Informacja dotycząca polityki plików cookies: Informujemy, iż w naszych serwisach internetowych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Dalsze korzystanie z naszych serwisów, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności. Zamknij.
Koszalin, Poland
wydarzenia

W czwartek sesja - prezydent będzie zabiegał o absolutorium

Autor Ala 20 Czerwca 2016 godz. 10:56
Najważniejszym punktem obrad czwartkowej sesji będzie zatwierdzenia „Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Koszalina za 2015 rok" oraz „Sprawozdania finansowego Gminy Miasta Koszalin za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku"

Miejsce obrad:

sala konferencyjna Nr 300 w Urzędzie Miejskim w Koszalinie.

Rozpoczęcie sesji o godz. 9:00.

 1.  Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
 3.  Informacja z prac komisji w okresie międzysesyjnym.
 4.  Podjęcie uchwał:
 5.  w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Koszalina za 2015 rok" oraz „Sprawozdania finansowego Gminy Miasta Koszalin za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku" (sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 r zostało przesłane w dniu 8 kwietnia 2016r.):             

        -opinie komisji branżowych,

        -opinia Komisji Rewizyjnej.

 1.  w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta Koszalina za 2015 rok :

 -opinia Komisji Rewizyjnej.

 1.  w sprawie ustalenia kierunków działań Prezydenta Miasta Koszalina dotyczących miejskiego programu leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Koszalina:

 -opinia Komisji Spraw Społecznych.

 1.  w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o.o. w Koszalinie na lata 2016-2019:

-opinia Komisji Gospodarki Komunalnej. 

 1.  w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego do Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o.o. w Koszalinie i objęcie udziałów:

 -opinia Komisji Gospodarki Komunalnej.

 1.  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu:

 -opinia Komisji Budżetu i Finansów.

 1.  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Koszalina na 2016 rok: 

 -opinia Komisji Budżetu i Finansów. 

 1.  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koszalina na lata 2016 – 2033:

            -opinia Komisji Budżetu i Finansów.

 1.  w sprawie przyjęcia „Raportu z realizacji Strategii Rozwoju Koszalina za 2015 rok":

            -opinie komisji branżowych.

 1.  w sprawie przyjęcia „Miejskiego Programu Wychodzenia i Przeciwdziałania Bezdomności na lata 2016-2020":

-opinia Komisji Spraw Społecznych.

 1.  w sprawie przyjęcia „Miejskiego Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2016-2018":

 -opinia Komisji Spraw Społecznych.

 1.  w sprawie przyjęcia „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020":

 -opinia Komisji Spraw Społecznych.

 1.  zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Koszalin oraz ustalenia opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Koszalin:

             -opinia Komisji Gospodarki Komunalnej.

 1.  w sprawie przygotowania projektu uchwały o zasadach i warunkach sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane:

 -opinia Komisji Gospodarki Komunalnej.

 1.  w sprawie zarządzenia wyborów do Rad Osiedli w Koszalinie:

 -opinia Komisji Porządku Prawnego i Publicznego.

 1.  w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Miasta Koszalina instrumentem płatniczym:

              -opinia Komisji Budżetu i Finansów.

 

 1.  w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Koszalina:

 -opinia Komisji Rewizyjnej.

 1.  w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-3.4131.121.2016.AS Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 1 czerwca 2016r.:

-opinia Komisji Rewizyjnej.

 

 1.  Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej z działalności międzysesyjnej. 
 2.  Informacja Prezydenta Miasta z działań podjętych między sesjami. 
 3.  Interpelacje radnych. 
 4.  Zapytania radnych.
 5.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 6.  Wolne wnioski i oświadczenia.
 7.  Czas dla Rad Osiedli.
 8.  Trybuna Obywatelska - 16:00.
 9.  Zamknięcie sesji.