Informacja dotycząca polityki plików cookies: Informujemy, iż w naszych serwisach internetowych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Dalsze korzystanie z naszych serwisów, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności. Zamknij.
Wiki:                 baza noclegowa   dla dzieci  
9 Października 2015 godz. 6:35
Ala za szczecin.po.gov.pl
 

Bohater, nie zdrajca

Józef Szymański, skazany na dożywocie przez komunistyczne władze członek BOA ma szansę na rehabilitację. Prokurator Okręgowy w Szczecinie działając na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (Dz.U. 1991.34.149 z późn. zm.) skierował do Sądu Najwyższego Izby Karnej w Warszawie wniosek o wznowienie postępowania sądowego, zakończonego prawomocnym postanowieniem. Wniosek dotyczy prawomocnego postanowienia Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 16 lutego 1999 r., zmieniającego postanowienie Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 11 stycznia 1999 r. o oddaleniu wniosku Józefa Szymańskiego o stwierdzenie nieważności wyroku byłego Wojskowego Sądu Rejonowego w Szczecinie z dnia 21 sierpnia 1948 r., sygn. akt Sr 397/48, w zakresie w jakim sąd ten skazał Józefa Szymańskiego za przestępstwa z art. 14 § 1 i z art. 4 § 1 dekretu z 13 czerwca 1946 r. o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy Państwa (Dz.U. 1946.30.192) oraz z art. 24 Kodeksu Karnego Wojska Polskiego z 23 września 1944 r. (Dz.U. 1957.22.107 – j.t.) w zw. z art. 259 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. Kodeks karny (Dz.U. 1932.60.571), a także z art. 259 Kodeksu karnego z 1932 r.   Wyrokiem z dnia 21 sierpnia 1948 r., zmienionym następnie postanowieniem b. Najwyższego Sądu Wojskowego z dnia 10 listopada 1948 r. Józef Szymański  został uznany za winnego tego, że (pisownia oryginalna):   1.   od około połowy 1948 r. do dnia aresztowania, tj. do dnia 18 marca 1948 r. na terenie woj. szczecińskiego wspólnie z innymi osobami brał udział w związku mającym na celu zbrodnie, jak gwałtowne zamachy, rabunki i nielegalne przechowywanie broni palnej, tj. przestępstwa z art. 14 § 1 m. k.k.; 2.   w czasie pomiędzy 22 lutego 1948 r. a połową marca 1948 r. w Koszalinie, Broczynie i Sitnie przechowywał względnie posiadał bez zezwolenia w różnych czasokresach pistolet „Arimes” nr 23373, pistolet „Walter” nr 257056 i pistolet „Dreise” nr 239605, które służyły mu do dokonywania gwałtownego zamachu lub rabunku, tj. przestępstwa z art. 4 § 1 m.k.k.; 3.  dnia 24 lutego 1948 r. w Koszalinie wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami dokonał gwałtownego zamachu na członka Polskiej Partii Robotniczej z powodu przynależności partyjnej, przy czym sam nie brał udziału w bezpośredniej walce, w wyniku której ww. został zabity sztyletem przez współoskarżonego, a stał przy drzwiach, tj. przestępstwa z art. 1 § 2 i 3 m.k.k.; 4.   w drugiej połowie lutego 1948 r. w Drozdowie, pow. Kołobrzeg wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, uzbrojonymi w broń palną, usiłował dokonać gwałtownego zamachu na nieustalonego z nazwiska członka Partii Demokratycznej, z powodu przynależności partyjnej, a także z chęci zysku, zamierzonego przestępstwa nie dokonał z powodu niemożności zaskoczenia napadniętego i obawy alarmu, - w drugiej połowie marca 1948 r. w Broczynie, pow. Wałcz wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, wszyscy uzbrojeni w broń palną, usiłował dokonać gwałtownego zamachu na członka Polskiej Partii Socjalistycznej z powodu przynależności partyjnej, jak również z chęci zysku, nie dokonał jednak zamierzonego przestępstwa w skutek niespodziewanego przybycia oddziału wojskowego do Borczyna, - w połowie marca 1948 r. w Szczecinku, przy ul. Moniuszki nr 10 wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, wszyscy uzbrojeni w broń palną, usiłował dokonać gwałtownego zamachu na członka Polskiej Partii Socjalistycznej, z powodu przynależności partyjnej i nadto z chęci zysku, zamierzonego przestępstwa jednakże nie dokonał wskutek niemożności zaskoczenia ww. i obawy alarmu, tj. trzykrotnie przestępstwa z art. 24 § 1 k.k.w.p. w zw. z art. 1 § 2 i 3 m.k.k. w zb. z art. 259 k.k.z 1932 r.; 5.   dnia 15 marca 1948 r. w Sitnie, pow. Szczecinek, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, uzbrojony w broń palną pistolet „Walter”, przy użyciu przemocy zabrał na szkodę spółdzielni rolniczej znaczną ilość mienia ruchomego w celu przywłaszczenia, tj. przestępstwa z art. 259 k.k. z 1932 r.; 6.   dnia 24 lutego 1948 r. w Koszalinie wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, uzbrojeni w broń palną, usiłował zabrać w celu przywłaszczenia w przewidywaniu użycia przemocy mienie ruchome z wozu spółdzielni, który miał przejeżdżać wieczorem, przez to, że zaczaił się razem z wyżej wymienionymi w zasadzce przy drodze, stanowiącej trasę tego wozu, jednakże zamierzonego przestępstwa nie dokonał, wobec niedogodności wczesnego przejazdu tego wozu, tj. przestępstwa z art. 24 § 1 k.k.w.p. w zw. z art. 259 k.k. z 1932 r.; 7.    dnia 24 lutego 1948 r. w Koszalinie zabrał na szkodę spadkobierców zabitych osób jeden litr wódki z mieszkania denatów w celu przywłaszczenia, tj. o przestępstwa z art. 257 § 1 k.k. z 1932 r.   Za te czyny wymierzono mu karę łączną dożywotniego pozbawienia wolności, utratę praw na okres 5 lat i przepadek całego mienia.   Działając na podstawie art. 540 § 1 pkt 2 k.p.k. Prokurator Okręgowy w Szczecinie wniósł o wznowienie powyższego postępowania na korzyść Józefa Szymańskiego z uwagi na ujawnienie nowych faktów i dowodów nieznanych przedtem sądowi, wskazujących na to, że czyny, za które Józef Szymański został skazany wyrokiem b. Wojskowego Sądu Rejonowego w Szczecinie z dnia 21 sierpnia 1948 r., zmienionego następnie postanowieniem b. Najwyższego Sądu Wojskowego z dnia 10 listopada 1948 r. nie stanowiły przestępstwa, a przejaw prowadzonej działalności na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego w ramach organizacji zbrojnego podziemia niepodległościowego o nazwie „BOA”.   Na podstawie art. 547 § 2 k.p.k. Prokurator Okręgowy w Szczecinie wniósł o uchylenie postanowienia Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 16 lutego 1999 r., oraz postanowienia Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 11 stycznia 1999 r. i przekazanie sprawy Sądowi Okręgowemu w Szczecinie do ponownego rozpoznania.   Uzasadniając swoje stanowisko odnośnie nowych faktów i dowodów prokurator wskazał na nieznane Sądowi Apelacyjnemu w Poznaniu, nowe środki dowodowe, w postaci zeznań części członków „BOA”, jak również osób z nimi związanych, których zeznania wskazują jednoznacznie na niepodległościowy charakter działalności prowadzonej przez członków oddziału „BOA”, a tym samym i Józefa Szymańskiego oraz przedstawiają okoliczności nakazujące z bardzo dużą dozą ostrożności odnosić się do wiarygodności ustaleń postępowania prowadzonego w 1948 roku. Nowym faktem nieznanym Sądowi orzekającemu w tej sprawie jest to, iż działająca od 1945 do 1948 r. grupa pod nazwą „BOA” nie była w żadnym okresie swojego funkcjonowania grupą kryminalną, a oddziałem zbrojnego podziemia niepodległościowego, w ramach którego jej członkowie podejmowali działalność niepodległościową, za którą następnie zostali ukarani w 1948 r. w pokazowym, propagandowym procesie sądowym.   Wniosek o wznowienie postępowania w sprawie Józefa Szymańskiego to już trzeci tego rodzaju środek prawny wywiedziony przez Prokuratora Okręgowego w Szczecinie, dotyczący członków organizacji BOA.    Postanowieniem z dnia 6 grudnia 2012 r., Sąd Najwyższy rozpoznając wniosek Prokuratora Okręgowego w Szczecinie postanowił wznowić postępowanie w sprawie innego członka organizacji BOA, Stanisława Basiewicza. Ostatecznie postanowieniem z dnia 26 września 2013 r. Sąd Okręgowy w Szczecinie stwierdził nieważność wyroku zapadłego w stosunku do Stanisława Basiewicza.    Nadto postanowieniem z dnia 23 kwietnia 2015 r. Sąd Najwyższy uwzględniając wniosek Prokuratora Okręgowego w Szczecinie wznowił postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności wymienionego wyroku dotyczącego Wacława Piotrowicza. Uchylił orzeczenia w tej sprawie i sprawę przekazał do ponownego rozpoznania Sądowi Okręgowemu w Szczecinie. Postępowanie jest w toku.
8 Października 2015 godz. 21:29
Robert Kuliński
 

Malarstwo Trzeciego Wieku

Po raz pierwszy w historii Galerii Antresola koszalińskiego Muzeum, pojawiły się prace tworzone przez artystów, a właściwie artystki nieprofesjonalne. Do końca listopada można podziwiać malarstwo słuchaczek Uniwersytetu Trzeciego Wieku Politechniki Koszalińskiej. Ekspozycja zatytułowana „Poetyckie klimaty” może zaskoczyć stałych bywalców galerii, która rzekomo proponuje koszalinianom kontakt ze sztuką współczesną. Nie tylko dlatego, że na swój sposób organizatorzy postanowili przełamać  standardy i zaprezentować dzieła amatorskie, ale też ze względu na tematykę. Słuchaczki Uniwersytetu Trzeciego Wieku  zrzeszone w nieformalnej grupie o nazwie „Paleta”, parają się twórczością standardową, a wynik ich pracy, to nic innego jak wprawki malarskie.   Prawdą jest, że siedem artystek, czyli Alicja Czernicka, Barbara Irena Nowicka, Wanda Kołtun, Anna Dąbska, Teresa Pytel, Barbara Zieleniecka i Barbara Nowosadko tworzą aktualnie. Prawdą jest, że  technika wyrazu jest jak najbardziej związana ze sztuką, gdyż w większości są to obrazy olejne na płótnie. Jednak te dwa elementy nie czynią ekspozycji wystawą sztuki współczesnej. Przeważają pejzaże, które przedstawiają znane widoki z Koszalina i okolic. Są także dzieła marynistyczne i martwe natury. Gwoździem programu jest jednak bardzo wdzięczny temat, czyli kogut. Wielobarwne malowidło wita zwiedzających, już po pokonaniu kilku stopni prowadzących do Antresoli. To jakby podkreślenie kontrastu pomiędzy ekspozycją, którą trzeba przemierzyć (Osieki 1963-1981 - wystawa sztuki współczesnej), aby dostać się do galerii. Wernisaż przyciągnął wielu uczestników. Wśród znamienitych gości pojawili się przedstawiciele władz miasta oraz opiekun merytoryczny słuchaczek Uniwersytetu Trzeciego wieku - dr Bogusław Niewiadomski. Jednak to artystki były najważniejszymi osobami podczas otwarcia wystawy. Anna Dąbska, jako reprezentantka grupy „Paleta”, w słowie wstępnym podkreśliła, że prace są zrozumiałe, przez co łatwe w odbiorze. Nie zabrakło podziękowań dla opiekunów z Instytutu Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej i osób, które przyczyniły się do przygotowania wystawy.   Na zakończenie ceremoniału głos zabrała szefowa Działu Sztuki Współczesnej koszalińskiego Muzeum, Mara Adamczak. - Bardzo się cieszę, że taką wystawę miałam okazję zorganizować. Jest to przedsięwzięcie eksperymentalne, bo po raz pierwszy prezentujemy w galerii Antresola artystów nieprofesjonalnych. Ale przecież to nie tytuł, dyplom, czy stopień naukowy świadczy o wykształceniu i wrażliwości na sztukę. Bardzo się cieszę, że w Koszalinie są takie inicjatywy i że ludziom się chce.  Niemal każdy, kto zbliża się do trzeciego wieku mówi, że zacznie pisać książki albo malować obrazy, a okazuje się, że niewiele osób to robi, ponieważ brakuje chęci i zapału. Jestem dumna z tego, że mogę taką wystawę w naszym Muzeum zaprezentować koszalinianom.     Następnie tłum ochoczo ruszył w kierunku stołu z poczęstunkiem.
8 Października 2015 godz. 10:36
Robert Kuliński/ fotografie uzyte w tekście prezentują giveboxy z Niemiec i Francji.
 

Givebox w Koszalinie?

Pierwsze plotki o utworzeniu w Koszalinie Giveboxu, pojawiły się już jakiś czas temu. Okazało się, że pomysł został podchwycony przez pracowników koszalińskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej. Nie nie wiadomo jednak czy i kiedy inicjatywa miałaby zostać zrealizowana. Givebox – co to jest?Givebox to specjalnie przygotowany w mieście punkt, gdzie można zostawić wszelkiego rodzaju sprzęty, odzież czy bliżej nieokreślone szpargały, które zawadzają w domu. Dajmy na to lokówka, której właścicielem jest osoba, obdarzona owłosieniem głowy nie pozwalającym na wymyślne fryzury,  zostawia urządzenie w Giveboxie, bo komuś innemu może się przydać. Jak powiedział w nieoficjalnej rozmowie Tomasz Uciński, dyrektor PGK. - Jest to pomysł, który sprawdza się na zachodzie, gdzie gospodarowanie odpadami jest rozwiązane bardzo racjonalnie. Każdy może skorzystać z tego typu punktu, zarówno jako „dawca” i „biorca”. KosztyJak na razie to jedynie zarys projektu, więc o kosztach utrzymania takiego punku nie można zbyt wiele powiedzieć. Pieniądze to jednak najważniejsza kwestia jaką dyrektor PGK musi rozwiązać. Na zachodzie finansowanie Giveboxów pokrywane jest ze środków  przekazywanych bezpośrednio na utylizację odpadów, co – jak podkreślił Uciński – w ogóle nie jest odczuwalne przez mieszkańców miast, bo nie wiąże się z dodatkowymi opłatami. Inny model zakłada symboliczną wpłatę do puszki „co łaska”. W Polsce raczej nie uda się go wprowadzić, bo koszty ochrony puszki przerosłyby wpływy. Co Wy na to?Czy podoba się wam taki pomysł? Chcielibyście, aby w Koszalinie pojawił się Givebox? Czy macie problem z pozbyciem się np. działającego odkurzacza, a szkoda Wam go wyrzucić?  Podzielcie się Waszą opinią w komentarzach.
8 Października 2015 godz. 9:26
Ala za pkpsa.pl, fot. pkpsa.pl
 

Centrum Handlowe Dworzec

Koszaliński dworzec znalazł się na liście z nowymi projektami inwestycyjnymi Xcity Investment, spółki która w Grupie PKP odpowiada za współpracę z deweloperami. Przewidywany termin zakończenia szacowanej na 1,4 mln euro inwestycji to 2019 rok. Xcity Investment ogłosi w najbliższym czasie postępowania dla 15 nowych projektów w całej Polsce. Będą to kolejne projekty w ramach portfolio, którego łączna wartość szacowana jest na 8,84 mld EUR. Dołączają one m.in. do 7 obecnie realizowanych projektów oraz 3 będących w trakcie rokowań. Inwestycje spółki będą prowadzone zarówno w większych miastach, jak Warszawa i Katowice, jak i w takich mniejszych miastach jak Elbląg, Kłodzko, Koło, Koszalin, Kutno, Łowicz, Oleśnica, Chorzów, Bielsko-Biała i Skarżysko-Kamienna. -       Większość naszych inwestycji prowadzimy w dużych miastach, ale nie zapominamy także o mniejszych ośrodkach miejskich. Spośród piętnastu nowych projektów, o których dziś mówimy, dziesięć będzie realizowanych w mniejszych miastach. Obecnie analizowanych jest również ponad 100 kolejnych potencjalnych lokalizacji pod kątem realizacji projektów deweloperskich – mówi prezes Xcity Maciej K. Król.  Spółka Xcity Investment zamierza zagospodarować należący do PKP SA teren (0,34 hektara) w centrum Koszalina - pomiędzy al. Armii Krajowej a ulicami Zwycięstwa i Szczecińską. W sąsiedztwie dworców kolejowego oraz PKS planuje stworzyć park handlowy o powierzchni komercyjnej 900 m kw. Przewidywany termin zakończenia szacowanej na 1,4 mln euro inwestycji to 2019 rok. -       - Dzięki inwestycjom na dawnych terenach kolejowych tworzymy zupełnie nową przestrzeń, odpowiadającą potrzebom lokalnej społeczności. Udało nam się stworzyć w tak krótkim czasie spółkę, która obecnie przygotowuje projekty deweloperskie na terenach o łącznej powierzchni przekraczającej 400 ha i mamy apetyt na więcej – dodaje Członek Zarządu Spółki, Piotr Ciżkowicz. -       - PKP S.A. jest właścicielem ponad 100 tys. nieruchomości w Polsce. Zarządzamy nie tylko dworcami i terenami przy liniach kolejowych, ale też atrakcyjnymi gruntami w centrach miast. Potencjał właśnie tych terenów staramy się wykorzystywać przy realizacji projektów deweloperskich – mówi Jarosław Bator, Członek Zarządu PKP S.A. Spółka Xcity Investment została powołana z początkiem 2015 roku. Wśród największych projektów, nad którymi obecnie pracuje, znajdują się inwestycje mające na celu zagospodarowanie takich miejsc jak: Warszawa Gdańska i Główna, Gdynia Międzytorze, okolice ulicy Bosackiej w Krakowie, czy terenu dworca Wrocław Świebodzki. Mniejsze projekty realizowane są w Koninie i Mińsku Mazowieckim.    
8 Października 2015 godz. 11:31
Robert Kuliński/ materiały prasowe -www.parafiawojciech.pl/ fot. arch. artystki (fb)
 

Anna Seniuk odwiedzi Koszalin

Już w najbliższą niedzielę, 11 października w Zespole Szkół nr 11 przy ul. Jabłoniowej, odbędzie się spotkanie z Anną Seniuk. Wydarzenie zostało zorganizowane przez koszalińską parafię pw. św. Wojciecha. Anna Seniuk, właściwie Anna Seniuk - Małecka, urodziła się 17 listopada 1942 r. w Stanisławowie. Dzieciństwo spędziła w miejscowości Zator pod Oświęcimiem. Później w Krakowie uczęszczała do żeńskiego VII Liceum Ogólnokształcącego im. Zofii Nałkowskiej.   Następnie podjęła studia w szkole teatralnej, choć początkowo myślała o studiach z zakresu konserwacji zabytków bądź historii sztuki. Zadebiutowała jako aktorka w 1963 r., jeszcze podczas studiów, w dwóch filmach: "Julii" oraz "Zacnych grzechach". W 1964 r. ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Teatralną w Krakowie. W latach 1964-1970 była aktorką Starego Teatru w Krakowie. Następnie wchodziła w skład zespołów Teatru Ateneum, Teatru Powszechnego w Warszawie i Teatru Polskiego. Od 2003 r. występuje w Teatrze Narodowym w Warszawie.   Występowała także w Teatrze Telewizji, w filmach i w licznych serialach. Niezapomnianą kreację aktorską Magdy Karwowskiej stworzyła w jednym z najpopularniejszych polskich seriali telewizyjnych: "Czterdziestolatku" i "Czterdziestolatku 20 lat później" w reżyserii J. Gruzy. Współpracuje z Teatrem Polskiego Radia od lat 70. XX w. Do tej pory zagrała ponad 40 ról radiowych, wśród nich znalazły się także słuchowiska dla dzieci.   Otrzymała wiele nagród. W 1979 r. została nagrodzona Nagrodą Prezesa Rady Ministrów II stopnia za kreacje aktorskie. Laureatka Nagrody im. Aleksandra Zelwerowicza – przyznawanej przez redakcję miesięcznika "Teatr" – za sezon 1991/1992, za rolę Dulskiej w "Moralności Pani Dulskiej" Gabrieli Zapolskiej w Teatrze TV.   Tytuł naukowy profesora uzyskała 22.07.1998 r. Podczas spotkania  aktorka opowie m.in. o swoich spotkaniach ze św. Janem Pawłem II. Start o godzinie 16:00. Wstęp 10 zł.
9 Października 2015 godz. 6:23
Ekoszalin za Justyna Pawlak FlyPR
 

Będą nowe miejsca pracy w "Strefie"

W podstrefie „Koszalin” Słupskiej Strefy Ekonomicznej miało miejsce podpisanie aktu erekcyjnego i wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę Centrum Logistycznego Invena Log Sp. z o.o. S.K. Innowacyjna realizacja podróżnika Marka Kamińskiego to nowe miejsca pracy oraz wsparcie magazynowe dla prężnie rozwijającej się przedsiębiorczości w regionie. Inwestor przeznaczy na jej budowę 14 mln zł. Mając na względzie wagę inwestycji w spotkaniu uczestniczył Piotr Jedliński – Prezydent Koszalina. Marek Kamiński - pasjonat, podróżnik. Na kartach miasta Koszalin zapisał się jako Honorowy Obywatel. Jest właścicielem firmy Invena S.A., prężnie rozwijającej się w sektorze produktów łazienkowych i instalacyjnych. Centrum Logistyczne Invena Log Sp. z o.o. to jego kolejne przedsięwzięcie. Jak mówił „Kamieniem węgielnym pod nową realizację czynię dwie pamiątki przywiezione z ostatniej wyprawy w ramach projektu 3 Biegun. Celem tej podróży było poznanie drugiego człowieka, wsłuchanie się w jego emocje, potrzeby, marzenia. Była to 100 - dniowa rozmowa o wartościach, o tym co ważne w codziennym życiu w pogrążonej chaosem Europie. Poznałem wielu wspaniałych ludzi. Zdobyłem ogrom doświadczeń. Mam nadzieję, że dobrą energię z tej wyjątkowej podróży przeniosę również w miejsce nowej inwestycji. Dziś te przedmioty, mające dla mnie tak wielką wartość sentymentalną, staną się fundamentem dla przyszłej realizacji. Życzyłbym sobie aby w perspektywie służyła ona nam wszystkim - jako zaplecze logistyczne, przyjazne miejsce pracy, kolejny inwestycyjny powód do dumy w regionie.   Spółka utworzy na terenie Słupskiej Strefy Ekonomicznej nowoczesne centrum dystrybucyjne z magazynami wysokiego składowania oraz powierzchniami biurowymi o łącznej powierzchni około 8 tys.m².Invena Log Sp. z o.o. S.K będzie zapleczem logistyczno-magazynowym dla towarów Invena S.A. a także będzie świadczyła usługi logistyczne klientom, którzy zdecydują się na outsourcing. „Wszystkie działania podejmujemy z zaangażowaniem, dobrze się przygotowując do ich realizacji. Dzięki solidnej, obiektywnej ocenie warunków wyjściowych dla planowanych przedsięwzięć odnoszą one cieszące nas sukcesy. Invena Log Sp. z o.o. S.K jest odpowiedzią na coraz wyraźniejsze zapotrzebowanie lokalnej przedsiębiorczości w zakresie zaplecza logistycznego i wsparciem dla rozwoju prężnie rozwijającej się spółki Invena S.A.”  - mówiła Prezes Zarządu Dorota Bireta Tomaszewska.   Uroczystość podpisania aktu erekcyjnego i wmurowania kamienia węgielnego pod budowę Centrum Logistycznego uświetnił Piotr Jedliński – Prezydent Miasta Koszalina. Jak mówił „Cieszy mnie ogromnie rozwój inwestorskiego potencjału naszego miasta.W dużej mierze to dzięki lokalnej przedsiębiorczości możemy rozwijać się i zapewniać mieszkańcom jak najlepsze warunki do funkcjonowania w naszej społeczności. Z dumą wspieram wszystkie inicjatywy pana Marka Kamińskiego i w imieniu całego miasta życzę mu kolejnych sukcesów”. Obecni byli również Senator RP Pan Piotr Ziętarski, przedstawiciele Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Agencji Nieruchomości Rolnych, Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Zarządu Dróg Miejskich, przedstawiciele banków oraz Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej: Romex Sp. z o.o., Q4glass ABJ Investors Sp. z o.o., Manufacturing Sp. z o.o., Puf Sp. z o.o.    Inwestycja ma zostać wykonana w oparciu o najwyższe standardy i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, dzięki czemu będzie proekologiczna. Hala jak i cały teren Centrum zostaną wyposażone w pełne zabezpieczenie infrastrukturalne a za sprawą 24-godzinnego systemu monitoringu klient uzyska możliwość podglądania swojego ładunku online, z dowolnego miejsca na świecie. Realizacja procesów logistycznych opierać się będzie na systemie WMS - Warehouse Managment System, który pozwala zza biurka, na bieżąco monitorować i zarządzać pracą magazynu, przepływami towarów i realizacją dostaw. Ukończenie budowy planowane jest na maj 2016 r.    
7 Października 2015 godz. 8:50
Ala, fot. Piotr Walendzakotr Walendzak
 

Jedliński decyduje, Tiece protestuje

wczoraj, 13:23
Artur Rutkowski / fot. AZS Koszalin
 

Dedek: Dołączy jeszcze jeden zawodnik

AZS Koszalin już w niedzielę rozpoczyna sezon Tauron Basket ligi, na dwa dni przed sezonem porozmawialiśmy ze szkoleniowcem akademików Davidem Dedkiem m.in. o celach, wzmocnieniach i szansach jego podopiecznych.   Jak Pan ocenia przygotowania do sezonu? Podczas przygotowań pracowaliśmy dobrze. Jednak potrzebujemy kilku tygodnii, aby prezentować optymalną formę. Jest to spowodowane tym, że Walton zbyt późno do nas dołączył oraz mieliśmy kilka problemów z urazami, a na sam koniec doszła jeszcze ta niefortunna kontuzja Macieja Kucharka. Czy AZS szuka jeszcze wzmocnień? Żadną tajemnicą nie jest, że ma do nas dołączyć jeden podkoszowy zawodnik. Zamierzamy to uczynić w najbliższych dniach. Jaki AZS zobaczymy w nadchodzącym sezonie? Dzielnie walczący w każdym spotkaniu. W rozpoczynającym się sezonie w koszalińskiej drużynie występować będą młodsi gracze, niż w roku ubiegłym. Głównym naszym założeniem było ściągnięcie graczy, którzy cechują się grą zespołową. W Koszalinie nie zobaczymy gwiazd, a ma być nią cała drużyna. Czy któryś z koszykarzy sprowadzonych do Koszalina zaskoczył pana swoją dyspozycją? Każdy z zawodników, który trafił do AZS-u jest solidnym koszykarzem. Wiedzieliśmy kogo sprowadzamy, a więc większych zaskoczeń nie było. Każdy z nich może zaskoczyć w każdym momencie. Prowadzeni przeze mnie zawodnicy posiadają wystarczające duże umiejętności, aby mieć wpływ na grę AZS-u. Które drużyny będą należeć w rozpoczynającym się sezonie do czołówki ligi? Nie chcę operować nazwami zespołów. Na pewno Stelmet tutaj trochę odskoczył reszcie stawki. Należy zwrócić uwagę na Anwil Włocławek, który sprowadził kilku klasowych zawodników (red. trenerem Anwilu jest Igor Milicić). W czołówce powinna się znaleźć, również Rosa Radom która tradycyjnie już utrzymała trzon drużyny.  Pozostałe zespoły prezentują zbliżony do siebie poziom. W wielu spotkaniach o wyniku może zadecydować dyspozycja dnia. Czy AZS jest w stanie namieszać w czołówce Tauron Basket Ligi? Chcemy w każdym meczu zostawiać całe serce na parkiecie bez względu na wynik damy z siebie 100 procent, a nawet i 120 procent. Nie da się ukryć, że docelowym celem są play off'y.  W niedzielę 11 października sezon rozpoczynacie od starcia ze Stelmetem. Jakie są Pan zdaniem mocne strony mistrza Polski? Gramy z trudnym przeciwnikiem. Będzie to dla nas niezwykle trudny mecz, tym bardziej, że Stelmet parę dni temu sięgnął po Superpuchar pokonując Rosę, co jeszcze podbudowało ten zespół.
8 Października 2015 godz. 6:49
Artur Rutkowski / fot. ZPRP.PL
 

Gładkie zwycięstwo

Reprezentacja Polski w piłce ręcznej kobiet bez większych problemów pokonała Finlandię 29:12 w pierwszym meczu eliminacji do finałów Mistrzostw Europy, które za rok odbędą się w Szwecji. W meczu wystąpiły dwie zawodniczki ENERGII AZS - Katarzyna Kołodziejska i Hanna Sądej. Pierwszy kwadrans nie wskazywał na wysokie zwycięstwo Polek, bowiem Finlandia niespodziewanie prowadziła 5:4. Następnie na parkiecie rządziły biało-czerwone. Już po trzydziestu minutach podopieczne Kima Rassmusena prowadziły 13:8.   W drugiej połowie gospodynie zagrały jeszcze bardziej skutecznie w defensywie, w tej odsłonie rywalki rzuciły zaledwie cztery bramki. W minionym pojedynku szkoleniowiec nie musiał korzystać z koszalińskiej bramkarki Izabeli Prudzienica, która z pewnością na parkiecie pojawi się w pojedynku ze Słowacją. Dobre zawody rozegrały natomiast Katarzyna Kołodziejska, która zdobyła trzy bramki. W meczu zagrała, również Hanna Sądej, która zdobyta jednego gola.   Kolejne spotkanie już w sobotę na Słowacji. Początek o godzinie 18:00.     Polska – Finlandia 29:12 (13:8) Polska: Malkiewicz, Wysokińska – Kulwińska 6, Kudłacz 5, Kobylińska 5, Niedźwiedź 3, Pielesz 3, Kołodziejska 3, Stasiak 2, Stachowska 1, Sadej 1, Zych, Jochymek, Pasternak, Królikowska. Finlandia: Koskinen, Roos – Cainberg 5, Lonnborg 2, Roos 2, Hilli 1, Lindholm 1, Kulju 1, Lillqvist, Lindahl, Narakka, Holopainen, Harri, Genberg, Gammals, Lindholm. Sędziowali: Dennis Engkebolle Stenrand oraz Anders Kaerlund Birch (Dania). Widzów: 3400.
7 Października 2015 godz. 6:19
Ekoszalin za Grzegorz Dulnik
 

Rodzinny weekend z Runmageddonem

W najbliższy weekend w pobliskiej Dolinie Charlotty koło Słupska odbędzie się cykl biegów z przeszkodami, w których mogą wziąć udział całe rodziny. Charlotta Runmageddon to trzy imprezy skierowane do osób, które chcą zażyć ruchu w pięknej okolicy Doliny Charlotty i spędzić czas aktywnie z rodziną. W imprezie coś dla siebie znajdą zarówno najmłodsi, młodzież jak i dorośli. W zmaganiach na torze przeszkód  będą mogły wziąć udział już czterolatki.   Od soboty malownicza Dolina Charlotty będzie gospodarzem imprezy Charlotta Runmageddon. Organizatorzy największego w Polsce, ekstremalnego cyklu biegów z przeszkodami przygotowali tor przeszkód, na którym rywalizować mogą całe rodziny. Dla najmłodszych fanów walki z przeszkodami zorganizowano Runmageddon Kids, czyli „dorosły” Runmageddon w specjalnej wersji dla dzieci. Na kilometrowej trasie sprawdzić swoją siłę fizyczną w rywalizacji z przeszkodami i rówieśnikami, będą mogły dzieci w wieku od 4 do 10 lat.   Dla starszych i dorosłych (od 11 roku życia) jest FUNmageddon, czyli innymi słowy przedsmak prawdziwego Runmageddonu. Trasa na dystansie 3 kilometrów oraz masa przeszkód znanych z regularnych edycji Runmageddonu w trochę łatwiejszej wersji. W FUNmageddonie liczy się głównie frajda, jaką daje wysiłek fizyczny. To bieg  na krótszym dystansie, bez ekstremalnych przeszkód, wysokich ścian, zasieków i lin, za to z całą masą błota i wody oraz atrakcji, które sprawią, że każdy z uczestników dotrze do mety z uśmiechem. Poziom trudności trasy FUNmageddonu jest niższy niż zwykle w Runmageddonie, wszystko po to, aby ukończenie tego biegu było możliwe dla każdego!   Kolejną propozycją wspólnej, rodzinnej zabawy jest Runmageddon Family. Jest to świetna okazja by 2 kilometrowy tor przeszkód wspólnie pokonał rodzic wraz z dzieckiem. Podczas takiego wyzwania z pewnością można wzmocnić rodzinne więzy dzięki współpracy przyświecającej jednemu celowi – dotarciu do mety.  Udział w takich lżejszych formułach Runmageddonu to niepowtarzalna okazja, aby sprawdzić swoje siły przed Rekrutem lub Classiciem, czyli regularnymi edycjami Runmageddonu.   Zapisy na te i inne imprezy rozgrywane w ramach cyklu Runmageddon trwają na stronie internetowej www.runmageddon.pl   Runmageddon to największy cykl ekstremalnych biegów przez przeszkody w Polsce, zwiastuje koniec ery nudnych biegów ulicznych oferując jego uczestnikom ekstremalne wrażenia. To wydarzenie nastawione na dobrą zabawę, do której pretekstem jest wysiłek fizyczny i rywalizacja o miano najtwardszego zawodnika. Uczestnik prąc naprzód wspinają się, czołgają, brną w błocie, skaczą, a także mierzą się z wodą oraz ogniem.  Imprezy pod szyldem Runmageddonu odbywają się w formułach Intro (3 km i +15 przeszkód), Rekrut (6km i +30 przeszkód), Classic (12km i + 50 przeszkód) oraz Hardcore (21km i +70 przeszkód).   Cechą, która wyróżnia Runnmageddon wśród innych biegów przeszkodowych jest gęstość rozmieszczenia przeszkód na trasie oraz pomysłowość w ich budowaniu. Runmageddon jako pierwszy w Europie zorganizował we wrześniu 2015 nocny bieg przeszkodowy  W maju 2016 zorganizuje Górski Festiwal Runmageddonu, podczas którego w 3 dni odbędą się 4 ekstremalne biegi, łącznie z rozgrywanym po raz pierwszy na świecie biegiem w formule ULTRA, oznaczającą ponad 44km i ponad 140 przeszkód.
7 Października 2015 godz. 7:23
Artur Rutkowski / fot. Judo Gwardia
 

Rewelacyjni judocy

W Bochni odbyły się Mistrzostwa Polski Judo Młodzików i Młodziczek. W zawodach startowało ponad pół tysiąca osób ze 127 klubów z Polski. Wśród tak licznego grona zawodników, przedstawiciele naszego regionu zaprezentowali się rewelacyjnie. Zawodnicy i zawodniczki klubów Judo Gwardia i Samuraj Koszalin łącznie wywalczyli 4 medale. Wszyscy medaliści są uczniami Gimnazjum nr 7 w Koszalinie. W kategorii młodzików podopieczni trenerów Wojniusza Cezarego i Mariana Standowicza wywalczyli następujące miejsca: Filip Bieliński, w kategorii 38 kg, wywalczył Wicemistrzostwo Polski. W drodze do finału wygrał cztery pojedynki w mistrzowskim stylu. W walce finałowej przegrał niesłusznie przez karę, pokazując się  z jak najlepszej strony- dodaje trener Wojniusz Cezary.   Jakub Kasprzyk, w kategorii 55 kg wywalczył 3 miejsce., również wygrał cztery pojedynki przed czasem tzn. poprzez efektowny rzut. - Kuba mógł być w finale, jednak krzywdząca i błędna decyzja sędziego światowego pozbawiła go tego zaszcztu, gdyż rzucił na Ipon, a sędzia ogłosił Wazari. Mimo krótkiego stażu w treningach JUDO Kuba pokazał jak powinno się wygrywać walki- dodaje trener Standowicz.   Damian Białecki, w kategorii 73 kg, wywalczył 7 miejsce, wygrywając trzy pojedynki. W walce o piąte miejsce zabrakło mu doświadczeniam, gdyż prowadził walkę i w końcówce dał się rzucić.   Weronika Jaworska, w kategorii +70 kg, wywalczyła 9 lokatę. Jako jedyna rzuciła na Wazari aktualną Mistrzynię Polski z Wrocławia, jednak brak doświadczenia dał o sobie znać w dalszych walkach.   Przedstawiciele drugiego klubu koszalińskiego Judo Samuraj także zaprezentowali się doskonale. Podopieczni trenera Andrzeja Adamskiego również wywalczyli dwa medale.  Pierwsza z nich Julia Koślak zdobyła Wicemistrzostwo Polski w kategorii 48 kg. W drodze do finału wygrała 4 pojedynki. W Walce finałowej 20 sekund przed końcem miała złoto. Jednak w końcówce została rzucona. Julka po wcześniejszych niepowodzeniach w Warszawie tym razem pokazała wysoką klasę i walczną postawę podczas MP- dodaje trener Adamski.      Drugi medal wywalczyła Anika Łozińska w kategorii 52 kg. Zajęła 3 miejsce. Anika także wygrała 4 pojedynki. Przgrała tylko jedną walkę z Mistrzynią Polski.     IX miejsce w kategorii 48 kg wywalczyła Grzybowska Magdalena. Wielkim pechowcem możemy nazwać Gabrysia Teska, który mimo dwóch wygranych walk przed czasem odpadł z turnieju i walki o medale. Gabryś jest zawodnikiem bardzo ambitnym i solidnym, któremu zawsze brakuje szczęscia podczas najważniejszych zawodów. Wierzę, że to się zmieni- dodaje Adamski.
 

 

www.CzesciAuto24.PL