Informacja dotycząca polityki plików cookies: Informujemy, iż w naszych serwisach internetowych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Dalsze korzystanie z naszych serwisów, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności. Zamknij.
29 Lipca 2017 godz. 2:30 ekoszalin za KMP Koszalin  

Uwaga na oszustów

Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie otrzymali kilkanaście zgłoszeń o kolejnych próbach oszustw na seniorach. Przestępcy podając się za policjantów CBŚP nawiązują połączenia telefoniczne, usiłując w ten sposób wyłudzić oszczędności życia seniorów. Tylko dzisiaj policjanci z koszalińskiej komendy zostali poinformowali o kilku przypadkach, gdzie mężczyzna podający się za funkcjonariusza CBŚP lub pracownika Poczty Polskiej skontaktował się telefonicznie z seniorami i usiłował wprowadzić ich w błąd, aby wyłudzić ich życiowe oszczędności. Najpierw oszust twierdził, że zatrzymana została osoba, która podawała się za seniora i próbowała wypłacić wszystkie oszczędności z konta. W przypadku, kiedy osoba starsza poinformował, że nie ma konta w banku, wówczas rozmówca polecił sprawdzić numery seryjne wszystkich banknotów które ma w domu. Po podaniu numerów oszust twierdził, że wszystkie banknoty są fałszywe, dlatego trzeba je wymienić. Ostatecznie seniorzy mieli przekazać pieniądze mężczyźnie, który w niedługim czasie miał zapukać do ich drzwi. Kolejne telefony dotyczyły pracownika Poczty Polskiej. Mężczyzna twierdził w rozmowie telefonicznej, że ma pilną przesyłkę i prosił o podanie dokładnego adresu zamieszkania. Informował, że w niedługim czasie ktoś ją doręczy. Seniorzy na tym etapie rozmowy rozłączali się i nie kontynuowali rozmowy. W takich przypadkach pamiętajmy o podstawowych zasadach, jakimi należy się kierować w postępowaniu z osobami obcymi. Policjanci nigdy nie dzwonią do mieszkańców i nie proponują włączenia się w „tajną akcję”, a tym bardziej nie proszą o przekazanie jakichkolwiek pieniędzy. Zachowajmy ostrożność w podawaniu nieznajomym osobom swoich danych osobowych oraz adresu zamieszkania. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości i podejrzeń zaleca się kontakt z Policją.   
28 Lipca 2017 godz. 14:04 Ekoszalin z mat. informacyjnych  

Skład Zarządu WFOŚiGW pod dyktando PiS

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego przyjął rezygnację Radosława Mackiewicza i Jerzego Sarnowskiego z funkcji Zastępców Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Poprzez tą decyzję skład Zarządu Funduszu został dostosowany do wymogów znowelizowanej ustawy Prawo ochrony środowiska, która zakłada, że te mogą liczyć do dwóch członków. Przypomnijmy, że uzasadnieniem dla wprowadzania zmian funkcjonowania WFOŚiGW miały być oszczędności w funkcjonowaniu ich organów. W związku z tym Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego już w dniu 4 kwietnia 2017 r. jako pierwszy w Polsce podjął decyzję o znaczącym obniżeniu wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Funduszu, a poniedziałkową decyzją dostosował stan osobowy Zarządu Funduszu do znowelizowanych przepisów.   Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uznaje tym samym, że wypełnił intencje ustawodawcy określone w zmianach i uzasadnieniach. Próby zmian w składzie Zarządu przez Radę Nadzorczą WFOŚIGW oznaczać będą chęć politycznego przejęcia samorządowej osoby prawnej przez polityków PiS, dla której nie ma akceptacji władz regionu.   Jednocześnie w zw. z podjęciem przez Sejm RP prac nad kolejną nowelizacją Prawa ochrony środowiska zmierzającą do odebrania dalszych kompetencji Sejmikom i Zarządom Województw w odniesieniu do WFOŚiGW, Zarząd zamierza wspólnie z innymi regionami w ramach Konwentu Marszałków zwrócić się do Ministerstwa Środowiska i Sejmu RP, z wnioskiem o dalej idące zmiany porządkujące sytuację wokół polityki środowiskowej w regionach, m.in. o:   Wykreślenie z Ustawy o samorządzie województwa odniesień dotyczących prowadzenia zadań z zakresu ochrony środowiska. Przeniesienie kompetencji do zbierania opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska (tzw. opłat marszałkowskich), z których utrzymywany jest WFOŚiGW na wojewodę lub inny organ administracji rządowej. Zlikwidowanie Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako samorządowej osoby prawnej. Powołanie w ich miejsce oddziałów państwowej osoby prawnej jaką jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.   Takie działania będące de facto scentralizowaniem realizacji zadań środowiskowych, zdejmą z województw odpowiedzialność i obowiązki związane z funkcjonowaniem samorządowej osoby prawnej jakimi są WFOŚiGW, na które w chwili obecnej odbierany jest wpływ samorządom województw.   Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego  
28 Lipca 2017 godz. 4:19 Ala, fot. Dominik Wasilewski  

S11: Droga życia

W czwartek w Koszalinie minister Infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk przedstawił informacje o inwestycjach drogowych na Pomorzu Zachodnim i Środkowym, w tym o budowie drogi ekspresowej S11. W konferencji wziął również udział sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Paweł Szefernaker, wojewoda zachodniopomorski Krzysztof Kozłowski oraz szef szczecińskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Łukasz Lendner. - S11 jest bardzo ważną drogą dla Pomorza Zachodniego i Środkowego. Naszym celem jest budowa jej w całości, tak by razem z drogami S3, S7 i Via Carpatia stała się jednym z głównych połączeń Bałtyku z południem Europy, co z pewnością będzie również impulsem dla przyspieszenia rozwoju gospodarczego tego regionu - podkreślił min. A. Adamczyk. Minister poinformował, że odcinek drogi S11 od Koszalina do Bobolic ma już zapewnione finansowanie w ramach znowelizowanego Programu Budowy Dróg Krajowych i Autostrad na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.) i powstanie do 2023 r., a dla kolejnego odcinka Bobolice - Szczecinek zostanie opracowany program inwestycji. Przypomniał również o trwających przetargach i pracach przygotowawczych dla drogi S3, a także o porozumieniu z Czechami w sprawie jej połączenia z drogą D11. W czasie spotkania podpisano również program inwestycji oraz aneksy do programów inwestycji dla odcinków drogi ekspresowej S11 na trasie ze Szczecinka do Poznania, co umożliwi prowadzenie dalszych prac przygotowawczych niezbędnych do ich realizacji.
27 Lipca 2017 godz. 15:13 Ekoszalin z mat. informacyjnych  

WOPR wykreślony z listy jednostek wojewódzkich

Zachodniopomorskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe poza centralnymi strukturami. Ich zadłużenie wynosi kilkanaście tysięcy złotych. Ratownicy całą sytuacją są zaskoczeni, ale zapewniają, że robią swoje i osoby wypoczywające nad wodą nie muszą martwić się o bezpieczeństwo. Oświadczenie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Zachodniopomorskiego informuje, że system bezpieczeństwa wodnego w województwie zachodniopomorskim, koordynowany przez naszą organizację funkcjonuje prawidłowo. Centrum Koordynacji Ratownictwa Wodnego w Szczecinie, ponad 500 ratowników na obszarach wodnych i kilkanaście grup interwencyjnych działa w sposób nieprzerwany. WOPR WZ jest niezależnym stowarzyszeniem ratowników wodnych posiadającym zgodę MSW na wykonywanie ratownictwa wodnego (nr 41/2013 z 30.12.2013 r.). Organizacja znajduje się obecnie w sporze z Zarządem Głównym WOPR w Warszawie.   Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Zachodniopomorskiego realizuje swoje cele, z zakresu ratownictwa wodnego, poprzez Centrum Koordynacji Ratownictwa Wodnego. Całodobowa i całoroczna obsługa dyspozytorska dla wszystkich działających na obszarze województwa ratowników. Obejmuje swoim zasięgiem największy obszar w kraju. Ponad 500 ratowników na 95 wyznaczonych obszarach wodnych i kilkanaście grup interwencyjnych działa w sposób nieprzerwany. Zgłoszenia z numerów alarmowych 601 100 100, 984 i 112 trafiają do centrum koordynacji w Szczecinie, z którego dysponowane są zespoły ratownictwa. Kąpieliska oraz miejsca wykorzystywane do kąpieli, zatrudniające ratowników, rejestrują się w prowadzonym przez WOPR WZ systemie deklarując posiadany sprzęt ratowniczy z jego lokalizacją oraz gotowość operacyjną zespołów. Ratownicy uczestniczący w systemie w swoich działaniach mogą liczyć na wsparcie pozostałych służb, z którymi współpracuje WOPR WZ (Policja, PSP, Pogotowie Ratunkowe, SAR, LPR, itd.). Zaletą systemu jest to, że po wykonanej akcji jednostki współpracujące z WOPR WZ mogą liczyć, nie tylko na zwrot poniesionych wydatków, ale także na wsparcie psychologiczne i prawne. Informujemy, że pomimo sporu z Zarządem Głównym WOPR w Warszawie System Bezpieczeństwa Wodnego WOPR Województwa Zachodniopomorskiego funkcjonuje prawidłowo i w sposób niezależny od władz centralnych. 22 kwietnia 2017 roku decyzją Zarządu Głównego WOPR w Warszawie z wykazu jednostek wojewódzkich WOPR wykreślono Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Zachodniopomorskiego o numerze KRS 0000168285. Zarząd Główny WOPR w Warszawie poinformował WOPR WZ, o swojej decyzji, pismem z dnia 7 czerwca 2017 r. (kopia dokumentów w załączeniu). Natomiast pismem z dnia 27 czerwca 2017 r. ZG WOPR w Warszawie wezwał do postawienia do dyspozycji całości sprzętu będącego własnością WOPR w terminie 30 dni (w załączeniu). Wcześniej, tj. pismem z dnia 23 marca br., Zarząd Główny WOPR w Warszawie wezwał do bezzwłocznego przekazania na swój rachunek kosztów należnych wynikających ze składek. Mowa o kwocie 15 020,77 zł za lata 2014, 2015 i 2016 (łącznie). WOPR Województwa Zachodniopomorskiego wpłacił, w dniu 1 lutego 2017 roku, na rachunek ZG WOPR w Warszawie 1881,23 zł. Jednocześnie organizacja zabiegała o uznanie poniesionych przez siebie wydatków związanych z reprezentacją Zarządu Głównego WOPR w ILSE – International Life Saving Federation of Europe (Europejska Federacja Ratownictwa Wodnego) oraz ILS - International Life Saving (Międzynarodowa Federacja Ratownictwa Wodnego). Mowa o kosztach udziałów przedstawicieli Zarządu Głównego WOPR w Warszawie w obradach organów międzynarodowych organizacji. Spór toczy się o kwotę 15 020,77 zł. Wśród przedstawicieli Polski było trzech członków WOPR Województwa Zachodniopomorskiego wskazanych w uchwale Zarządu Głównego WOPR w Warszawie z dnia 20 kwietnia 2012 r.   Zarząd Główny WOPR w Warszawie nie uznał wydatków poniesionych z tytułu swojego udziału w ILSE i ILS. Zażądał pismem z dnia 27 czerwca 2017 r. zwrotu sprzętu. Zarząd WOPR Województwa Zachodniopomorskiego nie godzi się z polityką władz centralnych. Wyjaśnienie sprawy powierzył kancelarii prawnej.   Od początku istnienia WOPR Województwa Zachodniopomorskiego pozyskiwał sprzęt ratowniczy własnymi staraniami oraz korzystając z centralnych dotacji. Ostatnie dotacje celowe z poziomu Warszawy związane z przekazaniem sprzętu do województwa zachodniopomorskiego miały miejsce w 2013 roku. Umowy zawarte z MSW i NFOŚiGW zawierają zapisy, że sprzęt jest przeznaczony na działania celowe i skierowany na konkretny obszar wodny. Na dzień dzisiejszy udział procentowy sprzętu, o którego zwrot zabiega ZG WOPR w Warszawie, jest niewielki, ale nie wyobrażamy sobie zaprzestania jego funkcjonowania. Byłoby to nie tylko niezgodne z umowami, ale i celem niniejszych dotacji i zaprzeczeniem misji Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratowniczego.   W Polsce mamy 117 podmiotów ratownictwa wodnego, a Zarząd Główny WOPR w Warszawie nie zrzesza wszystkich. Niektóre z nich posiadają w swoich nazwach WOPR, a niektóre świadomie nie chcąc być identyfikowane z WOPR działają pod swoją nazwą. Należy wymienić największych tj. Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Ratownictwo Wodne Rzeczpospolitej, Sopockie czy Słupskie WOPR. WOPR Województwa Zachodniopomorskiego bardzo dobrze współpracuje z większością profesjonalnych podmiotów w zakresie ratownictwa, szkoleń, kongresów, kształcenia czy badań naukowych.   WOPR Województwa Zachodniopomorskiego jest stowarzyszeniem, które powstało samodzielnie w 1968 roku jako WOPR w Szczecinie, zostało wpisane do rejestru stowarzyszeń i związków w 1969 roku, a dopiero w 1971 roku stał się członkiem rzeczywistym Zarządu Głównego WOPR w Warszawie. Od samego początku był organizacją powołaną do ratowania osób tonących, od 1971 roku formalnie realizował zadania Zarządu Głównego WOPR na terenie województwa szczecińskiego a później województwa zachodniopomorskiego. W związku z powyższym, jako posiadacz uprzedni, od pierwszego dnia swojego istnienia ma pełne prawo do posługiwania się nazwą i logotypem WOPR.     Szczecin, 25.07.2017 r.
26 Lipca 2017 godz. 14:28 Ekoszalin z mat. informacyjnych  

Mali Ratownicy niosą pomoc na plaży w Darłowie

Twoje dziecko z fascynacją śledzi przygody superbohaterów, chce zostać jednym z nich i posiadać supermoc, dzięki której można pomagać innym ludziom oraz zapewnić im bezpieczeństwo? Jeśli tak – przyjdźcie razem… na plażę! Od 28 do 30 lipca Volkswagen zaprasza do strefy w Darłowie, gdzie wszystkie dzieci dowiedzą się jak skutecznie udzielać pierwszej pomocy. W najbliższą sobotę na najmłodszych i ich rodziców czekać także będzie psycholog dziecięca – Małgorzata Ohme. Dzięki programowi „Mali Ratownicy”, stworzonemu przez Volkswagen we współpracy z Fundacją Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, każde dziecko może zdobyć supermoc i dowiedzieć się jak skutecznie udzielić pierwszej pomocy, kogo zawiadomić w sytuacji alarmowej, na jaki numer zadzwonić czy jak zadbać o swoje bezpieczeństwo w trudnej sytuacji. Teraz najmłodsi mogą nauczyć się tych ważnych rzeczy także podczas wakacji, spędzając czas na plaży. Już od 28 lipca, w strefie Volkswagena, instruktorzy Programu Edukacyjnego Ratujemy i Uczymy Ratować pokażą wszystkim chętnym jak zadbać o bezpieczeństwo swoje oraz innych.   - Zasad udzielania pierwszej pomocy powinniśmy uczyć najmłodszych po to, by już od małego wyrabiać w nich dobre nawyki, kształtować poczucie odpowiedzialności za siebie i innych, uczyć opanowywania emocji w trudnych sytuacjach oraz by budować ich pewność siebie i zaufanie do własnych kompetencji w zakresie udzielania pomocy drugiej osobie – mówi Katarzyna Grzelak, Koordynator prowadzonego przez Fundację WOŚP Programu Edukacyjnego "Ratujemy i Uczymy Ratować”.   Dlaczego jest to tak ważne? Ponieważ tylko 11%  dorosłych w wieku 35-44 lat na pytanie: „Czy umiałbyś udzielić pierwszej pomocy w razie zagrożenia zdrowia lub życia?” odpowiada:  „Zdecydowanie tak”. Grupa ta jest niezwykle istotna, gdyż to w niej znajdują się rodzice dzieci w wieku 6-14 lat. Rodzice, od których dzieci powinny uczyć się zasad postępowania także w sytuacjach, w których dochodzi do zagrożenia zdrowia, a nawet życia. Przede wszystkim tego, że udzielona umiejętnie i szybko pierwsza pomoc często decyduje o przeżyciu.   - Chcemy, by wszystkie dzieci w Polsce potrafiły szybko i skutecznie udzielić pierwszej pomocy! Dzięki takim akcjom udowadniamy, że w każdym dziecku drzemie potencjał do stania się bohaterem i ratownikiem – mówi Michał Szaniecki, Dyrektor Marketingu marki Volkswagen. – Mamy nadzieję, że w  długoletniej perspektywie program Mali Ratownicy przyczyni się do kształtowania pożądanych postaw społecznych i utrwalania wartości. Będzie dodatkowym wsparciem dla rodziców, szkół i społeczności w procesie wychowywania odpowiedzialnych, silnych i wrażliwych na otoczenie ludzi. – dodaje Szaniecki.  
25 Lipca 2017 godz. 15:30 Ekoszalin z mat. informacyjnych / fot. FB Muzem w Koszalinie  

Skarb w Muzeum

Dziś w Muzeum w Koszalinie odbyła się konferencja prasowa, mająca na celu zaprezentowanie tzw. skarbu z Miastka lub skarbu z Białego Boru. To w jakim województwie skarb został odnaleziony jest o tyle ważne, gdyż decyduje, w jakim województwie: pomorskim czy zachodniopomorskim skarb będzie eksponowany. Sprawa jest na tyle ciekawa iż warto przypomnieć jej główne elementy. W maju miasteccy policjanci otrzymali zawiadomienie Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dotyczące wykopania, a także przywłaszczenia cennych skarbów z wczesnej epoki żelaza. Podjęli śledztwo. Trop wiódł do mieszkańca Miastka. W czerwcu w jego lokum mundurowi zabezpieczyli 11 przedmiotów, m.in. naszyjnik, bransolety i zawieszki.  W tym samym czasie koordynator ds. zabytków z KWP w Szczecinie ustalił, że większość poszukiwanych przedmiotów znajduje się w muzeum w Koszalinie. Tam były przekazane przez osoby, które je wykopały ze wskazaniem, że zabytki pochodzą z okolic Białego Boru. 17 lipca mundurowi z Miastka i Wydziału Prewencji KWP w Szczecinie odzyskali ponad 200 przedmiotów. Prawdopodobnie jest to największy skarb archeologiczny w Polsce. Specjaliści wskazali, że przedmioty datowane na około 800 rok przed naszą erą, należy uznać za unikatowe w skali dotychczasowych odkryć całej Polski, bo przedstawiają wysoką wartość antykwaryczną, naukową i muzealną. Za przywłaszczenie dobra o szczególnym znaczeniu dla kultury grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.    Konserwator zabytków, po dokładnym ustaleniu pochodzenia przedmiotów miał zadecydować, w jakim województwie: pomorskim czy zachodniopomorskim odzyskany skarb będzie eksponowany. Dzisiaj skarb został publicznie zaprezentowany w koszalińskim Muzeum.