Informacja dotycząca polityki plików cookies: Informujemy, iż w naszych serwisach internetowych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Dalsze korzystanie z naszych serwisów, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności. Zamknij.
Koszalin, Poland
wydarzenia

ZS nr 2 w Białym Borze: Dzień otwarty

Autor Ala, fot. zsnr biały bów 15 Maj 2016 godz. 5:48
Fundacja Rozwoju Demokracji, Edukacji, Kultury i Aktywizacji DEKA zaprasza na Dzień Otwarty szkoły podstawowej nr2 oraz gimnazjum nr2 im. Tarasa Szewczenki w Białym Borze (Zespół Szkół nr 2 w Białym Borze), który odbędzie się 7 czerwca 2016 roku (wtorek) w Białym Borze przy ul. Żymierskiego 27 w godz.12.00 – 16.00. Fundacja od dnia 1 września 2016 roku będzie organem zarządzającym szkołą podstawową oraz gimnazjum.

Podczas Dnia Otwartego uczniowie jak i rodzice oraz opiekuni będą mogli zapoznać się z ofertą szkolną dla dzieci i młodzieży, która chciałby podjąć naukę zarówno w szkole podstawowej jak i gimnazjum.

Osoby zainteresowane udziałem w Dniu Otwartym prosimy o kontakt, zgłoszenie swojego udziału pod nr tel. 94-37-39-026, 94-36-70-162 lub poprzez pocztę e-mail: zs2bb@op.pl 

Przygotowaliśmy dla Naszych Gości zajęcia warsztatowe w szkole dla dzieci w grupach:

1.     Zajęcia wokalno – muzyczne:

·        Nauka ukraińskiej piosenki dziecięcej

  • ĄZajęcia rytmiczno-taneczne.

·        Nauka podstawowych kroków tańca ludowego

  • ĄZajęcia komputerowe.
  • ĄZajęcia techniczno-praktyczne.

·        Nauka wykonywania lalek „motanek"

  • ĄZajęcia sportowe

·        Gry i zabawy na boisku szkolnym

 

Ponadto  na placu obok Szkoły przygotowaliśmy grill i poczęstunek dla dzieci i ich rodziców. Podczas Dnia Otwartego zarówno dyrekcja jak i nauczyciele Szkoły opowiedzą o zaletach uczęszczania do Szkoły. Niewątpliwym plusem jest fakt, że uczniowie uczą się w małych klasach, gdzie nauczyciel może poświęcić więcej uwagi uczniowi, rozwinąć jego talenty, pomóc w nauce.

Szkoła oferuje ciekawy program kształcenia, zaadresowany nie tylko dla uczniów pochodzenia ukraińskiego ale dla tych wszystkich którzy nie znają języka ukraińskiego a chcieliby poznać, język, kulturę i dziedzictwo wschodniego sąsiada. Nauka przedmiotów szkolnych prowadzona jest w języku polskim i nie jest wymagana znajomość języka ukraińskiego. Wiedzę i znajomość języka ukraińskiego uczniowie nabywają podczas zajęć szkolonych.

 

Do szkoły mogą uczęszczać dzieci z terenu całej Polski, bowiem placówka posiada internat dla uczniów zamiejscowych i statut szkoły bezobwodowej.  Nasza Szkoła wprowadza uczniów w świat wiedzy naukowej. Grono pedagogiczne to osoby wykwalifikowane, pełne zapału i chęci do najlepszego wykształcenia uczniów. Nauczyciele uczą dzieci samodzielności i pomagają w podejmowaniu decyzji dotyczącej kierunku dalszej edukacji. Szkoła stara się w sposób ciekawy i interesujący organizować czas wolny uczniom szkoły. Uzdolnieni uczniowie mogą zawsze liczyć na fachową pomoc swoich nauczycieli, która wspiera młodzież w jej rozwoju oraz umacnia w niej poczucie własnej wartości. W zależności od zainteresowań młodzieży prowadzone są różnorodne zajęcia pozalekcyjne.

Uczniowie poza standardowym trybem nauki mogę korzystać z bezpłatnych dodatkowych zajęć. Szkoła oferuje ponadto:

- zajęcia dodatkowe

- zajęcia wyrównawcze

- zajęcia sportowe

- zajęcia taneczne

- zajęcia wokalne

- liczne konkursy

- ciekawe wystawy

- imprezy okolicznościowe

- wykwalifikowana kadra pedagogiczna

- miłą atmosferę.

 

 

HISTORIA SZKOŁY:

W 1958 roku z inicjatywy i na wniosek rodziców utworzono w Białym Borze Szkołę Podstawową z Ukraińskim Językiem Nauczania, która rozpoczęła działalność 1 września w budynku przy ul. Żymierskiego 27. Dla uczniów zamiejscowych przy szkole powstał internat (przy ul. Armii Czerwonej 9). W 1961 roku nadano jej imię wieszcza narodu ukraińskiego Tarasa Szewczenki. W 1979r, ze względu na zły stan techniczny budynku szkoły, szkołę zamknięto, a naukę przeniesiono początkowo do Szkoły Podstawowej Nr 1, a następnie do Zespołu Szkół Ekonomiczno-Rolniczych.

Na jubileusz 25-lecia istnienia szkoły (1983r.) uczniowie rozpoczęli naukę w odremontowanym i rozbudowanym budynku. W międzyczasie, w czerwcu 1982 roku z podobnych jak wyżej przyczyn zamknięto internat. Dalsze istnienie szkoły stanęło pod wielkim znakiem zapytania. Niezwłocznie powołano do życia Społeczny Komitet Budowy Internatu, który postawił sobie za cel budowę nowego internatu. Cel ten w latach 1983–1989 udało się zrealizować. Wkład społeczności ukraińskiej w budowę tego obiektu wyniósł około 85%.

W 1990r. na bazie Szkoły Podstawowej Nr 2 utworzono I Liceum Ogólnokształcące z ukraińskim językiem nauczania i rozpoczęto starania o budowę nowej szkoły.

W 1996r. na mocy porozumienia między Sejmową Komisją Mniejszości Narodowych i Etnicznych, Kuratorium Oświaty i Wychowania, Urzędem Miasta i Gmin Biały Bór oraz  Związkiem Ukraińców w Polsce, liceum użyczono pomieszczenia dydaktyczne w nowobudowanej Szkole  Podstawowej Nr 1. Do roku 2000 miała rozpocząć się budowa nowego obiektu dla szkół ukraińskich.

W 1999 roku w wyniku reformy oświatowej szkoła podstawowa rozpoczęła kształcenie w cyklu sześcioletnim i utworzono trzyletnie gimnazjum. Z dniem 2 września 2002 wszedł ostatni etap reformy i rozpoczęło działalność trzyletnie liceum ogólnokształcące.

Do 1996 roku organem prowadzącym dla obydwu szkół było Kuratorium Oświaty i Wychowania. W 1996 r. szkoła podstawowa została przejęta przez gminę, a liceum ogólnokształcące pozostało w kuratorium. W 1999 w wyniku reformy administracyjnej kraju powstały samorządowe powiaty i województwa w wyniku czego organem prowadzącym I Liceum Ogólnokształcącego zostało Starostwo Powiatowe w Szczecinku.

W czasie istnienia szkół działały tu i działają zespoły artystyczne kultywujące, podtrzymujące i rozwijające kulturę ukraińską.

W 2015 roku władze Miasta i Gminy Biały Bór przekazali w drodze uchwały nr 85/X/2015 zespół szkół nr 2 im. Tarasa Szewczenki w Białym Borze, czyli szkołę podstawową i gimnazjum Fundacji Rozwoju Demokracji, Edukacji, Kultury i Aktywizacji DEKA zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000555011, reprezentowaną przez Fundatora Romana Biłasa.  

 

 

 

 

 

 

 

 Poprzednia impreza
Następna impreza