Informacja dotycząca polityki plików cookies: Informujemy, iż w naszych serwisach internetowych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Dalsze korzystanie z naszych serwisów, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności. Zamknij.
Koszalin, Poland
wydarzenia

XVIII sesja Rady Miejskiej w Koszalinie

Autor ekoszalin.pl, za koszalin.pl, fot. koszalin.pl 21 Marca 2016 godz. 7:39
PORZĄDEK OBRAD XVIII sesji Rady Miejskiej w Koszalinie w dniu 24 marca 2016 roku Miejsce obrad: sala konferencyjna nr 300 w Urzędzie Miejskim w Koszalinie. Rozpoczęcie sesji o godz. 9:00.
  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  3. Informacja z prac komisji w okresie międzysesyjnym.
  4. Sprawozdanie z działalności Placówki Straży Granicznej w Kołobrzegu na terenie Miasta Koszalina w 2015 r.
  5. Informacja z działalności Straży Miejskiej w 2015 r.
  6. Podjęcie uchwał:

 

1) w sprawie przyjęcia sprawozdania Prezydenta Miasta Koszalina i Starosty Powiatu Koszalińskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Koszalina i Powiatu Koszalińskiego za 2015 r:

- opinia Komisji Porządku Prawnego i Publicznego.

2) w sprawie przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Koszalina za 2015 rok:

- opinia Komisji Spraw Społecznych,

- opinia Komisji Porządku Prawnego i Publicznego.

3) w sprawie przyjęcia „Sprawozdania z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Koszalinie oraz informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta w 2015 roku”:

- opinia Komisji Porządku Prawnego i Publicznego.

4) w sprawie przyjęcia „Informacji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej  w Koszalinie o stanie bezpieczeństwa Miasta Koszalina w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2015 roku”:

- opinia Komisji Porządku Prawnego i Publicznego.

5) w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Koszalina w 2016 roku:

- opinia Komisji Gospodarki Komunalnej. 

6) w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego i objęcie udziałów w Koszalińskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koszalinie:

- opinia Komisji Budżetu i Finansów,

- opinia Komisji Gospodarki Komunalnej.

7) w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miasto Koszalin w 2015 r.:

- opinia Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki.

8) zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania przez Gminę Miasto Koszalin dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania:

- opinia Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki.

9) zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania przez Gminę Miasto Koszalin dotacji dla publicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne inne niż Gmina Miasto Koszalin lub osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania:

- opinia Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki.

10) w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2016 roku:

- opinia Komisji Spraw Społecznych,

- opinia Komisji Budżetu i Finansów.

11) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Koszalina na 2016 rok:

- opinia Komisji Budżetu i Finansów. 

12) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koszalina na lata 2016 – 2033:

- opinia Komisji Budżetu i Finansów.

13) w sprawie emisji obligacji komunalnych:

- opinia Komisji Budżetu i Finansów.

14) w sprawie wyznaczenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszalinie jako jednostki organizacyjnej właściwej do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego:

- opinia Komisji Spraw Społecznych.

15) zmieniająca Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszalinie:

- opinia Komisji Spraw Społecznych.

16) w sprawie przyjęcia „Sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszalinie za 2015 rok”:

- opinia Komisji Spraw Społecznych.

17) w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Gminnego Programu Przeciwdziałania  Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2015” za 2015 rok:

- opinia Komisji Spraw Społecznych.

18) w sprawie przyjęcia „Sprawozdania z realizacji Miejskiego Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2013-2015 za 2015 rok”:

- opinia Komisji Spraw Społecznych.

19) w sprawie uzupełnienia listy ławników wybranych do Sądu Okręgowego w Koszalinie na kadencję od 2016 r. do 2019 r.:

- opinia Komisji Porządku Prawnego i Publicznego.

20) w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Budżetu i Finansów:

- opinia Komisji Porządku Prawnego i Publicznego.

21) w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Porządku Prawnego i Publicznego:

- opinia Komisji Porządku Prawnego i Publicznego.

22) w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Porządku Prawnego i Publicznego:

- opinia Komisji Porządku Prawnego i Publicznego.

23) w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji  Rewizyjnej:

- opinia Komisji Porządku Prawnego i Publicznego.

24) w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji  Rewizyjnej:

- opinia Komisji Porządku Prawnego i Publicznego.

25) w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Budżetu i Finansów:

- opinia Komisji Porządku Prawnego i Publicznego.

26) w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki:

- opinia Komisji Porządku Prawnego i Publicznego.

27) w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Spraw Społecznych:

- opinia Komisji Porządku Prawnego i Publicznego.

28) w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Spraw Społecznych:

- opinia Komisji Porządku Prawnego i Publicznego.

29) w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki:

- opinia Komisji Porządku Prawnego i Publicznego.

30) w sprawie zmiany uchwały przyjmującej plan pracy i tematykę posiedzeń Rady Miejskiej oraz terminarz posiedzeń Rady i Komisji na 2016 rok:

- opinia Komisji Porządku Prawnego i Publicznego.

31) w sprawie powołania komisji doraźnej do zbadania wniosku pracodawcy o rozwiązanie stosunku pracy z radnym:

- opinia Komisji Porządku Prawnego i Publicznego.

32) w sprawie nadania nazwy ulica Majówkowa:

- opinia Komisji Porządku Prawnego i Publicznego.

33) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Koszalina:

- opinia Komisji Rewizyjnej.

 

7.   Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej z działalności międzysesyjnej. 
8.   Informacja Prezydenta Miasta z działań podjętych między sesjami.
9.   Interpelacje radnych.
10.  Zapytania radnych.
11.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
12.  Wolne wnioski i oświadczenia.
13.  Czas dla Rad Osiedli.
14.  Trybuna Obywatelska - godz. 16:00.
15.  Zamknięcie sesji.

 Poprzednia impreza
Następna impreza