Przypomnijmy, w grudniu funkcjonariusze CBA przeszukali warszawskie mieszkanie Gawłowskiego, a dzień później jego dom w Koszalinie. 23 stycznia sekretarz generalny Platformy, poinformował, że zrzekł się immunitetu. Teraz 

Centralne Biuro Antykorupcyjne na wniosek prokuratury podejmie analizę przed kontrolną oświadczeń majątkowych posła PO Stanisława Gawłowskiego.

Analiza poprzedza kontrolę oświadczeń. Z nieoficjalnych informacji wynika, że kontrolowane mają być jego oświadczenia z pięciu ostatnich lat - 2013-17.

W najbliższą środę sejmowa Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych ma wydać opinię dotyczącą formalnej poprawności oświadczenia posła w kwestii zrzeczenia się immunitetu.