Informacja dotycząca polityki plików cookies: Informujemy, iż w naszych serwisach internetowych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Dalsze korzystanie z naszych serwisów, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności. Zamknij.
12 Sierpnia 2017 godz. 4:02 ekoszalin za ZUS  

ZUS: 98 milionów wraca do funduszu chorobowego

Kwota cofniętych lub zmniejszonych świadczeń po kontroli zwolnień lekarskich w pierwszym półroczu 2017 r. wyniosła 98,4 mln zł. Zgodnie z ustawowymi uprawnieniami, ZUS prowadzi kontrole zarówno pod kątem prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy, jak i prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich. Od stycznia do końca czerwca 2017 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadził 265,2  tys. kontroli osób  posiadających  zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy. W konsekwencji wydano 10,6  tys.  decyzji  wstrzymujących  dalszą wypłatę zasiłków chorobowych. Kwota wstrzymanych z tego tytułu zasiłków to prawie 7 mln zł. Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa nakłada na Zakład Ubezpieczeń Społecznych również obowiązek obniżenia podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego w przypadku, gdy ustał tytuł ubezpieczenia. Wysokość świadczenia jest ograniczana w tym przypadku do 100 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Z tego powodu od stycznia do końca czerwca 2017 r. obniżono wypłaty o 89,3 mln zł dla 104,7 tys. osób. Kolejnym z powodów ograniczenia wysokości wypłacanego świadczenia chorobowego jest opóźnienie w przekazaniu zwolnienia lekarskiego pracodawcy. Obniżenie to ma miejsce w przypadku niedopełnienia obowiązku dostarczenia płatnikowi zaświadczenia lekarskiego w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania.  Świadczenie w kwocie zmniejszonej o 25 proc.  wypłacane jest od ósmego dnia niezdolności do pracy do czasu dostarczenia zwolnienia. Ograniczenie to dotknęło w pierwszym półroczu 2017 r. 35,9 tys. osób na łączną kwotę ponad 2,2 mln zł. Łącznie kwota obniżonych i cofniętych świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa od stycznia do końca czerwca 2017 r. wyniosła niemal 98,4 mln zł.
11 Sierpnia 2017 godz. 8:28 Ekoszalin z mat. informacyjnych  

Kajaki wizytówką Karlina

Gmina Karlino chce nadać nowe funkcje miastu i stawia na budowę infrastruktury turystycznej. Z pomocą Regionalnego Programu Operacyjnego zagospodarowany zostanie teren rekreacyjny przy ulicy Nabrzeżnej na przystań dla kajaków. Umowę, dzięki której inwestycja otrzyma unijne wsparcie, w imieniu władz samorządu województwa parafował wczoraj wicemarszałek Tomasz Sobieraj. Samorządowa inwestycja zlokalizowana przy ulicy Nabrzeżnej została podzielona na kilka etapów. Projekt zakłada przede wszystkim przebudowę budynku socjalnego oraz budowę wiat na kajaki i do odpoczynku, stojaków dla rowerów, placu zabaw, boiska, siłowni plenerowej. Ponadto uwzględniono montaż nowych dwóch pomostów na rzece Radew, rozbudowę oświetlenia, a także modernizację chodników.   Koszt całkowity zadania wyniesie ponad 2,6 mln zł. Unia Europejska dołoży prawie 1,2 mln zł. Inwestycja powinna rozpocząć się jesienią br., a zakończyć w maju 2018 roku. Projekt realizowany będzie w ramach 4 Osi Priorytetowej RPO WZ 2014-2020 „Naturalne otoczenie człowieka”, działania 4.9 „Rozwój zasobów endogenicznych”.   Gmina Karlino jest jednym z 15 beneficjentów kolejnego rozstrzygniętego w obecnej perspektywie unijnej przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego konkursu w zakresie inwestycji w turystykę aktywną i uzdrowiskową. Tym razem 17 projektów otrzyma ponad 30 mln zł. Unijne fundusze pomogą w różnych zakątkach Pomorza Zachodniego w przebudowie parków miejskich, modernizacji promenad, dalszej rozbudowie przystani kajakowych oraz budowie kładek spacerowych.  
11 Sierpnia 2017 godz. 5:00 Ala za Urząd Marszałkowski  

Mieleński ośrodek szkolenia LZS miejscem społecznej integracji

Centralny Ośrodek Szkolenia Ludowych Zespołów Sportowych w Mielnie stanie się Centrum Integracji Społecznej. Najpierw jednak położony nad Bałtykiem obiekt czeka modernizacja. Infrastrukturalne zmiany będą możliwe dzięki wsparciu Regionalnego Programu Operacyjnego. Unijne fundusze zapewni umowa, którą w czwartek, 10 sierpnia br. w Mielnie podpisał wicemarszałek województwa Jarosław Rzepa i wiceprzewodniczący Rady Głównej KZ LZS Marek Mazur. Mieleńska baza LZS oferująca blisko 100 miejsc noclegowych to doskonałe miejsce na uruchomienie CIS-u. Znajduje się przy samej wydmie, w odległości 100 metrów od szerokiej, piaszczystej, bałtyckiej plaży. Modernizacja obejmie roboty na zewnętrz i wewnątrz obiektu, a także wymianę instalacji sanitarnej i elektrycznej. Ponadto przewidziano zakup nowego wyposażenia: biur, recepcji, stołówki, kuchni, łazienek, toalet, sali szkoleniowej i pomieszczeń pierwszego piętra. Zmiany czekają także otoczenie ośrodka. Zagospodarowany zostanie teren wokół budynku, lepszy będzie dojazd do obiektu, jak i powstaną przy nim nowe miejsca parkingowe. - Z pomocą unijnej dotacji w ten pięknie usytuowany ośrodek tchniemy nowe życie i nową jakość. Efektem będą wymierne korzyści turystyczne, a przede wszystkim społeczne. Nie mam bowiem wątpliwości, że utworzenie Centrum Integracji Społecznej sprawdzi się tu w stu procentach, a mieleński CIS stanie ostają bezpieczeństwa i pomocy, dla tych osób którzy jej najbardziej potrzebują - akcentował wicemarszałek województwa Jarosław Rzepa. Przystosowanie infrastruktury COS LZS w Mielnie ma pozwolić docelowo na reintegrację zawodową i społeczną. - Pomoc skierujemy głownie do mieszkańców Koszalina i powiatu koszalińskiego dotkniętych wykluczeniem społecznym ograniczającym ich uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym - wyjaśniał wiceprzewodniczący Rady Głównej KZ LZS Marek Mazur. Formy działania przyszłego Centrum Integracji Społecznej dostosowane będą do potrzeb w zakresie edukacji, aktywizacji zatrudnienia socjalnego, przygotowania do podjęcia pracy oraz wspierania przedsiębiorczości społecznej. Ich adresatem ma być nawet 50 osób rocznie. Koszt inwestycji realizowanej przez Krajowe Zrzeszenie LZS to prawie 3 mln zł. Modernizacja otrzyma wsparcie z funduszy unijnych w wysokości ponad 2,5 mln zł. Realizacja projektu ruszyła na początku lipca br., a zakończenie prac planowane jest na koniec 2017 roku. Zadanie wpisuje się w założenia 9 Osi Priorytetowej RPO WZ 2014-2020 „Infrastruktura publiczna”, działanie 9.2 „Infrastruktura społeczna”.
9 Sierpnia 2017 godz. 14:30 Ekoszalin z mat. informacyjnych  

Akt największego człowieczeństwa

Miał 2 lata gdy został znaleziony na ulicy w Grodnie, zaopiekowała się nim Polska rodzina. Ukrywali go i traktowali jak syna, ryzykując życie szóstki własnych dzieci. Dzięki temu przeżył wojnę, a po latach spotkał biologiczną matkę. To jedna z historii niezwykłego człowieczeństwa, jakim wykazali się Sprawiedliwi wśród Narodów Świata. Bohaterów tamtych mrocznych czasów upamiętnia Instytut Yad Vashem, a w uroczystości wręczenia medali wzięli udział m.in Ambasador Izraela w Polsce Anna Azari a także marszałek Olgierd Geblewicz. - Nie ma większego aktu odwagi niż narażanie swojego życia i życia swojej rodziny, żeby ratować czyjeś życie. To także akt największego człowieczeństwa i przyzwoitości. – tymi słowami marszałek Olgierd Geblewicz odniósł się bezpośrednio do losu ocalonych i ocalających.   To nawiązanie do historii Edwarda Frumina, bo tak nazywał się ten 2 latek, który przetrwał zamęt wojny dzięki Annie i Stanisławowi Tomczakom. Medal Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata w imieniu dziadków odebrała mieszkanka Pomorza Zachodniego Lidia Rosiak. Nadawany przez Izraelski Instytu Yad Vashem medal odebrał również Wojciech Koczan, syn Weroniki i Kazimierza, którzy w swoim gospodarstwie pod Kownem pomogli przetrwać wojnę dziewczynkom Hannie, Sarze, Asne, Pesi i Heni a także ich rodzicom Esterze i Meirowi Łabanowskim. To dwie kolejne historie bohaterskich Polaków.   - O których trzeba pamiętać, bez względu na to, że od Wojny minęło już tyle lat. – podkreślała Ambasador Izraela w Polsce Anna Azari. Uroczystość była również okazją do wręczenia honorowego obywatelstwa Państwa Izrael dla Franciszki Abramowicz, nagrodzonej tytułem „Sprawiedliwego” jeszcze w 1987 r. Z kolei Województwo Zachodniopomorskie uhonorowało srebrną odznaką Gryfa Zachodniopomorskiego p. Różę Król, przewodniczącą Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Szczecinie.   Instytut Yad Vashem w Jerozolimie od 1963 r. przyznaje tytuł „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata” Bohaterom, którzy w czasie Holokaustu z narażeniem życia i bezinteresownie nieśli pomoc prześladowanym Żydom. Medal jest najwyższym izraelskim odznaczeniem cywilnym. Do 1 stycznia 2017 r. otrzymało go 26 513 osób, w tym 6706 Polaków.          
9 Sierpnia 2017 godz. 14:16 Ekoszalin z mat. informacyjnych  

Powstaje Centrum Integracji Społecznej

Już za kilka tygodni rozpocznie się modernizacja Centralnego Ośrodka Szkolenia Krajowego Zrzeszenia Ludowych Zespołów w Mielnie. W czwartek, 10 sierpnia podpisana zostanie umowa na dofinansowanie powstania Centrum Grupą odbiorców Centrum Integracji Społecznej będą osoby wykluczone społecznie zgodnie z zapisami ustawy o zatrudnieniu socjalnym zamieszkujące powiat koszaliński oraz Miasto Koszalin. Należą do nich:   bezdomni, którzy realizują indywidualny program wychodzenia z bezdomności; uzależnieni od alkoholu, uzależnieni od narkotyków lub innych środków odurzających, którzy ukończyli program psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego – w przypadku uzależnionych od alkoholu; po ukończeniu programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej – w pozostałych przypadkach; chorzy psychicznie; długotrwale bezrobotni; zwolnieni z zakładów karnych, którzy wykazują trudność w integracji ze środowiskiem; uchodźcy, którzy realizują indywidualny program integracji; osoby niepełnosprawne.   Modernizacja obejmie roboty na zewnątrz i wewnątrz obiektu, a także wymianę instalacji sanitarnej i elektrycznej. Ponadto przewidziano zakup nowego wyposażenia: biur, recepcji, stołówki, kuchni, łazienek, toalet, sali szkoleniowej i pomieszczeń pierwszego piętra. Zmiany czekają także otoczenie ośrodka. Zagospodarowany zostanie teren wokół budynku, lepszy będzie dojazd do obiektu, jak i powstaną przy nim nowe miejsca parkingowe. Placówka będzie mogła obsługiwać nawet 50 osób rocznie.   Koszt inwestycji realizowanej przez Krajowe Zrzeszenie LZS to prawie 3 mln zł. Modernizacja otrzyma wsparcie z funduszy unijnych w wysokości ponad 2,5 mln zł. Realizacja projektu ruszyła na początku lipca br., a zakończenie prac planowane jest na koniec 2017 roku. Zadanie wpisuje się w założenia 9 Osi Priorytetowej RPO WZ 2014-2020 "Infrastruktura publiczna", działanie 9.2 "Infrastruktura społeczna".
9 Sierpnia 2017 godz. 5:34 Ala za WOPR  

Mielno: Akcja Trzeźwość nad wodą

Ratownicy Województwa Zachodniopomorskiego przeprowadzili w Mielnie akcję profilaktyczną w ramach projektu Trzeźwość Nad Wodą prowadzonego przez Wydział Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego przy współudziale WOPR WZ. W utworzonym miasteczku kampanii każdy z plażowiczów miał możliwość nauki algorytmu resuscytacji krążeniowo – oddechowej pod czujnym okiem ratowników z Oddziału WOPR Koszalin oraz ratowników strzegących bezpieczeństwa na plaży w Mielnie. Ratownicy edukowali mieszkańców i turystów z zakresu profilaktyki uzależnień, wskazywali jak dużym zagrożeniem jest m.in. kąpiel po spożyciu alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych. Każdy chętny mógł również zobaczyć jak zmienia się widzenie oraz stan równowagi zakładając narko- lub alkogogle. Nie zabrakło również informacji o tym jak bezpiecznie spędzać czas na obszarach wodnych. Jesteśmy przekonani, że wszyscy plażowicze po odwiedzeniu naszego punktu doskonale znają zasady ujęte w Dekalogu Plażowicza.Zarówno dla najmłodszych, jak i dorosłych czekały liczne konkursy z nagrodami. Drobne upominki otrzymali również najaktywniejsi uczestnicy naszego małego szkolenia. Cały projekt jest finansowany ze środków Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałaniu Uzależnieniom na lata 2012 – 2020, ujętych w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego 2017. W najbliższy weekend 12 – 13 sierpnia serdecznie zapraszamy na plażę do Jarosławca, gdzie odbędzie się kolejna akcja pełna atrakcji!