Informacja dotycząca polityki plików cookies: Informujemy, iż w naszych serwisach internetowych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Dalsze korzystanie z naszych serwisów, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności. Zamknij.
9 Października 2017 godz. 14:44 Ekoszalin z mat. informacyjnych  

Stop przemocy w rodzinie

9 Października 2017 godz. 5:22 ekoszalin z mat. inf.  

ZUS: Ruszyła wysyłka

6 Października 2017 godz. 10:04 ekosalin za Urząd Miejski Koszalin  

Koszalin: Przedszkolaki u prezydenta

6 Października 2017 godz. 9:39 ekosalin za KMP Koszalin  

Policja: Odblaski ratują życie

Z uwagi na szybko zapadający zmrok, szare popołudnia i ciemne wieczory okres jesienno-zimowy to szczególnie trudny czas dla pieszych i rowerzystów. Dlatego policjanci z koszalińskiej drogówki szczególnie w tym okresie przypominają o zachowaniu szczególnej ostrożności i zachęcają do noszenia elementów odblaskowych. Dzisiaj policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego koszalińskiej komendy przeprowadzili działania pod nazwą „Bezpieczni niechronieni”. Mundurowi swoją obecnością w rejonie przejść dla pieszych przypominali wszystkim o podstawowych zasadach bezpieczeństwa na drodze. Już po raz kolejny do akcji włączyli się pracownicy Zachodniopomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Koszalinie, którzy wspólnie z policjantami wręczali mieszkańcom odblaskowe elementy i kamizelki. Najtrudniejszy okres w ciągu roku dla pieszych i rowerzystów to niezmiennie czas od października do marca. Szybko zapadający zmrok, długie wieczory i często trudne warunki atmosferyczne sprawiają, że niechronieni uczestnicy ruchu drogowego mogą być praktycznie niewidoczni dla kierujących. Dlatego zarówno kierujący, piesi i rowerzyści muszą już teraz dostosować się go do zmiennej pogody i pogarszającej się widoczności. Piesi, szczególnie dzieci i seniorzy powinni zaopatrzyć się w elementy odblaskowe i nosić je tak, aby były widoczne. Koszalińscy policjanci przypominają również, że obowiązek noszenia odblasków dotyczy każdego pieszego, który porusza się po zmierzchu po drodze poza obszarem zabudowanym Bardzo często piesi nie zdają sobie sprawy, że są mało widoczni na drodze. Warto przypomnieć, że po zmroku pieszy ubrany w ciemny strój jest widziany przez kierującego pojazdem z odległości około 40 metrów. Natomiast osoba wyposażona w elementy odblaskowe, staje się widoczna nawet z odległości 150 metrów. Te dodatkowe metry pozwalają kierowcy wyhamować i bezpiecznie ominąć pieszego. Od początku 2017 roku na terenie garnizonu zachodniopomorskiego doszło do 227 zdarzeń drogowych z udziałem pieszych i rowerzystów, w wyniku których 220 osób zostało rannych, a 24 poniosły śmierć. Natomiast na terenie miasta i powiatu koszalińskiego doszło do 46 zdarzeń z udziałem niechronionych uczestników ruchu drogowego, 15 osób zostało rannych, a 4 osoby poniosły śmierć. Pamiętajmy, że bezpieczeństwo w ruchu drogowym uwarunkowane jest wieloma okolicznościami, ale w dużej mierze zależy od samych uczestników. Przestrzegajmy więc elementarnych zasad bezpieczeństwa na drodze.
6 Października 2017 godz. 7:51 ekoszalin za Urząd Miejski Koszalinz  

Konkurs plastyczny "Ekologiczny Koszalin"

Urząd Miejski w Koszalinie serdecznie zaprasza uczniów szkół podstawowych do wzięcia udziału w konkursie pn. „Ekologiczny Koszalin”. Celem konkursu jest rozwijanie wrażliwości ekologicznej i artystycznej, promocja działań proekologicznych, kształtowanie u dzieci poczucia harmonii ze środowiskiem, podnoszenie świadomości ekologicznej. Dzięki udziałowi w konkursie uczniowie sami przekonają się dlaczego warto segregować odpady, z jakimi trudnościami borykają się mieszkańcy oraz przeanalizują zasady gospodarowania odpadami jakie obowiązują w naszym mieście. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej pn. „Ekologiczny Koszalin” wraz z hasłem zachęcającym do segregacji odpadów i dbania o nasze środowisko. Pracę należy złożyć do 15.11.2017 r. Prace konkursowe wraz z kartą zgłoszenia należy złożyć lub wysłać w kopercie na poniższy adres: Urząd Miejski Koszalin Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi ul. Rynek Staromiejski 6-7 75-007 Koszalin  z dopiskiem: Konkurs ekologiczny „Ekologiczny Koszalin”   Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30.11.2017 r.  Organizator REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PN. „EKOLOGICZNY KOSZALIN” Organizatorem konkursu jest Gmina Miasto Koszalin Przedmiot i cele konkursu Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej pn. „Ekologiczny Koszalin” wraz z hasłem zachęcającym do segregacji odpadów i dbania o nasze środowisko. Konkurs skierowany jest do uczniów koszalińskich szkół podstawowych. Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach wiekowych: 1)  uczniowie klas I-III, 2)  uczniowie klas IV-VII. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną, wcześniej niepublikowaną, samodzielnie wykonaną pracę. Celem konkursu jest rozwijanie wrażliwości ekologicznej i artystycznej, promocja działań proekologicznych, kształtowanie u dzieci poczucia harmonii ze środowiskiem, podnoszenie świadomości ekologicznej. Temat konkursu 1. Praca musi dotyczyć obszaru gospodarki odpadami i ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem zasad selektywnej zbiórki odpadów obowiązujących na terenie Gminy Miasto Koszalin oraz ma ukazywać jak przez nasze postępowanie wpływamy na środowisko. Forma dostarczonej pracy Praca ma być wykonana dowolną techniką plastyczną (np. ołówek, kredka, pastele, farby plakatowe, wyklejanki itp.) Praca musi być wykonana na papierze typu brystol w formacie A3 (29,7cm x 42 cm). Do konkursu może być zgłaszana wyłącznie praca autorstwa uczestnika, nienaruszająca praw autorskich osób trzecich, nigdzie uprzednio niepublikowana. Na odwrocie pracy powinny znaleźć się następujące informacje: nazwisko i imię autora, nazwa szkoły i klasa. Miejsce i termin składania prac Pracę konkursową należy składać do dnia 15.11.2017 r. Pracę konkursową wraz z kartą zgłoszenia należy złożyć lub wysłać w kopercie na poniższy adres: Urząd Miejski Koszalin Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi ul. Rynek Staromiejski 6-7 75-007 Koszalin z dopiskiem: Konkurs „Ekologiczny Koszalin” W przypadku zgłoszeń pocztowych liczyć się będzie data stempla pocztowego. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30.11.2017 r. Laureaci o wynikach konkursu zostaną powiadomieni przez Organizatora telefonicznie lub mailowo. Prawa autorskie Praca konkursowa nie może naruszać praw autorskich oraz prawa do prywatności osób trzecich. Prezentowane w niej treści nie mogą przedstawiać zachowań zabronionych przez prawo, niecenzuralnych lub godzących w zasady dobrego wychowania i kultury osobistej. Organizator zastrzega sobie prawo do upublicznienia pracy w celach promocyjnych. Uczestnicy konkursu dodatkowo zapewniają, nie będą dochodzić od Organizatora wynagrodzenia, w tym szczególności wynagrodzenia za rozpowszechnianie pracy lub hasła na stronie internetowej oraz inne przypadki publicznego udostępniania. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku – zdjęć, wykonanych w związku z realizacją konkursu w materiałach promocyjno- informacyjnych Organizatora. Uczestnicy zrzekają się jakiegokolwiek wynagrodzenia za korzystanie ze zdjęć, w tym w szczególności wynagrodzenia za rozpowszechnianie zdjęć na stronie internetowej oraz inne przypadki publicznego udostępniania zdjęć. Kryteria oceny prac konkursowych Zadaniem komisji, w której skład będą wchodzić specjaliści ds. gospodarki odpadami komunalnymi oraz specjaliści ds. ochrony środowiska jest przeprowadzenie postępowania zgodnie z zasadami niniejszego regulaminu. Kryteria oceny prac: - zgodność z tematyką, - estetyka pracy, - oryginalność. Nagrody Organizator przyzna trzy nagrody główne w każdej kategorii wiekowej. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nieodwołalna. Postanowienia końcowe Przystępujący do konkursu uczestnik akceptuje postanowienia powyższego regulaminu. Regulamin konkursu wraz z wynikiem będzie dostępny na stronie internetowej www.koszalin.pl Organizator zastrzega sobie prawo do późniejszego wykorzystania prac. Prace przechodzą na własność Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.   Karta zgłoszeniowa w konkursie ekologicznym „Ekologiczny Koszalin” Imię i nazwisko autora: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nazwa szkoły i klasa: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefon do rodzica/opiekuna: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e-mail rodzica/opiekuna: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oświadczenie Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. pozycja 922) oraz na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora Konkursu nadesłanych prac w dowolnym czasie i formie dla celów promocyjnych Organizatora. Oświadczam, że jestem autorem pracy plastycznej przekazanej na Konkurs oraz, że nie narusza ona jakichkolwiek praw autorskich osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa. Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią i przyjmuję warunki określone w Regulaminie Konkursu Plastycznego „Ekologiczny Koszalin”. .............................................. Podpis autora pracy Zgoda rodzica/opiekuna Wyrażam zgodę na udział ............................................................................................................................................................. (imię i nazwisko niepełnoletniego uczestnika konkursu) którego jestem prawnym opiekunem. Oświadczam, iż zapoznałem/am się z treścią Regulaminu i akceptuję jego postanowienia. Ponadto wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora Konkursu dla celów związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem Konkursu zgodnie z regulaminem Konkursu. Miejscowość, data .................................................... ............................................. Podpis rodzica/opiekuna 
6 Października 2017 godz. 3:52 Ala za Energa, PSP, fot. archiwum  

Ksawery nad Polską

5 Października 2017 godz. 15:15 ekoszalin z mat. inf.  

Październikowe last minute. Gdzie warto pojechać?

Wakacje 2017 już za nami, a to oznacza, że ceny wycieczek są teraz wyjątkowo niskie. Jeżeli więc mamy jeszcze klika dni wolnych do wykorzystania, last minute może być doskonałą okazją do tego, by przedłużyć sobie wakacje. Południowa Europa wciąż słoneczna i w dodatku naprawdę tania Na wielu greckich wyspach, we Włoszech, w Hiszpanii, na Cyprze, nawet w Bułgarii – wszędzie tam, do końca października, możemy liczyć na słoneczną pogodę i temperatury znacznie powyżej dwudziestu stopni Celsjusza. Sezon urlopowy kończy się na przełomie sierpnia i września, później turystów jest znacznie mniej. Decydując się na wyjazd w październiku możemy więc liczyć na spokojną atmosferę, bez tłumu turystów, i na znacznie niższe ceny. Za tygodniowy wypoczynek w jednym z najbardziej popularnych kierunków zapłacimy nawet poniżej tysiąca złotych. Przedłużony weekend w jednej z europejskich stolic Październik to także doskonała pora na zwiedzanie europejskich miast. Biura podróży, takie jak Rainbow,  wychodzą naprzeciw oczekiwaniom swoich Klientów, oferując im krótkie wyjazdy na 4-5 dni do popularnych miast, takich jak Lizbona, Barcelona, Wenecja czy Rzym. Tzw. City Break to możliwość naprawdę taniego przelotu i propozycja ciekawych hotelowych ofert do wyboru. Dzięki takiemu rozwiązaniu możemy zwiedzić naprawdę ciekawe miejsca nie wydając przy tym fortuny, a w dodatku nie tracąc wielu wolnych dni. Last minute dotyczy także egzotycznych kierunków Dwa tygodnie na Kubie w cenie Grecji? Last minute w październiku to nie tylko Europa – jeżeli jesteśmy gotowi na to, że decyzję o wyjeździe podejmiemy z zaledwie kilkudniowym wyprzedzeniem – możemy za niewielkie pieniądze polecieć w nawet najbardziej odległe zakątki świata. Za około trzy tysiące złotych można pojechać właśnie na Kubę (cena w ostatniej fazie last minute, dwa dni do wylotu), ale poniżej tej kwoty znajdziemy też oferty dotyczące Zjednoczonych Emiratów Arabskich czy Gambii. Szczegółowe informacje dotyczące propozycji last minute biura podróży Rainbow  otrzymają Państwo na stronie r.pl, adresy placówek biura dostępne są na http://r.pl/biura/koszalin.