Informacja dotycząca polityki plików cookies: Informujemy, iż w naszych serwisach internetowych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Dalsze korzystanie z naszych serwisów, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności. Zamknij.
Koszalin, Poland
sport

BIEG IM. RYSZARDA TARGASZEWSKIEGO

Autor Art 17 Marca 2016 godz. 7:07
Sianów zaprasza 1 maja 2016 roku na bieg uliczny. Centrum zawodów na stadionie miejskim. Start zaplanowano na 10.30.

XIX OGÓLNOPOLSKIEGO BIEGU IM. RYSZARDA TARGASZEWSKIEGO

W IMPREZIE „MASZ WYBÓR VI”

I.CEL IMPREZY

 1. Promocja Sianowa na terenie kraju.
 2. Popularyzacja biegania jako najbardziej naturalnej formy aktywności oraz zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Gminy Sianów i okolic.
 3. Zawsze masz wybór do życia bez nałogów, bez przemocy, bez alkoholu, jako alternatywa i pasja do robienia w życiu wielkich rzeczy.
 4. Pomoc najbardziej potrzebującym, chorym i biednym, wpisowe zasili konto fundacji "JESTEŚMY RAZEM"

II.TERMIN

01.05.2016 r., start biegu godz. 10.30

III. MIEJSCE

 • Start – Sianów, STADION MIEJSKI
 • Meta – Sianów, STADION MIEJSKI

IV. ORGANIZATOR

GMINA I MIASTO SIANÓW FUNDACJA JESTEŚMY RAZEM CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKA PUBLICZNA W SIANOWIE

V.ZAPISY

 • Online - do dnia 28.04.2016, do godziny 24:00, przez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: www.czas-start24.pl
 • W dniu imprezy - w biurze zawodów od 08:00 do 10:00

VI. OPŁATA STARTOWA

 • 20 zł – płatna przelewem na konto: 29 1140 2004 0000 3802 7519 4463 , do dnia 28.04.2016
 • 40 zł – płatna w sekretariacie, w dniu zawodów

Opłata startowa nie podlega zwrotom, przenoszenia opłaty startowej na inne osoby tylko za zgodą Organizatora.
Z opłaty startowej zwolnione są osoby niepełnosprawne oraz osoby do 18 roku .

VII. PROGRAM MINUTOWY

08:00 – otwarcie biura zawodów
10.20 – otwarcie imprezy
10:30 – start biegu głównego na dystansach 5 km i 15 km (jednocześnie)
12:30 – uroczyste podsumowanie

VIII. ZASADY UCZESTNICTWA

 1. Podczas imprezy obowiązują przepisy Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.
 2. Wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani (z dowodem tożsamości ze zdjęciem, a osoby niepełnosprawne również z orzeczeniem o niepełnosprawności) w biurze. Biuro będzie czynne 01.05.2016 r. w godzinach od 08:00 do 10:00. Podczas weryfikacji zostanie przekazany numer startowy, za który odpowiada zawodnik (od momentu odebrania z biura).
 3. Podpisując listę startową uczestnik bierze pełną odpowiedzialność za swoje uczestnictwo w biegu.
 4. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane z przodu do koszulek sportowych, na klatce piersiowej.
 5. Uczestnicy, którzy nie ukończyli 18 roku życia mogą uczestniczyć w biegu na 5km i muszą posiadać pisemna zgodę opiekuna na udział.

IX. NAGRODY

 • W Klasyfikacji Kobiet i Mężczyzn za miejsca I – III puchar i nagroda
 • Każdy z uczestników otrzyma pamiątkowy medal.
 • Z powodu braku kategorii wiekowych zostaną rozlosowane fantastyczne nagrody.

X.TRASA

1. START znajduje się na Stadionie Miejskim, przy ul. Strzeleckiej 11.
2. META mieści się na Stadionie Miejskim, przy ul. Strzeleckiej 11.
3. Trasa będzie zabezpieczona przez upoważnione służby i oznaczona.
4. Na trasie znajduje się punkt pomocy medycznej oraz odświeżania. W przypadku kontuzji uczestnik powiadamia obsługę trasy, która przekazuje informacje do punktu pomocy medycznej.
5. Plan trasy z zaznaczonym punktem pomocy medycznej oraz punktem odświeżania znajduje się w biurze zawodów.
6. Trasa przebiega po asfalcie.

XI. UBEZPIECZENIE

1. Organizator posiada ubezpieczenie OC.
2. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Bieg jest imprezą towarzyszącą XXIX Dniom Ziemi Sianowskiej.

1. Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga Sędzia Główny zawodów.
2. Szatnie dla zawodników znajdują się na Stadionie Miejskim .
3. Po zakończeniu biegu organizator zapewnia ciepły posiłek (+woda ,baton )
4. Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz ochrony przyrody, jak również dbać o porządek w miejscu zawodów.
5. Podczas trwania biegu wszyscy uczestnicy powinni stosować się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, sędziów i osób działających w imieniu organizatora.
6. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora i Sędziego Głównego biegu.
7. Organizator uznaje, że zgłaszający zapoznał się z niniejszym regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
8. Zgłaszający wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych oraz wykorzystanie swojego wizerunku w materiałach promocyjnych i informacyjnych dotyczących OGÓLNOPOLSKIEGO BIEGU ULICZNEGO IM. RYSZARDA TARGASZEWSKIEGO w imprezie pod nazwą „MASZ WYBÓR V”
9. Przekazanie do Organizatora prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego oznacza wyrażenie zgody przez uczestnika Biegu na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.,Dz. U. nr 33, poza 883. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres Organizatora.
10. Protesty dotyczące imprezy można wnieść pisemnie, na miejscu do Biura Zawodów lub w siedzibie Organizatora.
11. Informacje dotyczące imprezy: e-mail: pomoc@sianowskafundacja.pl, tel. 510 097 606 (Magdalena Grzywacz), facebook: Sianowska Fundacja Jesteśmy Razem.