[orcie szkolnym w latach 2017-2019” – 317 000 zł, 3/ Zachodniopomorskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe – „Upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim w latach 2017-2019” – 323 000 zł, 5/ Akademicki Związek Sportowy Organizacja Środowiskowa – „Upowszechnianie sportu w środowisku akademickim w latach 2017-2019” – 150 000 zł, 6/ Zachodniopomorska Rada Olimpijska – „Propagowanie idei olimpijskiej wśród mieszkańców województwa zachodniopomorskiego, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży w latach 2017-2019” – 33 000 zł, 7/ Klub Sportowy Inwalidów Start Szczecin – „Rozwój sportu paraolimpijskiego - Sport sposobem na samodzielność i aktywizację osób niepełnosprawnych w latach 2017-2019” – 38 500 zł, 8/ Stowarzyszenie Sportu Niepełnosprawnych „Start” Koszalin – „Rozwój sportu paraolimpijskiego w województwie zachodniopomorskich w latach 2017-2019” – 30 500 zł.   Działania tego typu wspierane są finansowo przez Urząd Marszałkowski już od ponad dekady. - Cieszą nas sukcesy zachodniopomorskich sportowców, z którymi spotykamy się m.in. podczas Sportowego Podsumowania Roku. Tym razem na całoroczne zadania w zakresie kultury fizycznej przeznaczyliśmy więcej funduszy. Liczymy, że właśnie to wsparcie pozwoli zawodniczkom i zawodnikom z Pomorza Zachodniego sięgać po laury z najcenniejszego kruszcu - przyznaje członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Ryszard Mićko.   To nie koniec przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej, na które Marszałek Województwa przyzna w bieżącym roku swoje fundusze. Niebawem poznamy listę kolejnych klubów i stowarzyszeń, które otrzymają środki na organizację w regionie imprez sportowych np. o randze międzynarodowej czy ogólnopolskiej bądź wdrożą program „Zachodniopomorski Talent 2018”. Do podziału jest odpowiednio 155 000 zł i 140 000 zł. Ponadto w budżecie regionu zarezerwowano 1 350 000 zł na modernizację obiektów sportowych, 143 000 zł na nagrody za osiągnięcia sportowe w 2017 roku, 157 000 tys. zł na stypendia dla najbardziej uzdolnionych zawodniczek i zawodników, a także środki na wsparcie rzeczowe na przeprowadzenie na Pomorzu Zachodnim różnych wydarzeń. W sumie Urząd Marszałkowski przeznaczy w 2018 roku na sport i kulturę fizyczną ponad 4,8 mln zł.