Informacja dotycząca polityki plików cookies: Informujemy, iż w naszych serwisach internetowych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Dalsze korzystanie z naszych serwisów, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności. Zamknij.
22 Marca 2017 godz. 14:42 Ekoszalin z mat. informacyjnych  

Będzie raj dla kajakarzy

Nowe przystanie kajakowe, setki kilometrów szlaku do pokonania i kilka tysięcy korzystających rocznie - to główne założenia dwóch turystycznych projektów przewidzianych do realizacji przez Gminę Sławno. Oba przedsięwzięcia są także alternatywą dla szeroko rozumianej turystyki nadmorskiej. Inwestycje mogą liczyć na wsparcie ze środków RPO WZ 2014-2020. Umowy dające początek działaniom podpiszą w czwartek, 23 marca 2017 roku w Sławnie, wicemarszałek województwa Tomasz Sobieraj i wójt Ryszard Stachowiak.   Dzięki parafowanym porozumieniom do gminnego budżetu trafi ponad 900 tys. zł unijnej pomocy. Turystyczno-rekreacyjne inwestycje oszacowano z kolei na 1,4 mln zł. Pierwsze obejmie Jezioro Łętowskie, a druga rzeki: Grabowa i Wieprza. W obu przypadkach zakończenie prac przewidziano na maj 2018 roku.   Budowa szlaku na Jeziorze łętowskim zakłada powstanie pełnej infrastruktury kajakowej tj. przystani, 120-metrowego pomostu, miejsca do wypoczynku i tablic informacyjnych. Umożliwi to pokonanie 7 km trasy kajakowej i odwiedzin ponad 2 tys. osób rocznie. Koszt działań oszacowano na blisko 350 tys. zł., z czego unijne wsparcie wyniesie ponad 230 tys. zł.   Budowa szlaków na rzece Grabowej i Wieprzy realizowane będzie przez Gminę Sławno w partnerstwie z: Miastem Sławno, Gminą Darłowo, Miastem Darłowo, Gminą Polanów, Gmina Malechowo, Gmina Postomino. Prace obejmują budowę przystani kajakowych, pomostów, kładek, wiat, stołów, ław i stojaków, a także oznakowanie szlaków wodnych. Inwestycja pozwoli na pokonanie przez miłośników turystyki kajakowej około 122 km tras. Co roku z możliwości tych korzystać ma ponad 5 tys. osób. Przedsięwzięcie kosztować będzie ponad 1 mln zł. Pomoc z UE wyniesie prawie 700 tys. zł.   Zadania będą realizowane w ramach 4 Osi Priorytetowej RPO WZ 2014-2020 „Naturalne otoczenie człowieka”, działanie 4.9 „Rozwój zasobów endogenicznych”.   
22 Marca 2017 godz. 11:35 ekoszalin za Powiat Kozalin  

Powiatowy konkurs kulinarny

Powiat Koszaliński zaprasza wszystkich mieszkańców powiatu do udziału w Konkursie Kulinarnym „Tradycja na Talerzu”. Regulamin Konkursu Kulinarnego   I POSTANOWIENIA OGÓLNE § 1. 1.     Niniejszy regulamin określa warunki przeprowadzenia Konkursu Kulinarnego pt. „Tradycja na talerzu”. 2.     Organizatorem Konkursu jest Powiat Koszaliński.     II CEL KONKURSU § 2.        Celem konkursu jest: 1.     Kultywowanie, propagowanie i pogłębianie wiedzy o tradycjach kulinarnych gospodarstw domowych na terenie powiatu. 2.     Promocja tradycji kulinarnych pielęgnowanych z pokolenia na pokolenie. 3.     Promowanie społecznej aktywności mieszkańców wsi.   III WARUNKI UCZESTNICTWA § 3. 1.     Konkurs ma charakter otwarty. 2.     Uczestnikami konkursu mogą być osoby indywidualne, amatorzy, profesjonaliści. 3.     Uczestnicy muszą być mieszkańcami powiatu koszalińskiego. 4.     Warunkiem udziału w Konkursie jest nadesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego. Wzór formularza zgłoszeniowego, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, dostępny jest: - w siedzibie Starostwa Powiatowego w Koszalinie, ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin, -na stronie internetowej powiatu koszalińskiego: www.powiat.koszalin.pl - na stronie internetowej gmin: -www.bedzino.pl -www.biesiekierz.eu -www.bobolice.pl -www.mielno.pl -www.manowo.pl -www.sianow.pl -www.swieszyno.pl -www.polanow.pl         5. Wypełniony formularz zgłoszeniowy, wraz z wymaganymi załącznikami należy  przesłać do dnia 28.04.2017 ·      E-mail: promocja@powiat.koszalin.pl (skan podpisanego własnoręcznie formularza) ·      Listownie na adres:   Starostwo Powiatowe w Koszalinie Ul. Racławicka 13 75-620 Koszalin ·      Złożyć osobiście w biurze promocji gmin lub starostwa   6.     Do konkursu można zgłosić rodzaj potrawy: zupa, danie główne. 7.     Jeden uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną potrawę. 8.     Potrawy będą oceniane w poszczególnych kategoriach j.w. 9.     Niezbędnym elementem zgłoszenia jest opis historii  zgłaszanej potrawy (skąd wziął się przepis, pokolenia które z niego korzystały/korzystają oraz jaki region reprezentuje przepis, czy potrawa wiąże się z jakąś szczególną okazją, świętem?)   V PRZEBIEG KONKURSU § 4 Konkurs przebiegać będzie w dwóch etapach:   1.     I etap- zgłoszenie potrawy: 1)    przesłanie- do dnia 28.04.2017 r.– wypełnionego formularza zgłoszeniowego wraz z podanymi w formularzu załącznikami 2)    przeprowadzenie posiedzenia komisji konkursowej, która oceni zgłoszone przepisy 3)    wyłonienie uczestników finału konkursu 4)    powiadomienie uczestników o zakwalifikowaniu do finału konkursu   2.     II etap- finał konkursu: 1)    finał konkursu odbędzie się 2 czerwca 2017 roku w godz. od 14:00 do godz. 19:00 w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Boninie 2)    finał konkursu będzie polegał na przygotowaniu zgłoszonej potrawy i zaprezentowaniu przed komisją konkursową 3)    wyłonieni zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody określone w § 8 niniejszego Regulaminu   VI ZASADY ZAKWALIFIKOWANIA DO FINAŁU KONKURSU § 5 1.     Komisja powołana przez organizatora oceni nadesłane zgłoszenia. 2.     Zgłoszenia zostaną ocenione zarówno pod względem formalnym jak i merytorycznym. 3.     Potrawy nie spełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane przez Komisję. 4.     Decyzja Komisji jest ostateczna. 5.     Wyłonienie finalistów konkursu nastąpi do dnia  15.05.2017 r. 6.     Finaliści konkursu zostaną powiadomieni o zakwalifikowaniu się do finału konkursu telefonicznie bądź mailowo.   VII REGULAMIN PRZEPROWADZENIA KONKURSU § 6 1.     Finał konkursu odbędzie się  2 czerwca 2017 r. w godz. od 14:00 do godz. 19:00 w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego i. W. Witosa w Boninie 2.     Stanowisko konkursowe zostanie udostępnione osobom na godzinę przed rozpoczęciem konkursu. 3.      Organizator zapewnia stanowiska konkursowe dla finalistów wyposażone w niezbędne elementy do wykonania potraw, z wyłączeniem naczyń do gotowania oraz zastawy stołowej. 4.     Uczestnicy konkursu sami ponoszą koszty dojazdu i koszty zakupu produktów       potrzebnych do wykonania dań konkursowych, niezbędne akcesoria do przygotowania potraw: garnki, talerze, mikser.   5.     Każdy uczestnik przygotowuje po 6 porcji degustacyjnych każdego z dań konkursowych, z czego jedna porcja powinna być odpowiednio prezentowana na stole, gdzie będzie oceniany sposób podania, 5 małych porcji należy podać Komisji Konkursowej do degustacji. 6.     Podstawowe elementy wystroju stołu zapewnia organizator, natomiast według uznania uczestnik może zabezpieczyć we własnym zakresie.   VIII ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD § 7 1.     Oceny potraw i przyznania nagród dokonuje komisja konkursowa złożona z 5 osób, powołana przez Organizatorów. 2.     Komisja konkursowa ocenia potrawy pod względem: -walorów smakowych, -prezentacji i estetyki, -atrakcyjności, oryginalności receptury, prostoty przygotowania oraz opisu dotyczącego pochodzenia potrawy,                 4. Przewiduje się następujące nagrody w poszczególnych kategoriach:                 Zupa: ·      1 miejsce- robot kuchenny wielofunkcyjny ·      II miejsce- zestaw sztućców ·      III miejsce- zestaw narzędzi kuchennych Danie główne: ·      1 miejsce- robot kuchenny wielofunkcyjny ·      II miejsce- zestaw garnków ·      III miejsce- zestaw narzędzi kuchennych Pozostali uczestnicy finału otrzymują nagrody niespodzianki ·      Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na ekwiwalent pieniężny. ·      Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w dniu finału konkursu. ·      Od podjętej przez komisję decyzji o przyznaniu nagród nie przysługuje odwołanie.   IX POSTANOWIENIA KOŃCOWE § 8 1.     Udział w konkursie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, które zostały podane w formularzu zgłoszeniowym 2.     Udział w konkursie oznacza wyrażenie zgody na  publikację, bez odrębnego wynagrodzenia, zgłoszonych do konkursu przepisów oraz zdjęć potraw konkursowych.   §9 Administratorem zebranych danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o ‘Ochronie danych osobowych’ – Dz. U. z 2002r. nr 101 poz. 926 jest Starostwo Powiatowe z siedzibą w Koszalinie, przy ul. Racławickiej 13. Uczestnik ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. §10 Informacje o nagrodzonych i ich potrawach zostaną opublikowane na stronie internetowej powiatu koszalińskiego, stronach internetowych gmin, w Gazecie Ziemskiej oraz w wydawnictwie pokonkursowym. §11 Wszystkie kwestie, których nie obejmuje regulamin, ustala Organizator. §12 Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem Tel. 94 714 01 74 oraz adresem e-mailowym: promocja@powiat.koszalin.pl                            
22 Marca 2017 godz. 6:12 ekoszalin za Urząd Miejski Koszalin  

„Katalog pracodawców”

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom lokalnego rynku pracy oraz mając na uwadze konieczność wykształcenia wśród koszalińskiej młodzieży postaw przedsiębiorczych opartych na czynnym zainteresowaniu życiem gospodarczym i społecznym regionu - niezbędnym działaniem jest zapoznanie koszalińskich uczniów i studentów z bieżącą ofertą lokalnego rynku pracy oraz przewidywaniami co do przyszłych realiów tego rynku głównie w kontekście popytu na pracę. W związku z powyższym przystąpiliśmy do realizacji przedsięwzięcia pn. „Katalog pracodawców” – publikatora, w którym lokalniprzedsiębiorcy będą mogli zaprezentować swoją działalność oraz przedstawić oczekiwania dotyczące przyszłych pracowników jak również możliwości jakie niesie ze sobą praca w danej firmie. Każda firma koszalińska w znaczący sposób przyczynia się do kształtowania lokalnego rynku pracy, dlatego pragniemy zaprosić wszystkich Państwa do wzięcia udziału w tym przedsięwzięciu. Zaprezentowanie firm w takiej formie to dla młodzieży okazja poznania realnego świata pracyi aktualnych tendencji panujących na rynku pracy. Planujemy aby Katalog dystrybuowany był wśród koszalińskich uczniów i studentów zarówno w formie elektronicznej jak i  drukowanej.  „Katalog pracodawców” będzie doskonałym źródłem informacji o firmach dla wszystkich osób planujących i rozpoczynających karierę zawodową – dlatego oprócz dystrybucji w placówkach oświatowych przekazany on zostanie również do wielu instytucji i organizacji zajmującym się  tematyką planowania kariery i pośrednictwem pracy.   W przypadku zainteresowania z Państwa strony niezbędne będzie kompletne wypełnienie załączonego Formularza zawierającego podstawowe informacje o firmie, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii dotyczących zatrudnienia. Informację zawarte w Formularzu pozwolą stworzyć jednolity katalog firm prezentujący dane w różnych formach graficznych.  Wypełniony Formularz w wersji elektronicznej wraz z załącznikami graficznymi należy przesłać na adres mailowy anna.sniezko@um.koszalin.pl w terminie do 5 kwietnia 2017 r. Udział w ww. publikatorze jest bezpłatny i służył on będzie wyłącznie celom informacyjnym.   W przypadku dodatkowych pytań dotyczących tego przedsięwzięcia bardzo proszę o kontakt z Panią Joanną Piotrkowską-Ciechomską - Pełnomocnikiem Prezydenta ds. Inwestycji Kluczowych i Zatrudnienia nr tel. 94 348 87 93 lub 504 049 375, e-mail: joanna.piotrkowska@um.koszalin.pl.
20 Marca 2017 godz. 14:55 Ekoszalin z mat. informacyjnych  

1% na zabytkową Wąskotorówkę

W niedzielę 19 marca na torach przy ulicy Wenedów w Koszalinie stanął zabytkowy wagon Koszalińskiej Kolei Wąskotorowej. Pojazd będzie tu „parkować” aż do końca kwietnia, kiedy upływa termin rozliczenia PIT-ów i 1% podatku. W ten sposób Towarzystwo Koszalińskiej Kolei Wąskotorowej apeluje o przekazywanie tzw. 1% naszych podatków na remont między innymi tego wagonu. Jest to wagon z 1911r., tak zwany brankard, używany na co dzień do przewożenia rowerów naszych pasażerów i innego sprzętu. Ze względu na wiek i zużycie wagon wymaga naprawy głównej. Potrzeba na nią ok. 20 tys. zł.   W wagonie będzie wymienione całkowicie odeskowanie, jego rama zostanie wyczyszczona, zabezpieczona antykorozyjnie i pomalowana. Do naprawy pójdzie też podwozie wagonu – niezbędne jest wykonanie nowych panewek, regeneracja resorów, tulejowanie elementów układu hamulcowego. Na koniec zostanie pomalowane pudło wagonu w środku i na zewnątrz, wagon zyska też oświetlenie, którego do tej pory nie miał. Zostaną także odtworzone oryginalne oznaczenia historyczne wagonu.   Po zakończeniu prac stanie się on wizytówką koszalińskiej wąskotorówki, będzie to jeden z najstarszych czynnych wagonów kolejowych na Pomorzu. Aby tak się stało, niezbędne są fundusze, dlatego zwracamy się z apelem o przekazywanie 1% podatku na Koszalińską Kolej Wąskotorową. Wystarczy tylko wpisać w rocznym rozliczeniu PIT numer KRS: 0000244589 i kwotę podatku. -Jednak przede wszystkim najważniejsze jest to, aby 1% podatku pozostał w Koszalinie.   W naszym regionie nie brakuje potrzeb ani dobrych pomysłów, które warto wesprzeć w ten sposób-kończy apel Paweł Gajdzica, prezes  Towarzystwa Koszalińskiej Kolei Wąskotorowej. Warto przekazać nawet najmniejszą kwotę 1%, bo nawet symboliczne wpłaty pomagają innym. Towarzystwo w ubiegłym roku dzięki temu wyremontowało kilkaset metrów torowiska i dokończyło naprawę innego historycznego wagonu.
20 Marca 2017 godz. 14:31 Ala za Rzecznik Prasowy Prezydenta Koszalina  

Koszalińskie Wodociągi wyróżnione w ogólnopolskim konkursie

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Koszalinie już po raz trzeci otrzymały zaszczytne wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie „Pracodawca przyjazny pracownikom"  IX edycję konkursu pod patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy zorganizowała Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność", aby podkreślić starania najlepszych pracodawców o bardzo dobre warunki pracy załogi. W najbliższy wtorek (21 bm.) w Pałacu Prezydenckim odbędzie się uroczyste wręczenie wyróżnienia, które otrzymają 22 firmy z różnych branż.  Ciekawostką jest fakt, że MwiK w Koszalinie  wyróżnienie w konkursie  otrzymały już wcześniej od prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz prezydenta Bronisława Komorowskiego. Wodociągi wyróżnił również prezydent Aleksander Kwaśniewski Godłem Promocyjnym Teraz Polska.     - Podstawowym warunkiem przyznania wyróżnienia jest przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,  podpisywanie z pracownikami umów na czas nieokreślony, przestrzeganie prawa do zrzeszania się i wywiązywanie się z zobowiązań przyjętych wobec pracowników. W ciągu kilku lat na wodociągi nie było żadnych skarg od pracowników – mówi  szef NSZZ Solidarność Regionu „Pobrzeże" Sławomir Majchrzak.     – To dla mnie i dla całej spółki zobowiązanie do jeszcze lepszej pracy – mówi z kolei  prezes MWiK Janusz Łodziewski, który jutro odbierze wyróżnienie w Pałacu Prezydenckim.  Podkreśla, że  tak ważne wyróżnienie nie byłoby możliwe bez dobrej komunikacji wewnątrz firmy, atmosfery, która sprzyja zrozumieniu potrzeb pracowników, z których duża część należy do związków zawodowych.    Zadowolenia nie ukrywa także prezydent Koszalina Piotr Jedliński: – Nasza spółka w sposób modelowy łączy interesy pracowników, pracodawcy i klientów. To bardzo dobry przykład społecznej odpowiedzialności zarządu firmy za sprawy i problemy pracownicze.     Do Warszawy po odbiór wyróżnienia pojedzie również Jan Kański, długoletni szef zakładowej „Solidarności", który – jak sam zauważa –  może zawsze liczyć na „konstruktywną" i konkretną  rozmowę z prezesem MwiK „dla którego sprawy pracownicze są zawsze bardzo ważne".   
20 Marca 2017 godz. 10:26 ekoszalin za CBSP  

Kradli w Niemczech samochody - w Polsce je legalizowali - policja polska i niemiecka rozbiły zorganizowaną grupę

18 kradzionych w Niemczech samochodów odzyskali w Polsce funkcjonariusze gdańskiego CBŚP. Niemiecka policja (LKA Berlin) zatrzymała w tym czasie 6 Polaków, członków zorganizowanej grupy przestępczej trudniącej się kradzieżami samochodów i ich legalizacją w Polsce. Było to możliwe dzięki powołaniu międzynarodowego zespołu śledczego prokuratur w Berlinie i Gdańsku oraz CBŚP i policji niemieckiej - LKA Berlin. Zatrzymanym zarzuca się co najmniej 45 kradzieży pojazdów o wartości 2 mln euro. Straty spowodowane przez przestępców, strona niemiecka oszacowała na 10 mln euro. W lutym 2016 r. w Niemczech wszczęto śledztwo  przeciwko polskiej grupie przestępczej trudniącej się kradzieżami  pojazdów luksusowych o wysokiej wartości takich jak:  porsche oldtimer, samochody campingowe marki Fiat, transportery -  marki IVECO,  a także samochody: audi, range rover i peuegot.Funkcjonariusze gdańskiego CBŚP i niemieckiej policji od tego momentu zaczęli intensywnie pracować nad sprawą. Ustalili, że w grupie działa 16 osób, które zajmują się kradzieżami aut. W lutym tego roku policja niemiecka zatrzymała 6  członków grupy przestępczej, w tym głównych organizatorów przestępczego procederu. Miało to miejsce podczas przekazywania samochodu campingowego fiat w miejscowości Hoppegarten koło Berlina. Niemieccy policjanci dzięki informacjom przekazanym przez  gdańskie CBŚP  dotarli do miejsc, w których przechowane były kradzione samochody. Policjanci odzyskali w Berlinie 4 samochody i zabezpieczyli dublety tablic rejestracyjnych pojazdów, sfałszowane dokumenty rejestracyjne aut i sfałszowane dokumenty osobiste, sfałszowane plakietki ochrony środowiska  umieszczane na pojazdach, narzędzia służące do kradzieży samochodów oraz części samochodowe ze skradzionych pojazdów.Policjanci ustalili również, że grupa korzysta z bunkra w Nadrenii-Westfalii, gdzie przechowywane są kradzione pojazdy. W Polsce funkcjonariusze gdańskiego CBŚP  zatrzymali mężczyznę, który był zleceniodawcą, pośrednikiem i jednocześnie finansował działalność przestępczą oraz zaopatrywał członków grupy przestępczej w urządzenia  służące do pokonywania systemów elektronicznych w pojazdach.  W ostatnich dniach funkcjonariusze gdańskiego CBŚP wspólnie z policjantami LKA 414 Berlin przeszukali siedem miejsc w Polsce bezpośrednio związanych z członkami rozpracowywanej grupy przestępczej. W trakcie przeszukań funkcjonariusze zabezpieczyli  dokumenty w języku niemieckim dotyczące pojazdów rożnych marek, telefony komórkowe oraz laptopy. Ponadto na dwóch adresach policjanci zabezpieczyli 4 peugeoty 508 o łącznej wartości ok. 200 tys. zł.  Biegli z zakresu mechanoskopii z LK KWP w Gdańsku, stwierdzili ingerencję w oznaczenia identyfikacyjne pojazdów. W stosunku do pięciu członków tej grupy przestępczej  wydano listy gończe. W sumie: dotychczas w sprawie występuje 16 osób podejrzewanych o działanie w zorganizowanej grupie przestępczej. Zatrzymanym  do tego momentu  zarzuca się 45 czynów. W Polsce policjanci odzyskali 18 pojazdów różnych marek skradzionych w Niemczech. Prokuratura w Berlinie i Krajowym Urzędem Kryminalnym Policji (LKA ) wspólnie z Prokuraturą Okręgową w Gdańsku i Zarządem CBŚP w Gdańsku stworzyli wspólną niemiecko-polską grupę śledczą w ramach JIT (Joint Investigation Team).  Podstawą utworzenia tej międzynarodowej grupy śledczej jest projekt Unii Europejskiej – ISEC, którego przedmiotem działania jest zwalczanie zorganizowanych, mobilnych grup przestępczych obszaru państw nadbałtyckich łącznie z rosyjsko-języcznymi grupami zorganizowanymi.